WMX 503/803-n - WindowMaster

Kongens Ege
Materialebeskrivelse
Gl. Hadsund vej 2
8900 Randers C
29 September 2014
Generelt:
Byggearbejdet udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i BR 2010
med tilhørende SBI-anvisning og gældende normer
Materialebeskrivelse:
Tagbeklædning, Let tag 25 kg/m²
Overpap som til svejsning som Icopal
Underpap til svejsning som Icopal
21 mm vandfastkrydsfiner på 25x100 forskallingsbrædder
Zinkinddækning ved murkrone med vandnæse
Vandrender til nedløbsrør, nedløbsrør er skjult i tagkonstruktionen og
murkonstruktion
Brandsikring efter BR10 og Brandteknisk eksempelsamling mellem lejlighederne
i tagkonstruktionen
Tagkonstruktion Flad tag, U-værdi 0,08 U(W/m²K)
Spær I-bjælker som Moelven med fald, c/c afstand 610 mm
Leverandør af tagkonstruktionen skal levere beregninger på spær og remme
Tagkonstruktionen udluftes 1/500 del af tagarealet
400 mm isolering kl. 34
Dampspærre
2 x 12,5mm gipsplade
Brandsikring efter BR10 og Brandteknisk eksempelsamling
Etagedæk /etageadskillelse
Eksisterende etageadskillelse Huldæk ved sidebygning (1988)
200mm BD120. Loft overflader spartles, grundes og hvidmales.
Etagedæk efter kontrolleres for lyd, 53dB
Eksisterende etageadskillelse ved hovedbygning (1968)
200mm BD120.
Loftbeklædning som Reno Board Knauf gipsplade på loft eller fuldspartling. Loft
grundes og hvidmales.
Etagedæk efter kontrolleres for lyd, 53dB
Etagedæk er ud fra efter eksisterende tegninger
1
Kongens Ege
Materialebeskrivelse
Gl. Hadsund vej 2
8900 Randers C
29 September 2014
Skillevægge og lejlighedsskel
Nye Skillevægge som Gyproc Flexi Stålskelet
120mm opbygning 70mm stålprofil med isolering 2 x 12,5mm gipsplade på
begge sidder, alle overflader fuldspartles, grundes og hvidmales.
Lyd 40dB, BD30
Eksisterende Skillevægge Beton 120/150mm fuldspartles, grundes og
hvidmales.
Lyd 40dB, BD30/BD60
Nye Lejlighedsskel som Gyproc Flexi Stålskelet
145mm opbygning 95mm Stålskelet med 2 x 13mm gips, lydisoleres med 95
mm isolering, alle overflader fuldspartles, grundes og hvidmales.
Lyd 52dB, BD60
Eksisterende lejlighedskel Beton 120mm, lydisoleres efter ingeniørberegning til
53dB fuldspartles, grundes og hvidmales.
Eksisterende lejlighedskel Beton 150mm, fuldspartles, grundes og hvidmales.
Lyd 52dB, BD60
Skillevægge, hvor der på tegning er markeret med glasbånd, er skillevægge
hvor øverst del af væg er med glasbånd til lysindfald.
Vådrumsvægge
Vådrumsvægge opbygges med 2 x 12,5mm vådrumsplade med godkendt
vådrums membran ved vandbelastet område/vådrumsområde
Facadevæg U-værdi 0,16 U(W/m²K)
205mm facadebatts som REDArt Rockwool, Mekaniskfastgørelse facadedybel,
facadenet, underpuds og slutpuds som RedArt system fra Rookwool,
Hvid fra 2 sal og op, under 2 sal lys grå.
Lyd 52dB
REDArt system opsættes på beton eksisterende bygning, ny etager opsættes
REDArt system på Stålkonstruktion.
2
Kongens Ege
Materialebeskrivelse
Gl. Hadsund vej 2
8900 Randers C
29 September 2014
Glaspartier, vinduer og døre
Vinduer/vinduespartier og terrassedøre som Velfac 200 Energi med 3 lag
lavenergiruder, U-værdi 0,9 U(W/m²K)
Lav aluminiumsprofil Hvidmalet
Lejlighedsdøre som Swedoor, støjreducerende Character Advanceline
hvidmalet
Alle indvendige døre som Swedoor Stable Advanceline hvidmalet
Facadedøre/adgangsdøre som Swedoor Dots Character Advanceline hvidmalet
Lyd 37dB BD30/BD60
Adgangsdøre er med dørtelefonanlæg med mulighed for at åbne trapperum med
el lås fra lejerlighederne.
Altaner
Altaner udføres som CRC stålfiberarmerede højstyrkebeton (140-400 MPa), med
værm som indspændt glas i stålprofil, glasset er klart med oneway Scotchcal
Perforated Window Graphic Film 8173 White som 3M, hvor man kan se ud men
ikke ind.
