BTX GRGUP A/S Nordlundvej 1 7330 Brande CVR nr

2011
Brochure BT
11
Danmark
Gælder fra 1. januar 2011
Schlüter ®-BEKOTEC-THERM
I N N O V A T I O N
M E D
P R O F I L
Kære kunde
Schlüter®-BEKOTEC-THERM – det keramiske klimagulv – sådan har vi kaldt denne brochure.
Hermed vil vi gerne give udtryk for, at vi opfatter det keramiske klimagulv som en helhed, hvor de
forskellige komponenter, projekteringen og det arbejde, der skal udføres, skal være systematisk
tilpasset til hinanden. Et gulvvarmesystem skal nemlig leve op til mange krav. Det skal fungere som
isolering, opvarmning og afkøling og kunne tåle den belastning, som gulvet bliver udsat for. Endvidere skal det virke som vandtætning i vådrum og give et æstetisk bidrag til rummet.
Erfaringen viser, hvor vanskeligt det er, at få de konstruktionsmæssige, fysiske og varmetekniske
krav til et sådant system til at gå op i en højere enhed. Det ses f.eks. ved, at der ofte forekommer
sætninger og bevægelser samt revner i traditionelle pudslag med gulvvarme, hvor der bruges keramiske fliser som belægning. Det skyldes blandt andet, at pudslaget og den keramiske gulvbelægning ikke udvider sig lige meget i længden ved temperaturskift på grund af materialernes forskellige
termiske udvidelseskoefficienter.
De værdier for f.eks. pudslagets tykkelse, bevægelsesfuger, armeringsindlæg eller restfugt, før
gulvbelægningen kan lægges på, som er anført i de relevante byggereglementer, har ofte vist sig
at være utilstrækkelige.
Varmeteknisk har en relativt stor gulvmasse den ulempe, at der først skal tilføres og lagres en
stor mængde varmeenergi. Derfor kan konventionelle gulvvarmesystemer reagere langsomt ved
temperaturændringer.
Med det komplette system Schlüter®-BEKOTEC-THERM har vi udviklet en konstruktion, som helt
løser disse problemer og er beskyttet med et internationalt procespatent.
Navnet »BEKOTEC« står for belægnings-konstruktions-teknikken og »THERM« står for de varmete­
kniske komponenter. Schlüter®-BEKOTEC-THERM er baseret på en gulvopbygning bestående af
et tyndt cement- eller anhydrit-pudslag, som udlægges i BECOTEC-monterings­pladerne, som er
med til at reducere spændinger i pudslaget i knopmønstret. Ved anvendelse af Schlüter®-DITRA er
det muligt at lægge keramiske fliser straks, når pudslaget er gangbart. Med »THERM« tilbyder vi en
varmeteknik, der er skræddersyet til »BEKOTEC«, lige fra varmerøret til den elektroniske styring.
Eftersom gulvmassen er relativt lille og varmerørene er placeret i nærheden af overfladen, opnås der
en hurtig reaktion ved temperaturskift. De forbundne luftkanaler i Schlüter®-DITRA under fliserne
sikrer en jævn varmefordeling. Schlüter®-BEKOTEC-THERM er således et hurtigt reagerende keramisk klimagulv, der er energibesparende takket være meget lave fremløbstemperaturer. Det kan
naturligvis også lade sig gøre at lægge en anden gulvbelægning på BEKOTEC-pudslaget.
Det komplette Schlüter®-BEKOTEC-THERM system giver udførende håndværksmestre mulighed
for at blive førende inden for systemet ved at indgå i relevant håndværkssamarbejde og dermed
opbygge nye kompetenceområder. For specialgrossister, som er vores samhandelspartnere og
»formidlere« over for håndværksmestrene, åbner der sig nye og supplerende indtægtsmuligheder
med Schlüter®-BEKOTEC-THERM.
Schlüter®-BEKOTEC-THERM giver bygherren, som er vores fælles kunde, mange fordele og en reel
»merværdi« både i forbindelse med nybyggeri og renovering af ældre boliger. Jeg håber derfor, at
De får succes med Schlüter®-BEKOTEC-THERM.
Med venlig hilsen
Schlüter-Systems KG
Werner Schlüter
Werner Schlüter
SCHLÜTER-SYSTEMS KG
S c h l ü t e r ® -BEKOTEC-THERM
Vor e s s e r v i c e
•
•
•
•
Teknisk rådgivning
Materialefremskaffelse
Beregningsservice
Udbudsmateriale
Teknisk rådgivning
Ved spørgsmål angående systemets opbygning og varme- og styringstekniske aspekter står
vores kvalificerede medarbejdere inden for appllkatlonsteknik klar med sagkyndig rådgivning.
Det er muligt at få udarbejdet koncepter og løsningsforslag på tværs af faggrænser specielt
til Deres byggeprojekt.
Varmelastberegning
For at sikre, at det keramiske klimagulv BEKOTEC-THERM's varmeafgivelse er tilpasset
varmebehovet, kan vi ud fra tegninger og data beregne hele bygningen og de enkelte rums
varmelast ved hjælp af vores software.
Dimensionering af varmesystemet
Ud fra de foreliggende tegninger, oplysninger om antallet af rum og deres størrelse samt om
varmelasten kan vi foretage dimensionering af varmesystemet. Dette inkluderer en beregning
af de nødvendige varmekredse og den afstand mellem rørene, der kræves for en passende
varmeydelse. Den materialeliste, der udarbejdes til dette formål, indeholder endvidere alle
nødvendige komponenter. Materialet kan udarbejdes i skemaform eller som CAD-tegninger
med indtegnede varmekredse.
Udbudsmateriale
Vi kan udarbejde tilpasset udbudsmateriale ud fra den tekniske dimensionering af Schlüter®BEKOTEC-THERM om gulvvarmesystem.
Rådgivning på stedet
Ved behov for individuel rådgivning på stedet kan dette aftales med vores specialister.
Bemærk: Ved beregninger, der er mere omfattende end en normal rådgivning,
forbeholder vi os ret til at tage betaling for dette efter aftale herom.
3
S c h l ü t e r ® -BEKOTEC-THERM
D e t k e r a miske klimagul v
Systemets opbygning
Illustrationen viser, hvordan det keramiske klimagulv Schlüter®-BEKOTEC-THERM med de
tilhørende systemkomponenter, er bygget op. Ved hjælp af tallene i billedet er det muligt at
placere de pågældende produkter i forhold til beskrivelsen på næste side. Der kan endvidere
rekvireres tekniske specifikationer, hvis detaljerede oplysninger ønskes.
5
a
c
4
6
a
b
b
9
8
12
2
7
10
11
3
4
1
Indholdsfortegnelse
Schlüter®-BEKOTEC-THERM
Systemets enkelte dele - gulvvarme
1
Schlüter®-BEKOTEC-EN
Monteringsplade med knopper til
montering af Schlüter®-varmerør.
Bemærk: Vær opmærksom på,
om der kræves ekstra isolering
og tætning i henhold til
bygningsreglementet.
2
Schlüter®-BEKOTEC-BRS
Kantbånd til gulv
Til monteringspladen med knopper EN 23 F
skal kantbåndet BRS 808 KSF bruges.
3
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR
Varmerør
4
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HV
Fordelerunit i rustfrit stål med
tilslutningstilbehør.
a Fremløb
b Returløb
5
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-VS
Fordelerskab
6
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-E
Elektronisk varmestyring
a Rumtermostat
b Motor
c Styremodul
Side
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Systemets fordele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Oversigt over varmestyringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
1
Schlüter®-BEKOTEC-EN
Monteringsplader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2
Schlüter®-BEKOTEC-BRS
Kantbånd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR
Varmerør og andet udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HV
Fordelerunit og tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RT
Konstantregulering, returtermostatventil, rumtemperaturstyringsventil . . . . . . 16
5
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-VS
Fordelerskabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
6a
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER
Rumtermostater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESA 6b
Termomotorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESM 6c
Styremoduler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZWK
Varmelegeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Hjælp til beregning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Yderligere komponenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Systemets enkelte dele
ved brug af fliser og natursten som
belægning (se separat prisliste)
7
Schlüter®-DITRA
Afkobling, varmefordeling, samlingstætning, damptrykudligning.
8
Schlüter®-DILEX-EK eller -RF
Vedligeholdelsesfrie profiler til kant- og
bevægelsesfuger
9
Schlüter®-RONDEC eller
Schlüter®-QUADEC
Dekorative afslutninger mod vægge,
sokkel og gulve.
Følgende hører ikke med til leverancen fra
Schlüter®-Systems.
10
Gulvmasse
Cement- eller
calciumsulfatpudslag
( bøjetrækstyrken maks. 5 N/mm2 )
11
Fliseklæb
12
Keramik-, naturstensbelægning
Andre belægninger, f.eks. tæpper, laminat,
parket etc. kan bruges, når de relevante
instrukser for udlægningen overholdes.
Isolering som udlægges under, BEKOTEC-Monteringspladen. Samt Radon spærre.
13
13
*mm
*mm
Opbygning hhv. Schlüter®-BEKOTEC-EN/P eller
Opbygning Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F med var-
-EN/PF med varmerør 16 x 2 mm
merør 14 x 2 mm
Isolering som udlægges under, BEKOTEC- Monteringspladen. Skal have en minimums trykstyrke, som STYROLIT G150 eller
tilsvarende.
5
S c h l ü t e r ® -BEKOTEC-THERM
Det k o m p l e t t e s y s t e m
Schlüter®-BEKOTEC-THERM er den sikre belægningsteknik med lav konstruktionshøjde.
Sammen med den tilhørende varme- og styringsteknik får De et energibesparende og hurtigt reagerende gulvvarmesystem med meget lav fremløbstemperatur. Systemet er baseret
på monteringspladen Schlüter®-BEKOTEC-EN, som lægges direkte på et underlag med
tilstrækkelig bæreevne eller ovenpå gængs varme- og/eller trinlydsisolering med tilstrækkelig
bæreevne.
Knopperne på pladerne er placeret således, at Schlüter-varmerørene kan klemmes på plads
med en afstand på 75 mm mellem rørene. Gulvmørtlen C100/400 ( bøjetrækstyrken maks.
5 N/mm2 ) Der kan ligeledes bruges forskellige former for færdigblandet gulvspartler ( bøjetrækstyrken maks. 5 N/mm2 ), der skal udlægges, er kun 8 til 25 mm over knopperne og
varmerørene. Det betyder at pudslaget mellem knopperne er på mindst 32 mm.
Det svind, der forekommer, når pudslaget hærder, kompenseres der for i varmekredsmønstret, således at der ikke opstår spændinger på grund af den deformation, som svindet forårsager. Derfor er en inddeling i felter via fuger i pudslaget overflødig. Der skal afsluttes i forhold
til lodrette bygningsdele med kantbånd og bygningsfuger skal bibeholdes.
Når pudslaget er gangbart, limes afkoblingsmåtten Schlüter®-DITRA på. Herpå kan der
direkte lægges keramiske fliser eller naturstenfliser med fliseklæb. Bevægelsesfuger i belægningen over Schlüter®-DITRA skal udføres med Schlüter®-DILEX med de mellemrum, der
også i øvrigt kræves. Da det kun er en forholdsvis lille gulvmasse, der skal varmes op eller
køles ned, er gulvvarmen nem at regulere og kan bruges med lave fremløbstemperaturer.
Den hurtige og præcise styring af BEKOTEC-THERM-klimagulvet opnås ved hjælp af de
elektroniske Schlüter-styringskomponenter, der er skræddersyet til systemet, og som også
fås i en trådløs udgave. Modulopbygningen af hele Schlüter-styringen giver mulighed for enkel
installation og betjening.
Der stilles mange krav til et gulv med varme:
• Varme- og lydisolering.
