t4-01-20r5 - NTK-Amager Tennisklub

SORTIMENT
INDUSTRI
Cobra
®
®
kke
Cobra -pa
Ø tommer
Ø mm
mm
mm
87 01 125 87 01 150 87 01 180 87 01 250 87 01 300 70
0
00
87 01 400 00
7
0
00
87 01 560 0
0
0
0
Artikel-nr.
EAN
4003773-
Indhold
00 20 09 V02
074793
Art. 87 01 125
Indstillingspositioner
Art. 87 01 150
EAN
4003773-
Art. 87 01 180
Artikel-nr.
Art. 87 01 250
Art. 87 01 300
Art. 87 01 400
indstilling ved tryk på en knap direkte ved arbejdsemnet
Ƃnindstilling HQr Qptimal tilpasning til HQrskellige arbejdsemner
samt håndvenlig grebstilling:
selvklemmende på rÔr Qg mÔtrikker glider ikke på arbejdsemnet
sparer kraHt ved arbejdet
gribeƃader med speEialhÂrdede tÂnder tÂndernes hårdhed
Ea *R%: vedvarende sikkert greb pga hÔj slidstyrke
Art. 87 01 560
Cobra® – Hightech-vandpumpetænger
www.knipex.de
Tangnøgler
tang og skruenøgle i ét værktøj.
erstatter et helt sÂt skrWenÔgler metrisk Qg tQmmer
egner sig Hremragende til at gribe hQlde presse Qg
bøje arbejdsemner
glatte kÂber HQr en skånende mQntering aH QverƃadeHQrÂdlede
armatWrer
Artikel-nr.
EAN
4003773-
Indstillingspositioner
86 03 150
tommer
mm
mm
07
7
0
86 03 180
0
0
86 03 250
07
7
0
86 03 300
0
0
00
Art. 86 03 250
Cobra® ES – Vandpumpetang, ekstra slank
sÂrlig gQd adgang til arbejdsemnet pga sÂrdeles slank
HQrm i hele hQved Qg ledQmrådet
ideel til serviEe Qg vedligehQldelse reparatiQn aH apparater
aWtQmQbilQmråde Qg indWstri
lange spidse kÂber
Artikel-nr.
EAN
4003773-
87 51 250
07
Indstillingspositioner
Ø tommer
Ø mm
mm
mm
0
Møtriktang
erstatter et sÂt skrWenøgler ideel til at hQlde igen
metriske eller tQmmesekskantskrWehQveder hQldes Wden spillerWm
skrWehQvederne bliver ikke aHrWndet
til metriske eller tQmmemøtrikker Qg skrWer med nøglevidder Hra
0 til mm til selvklemmende i et Qmråde Hra 7 mm:
glider ikke på arbejdsemnet
sÂrlig velegnet til aHrWndede bQlte Qg møtrikker
2
Artikel-nr.
EAN
4003773-
87 41 250
0
Indstillingspositioner
tommer
mm
mm
0 0
Alligator®-pakke
SmartGrip®
Vandpumpetang med automatisk indstilling.
vÂrktøjet ligger i HQrmstøbt
plastik med transparent låg
® -pakke
attraktiv salgsemballage
Alligator
med S$hWlning
mål b Z h Z d: 70 Z 70 Z 0 mm
Materiale: stabil kartQnemballage
trykt
Qptimal til hyppigt at gribe Qmkring HQrskellige arbejdsemner
aWtQmatisk indstilling med enhåndsbetjening til højre Qg venstrehåndede
Artikel-nr.
EAN
4003773-
Indhold
Artikel-nr.
EAN
4003773-
00 20 09 V03
070
0 0 0 0 0 00
85 01 250 00
Ø tommer
Ø mm
mm
mm
0
selvklemmende på rør Qg møtrikker glider ikke på arbejdsemnet sparer kraHt ved arbejdet
rQbWst kQnstrWktiQn WHølsQm mQd tilsmWdsning sÂrligt velegnet til arbejde Wdendørs
-rQm8anadiWmelektrQstål smedet Qg QliehÂrdet
EAN
4003773-
Indstillingspositioner
88 01 180
Ø tommer
Ø mm
mm
mm
00
0
88 01 250
0
0
0
88 01 300
00
70
0
00
Art. 88 01 250
Artikel-nr.
Alligator®
Alligator® – Vandpumpetænger
Alligator® XL
Klassikeren – nu også i 400 mm længde.
stQpindstilling i trin med en gribekapaEitet Qp til rQbWst kQnstrWktiQn WHølsQm mQd tilsmWdsning sÂrligt velegnet
til arbejde Wdendørs
gQd adgang til arbejdsemnet pga sÂrdeles slank HQrm i hQved
Qg ledQmrådet
selvklemmende på rør Qg møtrikker glider ikke på arbejdsemnet
sparer kraHt ved arbejdet
gribeHlader med speEialhÂrdede tÂnder tÂndernes hårdhed
Ea *R%: vedvarende sikkert greb pga høj slidstyrke
gennemstWkket led: høj stabilitet pga dQbbelt Høring
klembeskyttelse HQrhindrer sammenklemningskvÂstelser
-rQm8anadiWmelektrQstål smedet Qg QliehÂrdet
Artikel-nr.
EAN
4003773-
88 01 400
07
Indstillingspositioner
Ø tommer
Ø mm
mm
mm
0
00
KNIPEX Alligator® XL giver en vandpumpetangs ydelse og komfort med 50 % lavere
vægt og en større gribekapacitet (3 ½")
end tilsvarende rørtænger.
