Slagelse - Korsør

40
WWW. Vammenby. dk
Www. Klubbladet. dk
Vammens første bus
Forening/institution
Formand/leder/ Kontaktperson
Adresse
Telefon
KFUM-spejderne
Langsø Gruppe
Rikke Havtorn
Sødalvej 18
8830 Tjele
8665 1417
Vasehus Rideklub
Elisabeth Andersen
2618 0084
Langsø Friskole
Torben Knudsen
Erikstrupvej 16
Lindum 8830 Tjele
Haugaardsvej 4-6
8799 9301
Torben.Knudsen13
@skolekom.dk
Langsø Hallen I/S
Vammens første telefoncentral
2
Nancy Knudsen
Tjele Møllevej 22,
Vammen, 8830 Tjele
Egestubben 3
Vammen, 8830 Tjele
8669 0335
[email protected]
Støtteforeningen
Langsø Friskole
Kjeld Gregersen
Vammen Foredragsforening
Sonja Mogensen
Haugårdsvej 19,
Vammen, 8830 Tjele
Vammen Forsamlingshus
Rie Back Kristensen/Tove Skipper
Formand/ udlejer
Vammen Jagtforening
Torben Bjørn
Øster Kærvej 4
Vammen 8830 Tjele
Vammen Ungdoms
og Idrætsforening
Peter Lange
Hybenvej 12
Vammen,
8830 Tjele
222804840
peter_styre
@hotmail.com
Vammen og Omegns Borgerforening
Edith Meldgaard
Tjele Møllevej 20,
Vammen, 8830 Tjele
Vammen Pensionistforening
Jørgen Spangaard
Bøgedalen
Vammen 8830 Tjele
8669 0075
Moselund20
@live.dk
8669 0110
Venskabslandsbyforening
Knud Back Kristensen
Hybenvej 5
Vammen 8830 Tjele
8669 0086
20803423
Fynbohus
Anne Vind
Nørregade 3
Vammen 8830 Tjele
8669 0020
39
8669 0240
kjeld.gregersen
@
fiberpost.dk
86 69 03 90
[email protected]
dk
8669 0086
[email protected]
8669 0377
8669 0412
Troldhulen
@gmail.com
OVERSIGT OVER FORENINGER I LOKALOMRÅDET
Evt. ændringer bedes meddelt klubbladredaktionen
Forening/Institution
Formand/Leder/
Kontaktperson
Adresse
Telefon og
mailadresse
Leg og Udeliv
Tina Meldgaard
Hobrovej 51,
Fastrup
8830 Tjele
8669 0033
Vammen Vandværk
Niels Ladefoged
Bygmarksvej 8,
Vammen
8830 Tjele
8669 0346
bygmarksvej8
@fiberpost.dk
Vammens Aktive
Kvinder
Birthe Vinkler
Toften 32,
Vammen, 8830
Tjele
8669 0357
birthevinkler
@live.dk
Pleje- & aktivitetscenter
Pensionistgården
Annette Hansen
Tjele Møllevej 10
Vammen, 8830
Tjele
8699 9700
Petanque,
Vammen
Kjeld Gregersen
Egestubben 3
Vammen
8830 Tjele
8669 0240
kjeld.gregersen
@fiberpost.dk
Indholdsfortegnelse
Vammens første bus og telefoncentral…………………… 2
Bestyrelse og udvalg i VUIF …………………………… 4
Indsamling af gammelt jern til friskolen…………………… 5
Avis og dåseindsamling ………………………………… 5
Funktioner i Langsøhallen og klubhus …………………… 5
Sports– og byfestprogram………………………………… 6
Sportsuge menu
…………………… 8
Langsø Hallens Motionscenter…………………………… 9
Nyt fra Borgerforeningen
………… 10
Motorcykeltræf
…………………..
11
OK støtter foreningslivet ……………………………….. 12
Ferien står for døren
………………………… 13
Gadeløbet, program
……………………………….. 14
Leg og Udeliv
…………….. 16
Søens dag med billeder fra sidste år …………………… 18
Aktivitetslisten
………………………… 20
Loppemarkedet den 13. juni
…………. 22
Petanque
………………………………… 23
U8 fodbold i Vammen under Tjele-Vest Sport…………… 24
Vammen jagtforenings program
…………… 27
Stor grill udlejes
…………………… 27
Vammens aktive Kvinders program…………………...…….28
Ugebrev fra Langsø Friskole………………………...…,,, 30
www-Viborg.dk
…………………… 31
Nyt fra støtteforeningen
…………………………. 32
Spejderne
……………33
Venskabslandsbyforeningen
…………………………. 33
Billeder fra Det rekreative Område ……………………. 35
Borgermøde 9. juni referat
…………………….………36
Foreningsoversigt
………………………….39
Klubbladet udkommer i 5 gange om året i oplag 400 i februar, april, juni, august og
december med næste deadline 29.8.10
Forsidebilledet: Vammen kirke maj 2010
38
3
VUIF’ bestyrelse
Formand Peter Lange
Kasserer Nancy Knudsen
Tina Skau Nielsen
Pia Ludvigsen
1. suppl.Søren Sørensen
2. suppl. Freddy Marquart
22 28 48 40
86 69 03 35
28 58 40 36
30 70 63 90
86 69 04 22
86 69 00 68
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ning af Genvej gennem skolegården og dermed en ny vej langs kirkemuren var nr. 1. Derefter kom en legeplads og forskønnelse af området
omkring forsamlingshuset. Der mangler aktiviteter for de 12-18 årige i
byen.
