AKTIVITETSKALENDER 2012 - Nykøbing Sjællands Erhvervsforening

K A T A L O G FOR AUKTION DEN 5. OKTOBER 2013 KLOKKEN 12.00 EFTERSYN FRA KLOKKEN 10.30 AUKTIONSADRESSE: | Norgesvej 51 s | 6100 Haderslev Næste auktion torsdag den 24. oktober 2013 i Haderslev ‐ Hold øje med www.haderslevauktion.dk -
Indlevering og afhentning aftale på telefon 29 64 01 41 Haderslev Auktion er en del af
AUKTIONSVILKÅR
1. Alt sælges i den stand, hvori det er og forefindes ved hammerslaget. For
mål, vægt, holdbarhed, lovlighed og deslige garanteres ikke. De solgte
effekter er ikke godkendt, synet eller på anden måde kontrolleret for
eventuelle ulovligheder medmindre dette udtrykkeligt fremgår af kataloget.
Betegnelsen ”knallert” dækker såvel knallert 45 som knallert 30 og andre.
Mulige
erstatningskrav
må
gøres
gældende
mod
rekvirenten;
auktionslederen og inkassator er fri for ethvert ansvar.
2. Det solgte skal afhentes straks efter auktionen og henligger fra
hammerslaget for købers regning og risiko. Hvad der ikke afhentes straks
eller ikke rettidigt betales, kan uden varsel påny bortsælges enten
underhånden eller ved auktion for første købers regning, og denne er da
pligtig at tilsvare de herved forårsagede omkostninger og tab uden krav på
eventuelt overskud.
3. Den, der byder eller indestår for en anden, forpligter sig derved som selvskyldnerkautionist. Køber flere i forening, hæfter de solidarisk.
4. Mindste buds og overbuds størrelse beror på den, der foretager opråbet.
Opstår der, efter at der er givet hammerslag, tvivl om, hvem der er
højestbydende, eller byder flere samtidig, foretages nyt opråb.
5. Budsummen tillige med auktionsledersalær, og den til enhver tid
gældende moms betales kontant senest ved auktionens slutning. Der kan
betales med dankort på auktionsdagen.
6. Ved momsbelagte effekter (se kataloget!) beregnes 50 % tillæg til
budsummen. Ved andre effekter tillægges budsummen 25 %. Biler min.
625,- max 3.750,- Hertil kommer 5 % følgeretsvederlag ved salg af kunst til
bud over kr. 1.720,00.
7. Udebliver betalingen udover forfaldstid, er køberne og deres kautionister
forpligtet til at betale renter fra forfaldstiden til betaling sker i henhold til
renteloven og er i øvrigt underkastet reglerne i retsplejeloven om udlæg m.v.
8. Ejendomsretten til det solgte overgår først til køberen, når købesummen
incl. evt. renter og omkostninger er fuldt erlagt.
9. Yderligere vilkår forbeholdes, derunder, at køber i det mindste har budt
den pris, som rekvirenten forud for auktionen i en skriftlig meddelelse til
auktionslederen har stillet som vilkår for bortsalg.
