Halton brand- og røgspjæld

BRAND OG FØRSTEHJÆLP OPFØLGNING
- BRANDOPFRISKNING OG FORNYELSE AF FØRSTEHJÆLPSBEVIS
KORT OM KURSET
Dette kursus er en opfølgning til dig som for nogle år siden
har taget et eller flere af Brand- og Førstehjælpskurserne
hos Domea Uddannelse.
Vi øver os i de vigtigste teknikker indenfor førstehjælp og du
får kendskab til de nyeste regler og lovgivning på området.
Vi har fokus på, hvordan du kan forhindre at brande kan
opstå, hvordan en brand typisk udvikler sig, og hvordan du
kan forhindre, at den spreder sig.
Vores underviser er erfaren Falck- og Brandmand.
Med dette kursus får du opfrisket de vigtigste dele fra de 3
brandkurser og fornyet dit førstehjælpsbevis, som skal
fornys hvert 3. år.
Efter kurset har du fået fornyet dit førstehjælpsbevis og er
igen godt klædt på til at kunne hjælpe tilskadekomne
beboere eller kolleger når det kræves.
På kurset repeterer og øver vi de vigtigste ting, og der er
altid plads til de spørgsmål du har om brandsikkerhed og
førstehjælp.
INDHOLD OG UNDERVISNINGSFORM
På kurset udleveres og gennemgås relevante dele af DBIs
særlige kompendium i bl.a. varmt arbejde.
Her udover gennemgås og udleveres kompendium i
førstehjælp sådan, at det kvalificerer dig til en fornyelse
af dit førstehjælpsbevis.
Indhold





i brand-del:
Brandforebyggelse og bekæmpelse
Vigtige forholdsregler ved brand
Sikkerhedsforanstaltninger og brandudvikling
Øvelser i forskellige typer brandslukning
Kort introduktion til varmt arbejde.
Indhold i førstehjælps-del:

Førstehjælpens 4 hovedpunkter

Forebyggelse af chok og behandling af fx
forbrændinger, forgiftninger og ætsninger

Øvelser i hjerte-lunge-redning til en person
uden åndedræt

Øvelser i korrekt alarmering med en eller flere
hjælpere til stede.
Undervisningsformen er:

Dialogbaseret og konkret praktisk, hvor
deltagerne selv prøver brandslukning og
førstehjælp.
UDBYTTE
Efter kurset er du opdateret på at kunne

forhindre, at der opstår brande i beboelsesområderne og på fællesarealerne

vælge det rigtige slukningsmiddel

hindre brandspredning

kravene til varmt arbejde




vurdere tilstanden på en livløs person
give hjerte-lunge-redning (kunstigt åndedræt)
prioritere din hjælpeindsats, så du gør tingene i
den rigtige rækkefølge
prioritere den samlede hjælpeindsats, hvis der
er flere hjælpere til stede.
Endelig får du fornyet dit førstehjælpsbevis, som
mange steder er påkrævet af Boligselskabet.
PRAKTISKE OPLYSNINGER
Se tilmeldingsportalen på
http://domea.cphwest.dk