Rondevagt - Securitas

lindab
ventilation
Brandog røgspjæld
Halton brand- og røgspjæld
Ret til ændringer forbeholdes.
Find senest opdaterede materiale på www.lindab.dk
22.07.10 / WJA
Brand ‐ og røgspjæld
forkortelse jvf
DS 428
beskrivelse
klassifikation iflg DS/EN 13501
Lindab / Halton produktnavn
cirk.
BRS
FRS
brand ‐ & røgspjæld
flamme‐ & røgspjæld
EI 60 (ve, ho, i↔ o) S A2‐s1, d0
E 60 (ve, ho, i↔ o) S A2‐s1, d0
røgspjæld
g pj
E 30 (ve, ho, i↔
o) S A2‐s1, d0
( , ,
)
,
FDI
EIS 60
ø 100 ‐ ø 630
FDT
EIS 60
ø 630 ‐ ø 1250
FDT
EIS 60
200 x 200
2100 x 1000
FDR
EIS 120
200 x 200 til
1000 x 1000
FDE
EIS 15, ES 90, E 120
ø 100 ‐ ø 500
FDS
ES 60
ø 630 ‐ ø 1000
ES 60
200 x 200 til 1500 x 800
SDE
EIS 15, ES 90, E 120
,
,
ø 100 ‐ ø 500
SDS
EIS 15, ES 90, E 120
ø 630 ‐ Ø 1000
EIS 15, ES 90, E 120
200 x 200 til
1500 x 800
EDE
EIS 15, ES 90, E 120
ø 100 ‐ ø 500
EDS
EIS 15, ES 90, E 120
ø 630 ‐ ø 1000
EIS 15, ES 90, E 120
200 x 200 til
1500 x 800
SDS
RES
røgevakueringsspjæld
E 30 (ve, ho, i↔ o) S A2‐s1, d0
EDS
E
I
S
60
ho
ve i ↔ 0
integritet
isolation
røgtæthed
brandmodstandstid i min
horisontal anvendelse
vertikal anvendelse
brand indefra og udefra
dimensioner
motor
tidligere klasse
rekt
FDS
RS
opnået klassifikation
på spjældene
Bemærk:
FDT 630‐1250 samt FDS, SDS og EDS 630‐1000 er rektangulære spjæld
med cirkulær tilslutning
Belimo BLF 24 ‐ T HL /
BF 24 ‐ T HL med ter‐
mosikring
BS‐spjæld 60, tæthedsklasse 3
med spring return motor
Belimo BLF 24 ‐ T HL /
BF 24 ‐ T HL med ter‐
mosikring
F‐spjæld 60, tæthedsklasse 3
med spring return motor
Belimo BLF 24 HL /
BF 24 HL uden
termosikring
spjæld udført af ubrandbare mate‐
rialer, tæthedsklasse 3 med spring
return motor
Belimo BLF 24 HL /
BF 24 HL uden
termosikring
spjæld, udført af ubrandbare mate‐
rialer, tæthedsklasse 3 med spring
return motor
HL = Halton
Belimo‐motor med
blå farve og Halton
logo
20/FDI/0000/1109/DK
FDI
Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler
•Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428,
NB: Kan installeres og støbes fra 1 side. Ingen
2009 ( = EI 60 (ve,ho, i<->o) S)
støbning/eftertætning mellem spjæld og væg.