Mogens Broe-Andersen
advokat & auktionsleder
Haderslev Auktion er en del af
2013‐10‐05 CYKELAUKTION 1 Mustang Cassiopeia damecykel (28). 2 Rocky Bellevue damecykel (24). 3 Avenue Airbase herrecykel (27). 4 SCO Comfort herrecykel (26). 5 MBK damecykel (19). 6 SCO Comfort herrecykel (K42/13). 7 X‐Zite Impulse herrecykel (17). 8 Greenfield 2600 mountainbike (18). 9 Taarnby Freestyle mountainbike (25). 10 Kildemoes Logic herrecykel (23). 11 Kildemoes Logic Urban herrecykel (22). 12 SCO damecykel (20). 13 Mustang Passion damecykel (21). 14 Kildemoes City damecykel (15). 15 Rocky Broadway herrecykel (4). 16 Nishiki City Conti damecykel (10). 17 Kildemoes City damecykel (5). 18 Target Shopping damecykel (8). 19 Batavus Stratos damecykel (3). 20 Herrecykel (1). 21 MBK Cheyenne herrecykel (2). 22 Raleigh Trent damecykel (7). 23 Wilkin damecykel (22). 24 Rocky Space Agent barnecykel (6). 25 Ebsen herrecykel (9). 26 Winther DirtRide barnecykel (12). 27 Mustang Champs Elyssée damecykel (14). 28 SCO Blizzard mountainbike (11). 29 Ghost 1300 Special Edition mountainbike (13) . 30 SCO Bellevue damcykel (15). 31 Kildemoes Street damecykel (19). 32 Kildemoes Street herrecykel (17). 33 Kildemoes Logic herrecykel (18). 34 Mustang City Shopping damecykel (20). 35 Cube Attention RFR Competition Line mountainbike (16). 36 Mustang Champs Elyssée damecykel (21). 37 X‐Zite Adventure barnecykel (25). 38 Batavus Lugano damecykel (27). 39 Cove Superbe damecykel (26). 40 Raleigh Sprite herrecykel (28). 41 Greenfield Sport 26 mountainbike (24). 42 Milestone mountainbike (23). 43 Wembley damecykel WEN88726L. 44 Raleigh Maxinette damecykel WN67505B (F0401). 45 Svalan Shopping damecykel A551110971 (F0503). 46 Zpinner Trekking 1,0 herrecykel WST50643B (F0501) . 47 Mustang HI‐Tensile damecykel WDB118350A (F0502). 48 MBK Octane Comfort damecykel WMB65602B (F0504). 49 Mustang Cassiopeia damecykel WDB35139C (K22/13). 50 Raleigh Tecnology damecykel WN33946S (K25/13). 51 Ebsen Street Trent Comfort herrecykel BF100200088O (K26/13). 52 Trek Alpha mountainbike 199AK1595Z (V187/13). 53 Greenfield 2400 barnecykel WOD022501D (K56/13). 54 Winther Milano HighLine AW21135H (V93/13). 55 Raleigh Classic Deluxe+ damecykel WN12649F (V98/13) ‐ . 56 Portland Adventure herrecykel WBL010108V (K24/13). 57 Raleigh Superbe herrecykel WN24575X (V176/13). 58 Kildemoes Kolibri damecykel WBK110591U (V207/13). 59 Bianchi RCX Alu. WBK090257P (V190/13). 60 Trek Alpha racercykel TBT040500800941 (V203/13). 61 Herrecykel WMB50191Z. 62 Target City Alu. 7005 damecykel WBK256476Z (V199/13). 63 Kildemoes 1942 Road Competition herrecykel WBK033029F (V196/13). 64 Suspect mountainbike WDB54894F (K43/13). 65 Giant XC Bicon mountainbike m/reservedele. 66 Kildemoes Classic Butterfly damecykel BK005191S (K41/13). 67 Hollandia Evolution herrecykel G115800325 (H19). 68 Rocky Bellevue damecykel WDB117433D (H13). 69 Mustang Dagmar pigecykel WDB22220F (H14). 70 Kildemoes Street Alu. 7005 damecykel WBK148150V (V94/13). 71 Mosquito Comfort+ damecykel WCM145975T (V99/13). 72 Batavus Stratos damecykel AC908B (V104/13). 73 Everton herrecykel EE89536K (V113/13). 74 Everton damecykel VE8424123Z (V92/13). 75 Rocky Space Agent barnecykel WDB137025B (V96/13). 