• Skal kunne optage og fordele den belastning,
gulvet udsættes for.
• Tætning i vådrum.
• Skal være brugsoverflade og
arkitektonisk element.
• Skal fungere som »væg-til-væg-radiator«.
Ud over keramiske fliser og natursten er det også muligt at anvende andre belægningsmaterialer, som f.eks. parket, laminat og tæpper. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på de lægningsvejledninger, der hører til de enkelte belægningstyper.
Med Schlüter®-BEKOTEC-THERM er det lykkedes at få de forskellige krav til et gulvvarme­
system til at gå op i en højere enhed. Systemet muliggør en enkel, effektiv og tværfaglig
koordinering og udførelse.
Schlüter®-BEKOTEC-THERM
Det keramiske klimagulv
Enkelt. Sikkert. Hurtigt.
6
Schlüter®-BEKOTEC-THERM: Konstruktionsmæssige fordele
Fordele
Pro j e k t e r i n g s f o r d e l e
• Det
keramiske
Schlüter ®-BEKOTECTHERM-klimagulv er et komplet gulv­varme­
system, som er nemt af koordinere. Det er
et rationelt og effektivt system med lav konstruktionshøjde og kort læggetid både ved nyt
byggeri og ved modernisering af ældre byggeri.
Det er velegnet til brug i boliger og til erhvervsmæssigt byggeri, som f.eks. kontorlokaler,
butiksarealer eller biludstillinger.
• Når Schlüter®-BEKOTEC-THERM bruges
som gulvvarmesystem, er der som regel ikke
behov for andre generende varmeel­ementer.
Det giver større frihed ved projekteringen.
• Ud over keramiske fliser og natursten er det
også muligt at anvende andre belægningsmaterialer, som f.eks. parket, laminat eller tæpper,
så der er talrige variationsmuligheder.
Bemærk:
Ved andre belægningsmaterialer end keramik
og natursten skal de retnings­linier, der gælder
for de pågældende belægninger, f.eks. med
hensyn til restfugt inden belægningen kan lægges på, overholdes.
Forklaring
Lav konstruktionshøjde
•Schlüter®-BEKOTEC-THERM kan lægges med en konstruktionshøjde fra
31 mm plus belægning.
•Dermed åbner der sig et væld af muligheder i forbindelse med nybyggeri og
ved modernisering af ældre byggeri.
Materiale- og vægtbesparelse
•På grund af den lille gulvmasse er vægten af 1 m2 pudslag kun ca. 57 kg.
•Et 37 mm tyndere pudslag i forhold til konventionelle systemer med pudslag
giver med et areal på 100 m2 en besparelse på 3,7 m3 pudsemørtel med en
vægt på ca. 7,4 t.
•Dette har en positiv virkning ved den statiske beregning af nybyggeri eller ved
modernisering af ældre byggeri.
•Der kommer samtidig tilsvarende mindre fugt ind i bygningen.
Næsten spændingsfri gulvkonstruktion
•Svindspændinger i pudslaget reduceres modulært i Bekotec-gulvpladens
knopmønster.
•Dermed undgås sætninger og bevægelser i pudslaget på grund af indre
spændinger.
• En konstruktionsmæssig armering er ikke nødvendig.
Pudslag uden fuger
•Der sker en jævn reduktion af spændingerne over hele fladen. Dermed er det
ikke nødvendigt med feltinddelinger via fuger i pudslaget.
Større frihed
•Man kan frit vælge, hvor bevægelsesfugerne skal placeres i fugemønstret på
den keramiske belægning over Schlüter®-DITRA, fordi der ikke er nogen fuger i
pudslaget, der skal føres igennem.
Kort læggetid
•Umiddelbart efter, at cementpudslaget er gangbart, kan Schlüter®-DITRA klæbes på og flisebelægningen lægges på. Ved calciumsulfatpudslag skal restfugten være nede på ca. 2 %.
•Det er ikke nødvendigt at foretage opvarmning af hensyn til funktion eller størkning.
•En CM-måling til at bestemme fugtigheden er ikke nødvendig.
•Mindre materiale og dermed hurtigere montering.
Keramisk eller naturstensbelægning uden revner
•På grund af den næsten spændingsfri gulvkonstruktion og Schlüter®-DITRA’s
afkoblingsegenskaber overføres der ingen spændinger til belægningen.
Høj belastningsevne
•Belastninger i bolig- og erhvervsbyggeri på op til 5 kN/m2 er ikke noget problem Isolering som udlægges under, BEKOTEC-Monteringspladen. Skal have
en minimums trykstyrke, som STYROLIT G150 eller tilsvarende.
Dokumenteret brugsevne
•Mange års anvendelse i praksis uden skader.
•Mange referenceobjekter.
•Afprøvningsattester fra uafhængige institutter
Schlüter®-BEKOTEC-THERM: Varmetekniske fordele
Fordele
Forklaring
Hurtigt reagerende gulvvarme
•Den lille gulvmasse giver en hurtig reaktion, f.eks. i forbindelse med natsænkning.
Jævn varmefordeling
•De forbundne luftkanaler i Schlüter®-DITRA under den keramiske belægning
giver en god varmefordeling.
Lav fremløbstemperatur,
lave varmeudgifter
•Der opnås en høj og effektiv varmeydelse takket være den jævne og hurtige
varmeafgivelse over et stort areal.
Effektiv til anvendelse af
vedvarende energikilder
•På grund af den effektive varmeydelse ved en lav fremløbstemperatur opnås
der en høj virkningsgrad sammen med f.eks. varmepumper eller solvarmeanlæg.
Bekvem varmestyring
•Den funktionsoptimerede styring muliggør en præcis temperaturindstilling.
•Der er taget højde for alle bygningssituationer via trådløs styring
(230 V, 24 V) eller trådløs styring.
Komfort
•Gulvvarmesystemet giver med sin blide strålevarme og den store varmeflade
et behageligt indeklima.
Hygiejnisk og sundt
•På opvarmede, tørre gulvflader har f.eks. mider ikke en chance.
•Den ensartede strålevarme forhindrer dannelse af svampe og
udbredelse af sporer.
•Keramiske belægninger og naturstensbelægninger er meget lette at vedligeholde og særdeles hygiejniske.
Køling
•Med det rigtige udstyr i anlægget kan der foretages grundkøling af lokalerne.
7
S c h l ü t e r ® -BEKOTEC-THERM
Var m e s t y r in g
1
ER
Rumtermostater
Control, Komfort, Standard
& Komfort køle/varme
Schlüters varmestyring giver mulighed for en individuel tilpasning af rumtemperaturstyring
i rummet. Takket være det fleksible modulsystem kan varmestyringen tilpasses til de givne
bygningsmæssige forhold og til brugernes individuelle krav. I forbindelse med det keramiske
klimagulv Schlüter®-BEKOTEC-THERM’s hurtige reaktion på styring, øger varmestyringen ikke blot komforten, men lever derudover også op til kravene om energibesparelse.
Varmestyringen kan fås i en udgave til 24 V med integreret transformator, til 230 V eller i en
trådløs udgave. Den monteringsvenlige ledningsføring og sammenkobling af modulerne foregår via stik- og klemmeforbindelser, der er entydigt mærket ved hjælp af farvesymboler.
4.3
ESME/KH
4.2
Udvidelsesenhed
til køle/varme
Bemærk:
Tilslutningskabel
fra rumtermostat til
styremodul: NYM 5 x
1,5 mm.
ESME/R
Udvidelsesenhed
til rumtermostater
4.1
ESME/SA
Udvidelsesenhed
til termomotorer
2
ESM
Styremodul
3
SA
Termomotorer
Basisinstallation
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESM som styremodul udgør forbindelsesleddet mellem rumtermostat og termomotor. Den kan
maksimalt styre 6 rumtermostater (= 6 rum) med hver især 1-4
termomotorer. Det samlede antal termomotorer, der kan sluttes til, også
med udvidelsesenheder til styringen, skal begrænses til maksimalt 14 (= 14
varmekredse) (trådløst maks. 13).
8
Udvidelsesmuligheder
Schlüter®-Systems er endvidere leveringsdygtig i nyttige udvidelsesenheder til styringen. Kombi­nations- og/
eller udvidelsesmulighederne er meget om­fattende og
der henvises til de pågældende produkt­beskrivelser.
S t y r i ngskomponenter:
den tidsstyrede varmestyring i et rum eller bruges som kontaktur til flere rum (gruppestyring).
Der er integreret en variabel temperatursænkning på 2° til 6°C.
med visuel funktionsindikation og ventil-tilpasningskontrol. Monteringen er enkel, idet termomotorerne bare skal sættes på.
ER/K-rumtermostat – „Komfort“
Rumtermostaten »Komfort« er udstyret med
en variabel temperatursænkning i intervallet fra
2°C til 6°C. Funktionerne START, STOP eller
AUTOMATIK kan indstilles via en funktionsvælger og indikeres med et symbol, der lyser. Det er
muligt at foretage en automatisk tidsstyring via
rumtermostaten »Control« som kontaktur eller
via et digital ur på styremodulet.
ESME/SA-udvidelsesenhed for termomotorer
Med udvidelsesenheden ESME/SA er det muligt
at styre et eller to store rum med mere end
4 varmekredse, der er styret via termomotorer.
Dermed er det muligt at styre hhv. mellem 1 og
8 ekstra termomotorer til et rum eller mellem
1 og 4 supplerende termomotorer til to rum. Det
samlede antal termomotorer, der kan sluttes
til, skal begrænses til maksimalt 14 (trådløst:
maks. 13).
4.1
4.5
ESME/T
Udvidelsesenhed med
timer/digitalt ur
4.4
ESME/P
Udvidelsesenhed til
pumpestyring
ER/S-rumtermostat – „Standard“
Rumtermostaten »Standard« er fast indstillet til
en temperatursænkning på 2°C. Det er muligt
at foretage en tidsstyring via rumtermostaten
»Control« som kontaktur eller via et digitalt ur på
styremodulet.
ER/KKH rumtermostat –
„Komfort køle/varme“
Rumter­mo­staten „Komfort køle/varme“ kan
via styringens udvidelsesenhed ESME/KH få sin
funktionsretning omkoblet og således styre rumtemperaturen ved køling og opvarmning.
Driftmodulet s som kølefunktion - symbol
„iskrystal“, samt temperatursænkning - symbol
„måne“, indi­keres via separate lysende symboler.
Den er udstyret med variabel temperatur-sænkning på mellem 2 og 6°C. Automatisk tidsstyring
kan ske via digitaluret på styremodulet.
2
1
ER-rumtermostater
Der kan vælges mellem tre modeller:
„Control“, „Komfort“, „Standard“ eller
„Komfort køle/varme“. Med de elegante rumtermostater kan man via en skala foretage en
individuel indstilling af rumtemperaturen i et
interval mellem 10° og 28°C. Termostaterne,
som er af høj kvalitet, er udstyret med integreret
pulsbreddemodulation, som kompenserer for
udsving i rumtemperaturen.
ER/C-rumtermostat – „Control“
Rumtermostaten »Control« er udstyret med et
digitalt ur og kan anvendes til at programmere
ESM-R6-styremodul
Schlüter-styremodulet er forbindelsesleddet
mellem rumtermostaterne og termomotorerne.
Der kan sluttes op til 6 rumtermostater med
hver især 1 til 4 termomotorer til. Det samlede antal termomotorer, der kan sluttes til, skal
begrænses til maksimalt 14 (trådløst: maks. 13).
Udvidelsesenheder til styringen kan tilsluttes via
stikforbindelser.
Styremodulet fås også som ESM-R1 til en rumtermostat.
