Info Collection: ThyssenKrupp Elevator & Rulletrapper

Dansk Forening for Tunnel og Undergrundsarbejder
Generalforsamling 2011
DFTU Generalforsamling 2011
Dagsorden
a. Formandens beretning, herunder redegørelse for det nationale
arbejde samt det internationale arbejde
b. Aflæggelse af regnskab for den forudgående 2-års periode
c. Valg af formand
d. Valg af bestyrelse for den kommende 2-års periode
e. Valg af revisor for den kommende 2-års periode
f. Fastsættelse af kontingent
g. Eventuelt
DFTU Generalforsamling 2011
Formandens Beretning
Velkommen

Generalforsamling nr 15

Foreningen er 28 år gammel stiftet i 1983
Foreningens formål:

formidle samarbejdet med den internationale forening (ITA)

at fremme udviklingen af tunnel- og undergrundsarbejder

at arrangere foredrag om forskellige tunnel relaterede emner
DFTU Generalforsamling 2011
Medlemsstatus
51 medlemmer fordelt på

2 Æres medlemmer (samme som 2009)

29 Firmamedlemmer (+2 fra 2009)

13 Personlige medlemmer (+1 fra 2009)

7 Studerende/Pensionister (+2 fra 2009)
DFTU Generalforsamling 2011
Det Nationale Arbejde
8 Medlemsmøder

24. november 2009 Marseilles Boulevard Tunnel og Nordhavnsvejen¨

02. februar 2010 Minimums sikkerhedskrav til vejtunneller - EU direktiv
2004/54/EF

18. marts 2010 Forundersøgelser for Cityringen – fællesmøde med DGF

14. september 2010 Femern Bælt tunnel

30. november 2010 Ombygningsprojektet på Nørreport station

01. februar 2011 Femern Tunnel. Fællesmøde med DSBY og IABSE

31. maj 2011 Metro i Rom og Torino

06. september 2011 Helsinborg Söder tunnel og H-H forbindelse
DFTU Generalforsamling 2011
Det Nationale Arbejde
3 stk Ekskursioner og Studieture

27. maj 2010 Studiebesøg til Leipzig Citytunnel

4. & 5. november 2010 Studietur til Norra Länken, Citybanan og
Söderströmstunnel, Stockholm

20. september 2011 Ekskursion til byggegrube ved Helsingør
Søfartsmuseum
Herudover har der været afholdt 12 bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen deltog i "Association Day" en ½ dag i september som
belyste forhold om forenings arbjede herunder bestyrelsens ansvar
DFTU Generalforsamling 2011
Det Internationale Arbejde
Deltagelse i ITA Generalforsamling

2010 i Vancouver, DFTU repræsentant Jørgen Holst

2011 i Helsinki, DFTU repræsentant Søren Degn Eskesen
ITA arbejdsgrupper med dansk deltagelse

WG2 Research v/ Søren Degn Eskesen

WG6 Maintenance & Repair of Tunnels v/ Jørgen Holst

WG11 Immersed Tunnels v/ Casper Paludan-Müller, O.P. Jensen
DFTU Generalforsamling 2011
Det Internationale Arbejde
ITA kommitterer med dansk deltagelse