76 Ebsen City damecykel WIC010486E (F0903). 77 Giant herrecykel GC071029 (F0703). 78 MBK Cheyenne herrecykel WMB64482A (V161/13). 79 Bronco barnecykel WCR010740 (K34/13). 80 Ebsen Street Trent Comfort herrecykel WIC030682E (K33/13). 81 Taarnby Pacific damecykel WBT11824V (F0701). 82 Greenfield 2600 mountainbike WOD00006581F (F0704). 83 Everton drengecykel WBK006731U (F0702). 84 X‐Zite Shopper damecykel WTT54646D. 85 Eska City Lea damecykel WKS10567W. 86 Mercedes‐Benz herrecykel MB09980464 (F0402). 87 Greenfield 2600 mountainbike WOD001609E (F0403). 88 Kildemoes Bikerz drengecykel WBK202937A (F0404). 89 Mustang Dagmar damecykel. 90 Mustang Mermaid damecykel WDB156784Y (K21/13). 91 Raleigh damecykel WAR66916T (V110/13). 92 Kildemoes Kolibri Shuttlebike herrecykel WBK605779R (K30/13). 93 Rocky Bellevue damecykel WDB132718E (V167/13). 94 BBF Oslo damecykel BYP101024839 (V175/13). 95 Busetto Comfort damecykel WOD35536G (F0901). 96 Centurion Le Mans Limited herrecykel VAC40376Z (K37/13). 97 Avenue Broadway WMB78690C (H11). 98 SCO New York damecykel WBL171364F (H12). 99 Trek Alpha 4‐Series mountainbike WTU096C2530F (H18). 100 Rock Machine Manhattan XCF mountainbike GW11104336 (V197/13). 101 X‐Zite Shopper pigecykel WTT36289B (V169/13) . 102 Trek T420 Navigator. 103 Fantasie pigecykel WBL191341D (H17). 104 Lapierre drengecykel. 105 Rocky Britney WDB143175A (H15). 106 Navigator Touring damecykel WBL075990V (V108/13). 107 Sprinter Active damecykel WBL409335P (V106/13). 108 Swell damecykel BK23880B (V105/13). 109 Kildemoes Kolibri Logic herrecykel WBK614224P (V100/13). 110 Schwinn Skyliner herrecykel SNMNG07D13409 (V103/13). 111 Nishiki 207 City Hybrid damecykel WN17884X (V107/13). 112 Kildemoes Street damecykel WBK244084X (V109/13). 113 Forza barnecykel WW11162V (V95/13). 114 SCO City Fusion herrecykel WBL413496 (V150/13). 115 Rocky Artemis damecykel WDB026924U (V147/13). 116 Nishiki Timbuk mountainbike WN52364S (V149/13). 117 Kildemoes Butterfly herrecykel BK77643N (V145/13). 118 Rocky Bellevue damecykel WDB79719F (V148/13). 119 SCO Comfort herrecykel MF0868807A (V152/13). 120 Kildemoes Bikerz drengecykel WBK281888A (V146/13). 121 Mosquito Street Comfort herrecykel BS70300501 (V3700‐77411‐03029‐12). 122 Mustang damecykel WDB41288D (V151/13). 123 Von BackHaus 2034 barnecykel WVBA04144C (F0902). 124 Mustang Champs Elyssée damecykel WDB188664A (V101/13). 125 Mirage Countdown herrecykel E02514994 (K14/13). 126 Trek Alpha 4000 mountainbike WTU00064896T (K18/13). 127 Explorer City Rider herrecykel WSZ30595L (K17/13). 128 East barnecykel WTOY32319D (V112/13). 129 Batavus Ascot damecykel WHE3928342L (K55/13). 130 Nishiki AF30 Hybrid herrecykel WN00659B (K50/13). 131 Kildemoes Primates mountainbike WBK627208P (K49/13). 132 Mustang herrecykel DB47648F (K53/13). 133 Herrecykel WMB26092B (K52/13). 134 Kildemoes Butterfly herrecykel BK06204P (V102/13) . 135 Kildemoes Street damecykel WBK874909F (V166/13). 136 Active Bikes Future pigecykel WBL099595P (F0904) . 137 Greenfield 24 CTB‐3 drengecykel WOD125537Z (V201/13). 138 Milestone damecykel WBL44975C (V191/13). 139 Yosemite BMX WBTD069197B (V177/13). 140 M.G.I Alternative mountainbike (STEL). 141 Kildemoes Butterfly damecykel (STEL). 142 SCO Supreme herrecykel WBL85087D (V120/13). 