86 69 01 67
86 69 04 22
[email protected]
[email protected]
61 40 85 25
[email protected]
Det spørgsmål blev sendt i skolebestyrelsen, så 6-8 klasse kan spørges
til råds. Er det et samlingsrum, en netcafé og udendørs fitness, som
teenagerne vil bruge. De to første kunne indrettes i samarbejde med Boligforeningen, når den skal til at gymnastiksalen til beboerlokaler.
Udendørs fitness, BMX-bane mm. kunne indrettes på Nørregade 14.
Udvalg
Fodbold TVS
Søren Bay
Søren Sørensen
Fodbold VUIF damer
Maj-Britt Givskov
Fodbold VUIF herrer (inde)
Kenneth Andersen
Tennis
Stephan Vogt
Jesper og Henriette Milling
41 59 06 80
[email protected]
86 69 04 39
[email protected]
Gymnastik
Birthe Houbak
Ane Marquart
Nancy Knudsen
21 60 24 01
86 69 00 68
86 69 03 35
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Badminton
Michael Rasmussen
Tom Rasmussen
86 69 02 78
86 69 00 02
[email protected]
[email protected]
Fitness
Freddy Marquart
Birthe Houbak
Nancy Knudsen
86 69 00 68
21 60 24 01
86 69 03 35
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Fitness for børn og unge
Freddy Marquart
Tove Smith
Birthe Houbak
86 69 00 68
86 65 19 09
21 60 24 01
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Løb
Henning Hougaard
Evald Skaarup
Tove Smith
86 69 04 04
86 69 03 35
86 65 19 09
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Kiosk
Charlotte og Ib Lorenzen
86 69 01 73
[email protected]
Bladredaktionen
Redaktør Palle Sørensen
Laila Holm
30 20 26 01
86 69 02 77
[email protected]
[email protected]
4
Følgegruppen kom til at bestå af Edith Melgaard, Jan Johannesen, Uffe
Schmidt, Nancy Knudsen, Henning Sørensen, Torben Jensen, Bent
Bjerring, Lone Jensen, Jytte Bjørn, Alice Schrum, Tina Melgaard og
Jehan Ettema.
Til orientering blev det nævnt, at købmand Brian Sørensen selv vil stå
for udvikling og vedligeholdelse af sin forretning.
Punkt 3 fik jeg ikke noteret noget til.
37
Refereret af Laila Holm
Borgermøde den 9. juni kl. 19.30 i Spejderhytten
20 personer dukkede op til mødet, hvor Nancy Knudsen bød velkommen Hun konstaterede, at der var mødt repræsentanter op for samtlige
borgermødegrupper, som var byfornyelse, trafik, rekreative formål/
foreningsaktiviteter og byudvikling.
Hun havde talt med arkitekten Jørgen Nis Ley fra Viborg Kommune,
som har stået for projektansøgningen vedr. Byfornyelsesprojekt i Vammen. Der er bevilget penge fra Viborg Kommune og Socialministeriet.
Kommunen vil også søge ved LAG.
Vammen borgerne skal danne en følgegruppe på 10-12 personer fra de
lokale grupper fra borgermøderne. Der skal være ét medlem fra skolebestyrelsen, fra borgerforeningen og fra idrætsforeningen med i gruppen.
Det giver lokal forankring.
Når arkitekt Ley har navnene på medlemmerne, indkalder han til møde
med kommunen inden sommerferien, så kommunens og vores ønsker
bliver afstemt. De skal passe med den
projektbeskrivelse, som kommunen har lavet. Den er der nemlig bevilget penge til.
Endelig skal der laves et program, som skal godkendes af kommunen og
Socialministeriet.
Dagsorden
Avis, pap og dåseindsamling!
Idrætsforeningen indsamler aviser og pap til idrætsarbejdet i lokalområdet.
Der kan ikke bruges mælkekartoner og lignende og slet ikke almindeligt
husholdningsaffald på forhånd tak.
Dåserne indsamles til fordel for Langsø Friskole. Det er støtteforeningen,
som står for det område.