ITA-CET

ITA-COSUF
DFTU Generalforsamling 2011
Det Internationale Arbejde
International Tunnelling and Underground Works Association ITA
- was founded in 1974.
- is a Non Profit and Non Governmental Organization.
- Federation of Member Nations.
- in NGO of UN since 1987.
DFTU Generalforsamling 2011
Det Internationale Arbejde
Aims of ITA
The main goals and challenges of ITA are:
- Increasing the awareness of public and of decision makers of the
unique benefits of the underground.
- Managing and minimizing risk and assuring safety and security in all
tunnelling activities.
- Embrace sustainable development.
- Networking
DFTU Generalforsamling 2011
Det Internationale Arbejde
Network of ITA
Network of the WorldWide Tunnelling is Based on:
- Member Nations(64)
- Affiliate members(188 corporate, 2 DK), Prime Sponsors(12) and
Supporters(30)
- Whole community receiving the [email protected](8,000) the people visiting
the website(7,000 different per month coming from 180 countries)
DFTU Generalforsamling 2011
Det Internationale Arbejde
64 Member Nations of ITA
SOUTH AFRICA
USA
PERU
ALGERIA
FINLAND
POLAND
GERMANY
FRANCE
PORTUGAL
SAUDI ARABIA
GREECE
CZECH REPUBLIC
ARGENTINA
HUNGARY
ROMANIA
AUSTRALIA
KAZAKHSTAN
UNITED KINGDOM
INDIA
RUSSIA
INDONESIA
SERBIA
IRAN
SINGAPORE
ICELAND
SLOVAKIA
ISRAEL
SLOVENIA
ITALY
SWEDEN
JAPAN
SWITZERLAND
LAOS
THAILAND
LESOTHO
TURKEY
MALAYSIA
UKRAINE
MONTENEGRO
VENEZUELA
MOROCCO
VIETNAM
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BELARUS
BELGIUM
BOSNIA-HERZEGOVINA
BRAZIL
BULGARIA
CANADA
CHILE
CHINA
COLOMBIA
KOREA
CROATIA
DENMARK
EGYPT
UNITED ARABIC EMINRATES
SPAIN
MEXICO
NEPAL
NORWAY
NETHERLANDS
PANAMA
DFTU Generalforsamling 2011
Det Internationale Arbejde
General Assembly
DFTU Generalforsamling 2011
Det Internationale Arbejde
Activities of ITA
The main activites of ITA are:
• Training courses organized through the ITACET Foundation
• Support member nation through endorsement of national and regional
conferences and networks
• International studies and experiments
• Publication of proceedings, reports and documents
• Organizing workshops and seminars
• Maintaining a website(ita-aites.org)
• Issue of Newsletter
• Relationship with the media
• Communication with Decision makers
DFTU Generalforsamling 2011
Det Internationale Arbejde
Organization of ITA
ITA har 4 Committeer og 12 aktive Working Groups
Committees:
•
•
•
•
Committee on Operational safety of underground Facilities ITA-COSUF
Committee on Education and Training ITA-CET
Committee on Underground Space ITA-CUS
Committee on Technology ITA-TECH
Working Groups:
•
•
•
•
•
•
Research
Contractual Practices
Health & Safety in works
Maintenance & Repair
Seismic effects
Immersed & Floating tunnnels
•
•
•
•
•
•
Use of sprayed concrete
Mechanized Tunnelling
Underground works & Environment
Long tunnels at great depth
Conventional tunnelling
Urban problems, Underground solutions
DFTU Generalforsamling 2011
Det Internationale Arbejde
Working Groups
DFTU Generalforsamling 2011
Det Internationale Arbejde
Recent Working Group
Publications
Recent Publication by Working Groups
 Safe Working in Tunnelling
 Guidelines for good occupational health & safety
 Conventional Tunnelling
 Environmental and sustainable development
reasons for going underground
 Long and deep tunnels
 Shotcrete for Rock Support
DFTU Generalforsamling 2011
Det Internationale Arbejde
Organization of ITA
Risk
Guideline
DFTU Generalforsamling
2011
Det Internationale Arbejde
Codes
www.ita-aites.org
& ITIG
www.imia.com
DFTU Generalforsamling 2011
Det Internationale Arbejde
Organization of ITA
ITA
• Is governed by an Executive Council formed by 15 members coming
from the various Member Nations, representing the different aspects of
the tunnelling community and elected by the General Assembly.
• For the period 2010~2013 the President is Prof. In Mo Lee(Korea) and
the
Vice-Presidents
are
Prof.
Markus
Thewes(Germany),
Soren
Eskesen(Denmark), Prof. Yun Bai(China) and Ivan Hrdina(Czech
Republic).
DFTU Generalforsamling 2011
Det Internationale Arbejde
Vice-Preident
Vice-Preident
Prof.Markus Thewes
Soren Eskesen
Organization of ITA
Executive Council Members
Preident
Vice-Preident
Vice-Preident
Prof.In Mo Lee
Prof. Yun Bai
Ivan Hrdina
Vice-Preident
Past Preident
Preident
Prof.Markus Thewes
Mr. Martin Knights
Prof.In Mo Lee
DFTU Generalforsamling 2011
Det Internationale Arbejde
When & Where
General Assembly and World Tunnel Congress is held every year by a
host member nation :
- WTC 2010, Vancouver, Canada
- WTC 2011, Helsinki, Finland
- WTC 2012, Bangkok, Thailand
- WTC 2013, Geneva, Switzerland
- WTC 2014, Sao Paulo, Brazil
- WTC 2015 candidates Denmark, Germany and Croatia
DFTU Generalforsamling 2011
Det Internationale Arbejde
Topics at WTC, ITA
During the WTC, ITA organises Open sessions on topics of
importance for the tunnelling community such as :
- Mechanization of excavation
- Choice of tunnelling methods
- Immersed tunnels
- Risk management
- Public-Private partnership for financing
- Contractual practices Worldwide
- Planning modern tunnels in urban areas
DFTU Generalforsamling 2011
Det Internationale Arbejde
• Web : www.ita-aites.org
• Head office
c/o EPFL
GCD 1402 (Bàt GC)
Station 18
CH-1015 Lausanne
Tel: +41 21 693 23 10
Fax: +41 21 693 41 53
E-mail: [email protected]
Contact ITA
Web Site
DFTU Generalforsamling 2011
Det Internationale Arbejde
www.ita-aites.org
DFTU Generalforsamling 2011
Det Fremtidige Arbejde
Igangværende Tunnel projekter i DK