143 Greenfield FS mountainbike WOD245539X (V114/13). 144 Raleigh Society Max damecykel WN78926C (S8660). 145 Everton City Limit herrecykel WBK113402V (S8660). 146 Mustang Angel damecykel WDB81960E (S8660). 147 MBK Cheyenne herrecykel WMB82698B (S8660). 148 MBK Cheyenne herrecykel WMB70413B (S8660). 149 Rocky damecykel WDB57344B (V111/13). 150 Scott Scale JB mountainbike WHP00669B (V200/13). 151 McKenzie Hill mountainbike MAQ092009470898 (V189/13). 152 Cube Attention RFR Competition Line mountainbike WOW40991DP0609M (K57/13). 153 Raleigh Classic Deluxe damecykel WN250036 (V97/13). 154 Aero Maxxum XX drengecykel WIH5398X (V59/13). 155 SCO Supreme herrecykel MA0080704500 (V34/13). 156 Winther Dolphin damecykel AV73593K (V46/13). 157 Nishiki Stiff mountainbike WN45432C (V58/13). 158 Motobecane damecykel WKM7323615Z (V51/13). 159 MBK Colorado mountainbike WMB83047N (V48/13). 160 Mustang Parrot mountainbike WDB127204X (V66/13). 161 Everton damecykel EF12621G. 162 Active Bikes Urban Trek damecykel. 163 Raleigh herrecykel WAR19848J. 164 Kildemoes Kolibri drengecykel . 165 Everton New Line herrecykel EE68259C. 166 Kildemoes Undercover GangBike drengecykel BK59156L. 167 GT Aggressor drengecykel . 168 Trek 7,7 FX herrecykel WTU326SA0006B (V54/13). 169 Fanti Citybike damecykel WJG84378R (V38/13). 170 Busetto TRK Strada Comfort herrecykel WOD028195Z (V61/13). 171 SCO NG Ballet WBL17548F (V37/13). 172 Rocky Bellevue damecykel WDB127264D (V36/13). 173 Mosquito Street Comfort Pro damecykel WCM028230C (V56/13). 174 Taarnby City Cross herrecykel WBT32110K (V64/13). 175 SCO Comfort damecykel WA00808019691407 (V60/13). 176 Mustang Mantova damecykel WDB128705X (V45/13). 177 Trek Alpha 3‐Series mountainbike WTU109G1089C (V43/13). 178 Mustang Dagmar damecykel WDB116058B (V41/13). 179 Kildemoes Kolibri damecykel WBK607655P (V57/13). 180 Busetto Gallop racercykel WOD114310A (V65/13). 181 Taarnby Topper GT damecykel BT547012G (V49/13). 182 Centurion Basic damecykel WAK17774J (V55/13). 183 Super Deluxe herrecykel WVL00772C (V63/13). 184 SCO Comfort damecykel WBL146552A (V50/13). 185 Raleigh Club Deluxe damecykel WAR46572M (V35/13). 186 Damecykel WBF25063U (V40/13). 187 SCO Ballet WBL172930E (V39/13). 188 Panther mountainbike B0281733 (V67/13). 189 Active Bikes Impact damecykel WBL45995C (V42/13). 190 Centurion Challenger damecykel WAK35260V (V62/13). 191 Smith City Traveler damecykel S32648M (47/13). 192 Rocky Avenger barnecykel. 193 MBK Sport Tour damecykel. 194 Mustang City herrecykel. 195 Winther Pounder pigecykel . 196 Dakota Avenger drengecykel. 197 Kildemoes Butterfly pigecykel. 198 Batavus Flair herrecykel. 199 Centurion Eternity herrecykel WAK39886F (S8660). 200 SCO Life damecykel WF781025OF (S8660). 201 Mustang Dagmar damecykel WDB083257Y (S8660). 202 Trek 7,1 FX herrecykel WTO038C2357E (S8660). 203 GT Zaskar mountainbike 050968243619 (S8660). 204 SCO Climate herrecykel RF366204B (S8660). 205 Ebsen City herrecykel WIC039304B (S8660). 206 Trek 4300 mountainbike XTU28200979D (S8660). 207 MODO Mountainbike (S8660). 208 Puch mountainbike 7J11000635 (S8660). 209 Specialized Hardrock Sport WUD092179247E (S8660). 210 Ritter damecykel A276500L (V219/13). 211 Kildemoes City damecykel WBK129339B (V211/13). 