Indsamling af gammelt jern til fordel for friskolen
Vi har nu fået opsat en container på Tinghøjvej (lige før nr 24)
Og der er folk meget velkomne til at aflevere deres METALskrot.
Hvis det drejer sig om tunge ting, er de velkomne til at kontakte
mig, Carsten Abrahamsen på 40292374
Funktioner i Langsø Hallen og klubhus:
Teknik og nøglebrikker: Niels Ladefoged
Bygmarksvej 8 86 69 03 46
Kontakt Niels hvis der er svigt mht. varme, ventilation og lys.
1. Nedsættelse af en følgegruppe
2. Hvilke ønsker kan vi få opfyldt ud fra Borgerplanen? Set ud fra et
senere perspektiv skal det tilpasses kommunens projektbeskrivelse.
3. Er der andre grupper, som kan blive selvkørende?
4. Evt.
Egentlig startede vi med punkt 2, nemlig en diskussion af hvilke områder, som var mest ønskede. Der var almindelig enighed om, at en luk36
Hal udlejning: Bent Bjerring
Bøgedalen 19, Vammen
Tlf. 8669 0317 mobil: 6154 5215
Nøgler til klubhus: Nancy Knudsen
Tjele Møllevej 22 86 69 03 35
5
Sports- og byfest i Vammen
4. august - 7. august 2010
Og FADØL ER TILBAGE!
Onsdag 4. august
16.00:
18.30 :
17.30:
18.30:
19.00:
19.30
20.15
Stor og lille hoppeborg.
Skydetelt Simulator ,tombola og slikbod.
Forsalg af billetter til revy og dans.
Fællesspisning og familiehygge.
Rie og Karen Marie laver en spændende menu.
Voksne 60 kr. Børn under 12 år 30 kr.
Børnekarrusellen starter op.
Ride klubben birken laver opvisning.
Banko.
Arbejdsdag på det rekreative område
Torsdag 5. august
16.00:
18.30:
18.30:
20.30:
Stor og lille hoppeborg.
Skydetelt Simulator, pølsebod , tombola og slikbod .
Gadeløbet i Vammen.
Børn starter kl. 18.30 og voksne kl. 19.15.
Lucky Boots underholder
Gratis adgang.
Feststemning ved grundlovsdag
6
35
Duge udlejes!
Vammens aktive Kvinder udlejer duge i nervøs velour. Dugene
passer til bordene i forsamlingshuset. De leveres tilbage
renvaskede og koster per stk. 20 kr. at leje.
Ring til Irma Christensen, tlf. 8669 0365.
Fredag 6. august
19.00:
Revy med fællesspisning og dans.
Et tilbageblik hvor revyen ser på store og små
begivenheder i Vammen og omegn.
Stable Avenue spiller op til dans.
Pris: 150 kr. for revy, med musik og dans.
Kaffe, the og kage inkl. i prisen.
Sportsugemenu kan bestilles på Vammen Kro se side 8.
Eller medbring selv mad.
Drikkevarer skal købes i teltet.
Der er vagter ved indgangen.
Lørdag 7. August
13.00:
13.00:
13.00:
13.00:
13.00:
14.00:
15.00:
15.30:
18.30:
20.00:
21.30:
34
Stor og lille hoppeborg.
Skydetelt Simulator, pølsebod , tombola og slikbod.
Børnedyrskue.
Gratis sodavand til alle børne-deltagere.
Fodbold turnering hhv. herrer og damer.
Petanque turnering.
Børnekræmmermarked.
Havetaktor ræs med egen traktor.
Leg og udeliv i Vammen har aktiviteter.
Grillaften for familien og familiehygge.
Martin Krogh og Svend Bjørn griller. Helle Bay
tilbereder salatbar.
Pris: voksne 60 kr., børn under 12 år 30 kr.
Brenda Casipillai synger akkompagneret af musiker.
Udtrækning af nittegevinst.
7
Kort nyt fra Langsø spejdergruppe
Menu til Sportsugen 2010
Vammen Kro
Uspec. smørrebrød
26,- kr.
Platte
131,- kr.
Ulvene og spejderne gør klar til sommerens store sommerlejr uge 30 i Skive, som
hedder SEE 2010. Vi holder sommerferie med det planlagte program sidst i juni
måned.
Hvert hold holder en afslutning sammen med deres ledere.
Stjerneskud
71,- kr.
Porretærte med salat og flute
69,- kr.
Pandekager med oksekød, salat og flute
75,- kr.
Bagt kartoffel med skinke, ærter og majs
52,- kr.
Kylling med pesto og ost, salat og flute
74,- kr.
Kyllingesalat med ris, rejer og avocado, flute
75,- kr.
Vi starter igen i august samtidig med skolen.