•Opfylder også brandklasse E 90 (ho, i<->o) S i
betonlofter
Produktmodeller og tilbehør
•Brandtestet efter DS/EN 1366-2 og klassificeret
efter DS/EN 13501-3
•Forsynet med 24V eller 230V springreturn motor
•Opfylder tæthedskravene for lukkespjæld for klasse
(inkl. 72°C termostat), strømløs lukket
3, DS/EN 1751
•Mulighed for manuel model (smelteled og
•Spjældets svøb opfylder tæthedskravene for klasse
fjederudløsning) (72°C (standard), 50°C , 65°C,
C, DS/EN 1751
100°C eller 120°C)
•Monteres i runde kanaler (Ø100-Ø630)
•Mulighed for solenoid (holdemagnet) 24V eller 230V
•Kan monteres både vandret og lodret, uafhængig af
•Mulighed for pneumatisk aktuator
spjældakselens position
•Mulighed for elektromagnetisk, 24VDC
•Klar til installation i samtlige vægtyper og lofter
•Tilbehør: Sikkerhedsnet på én eller to sider
•Egnet til kanalsystemer med maksimaltryk på op til
•Tilbehør: Microswitch (Kun til manuelle modeller)
3300 Pa
•Spjældets lukkefunktion er afprøvet ved en
MATERIALER
lufthastighed på 15 m/s
DEL
MATERIALE
gummitætninger
Svøb
Galvaniseret stål
•Fremstillet i overensstemmelse med ISO 9001
Blad
Galvaniseret stål/
Varmeisolerende opbygning
(Kvalitetsstandard)
Bladtætning
Silicium
•VTT, Finlands Tekniske Forskningscenter, er
Ekspanderende tætning
Grafitmasse
ansvarlig for den eksterne kvalitetskontrol
Lukkefjedre
Rustfrit stål
Kanaltætning på svøb
Gummiblanding
(1C-polyurethanhybrid)
•Spjældet er forsynet med integrerede
FDI - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler
1
Halton HIT Sales - 19.4.2010
FDT
Brand- og røgspjæld (BRS) til rektangulære kanaler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428, 2009 ( = EI 60 (ve,ho, i<->o) S)
Brandtestet efter DS/EN 1366-2 og klassificeret efter DS/EN 13501-3
Opfylder tæthedskravene for lukkespjæld for klasse 4, DS/EN 1751
Spjældets svøb opfylder tæthedskravene for klasse C, DS/EN 1751
Monteres i rektangulære kanaler (WxH: 200x200-2100x1000) og runde kanaler (Ø630-Ø1250)
Kan monteres både vandret og lodret, uafhængig af spjældakselens position
Klar til installation i samtlige vægtyper og lofter - ingen ekstra rammer er nødvendige
Egnet til kanalsystemer med maksimaltryk på op til 3300 Pa
Spjældets lukkefunktion er afprøvet ved en lufthastighed på 15 m/s
Fremstillet i overensstemmelse med ISO 9001 (Kvalitetsstandard)
VTT, Finlands Tekniske Forskningscenter, er ansvarlig for den eksterne kvalitetskontrol
NB: Kan installeres og støbes fra 1 side. Ingen støbning/eftertætning mellem spjæld og væg.
Brandtætning kan dermed kontrolleres direkte fra 1 side.
Produktmodeller og tilbehør
•
•
•
•
Forsynet med 24V eller 230V springreturn motor (inkl. 72°C termostat), strømløs lukket
Mulighed for manuel model (smelteled og fjederudløsning) (72°C (standard), 50°C , 65°C eller 100°C)
Tilbehør: Sikkerhedsnet på én eller to sider
Tilbehør: Svøbforlænger på 210 mm
FDT 1
20/FDR/0000/1008/DK
