Nye regler for teknisk isolering

BALLERUP MUSIKSKOLE
Lærerplaner
p
Sang
g
Kroppen/holdning
pp
g
(m instrumentet)
(m.
(
)
niveau 1
(begynder)
niveau
i
2
(f t
(fortsættere)
tt
)
niveau 3
(øvede)
niveau 4
(videregående)
å
Vi arbejder
j
med
k
kropsholdning
kropsholdning,
h ld i
vejrtrækningsøvelser
j
g
og kroppens
fysiske
k
f ik
aktivitet under sang.
sangg
Tonedannelse/Teknik
/
Teori
Udtryk
y
Vi arbejder
j
med teknikøvelser,
teknikøvelser,
d udvider
der
d id stemmens
t
forskellige
g registre
g
og
g med
registerskift
registerskift.
i t kift Der
D arbejdes
b jd
målrettet med klang.
klang
g
Kendskab til nodesystemet.
nodesystemet
y
R t i k ffornemmelse
Rytmisk
l og
begrebet
g
ppuls.
puls Indlæring
g af
melodier
gehør.
l di via
i gehør
h
p
Improvisation
Improvisation.
Teori
Teori.
I t d kti til fforskellige
Introduktion
k llig
genrer Vii arbejder
genrer.
b jd
musikalsk
ik l k med
d en sang
sang,
g,
f eks
f.eks.dynamik
k dynamik
d
ik og
frasering
frasering.,
g , tekstforståelse
og fortolkning.
fortolkning
Der
f
lk i
D
arbejdes
j
med
mikrofonteknik
mikrofonteknik,
ik f t k ik
sceneoptræden
sceneoptræden,
p
, udvikling
g
aff personligt
li t udtryk
dt k og
p
sammenspil
sammenspil.
S h d
Sværhedsgraden
d øges
S h d
Sværhedsgraden
d øges
S
Sværhedsgraden
h d
d
øges
Sværhedsgraden
g
øges
g
Sværhedsgraden
g
øges
g
sværhedsgraden øges
Sværhedsgraden øges
Sværhedsgraden øges
Sværhedsgraden øges