T-15 Matrix Foodmax AW PDS DK 1209.pdf

Cleaning Agents
Engine Flush – solvent free
OPRETTET: 24.05.2012
KENT Engine Flush er en blanding af højt
raffineret mineralolie, smørende
additiver, dispergeringsmiddel,
vaskemidler, vegetabilske estere og
emulgatorer. Udviklet til at fjerne fugt,
snavs og kulaflejringer fra
forbrændingsmotorer.
Varenr.: 86119 (EFSF) - 250ml
Egenskaber & Fordele
•Bevarer motoroliens viskositet – Ingen reduktion i oliens smøreevne og styrke
•Absorberer vandforurening i smøresystemet – Nedsætter risiko for korrosion
•Indeholder ingen skrappe opløsningsmidler – Skader ikke motordelene
•Indeholder effektive slam og kulstof dispergeringsadditiver – Løsner fastsiddende stempelringe og forbedrer
kompressionen
•Indeholder slidbeskyttelsesadditiver – Beskytter motorens komponenter under rengøring
•Højt flammepunkt – Ikke klassificeret som brandfarlig, letter transport og opbevaring
Anvendelse
Brugsanvisning
KENT Engine Flush tilsættes motorens krumptaphus før et olieskift, og er udviklet
til at opløse tjære og lak , dispergere slam og kulaflejringer, og give bedre
oliecirkulation, forhindrer tilklæbning af pistonringe og forbedrer ydeevnen.
Tilsæt Engine Flush til motorens
krumtaphus, check olieniveau og
sørg for at det står som normalt.
Start motoren, og lad den varme op
til normal driftstemperatur, og lad
køre i tomgang i 10-20 minutter
afhængig af motorstørrelse.
På biler med en oliekapacitet på
mere end 4,5 liter, bør motoren køre i
tomgang i 20 minutter, eller anvend
to behandlinger.
Til mindre motorer anvendes kun 250
ml produkt.
Stop motoren, tap olien af, skift filter
og tilsæt frisk olie i krumtaphuset.
Det er vigtigt at bemærke, at de smørende egenskaber og viskositeten af den
brugte, gamle motorolie ikke påvirkes negativt af KENT Engine Flush under
rensningsprocessen.
KENT Engine Flush har ekstrem smørende og beskyttende egenskaber og
beskytter mekaniske dele under rensning af både diesel og benzin motorer.
Til indvendig rengøring af motorkomponenter, herunder oliesump, oliepumpe,
drivaksel, lejer, knastaksler, ventilstyr, oliesmurte tuboladere, cylinderrør,
pistonringe og sæder, mekaniske og hydrauliske ventilløftere og alle smurte
overflader, der udsættes for friktion.
Råd & Tips
DS612
KENT Engine Flush kan også anvendes til indvendig
rengøring af manuelle gearkasser.
Cleaning Agents
Engine Flush – solvent free
Teknisk Information
Varenr.:
86119
Beskrivelse:
Engine Flush – solvent free 250ml
Lagerholdbarhed:
18 måneder
Farve:
gul / brun
Konsistens:
Væske
Lagerkode:
EFSF
Toldtarifnummer:
340 399 100
MSDS:
Ja
VOC:
0
Flammepunkt:
>100oC
Vægtfylde:
0.9g/ml
Tilhørende
Produkter:
Petrol One Shot (84594), Diesel One Shot (84595), Fuel Guard II (83970), Oil Enhancer
(83640)
Markeds
segmenter
Primære
Sekundære
Sikkerheds- & Sundhedsinformation
Produktet er klassificeret og mærket i henhold til EU direktiv / forordning omkring
farlige stoffer (GefStoffV).
S24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene.
S37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.
For at kunne rådgive om passende personlige værnemidler ved brug af KENT produkter, anbefaler KENT at instruktionerne på emballagen
gennemlæses før produktet tages i brug. Instruktionerne er for at beskytte vore kunder, og KENT tilbyder en serie af beskyttelsesudstyr, så som
beklædning, beskyttelsesbriller, ansigtsskærme og åndedrætsværn, der lever op til den nyeste EU-lovning. Kontakt os gerne for yderligere
information. Telefon 49 17 78 88
KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5D, DK-3060 Espergærde
Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-16:00 / fred. 08:00-15:00)
E-mail: [email protected]
DS612