Eaton TS50 og TS100

Displayets funktioner DP07.
3. Batterisymbol
9. Resterende distance
5. Aktuel hastighed
4. Total afstand/ triptæller
8. Turbo knap
7. Tænd/sluk
2. Effekt valg
1. Lys
Indstilling af motor support i procent:
1.
2.
3.
4.
5.
Tænd for display på tænd knap (7).
Hold tænd knappen (7) nede i 15 sekunder. Motorsupport vises i procent. Fra fabrik 0 %.
Tryk på effekt knappen (2) for at forøge motor supporten. Maks. +15%
Tryk på lys knappen (1) for at formindske motor supporten. Maks. -15%
For at afslutte, tryk på tænd knappen (7)
Serviceafdelingen januar 2012