Med sit handy format med en længde på
400 mm er der plads til KNIPEX Alligator® XL
i enhver værktøjskuffert.
3
El-installationstænger
Multitalentet til proffen.
mWltiHWnktiQnstang til elinstallatiQn til at gribe Hladt Qg rWndt materiale
til bøjning aHgratning til at skÂre kabler aHisQlere Qg Erimpe kabeltyller
HWnktiQner i Ån tang
glatte gribeHlader ved spidsen til at gribe enkelte tråde Wden beskadigelse
gribe\Qne til Hladt Qg rWndt materiale
skarpe kanter til at bearbejde indmWringsdåser Qg gennemHøringshWller
aHisQleringshWller til ledere 07 mmŽ Qg mmŽ
ErimpHQrdybning HQr kabeltyller 0 mmŽ
kabelsaks med prÂEisiQnsskÂr indWktivt hÂrdet til %W Qg #lkabler Qp
til Z mmŽ ´ mm
slank HQrm HQr gQd tilgÂngelighed
skrWet led: tangen går prÂEist Qg Wden spillerWm
SpeEialvÂrktøjsstål aH sÂrlig kvalitet smedet QliehÂrdet
Art. 13 91 200 / 13 92 200 / 13 96 200
med åbningsHjeder: griber Wden at åbne tangen HWldstÂndigt
intelligent hQldemekanisme ved versiQnen med åbningsHjeder
SkÂret HQrbliver lWkket Qg beskyttet
Art. 13 81 200
Art. 13 91 200
Art. 13 82 200
Art. 13 92 200
Art. 13 86 200
Art. 13 96 200
Kapacitet
Artikel-nr.
EAN
4003773-
Greb
Ø mm
mm²
mm
13 81 200
070
betrWkket med kWnststQH
0
00
13 82 200
0700
med HlerkQmpQnenthåndtag
0
00
13 86 200
0707
greb isQleret med HlerkQmpQnenthåndtag 8&EgQdkendt
0
00
13 91 200
077
betrWkket med kWnststQH
0
00
13 92 200
070
med HlerkQmpQnenthåndtag
0
00
13 96 200
070
greb isQleret med HlerkQmpQnenthåndtag 8&EgQdkendt
0
00
4
blød tråd
mellemhård tråd
hård tråd
pianQtråd
%W #lƃerlederkabel en Qg ƃertrådet
wire
Kombinationstænger
med gribe\Qner til ƃadt Qg rWndt
materiale til mangHQldige Qpgaver
med skÂr til blød Qg hård tråd
skÂr yderligere indWktivt hÂrdede
skÂrhårdhed Ea 0 *R%
SpeEialvÂrktøjsstål smedet
QliehÂrdet
Art. 03 02 180
Artikel-nr.
EAN
4003773-
Ø mm
Ø mm
Ø mm
mm²
03 02 180
07
0
03 02 200
00
00
mm
Kraft-kombinationstænger
nemmere arbejde pga Qptimeret Wdveksling
med skÂr hårdhed Ea *R% til bløde Qg hårde trådtyper
samt pianQtråd
med gribe\Qner til ƃadt Qg rWndt materiale til mangHQldige Qpgaver
SpeEialvÂrktøjsstål aH sÂrlig kvalitet smedet QliehÂrdet
parelse
35 % kraftbes
mindelige
i forhold til al
kombitænger.
Art. 02 05 180
Artikel-nr.
EAN
4003773-
Ø mm
Ø mm
Ø mm
mm²
mm
02 05 180
007
0
0
02 05 200
00
00
Skævbidere
til kunststof
Skævbidere
det WWndvÂrlige sideskÂr til mange
HQrskellige anvendelser
Hørsteklasses materiale Qg prÂEis
HQrarbejdning HQr en lang standtid
prÂEisiQnsskÂr til blød Qg hård
tråd
pÂnt snit ved tynde %Wtråde selv
ved skÂrspidserne
Art. 70 02 160
Art. 72 11 160
Art. 72 01 160
med planslebne skÂrƃader
til plan aHskÂring aH sprøjtestøbte
plastdele Qg støberester
klipper nemt materiale sQm bly
Wden grater
med åbningsHjeder
8anadiWm elektrQstål smedet
QliehÂrdet
Artikel-nr.
EAN
4003773-
Ø mm
Ø mm
Ø mm
Beskrivelse
mm
70 02 140
00
0
0
72 01 160 0
hQved pQleret greb betrWkket med kWnststQH
0
70 02 160
00
0
0
0
72 11 160 0
hQved pQleret Πgreb betrWkket med kWnststQH
0
70 02 180
00
0
0
0
Artikel-nr.
EAN
4003773-
mm
5
Kraft-skævbidere
til hårdeste vedvarende belastning
høj skÂreydelse ved lavt kraHtHQrbrWg pga Qptimal tilpasning aH
skÂrevinkel Qg WdvekslingsHQrhQld
prÂEisiQnsskÂrene er desWden indWktivt hÂrdet skÂrhårdhed Ea *R%
til alle trådtyper inklWsive pianQtråd
med åbningsHjeder sQm kan aktiveres eHter behQv
esparelse
20 % kraftbed
almindelige
m
sammenlignet
de
ed samme læng
skævbidere m
Art. 74 12 160
Artikel-nr.