3
ESA-termomotorer
Schlüter-termomotorerne regulerer flowet i de
enkelte returventiler i fordelerunit’en (en termomotor styrer en varmekreds). De er udstyret
4.2
ESME/R-udvidelsesenhed for rumtermostater
Ved hjælp af udvidelsesenheden ESME/R kan
der tilsluttes to rumtermostater mere med hhv.
mellem 1 og 4 termomotorer, således at det
er muligt at styre mere end 6 rum. Det samlede antal termomotorer, der kan sluttes til, skal
begrænses til maksimalt 14.
4.3
ESME/KH-udvidelsesenhed køle/varme
Med udvidelsesenheden ESME/KH kan der
skiftes mellem køle- og varmefunktion på alle
de ER/KKH-rumtermostater, der er tilsluttet
styremodul 24 volt.
Omkobling sker via en potentialefri kontakt på
varme- eller køleaggregatsiden eller manuelt
med set-tasten på denne styremodul- udvidelsesenhed.
Driftsmodi s som køle-, varme- eller auto­matik­
funktion vises med lysdioder.
4.4
ESME/P-udvidelsesenhed til pumpestyring
Med udvidelsesenheden ESME/P kan pumpen
til varmesystemet styres økonomisk, så det er
tilpasset varmebehovet. Der er mulighed for at
indkode en udkoblingsforsinkelse.
Styremoduludvidelsen fås også som pumpedobbeltmodulet ESME/PD.
4.5
ESME/T-udvidelsesenhed - timer/digitalt ur
Udvidelsesenheden ESME/T består af et digitalt
ur, som er beregnet til tidsstyring af to forskellige zoner med forskellige sænkningsperioder,
således at den er velegnet til dags- og ugeprogrammering.
9
Schlüter®-BEKOTEC-EN
Schlüter®-BEKOTEC-EN/P
Schlüter®-BEKOTEC-EN er en monteringsplade af
polystyren, som er specielt fremstillet til montering af
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR- varmerør Ø 16 mm.
Pladerne er udstyret med en trappefals, så pladerne kan
sættes sammen. Den præcise fastgørelse af varmerørene sker mellem de underskårne knopper afhængig
af den krævede læggeafstand i et mønster på 75 mm.
Pudslaget udlægges håndværksmæssigt korrekt somnormal pudsemørtel – kvalitet C100/400 (bøjetrækstyrken maks. 5 N/mm2) Der kan ligeledes bruges forskellige
former for færdigblandet gulvspartler ( bøjetrækstyrken
maks. 5 N/mm2) – så det dækker knopperne med et lag
på mindst 8 mm og maks. 25 mm.
Typen Schlüter®-BEKOTEC-EN/P er fremstillet af polystyren (EPS 033 DEO), hvid uden folie­belægning, og er
f.eks. velegnet til et konventionelt cementpudslag.
Typen Schlüter -BEKOTEC-EN/PF er fremstillet af
polystyren (EPS 033 DEO) og forsynet med en foliebelægning (orange) og er derfor specielt velegnet til selvnivellerende gulvmasser (f.eks. anhydrit).
Schlüter®-BEKOTEC-EN/P
EN/P = Monteringsplade uden foliebelægning
75,5 x 106 cm = 0,8 m2
Varenr.
€ / m2
P
= stk.
EN 2520 P
12,93
20
Bemærk:
EN/P = Monteringsplade uden foliebelægning,
f.eks. velegnet til konventionelle cementpudslag.
1 plade (0,8 m2) = mindste leveringsenhed
Schlüter®-BEKOTEC-EN/PF
EN/PF = Monteringsplade med foliebelægning
75,5 x 106 cm = 0,8 m2
Varenr.
€ / m2
P
= stk.
EN 1520 PF
15,54
20
®
Schlüter®-BEKOTEC-EN/PF
Tekniske data:
Læggeafstande:
Materialeklasse:
Varmeledningsklasse:
U-værdi:
Isolans:
Bemærk:
EN/PF = Monteringsplade med foliebelægning,
egnet til selvnivellerende gulvmasser, f.eks. af
kalciumsulfat.
1 plade (0,8 m2) = mindste leveringsenhed
75 - 150 - 225 - 300 mm
B2 i henhold til DIN 4102
033 (0,033 W/mK)
1,650 W/m2K
0,606 m2K/W
Bemærk: Ved brug af keramiske fliser eller natursten
som belægning skal man huske først at klæbe afkoblingsmåtten Schlüter®-DITRA fast på pudslaget. Lægning kan ske, når pudslaget er tilstrækkeligt bæredygtigt
(kalciumsulfat-pudslag <2% restfugt).
Der skal tages højde for vores produktdatablade 6.1
og 9.1.
Schlüter®-BEKOTEC-ENR
Schlüter ®-BEKOTEC-ENR
er
en
kantplade
fremstillet af polystyren PS 20 (EPS 040 DEO) til
at sikre en optimal tilskæring af monteringspladen
Schlüter®-BEKOTEC-EN/P og -EN/PF, til indsættelse i
resterende flader eller i små mellemrum mod vægge og
vertikale bygningselementer.
10
Schlüter®-BEKOTEC-ENR
ENR = Kantplade
30,5 x 45,5 cm = 0,14 m2
Varenr.
€ / stk.
P
= stk.
ENR 1520 P
1,52
20
Priserne er uden moms.
Prisenhed (f.eks. stk., sæt) = mindste leveringsenhed.
P = pakkeenhed
Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F
Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F er en monteringsplade af trykstabil polystyren-dybtrækningsfolie, som er specielt fremstillet til montering af
Ø 14 mm Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR-varmerør.
For at montere BEKOTEC-pladerne skal de placeres,
så de overlapper hinanden med en række knopper,
og sættes ind i hinanden. Den præcise fastgørelse af
varmerørene sker mellem de underskårne knopper
afhængig af den krævede lægge afstand i et mønster
på 75 mm. Pudslaget udlægges håndværksmæssigt
korrekt som normal pudsemørtel (kvalitet CT-C25-F4
(ZE20) eller CA-C25-F4 (AE 20) (bøjetrækstyrke maks.
F5), så det dækker knopperne med et lag på mindst 8
mm og maks. 25 mm.
Tekniske data:
Læggeafstande:
Materialeklasse:
EN 23 F = monteringsplade fremstillet af
trykstabil dybtrækningsfolie
Effektivt areal: 120 x 90 cm
Varenr.
€ / m2
P=
stk.
EN 23 F
12,17
20
Bemærk: Ved brug af keramiske fliser eller
natursten som belægning skal man huske først
at klæbe afkoblingsmåtten Schlüter®-DITRA fast
på pudslaget. Lægning kan ske, når pudslaget
er tilstrækkeligt bæredygtigt (kalciumsulfatpudslag <2% restfugt).
Der skal tages højde for vores produktdatablade
6.1 og 9.2.
75 - 150 - 225 - 300 mm
B2 i henhold til DIN 4102
Schlüter®-BEKOTEC-ENFG
Udligningspladen Schlüter®-BEKOTEC-ENFG anvendes omkring døråbninger og i området omkring fordelerunitten for at forenkle tilslutningen og for at minimere
spild ved tilskæring på disse steder. Den består af et
polystyren-foliemateriale og fastgøres under monteringspladerne EN 23 F med den medfølgende dobbeltklæbende tape.
Schlüter®-BEKOTEC-ZRKL
Schlüter®-BEKOTEC-ZRKL er en klemliste til rør, så
rørene kan føres sikkert på udligningspladen ENFG.
Klemlisterne er selvklæbende, så de kan fastgøres.
Schlüter®-BEKOTEC-ZDK
Schlüter®-BEKOTEC-ZDK66 er en dobbeltklæbende
tape til at fastgøre monterings­pladen EN 23 F til underlaget.
Priserne er uden moms.
Prisenhed (f.eks. stk., sæt) = mindste leveringsenhed.
P = pakkeenhed
Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F
Schlüter®-BEKOTEC-ENFG
ENFG = udligningsplade
127,5 x 97,5 cm, tykkelse: 1,2 mm
Varenr.
ENFG
€ / sæt
P=
sæt
18,77
10
Schlüter®-BEKOTEC-ZRKL
BTZRKL = rørklemliste
Varenr.
€ / stk.
P=
stk.
BTZRKL
4,08
10
Længde: 20 cm, rørholdere: 4 stk.
Schlüter®-BEKOTEC-ZDK66
BTZDK = dobbeltklæbende tape
Varenr.
€ / stk.
P=
stk.
BTZDK66
53,96
10
Rulle: 66 m, højde: 30 mm, tykkelse: 1 mm
11
Schlüter®-BEKOTEC-BTS
Schlüter®-BEKOTEC-BTS er en 5 mm tyk trinlyds­
isolering af polyetylen-celleplast med lukkede celler
beregnet til at placere under monteringspladen. Ved at
anvende Schlüter®-BEKOTEC-BTS opnås en betydelig
forbedring af trinlydsdæmpningen. Den kan anvendes,
når den nødvendige højde til placering af et tilstrækkeligt
tykt lag trinlydsisolering af polystyren eller mineraluld ikke
er til stede. Den maks. trafikbelastning skal begrænses
til 2 kN/m2.
Schlüter®-BEKOTEC-BRS
Schlüter®-BEKOTEC-BRS er et kantbånd af polyetylen-celleplast med lukkede celler med integreret foliefod.
Kantbåndet anbringes ved vægge eller fastmonterede
vertikale dele og foliefoden lægges ind under Schlüter®BEKOTEC-pladen eller PE-folieafdækningen og er f.eks.
velegnet til konventionelle cement-pudslag.
Kantbåndet Schlüter®-BEKOTEC-BRSK er endvidere
udstyret med tape med henblik på fastgørelse til væg.
Schlüter®-BEKOTEC-BTS
BTS = Trinlydsisolering
5 mm x 1 m x 50 m (50m2)
Varenr.
€ / m2
P=
ruller
BTS 510
3,71
5
Bemærk:
1 rulle (50 m2) = leveringsenhed
Schlüter®-BEKOTEC-BRS
BRS 810 = Kantbånd
BRSK 810 = Kantbånd med klæbefod
8 x 100 mm x 50 m
Varenr.
€/m
P=
ruller
BRS 810
BRSK 810
0,75
0,98
10
10
Bemærk:
1 rulle (50 m) = leveringsenhed
Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KF
Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KF
Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KF er et kantbånd af
polyetylen-celleplast med lukkede celler, forsynet med
klæbefod og tape på bagsiden med henblik på fastgøring til væg. Ved at monteringspladen Schlüter®BEKOTEC lægges oven på PE-klæbefoden, dannes der
en samling, som forhindrer, at der løber selvnivellerende
gulvmasse ind under systemet, når der arbejdes med
gulvmassen.
Bemærk:
1 rulle (25 m) = leveringsenhed
Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF
Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF
Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF er et kantbånd af
polyetylen-celleplast med lukkede celler forsynet med
klæbefod med tape på over- og undersiden til fastgøring. Ved hjælp af fastklæbning på underlaget og
klæbefodens forspænding presses kantbåndet ind mod
væggen. Når monteringspladen Schlüter®-BEKOTEC
lægges oven på klæbefoden, dannes der en samling,
som forhindrer, at der løber selvnivellerende gulvmasse
ind under systemet, når gulvmassen udlægges.
BRS/KF = Kantbånd med klæbefod
8 x 80 mm x 25 m
Varenr.
€/m
P=
ruller
BRS 808 KF
1,59
10
BRS/KSF = Kantbånd til selvnivellerende gulvmasse med klæbefod
8 x 80 mm x 25 m
Varenr.
€/m
P=
ruller
BRS 808 KSF
2,14
5
Bemærk:
1 rulle (25 m) = leveringsenhed
Kantbåndet BRS 808 KSF skal anvendes til
monteringspladen med knopper EN 23 F.