FDR
Brand- og røgspjæld (BRS) til rektangulære kanaler
Produktmodeller og tilbehør
•Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428,
2009 ( = EI 60 (ve,ho, i<->o) S)
•Forsynet med 24V eller 230V springreturn motor
•Opfylder også brandklasse EI 120 (ho, i<->o) S
(inkl. 72°C termostat), strømløs lukket
•Brandtestet efter DS/EN 1366-2 og klassificeret
•Mulighed for manuel model (smelteled og
efter DS/EN 13501-3
fjederudløsning) (72°C (standard), 50°C , 65°C
•Opfylder tæthedskravene for lukkespjæld for klasse
eller 100°C)
3, DS/EN 1751
•Mulighed for model godkendt til svensk marked
•Spjældets svøb opfylder tæthedskravene for klasse
•Mulighed for model godkendt til russisk marked
C, DS/EN 1751
•Tilbehør: Sikkerhedsnet på én eller to sider
•Monteres i rektangulære kanaler
•Tilbehør: Microswitch (Kun til manuelle modeller)
(WxH: 200x200-1000x1000) og runde kanaler
(Ø630-Ø1000)
•Kan monteres både vandret og lodret, dog skal
MATERIALER
spjældakselen altid være vandret
•Klar til installation i samtlige vægtyper og lofter
DEL
MATERIALE
Svøb
Galvaniseret stål
Blad
Galvaniseret stål/
Varmeisolerende opbygning
lufthastighed på 15 m/s
Bladtætning
Silicium
•Spjældet er forsynet med integrerede
Ekspanderende tætning
Grafitmasse
gummitætninger
Lukkefjedre
Rustfrit stål
Kanaltætning på svøb
Gummiblanding
(1C-polyurethanhybrid)
•Egnet til kanalsystemer med maksimaltryk på op til
2800 Pa
•Spjældets lukkefunktion er afprøvet ved en
•Fremstillet i overensstemmelse med ISO 9001
(Kvalitetsstandard)
•VTT, Finlands Tekniske Forskningscenter, er
ansvarlig for den eksterne kvalitetskontrol
FDR - Brand- og røgspjæld (BRS) til rektangulære kanaler
16
20/FDE/3500/0606/EN
FDE
Flamme- og røgspjæld (FRS) til runde kanaler
•Opfylder kravene til et FRS-spjæld jævnfør DS 428,
NB: Et FRS kan erstatte et BRS (brand- og røgspjæld),
2009 ( = E 60 (ve,ho, i<->o) S)
hvis der kanalbrandisoleres iht. DS 428, 2009
•Opfylder også brandklasse E 90 (ve,ho, i<->o) S,
EI 15 (ve,ho, i<->o) S og E 120 (ve,ho, i<->o)
Produktmodeller og tilbehør
•Brandtestet efter DS/EN 1366-2 og klassificeret
efter DS/EN 13501-3
•Forsynet med 24V eller 230V springreturn motor
•Opfylder tæthedskravene for lukkespjæld for klasse
(inkl. 72°C termostat), strømløs lukket
3, DS/EN 1751
•Mulighed for manuel model (smelteled og
•Spjældets svøb opfylder tæthedskravene for klasse
fjederudløsning) (72°C (standard), 50°C , 65°C,
C, DS/EN 1751
100°C, 120°C, 150°C eller 200°C)
•Monteres i runde kanaler (Ø100-Ø500)
•Mulighed for solenoid (holdemagnet) 24V eller 230V
•Kan monteres både vandret og lodret, uafhængig af
•Mulighed for pneumatisk aktuator
spjældakselens position
•Mulighed for elektromagnetisk, 24VDC
•Klar til installation i samtlige vægtyper og lofter
•Tilbehør: Sikkerhedsnet på én eller to sider
•Egnet til kanalsystemer med maksimaltryk på op til
•Tilbehør: Microswitch (Kun til manuelle modeller)
