Professionel international toldvejledning

Tirsdag den 2. september 2014
1
Jernbanegade 1 · 6070 Christiansfeld · [email protected] · www.tht-ugeavis.dk
Uddeles gratis til alle husstande i:
Aller, Bjerning, Christiansfeld, Errested, Fjelstrup, Frørup, Hejls, Hejlsminde, Hjerndrup, Sjølund, Stepping, Taps, Tyrstrup, Vejstrup, Sommersted
Uge 36
Tirsdag / Onsdag den 2. / 3. september 2014
5 raske dage
Christiansfeld
spagnum
Husk foredraget
DR fotografens anekdoter
Ved Svend Aage Madsen
300 liter
Gartnerens grovgode
Søndag d. 7. september 2014
12. søndag efter Trinitatis
Aastrup ...................kl. 10.30
Fælles med Vonsbæk
Aller ........................kl. 09.00
Bjerning ..................kl. 09.00
Erik Holmgaard
Brødremenigheden..kl. 10.30
Fjelstrup .......................ingen
Fælles med Aller
Frørup .....................kl. 10.30
Høstgudstjeneste
Hejls ........................kl. 10.30
Hjerndrup ....................ingen
Fælles med Tyrstrup
Moltrup ...................kl. 10.30
Fælles med Bjerning
Sommersted............kl. 10.30
Stepping .......................ingen
Taps ..............................ingen
Tyrstrup ..................kl. 10.30
Anne Mie Skak Johanson
Vejstrup...................kl. 09.00
Vonsbæk.......................ingen
Hvad sker der i min kirke?
Se side 2
Vi pakker flotte
gavekurve til
enhver lejlighed...
Vores åbningstider er:
MANDAG - FREDAG
kl. 09.30 - 17.30
LØRDAGE:
kl. 09.30 - 13.00
Prætoriustorvet 1 B
Chr.feld · Tlf. 7456 0300
www.donslundvine.dk
Loppemarked
Ældre Sagen
med
Gudstjenester
90. årgang
Onsdag-søndag
Seniorhuset torsdag 4. september kl. 19.30
148 kr.
Lørdag den 6. september kl. 10 – 15
Seggelund Hovedvej 60
Brugskunst, it/elektronik enheder, ride udstyr, cykler, mooncars, Buggi, værktøj, Build-A-Bears, tasker,
sko,
teen- og storpigetøj og meget mere
Samt stort 10 kroners marked
Desuden Tupperware nyheder og Nu Skin.
!
g
l
a
s
d
u
l
e
Cyk
SPAR
E
L
50
L
A
Tag 5 for
500 kr.
NEDSAT
500 kr.
800 kr.
stk.
KONCERT
Hjerndrup kirke
Torsdag 11. september kl. 19.30
”Cash i kirken” – Karsten Holm, sanger og guitarist
med band synger sange af den amerikanske contrysanger Johnny Cash og fortæller om hans liv.
Entre kr. 75.
1000 kr.
Hjerndrupvej 10
Christiansfeld
Tlf. 74 56 15 11
Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaardenchristiansfeld.dk
Tyrstrup
Herreds
Tidende
Jernbanegade 1
Tlf. 7456 1433
[email protected]
www.tht-ugeavis.dk
1200 kr.
2000 kr.
2500 kr.
Starter torsdag d. 4/9
CHRISTIANSFELD
MASKINSERVICE I/S
SKOV • HAVE • LANDBRUG
Lindegade 57 - 6070 Christiansfeld - Tlf. 7456 1000
www.chr-ms.dk
Koncert med Per Nielsen
På T ø r n I n g M ø l l e O n S D A g
Den 17. SePTeMBer 2014 kl. 19.30
PRIS: 195 kr.
Billetter købes ved
henvendelse på:
[email protected]
eller på tlf. 7450 7450
Se mere på
www.toerning-moelle.dk
Husk du kan også læse avisen på:
www.tht-ugeavis.dk
Tag hånd om KRISEN!
Få uafhængig familievejledning
i forbindelse med skilsmisse eller ophævelse af samliv
Råd og vejledning får du af din lokale
familieadvokat Sven Brouer Seedorff (H)
Holder du balancen?
