Embedslægen om skimmelsvamp.pdf

Konference den 19. og 20. juni 2013
Risikostyring som disciplin
Giver jeres indsats payoff?
Få viden og inspiration til at opnå øget effekt af jeres
risikostyringstiltag og investeringer
2
Risikostyring som disciplin
Mange kommuner, regioner og forsyningsvirksomheder arbejder meget
seriøst med risikostyring. Det gode
spørgsmål er, om det giver tilstrækkelige
resultater i forhold til de ressourcer, der
bliver investeret. Får man bedre resultater? Kan det betale sig at investere
yderligere i risikoforbedrende tiltag i
fremtiden? Hvad betyder det på kort og
langt sigt? Kom og få svar på disse
spørgsmål på vores konference og bliv
inspireret til, hvordan du skal gribe det an
i din kommune, region eller virksomhed.
Programmet er sammensat med tanke
på, at det skal være interessant for både
kommuner, regioner og forsyningsvirksomheder og der er også valgmuligheder
i emnerne på de to workshops.
Vi skal bl.a. stifte bekendtskab med,
hvordan Danish Crown driver risikostyring med godt udbytte. Gjensidiges
underwritere løfter sløret for, hvordan vi
analyserer og vurderer risikostyringstiltag og investeringer i kommuner, regioner og forsyningsvirksomheder, når der
skal sættes pris og vilkår for en risiko. I to
workshops ser vi på henholdsvis risikostyring med sund fornuft i Faxe og
Stevns kommuner og analyse af risici i en
forsyningsvirksomhed Karanoveren
(Nordforbrændingen).
Vi glæder os til at præsentere resultaterne af det store svenske forskningsprojekt
Anlagd Brand, som netop har afsluttet
fem års forskning og Brandforsk er nu
klar til at lægge resultaterne frem.
For nogle år siden blev det meste af
Sjælland ramt af et alvorligt strømsvigt.
Det var en hændelse, der gav genlyd i
forhold til fremtidens forsyningssikkerhed. Vi har fået SEAS-NVE til at komme
og give deres bud på, hvilken grad af
sikkerhed, vi kan forvente i fremtiden.
Vi slutter konferencen med et bud på
fremtidens risici for kommuner, regioner
og forsyningsvirksomheder. Instituttet
for Fremtidsforskning giver os indblik i en
spændende verden, hvor vi ser på fire
forhold: Sikkerhed, Tryghed, Forsyning og
Mennesker. Det er nu femte gang, at vi
samler vores offentlige kunder og
samarbejdspartnere til konferencedage
med spændende faglige emner og
masser af muligheder for at hente viden
og inspiration og networke med kolleger.
Vi håber, du vil synes om programmet,
og vi glæder os til at se dig.
Venlig hilsen
Lars Kronborg
3
Program
Onsdag den 19. juni
12.30
Ankomst og light sandwich buffet
13.00
Velkomst og indledning
13.15
Risikostyring betaler sig
Bliv inspireret af, hvordan Danish Crown har grebet risikostyring an og hvilke resultater de har opnået Direktør Klaus Møller,
Danish Crown Insurance A/S
14.00
Forsikringsselskabets vurdering af risikostyringsarbejdet i
forhold til fastsættelse af præmier og vilkår
Hvordan ser den gode risiko ud set med forsikringsselskabets øjne. Hvad lægger vi vægt på og hvor stor en forskel er der i de risici
Gjensidige ser fra offentlige kunder.
Indlæg og dialog ved Gjensidiges underwritere
15.00
Pause
15:30
Workshop 1 og 2 (vælg workshop, når du tilmelder dig)
Workshop 1: Effektiv risikostyring i kommunerne betaler sig
Risikostyrings- og forsikringsrådgiver
Tove Bjørklund, Faxe Kommune
4
”Effektiv risikostyring er sund fornuft” siger risikostyrings- og
forsikringsrådgiver Tove Bjørklund. Hun indvier os i sin viden og
praktiske erfaring fra Faxe og Stevns kommuner, hvor risiko
styring er sat i system. Der bliver mulighed for efterfølgende
dialog.