3300 Pa
•Spjældets lukkefunktion er afprøvet ved en
MATERIALER
lufthastighed på 15 m/s
DEL
MATERIALE
gummitætninger
Svøb
Galvaniseret stål
•Fremstillet i overensstemmelse med ISO 9001
Blad
Galvaniseret stål
Bladtætninger
Keramisk beklædning
Installationsramme
Galvaniseret stål
Lukkefjedre
Rustfrit stål
Kanaltætning på svøb
Gummiblanding
(1C-polyurethanhybrid)
•Spjældet er forsynet med integrerede
(Kvalitetsstandard)
•VTT, Finlands Tekniske Forskningscenter, er
ansvarlig for den eksterne kvalitetskontrol
FDE - Flamme- og røgspjæld (FRS) til runde kanaler
8
20/FDS/0000/1008/DK
FDS
Flamme- og røgspjæld (FRS) til rektangulære kanaler
•Opfylder kravene til et FRS-spjæld jævnfør DS 428,
NB: Et FRS kan erstatte et BRS (brand- og røgspjæld),
2009 ( = E 60 (ve,ho, i<->o) S)
hvis der kanalbrandisoleres iht. DS 428, 2009
•Opfylder også brandklasse E 90 (ve,ho, i<->o) S,
EI 15 (ve,ho, i<->o) S og E 120 (ve,ho, i<->o)
Produktmodeller og tilbehør
•Brandtestet efter DS/EN 1366-2 og klassificeret
efter DS/EN 13501-3
•Forsynet med 24V eller 230V springreturn motor
•Opfylder tæthedskravene for lukkespjæld for klasse
(inkl. 72°C termostat), strømløs lukket
2, DS/EN 1751
•Mulighed for pneumatisk aktuator
•Spjældets svøb opfylder tæthedskravene for klasse
•Tilbehør: Sikkerhedsnet på én eller to sider
C, DS/EN 1751
•Tilbehør: Svøbforlænger på 210 mm
•Monteres i firkantede kanaler (WxH og HxW:
•Tilbehør: Limitswitch (2stk bernstein, kun til
200x200 til 1500x1000) og runde kanaler
pneumatisk aktuator)
(Ø630-Ø1000)
•Tilbehør: Holdemagnet, 24 DC eller 230 VAC
•Kan monteres både vandret og lodret
•Klar til installation i samtlige vægtyper og lofter
MATERIALER
•Egnet til kanalsystemer med maksimaltryk på op til
3300 Pa
•Spjældets lukkefunktion er afprøvet ved en
lufthastighed på 15 m/s
•Spjældet er forsynet med integrerede
gummitætninger
•Fremstillet i overensstemmelse med ISO 9001
(Kvalitetsstandard)
DEL
MATERIALE
Svøb
Galvaniseret stål
Blad
Galvaniseret stål
Bladtætning
Keramisk beklædning
Montageramme
Galvaniseret stål
Kanaltætning på
svøb
Gummiblanding
(1C-polyurethanhybrid)
•VTT, Finlands Tekniske Forskningscenter, er
ansvarlig for den eksterne kvalitetskontrol
FDS - Flamme- og røgspjæld (FRS) til rektangulære kanaler
27
NOTE
Runde
tilslutninger
20/SDE/0000/1008/DK
SDE
Røgspjæld (RS) til runde kanaler
•Opfylder kravene til et RS-spjæld jævnfør DS 428,
•Fremstillet i overensstemmelse med ISO 9001
2009 ( = E 60 (ve,ho, i<->o) S)
(Kvalitetsstandard)
•Opfylder også brandklasse E 90 (ve,ho, i<->o) S,
•VTT, Finlands Tekniske Forskningscenter, er
EI 15 (ve,ho, i<->o) S og E 120 (ve,ho, i<->o)
ansvarlig for den eksterne kvalitetskontrol
•Konstruktion i henhold til Halton FDE, som er
brandtestet efter DS/EN 1366-2 og klassificeret efter
Produktmodeller og tilbehør
DS/EN 13501-3
•Opfylder tæthedskravene for lukkespjæld for klasse