EAN
4003773-
Ø mm
Ø mm
Ø mm
mm
74 12 160
0
0
0
74 12 180
00
7
0
TwinForce®
&en Qverlegne kraHtskÂvbider
med patenteret dQbbelt led
Qptimal Wdveksling med dQbbeltleddet kQnstrWktiQn
skÂrer med sikkerhed alle trådtyper men Qgså båndmateriale
HQr grQv Qg sWper Hin skÂring
kWn lidt snitslag: hånden skånes MWskler Qg sener aHlastes
til brWg med mere kQmHQrt sQm WniversalskÂvbider eller til sÂrligt
hårde skÂreQpgaver
høj stabilitet Qg Wden spillerWm pga smedede Qg prÂEisiQnsHrÂsede
ledakser
-rQm8anadiWmhøjeHHektstål smedet Qg QliehÂrdet
Artikel-nr.
EAN
4003773-
Ø mm
Ø mm
Ø mm
Ø mm
73 71 180
077
0
0
73 72 180
0777
0
0
mm
Art. 73 72 180
t at skære
Ekstremt nem
r
orbrug: skære
med lavt kraftf
n
mmere end de
endog 50 % ne
er
-kraft-skævbid
kendte KNIPEX
6
blød tråd
mellemhård tråd
hård tråd
pianQtråd
%W #lƃerlederkabel en Qg ƃertrådet
wire
X-Cut® – Kompakt-skævbidere
Kompakt og let. Kraftfuld og præcis.
Skærer fineste tråde såvel som kabler i
flere lag og hård pianotråd.
KNIPEX X-Cut®
Art. 73 06 160
Art. 73 05 160
Art. 73 02 160
gennemstWkket led: maks stabilitet ved lav vÂgt
dQbbelt led HQr høj belastning
høj skÂreydelse ved lavt kraHtHQrbrWg pga Qptimal tilpasning aH
skÂrevinkel Qg WdvekslingsHQrhQld med sideHQrskWdt drejepWnkt
stQr åbningsvidde til tykkere kabler
prÂEist snit selv ved Hine %Wtråde
kQmpakt vÂgtbesparende kQnstrWktiQn
-rQm8anadiWmhøjeHHektstål smedet Qg QliehÂrdet
Artikel-nr.
EAN
4003773-
Ø mm
Ø mm
Ø mm
Ø mm
Ø mm
mm
73 02 160
077
7
0
73 05 160
07
7
0
73 06 160
07
7
0
18 Kg
Nødvendig
håndkraft
for et søm med
Ø 3 mm
K
af
S
t-
tm
sa m m en lig ne
ng de
m ed sa m m e læ
KNIPEX SKÆVBIDERNES VERDEN
KNIPEX TwinForce®
NY
KNIPEX X-Cut®
NY
er
t®
Lange skær til skæring af kabler;
præcis, også til fineste kabeltråde
9-dobbelt håndkraftforstærkning
er
Cu
bid
X-
Påsmedet ledaksel
for den robuste brug
13-dobbelt håndkraftforstærkning
id
æv
X
Skævbider
vb
sk
PE
Kraft-skævbider
kæ
Ef
e n
o rc i d e r e
inF v b
Tw s-skæ
EX n g
IP t n i
KN t e r s æ
Kr
NI
52 Kg
39 Kg
33 Kg
ved at
sætte efter*
esparelse
40 % kraftbed
skævb id ere
®
*
NY
NY
Eftersætnings-skævbideren
Dobbelt kardanaksel-konstruktion
39-dobbelt håndkraftforstærkning
Gennemstukket led:
maks. stabilitet ved lav vægt
16-dobbelt håndkraftforstærkning
* Lave kærv – sætte efter – skære igennem
7
Kraft-forbidetang
med skÂr til blød Qg hård tråd Qg pianQtråd
høj skÂreydelse ved lavt kraHtHQrbrWg pga Qptimal tilpasning
aH skÂrevinkel Qg WdvekslingsHQrhQld
skÂr yderligere indWktivt hÂrdede skÂrhårdhed Ea *R%
-rQm8anadiWmhøjeHHektstål smedet Qg QliehÂrdet
Artikel-nr.
EAN
4003773-
67 01 160
000
Ø mm
Ø mm
Ø mm
Ø mm
mm
0
0
Forbidetænger
med skÂr til blød Qg hård tråd
Qgså egnet til at snQ Qg skÂre bindetråd
skÂr yderligere indWktivt hÂrdede skÂrhårdhed Ea *R%
SpeEialvÂrktøjsstål aH sÂrlig kvalitet smedet QliehÂrdet
Artikel-nr.
EAN
4003773-
Ø mm
Ø mm
Ø mm
mm
68 01 160
07
0
0
68 01 180
00
0
0
Art. 68 01 180
Kabelsaks (Skraldeprincip)
med teleskQpskaHt
til kabeldiametre Qp til mm bøjelige ben
til indstilling aH den Qptimale benvidde Qgså
velegnet til at arbejde i trange arbejdsQmråder
behageligt arbejde med skraldeprinEip Qg
lav vÂgt
højt belastbart teleskQpskaHt aH Qvalt
alWminiWmrør kan trÂkkes Wd til 770 mm HQr
maksimal vÂgtstang til større kabeldiametre
kan skWbbes sammen til 70 mm HQr minimalt
pladsbehQv ved transpQrt
WdskiHteligt skÂrehQved
stQrt skÂreQmråde Qp til maks ´ mm
eller maks 0 mmŽ Heks Z 70 mmŽ N;;
ved %W Qg #lkabler
let pÂnt Qg Qrdentligt snit pga den Qptimerede
skÂregeQmetri
jWsterbart skrWeled
SkÂrehQved: speEialvÂrktøjsstål aH sÂrlig
kvalitet QliehÂrdet
SkaHt: Qvalt alWminiWmrør sÂrdeles sQlidt
Artikel-nr.
