Turbo-forløb fra B- til A-niveau i matematik, juni/juli/august 2014

Velkommen til Matematik niveau D
Hvad er matematik e-learning på D-niveau?
Matematik D svarer til et niveau lidt over folkeskolens 10. klasse, og giver
dig f.eks. adgang til HF og andre ungdomsuddannelser.
For at kunne følge forløbet skal du have forudsætninger svarende til 9.
klasse (G-niveau) og F og E niveau. De matematiske områder på F og E
gennemgås ikke i D forløbet, men indgår i prøven på niveau D.
Matematik niveau D
AVU e-learning januar 2015
Du får stillet materiale til rådighed, så du om nødvendigt selvstændigt kan
repetere stof fra F og E. Hvis du får brug for at repetere, skal du regne med
at bruge en del ekstra tid.
Du skal have et grundlæggende kendskab til brugen af Excel regneark, for
at kunne gennemføre niveau D.
Snak med en studievejleder, om matematik D er det rigtige niveau for dig.
Datoer for studiestart og fælles mødegange for foråret 2015
Studiestart - intromøde
d. 13. januar 2015 fra kl. 15:00 - 17:00
Fælles mødegang
d. 26. januar 2015 fra kl 15:00 - 16:30
Fælles mødegang
d. 16. februar 2015 fra kl 15:00 - 16:30
Fælles mødegang
d. 9. marts 2015 fra kl 15:00 - 16:30
Fælles mødegang
d. 16. april 2015 fra kl 15:00 - 17:00
Fælles mødegang
d. 1. juni 2015 fra kl 15:00 - 17:00