•Forsynet med 24V eller 230V springreturn motor,
3, DS/EN 1751
strømløs lukket
•Spjældets svøb opfylder tæthedskravene for klasse
•Tilbehør: Sikkerhedsnet på én eller to sider
C, DS/EN 1751
•Monteres i runde kanaler (Ø100-Ø500)
•Kan monteres både vandret og lodret, uafhængig af
MATERIALER
spjældakselens position
•Klar til installation i samtlige vægtyper og lofter
•Godkendt via SITAC til kanalinstallation, når det
anvendes som røgspjæld (dvs. væginstallation ikke
nødvendig)
•Egnet til kanalsystemer med maksimaltryk på op til
3300 Pa
•Spjældets lukkefunktion er afprøvet ved en
lufthastighed på 15 m/s
•Spjældet er forsynet med integrerede
gummitætninger
SDE - Røgspjæld (RS) til runde kanaler
22
DEL
MATERIALE
Svøb
Galvaniseret stål
Blad
Galvaniseret stål
Bladtætning
Keramisk beklædning
Montageramme
Galvaniseret stål
Lukkefjedre
Rustfrit stål
Eksterne tætninger
Gummiblanding
(1C-polyurethanhybrid)
20/SDS/0000/1008/DK
SDS
Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler
•Opfylder kravene til et RS-spjæld jævnfør DS 428,
•Spjældet er forsynet med integrerede
2009 ( = E 30 (ve,ho, i<->o) S)
gummitætninger
•Opfylder også brandklasse E 90 (ve,ho, i<->o) S,
•Fremstillet i overensstemmelse med ISO 9001
EI 15 (ve,ho, i<->o) S og E 120 (ve,ho, i<->o)
(Kvalitetsstandard)
•Konstruktion i henhold til Halton FDS, som er
•VTT, Finlands Tekniske Forskningscenter, er
brandtestet efter DS/EN 1366-2 og klassificeret
ansvarlig for den eksterne kvalitetskontrol
efter DS/EN 13501-3
•Opfylder tæthedskravene for lukkespjæld for klasse
Produktmodeller og tilbehør
2, DS/EN 1751
•Spjældets svøb opfylder tæthedskravene for klasse
•Forsynet med 24V eller 230V springreturn motor,
C, DS/EN 1751
strømløs lukket
•Monteres i firkantede kanaler (WxH og HxW:
•Tilbehør: Sikkerhedsnet på én eller to sider
200x200 til 1500x1000) og runde kanaler
•Tilbehør: Svøbforlænger på 210 mm
(Ø630-Ø1000)
•Kan monteres både vandret og lodret
•Klar til installation i samtlige vægtyper og lofter
MATERIALER
•Godkendt via SITAC til kanalinstallation, når det
anvendes som røgspjæld (dvs væginstallation ikke
DEL
MATERIALE
nødvendig)
Svøb
Galvaniseret stål
•Egnet til kanalsystemer med maksimaltryk på op til
Blad
Galvaniseret stål
3300 Pa
Bladtætninger
Keramisk beklædning
•Spjældets lukkefunktion er afprøvet ved en
Montageramme
Galvaniseret stål
lufthastighed på 15 m/s
Eksterne tætninger
Gummiblanding
(1C-polyurethanhybrid)
SDS - Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler
34
NOTE
Runde
tilslutninger
20/EDE/0000/1008/DK
EDE
Røgevakueringsspjæld (RES) til cikulære kanaler
•Opfylder kravene til et RES-spjæld jævnfør DS 428,
•VTT, Finlands Tekniske Forskningscenter, er
2009 ( = E 30 (ve,ho, i<->o) S)
ansvarlig for den eksterne kvalitetskontrol
•Opfylder også brandklasse E 90 (ve,ho, i<->o) S,
EI 15 (ve,ho, i<->o) S og E 120 (ve,ho, i<->o)
NB. Spjældet er strømløs åbent.