212 Trek 4400 mountainbike WBL09199Z (V216/13). 213 Active Bikes TrailRider WTU227ST2412Z (V218/13). 214 Taarnby Kalahari herrecykel WBT13896X (V213/13). 215 Bugatti damecykel WJG81964P (V210/13). 216 Impala damecykel WTS000594X (V215/13). 217 Mustang Product damecykel WDB162540D (V212/13). 218 SCO Jive damecykel WBL32910F (H23). 219 Coppi FC956 mountainbike WBL600050 (H34). 220 Centurion Eternity herrecykel (H30). 221 SCO Supreme herrecykel WBL101088C (H24). 222 Avenue Broadway WMB53966V (H33). 223 Mustang Classic herrecykel WDB24914G (H32). 224 Rocky Bellevue damecykel WDB48057F (H20). 225 Active Bikes Milano damecykel WBL51682D (H26). 226 Kildemoes Kolibri damecykel BK40827H (H31). 227 Everton City herrecykel WBK021178S (H21). 228 Rocky Bellevue damecykel WDB104018 (H22). 229 Kildemoes Kolibri Street damecykel WBK646520 (H25). 230 Downtown Black Image herrecykel WMG001797X (H29). 231 Mustang Champs Elyssée damecykel WDB74561C (H27). 232 Forza damecykel WW100.... (H28). 233 Ragazzi Roma Comfort Line LDL0825834830514 (V220/13) . 234 Della Cruz damecykel . 235 Drifter 2 herrecykel. 236 Active Bikes City Urban herrecykel WBL00062G (V165/13). 237 Trek 4‐Series mountainbike WTU34600788E (V194/13). 238 Zpinner City damecykel CS10235084 (170/13). 239 Batavus CS Excellence herrecykel 00958AC101B (V204/13). 240 Trek 3‐Series mountainbike WTU303C0098E (174/13). 241 MBK DNA 3,3 mountainbike DNA3G (K40/13). 242 Trek 3500 mountainbike WTU033C2569G (V172/13). 243 City cykel i fræk farve. 244 City cykel i fræk farve. 245 Børnecykler ‐ NYE. 246 Børnecykler ‐ NYE. 247 Rocky barnecykel WY0261513 (V193/13). 248 Specialized Transition Pro stel WUD80462697B (H16). 249 Wilier Trietina racercykel (S8660). 250 Giant Talon 3 mountainbike GL9M0670 (S8660). 251 Giant Revel montainbike C32R0877 (V206/13). 252 Trek SL 1000 racercykel TBI0405GV420804 (V205/13). 253 Avenue herrecykel WMB7359GZ (V168/13). 254 2 Rocky barnecykler. 255 Mustang Lowland drengecykel WOB28442U. 256 Active Bikes TrailRider drengecykel. 257 Rocky Bellevue damecykel WDB46784F (V44/13). 258 2 Fulcrum Racing Zepro prof. fælge (S18/13). 259 2 Mavic Aksium Race prof. fælge (S17/13). 260 2 Styrthjelme ‐ herunder Altura V‐MAX (V155,168/13). 261 Suzuki Estilete scooter (14). 262 Peugeot scooter VGAS1BDAM00340080 (V115/13). 263 PGO scooter RFPAUB3061001043 (H312). 264 CPI scooter RFTJR30AXBL800126 (V142/13). 265 Piaggio Runner Air Cooled scooter (29). 266 PGO scooter RFVCPCPP2X1000190 (V119/13). 267 Kymco People 50 scooter (45) RFBB1002042200103. Registreringsattest medfølger 268 Gilera Stalker Sport scooter (29). 269 Mini Crosser (16). 270 MC/scooter hydr. lift Benzer med pumpe . Betingelser for indlevering til auktion:
Indlevering kan ske efter aftale – ring 29 64 01 41
Gods modtages mod indleveringsgebyr kr. 400,00 inklusive
moms pr. kunde. Gebyret bortfalder ved samlet hammerslag
over kr. 4.000,00 pr. auktion.
Provision hos sælger 20 % af budsummen + moms - i alt
25 %.
Biler og campingvogne sælges uden provision fra sælger.
Ved momspligtig omsætning afregnes indkommet moms til
sælger.
Afregning sker senest 14 dage efter auktionen ved overførsel
til sælgers konto.
AUKTIONS KALENDER
Haderslev Auktion er en del af