Schlüter®-DILEX-DFP
10
H
Schlüter®-DILEX-DFP er en profil til ekspansionsfuger
til montering ved døre eller til opdeling af arealer med
pudslag.
Schlüter®-DILEX-DFP
DFP = Ekspansionsfugeprofil
H = mm
  60
  80
100
100
12
L = 1,00 m
Varenr.
DFP   6/100
DFP   8/100
DFP 10/100
L = 2,50 m
DFP 10/250
€/m
P
= stk.
8,99
10,56
12,31
20
20
20
KV = stk.
11,88
40
Priserne er uden moms.
Prisenhed (f.eks. stk., sæt) = mindste leveringsenhed.
P = pakkeenhed
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR
16 x 2 mm
14 x 2 mm
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR er et gulvvarmerør
fremstillet af højkvalitets-plast PE-RT. Det er meget fleksibelt og beregnet til montering i Schlüter®-BEKOTECmonteringspladen. Diameter 16 mm eller 14 mm, godstykkelse 2 mm, fremstillet i henhold til DIN 16833, ilttæt i
henhold til DIN 4721/26, kvalitetskontrol SKZ A240.
Prøvet og certificeret i henhold til DIN-EN 1264.
DIN CERTCO reg.nr. 3V270 PE-RT
16 x 2 mm
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR
HR = Varmerør 16 mm til EN/P og EN/PF
Længde
=m
  70
120
200
750
Varenr.
BTHR
BTHR
BTHR
BTHR
16
16
16
16
RT
RT
RT
RT
  70
120
200
750
€/m
P=
ruller
1,41
1,41
1,41
1,41
15
15
15
 4
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR
Bemærk:
70 m i kasse
120 m i kasse
200 m i kasse
750 m på engangstromle
HR = Varmerør 14 mm til EN 23 F
= leveringsenhed
= leveringsenhed
= leveringsenhed
= leveringsenhed
14 x 2 mm
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZW
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZW er en bukkefix i
plast til fiksering af varmerøret i en vinkel på 90° i fordelerskabet. Bukkefixen kan simpelthen presses ind over
varmerøret Ø 14 eller 16 mm fra siden. Det anbefales at
bruge bukkefix på grund af det relativt tynde pudslag.
Længde
=m
  70
120
200
750
Varenr.
BTHR
BTHR
BTHR
BTHR
14
14
14
14
RT
RT
RT
RT
  70
120
200
750
€/m
P=
ruller
1,37
1,37
1,37
1,37
15
15
15
 4
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZW
ZW = Bukkefix
Varenr.
€ / stk.
P
= stk.
BTZW 1418
1,94
50
Bemærk:
Der er behov for 2 stk. pr. varmekreds
(fremløb og returløb).
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HRA
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HRA er en afrulnings­
anordning til engangstromlen med 750 m Schlütervarmerør. Den kan samles uden ekstra værktøj og skilles
ad med henblik på transport.
Det er en stabil, lakeret stålrammekonstruktion, som
består af følgende:
- en 1“ spindel
- to trekantede rammer
- 2 samlebøjler
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH 75 er en var­
me­rørsholder, som kan fastgøres i BEKOTEC-mon­
teringspladernes knopper. Den er specielt velegnet,
når 16 mm varmerørene lægges med en vinkel på 45° i
monteringspladen.
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH 17 er en plastrørclips med modhager til fiksering af 16 mm varmerør
på kritiske steder.
Priserne er uden moms.
Prisenhed (f.eks. stk., sæt) = mindste leveringsenhed.
P = pakkeenhed
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HRA
HRA = Afrulningsstativ til varmerør
Varenr.
€ / stk.
BTZHRA 750
242,76
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH
RH = Varmerørsholder til 16 mm varmerør
Pose = 100 stk.
Varenr.
€ / Pose
P=
Pose
BTZRH 75/100
BTZRH 17/100
23,15
12,13
10
10
Bemærk:
Varmerørsholderne er ikke egnet til EN 23 F.
13
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HV/DE
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HV/DE er en fordelerunit DN 25 i rustfrit stål med fremløbs- og returfordeler. Udvendig diameter 35 mm.
Følgende er integreret og formonteret som sæt:
- Flowmåler for fremløb med transparent skala. Kan indstilles fra 0,5 til 5,0 l/min. til regulering af gennemstrømningen.
Termostatventiler, som kan justeres manuelt for hver varmekreds, passer til elektrisk styrede Schlüter-termomotorer.
En manuel luftudlader til hver, messingforniklet. Til fremløb og returløb.
- Påfyldnings- og aftapningshane ½” (DN 15), drejelig, messingforniklet.
- Slutmuffe 3/4« (DN 20), messingforniklet.
- Tilslutning af fordeleren med omløber 1” (DN 25) med flad pakflade.
- Der er 55 mm mellem varmekredsenes afgreninger, som består af ¾” tilslutningsstuds (DN 20) med udvendigt gevind,
med konus, som passer til Schlüter-klemmeforskruningerne.
- Med henblik på monteringen er 2 for­delerholdere med lyddæmpning, som passer til Schlüter-fordelerskabet, samt et
væg­mon­teringssæt løst vedlagt i kassen.
A
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HV/A
Tilbehørssæt for tilslutning af varmekredse til fordelerunit, alternativt til Ø 14 eller 16 mm varmerør, inkl. 2
kuglehaner til hovedtilslutning.
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HV/DE
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HV/A
HV/A = F
ordeler-tilslutningssæt
Ø 16 mm
HV/DE = Fordelerunit
Antal
Længde A
Varmekredse
(mm)
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
200
255
310
365
420
475
530
585
640
695
750
Tilslutningssæt til
komponenter
Kuglehaner R 3/4”
Kompressionsfittings
Bukkefix
Varmerørsholder RH 17
Varmerørsholder RH 75
Varenr.
€ / sæt
Varenr.
€ / sæt
Varenr.
€ / sæt
P
= sæt
BTHV   2 DE
BTHV   3 DE
BTHV   4 DE
BTHV   5 DE
BTHV   6 DE
BTHV   7 DE
BTHV   8 DE
BTHV   9 DE
BTHV 10 DE
BTHV 11 DE
BTHV 12 DE
143,82
185,61
227,44
269,23
311,04
352,83
394,62
436,45
478,25
520,05
561,83
BTHV   2 A
BTHV   3 A
BTHV   4 A
BTHV   5 A
BTHV   6 A
BTHV   7 A
BTHV   8 A
BTHV   9 A
BTHV 10 A
BTHV 11 A
BTHV 12 A
45,69
57,18
68,68
80,15
91,64
103,12
114,60
126,07
137,55
149,04
160,51
BTHV   2 A 14
BTHV   3 A 14
BTHV   4 A 14
BTHV   5 A 14
BTHV   6 A 14
BTHV   7 A 14
BTHV   8 A 14
BTHV   9 A 14
BTHV 10 A 14
BTHV 11 A 14
BTHV 12 A 14
44,33
55,12
65,91
76,70
87,48
98,27
109,07
119,87
130,66
141,45
152,24
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ø 16 x 2 mm
2 stk. pr. fordeler
2 stk. pr. varmekreds
2 stk. pr. varmekreds
2 stk. pr. varmekreds
2 stk. pr. varmekreds
Eksempel BTHV 5 A til
fordelerunit med 5 afgreninger
 2
10
10
10
10
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
Eksempel BTHV 7 A 14 til
fordelerunit med 7 afgreninger
Ø 14 x 2 mm
2 stk. pr. fordeler
2 stk. pr. varmekreds
2 stk. pr. varmekreds
–
–
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVE
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVE er en shunt til
udvidelse af Schlüter-fordelerunit’en i rustfrit stål.
Følgende er integreret og formonteret som sæt:
- Flowmåler for fremløb med transparent skala. Kan
indstilles fra 0,5 til 5,0 l/min. til regulering af gennemstrømningen
- Termostatventil, manuelt justerbar, passer til elektrisk
styrede Schlüter-termomotorer.
- Afgrening til varmekreds med ¾” tilslutningsstuds
(DN 20). Udvendigt gevind med konus. Passer til
Schlüter-kompressionsfitting.
14
HV/A = F
ordeler-tilslutningssæt
Ø 14 mm
2 stk.
14 stk.
14 stk.
–
–
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVE
HVE = Shunt til fordelerunit
Varenr.
€ / sæt
P
= sæt
BTHVE 1 DE
85,11
5
Bemærk:
Sammenføjning med BEKOTEC-THERM-varmerøret BTHR … kræver et sæt klemmeforskruninger BTZ 2 KV … samt to stk. bukkefix
BTZW 1418.
Priserne er uden moms.
Prisenhed (f.eks. stk., sæt) = mindste leveringsenhed.
P = pakkeenhed
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KH
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KH er en messing­
forniklet kuglehane med ensidigt udvendigt gevind 1” (DN
25) for tilslutning til Schlüter-fordelerunit med flad pakflade og en tilslutning med 3/4” (DN 20) eller 1” (DN 25)
indvendigt gevind (leveringsenhed = sæt med 2 stk. til
fremløb og returløb).
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KV
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KV er en ¾” kom­
pressions­fitting (DN 20) i forniklet messing for tilslutning
af Schlüter-varmerør, 14 eller 16 mm i diameter, til
Schlüter-fordelerunit (leveringsenhed = sæt med 2 stk.
til fremløb og returløb).
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KU
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KU er en ¾” samle­
kobling (DN 20) i forniklet messing for tilslutning af
Schlüter-varmerør med en diameter på 14 mm eller 16
mm.
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-AN
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-AN er en messingforniklet ½ x ¾” overgangsnippel. I den ene ende har den
et ½“ (DN 15) selvtætnende udvendigt gevind og i den
anden ende en ¾” (DN 20) kompressionsfitting for tilslutning af 14 mm eller 16 mm Schlüter-varmerør.
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-AW
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-AW er en messingforniklet ½ x ¾” drejelig vinkelforskruning. I den ene ende
har den et ½“ (DN 15) selvtætnende udvendigt gevind
og i den anden ende en ¾” (DN 20) kompressionsfitting
for tilslutning af 14 mm eller 16 mm Schlüter-varmerør.
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-DA
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KH
KH = Kuglehane
Ø
Et sæt = 2 stk.
Varenr.
€ / sæt
P
= sæt
3/4"
1"
BTZ2KH 20
BTZ2KH 25
22,73
33,06
10
10
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KV
KV = Kompressionsfitting
Ø mm
Et sæt = 2 stk.
Varenr.
€ / sæt
P
= sæt
16
14
BTZ2KV 16
BTZ2KV 14
6,90
6,90
10
10
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KU
KU = Samlekobling
Ø mm
Varenr.
€ / stk.
P
= stk.
16
14
BTZKU 16
BTZKU 14
10,72
10,72
10
10
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-AN
AN = Overgangsnippel
Ø mm
Et sæt = 2 stk.
Varenr.
€ / sæt
P
= sæt
16
14
BTZ2AN 16
BTZ2AN 14
11,13
11,13
10
10
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-AW
AW = Tilslutningsvinkel
Ø mm
Et sæt = 2 stk.
Varenr.
€ / sæt
P
= sæt
16
14
BTZ2AW 16
BTZ2AW 14
21,48
21,48
10
10
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-DA
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-DA er et sæt dobbelte
tilslutningsstykker i forniklet messing. På den ene side DA = Dobbelttilslutningsstykke
Et sæt = 2 stk.
P
med ¾“ (DN 20) konus-omløber og på den anden side
€ / sæt
Varenr.
