Referat af ordinær generalforsamling

Spånløs bearbejdning
Snitspalte
For at få et så korrekt emne som muligt, er man nødt til
at tage snitspalten (snitluften) i betragtning. Snitspalte er det
spillerum, der er imellem stempel og snitplade. Hvis snitspalten er for stor, vil man få grater. Hvis snitspalten er
for lille, vil emnet have en tendens til at bule.
Det er vigtigt at tænke på, om det er et lok eller et snit,
man er i gang med at fremstille, eller en kombination af
begge dele.
Snitspaltens størrelse afhænger også af pladetykkelse
og materialetype.
Hvis man ønsker præcision,
skal man tage materialets trækStempel
brudstyrke med i betragtning.
Snitspalte
Snitspalte
Stempel
Ved et lok (et hul, hvor strimlen bliver
liggende) skal snitspalten lægges til hullet,
således at hullet bliver større.
Ved et snit (emnet falder nedenud) skal
snitspalten trækkes fra stemplet, fordi
emnet får mål efter hullet i snitpladen.
Snitplade
Snitspalten er luften
imellem stemplet og
snitpladen på én side.
Beregning af snitspalte
For materialetykkelser ≤ 3 mm
Snitplade
Hvis stemplet er rundt eller kvadratisk, skal der være lige meget
snitluft rundt om emnet. Derfor skal
man gange snitspalten med to.
For materialetykkelser ≥ 3 mm
3
U = C × s × √Rmt × 0,8
U = snitspalte
C = konstant
s = pladetykkelse
3
U = (1,5 × C × s – 0,015) × √Rmt × 0,8
C = 0,005-0,035
C = 0,01 som middelværdi
C = 0,015-0,018 for hårdmetal
Rmt × 0,8 = τΒ = tau brud = et materiales
forskydningsbrudstyrke målt i N/mm2
Eksempel, hvor pladetykkelsen < 3 mm
For et 2 mm tyk plademateriale med
en trækbrudstyrke på 410 N/mm2
3
U = 0,01 × 2 × √410 × 0,8 = 0,137 mm
Eksempel, hvor pladetykkelsen > 3 mm
For et 4 mm tyk plademateriale med
en trækbrudstyrke Rmt på 380 N/mm2
3
U = (1,5 × 0,01 × 4 – 0,015) × √380 × 0,8 = 0,30 mm
131