Med venlig spejder hilsen fra
Ulve og Gilwellleder Henning K. Sørensen
Bestyrelse :
For Venskabslandsby Foreningen
Formand :Knud Bach Kristensen
Kasserer :
Niels Ladefoged
Sekretær :
Peder Skipper
Alic Schrum
Knud Qvist
8
33
86 69 00 86
86 69 03 46
86 69 03 77
86 69 01 47
86 69 04 03
2 0 80 34 23
40 75 21 64
29 92 21 32
29 44 23 22
20 16 02 69
Nyt fra Støtteforeningen
Langsø Friskole og Børnehus.
Langsø Hallens Motionscenter
Støtteforeningen vil gerne sige tak til alle, der er med til at gøre arbejdet i
foreningen til en fornøjelse. Dåse indsamlingen har det sidste halve år givet godt kr. 2000.00. Det er faktisk ret godt. Der kommer dåser fra hele
Jylland og sågar fra Fyn.
Tilbud fra 1. august
TILBUD
SPAR PKONTINGENTET VED HURTIG INDMELDING
Vores bankospil og Rhododendron tur var meget vellykket.
Der skal lyde en stor tak til alle, der har indbetalt medlemskontingent. Det
er stadig den største indtægtskilde for foreningen. Så hvis du ikke har et
medlemskab, så kan du få et girokort hos undertegnede, Det koster kr.
150,00 pr år.
Kjeld Gregersen
Tlf. 86690240
Vælg mellem 3 kontingenter:
1 år:
1500,- kr.
1. august til 31. juli
Rabat: 400 kr.
6 mdr.:
800, - kr.
1. august til 31. januar
Rabat: 300 kr.
4 mdr.:
november
650, - kr.
1. august til 30.
Indmeldelsesgebyr: 100, - kr. til nøglebrik
Vammen Fitness:
Tilmelding Freddy Marquart: 26 59 93 80
[email protected]
E-mail:
Ved indvielsen af legepladsen den 26. maj solgte støtteforeningen grillpølser med mere.
32
9
Nyt fra Borgerforeningen
I løbet af foråret bliver der sat nye informationstavler op. Tavlerne er sponseret
af Skov og Naturstyrelsen, Kronjylland, som har været på besøg og set de gamle tavler.
Vammen By fik ros for de mange initiativer, og Skov- og Naturstyrelsen vil få trykt
det nye indhold til tavlerne i en mere lysægte udgave. De vil prøve i samarbejde
med Ornitologisk forening at få trykt en folder om fuglelivet ved Tjele Langsø.
Som sædvanlig bliver der Sct. Hans bål på Det rekreative Område den 23. juni. Båltalen
holdes af skovfoged Børge Larsen. Nærmere program hænges op hos købmanden.
Husk at medlemmer af borgerforeningen kan låne ”Isabella” gratis ved henvendelse
til Steen Lange 8669 0398. Det er i øvrigt også Steen, man skal have fat i, hvis
man vil låne flagalléen.
Glemt fra sidst noget om hundelorte!
Borgerforeningens bestyrelse har konstitueret sig sådan:
Formand
Edith Meldgaard
Næstformand
Grethe Grønnerup
Kasserer
Birgit Nielsen
Sekretær
Jan Køster
Praktisk arrangør
Steen Lange
tages meget gerne. Kontakt evt. Anne og Lotte.
Friplads: Ansøgningsskemaer kan hentes på kontoret og oplysninger herom
kan læses på flg. side: www.fordelingssekretariatet.dk eller kontakt kontoret.
Ansøgning om friplads skal afleveres til kontoret senest 18. juni.
Skoletøj. Det bestilte skoletøj kan nu afhentes på kontoret mod betaling. Jakker, børn 290 kr. voksne 370 kr. og T-shirts børn 80 kr. voksne 85 kr.
Hold også øje med friskoleforeningens hjemmeside: www.friskoler.dk Der står
rigtig mange informationer om den frie skoleverden og også om de politiske
beslutninger, der berører den. Der er på siden også mulighed for, at tilmelde
sig friskolebladet – der findes forskellige former for abonnement – også et kollektivt, som skolen kan tegne, så kontakt evt. kontoret hvis I er interesseret.
/TK
Kalender:
Uge 23 lejrskole- og emneuge
4.6. Idrætsstævne for 6. kl. i Viborg på GIV - Viborg netværket
17.6. Sommerfest kl. 17.30 – 21.00
22.6. Djurs Sommerland
25.6. Sidste skoledag
8.8. Søndag - førsteskoledag efter sommerferien
Nyt fra Tjele Langsø Bådelaug
Bådelauget har 2 ledige bådpladser ved Det rekreative Område i Vammen. Pris pr.
år kr. 400,-.