= sæt
med to ¾“ (DN 20) konus-tilslutningsstudser til tilslutning
BTZ 2 DA
48,03
10
af Schlüter-varmerør med 14 eller 16 mm diameter. Med
det dobbelte tilslutningsstykke kan der tilsluttes endnu
en varmekreds ved blandestationen BTBMS/RT. Var- Bemærk:
mekredsene skal i så fald have tilnærmelsesvis samme Til samling med BEKOTEC-THERM-varmerørene
længde og ydelsesdata.
er det alt efter det valgte system påkrævet med
2 sæt kompressionsfittings BTZ 2 KV... samt to
stk. bukkefix BTZW 1418.
Priserne er uden moms.
Prisenhed (f.eks. stk., sæt) = mindste leveringsenhed.
P = pakkeenhed
15
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-PW
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-PW er et passtykkesæt for eftermontering af en varmemåler. Er delvist
formonteret.
52
290
Består i vertikal retning af følgende:
1 Afstandsrør med en længde på 110 mm,
med ¾” udvendigt gevind (DN 20).
2 Rørbøjning 90°.
3 Kuglehaner ¾” (DN 20), messingforniklet.
2 1” planpakninger (DN 25).
35
60
50
270
200
G1
120
G1
16
€ / sæt
P
= sæt
BTZPW 20 V (vertikalt)
BTZPW 20 H (horisontalt)
114,54
82,01
5
5
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZV
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZV
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RVT
316
Varenr.
Består i horisontal retning af følgende:
1 Afstandsrør med en længde på 110 mm,
med ¾” udvendigt gevind (DN 20).
3 Kuglehaner ¾” (DN 20), messingforniklet.
2 1” planpakninger (DN 25).
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZV er en varme­zone­
ventil, som ved at åbne og lukke på en og samme
tid betjener alle de varmekredse, der er tilsluttet en
Schlüter®-BEKOTEC fordelerunit. Varmezoneventilen
kan styres med en Schlüter-termomotor. Styring kan
ske via Schlüter-styringskomponenterne eller ekstern
aktivering.
Tilslutning/materiale: forskruning/ventil 1“ (DN 25)
af forniklet messing.
118 mm
PW = Passtykke til varmemåler
Bemærk:
Passtykket til varmemålerens målesystem sluttes normalt til returløbet. Afhængig af tilslutningsforholdene kan det være nødvendigt at
placere returløbsfordeleren foroven eller forneden. Instruktionerne for montering af den valgte
varmemåler skal overholdes.
Vær opmærksom på, hvor meget plads der
kræves, når der vælges fordelerskab (se skemaet på side 19).
95
110
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-PW
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RVT er en konstant­
reguleringsstation, som er beregnet til indstilling af
fremløbstemperaturen og til direkte tilslutning af 2 til 8
varmekredse til Schlüter®-BEKOTEC-THERM fordeler­
unit’en. Konstantreguleringen forsyner det keramiske
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-klimagulv med de krævede lavere fremløbstemperaturer ved iblanding af varmt
vand fra højere tempererede varmekredse.
Reguleringsstationen kan bruges i Schlüter®BEKOTEC-THERM VSE-fordelerskabe, hvis der er
taget højde for en min. monteringsdybde på 140 mm og
der vælges en bredde til fordelerskabet, der er mindst
350 mm større.
Reguleringsstationen er formonteret med en elektronisk
styret cirkulationspumpe samt en trevejs-fordelings­
ventil.
ZV = Varmezoneventil med forskruning
Varenr.
€ / stk.
P
= stk.
BTZZV
43,93
5
Bemærk: Ved montering skal der tages højde
for flowretningen, der er vist med en pil på
ventilen.
kvs = 4,2 m3 / h
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RVT
RVT = Reguleringsstation fremløbstemperatur DN 25
Varenr.
€ / sæt
BTRVT
878,08
Bemærk:
Før monteringen skal de styringstekniske og
hydrauliske forhold gennemgås af en spe­cialist på området. Indbygnings- og mon­
teringsvejledningen skal overholdes.
Vi anbefaler styring via vores styremoduler:
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESM med udvidelsesenhed til pumpestyringen Schlüter®BEKOTEC-THERM-ESME/P.
Udvidelsesenheden til pumpestyringen slår
pumpen til konstantregulering af fremløbstemperaturen fra, når alle termomotorer ved varmekredsfordeleren er lukkede. Ved denne version
kan konstantreguleringen for fremløbstemperatur køre med stor energibesparelse.
Priserne er uden moms.
Prisenhed (f.eks. stk., sæt) = mindste leveringsenhed.
P = pakkeenhed
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-BMS
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-BMS/RT
Varenr. BTBMS
Varenr. BTBMS/RT
Priserne er uden moms.
Prisenhed (f.eks. stk., sæt) = mindste leveringsenhed.
P = pakkeenhed
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-BMS blandestation er
et enkelt blande- og styrekoncept til forsyning af små flader med en eller maks. to Schlüter®-BEKOTEC-THERM
varmekredse. Blandestationen Schlüter®-BEKOTECTHERM-BMS/RT er endvidere udstyret med en rumtermostat, der muliggør rumtemperaturafhængig kobling
af blandestationen. Blandestationen sikrer det keramiske
Schlüter®-BEKOTEC-THERM klimagulv de påkrævede
lave fremløbstemperaturer ved iblanding af varmt vand
fra højere tempererede varmekredse (f.eks. fra radiatorkredsen).
Den kan indsættes i Schlüter®-BEKOTEC-THERM fordelerskabene BTVSE 4 og BTVSV 4.
Endnu en varmekreds kan monteres med et sæt dobbelte tilslutningsstykker, der skal bestilles separat, art.-nr.
BTZ 2 DA. Varmekredsene skal i så fald have tilnærmelsesvis samme længde og ydelsesdata.
Yderligere tekniske henvisninger fremgår af den tilhørende montage- og driftsvejledning.
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-BMS
BMS = Blandestation
Varenr.
€ / stk.
BTBMS
BTBMS/RT
699,62
734,19
Henvisninger:
Kompressionsfittings hhv. BTZ 2 KV 14 eller BTZ KV 16
indgår ikke i leverancen og bestilles særskilt alt efter
varmerørets diameter.
Inden installationen skal de styringstekniske og hydrauliske forudsætninger gennemgås af en fagmand. Der skal
tages højde for indbygnings- og montagevejledningen.
17
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RTB
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RTB er en retur­ter­
mostatventil til indbygning i væg. Den monteres for
enden af en BEKOTEC-varmekreds. Den kan bruges
til at begrænse vandtemperaturen i den forkoblede varmekreds, idet den tempererer gulvet i et rum med eksisterende radiatorer. Returløbstermostaten kan indstilles i
området 20-40°C.
Leverancen inkluderer:
- Vægindbygningsmodul med justerbar monterings­
dybde B x H x D = 135 x 190 x 57 - ca. 75 mm
- Dæksel, hvid, B x H = 145 x 200 mm
- To beslag til fastgøring
- Returtermostatventil i messing inkl. udluftnings- og
skylleventil med ventilporte med udvendigt gevind
¾” (DN20), som passer til kompressionsfittings’ene.
BTZ 2 KV …
- Termostatknappen RTLH for returtempera­turen kan
indstilles mellem 20 og 40°C.
- Indbygnings- og monteringsvejledning
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RRB
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RRB er en rumtemperaturstyringsventil med bypass-funktion til planforsænket
montering. Den kan bruges til rumtemperaturstyring af
en varmekreds uden yderligere hjælpeenergi (strøm).
Forudsætning:
Den foreliggende fremløbstemperatur for det varme
vand må maks. være på 50 °C.
Den planforsænkede montering sker ved begyndelsen af
et BEKOTEC-THERM gulvvarme-kredsløb.
Ved at stille på bypassventilen kan der opnås en konstant grundtemperatur i overgulvet.
Således forhindres det, at gulvet bliver helt afkølet, så
der kan sikres en grundtemperatur i områder med færdsel på bare fødder.
Rumtemperaturen kan via et termostathoved reguleres i
området 7-28 °C.
Leverancen omfatter:
- vægindbygningsmodul med justerbar montering
dybde B x H x D = 135 x 190 x 57 mm
- to beslag til fastgøring
- dæksel, hvidt, B x H = 145 x 210 mm
integreret rumtermostat med indstillingsområdet 7-28 °C
- RRB-ventil af messing inkl. udluftnings- og skylleventil,
med ventilporte med udvendigt gevind ¾ (DN20) passende til kompressionsfittings BTZ 2 KV ...
- bypassventil til grundvolumenstrøm
- reguleringsindsats for grundvolumenstrøm
- indbygnings- og monteringsvejledning
18
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RTB
RTB = Returtermostatventil
Varenr.
€ / sæt
P
= sæt
BTRTB
153,27
5
Bemærk: se BTRVT Sammenføjning med BEKOTEC-varmerøret BTHR … kræver et sæt klemmeforskruninger BTZ 2 KV ….
Tilslutningsniplen BTZ 2 AN … eller vinkelstykket
BTZ 2 AW … kan bruges som overgang til det
eksisterende varmesystem (se side 15).
Før monteringen skal de styringstekniske og
hydrauliske forhold gennemgås af en specialist på
området. Indbygnings- og monteringsvejledningen
skal overholdes.
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RRB
RRB = rumstyringsventil med bypass
Varenr.
€ / sæt
P
= sæt
BTRRB
230,40
5
Bemærk: For tilslutning til BEKOTEC-varmerøret BTHR... er det påkrævet med et sæt kompressionsfittings BTZ 2 KV...
Tilslutningsniplen BTZ 2 AN... eller vinkelstykket
BTZ 2 AW... kan bruges som overgang til det
eksisterende varmesystem (se side 15).
Før monteringen skal de styringstekniske og
hydrauliske forhold gennemgås af en specialist
på området. Indbygnings- og monteringsvejledningen skal overholdes.
Maksimale varmekredslængder:
Varmerør Ø 14 mm = 70 m
Varmerør Ø 16 mm = 80 m
Priserne er uden moms.
Prisenhed (f.eks. stk., sæt) = mindste leveringsenhed.
P = pakkeenhed
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-VSE
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-VSE er et for­­
delerskab til indbygning i væg. Skabet er beregnet til montering af en Schlüter-fordelerunit og de
tilhørende styringskomponenter. For­delerskabet
er udført i galvaniseret stål med to omløbende,
stabiliserende dobbeltkanter og der er forstanset huller i siderne, hvor til­slutningsledningerne
skal føres igennem.
Leverancen inkluderer:
- To monteringsfødder i siden, som kan justeres fra 0 til 90 mm i højden.
- Afslutningsplade for pudslag, kan justeres i
dybden og kan afmonteres.
- Styreskinne til varmerør,
- 2 justerbare fastgøringsskinner til Schlüterfordelerunits samt en supplerende mon­
terings­skinne til let montering af Schlüterstyremodulerne.
Ramme og låge, der leveres i separat emballage, er pulverlakeret og monteres efter­følgende
på 4 indstiksflige med vingebolte, til mon­
teringsdybder på mellem 110 mm og 150 mm.
Lågen låses med en drejelås.
Farve: Hvid.
Bemærk: En lås med tilhørende nøgler kan
leveres som ekstraudstyr (BTZS).
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-VSE
Fordelerskab til indbygning
Udvendige mål
Indvendige
(B x H x D = mm) mål (B = mm)
Varenr.
BTVSE   4
BTVSE   5
BTVSE   8
BTVSE 11
BTVSE 12
BTZS
BW
BW
BW
BW
BW
  490 x 705 x110
  575 x 705 x110
  725 x 705 x110
  875 x 705 x110
1025 x 705 x110
Lås til fordelerskab med
455
540
690
840
990
2 nøgler
Antal kredse maks.
uden passtykke*
Antal kredse maks. med Antal kredse maks. med
passtykke* - vertikalt passtykke* - horisontalt
4
5
8
11
12
2
4
7
9
12
0
2
5
7
11
Antal kredse maks.
med RVT **
–
–
2
5
8
€ / stk.