•Konstruktion i henhold til Halton FDS, som er
brandtestet efter DS/EN 1366-2 og klassificeret efter
Produktmodeller og tilbehør
DS/EN 13501-3
•Opfylder tæthedskravene for lukkespjæld for klasse
•Forsynet med 24V eller 230V springreturn motor,
3, DS/EN 1751
strømløs åbent
•Spjældets svøb opfylder tæthedskravene for klasse
•Tilbehør: Sikkerhedsnet på én eller to sider
C, DS/EN 1751
•Tilbehør: Svøbforlænger på 210 mm
•Monteres runde kanaler (Ø100-Ø500)
•Kan monteres både vandret og lodret
MATERIALER
•Klar til installation i samtlige vægtyper og lofter
•Egnet til kanalsystemer med maksimaltryk på op til
3300 Pa
•Spjældets lukkefunktion er afprøvet ved en
lufthastighed på 15 m/s
•Spjældet er forsynet med integrerede
gummitætninger
•Fremstillet i overensstemmelse med ISO 9001
(Kvalitetsstandard)
EDE - Røgevakueringsspjæld (RES) til cikulære kanaler
39
DEL
MATERIALE
Svøb
Galvaniseret stål
Blad
Galvaniseret stål
Bladtætninger
Keramisk beklædning
Montageramme
Galvaniseret stål
Lukkefjedre
Rustfrit stål
Kanaltætning på svøb
Gummiblanding
(1C-polyurethanhybrid)
20/EDS/0000/1008/DK
EDS
Røgevakueringsspjæld (RES) til rektangulære kanaler
•Opfylder kravene til et RES-spjæld jævnfør DS 428,
•VTT, Finlands Tekniske Forskningscenter, er
2009 ( = E 30 (ve,ho, i<->o) S)
ansvarlig for den eksterne kvalitetskontrol
•Opfylder også brandklasse E 90 (ve,ho, i<->o) S,
EI 15 (ve,ho, i<->o) S og E 120 (ve,ho, i<->o)
NB. Spjældet er strømløs åbent
•Konstruktion i henhold til Halton FDS, som er
brandtestet efter DS/EN 1366-2 og klassificeret
Produktmodeller og tilbehør
efter DS/EN 13501-3
•Opfylder tæthedskravene for lukkespjæld for klasse
•Forsynet med 24V eller 230V springreturn motor,
2, DS/EN 1751
strømløs åbent
•Spjældets svøb opfylder tæthedskravene for klasse
•Mulighed for isoleret model
C, DS/EN 1751
•Tilbehør: Sikkerhedsnet på én eller to sider
•Monteres i firkantede kanaler (WxH og HxW:
•Tilbehør: Svøbforlænger på 210 mm
200x200 til 1500x1000) og runde kanaler
(Ø630-Ø1000)
MATERIALER
•Kan monteres både vandret og lodret
•Klar til installation i samtlige vægtyper og lofter
DEL
MATERIALE
•Egnet til kanalsystemer med maksimaltryk på op til
Svøb
Galvaniseret stål
3300 Pa
Blad
Galvaniseret stål
•Spjældets lukkefunktion er afprøvet ved en
Bladtætning langs
kanten
Keramisk beklædning
•Spjældet er forsynet med integrerede
Evt. bladtætning intern
Mineraluld
gummitætninger
Montageramme
Galvaniseret stål
•Fremstillet i overensstemmelse med ISO 9001
Kanaltætning på svøb
Gummiblanding
(1C-polyurethanhybrid
lufthastighed på 15 m/s
(Kvalitetsstandard)
EDS - Røgevakueringsspjæld (RES) til rektangulære kanaler
44
NOTE
Runde
tilslutninger
20/MSH/0000/1008/DK
MSH
Brandsikringsautomatik til brandspjæld
•Anvendes til spjæld med 24 V motor
•Let indbygning
•Kontrollerer lukke-åbnefunktionen af spjæld i tilfælde
•Forsynet med integreret kontakt til røgdetektor
af brand (baseret på brandtermostat, røgdetektor
•Enheden er udstyret med aflåselig transparent dør.
eller signal fra ekstern alarm)
•Muliggør periodevis kontrol, automatisk eller manuel
Modeller og tilbehør
test af brandspjældets funktion
•Stop af ventilatoren under udførelsen af testen og i
•Modeller til 8 eller 16 brandspjæld
tilfælde af brand (valgfri)
•Røgdetektorer til kanal eller ruminstallation
•Fjernstyringsudgange til alarmer for brand- og
•Røgspraydåse til tests
serviceintervaller
•Lokal alarmindikering af brand- og serviceforhold
MATERIALER OG FINISH
DEL
MATERIALE
FINISH
BEMÆRKNING
Skab
Plastik
Hvid
IP40
MSH modul
Aluminium
Transformer 230/24 VAC
150 VA for model MSH/8S
300 VA for model MSH/16S
MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld
49