Henvendelse til Jens Lund på tlf. 8669 0216 – 2033 3216
Vammen borgere
Hvis du har internet adgang så prøv *www.viborg.dk*, her har du adgang til rigtig meget, bl. a. aktivitetskalenderen som dækker hele Viborg
kommune. Den viser meget af det, der sker i Viborg kommune.
Kjeld Gregersen
VAMMEN RADIO
V/BØRGE NIELSEN TLF. 86 69 01 24
TJELE MØLLEVEJ 11,
VAMMEN 8830 TJELE
10
31
Langsø Friskole - Haugårdsvej 4, Vammen – 8830 Tjele
Tlf.: 87999301 – E-mail: [email protected]
Ugebrev 28.5.10
En uge med større arrangementer er gået og den er gået rigtig godt.
Søndersøløbet. I år kunne vi stille med både et pige- og drengehold. Pigeholdet skulle deltage i klassen op til og med 9. klasse og fik her en flot 6. plads
med tiden 28.29. min. Sidste år deltog skolen også med et pigehold i den yngste klasse hvor holdet blev nr. 12 i tiden 31.59 min. Så en flot fremgang.
Drengeholdet deltog i klassen til og med 6. klasse, og her er det altså værd at
bemærke, at vores drengehold bestod af 1 elev fra 3. kl., 2 elever fra 4. klasse
og de sidste 3 fra 6. klasse, så ud fra det, og i det hele taget, et rigtig flot løb
når man tænker på hvor stor fysisk forskel, der kan være på eleverne i de årgange. Holdet blev nr. 8 i klassen i tiden 24.33 min. Et par af drengene, Jacob
og Andreas, havde endda mod på også, at deltage i selve Søndersøløbet, som
blev afviklet en halv time efter skolestafetten. Også Rasmus og Morten deltog i
Søndersøløbet. Så næste år skal de andre skoler ha’ da da – ikke?
Motorcykeltræf den 27. juli
Igen i år har de ”Passive mænd fra Vammen” lavet en aftale med
”www.dehalvgamle.dk” ½ - gamle MK’ere & ½ gamle MC’ere som
mødes til fælles køreture ud i det blå og hyggeligt samvær.
Det vil ske fra Vammen den 27. juli med start fra Vammen Auto kl.
19.00 og slutsted ved Langsø Hallen ca. kl. 20.30, hvor Støtteforeningen
Langsø Friskole vil stå for forplejningen i form af grillpølser, øl, vand,
kaffe og kage.
Åbent hus. Onsdag havde vi indbudt til åbent hus. Både skolen, SFO, børnehave og ikke mindst vores næsten færdige legeplads skulle vises frem. Jeg må
sige, at det store fremmøde overraskede mig meget. Det er rigtig svært at have
en fornemmelse af, hvor mange der vil dukke op til et sådant arrangement,
men flot, det synes, jeg det var og bedst af alt - rigtig mange, der ikke har børn i
hverken skolen eller børnehaven, mødte op.
Med til at gøre eftermiddagen ekstra hyggelig var Støtteforeningens indslag
med forplejning med salg af grill pølser og drikke.
PR. Skolens PR- udvalg har holdt møde og vil gerne herigennem opfordre alle
til, forældre, elever og andre interesserede, at skriver i gæstebogen på skolens
hjemmeside. Der er nu nogle få kommentarere, men det vil være rigtig godt,
hvis I skriver om jeres oplevelser med skolen, så andre, der ikke kender os,
kan få fornemmelse af, hvad vi er for noget.
Aviser. Skolen har været en del i aviserne Stiften og Landsbyerne her på det
sidste og kommer det sikkert også i næste uge med en artikel om væres åbent
hus, så følg med der. Nogle artikler kan også læses på avisernes hjemmeside.
Udsmykning: Skolen, v/Mette, modtager gerne gamle LP’er og CD’er til brug til
pynt i musiklokalet.
SFO’en ønsker sig stadig materialer til træværksted. Alt inden for brædder,
lister, pinde, søm, skruer værktøj og andet, som ungerne kan få glæde af, mod30
11
Kort til billig benzin
OK
Med et OK kort i hånden støtter du
Langsø Spejderne og Vammen Idrætsforening.
Find et kort i Langsø Hallen, i spejderhytten og hos
Vammen Købmand.
12
29
VAMMENS AKTIVE KVINDER
PROGRAM FOR
2010-2011
Ferien står for døren!
I lighed med sidste sommer, holder Vammen-Rødding Andelskasse, også
denne sommer, ferielukket en uge i hver afdeling. Dette sker for at
personalet kan afholde deres ferie
Men det betyder ikke at du går glip af kompetent rådgivning til sommer.
Afdelingerne holder nemlig ferielukket forskudt.
 Afdelingen i Vammen holder ferielukket i uge 30
 Afdelingen i Rødding holder ferielukket i uge 31
Har du spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os på
telefon 87 99 56 55 / 87 99 56 45, eller kigge ind i vores afdelinger.