P
= stk.
136,68
150,65
174,35
196,03
220,28
15,80
5
5
5
5
5
5
* passtykke = passtykke til varmemåler
** RVT = konstantreguleringsstation BTRVT (Indbygningsdybde mindst 140 mm)
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-VSV
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-VSV er et for­
delerskab til montering på væg. Skabet er
beregnet til montering af en Schlüter-fordelerunit
og de tilhørende styringskomponenter. For­deler­
skabet er udført i galvaniseret stål og pulver­
lakeret indvendigt og udvendigt.
Leverancen inkluderer:
- To monteringsfødder i siden, som kan justeres fra 0 til 90 mm i højden.
- Aftagelig afslutningsplade for pudslag.
- Styreskinne til varmerør,
- 2 justerbare fastgøringsskinner til Schlüterfordelerunits samt en supplerende mon­
terings­skinne til let montering af Schlüterstyremodulerne.
Skabet har en dybde på 125 mm. Lågen låses
med en drejelås.
Farve: Hvid.
Bemærk: En lås med tilhørende nøgler kan
leveres som ekstraudstyr (BTZS).
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-VSV
Fordelerskab til montering på væg
Varenr.
BTVSV   4
BTVSV   5
BTVSV   8
BTVSV 11
BTVSV 12
BTZS
BW
BW
BW
BW
BW
Udvendige mål
Indvendige
(B x H x D = mm) mål (B = mm)
Antal kredse maks.
uden passtykke*
Antal kredse maks. med
passtykke* - vertikalt
Antal kredse maks. med
passtykke* - horisontalt
  496 x 620 x125
  493
  582 x 620 x125
  579
  732 x 620 x125
  729
  882 x 620 x125
  878
1032 x 620 x125
1029
Lås til fordelerskab med 2 nøgler
4
5
8
11
12
2
4
7
9
12
0
2
5
7
10
Antal kredse maks.
med RVT **
g
nin g
yg muli
b
Ind ikke
€ / stk.
P
= stk.
184,65
196,57
212,97
227,90
259,80
15,80
5
5
5
5
5
5
* passtykke = passtykke til varmemåler
** RVT = konstantreguleringsstation BTRVT
Priserne er uden moms.
Prisenhed (f.eks. stk., sæt) = mindste leveringsenhed.
P = pakkeenhed
19
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER/C
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER/C er en rumter­mostat
model »Control« til 230 eller 24 volt med et aftageligt digitalt
ur til programmering af den tidsstyrede elektroniske temperaturstyring. Det digitale ur er beregnet til programmering af
dags- og ugeprogrammer med 8 tænd-/sluk-tidspunkter (4
x tænd / 4 x sluk) og kan anvendes til tidsstyring af et rum
eller som kontaktur for flere rum (gruppestyring). Omstilling
til sommertid ±1 time manuelt, gangreserve 100 timer.
Der kan indstilles til den ønskede temperatur i intervallet
mellem 10° og 28° via en skala og indstillingsområdet kan
begrænses. Der er integreret en justerbar, tidsstyret temperatursænkning mellem 2° og 6°C.
Driftmodulet »Temperatursænkning tænd/sluk« indikeres
via et lysende symbol, og der er også mulighed for at aktivere/deaktivere temperatursænkningen manuelt.
Der er integreret en pulsbreddemodulation for at undgå
udsving i rumtemperaturen. Monteringen af termostaten
foregår ved at sætte den på vægdåsen, som er monteret
i forvejen.
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER/K
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER/K er en rumter­
mostat model »Komfort« med elektronisk tem­peratur­
styring til 230 eller 24 volt.
Der kan indstilles til den ønskede temperatur i intervallet
mellem 10° og 28° via en skala og indstillingsområdet kan begrænses. Der er mulighed for en tidsstyret
temperatursænkning i et interval mellem 2° og 6°C
via aktivering af Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER/C
som kontaktur eller via udvidelsesenheden til styringen
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/T med timer.
Driftmodulet »Temperatursænkning tænd/sluk« indi­keres
via et lysende symbol, og der er også mulighed for at
aktivere/deaktivere temperatursænkningen manuelt.
Der er integreret en pulsbreddemodulation for at undgå
udsving i rumtemperaturen.
Monteringen af termostaten foregår ved at sætte den på
vægdåsen, som er monteret i forvejen.
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER/S
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER/S er en rumter­
mostat model »Standard« med elektronisk tem­pe­
raturstyring til 230 eller 24 volt.
Der kan indstilles til den ønskede temperatur i intervallet mellem 10° og 28° via en skala og indstillingsområdet kan begrænses. Der er mulighed for en
tidsstyret temperatursænkning på 2°C ved at aktivere
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER/C som kontaktur eller
via udvidelsesenheden til styringen Schlüter®-BEKOTECTHERM-ESME/T med timer.
Der er integreret en pulsbreddemodulation for at undgå
udsving i rumtemperaturen.
Monteringen af termostaten foregår ved at sætte den på
vægdåsen, som er monteret i forvejen.
20
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER/C
ER/C = Rumtermostat model Control
AC/DC
Volt
Varenr.
€ / stk.
P
= stk.
230 V
24 V
BTER 230 C/BW
BTER 24 C/BW
239,99
239,99
10
10
Farve: BW = hvid.
Dimensioner B/H/D: 118 x 79 x 27 mm
Bemærk:
Vægdåsen Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER/M
(varenr. BTERM) skal bestilles separat.
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER/K
ER/K = Rumtermostat model Komfort
AC/DC
Volt
Varenr.
€ / stk.
P
= stk.
230 V
24 V
BTER 230 K/BW
BTER 24 K/BW
70,85
70,85
10
10
Farve: BW = hvid.
Dimensioner B/H/D: 93 x 79 x 27 mm
Bemærk:
Vægdåsen Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER/M
(varenr. BTERM) skal bestilles separat.
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER/S
ER/S = Rumtermostat model Standard
AC/DC
Volt
Varenr.
€ / stk.
P
= stk.
230 V
24 V
BTER 230 S/BW
BTER 24 S/BW
52,60
52,60
10
10
Farve: BW = hvid.
Dimensioner B/H/D: 84 x 79 x 27 mm.
Bemærk:
Vægdåsen Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER/M
(varenr. BTERM) skal bestilles separat.
Priserne er uden moms.
Prisenhed (f.eks. stk., sæt) = mindste leveringsenhed.
P = pakkeenhed
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ERF/K
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ERF/K er en trådløs
rumtermostat model »Komfort« til trådløs regulering af
temperaturen. Der kan indstilles til den ønskede temperatur i intervallet mellem 10° og 28° via en skala og
indstillingsområdet kan begrænses. Der er mulighed for
fast temperaturnedsættelse på 4°C med styremoduludvidelsesenheden med timer (Schlüter®-BEKOTECTHERM-ESME/T).
Driftmodulet »Temperatursænkning tænd/sluk« indi­ke­res
via et lysende symbol og kan også aktiveres manuelt.
Der er integreret en pulsbreddemodulation for at undgå
udsving i rumtemperaturen.

ERF/K = Trådløs rumtermostat
Varenr.
€ / stk.
P
= stk.
BTERFK/BW
151,48
10
Farve: BW = hvid.
Dimensioner B/H/D: 93 x 79 x 27 mm.
Bemærk:
En vægdåse er ikke nødvendig.
Batterier indgår i leverancen.
Der er mulighed for regulering af grundkølingen med styremoduludvidelsesenheden
ESME/24KH.
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER/KKH Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER/KKH
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER/KKH er en rum­
termostat “køle/varme“ med elektronisk temperatur­
styring til køle- og varmefunktion i 24-volt-udførelse.
Der kan indstilles til den ønskede temperatur i intervallet
mellem 10° og 28°C via en skala, idet indstillingsområdet
kan begrænses. En tidsstyret temperaturændring med
2-6°C kan ske ved aktivering af styremodul-udvidels­
esenheden Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/T med
timer. Separate lysende symboler viser de aktuelle
driftsmodi. Til at skifte mellem køle- og varmefunktion
på alle de KV-rumtermostater, der er tilsluttet Schlüter®BEKOTEC-THERM styremodulet for 24 volt, skal styremodul-udvidelsesenheden ESME24KH bruges. Der
er integreret en pulsbreddemodulation for at undgå
udsving i rumtemperaturen. Montering sker ved enkel
påsætning på den vægdåse for rumtermostat, som er
monteret i forvejen.
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ERM
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ERM er en vægdåse
til de elektronisk styrede Schlüter-rumtermostater ER/C,
ER/K, ER/S og ER/KKH til 230 eller 24 volt. Monteringen
kan ske på en almindelig forsænket stikdåse.
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESA
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESA er en termomotor
til enten 230 eller 24 volt til styring af flow’et i returventilerne. Monteringen foregår ved at sætte termomotoren
på ventilerne i Schlüter-fordelerunit’ens returløb. Termomotoren er forsynet med indikation for løftehøjde inkl.
kontrolfunktion for ventiladapterne og en beskyttelsesanordning mod indtrængen af fugt. Ved leveringen er
ventilen åben (first-open-funktion).
Kredsløbet er udkoblet.
Tilslutningskabel 1 m, plug-in.
Priserne er uden moms.
Prisenhed (f.eks. stk., sæt) = mindste leveringsenhed.
P = pakkeenhed
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ERF/K
ER/KKH = Rum­termostat “køle/varme“
Varenr.
€ / stk.
P
= stk.
BTER24KKH/BW
128,80
10
Farve: BW = hvid.
Dimensioner B/H/D: 93 x 79 x 27 mm.
Bemærk: Ved kølefunktion kan der kun ske
grundkøling uden præcis temperaturstyring.
Vægdåsen Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ERM
(varenr. BTERM) skal bestilles separat. Der kan
kun bruges styringskomponenter til 24 volt.
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ERM
ERM = Vægdåse for rumtermostat
AC/DC
Volt
Varenr.
€ / stk.
P
= stk.
230/24
BTERM
7,81
10
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESA
ESA = Termomotor
AC/DC
Volt
Varenr.
€ / stk.
P
= stk.
230 V
24 V
BTESA 230
BTESA 24
41,70
41,70
10
10
Dimensioner B/H/D: 54 x 43 x 53 mm
Bemærk:
I forbindelse med et trådløst system skal
24-V-termomotoren bruges.
21
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESM R6
230 V
24 V
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESM R6 er et styre­
modul til 230 eller 24 volt som forbindelsesled mellem
Schlüter-rumtermostater og termomotorer. Monteringen
af styremodulet sker ved enkel plug-in på monteringsskinnen, som er integreret i Schlüter-fordelerskabet.
Kabeltilslutninger til strømforsyningen og til Schlüter-termomotorerne og –rumtermostaterne udføres enkelt via
stikklemmer. Hvordan de skal sættes sammen, fremgår
tydeligt af farvesymboler.
Brydeevnen er dimensioneret til maks. 6 rumtermostater
(= 6 rum) med hver især mellem 1 og 4 termomotorer (varmekredse), dog i alt højst 14 termomotorer
pr. styremodul. Funktionsvisning for »Driftsspænding«,
»Apparatsikring« og »Koblingsudgang for rumtermostat
aktiveret«.
Schlüter-styremodulet til 24 V er forsynet med en integreret transformator.
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESM R1
230 V
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESM R1 er et styremodul 230 eller 24 volt som forbindelsesled mellem en
Schlüter-rumtermostat og –termomotorer. Montage sker
ved enkel plug-in på den monteringsskinne, der er integreret i Schlüter-fordelerskabet. Kabeltilslutning til strømforsyningen og til Schlüter-termomotorerne og -rumtermostaterne sker enkelt via stikklemmer. Hvordan de skal
sættes sammen, fremgår tydeligt af farvesymboler.
