NBL Årbog 2014

Information:
Foråret er gået hurtigt. Borgere og personale har været godt i gang
med de forskellige opgaver på Damgård. Vi har haft kursus på tværs
sammen med de øvrige værksteder og skulle lave gynge og
tarzanbane til oplevelsesparken. Det var en god oplevelse, hvor
mange var aktiveret og nød at være i vores oplevelsespark. Også til
vores velbesøgte sommerfest blev den oplevet og rigtig godt brugt.
Dejligt at så mange mødte op. 23. juni var alle værksteder samlet i
vores lade for at se Musikværkstedets nye teaterforestilling. Det var
en fantastisk oplevelse, som sluttede med madpakker og bål i
oplevelsesparken.
Vi er ved at forberede os til forandringer. Jeg stopper med at være
værkstedsleder på Hjortebro fra august. Det er på grund af de mange
forandringer og udfordringer der er nu på Damgård. Vi skal have
udvidet med 10 pladser for borgere som har meget brug for støtte og
en del af dem bruger kørestol. Derfor skal den ene af vores
staldbygninger bygges om. Vi er godt i gang i byggeudvalg, men der
går nogle måneder før ombygningen er færdig. Derfor har vi lavet et
midlertidigt aktivitets og samværstilbud på Posekær i Åbenrå. Derfor
har vi ansat Helle og Judith, som skal arbejde der i en
overgangsperiode på skift med at de skal være på Damgård, Hvor
den ene af de borgere, som skal være i det nye tilbud er startet.
Vi får 2 elever fra STU (særlig tilrettelagt uddannelse) i praktik
onsdag og torsdag efter sommer, hvor Søren også starter. Han har
personale med fra Odinsgården. Af ovennævnte kan I se at der skal
ske meget og at Damgård vokser både på borgerside og
personaleside. Det er nogle udfordringer som alle går positivt ind i.
Og vi er sikker på at det bliver godt.
Brugere på Damgård:
Arne Klein.
Gunnar Hansen.
Jesper Hansen
Heidi Sørensen
Poul Erik Hansen.
Erik Kristensen
Jens Ole Lynggård.
Anne Margrethe Petersen.
Jan Ivan Sørensen
Jeppe Jacobsen
Arnfred Kupler
Helene
Frans STU praktikant
Jens Skriver Svendsen.
Jørn Søberg Schmidt.
Gerhardt Schourup.
Carsten Rosendahl.
Morten Thomsen
Freddy Rasmussen.
Erik Weiss.
Rune Straarup
Brian Christoffersen
Lola Schmidt
Peter Trekjær
Søren
Søren Peter STU praktikant
Personale på Damgård:
Hermed ønsket om gode oplevelser i sommer fra brugere og
personale på Damgård.
Leif
Ulla Kristensen, pædagog, 37 timer.
Gitte B. Jensen, pædagog, 37 timer.
Bodil Weltz, i flexjob, 18 timer.
Leif Højlund Nielsen, værkstedsleder, 37 timer.
Tove Møller i skånejob 14 timer
Martin Ritter, pædagog 37 timer.
Preben Kofoed Pedersen, værkstedsassistent 37 timer.
Helle Dele, Pædagog 35 timer.
Judith Gordt, Pædagog 35 timer.
Lukkedage i ferier og temadage i resten af 2010:
Sommerferie uge 28,29 og 30.
Pædagogisk dag.
Efterårsferie i uge 42:
Juleferie 2010
12. Juli – 30. juli.
Begge dage inkl..
20. september.
18. Okt. – 22. Okt. Begge dage inkl.
23. Dec. – 2. Jan.
Begge dage inkl.
Damgårdnyt
Aktivitetsdage i 2010:
Cykeltur.
Idrætsdag.
Julestue
16/8 til 20/8
Torsdag den 2. september.
Lørdag den 27. november.
Sommer 2010