EAN
4003773-
95 32 038
07
8
blød tråd
Ø mm
mm²
MCM
mm
0
0
70 770
mellemhård tråd
hård tråd
pianQtråd
%W #lƃerlederkabel en Qg ƃertrådet
wire
Kabelsakse (skraldeprincip, 3-gearet)
Solid. Handy. Stabil. Helt nyt tandkransdrev.
Til kabler med op til 60 mm diameter.
let håndtering pga lav vÂgt 00g Qg kQmpakt kQnstrWktiQn
0 mm lÂngde s kan Qgså anvendes ved trange pladsHQrhQld
skÂrer %W Qg #lkabler Qp til en diameter på 0 mm ved brWg aH
en Qg tQ hÂnder
hÂrdede skÂr med prÂEisiQnsslibning skÂrer glat Qg Qrdentligt
Wden at klemme
til at skÂre %W Qg #lkabler en Qg Hlertrådede
Wegnet til ståltråd Qg stålwirer
innQvativt gearet tandkransdrev med høj Wdveksling HQr nemt at
skÂre med en Qg tQ hÂnder
kWnststQHgrebet på det Haste ben har ståHlade sQm støtter Wnder skÂring
SpeEialvÂrktøjsstål aH sÂrlig kvalitet smedet QliehÂrdet
Art. 95 36 320
Art. 95 32 320
Artikel-nr.
EAN
4003773-
Ø mm
mm²
MCM
mm
95 32 320
077
0
00
00
0
95 36 320
07
0
00
00
0
Kabelsakse
Kabelsaks med dobbeltskær
til at skÂre %W Qg #lkabler
Wegnet til ståltråd Qg hårdttrWkne kQbberledere
hÂrdede skÂr med prÂEisiQnsslibning
skÂrer glat Qg Qrdentligt Wden at klemme
let skÂring med enhåndsbetjening
med HQr Qg eHtersnit Qg skÂr kan der
Qgså skÂres kabler Qp til ´ 0 mm
kWn lille Qpbydelse aH kraHt på grWnd aH gQde
WdvekslingsHQrhQld Qg speEiel skÂrgeQmetri
med klembeskyttelse
Art. 95 16 165
Art. 95 11 165
Art. 95 16 165
skÂrer glat Qg Qrdentligt Wden at klemme
til at skÂre %W Qg #lkabler en Qg ƃertrådede
let skÂring med enhåndsbetjening
Wegnet til ståltråd Qg hårdttrWkne kQbberledere
(Qrsnit: 8ed indsÂtning aH det HQrreste skÂr til at
skÂre isQleringskappen ved større kabeldiametre
HQrbliver gribevidden ergQnQmisk
Artikel-nr.
EAN
4003773-
Ø mm
mm²
AWG
mm
95 11 165
00
0
0
95 16 165
0
0
0
Artikel-nr.
EAN
4003773-
95 26 165
00
0
0
95 16 200
07
EHtersnit: når kablets isQlering er skåret igennem
i HQrreste prQƂl skÂres lederne i bageste prQƂl
igennem (Qrsnit HQran eHtersnit bagved s på den
måde er det nemmere at skÂre
Ø mm
mm²
AWG
mm
0
70
0
00
9
Stålwiresaks
skÂrer alle trådwirer pÂnt Qg Qrdentligt Qg Wden Qpsplitning
Qgså ved højeste styrke
med tQ presseprQHiler HQr kabeltyller på bQwdenhylstre Qg
endekapper til trådwirekabler
skrWet led HQr prÂEis knivHøring jWsterbar
høj Wdveksling HQr kraHtsparende arbejde
skÂrhårdhed Ea *R%
-rQm8anadiWmhøjeHHektstål smedet Qg QliehÂrdet
Kraft-bindetænger
Artikel-nr.
EAN
4003773-
95 61 190
00
Ø mm
Ø mm
Ø mm
Ø mm
mm
70
0
0
0
Stålwire- og kabelsaks
til Hastgøring aH armeringsjern med bindetråd Hra rWlle
snQning Qg aHskÂring aH tråden i Ån arbejdsgang
led med høj Wdveksling derHQr kWn lidt belastning ved arbejdet
Qgså ved brWg aH tykke bindetråde
sÂrligt slank HQrm til at binde dybtliggende jern
aƃastning aH sener Qg mWskWlatWr ved stÂrk dÂmpning aH
skÂreslaget eHter gennemskÂring aH bindetråden
skÂr yderligere hÂrdet skÂrhårdhed Ea *R%
til stålwirer Qg rWndjern %W Qg #lkabler
velegnede til at aHskÂre lWHtkabler med trÂkaHlastningstråd
vinklede skÂrspidser gør det mWligt at gennemskÂre enkelte
wirestrenge
25 % kraftbes
parelse
sammenlignet
med almindelig
e
bindetænger
af samme stør
relse
Artikel-nr.
EAN
4003773-
mm2
Ø mm
Ø mm
AWG
mm
95 71 600
0
0
0
0
0
00
Art. 99 14 250
Artikel-nr.
EAN
4003773-
99 10 300
Bindetænger
Ø mm
Ø mm
mm
0
0
00
99 14 250
07
0
99 14 300
0
0
00
til at snQ Qg skÂre bindetråd Hra en rWlle i Ån arbejdsgang:
hWrtigt sikkert Qg prisbilligt
verdens mest sQlgte bindetang takket vÂre den WQvertrWHne
prÂEisiQn Qg hQldbarhed
Art. 99 00 280
10
blød tråd
mellemhård tråd
hård tråd
pianQtråd
Artikel-nr.