Andelskassen ønsker alle en rigtig god sommer!
28
13
Gadeløbet
Vammen UIF har endnu engang fornøjelsen at indbyde til det traditionsrige gadeløb i Vammen. Det 29. i rækken.
Som sædvanlig rummer løbet gode muligheder for såvel konkurrenceløbere, som
for motionister, og der er flotte præmier til de hurtigste, se også nedenfor.
Vammen jagtforening
Dato senere
Se Jæger
Trekantskydning i Kistrup.
Nærmere oplysning kan fås ved Morten Bondgaard.
Mobil: 2149 1972.
Dato senere
Se Jæger
Flugtskydning p6 banen i Stoholm
Fællesudvalget i GI. Tjele Kommune har lejet banerne I
Stoholm. Nærmere oplysning: Morten Bondgaard.
Mobil: 2149 1972.
Løbet afholdes i år:
Torsdag d. 5. august
Søndag 24/10
KI. 10.00
Jagt i Fastruplund kI. 10.00. Tilmelding senest onsdagen
for has Morten Bondgaard. Mobil: 2149 1972.
og afvikles således:
Kl. 18.30
Start for Damer og Herrer (4 omgange)
Kl. ca. 19.00
Piger/Drenge opdeles i fire grupper:
Under 15 år, opdeles i piger og drenge. Løber 3 omgange.
Under 12 år. opdeles i piger og drenge. Løber 3 omgange.
Under 10 år. Løber 2 omgange og
Under 8 år. Løber 1 omgang
Præmier
Søndag 14/11
KI. 10.00
Jagt i Fastruplund kl. 10.00. Tilmelding senest onsdagen
for hos Morten Bondgaard. Mobil: 2149 1972.
Fredag 10/12
Kl. 11.30
Jagt I Fastruplund kl. 11,30. Tilmelding senest onsdagen
for hos Morten Bondgaard. Mobil: 2149 1972.
Søndag 16.01
Kl. 10.00
Søndag 23.01
KI. 10.00
Jagt I Fastruplund kl. 10.00. Tilmelding senest onsdagen
for hos Morten Bondgaard. Mobil: 2149 1972.
Jagt I Fastruplund kl. 10.00. Tilmelding senest onsdagen
for hos Morten Bondgaard. Mobil: 2149 1972.
Der vil være præmier til de tre hurtigste Herrer (incl. vandrepokal) og de to hurtigste Damer. Der er ligeledes præmier til de hurtigste Piger og Drenge i begge
rækker, incl. en vandrepokal til hurtigste juniorløber.
Støtte foreningen til Langsø Friskole.
Desuden vil der være præmier til den hurtigste lokale løber i såvel voksen- som
i børnerækkerne.
Står du og mangler en grill til gadefest, familiefest eller andet
har vi netop den grill du står og mangler.
Vi har en grill der måler 200 cm *75 cm til udlejning.
Det koster 400 kr at leje den incl.rengørring af risterne.
Derudover er der en lille ting til alle løberne i junior/børne afdelingen.
For også at give motionister en chance for at vinde en præmie, vil der desuden
blive udtrukket præmier på løbsnumrene efter løbet.
Udlejning hos KimMeldgaard
Hobrovej 51
8669 0083/3089 1877
Præmieoverrækkelse og udtrækning af præmier på løbsnumre vil ske i teltet på
stadionefter løbet.
14
27
Tilmelding og startgebyr
Tilmelding kan ske til:
VAMMEN KØBMANDSFORRETNING
Lotte og Brian Vels – Hobrovej 2, Vammen – 8830 Tjele
Tlf. nr. 86 69 0018
UDSALG FRA SVANE APOTEKET I VIBORG
Recepter modtages til ekspedition på Svane Apoteket
Medicinen kan afhentes dagen efter
Åbningstider
Alle dage
Kl. 7 - 18
Vammen Andelskasse, tlf. 87 99 56 55 (10.00-16.00) eller
Søren Bay, tlf. 86 69 01 67 ([email protected])
Husk at angive adresse samt løbsgruppe (alder).
Senest tirsdag d. 3. august
Startgebyret betales ved udlevering af løbsnummer og er
ved forhåndstilmelding:
Voksne:
kr. 40,Børn:
kr. 30,Eftertilmelding:
+
kr. 10,-
Eftertilmelding samt udlevering af løbsnumre sker på Skolen.
HUSK: Tilmelding/udlevering af løbsnumre skal være afsluttet inden kl. 18.30.
Gælder alle rækker.
Ruten
Løbet afvikles på den 1127 m lange, afvekslende rundstrækning:
Haugårdsvej - Norupvej - Grøndalsvej - Nørregade.
Damer og Herrer løber som nævnt 4 omgange, dvs. 4500 m, mens børnene løber
tre omgange, dvs. 3380 m, og de mindste hhv. 1 eller 2 omgange.
