Kampagne model 2011

NORDIC CONSTRUCTION SOLUTIONS ApS
Monteringsvejledning
SmartSill
Se også
Monteringsvideoen
Scan QR koden
PROFILFRONT
PROFILKROP
PROFILKANT
PROFILKANAL
1
Udmålning af dybde og afsætning af mål på SmartSill
1.1
1.2
Afsæt mål (1.1) på SmartSill fra
profilfront.
Streg for skæring afsættes
vinkelret på profilkant.
Mål fra vinduesnot til forkant
af facadeisloering.
2
2.1
Skæring af SmartSill, inkl. montering af prop
SmartSill skæres på
afsatte streg.
2.3
(vinkelsliber anbefales)
2.2
Afrensning af restplast ved
profilkant.
(Hobbykniv anbefales,
eller andet skærerredskab)
Montage af den inkluderede
prop, udføres med
Bostik Superlim 1.
3
Udskæring af isolering, inkl. opmålning
3.1
3.2
Afsæt mål (3.1) på profilkant
fra profilfront.
Herfra måles der lodret op til
overkant af profilkrop.
Mål fra drypkant til forkant af
facadeisoleringen.
3.3
Herefter måles totalhøjde på
kroppen af profilet.
3.4
Mål markeres på isolering og
streg vaters ud.
(Målet er variabelt, og afhængig
af målet fra 3.1 )
Herefter vaters streg rundt på
isoleringsfront.
Målet af profilkrop, afsættes
ved at måle fra underkant af
vindue, og opad
3.5
Profilfront markeres, profilfront
måler altid 50 mm i bredden og
70 mm i højden
3.6
Der skæres med 7 grader i
bund, for sålbænk hældning
3.7
SmartSill monteres midlertidig,
og sålbænk prøvemonteres for
at sikre korrekt montage
7°
For at sikre optimal vedhæftning til systemet,
monteres SmartSill og hjørneprofiler i
samme arbejdsgang
Isolering
udskæres
4
Udførelse af pudssystem
5
Montering af sålbænk
4.1
Herefter udføres pudssystemet i
henhold til producentens anvisninger
5.1
Sålbænk monteres i henhold til
producentens anvisninger
4.2
Profilkanal renses for
eventuelle pudsrester
5.2
Herefter monteres bagstop mellem
profilkanal og sålbænk
5.3
Som afslutning udføres silikonefuge