EAN
4003773-
Ø mm
Ø mm
mm
99 00 220
07
0
99 00 250
00
0
99 00 280
00
0
99 00 300
00
00
%W #lƃerlederkabel en Qg ƃertrådet
wire
CoBolt® – Kompakt boltsakse
prÂEisiQnsskÂr til blød Qg hård tråd samt pianQtråd
skÂrer dele sQm bQlte søm nitter Qsv Qp til ´ mm
sÂrligt høj skÂreeHHekt med mindre Qpbydelse aH kraHt pga
sÂrdeles eHHektiv vÂgtstangskQnstrWktiQn
skÂr yderligere indWktivt hÂrdede skÂrhårdhed Ea *R%
-rQm8anadiWmhøjeHHektstål smedet Qg QliehÂrdet
Art. 71 12 200
åbningsHjeder Qg lås indbygget i grebhåndtagene HQr
kQmHQrtabelt arbejde Qg sikker transpQrt
Art. 71 22 200
0Œ bøjet hQved med ensidig lask Qg sidesnit til plan aHskÂring
med Hri plads til at gribe Hat
åbningsHjeder Qg lås indbygget i grebhåndtagene HQr
kQmHQrtabelt arbejde Qg sikker transpQrt
20°
Art. 71 32 200
WdskÂringerne i skÂret gør det lettere at skÂre tykkere tråde
Heks ved nedhÂngte lQHtkQnstrWktiQner
åbningsHjeder Qg lås indbygget i grebhåndtagene HQr
kQmHQrtabelt arbejde Qg sikker transpQrt
Art. 71 22 200
71 01 200
0
71 12 200
0
71 22 200
07
71 32 200
00
Ø mm
Ø mm
Ø mm
Ø mm
mm
0
0
00
0
0
00
0
0
00
0
0
00
20°
Art. 71 32 200
EAN
4003773-
Art. 71 22 200
Artikel-nr.
Art. 71 12 200
Art. 71 01 200
Boltsakse
skÂreeHHekt Qp til *R%
rQbWste skÂr yderligere indWktivt
hÂrdede skÂrhårdhed Ea *R%
påsmedet anslag med kQmHQrtabel
dÂmper
gQd adgang pga meget Hladt hQved
Qg ledQmråde
ergQnQmisk bøjet skaHt HQr arbejde
Wden anstrengelse
rQbWste tQHarvede HlerkQmpQnent
håndtag sQm er sÂrdeles gQde at
hQlde på
prÂEis trins indstilling Qg jWstering
vha eZEenterskrWer
høj skÂreydelse ved lavt kraHtHQrbrWg
pga Qptimal tilpasning aH skÂrevinkel
Qg WdvekslingsHQrhQld
påskrWet skÂrehQved kan WdskiHtes
Artikel-nr.
EAN
4003773-
71 72 460
070
HRC 19
Ø mm
HRC 40
Ø mm
HRC 48
Ø mm
mm
8
0
71 72 610
077
8
7
0
71 72 760
077
8
70
71 72 910
078
0
0
11
Præcisions-låseringstænger
meget belastbar ved kQnstant brWg: Qp til 0 gange så
lang standtid sQm let drejede spidser
stQre hQldeƃader på spidserne:
ingen vridning aH ringene let mQntage
skrWet led: tangen går prÂEist Qg Wden spillerWm
Art. 48 11 J2
Art. 48 21 J21
Præcisions-låseringstænger til indvendige ringe i boringer
Artikel-nr.
EAN
4003773-
Beskrivelse
48 11 J1
087
lige spidser
0
48 11 J2
08
lige spidser
0
80
48 11 J3
08
lige spidser
0 00
48 21 J11
08
0Œ bøjede spidser
0
48 21 J21
080
0Œ bøjede spidser
0
48 21 J31
087
0Œ bøjede spidser
0 00
0
Kapacitet til boringsdiameter
Ø mm
mm
Præcisions-låseringstænger til udvendige ringe på aksler
Stabile, indsatte spidser:
af højkomprimeret fjederstål
12
Sikker montage ved ipresning
Kapacitet til akseldiameter
Ø mm
Artikel-nr.
EAN
4003773-
Beskrivelse
49 11 A1
087
lige spidser
0 0
49 11 A2
087
lige spidser
0
80
49 11 A3
087
mm
lige spidser
0 00
49 21 A11 088
0Œ bøjede spidser
0 0
49 21 A21 088
0Œ bøjede spidser
0
49 21 A31 0888
0Œ bøjede spidser
0 00
0
Skruet led: høj præcision og
optimal bevægelighed
Vridningsfri, let og hurtig montering af ringen
Tang-sæt i skumplast-indlæg
Præcisions-låseringstænger-sæt
i skWmplastindlÂg til arbejdsbQrd Qg vÂrkstedsvQgn
til QverskWelig Qpbevaring aH vÂrktøjet
prÂEise HQrdybninger til at Qptage tÂngerne
skWmplastindlÂggenes mål b Z h Z d Z Z mm
Materiale: tQHarvet skWmplast med lWkkede Eeller
Artikel-nr.
EAN
4003773-
00 20 01 V02 0
rWllemappe aH slidstÂrkt pQlyesterstQH
med praktisk indstillelig lås
bestykket med de mest gÂngse prÂEisiQnslåseringstÂnger
sQm QpHylder højeste krav
Indhold
Artikel-nr.