Der er start og mål på Haugårdsvej ved Vammen Stadion.
Med Sportslig hilsen
Vammen Ungdoms- og Idrætsforening
26
15
U 8 fodb old hol de t i V am m en un de r Tje le Ve s t Spo rt .
Leg og udeliv i Vammen - 2010
Så har vi fløjtet den nye sæson i gang, og forude venter masser af sjov og hygge
med børn og voksne.
Tirsdag den 20. april var hele 27 børn og 17 voksne mødt op til sæsonstarten. Og
der var også både nye børn og voksne mødt frem. Det lover godt for den kommende
sæson, hvis vi kan være heldige at få lige så stor tilslutning resten af sæsonen.
I 2010 mødes vi ”kun” hver anden uge, nemlig tirsdag i lige uger fra kl. 16.00-17.15.
Det hele foregår som sædvanligt ved spejderhytten i Vammen.
Alle børn kan deltage ifølge med en voksen. Det koster 20 kr. pr. gang pr. familie,
så det er en billig fritidsaktivitet, og en god måde at være sammen med børnene
i den fri natur.
Ca. hver 3 gang vil vi lave fælles aftensmad over bål. Da kan prisen være lidt højere.
Vel mødt til både nye og gamle deltagere!
Dato og
tid
18 .05 .10
17 .30
18 .05 .10
17 .30
01 .06 .10
17 .30
01 .06 .10
18 .00
08 .06 .10
17 .30
H jem me ho ld
Ud eh ol d
S pi lle ste d
Resu lta t
B o rup IF
TV S V am me n
L øgstru p IF
(2 )
TV S V am me n
G FU
L åstru p
S tad io n
L åstru p
S tad io n
A al estru p
S tad io n
A al estru p
S tad io n
V am me n
S tad io n
1-5
08 .06 .10
18 .30
22 .06 .10
17 .30
22 .06 .10
18 .00
V ib or g FF (2 )
T VS V a mm en
K vik/A ale stru p
T VS V a mm en
T VS V a mm en
T VS V a mm en
L øg str up IF ( 2)
V ibo rg
Nør rem ar ken
(1 )
TV S V am me n
B oru p IF
TV S V am me n
0-2
1-4
5-3
V am me n
S tad io n
L åstru p
S tad io n
L åstru p
S tad io n
Venlig hilsen
Leg og udeliv i Vammen
Aktivitetsplan 2010
Leg og Udeliv i Vammen
.
Dato:
Aktivitet:
23. juni - Onsdag
Sct. Hans Aften - Vi tager fiskenet med ned på det rekreative og hygger ved bålet
- Det aftales senere hvornår vi skal mødes, og om der er stemning for at spise ved
søen
29. juni
Bålmad - farsbrød på pind med små saltkartofler - Balanceleg og øvelser evt. med
vand
7. august - Lørdag
Byfest - aktiviteter på festpladsen - besøg af klovnen Luni, ansigtsmaling m.m.
- Vi sørger sammen for lidt aktiviteter for de mindste om lørdagen i forbindelse
med byfesten
16
Det andet billede er et holdbillede hvor man øverst fra venstre ser: Carl Emil, Nicolai, Markus og Senan Nederst fra venstre ses: Anna, Philip, Christian, Simon og
Johanne. Træner Juan Antonio Medina
25
10. august
Vi leger diverse gamle lege - ståtrold eller andet
24. august
Bålmad evt. friske ørreder stegt over gløder - sanseleg (smage/lugte/føle)
Aktivitetsplanen er foreløbig og der kan løbende aftales ændringer
Mødested: Spejderhytten i Vammen kl.
16.00 - 17.15
Deltager betaling er 20 kr. pr. familie.
Merpris når der laves mad aftales fra
gang til gang.
Medlemskab af foreningen koster 100
kr. og giver ret til at låne foreningens
ting
til børnefødselsdage m.v.
Styregruppe Leg og udeliv i Vammen:
Tina Meldgaard – formand
8669 0083/3089 1877
Mette Ejsing-Duun – næstfm.
8669 0943/3011 8897
Malene Krogh – sekretær
3511 5872/5123 5923
Lone Jensen – kasserer
8664 3636/2682 8106
Kontakt en af ovenstående hvis yderligere information eller
medlemskab af foreningen Leg og Udeliv i Vammen ønskes.
Billede er fra holdets første turneringskamp mod Borup IF
som Vammen vandt med 1 - 5
24
17
Søens dag
Søndag i uge 30
den 1. august 2010
Petanque i Vammen
Der trænes hver mandag formiddag og onsdag aften på banerne ved
Pensionistgården.
