KAliUMOlEAt Insektstop koncentrat Tanaco

Parker og grønne områder
- og strategisk byledelse i Roskilde Kommune
Martin Holgaard, Direktør for By, Kultur og Miljø
Overskrift
•  Tekst
Roskilde har en klar vision!
Strategisk byledelse – Hvad betyder det?
Vi er ambitiøse med vores by
•  Retning og prioritering i projeketerne sættes
af kommunens strategiske fokus
•  Tværfaglig opgaveløsning
•  Samarbejde og netværk på kryds og tværs
•  Liv før rum
•  Eksekvering – det skal blive til noget!
Styringsmodel til planlægning og realisering
Planstrategi
Udviklingsprogrammer
Projekter
Handleplaner
Hvor bliver strategierne
til virkelighed?
DEN DYNAMISKE
BYMIDTE
GRØN BLÅ
STRATEGI
MUSICON
MILEN
ÅBEN ARENA
Kulturstrøget
• 
• 
• 
Nye oplevelser –
museer og bibliotek
åbnes mod gaden
Alternativ til
handelsgaden
Nyt ankerpunkt som
afslutning mod øst
ÅNDEHULLER I BYMIDTEN
Latinerhaven
Folkeparken
Byparken
Haven ved Algade
31
Palæhaven
…
FREDAG DEN 13. APRIL
• 
Hvad var ideen?
• 
Samarbejde mellem
aktørerne langs
Kulturstrøget
Vise bymidtens
”hemmelige” byrum
Vise hvordan
kulturaktiviteter kan
udfolde sig i byrummet
• 
• 
FREDAG DEN 13. APRIL
Det musiske
Roskilde
De musiske
landskaber
MUSICON
– Roskildes kreative og musiske bydel
ÅBEN ARENA & MILEN
Bynært kultur- og fritidsområde
Til hverdag og fest
Et aktivt musisk landskab
MILEN ANNO 2014
Forarbejde - væsentlige forudsætninger på plads!
MILEN – et landskab i varig forandring
Landskabsstrategi – tre lag
Kunststrategi – kunstværker af stedets materiale - grus
Tematiseret landskab
MILEN ANNO 2040
Himmelsøen
•  Naturgenopretning
•  Nye
og naturpleje
stianlæg
•  Sandstrand
•  Toilet
faciliteter
•  Flydebroer
•  Skiltning
mellem øer
og formidling
•  Vandaktiviteter
•  Kunstværk
- kabelpark?
Eventscenen
•  Efterbehandling
•  Ny
af grusgrav afsluttet medio 2014
Kamstrupsti – asfalteret og med markant træplantning - Aboretet
•  Plantebælte
til fleksibel udvidelse Åben Arena
•  Forskønnelse
•  Skovarena
•  Nye
stier
•  Kunstværk
af vandhullet - som del af skybrudssikring
Kunst i landskabet
DOGME
•  Materiale
•  Nær
– grus + cement = beton
sammenhæng med landskab
•  Understøtte
•  Støbt
•  Stor
områdets adfærd
in situ – på stedet
skala
•  Robust
– skal kunne tåle forandring
REALISERING
•  Kunstkomité
•  Ét
kunstværk pr. år
”Floating World” ved Himmelsøen
”Lost World” på Eventscenen
Landart på internationalt niveau
VISION 2040