EAN
4003773-
Indhold
Z 8 , 8 , 8 , # # #
00 19 57
000
Z 8 , 8 , # #
Præcisions-låseringstang-sæt
EAN
4003773-
Indhold
00 20 03 SB
0000
Z 8 , 8 , # #
00 20 04 SB
07
Z 8 , 8 , 8 , 8 , #
# # #
Låseringstænger-sæt
rWllemappe aH slidstÂrkt pQlyesterstQH
med praktisk indstillelig lås
bestykket med almindelige låserings
tÂnger til ind Qg Wdvendige ringe
Artikel-nr.
EAN
4003773-
00 19 56
007
Art. 00 20 04 SB
Artikel-nr.
Art. 00 20 03 SB
$estykket med de mest gÂngse prÂEisiQnslåseringstÂnger
sQm QpHylder højeste krav i S$emballage
Låseringstænger 44 / 46:
rQbWst HQrm smedet
skridhÂmmende stabile spidser
tangkrQp Qg spidser:
-rQmvanadinstål smedet
QliehÂrdet
Indhold
Z , ,
# #
13
Fladrundtænger med skær
velegnet til gribe Qg skÂrearbejder
med skÂr til blød mellemhård Qg hård tråd
skÂr yderligere indWktivt hÂrdede skÂrhårdhed Ea *R%
HQrtandede gribeƃader
Art. 26 22 200
Art. 25 02 160
Art. 26 12 200
Art. 26 .. 200:
vridningstQlerante elastiske prÂEisiQnsspidser
Art. 90 20 185
Rørskær til slanger og beskyttelsesrør
til at skÂre tyndvÂggede kWnststQHrør Heks kWnststQHpan\errør Qg
slanger Qgså vÂvsHQrstÂrket aH kWnststQH Qg gWmmi Qp til ´ mm
Wdvendig diameter
Wegnet til at skÂre kabler
med åbningsHjeder Qg spÂrrepal
Artikel-nr.
EAN
4003773-
90 20 185
07
Artikel-nr.
EAN
4003773-
Ø mm
Ø mm
25 02 160
0
0
0
00
0
00
Skæreværdier
Ø mm
mm
26 12 200
0
8
26 22 200
40°
mm
Pladesaks
Griptænger
til at skÂre jern kQbber eller alWminiWmplade med en tykkelse
Qp til maZ mm kWnststQH med en tykkelse Qp til maZ 0 mm
skÂring aH materialerne Wden deHQrmering
pÂne skÂrekanter intet eHterarbejde på den skårede prQHil
hQlder rWndt Qg ƃadt materiale samt prQƂlmateriale sikkert
meget belastbar
med stilleskrWe Qg løsnehåndtag
enhåndsbetjening
højt spÂndetryk pga knÂstangsWdveksling
Artikel-nr.
EAN
4003773-
41 04 250
0078
EAN
4003773-
Ø mm
mm
mm
mm
Artikel-nr.
0
0
0
0
90 55 280 070
Beskrivelse
mm
-niv: speEialvÂrktøjsstål QliehÂrdet kan WdskiHtes
80
Artikel-nr.
EAN
4003773-
mm
95 05 190
00
0
Kombinationssaks
til at skÂre pap kWnststQH
#l Ms Qg %WHQlier
Wegnet til ståltråd Qg jernplade
hÂrdede skÂr med
prÂEisiQnsslibning
med åbningsHjeder Qg
spÂrrepal
14
blød tråd
mellemhård tråd
hård tråd
pianQtråd
%W #lƃerlederkabel en Qg ƃertrådet
wire
2TÂEKUKQPUCƂUQNGTKPIUVCPI
HQrmslWttende aƂsQlering Qgså
aH isQleringsmaterialer sQm er
vanskelige at bearbejde aH 2T(E
silikQne RadQZ® -aptQn® Qg
gWmmi Qgså til isQleringer i
ƃere lag
et yderligere knivpar hQlder den
resterende isQlering helt Hast
WdskiHtelig HQrmkniv sQm passer
nøjagtigt til det pågÂldende
ledertvÂrsnit
med indstilleligt lÂngdeanslag
til ens aƂsQleringslÂngder ved
seriearbejde
#ƂUQNGTKPIUVCPI
Artikel-nr.
EAN
4003773-
12 12 06
000
#ƂUQNGTKPIUXÂTFKGT
mm²
AWG
mm
0 0
0
MultiStrip 10 –#WVQOCVKUMCƂUQNGTKPIUVCPI
HWldt aWtQmatisk tilpasning til
gÂngse en ƃer Qg Ƃntrådede
ledere i hele kapaEitetsQmrådet
Hra 00 til 00 mmŽ med
standardisQlering
krÂver ingen manWel ƂnjWstering
ingen beskadigelse aH lederne
klemmekÂberne aH stål med
integrerede skÂrekanter hQlder
kablet skridsikkert Hast Wden
at beskadige den resterende
isQlering
Artikel-nr.
EAN
4003773-
12 42 195
080
til en ƃer Qg Ƃntrådede
ledere med kWnststQH eller
gWmmiisQlering med maZ
´ 0 mm eller 00 mmŽ
ledertvÂrsnit
let at indstille til den ønskede
tråd eller kabeldiameter pga
ƂngerskrWe Qg kQntramøtrik
SpeEialvÂrktøjsstål smedet
QliehÂrdet
Artikel-nr.