Mandag aften er det kamp mod Ørum, Hammershøj, Vejrumbro, Løvel, Klejtrup eller Møldrup. I løbet af sæsonen spilles der en hjemme
- og en udekamp mod hver by. Tilskuere og nye deltagere er meget
velkomne.
Ring til formand Kjeld Gregersen, 8969 0240 eller
turneringsleder Tove Linnemann, 8969 0192
Program, Vammen:
9.30
10.00
12.00
Mødes ved Det Rekreative Område .
Vi sejler fra bådebroen i Vammen til søbadet i Bigum.
Spiser medbragt frokost ved Bigum Søbad.- Husk selv drikkelse.
( I tilfælde af regnvejr spiser vi frokosten i Bigum Forsamlingshus .)
Alternativt kan frokost bestilles hos Café Bella, der leverer maden kl. 12.
Tlf.: 98545250 senest fredag, www.cafebella.dk
14.00
Vandretur over søen med guide.
15.30
Nyde en kop medbragt kaffe og sejle tilbage til Vammen efter en
dejlig dag på, i og ved søen.
Grillen er tændt på Det Rekreative Område. Medbring selv
maden.
Øl og vand kan købes.
Der vil igen i år være en lille ”overraskelse” over på den anden side !!!!!!
18.00
Det er ingen forudsætning for at deltage i arrangementet,
at man sejler til Bigum Søbad.
Alle er velkomne, også gående, cyklende, i hestevogn eller i bil
Søgruppen fra Vammen
18
23
Loppemarked til fordel for Langsø Friskole
Der var heldigvis kunder til loppemarkedet den 13. juni. Der var også mange gode ting
til salg. I skolegården kunne man hvile sig med en grill-pølse eller kaffe og kage. En
rigtig hyggelig tradition—forhåbentlig.
22
19
20
21
Sports- og byfest.
Fællesspisning og
rideopvisning m.m
Gadeløb fra kl. 18.30
Lucky Boots
underholder
Revy med
fællesspisning og
dans
Skydetelt, fodbold- og
petanque turnering.
Havetraktortræk.
Grillaften med musik
Første skoledag efter
sommerferien
Grill-aften
Vandretur i
lokalområdet
Fællesspisning
Efterårsferie
Jagt i Fastruplund
Skov kl. 10
4. august
5. august
6. august
17. august
16.
september
12. oktober
18.-24. okt
24. oktober
8. august
8. august
Vammen
Jagtforening
Vammens aktive
Kvinder
Vammens aktive
Kvinder
Vammens aktive
Kvinder
Langsø Friskole
Mange af byens
foreninger
Mange af byens
foreninger
Mange af byens
foreninger
Søgruppen fra
Vammen
Mange af byens
foreninger
Søens dag
1.august
27. juli
Skydesimulator, salgsboder,
udstilling
Eleverne får fri kl. 12
Skydesimulator, salgsboder,
udstilling
Båltale ved skovtaksator
Børge Larsen, Lindum
Bemærkninger
Fastruplund Skov
Forsamlingshuset
Kl. 18.30
Kl. 18.30 fra
Forsamlingshuset
Langsø Hallen og
banerne
Haugaardsvej-Norupvej-Grøndalsvej og Nørregade
Langsø Hallen
Langsø Hallen og
banerne
Tilmelding inden 14.10 til
Morten Bondgaard 2149 1972
Tilmelding inden den 6. okt.
Overvejende vegetarmad
Ingen tilmelding
Sidste tilmelding 10. august
Grillaften med musik
koster kr. 60.
Sportsuge menu kan bestilles
på kroen – se side 8
Invitation til gadeløbet her i
bladet
Langsø Hallen ca. kl. 20.30
Der er grillpølser, øl, vand
kaffe og kage.
Mødested: Det
Start 9.30. Afslutning med
Rekreative område grill kl 18 på Det Rekreative
Langsø Hallen og Se programmet side 6
banerne
Salg af revybilletter kl. 17.50
Kr. 150 for revy og musik
Balancelege og
Leg og Udeliv
Spejderhytten
Bålmad farsbrød på
pind med saltkartofler
Motorcykeltræf
Støtteforeningen til Start fra Vammen
Langsø Friskole
Auto kl. 19.
29. juni
25. juni
19. juni
23.juni
19. juni
Sommerfest for børn Langsø Friskole og Haugårdsvej 4-6
og forældre
Børnehus
Reception kl. 12 – 15 Vammen
Forsamlingshuset
Jagtforening
Sct. Hans Aften
Borgerforeningen Det rekreative
områd
Fiskenet med til
Leg og Udeliv
Reception kl. 12- 15 Vammen
Forsamlingshuset
Jagtforening
Skoleferien starter
Spejderhytten
Sted
17. juni
Leg og Udeliv
Arrangør
Skattejagt for pirater
Aktivitet
15. juni
Tid
Aktivitetsliste for Nord-Tjele 2010