Køkken, bryggers og badeværelser
Køkken, bryggers og badeværelser aftales ved købsaftale.
Ventilationssystem dimensioneres af ingeniørfirma
Adora
Køkkenbatterier 1-grebsbatteri til køkkenvask Artikelnr.:3010029041
Håndvask berøringsfrit blandingsbatteri Artikelnr.:3010029181
Bruser termostatbatteri Artikelnr.:3010203601
Hansgrohe
Køkkenbatterier Talis S 1-grebsbatteri til køkkenvask Artikelnr.:14870000
Håndvask Talis Classic blandingsbatteri Artikelnr.:14111000
Bruser Talis Classic termostatbatteri Artikelnr.: 14161000
3
Kongens Ege
Materialebeskrivelse
Gl. Hadsund vej 2
8900 Randers C
29 September 2014
Depotrum
Depotrum ved tagterrasse
Overpap som til svejsning som Icopal, underpap til svejsning som Icopal
Spær 45x145mm
21 mm vandfastkrydsfiner Zinkinddækning ved murkrone med vandnæse
Vandrender til nedløbsrør, nedløbsrør er skjult i tagkonstruktionen og
murkonstruktion
Udv. Beklædning 19x125 mm trykimp. sortmalet
Regl. 45x95mm stolper kryds med BMF beslag
Depotrum i kælder
Blankgalvaniseret Netvæg Hængelåsbeslag for hængelås, og med pladevæg
mellem rummene
Pulverlakeret lysegrå (RAL 9006), som G350 fra SCAN FLEX.
Røgalarm
Der opsættes røgalarm i lejlighederne, røgalarm placeres så der ikke er over 10
meter i radius mellem røgalarmerne.
Røgalarm tilsluttes ledningsnettet, med batteri back up
Gulvoverflader
Trægulve som Eg Nordic parket Classic, mat hvidtonet 14 mm i stue,
køkken/alrum, gang, soveværelse, kontor og værelser.
Opbygning, parket på gulvplade med trindæmpende mellemlag under. Nordic
Klinker i toilet, bad og bryggers
Gulvklinge til gulvvarme som Freedom Avorio klassisk lysgrå fra Evers, hvis ikke
andet aftales.
Gulv ved tagterrasser
20x140mm som Hårdttræs terrassebrædder, Træsort Cumaru træ
Opvarmning
Opvarmningen er fjernvarme.
Gulvarme i bad og toilet
Radiator i resten af lejligheden som RIO panel Compact, farve: Hvid Ral 9010
Størrelse dimension af ingeniør.
4
Kongens Ege
Materialebeskrivelse
Gl. Hadsund vej 2
8900 Randers C
29 September 2014
Der opsættes forbrugsmåler i hver lejlighed.
Fælles forbrug måles over forbrugsmåler, der er placeret i parkeringskælder.
El
Afbrydere og stikkantakter som Designserie LK OPUS 66 Hvid/hvid
Der etableres individuel el-tavle med sikringsgrupper, HPFI relæ og elmåler i
hver lejlighed.
Fælles forbrug måles over elmåler, der er placeret i parkeringskælder.
Belysning
Alle adgangsveje for gående og kørende trafik forsynes med belysning i robust
kvalitet, styres med ur, fotocelle og skumringsrelæ.
Belysning i trapperum, gangarealer og parkeringskælder styres automatisk af
bevægelsesfølere.
Vand
Der etableres individuel vandmåler i hver lejlighed. Varmt brugsvand opvarmes
med en unit, der er placeret i hver lejlighed.
Fælles forbrug måles over vandmåler, der er placeret i parkeringskælder.
Elevator
Adgang til alle lejligheder via med elevator og trapper, hvor 3 elevatorer og
trappe kan benyttes fra parkeringskælder.
Parkeringspladser
Der er indrettet parkeringskælder til ejerlejlighederne, og der er offentlig
parkeringsplads til gæsteparkering indenfor 100 meter.
Cykelparkering
Der er indrettet plads til cykelparkering i parkeringskælderen.
Energi
Bygninger/lejligheder udføres, så de opfylder de nyeste krav til isolering, energi
og energiramme efter BR15.
5
Kongens Ege
Materialebeskrivelse
Gl. Hadsund vej 2
8900 Randers C
29 September 2014
Antenne anlæg
Der indgås aftale med kabel-tv og internetleverandør om, at der leveres og
opsættes udstyr i bygningen således, at alle lejligheder er tilsluttet kabel-tv og
internet ved overdragelsen. Ejer indgår selv aftale om pakkeløsning og signal.
Renovation
Der laves fælles renovation til køkkenaffald, der er tilpasset beliggenheden,
delvis nedgravet.
6