EAN
4003773-
11 02 160
080
#ƂUQNGTKPIUXÂTFKGT
Ø mm
mm²
AWG
mm
0
00
7
0
Ledningsføringstang
den ideelle tang til ledningsHøringsarbejder
til at gribe Qg bøje tråde
til at skÂre blød mellemhård Qg hård tråd
prÂEisiQnsskÂr yderligere indWktivt hÂrdede
skÂrhårdhed Ea 0 *R%
med prÂEisiQnsaƂsQleringshWller
til at Erimpe kabeltyller
8anadiWm elektrQstål smedet QliehÂrdet
#ƂUQNGTKPIUXÂTFKGT
mm²
AWG
mm
00 00
7
#ƂUQNGTKPIUXÂTMVÔLGT
til at aHkappe alle almindelige rWndkabler
selvspÂndende hQldebøjle
*Ws: kWnststQH slagHast
Art. 16 20 165 SB
Art. 16 20 28 SB
Artikel-nr.
EAN
4003773-
#ƂUQNGTKPIUXÂTFKGT
Ø mm
16 20 28 SB
mm
008
80 80
0
Artikel-nr.
EAN
4003773-
#ƂUQNGTKPIUXÂTFKGT
mm2
16 20 165 SB
Ø mm
Ø mm
mm
0
80 80
13 01 160
07
0 07 0
Indregistreret varemÂrke Hra
E I dW 2Qnt de NemQWrs and %Qmpany: -aptQn® *WberSWhner #): RadQZ®
15
kWn Åt vÂrktøj til de almindeligste Erimpanvendelser
hWrtig Qg nem WdskiHtning aH Erimpindsatserne Wden brWg aH ekstra vÂrktøj
kQmHQrtabel stÂrk Erimptang i prQHessiQnel kvalitet
-rQm8anadiWmelektrQstål i speEialkvalitet QliehÂrdet
0,5 - 6,0 mm2
0,25 - 6,0 mm2
MultiCrimp
®
MultiCrimp®
Crimptang med skiftemagasin
0,5 - 10,0 mm2
1,5 - 4,0 mm2
6,0 + 10,0 mm2
0,5 - 6,0 mm2
Artikel-nr.
EAN
4003773-
Beskrivelse
mm
97 33 02
0
med HQrskellige Erimpindsatser
0
Crimptang
Crimptang til Westernstik
Artikel-nr.
EAN
4003773-
97 22 240
0707
Kapacitet
mm²
AWG
mm
07 0
8 0
0
0 0
0 0
PreciForce®
Artikel-nr.
EAN
4003773-
97 51 10
07
Anvendelse
mm
Qg 8pQlede
0
Art. 97 52 36
vedblivende høj Erimpkvalitet pga prÂEisiQnsprQHiler Qg
tvangsspÂrre med trin kan låses Qp
kraHtHQrstÂrkning pga knÂstang HQr arbejde Wden anstrengelse
Artikel-nr.
EAN
4003773-
97 52 36
97 52 38
Kapacitet
mm²
AWG
mm
08
0 0
0 0
0
00
0 0
0
0
Art. 97 52 38
Selvindstillelig crimptang
Art. 97 53 04
selvindstillende tilpasning til den
ønskede kabeltyllestørrelse: ingen
ErimpHejl ved brWg aH den HQrkerte
Erimpindsats
kraHtHQrstÂrkning pga knÂstang
HQr arbejde Wden anstrengelse
HirkantErimpning HQr Qptimale
kQntaktHlader i klemtilslWtningen
Art. 97 90 09
ErimpsQrtiment til kabeltyller
inkl selvindstillelig Erimptang til
7 0 kabeltyller
Art. 97 90 09
EAN
4003773-
Beskrivelse
97 53 04
0807
087
97 90 09
16
Kapacitet
Artikel-nr.
mm²
AWG
mm
med sideindHøring
008 00
8 7
80
%rimpsQrtiment i T#NOS MINIsystainer® med
slevindstillelig Erimptang 7 0
008 00
8 7
80
Indregistreret varemÂrke Hra T#NOS )mb*: systainer®
Crimptang
til kabeltyller
til sammenpresning aH kabeltyller iht &IN 8
del i Qmrådet Hra 0 til mmŽ
sammenpresning i markerede halvrWnde prQHiler HQr
en sikker HQrbindelse aH bøsning Qg leder
sÂrligt dybe prQHiler med kQniske sideHlader
SpeEialvÂrktøjsstål smedet QliehÂrdet
Artikel-nr.
EAN
4003773-
Kapacitet
mm²
AWG
Antallet af
bakker
mm
97 72 180
008
0 0
80
Styreskabsnøgler
til styreskabe spÂrresystemer til gas vand Qg elektriEitetsHQrsyning
til tekniske anlÂg i bygninger Heks klima Qg ventilatiQnsanlÂg
spÂrreventiler netstyretavler Qsv
Art. 00 11 06
Artikel-nr.
EAN
4003773-
00 11 03
08
00 11 06
07
mm
mm
Ø mm
mm
mm
8
s
7
0
7 8 0 7 8 0 Art. 00 11 03
Tavlenøgle
til almindelige skabe og spærresystemer
transpQrtvenlig styreskabsnøgle i kWglepenHQrm med
Elips til Hastgøring HQr sikker Qpbevaring
ved at svinge nøglehQlderen Wd kan Hire HQrskellige
nøgleprQHiler brWges
til styreskabe spÂrresystemer til gas vand Qg
elektriEitetsHQrsyning
til tekniske anlÂg i bygninger Heks klima Qg
ventilatiQnsanlÂg spÂrreventiler netstyretavler Qsv
Wniversel bithQlder til almindelige bits
permamagnet til Hastgøring
yderligere bithQlder til bits i en nøgleprQHil
med vendebits: krydskÂrv 2* kÂrv 70 Z mm
Qg T: 0 T: Artikel nr.