Workshop 2: En analyse af risici i en forsyningsvirksomhed
Forbrændingschef
Klaus W. Hansen, Karanoveren
(Nordforbrændingen)
Hvilke risici er den største udfordring i en forsyningsvirksomhed
med flere forsyningsstrenge og hvordan håndteres de? Det
spørgsmål får vi bl.a. svar på, når forbrændingschef Klaus W.
Hansen, Karanoveren (Nordforbrændingen) slutter sig til os og
fortæller, hvordan det foregår hos dem.
Kl. 17.00
Musikindslag
Kl. 17.30
Overrækkelse af Risikostyringsprisen 2013
Vi kårer årets bedste risikostyringstiltag – direktør Lars Kronborg
overrækker præmien til vinderen. Se kriterierne for at deltage i
konkurrencen på side 10-11.
Kl. 18.00
Middag
Kl. 22.00
Slut på dag 1
5
Program - fortsat
Torsdag den 20. juni
09.00
Indledning
09.10
Anlagd Brand Projektet: Præsentation af resultater fra et
5-årigt forskningsprojekt
Direktør Per-Erik Johansson
Brandforsk
Brandforsk i Sverige har med sponsorstøtte fra en række
selskaber, herunder Gjensidige Forsikring, undersøgt forhold
omkring påsatte brande. Hvem er det, der sætter ild til skoler og
institutioner og hvorfor? Det er et stort problem i Skandinavien
og koster samfundet mange penge. Projektet har også
undersøgt, hvordan man kan bygge og placere skoler så det
bliver sværere at sætte ild til skolen og lettere at finde ud af, om
en brand er påsat. Se også projektets hjemmeside
http://www.brandforsk.se/forskningsprojekt/anlagd_brand
Kl. 10.15 Elforsyningssikkerheden i Danmark
Planlægningschef Olaf Bertelsen, SEAS-NVE
6
Hvilke forhold spiller ind på elforsyningssikkerheden fremadrettet
– vi ser på det i et risikostyringsperspektiv. Danmarks næststørste
leverandør af el giver os et bud på, hvad vi kan forvente os i
fremtiden med hensyn til forsyningssikkerhed.
Pause
Kl. 11.00
Kl. 11.15
Navigering i ”Globalized Strategic Risks”. Fremtidens Nye
risici for kommuner, regioner og forsyningsvirksomheder.
Projektleder Jeffrey Scott Saunders,
M.A. International Affairs og M.A.
History, Instituttet for Fremtidsforskning
Fokus vil være på risk management og nye risici, som opstår i en
globaliseret og demokratisk bemyndiget verden. Vi vil analysere
fremtidens ”globalized strategic risks” igennem fire linser (se figur
næste side).
Kl. 12.15
Afrunding af konferencen
Kl. 12.30
Frokost
7
Fire linser for Globalized Strategic Risks
Figur 1: Fire linser for globalized strategic risks
Fremtidens
sikkerhed
Fremtidens
Fremtidens
mennesker
forsyning
Fremtidens
tryghed
1.
Fremtidens sikkerhed: dækker cybertrusler,
nanoteknologi, robotteknologi, biometri,
kriminalitet osv.
2. Fremtidens tryghed: dækker emner som sundhed,
sikkerhed, humanitære og etiske emner.
3. Fremtidens forsyning: dækker temaer som
energiforsyning og vand, mad og andre ressourcer.
4. Fremtidens mennesker: dækker ikke kun fremtidens
talenter, men også fremtidens ”whistleblowers”.
8
4
Praktisk information
Målgruppe:
Konferencen er primært rettet mod
risikorådgivere, risiko- og sikkerhedschefer, økonomichefer,
økonomidirektører og beredskabschefer i kommuner, regioner og
forsyningsvirksomheder.