Brydeevnen er dimensioneret til en rumtermostat med
1-4 termomotorer (varmekredse).
Funktionsvisning for „Driftsspænding“, „Apparatsikring“
og „Koblingsudgang for rumtermostat aktiveret“.
Schlüter-styremodulet 24 volt er udstyret med en integreret transformator.
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESM R6
ESM = Styremodul
AC/DC
Volt
Varenr.
€ / stk.
P
= stk.
230 V
24 V
BTESM 230 R6
BTESM 24 R6
121,57
165,56
5
5
Dimensioner L/H/D:
230 Volt = 238 x 75 x 70 mm
24 Volt = 305 x 75 x 70 mm
Bemærk:
Via en stikforbindelse kan følgende udvidelsesen­
heder monteres under hensyntagen til drifts­
spændingen på 230 eller 24 volt:
-Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/T
-Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/SA
-Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/R
-Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/P
-Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/PD
-Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/24KH
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESM R1
ESM R1 = styremodul til 1 rum
AC/DC
Volt
Varenr.
€ / stk.
P
= stk.
230 V
24 V
BTESM 230 R1
BTESM 24 R1
74,01
124,74
5
5
Dimensioner L/H/D:
230 Volt= 88 x 75 x 70 mm
24 Volt = 157 x 75 x 70 mm
Bemærk:
Via en stikforbindelse kan følgende udvidelsesen­
heder monteres under hensyntagen til drifts­
spændingen på 230 eller 24 volt:
-Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/T
-Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/SA
-Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/R
-Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/P
-Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/PD
-Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/24KH
24 V
22
Priserne er uden moms.
Prisenhed (f.eks. stk., sæt) = mindste leveringsenhed.
P = pakkeenhed
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESMF
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESMF er et trådløst
styremodul med enten 6 eller 12 kanaler (rumtermostater) med integreret transformator til 24 V som forbindelsesled mellem trådløse Schlüter-rumtermostater og
termo­motorer. Monteringen af styremodulet sker ved
enkel plug-in på monteringsskinnen, som er integreret i
Schlüter-fordelerskabet. Kabeltilslutningerne til Schlütertermomotorerne udføres på enkel vis via stikklemmer.
Hvordan de skal sættes sammen, fremgår tydeligt af
farvesymboler.
Brydeevnen er dimensioneret til maks. 6 eller 12 kanaler
(rumtermostater) med hver 1 til 4 termomotorer (varmekredse), dog i alt højst 13 termomotorer. Der er frit valg
med hensyn til placeringen af rumtermostaterne til 1 til
4 termomotorer pr. kanal.
Funktionsvisning for »Driftsspænding 24 volt«, »Mod­
tage­kontrol for radiosignaler«, »Koblingsudgang for rum­
ter­mostat aktiveret«. Beskyttelseskredsløb ved afbrydelse af en rumtermostat (frostbeskyttelsesfunktion).
Radiotransmissionstest før ibrugtagning.
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESMF
ESMF = Styremodul til trådløs styring
Kanaler
Varenr.
€ / stk.
P
= stk.
6
12
BTESMF 24R6
BTESMF 24R12
491,29
648,52
5
5
Dimensioner L/H/D: 305 x 75 x 70 mm
Bemærk:
Via en stikforbindelse kan følgende udvidelsesen­
heder til 24 volt sættes på.
-Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/T
-Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/SA
-Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/P
-Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/PD
-Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/24KH
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/T Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/T
®
Schlüter -BEKOTEC-THERM-ESME/T er en udvi­de­
l­sesen­hed til styringen med timer/digitalt ur med LCDdisplay. Denne enhed gør det muligt at pro­grammer
2 separate varmezoner (gruppestyring). Der kan programmeres dags- og ugeprogrammer med fri ugedagskombination samt omstilling mellem sommer- og vintertid. 42 hukommelsespladser, 120 timers gangreserve.
Enkel montering via plug-in. Egnet til 230 V, 24 V og
trådløst system.
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/SA
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/SA er en udvi­
delsesenhed til styringen til 230 eller 24 volt for tilslutning
af yderligere 1 til 8 termomotorer til en rumtermostat eller
for tilslutning af 1 til 4 termomotorer til to rumtermostater
i styremodulet. Tilslutningen i forhold til de enkelte rumtermostater foregår via jumpere.
Enkel montering via plug-in. Egnet til 230 V, 24 V og
trådløst system.
ESME/T = U
dvidelsesenhed til styring med
timer som digitalt ur.
Varenr.
€ / stk.
P
= stk.
BTESMET
280,30
5
Dimensioner L/H/D: 65 x 75 x 46 mm
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/SA
ESME/SA = U
dvidelsesenhed til styremodul
til termomotorer
AC/DC
Volt
Varenr.
€ / stk.
P
= stk.
230 V
24 V
BTESME 230 SA
BTESME 24 SA
75,57
75,57
5
5
Dimensioner L/H/D: 88 x 75 x 70 mm
Bemærk:
I forbindelse med et trådløst system skal udvidelsesenheden til 24 volt bruges.
Alt i alt højst 14 termomotorer pr. styremodul
(trådløst: 13).
Priserne er uden moms.
Prisenhed (f.eks. stk., sæt) = mindste leveringsenhed.
P = pakkeenhed
23
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/R
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/R er en udvi­
delsesenhed til styremodulet for tilslutning af 1 eller 2
ekstra rumtermostater med hver 1 til 4 termomotorer.
Enkel montering via plug-in. Kan bruges til 230 eller 24
volt.
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/R
ESME/R = U
dvidelsesenhed til styremodul
til rumtermostat
AC/DC
Volt
Varenr.
€ / stk.
P
= stk.
230 V
24 V
BTESME 230 R
BTESME 24 R
60,94
60,94
5
5
Dimensioner L/H/D: 88 x 75 x 70 mm
Bemærk:
Alt i alt højst 14 termomotorer pr. styremodul.
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/P
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/P er en udvi­delsesen­hed til styremodulet til pumpestyring. Cir­
kulationspumpen slås fra, når alle termomotorer er
lukkede. Forsinkelsestiden kan indstilles til 0, 5, 10 eller
15 minutter. Valg af varmezoner/driftsmodus for styremodulet kan ske ved hjælp af jumpere.
Enkel montering via plug-in. Egnet til 230 V, 24 V eller
trådløs styring.
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/P
ESME/P = U
dvidelsesenhed til styremodul
for pumpestyring
AC/DC
Volt
Varenr.
€ / stk.
P
= stk.
230 V
24 V
BTESME 230 P
BTESME 24 P
109,69
109,69
5
5
Dimensioner L/H/D: 88 x 75 x 70 mm
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/PD Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/PD
®
Schlüter -BEKOTEC-THERM-ESME/PD er en styremodul-udvidelse med pumpe-dobbeltmodul. Dette giver
mulighed for pumpestyring og tilkobling af yderligere en
elektrisk forbrugsenhed (f.eks. fyr).
Cirkulationspumpen og den ekstra forbrugsenhed slås
fra, når alle termomotorer er lukket. Forsinkelsestiden
kan indstilles til 0, 5, 10 eller 15 min.
Enkel montage ved stikforbindelse. Egnet til 230 volt, 24
volt eller trådløs funktion.

24
ESME/PD = styremodul-udvidelsesenhed
Pumpe-dobbeltmodul
AC/DC
Volt
Varenr.
€ / stk.
P
= stk.
230 V
24 V
BTESME 230 PD
BTESME 24 PD
128,52
128,52
5
5
Dimensioner L/H/D: 88 x 75 x 70 mm
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/KH Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/KH
®
Schlüter -BEKOTEC-THERM-ESME/KH er en styre­
modul-udvidelsesenhed køle/varme til at skifte mellem
køle- og varmefunktion på alle de KKH-rum­termostater,
der er tilsluttet Schlüter®-BEKOTEC-THERM styremodulet til 24 volt. Omkobling sker via en potentialefri kontakt
på varme- eller køleaggregatsiden eller manuelt med
set-tasten på styremodul-udvidelsesen­heden. Driftsmodiene køle-, varme- eller auto­matikfunktion vises med
tre lysdioder. Enkel montering via plug-in. Kun egnet til
24 volt.
ESME/KH = S
tyremodul-udvidelsesenhed
køle/varme
AC/DC
Volt
Varenr.
€ / stk.
P
= stk.
24 V
BTESME 24 KH
152,99
5
Dimensioner L/H/D: 88 x 75 x 70 mm
Bemærk: Til styremodul-udvidelsesenheden
køle/ varme skal rumtermostaterne køle/ varme
bruges.
Priserne er uden moms.
Prisenhed (f.eks. stk., sæt) = mindste leveringsenhed.
P = pakkeenhed
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/PS
Schlüter ®-BEKOTEC-THERM-ESME/PS er en
styremodul-udvidelsesenhed som programstik til forbindelse af gruppereguleringen for kanalerne C1 og
C2 på styremodulet BTESM/R6. Kanal C1 svarer til
rumtermostattilslutning 1, 2, 3 og kanal C2 til rumtermostattilslutning 4, 5, 6 på styremodulet BTESM/R6.
Programstikket bruges til tidsstyret regulering af de
rumtermostater, der er tilsluttet til kanalerne C1 og C2,
med en tilsluttet rumtermostat „Control“, der omfatter begge kanaler. Installationen sker ganske enkelt
ved påsætning på hhv. styremodulet eller den sidste
styremodul-udvidelsesenhed.
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/PS
ESME/PS = s
tyremodul-udvidelsesenhed
programstik
AC/DC
Volt
Varenr.
€ / stk.
P
= stk.
230 V
24 V
BTESME 230 PS
BTESME 24 PS
20,46
20,46
5
5
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZWK
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZWK er et eldrevet
varmelegeme til dækning af øget varmebehov, f.eks. på
badeværelset. Varmelegemet er påfyldt med varmebærervæske og derefter lukket og klargjort til ren elektrisk
varmedrift sammen med den tilhørende elektriske varmestav. Til styring er der vedlagt en infrarødfjernbetjening med modtagereenhed. På fjernbetjeningen kan den
ønskede rumtemperatur indstilles fra 5° til 30° C vha.
en drejeskive. Desuden kan der ved tryk på knappen
"Komfort-Betrieb“ indstilles kontinuerlig varmedrift i en
eller to timer. Driftstilstandene Komfort-Betrieb 1h / off
/ 2h er angivet med en kontrollampe (LED). Installation
af modtagerenheden kan ske enten via en indbygget
stikdåse eller direkte på væggen, og enheden er udstyret med TIL/FRA-afbryder og en kontrollampe, der viser
driftstilstanden.
Følgende er integreret og formonteret som sæt:
- Påfyldt varmelegeme, fremstillet af halvovale
lodrette rør og vandrette runde rør med pulvermaling, brillianthvid, RAL 9010.
- 3 monteringsvenlige, dybdejusterbare fastgørelsessokler i hvid.
- Infrarødfjernbetjening inkl. batterier
- Infrarødmodtager IP24, brydeevne: 10 A /
2000 W, til installation via indbygget stikdåse
eller direkte på væggen
- Elektrisk varmestav IP54 (vedlagt), 380 W
eller 660 W, med 1,5 m tilslutningskabel
Bemærk: Den forhåndsdefinerede påfyldningsmængde i varmelegemet må ikke ændres.
Den resterende luftbuffer sikrer, at varmebærervæsken kan udvide sig.
Den elektriske installation skal være i overensstemmelse med gældende regler og lovgivning.
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZWK
Varmelegeme
B x H = mm
Varmestavens effekt
€ / sæt
P=
sæt
BTZEWK112504BW
BTZEWK172607BW
500 x 1118
600 x 1720
380 W
660 W
763,28
850,68
10
10
1118 mm
1720 mm
Varenr.