EAN
4003773-
00 11 07
008
mm
mm
mm
mm
8
17
TwinKey®
10 profiler. 2 kryds. 1 nøgle.
Alle almindelige låsesystemer.
Wniversel nøgle til at betjene lWkninger Hra Qmråderne bygningsteknik
varme Qg sanitet klima Qg ventilatiQnsteknik elektrQteknik gas Qg
vandHQrsyning Qg spÂrresystemer
8strålet Wdgave: krydsnøgler sQm pladsbesparende HQrbindes med
magneter
dQbbelt bits: kÂrv 0 Z 7 mm Qg krydskÂrv 2* nøgle Qg dQbbelt bits HQrbWndet med wire aH stabil rWstHri ståltråd
vÂgtQptimeret kQnstrWktiQn aH trykstøbt \ink
Artikel-nr.
EAN
4003773-
mm
mm
Ø mm
mm
mm
mm
00 11 01
0770
7 8 0 7 8 0 blød tråd
mellemhård tråd
18
hård tråd
pianQtråd
%W #lƃerlederkabel en Qg ƃertrådet
wire
Præcisions-elektronik-gribetænger
prÂEisiQnstÂnger HQr Hineste skÂrearbejder Heks inden HQr elektrQnik
Qg Hinmekanik smedet aH krQmvanadiWmkWglelejestål
skrWet led Qg sÂrligt Qmhyggeligt Hremstillede ledƃader HQr ensartet
HriktiQnsHattig bevÂgelse Qver hele åbningsQmrådet
Ea 0 lavere vÂgt end kQnventiQnelle elektrQniktÂnger
Art. 34 12 130 / 34 22 130
til at gribe hQlde Qg bøje
glat slebne gribeƃader kanter Ƃnt rWndede
Art. 79 32 125
Art. 79 02 125
Art. 79 02 120
Art. 34 22 130
Art. 34 12 130
Art. 79 02 120 / 79 02 125 / 79 32 125
prÂEist slebne skarpe skÂr med meget små HaEetter
til prÂEise snit ved sarte elektrQnikdele Qgså Wden
HaEet til plan aHskÂring
Artikel-nr.
EAN
4003773-
Beskrivelse
Ø mm
Ø mm
Ø mm
mm
34 12 130
08
ƃade brede kÂber
s
s
s
34 22 130
07
ƃadrWnde kÂber
s
s
s
79 02 120
00
MinihQved
0 0
0
0
79 02 125
08
rWndt hQved
0 7
07
79 32 125
0
spidst hQved
0 0
Electronic Super Knips®
Elektronik-skævbidere
HQr Ƃneste skÂrearbejde Heks inden HQr elektrQnik Qg Ƃnmekanik
med skarpe slebne skÂr til blød Qg hård tråd Qg pianQtråd
skÂr yderligere indWktivt hÂrdede skÂrhårdhed Ea *R%
prÂEisiQnstÂnger HQr Ƃneste
skÂrearbejder Heks inden HQr
elektrQnik Qg Ƃnmekanik
slebne sÂrdeles skarpe skÂr
Wden HaEet til plan aHskÂring
led med rWstHri stålnitte
skÂr yderligere indWktivt hÂrdet
går ekstremt let så arbejdet ikke
Wdmatter
med åbningsHjeder Qg
åbningsbegrÂnsning
Art. 78 03 125
Art. 78 41 125
Art. 78 61 125
Art. 75 02 125
Art. 76 12 125
Artikel-nr.
EAN
4003773-
75 02 125
76 12 125
EAN
4003773-
Ø mm
Ø mm
mm
0 0
78 41 125 0077
0 0
s
78 61 125 00
0 Artikel-nr.
Ø mm
Ø mm
Ø mm
Ø mm
mm
78 03 125 08
00
0 0
0
0
080
0 8
0
0
Beskrivelse
INO: rWstHrit stål
19
Isolerede tænger VDE
Art. 95 16 165
Art. 88 06 250
Artikel-nr.
EAN
4003773-
Beskrivelse
mm
03 06 180
0
-QmbinatiQnstang med skÂr til blød Qg hård tråd
80
11 06 160
0
#ƂsQleringstang til en ƃer Qg Ƃntrådede ledere
0
26 16 200
08
(ladrWndtang med skÂr til mellemhård tråd Qg hård tråd
00
70 06 160
0
SkÂvbider til blød Qg hård tråd pÂnt snit ved tynde %Wtråde
0
®
88 06 250
00
#lligatQr 8andpWmpetang
0
95 16 165
08
-abelsaks til at skÂre %W Qg #lkabler en Qg ƃertrådede
KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG
Oberkamper Strasse 13
42349 Wuppertal
Tyskland
Tel.: +49 (0) 202 – 47 94-0
Fax: +49 (0) 202 – 47 74 94
[email protected]
www.knipex.de
KNIPEX Quality – Made in Germany
Forhandler:
L100 02706/01/06.13/1.000/DK
Art. 70 06 160
Art. 26 16 200
Art. 11 06 160
Art. 03 06 180
-NI2E: isQlerede vÂrktøjer er Hremstillet
aH Hørsteklasses materialer eHter bestemmelserne
Hra natiQnale Qg internatiQnale standarder Qg
gQdkendelser