Nordhavnsvejen (åbner 2015)

Cityringen (åbner 2018)

København Ringsted (åbner 2018)

Femern Bælt Tunnel(åbner 2020)
Kommende Tunnelprojekter i DK

Tredje Limfjordsforbindelse

Marselisborg tunnel

Helsingør – Helsingborg

Lillebælts tunnel

Københavns østlige ringvej

Kvægsthusbro parkeringskælder

Fremtidig metro tunneller (Nordhavn, Sydhavn, Brønshøj)

Kattegatforbindelse
26
8 nov 2011
DFTU Generalforsamling 2011
DFTU Generalforsamling 2011
Tak til de to afgående bestyrelsesmedlemmer

Jørgen Holst, COWI A/S

Jens Gravgaard, Metroselskabet I/S
DFTU Generalforsamling 2011
Næste ITA Generalforsamling og WTC2015
525 Abstract modtaget
heraf 7 danske
DFTU Generalforsamling 2011
Dagsorden

b.
Aflæggelse af regnskab for den forudgående 2-års
periode
Regnskab for foreningen for den forudgående 2-års periode vil blive
fremlagt til godkendelse ved generalforsamlingen.
29
8 nov 2011
DFTU Generalforsamling 2011
DFTU Generalforsamling 2011
Dagsorden
c. Valg af formand
Bestyrelsen indstiller, at Søren Degn Eskesen, COWI A/S nyvælges
som formand for den kommende 2-års periode.
30
8 nov 2011
DFTU Generalforsamling 2011
DFTU Generalforsamling 2011
Dagsorden
d. Valg af bestyrelse for den kommende 2-års periode
Bestyrelsen indstiller, at nedennævnte nuværende
bestyrelsesmedlemmer genvælges for den kommende 2-års
periode:
Lars Gredsted
Peter Kruse
Ole Overgaard
MT Højgaard
Pihl
Rambøll
Bestyrelsen indstiller, at følgende nyvælges til bestyrelsen for den
kommende 2-års periode:
Kim Smedegaard Andersen
Femern
Guy Taylor
Metroselskabet
Kim Smedegaard Andersen
•
1992 Færdiguddannet fra Aalborg Universitet, uddannet på University of Liverpool og TU – Berlin
•
1993 Øresundskonsortiet, Design manager D&R
•
2000 Rambøll, koordinator mellem investorer og Ørestadsselskabet
•
2001 Projektleder Operaprojektet – ingeniør diciplinerne, siden april 2001
•
2004 Markedschef i Rambøll Danmark – Byggeri
•
2006 E.Pihl & Søn, Vice projektchef og Design manager på Allerhuset
•
2009 Femern A/S – Design manager på Femern - tunnel projektet
•
2011 Femern A/S – Contract Director – Immersed Tunnel
Guy Taylor
Sept 2010 Metroselskabet Cityringen CW Project Director
June 2008 JV Söderströmstunneln HB (Pihl/Zublin JV) Stockholm Sweden
April 2007 CH2MHill Olympics and Seattle U Link Metro USA
Oct 1997 Land Transport Authority of Singapore: Northeast and Circle Line Metro Projects
March 2007 Nishimatsu Construction: Channel Tunnel Rail Link Tender Team
Jan 1994 Heathrow Express Rail Link
April 1992 Storebælt Crossing Tunnel Project
August 1989 TransMarche Link: Channel Tunnel Project
1983 P.Forker Tunnelling Contractor
1983 Graduated in Civil Engineering Aston University UK
DFTU Generalforsamling 2011
Dagsorden
e. Valg af revisor for den kommende 2-års periode
Mogens Porsvig har efter mange år på posten ønske at slutte som
revisor for foreningen. Bestyrelsen indstiller, at Per Henriksen
vælges som revisor for foreningen for den kommende 2-års
periode.
DFTU Generalforsamling 2011
Dagsorden
f. Fastsættelse af kontingent
Det indstilles, at det årlige kontingent fastsættes til kr. 1.600 for
firmamedlemmer, svarende til en stigning på 100 kr siden 2009 og
at kontingentet fastholdes på kr. 200 for personmedlemmer og
gratis for studerende/pensionister for den næste 2-års periode.
DFTU Generalforsamling 2011
Dagsorden
g. Eventuelt
Bestyrelsen indstiller, at DFTU ansøger om at afholde ITA’s 41 års
generalforsamling og World Tunnel Congress 2015 i København, se
vedlagte redegørelse.
36
8 nov 2011
DFTU Generalforsamling 2011
WTC May 2015 Copenhagen – hvorfor?
Femerbælt
København - Ringsted
Cityring
Nordhavnsvej
Bella Center – møder og udstilling
Hvornår?
 Februar 2012 – aflevere bud til ITA
(hjælp fra Wonderful Copenhagen)
 maj 2012 – byde på værtskabet i Bangkok ved WTC 2012 –
delegation
 2012 – 2015 forberedelser
(professionel hjælp fra Professional Congress Organiser - PCO)
 29 maj – 4. juni 2015 WTC
WTC2015 Program (eksempel)
Økonomi

Investering i bud 60.000 kr. i 2011/2012

Konferencen budgetteres konservativt til at give et overskud ved et
deltagerantal over 750 personer

Detaljeret budget udarbejdes af organisationskomite
Forventninger til foreningens
medlemmer
 Send deltagere til Bangkok i maj 2012
 Firmamedlemmers medarbejdere bruger en del af fritid og
arbejdstid på at deltage i forberedelserne
 Aktiv deltagelse i konferencen som arrangører
Organisation
ITA Executive
Council
DFTU Board
Organising
Committee
Corporate Liaison
PCO
Conference
Advisory
Committee
Scientific,
Posters
Sponsors,
Exhibition
Publications
/proceedings
Secretariat
Technical Visits
Social Programme
Pre-award Activities
Nov 2011
Feb 2012
Projektbeskrivelse
Statement
DFTU
Generalforsamling
Marketing
Plan
Pre-award
Budget
Maj 2012
Proposal
ITA
Exec. Director
Conference
Budget
ITA
Generalforsamling
Indstilling
 Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen
bemyndiger bestyrelsen til at arbejde for at få WTC
2015 og ITA generalforsamling til København
 Bestyrelsen bemyndiges til at disponere op til 60.000
kr. for at promovere initiativet i forbindelse med ITA
generalforsamlingen i 2012.
 Bestyrelsen henstiller samtidig til at foreningens
medlemmer bakker op om arrangementet ved at stille
den fornødne frivillige arbejdskraft til rådighed