Dato: Den 19. – 20. juni 2013
Sted: Mogens Dahl Koncertsal
Snorresgade 22
2300 København S
Pris: Deltagelse er gratis. Ved
udeblivelse uden afbud faktureres
1.000,- DKK pr. deltager.
Overnatning: Overnatning er for egen regning. Vi
har forhåndsreserveret en række
værelser på Scandic Hotel
Sydhavnen fra 19. til 20. juni. Prisen
er 990 kr. pr. person for enkeltværelse incl. morgenmad. Ring
+45 88 33 36 66 eller mail
[email protected] for
booking. Ved booking skal du
oplyse, at du deltager i Gjensidiges
konference ved brug af koden
GJE190613.
Tilmelding: Du tilmelder dig på: https://www.
dialogportal.com/Services/Survey/
Respond.aspx?id=00004630S23328
Du vil modtage en bekræftelse på
din tilmelding.
Vi anbefaler, at du tilmelder dig
hurtigst muligt og senest den 4.
juni 2013.
Mere information:
Har du spørgsmål til konferencen,
er du velkommen til at kontakte os
på telefon 7732 5340.
Sidste frist for
tilmelding er
4. juni
9
Risikostyringsprisen 2013
Gjensidige Forsikring har igen fornøjelsen af at udskrive en konkurrence om
Risikostyringsprisen til den kommune, region eller forsyningsvirksomhed, der i
2012-2013 har gennemført det mest nytænkende, effektive eller besparende tiltag
inden for risikostyring.
Formål
Formålet med Risikostyringsprisen er at sætte fokus på det store og gode
arbejde, som I gør for at forebygge og begrænse skader, hvad enten det er i
forhold til borgere, medarbejdere, bygninger eller andre dele af samfundets
værdier.
Gjensidige vil gerne opmuntre til dette arbejde, og navnlig ønsker vi med prisen at
sætte særligt fokus på innovative og økonomisk effektive måder at håndtere risici
på.
Bedømmelseskriterier
I bedømmelsen af idéerne lægges der vægt på:
• At det kan godtgøres, at tiltaget er til gavn for kommunen, regionen,
virksomheden, medarbejderne, borgerne eller brugerne
• At tiltaget er nyt og innovativt
• At tiltaget rummer en økonomisk besparelse eller gevinst
Vinderen vil blive udpeget af European Institute for Risk Management.
Præmie
Vinderen af Risikostyringsprisen 2013 modtager en invitation for 2 personer til at
deltage i Public Risk Management Associations årlige risk management
konference for den offentlige sektor, der afholdes i Long Beach, Californien den 8.
– 11. juni 2014.
10
Konkurrencebetingelser
Konkurrencen er åben for alle medarbejdere i kommuner, regioner og
forsyningsvirksomheder i Danmark.
Bidragene skal være grundigt beskrevet og præsenteret på maksimalt fem
A4-sider på dansk. Eventuelt bilagsmateriale kan vedlægges.
Bidraget skal sendes til European Institute for Risk Management, Skt. Gertruds
Stræde 5, 5., 1129 København K. eller mailes til [email protected]
Fristen for indsendelsen af bidrag er tirsdag den 11. juni 2013.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Jeanne Sneftrup Jensen på [email protected] eller
7025 2545.
Offentliggørelse af vinder
Vinderen af Risikostyringsprisen 2013 offentliggøres på Gjensidiges konference i
København den 19. – 20. juni 2013.
11
Gjensidige Forsikring
A.C. Meyers Vænge 9
DK-2450 København SV
Telefon +45 70 10 90 09
Telefax +45 70 10 10 09
CVR-nr. 33 25 92 47
[email protected]
dansk filial af
Gjensidige Forsikring ASA
Norge ORG-nr. 995 568 217