600 mm
Priserne er uden moms.
Prisenhed (f.eks. stk., sæt) = mindste leveringsenhed.
P = pakkeenhed
500 mm
30 mm
85~100 mm
25
Hjæ l p t i l b e r e g n i n g
Omkostningerne til gulvvarmesystemet Schlüter®-BEKOTEC-THERM afhænger af forskellige faktorer i
projektet. Som beregningsfaktorer skal der f.eks. tages hensyn til, hvor mange rum der er og hvor store
de er, hvor mange varmekredse der er, og afstanden mellem varmerørene samt den ønskede type varmestyring.
På grundlag af værdier, der er baseret på vores erfaringer, har vi omregnet materialeomkostningerne på
basis af bruttopriser for alle nødvendige BEKOTEC-THERM-komponenter inkl. styring for et typisk enfamiliehus til 1 m2. Som alternativ har vi udregnet gennemsnitsprisen for 1 m2 for et stort areal på 500 m2 uden
ruminddeling. Priserne er uden lønudgifter og fremgår af nedenstående skema. Disse værdier er udelukkende beregnede vejledende værdier, som kan afvige fra projekt til projekt.
Andre materialer, som skal bruges i projektet, f.eks. isoleringsmateriale, fliseklæb, Schlüter®-DITRA og
belægningsmateriale er vist på skemaet uden pris og kan udregnes normalt. Hvad pudslaget angår, skal
man især være opmærksom på det lille materialebehov (ca. 30 l/m2) samt den hurtige udlægning, som er
en konsekvens heraf.
Beregningshjælp for enfamiliehus og store arealer:
Beregningskomponenter
Varianter
Schlüter®-BEKOTEC-THERM
Omkostninger til:
Enfamiliehus
Listepris
€/m2
Læggeafstand 150 mm
ca.
41,70
Læggeafstand 225 mm
ca.
36,20
Materiale
Løn
Ialt
– Monteringsplader
(EN/P uden foliebelægning)
– Kantbånd
– Varmerør
– Fordelerunit og tilbehør
Store arealer
– Fordelerskabe
Læggeafstand 225 mm
ca.
25,70
Læggeafstand 300 mm
ca.
22,80
– Styring
(uden tidsstyring)
Trinlydisolering
Isolering
Pudslag (ca. 30l/m2)
Schlüter®-DITRA
Fliseklæber
Belægnings materiale
Schlüter®-DILEX bevægelsefuge
Schlüter®-DILEX kantfuge
Samlede omkostninger
26
Priserne er uden moms.
S chlüter ® -BEKOTEC-THERM
Y d e r l i g e r e k o m p o nenter
De nedennævnte Schlüter-produkter er nødvendige komponenter i systemet (se separat prisliste),
når det drejer sig om at sikre en skadefri belægning i form af keramiske fliser eller natursten i forbindelse med Schlüter®-BEKOTEC-THERM.
Schlüter®-DITRA
Schlüter®-DILEX
Schlüter®-DILEX
Afkoblingsmåtte
Bevægelsesfugeprofiler
Profiler til kant- og tilslutningsfuger
Schlüter®-DITRA er en polyetylenmåtte
med underskårne kvadratiske fordyb­
ninger. Måtten er på bagsiden forsynet
med et lag bærende filt. Schlüter®-DITRA
afkobler belægninger af keramiske fliser
og natursten fra pudslaget og fremmer
en jævn varmefordeling via forbundne
luftkanaler samt som sammensat tæt­ning
(for yderligere oplysninger se produktdatabladet 6.1).
Schlüter®-DILEX-BWB/-BWS/-KS/-EDP
/-AKWS er bevægelsesfuge-profiler, som
lægges over Schlüter®-DITRA af hensyn til den nødvendige feltinddeling af
belægningen. På den måde vil ændringer
i længden, f.eks. på grund af temperaturskift, blive optaget (for yderligere
oplysninger se produktdatablad 4.6, 4.7,
4.8, 4.16, 4.18).
Schlüter®-DILEX-EK er en fleksibel kant­
fugeprofil i forbindelse med tilslutning
af gulv mod fliser ved sokkel eller væg.
Schlüter®-DILEX-BWA/-AS er profiler
til fleksible tilslutninger til vertikale byg­
ningsdele (for yderligere oplysninger se
produktdatabladet 4.9, 4.10, 4.14).
2 011
11
te PS
reislis Österreich
d • nuar 2011
ch lan
Ja
De uts ab 1.
Gültig
Bild-P
Sch
ME
YSTE
nd -S
ILE u
F
-PRO
lüter
®
Har De brug for yderligere oplysninger?
Så skriv til os, ring til os eller besøg os på
internettet på følgende adresse:
n
n E
T I O
v a
n O
I n
T
M I
I L
O F
P R
www.bekotec-therm.dk
Schlüter-Internet
På www.schlueter-systems.dk fin­
des der en komplet oversigt over vores
systemprodukter. Det er både hurtigt
og nemt.
Her er der mulighed for at downloade
datablade, stille spørgsmål eller bare
søge oplysninger. Her kan De også
finde Deres personlige kontaktperson i
Deres område.
www.schlueter-systems.dk – Velkommen til!
27
Lev e r i n g s - o g b e t a l i n g s b e tingelser
1. Generelt
Med ordreafgivelsen anses nedenstående leverings- og betalings­
betingelser som værende accepteret af ordregiverne. De vedbliver også
med at være gældende under hele forretningsforbindelsen, medmindre
der sker en skriftlig ændring. Vi gør indsigelse mod købers eventuelle
indkøbsbetingelser, i det omfang de afviger fra vore betingelser. Kun i det
tilfælde, at vi skriftligt godkender enkelte afvigende betingelser fra købers
side, er disse bindende for os.
2. Tilbud og priser
Medmindre det modsatte er udtrykkeligt aftalt, aftales det, at alle tilbud
er ikke-bindende, og at de er med forbehold af ændringer uden varsel.
Det gælder for alle leveringer, at salgsprisen er den pris, der er gældende
på leveringsdagen.
3. Levering, accept, opfyldelsessted
Det gælder for alle ordrer, at forsendelse sker på købers regning og risiko
enten fra produktionsstedet eller vores lager også i tilfælde af forudbetalt
fragtlevering. Der forbeholdes leveringsmulighed for alle ordrer. Vi tager
intet ansvar for leveringer til tiden. Klager vedrørende mangler skal indsendes umiddelbart efter modtagelsen af varerne. Kunden kan forlange
ophævelse eller nedslag, men er ikke berettiget til at fremsætte andre
krav af enhver slags som følge af mangelfuld levering. Opfyldelsesstedet
er også for forudbetalt levering læsserampen i Iserlohn.
4. Garanti
Reklamationer skal fremsættes straks efter varens modtagelse og under
alle omstændigheder, før produktet monteres. Købet kan kræves annulleret, eller der kan kræves afslag i købesummen. Kunden kan ikke rejse
nogen andre krav i anledning af en mangelfuld leverance. Opfyldelsesstedet er – også ved fragtfri levering – læssepladsen i Iserlohn.
Ved salg efter prøve garanteres kun en fagligt korrekt overensstemmelse
med prøven. Med hensyn til behandlingen af vore produkter henviser vi til
vore til enhver tid aktuelle brochurer og tekniske instruktioner. Herudover
påtager vi os intet tilsagn om nogen form for brugsegenskaber, medmindre disse tilsikres særskilt i skriftlig form. Rådgivning og brugsanvisning
afgives på grundlag af erfaringer og forsøg efter bedste viden. Der kan
ikke pålægges os noget ansvar i den forbindelse, medmindre det leverede produkts mangelfulde stand berettiger til lovhjemlede garantikrav
eller ansvarskrav.
Brugeren af produktet er ikke fritaget for i overensstemmelse med den
enkelte monteringssituation selv at foretage en fagligt kvalificeret bedømmelse af produktets mangelfri stand og anvendelighed før monteringen
med henblik på den planlagte anvendelse.
Med hensyn til montering af produkter, som f.eks. på grund af, at de
er nye, ikke er i overensstemmelse med den anerkendte teknologiske
praksis, er kunden (den, der monterer produktet) ansvarlig for at indgå
aftaler herom med bygherren.
5. Betaling
Fakturabeløb skal betales i euro på forfaldsdagen. Der ydes kun nedslag
og rabatter efter særlig aftale. Kontantrabatter på nye fakturaer gælder
ikke, før alle forfaldne fakturaer er betalt. Såfremt betaling ikke sker rettidigt, er vi berettiget til uden påkrav at beregne renter fra forfaldsdatoen
på 5 % over basisrenten (§ 247, stk. 1 BGB) p.a. Veksler eller checks,
der tages som betaling, betragtes først som godkendte, når de er blevet
accepteret. Uoverensstemmelse med betalingsbetingelser eller andre
kreditbegrænsende faktorer, der bliver tydelige efter kontraktens indgåelse, vil resultere i, at alle udestående fakturaer vil forfalde til umiddelbar
betaling, og vil berettige os til at ophæve kontrakten.
Leveringer til kunder, som vi ikke kender, eller i tilfælde af små ordrer eller
af enhver anden grund, som vi anser for nødvendig, kan blive sendt af
os pr. efterkrav, eller der kan (i tilfælde af afhentning) blive krævet kontant
betaling ved afhentning.
6. Ejendomsforbehold
Varerne forbliver vores ejendom, indtil alle vores krav, der opstår fra forretningsforholdet med køber, er betalt fuldt ud. Køberen er forpligtet til at
meddele os om enhver handling fra tredjemands side, der indvirker på de
leverede varer, der hører under ejendomsforbehold.
Hvis de leverede varer eller genstande fremstillet af deres videre bearbejdning videresælges af køber eller installeres i en ejendom, der tilhører
tredjemand, på en sådan måde at de bliver væsentlige dele af den pågældende tredjemands ejendom, så skal alle krav og tilhørende rettigheder,
der opstår for sælger på grund af et sådant salg eller sådan installation,
for så vidt angår denne køber eller tredjemand, overdrages til os.
En særlig erklæring om overdragelse er ikke nødvendig. Rettigheder, der
opstår som følge af ejendomsforbeholdet, er gældende, indtil fuldstændig frigørelse af alle eventual-forpligtelser, som sælger/leverandør har
påtaget sig af hensyn til aftager/køber.
7. Ændringer
Ændringer med henblik på de foregående betingelser er kun gældende,
hvis de er skriftligt aftalt. Mundtlige aftaler er kun gyldige, hvis de bekræftes på skrift. Modstridende betingelser fra købers side kan ikke anerkendes. Hvis de enkelte bestemmelser i disse leverings- og betalingsbetingelser er i strid med bindende lov, skal det ikke have indvirkning på den
lovpligtige gyldighed af de resterende bestemmelser.
8. Domsmyndighed og afsluttende anmærkning
Stedet for domsmyndighed er Iserlohn eller Hagen inklusive i sager, der
omfatter veksler eller checks, hvis køber er registreret grosserer, eller hvis
de resterende bestemmelser i § 38 i de borgerlige retsplejeregler finder
anvendelse. Alle stridsspørgsmål, der opstår i forbindelse med denne
aftale, skal udelukkende underkastes lovgivningen i Forbundsrepublikken
Tyskland, præcis som den gælder for indenlandske forretningstransaktioner mellem indenlandske parter. Ugyldigheden af enkelte bestemmelser i disse leverings- og betalingsbetingelser har ingen indvirkning på de
resterende bestemmelser.
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn
Tel. +49 (0) 2371/971-261 · Fax +49 (0) 2371/971-112
E-Mail [email protected] · Internet www.schlueter-systems.dk
Art.-Nr. 551 525/11 - Version 11/10
Din forhandler: