(PDF, 1.311 KB)

Referat af mødet mellem forældrerådene d.
24.9.14.
Dagsorden:
Fællesmøde mellem de 3 Sfo/Klub råd. 17.15.-18.15.
1.
2.
Præsentation
Meddelelse fra Sus
o Orientering om Fritidsområdet. Status , herunder
information om opstarten på Ungecafeen. Desuden
orientering om fokusområder i indeværende skoleår,
hvor temauger i højere grad vil være en del af
pædagogisk praksis.
o Møderække blev omdelt
3.
4.
5.
o Skolebestyrelses medlemmer vil på skift deltage i
vores fællesmøder
Meddelelser fra andre
o DGI , afdelingerne er i gang med en opfølgning på
DGI certificeringen. Idræt , leg og bevægelse er
således implementeret .
o I begge afdelinger er der tiltag i gang som skal
udvikle på samarbejdet med forældregruppen.
o Efter skolereformens indtog, lægger pædagogerne
mellem 10 og 14 timer i de enkelte klasser.
Valg af repræsentant til Skolerådet.
o Sanne Bille Holdgaard blev valgt til at repræsentere
forældrerådene i Skolerådet.
Drøftelse af årets fælles fokus områder.
o Der vil primært være fokus på forældresamarbejde
/involvering på det næste møde.
Kildegårdskolen, Krogestykket 33, 2730 Herlev | Tlf. nr. 4452 5600 | CVR-nr. 63640719 |
[email protected] | www.kildegårdskolen.dk
Side 1 af 3
6.
o Efter dette punkt fortsatte de 2 Sfo afdelinger sammen og
Klubben holdt afdelingsmøde.
o
Valg af formænd til de 2 Sfo afdelinger:
Sfo Øst: Helle Agtbøl Johansen
Sfo Vest: Sanne Bille Holdgaard.
Fra afdelingsmødet i klubben:
1.
2.
3.
4.
Valg af formand: Nina Kongsfelt
Orientering om hvordan afdelingen er kommet i
gang i det nye skoleår.
o Orientering om pædagogernes timer i undervisningen .
Fremmøde i klubben , det undersøges om der er forskel på
fremmøde af børn fra afd. Øst og vest, og i fald hvilken
årsag der kan være.
Temaer til de næste møder.
o Kommunikation med den øvrige forældregruppe.
o Muligheden for forældrerepræsentant fra UC.
Evt
Vi byder på en kop kaffe og en bid brød.
Sus Creutzberg
Fritidsleder
Dagsprdn
Kildegårdskolen, Krogestykket 33, 2730 Herlev | Tlf. nr. 4452 5600 | CVR-nr. 63640719 |
[email protected] | www.kildegårdskolen.dk
Side 2 af 3
Venlig hilsen
Susanne Creutzberg
Fritidsleder
Kildegårdskolen, Krogestykket 33, 2730 Herlev | Tlf. nr. 4452 5600 | CVR-nr. 63640719 |
[email protected] | www.kildegårdskolen.dk
Side 3 af 3