D S I / T ø r n i ng M ø l l e
T ø r n i n g v e j 6 • 6 5 0 0 Vo j e n s
Laurids Skausgade 14
6100 Haderslev
Tlf. +45 73 20 20 00
www.ret-raad.dk/haderslev
2
Tirsdag den 2. september 2014
Frørup Hejls Hjerndrup Stepping Taps Tyrstrup Vejstrup
- Hvor er der dog
meget guld på gaderne!
Sorg og glæde
Film og foredrag i Hjerndrup sognegård
Filminstruktør Nils
Malmros lavede sidste
år en meget rørende
og personlig film om
kærlighed – om det at
lære at elske.
Det er beretningen
om ham selv, hans kone,
en psykisk sygdom og
tabet af et spædbarn.
Hvordan kommer man
videre i livet, når tragedien har ramt, og man
kæmper med skylden?
Hvordan tilgiver man?
Vi viser først fi lmen,
og siden kommer Nils
Malmros selv og fortæller om den.
Onsdag den 8. oktober kl. 19.00 i Hjerndrup sognegård vises
fi lmen ”Sorg og glæde”
af Nils Malmros. Pris
kr. 50.00. Der kan købes
øl og vand. Frist for reservering: 6. oktober kl.
12.00.
Onsdag den 29. oktober kl. 19.00 i Hjerndrup sognegård er der
foredrag ved instruktør
Nils Malmros. Pris kr.
100. Der serveres kaffe
og kage i pausen. Frist
for reservering: 24. oktober kl. 12.00.
Pladser til henholdsvis fi lm og foredrag re-
Af Anne Mie Skak Johanson
Hvor er der dog meget
guld at finde, når man
går rundt i gaderne i
Christiansfeld.
Niels Malmros.
serveres ved at ringe til
Inger Grau, tlf: 74 56
17 86 eller skrive til:
[email protected]
og
indbetale beløbet på
konto nr. 1551 2342235.
Husk at oplyse navn
og antal pladser, samt
om det er til fi lm eller
foredrag eller begge dele,
ved reserveringen.
Hjerndrup
Sognegård, Idrætsforeningen
og menighedsrådet inviterer.
Der er guld både når
det gælder det historiske,
det æstetiske og kulturelt.
Det er ret overvældende.
Måske lægger man ikke
så meget mærke til det sådan til hverdag, når der
lige skal handles mælk i
Fakta. Men som ny i byen
springer det lige i øjnene.
Og jeg er jo ny i området. Søndag den 17.
august blev jeg indsat
som den nye sognepræst
i Tyrstrup og Hjerndrup
kirker.
Den dag silede regnen
ned, så jeg vil ikke sige,
at byerne lige der tog sig
ud fra deres bedste side,
men siden har jeg vandret
rundt i Christiansfeld og
kørt i området og er meget imponeret.
Jeg kommer fra det
østjyske fra byen Odder.
Her bor jeg sammen med
min familie, min mand
Leif Johanson, mine fem
halvvoksne børn, hvoraf
de tre fortsat bor hjemme.
Jeg har tidligere været
præstevikar ude i Vamdrup/Hjarup og kender
derfor lidt til Kolding
området. Nu glæder jeg
mig meget til at være fast
præst og slå følgeskab
med menighederne i Tyrstrup og Hjerndrup.
Min stilling er på halvtid, hvilket betyder at min
kollega Annette Wiuf
Christensen forsat tager
flere gudstjenester og kirkelige handlinger end jeg
gør, men det betyder absolut ikke at engagementet er mindre.
Og jeg glæder mig til at
stifte nærmere bekendtskab med alt guldet. Og
her tænker jeg ikke kun
på historie, æstetik og
kultur. Det er der en stor
Anne Mie Skak Johanson
er imponeret over området.
rigdom af og i, men jeg
tænker nu mest på det at
lære menneskene her at
kende. Mennesker er jo i
sandhed guld.
Hver eneste af os er
skabt af Gud og er dyrebar i Guds øjne. Vi har
alle en historie og er alle
betroet evner og talenter.
Der er så meget guld på
gaderne og i husene, og
det glæder jeg mig til at
stifte bekendtskab med.
Håndværkets Dag
i Christiansfeld
Det gode håndværk er hele grundlaget for, at
Christiansfeld eksisterer som by.
Derfor holdes der Håndværkets Dag
lørdag den 13. september kl. 10-15
i Christiansfeld med demonstration af mange
gamle håndværkstraditioner på Præstoriustorvet.
Alle er velkomne.
Håndværkets Dag begynder kl. 10.00 på
Prætoriustorvet med åbningstale af kultur­
udvalgsformand Jesper Elkjær og musikalsk
underholdning ved Brødremenighedens Basunkor.
www.godset.net
torsdag 4. september
PLEKTER KONCERT
TAINTED LADY &
BABY HANDSHAKE
___________________________________________
lørdag 6. september
SEDATED ANGEL
- RELEASE
___________________________________________
Høstgudstjeneste
Herefter er der masser af aktiviteter om hånd­
værkstraditioner for både børn og voksne, fore­
drag, udstillinger og rundvisning. Se programmet
på www.christiansfeldcentret.kolding.dk
søndag 7. september
Velkommen til Høstgudstjeneste i Tyrstrup
K irke søndag den 7.
sep. kl. 10.30
Kom og nyd stemningen, den smukke by, og
måske en enkelt honningkage eller to.
COLFACH
- RELEASE
Kirken opfordrer til at
man selv tager høstgaver
med til gudstjenesten –
frugt eller grønsager fra
egen have.
Efter gudstjenesten er
der frokost i Degneskolen
med salg af høstgaverne.
Pengene fra salget går
til venskabsmenigheden
i Bagdad.
AB/CD
- ROCK FOR BØRN
___________________________________________
onsdag 10. september
Jens Holms Vej 5 6000 Kolding
70 10 10 16
Nørregade 12 ­ 6070 Christiansfeld ­ Telefon 7979 1773
Køb billet på:
www.godset.net
Tirsdag den 2. september 2014
3
Frisør / Helse m.m.
Gi’ et maleri i gave
FREDE R. LARSEN
• ZONETERAPI
• AKUPUNKTUR
• MASSAGE
Ødisvej 27 • Taps
75 57 32 30
Se malerier
og nye kunst-kort
ved Tyrstrup Herreds Tidende
Jernbanegade 1, af Birthe Engedal
RAB - Tilsyn under sundhedsstyrelsen
Eller ring på tlf. 4081 8128
ÅBNINGSTIDER:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
9.00 - 17.00
9.00 - 17.00
12.00 - 20.00
9.00 - 17.00
9.00 - 17.00
2492 7623
Liberale Erhverv m.m.
Retshjælp
Kongensgade 19,
6070 Christiansfeld
Bekendtgørelser
Tagkær
Begravelsesforretning
v/Jesper Andersen
Kongensgade 9D
6070 Christiansfeld
Med mange års erfaring ordner vi alt vedr. begravelse
og bisættelse.
Tagkær - Christiansfeld Begravelsesforretning
Tlf. 7456 2737
www.tagkaerbegravelse.dk
Christiansfeld advokater
tilbyder anonym, gratis
Vi svarer også aften og weekend
retshjælp hver mandag
kl. 16.00-17.00 på
Christiansfeld Bibliotek
Din lokale bedemand siden 1908
Charlotte Szocska
Dorte Holdt-Hansen
Mette H. Bindeballe
Tidsbestilling
2447 2017
Charlotte
Bærentsen
Hejls Stationsvej 14, Hejls
RAB tilskud fra Danmark
Driller fødderne?
Andre behandlinger:
• Voks af overlæbe og underansigt
• Manicure
Marianne Hansen
2459 3165
K
L
I
P
D
U
P
O
N
T
Stubbum Landevej 50 · 6070 Christiansfeld
Tlf. 7456 2673 · E-mail: [email protected]
Kultur / Musik / Mad
Ikke dyrere,
men smukkere!
- Så har jeg
behandlingen til dig!
Fodbussen
Praktiserende landinspektør
Peder Boesen
Åbningstider:
Efter aftale
L
I
N
D
E
G
A
D
E
TYRsTRuP
HERREDs
TIDENDE
Selskabslokaler op til
180 personer.
Rekvirer venligst
vore menuforslag.
holder dig opdateret
på kulturlivet - tæt
på hvor Du bor.
Vi har 27 dejlige
★★★★værelser
Venlig hilsen
og på gensyn
Annette og Torben
Schulz
Tyrstrup kro
Tlf. 74 56 12 42
Er avisen blevet væk?
så læs den på:
i historiske lokaler på
Brødremenighedens Hotel,
til fast pris
Hygge og atmosfære
Træpiller i 25 kg sække
1 tons kr. 2.100,inkl. moms.
BARLINEK Briketter
1 tons kr. 2.100,inkl. moms.
Afhentet / Evt. levering.
Tlf. 2655 0883
Christiansfeld
Opkøbes/ryddes
Flytter De til mindre,
kommer vi
og henter resten.
Vi rengør efter aftale.
Tlf. 2624 8533
ANNONCE-INDLEVERING:
Større annoncer: Hele, halve og kvarte sider samt
annoncer med farve skal indleveres senest onsdag.
Mindre annoncer kan nås torsdag og fredag.
BEMÆRK: Kontoret er lukket hver tirsdag.
Christiansfeld Avis/Tyrstrup Herreds Tidende
påtager sig intet erstatningsansvar som følge af
evt. trykfejl i annoncer og tekst. Bladet kan heller
ikke påtage sig at dække udgifter som følge af
forsinkelser i bladleverancen.
MØBELHUSET Kongensgade 37. har lørdagsåbent
den 6.sept. fra kl. 10,00—14,00.
Lindegade 25
Prætoriustorvet - Christiansfeld
Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dk
Vi har mange fine møbler, senge, kontormøbler, reoler,
lamper, vægure, bøger, lp. plader, legetøj, herretøj
o.m.a. !
På hverdage er åbningstid ons. & tors. K l. 13.00 –17.00
Forretningen på PRÆTORIUSTORVET 1c. har åbent
på hverdage 12.30—17.00 og lørdage 10.00—12.30,
Vi modtager med tak, dødsboer, og alt brugbart til genbrug, kan afleveres i forretningernes åbningstider eller
aftales på tel.74561522. el. 61604854
Annoncen sponsoreret af:
Donslund Vine
Christiansfeld
Landbrug / Hus / Have / Fritid m.m.
Træpiller
KONTORTID:
Mandag ................................................... kl. 08.00-12.00
Tirsdag .................................................... LUKKET
Onsdag, torsdag og fredag ................ kl. 09.00-15.00
BDM-Genbrug
Hold Jeres
næste familiefest
56
Dødsboer &
restdødsboer
Ansvarshavende redaktør: Helle W. Ravn
Sats og montage: Tyrstrup Herreds Tidende
Tryk: Løhndorfs Trykcentral, Vojens
www.tht-ugeavis.dk
Stedet for personlig hårpleje
TLF. 74 56 24 45
BA R LI N EK
Jernbanegade 1 (det gl. posthus)
6070 Christiansfeld · Tlf. 74 56 14 33
E-mail: [email protected] · www.tht-ugeavis.dk
SKROT
Tyrstrup
Herreds
Tidende
Kontakt
Skrothandleren
Jernbanegade 1
Tlf. 7456 1433
Afhentning af skrot og
metaller.
Minimum 500 kg.
6065 2164
www.skrotpriser.dk
[email protected]
www.tht-ugeavis.dk
Selvværd & velvære
- Mindreværd?
- angst?
- Stress?
- Krise/tab?
- Overgreb?
Kontakt Birthe Møller, Sjølund
tlf.: 21 62 13 65
www.birthem.dk
Facebook:
Selvværd og velvære
4
Tirsdag den 2. september 2014
2 sammenhængende værelser,
med eget køkken
og bad,
til leje i midtbyen.
Husleje kr. 2300,00
+ forbrug.
Husdyr ikke tilladt.
Henvendelse
tlf. 2845 5315
Nyrenoverede
mindre lejligheder
udlejes
Husleje fra kr. 3.500,00
excl. forbrug.
Depositum 3 mdr.
husleje.
Ingen husdyr.
Henvendelse
2181 4198 / 2181 4197
Butikslokaler
udlejes
beliggende i
Christiansfeld midtby.
Tlf.: 40 41 15 42
Taksigelse
Boligudlejning
Brødremenigheden
Boliger af
forskellige størrelser.
Nyrenoverede.
Udlejer
Knud Schmidt
Tlf. 4031 7080
Rækkehus
til salg
Rækkehus beliggende
på præstegaardsvej i
Christiansfeld sælges.
Henvendelse:
Tlf.: 24 20 42 23
Tillykke
www.tht-ugeavis.dk
For Christiansfeld Byhuse udlejes følgende:
Stor lys lejlighed udlejes i Christiansfeld
Stor lys lejlighed i Christiansfeld udlejes.
Lejligheden er på 131 m 2 .
Lejligheden består af to stuer og to soveværelser.
Derudover er der et næsten nyt og dejligt køkken og
badeværelse.
Der er sat en hel ny altan op.
Lejligheden ligger på første sal.
Til deling med nabo-ejendommene,
er der ved at blive indrettet en hyggelig baggård.
Pris 5.900,- plus forbrug.
Overtagelse snarest.
Henvendelse til Hans Peter Dahl
40 29 24 60 evt. [email protected]
Husk du kan også læse avisen på:
www.tht-ugeavis.dk
Uddannelse
Alle er velkomne
Mvh. Gunnar Hansen
Bekendtg.
Per Bøgh Langkjær
Hej Cecilie & Kasper
Badminton
Er der 4 som har lyst til at
spille badminton.
Vi glæder os til jeres bryllup
på lørdag i Stepping Kirke.
Hilsen
Henriette, Jan, Susanne
og Kaj Hinrichsen
* 17. januar 1965
er stille sovet ind
Christiansfeld
den 30. august 2014
Tak fordi vi havde
den tid sammen
Hvil i fred
Nina
Vi spiller i Hejls Multihus
mandag mellem 20 - 21.
Start 1.9.2014
Henvendelse
ASU&B
Jørgen Lindberg - 21 81 41 98
Sjølund IF Badminton
Træningstider 2014-2015
Skamlinghallen
Motionsspillere:
Tirsdag kl. 19.00 – 20.00
Start tirsdag den 16-09-2014 kl. 19.00
Udlejning sker banevis.
Torsdag kl. 18.00 – 20.00
Start torsdag den 18-09-2014 kl. 18.00.
Ved tilmelding inden 10-09-2014 har spillere fra sidste sæson fortrinsret – efter denne dato fri tilmelding
Badmintonudvalget
Thorkild Eskelund
Vi optager både fastboende og pendlere.
I Haderslev tilbyder vi:
Daghold.
Aftenhold mandag og onsdag
fra kl. 16.30 og fra kl. 19.00.
Fjernundervisning.
I Gram tilbyder vi:
Aftenhold mandag og torsdag kl. 19.00.
Det er normalt gratis at gå til dansk.
lørdag d. 6/9 kl. 11.30.
Adresse: Christiansfeldvej
14, Stepping.
Bekendtgørelser
Tilmelding til Thorkild Eskelund
på tlf. 28 95 43 51 eller [email protected]
Dansk for udlændinge
- start nu!
Åbent hus
i anledning af min
80 års fødselsdag
Min kære samlever
Der er en enkelt ledig bane.
Husk du kan
også læse avisen på:
Mærkedage
En dybtfølt tak
til alle som støttede, hjalp og viste opmærksomhed og
deltagelse ved min mor Sørine Jensens ”Sussi”
sygdomsforløb og bisættelse.
Tak til familier, naboer og venner
for deres besøg og tanker.
Tak for smukke blomster og for fremmøde i kirken.
En særlig tak til personalet på
”Olivenhaven” for kærlig omsorg og pleje.
Tak til bedemand Jørgen Pedersen for hjælp og
sognepræst Henrik Jørgensen for talen ved bisættelsen.
Peter Anton Jensen
Containerservice
Levering af:
• Sand • Grus • Sten
• Skærver • Træflis • Muldjord
BAKKEGÅRDEN
Tlf. 7456 1480
Alle hold er i gang, men der er plads til dig.
Kontakt jeres lokale
GF-assurandør
Nels Thorsgaard, Christiansfeld
Telefon 24 80 99 40
[email protected]
www.gf-sønderjylland.dk
Motor / Køreskoler m.m.
P SP
EN A
GR
E
Bolig/Ejendom
OPHUG - SPAR PENGE
Brugte bildele fra nyere skadede
vogne sælges. - Alle mærker!
Garanti på alt!
schmidt’s
autolager ApS
Skamlingvejen 85 - Skartved
6000 Kolding - Telefon 75 52 88 55
ÅBEN: Daglig kl. 9.00-17.30 lørdag og søndag lukket.
Miljøgodkendt til modtagelse af skrotbiler.
Reparation & Service
af alle bilmærker
• Klargøring til syn
• Opretning
• Glas- & Forsikringsskader
Speciale: Mercedes Benz
og Veteranbiler
v/Christian Göttig
Kongensgade 48 . 6070 Christiansfeld
Telefon 7456 1703 / 2022 0703 / www.cg-biler.dk
Værkstedet tilbyder også:
• Service og reparation
af AirCondition
(KMO Certificeret)
• Fejlfinding
• Klargøring til syn
• Forsikringsskader
Tilmelding nødvendig.
Sprogcentret
Bygnaf 14, 1 · 6100 Haderslev
Telefon 74 34 79 00
www.sprogcentret-haderslev.dk
Kontrolleres af:
Tågerupvej 41 • 6560 Sommersted
Tlf. 7450 4050 • 2486 3909
www.hennings-hvidevarer.dk
Aller Møllevej 2 . Aller
Service Partner
Tirsdag den 2. september 2014
5
Niels Egelund har styr på både
skole og fly i Haderslev
Mange ved ikke. at den kendte skolemand professor Niels Egelund, ejer to jet-kampfly og har
certifikat til Boeing 747 samt et par snese andre fly - inklusive sin egne modelfly!
Den 7. september afholdes modelflyvningens dag, og Egelund er projektor for Modelflyets Dag.
Der går næsten ikke en
dag, uden Modelf lyets
Dags protektor er i fjernsynet – forklædt som seriøs professor og ekspert i
danske skoleforhold.
Niels Egelund er kendt af
enhver lærer og de fleste forældre i Danmark som manden, der bl.a. står for gennemførelsen af Pisa-undersøgelserne og som altid indkaldes som sagkyndig, når der
skal tales om ting som f.eks.
den ny skolereform.
Men Niels Egelund har en
side, som vil være hemmelig
for rigtig mange: Af hjertet er
han lige så meget pilot som
professor i pædagogik.
Hvem vidste f.eks. at han
har fløjet SAS jumbojet i
sin tid? Eller at han har været flychef for det færøske
luftfartsselskab
Atlantic,
at han er den eneste danske civilperson der ejer ikke
bare et militært jet-kampfly men to, at han har eller har haft flycertifi kat til
Tjæreborg-præstens legendariske feriefly Caravelle,
BAe146, C500-550, Fokke
27, SA226/227, SD33-36,
E110, L29, L39, det danske
luftvåbens T33 og det russiske MIG15 foruden godt
Fouga Magister (OY-FGA) klar til start med ejer og pilot Niels Egelund på plads i det forreste
sæde - ved Roskilde Airshow 2011 i Roskilde Lufthavn, Danmark
et halvt hundrede et- og
tomotorede privatfly og en
halv snes svævefly…?
Hvis man vidste det, er
der i hvert fald rigtigt mange som ikke ved, at han begyndte som ca. 10-årig med
at flyve linestyret modelfly
på græsplænen mellem to
sociale boligblokke i Odense, og at han siden har bygget og fløjet rigtig mange
forskellige modelfly, alt fra
svævefly og motorfly til helikoptere.
Protektoren for årets udgave af Modelflyets Dag
– som fejres søndag den 7.
september på langt de fleste af landets 100 modelflyvepladser og i Haderslev på
klubbens bane ved Slivsøen - er ikke bare en flyvegal professor. Egelund er
flyveGLAD professor med
en læreruddannelse og tre
solide akademiske uddannelser i pilotbag´en.
Uddannelser som han
delvis studerede sig til på de
lange, lige stræk i cockpittet
på store rutefly på vej over
Atlanten.
Snart 70 år – og stadig
aktiv i luften
EGE, som er hans kaldenavn fra den gang, han fløj
og fl irtede med lydmuren,
bliver 70 år næste gang.
Men han ”leger” stadig
med fly, både sin jetjager af
mærket Magister Fouga og
sine modelfly. Fordi han er
lige så saglig omkring sin
flyvning, som han er omkring sin professorgerning.
Og fordi begge dele for ham
er en måde at leve livet på.
Ny sæson for IT-kurser til alle
C h r ist ia nsfeld I T og
EDB klub har til huse i
Christiansfeld Seniorhus, og begynder den 29.
september sin 10. undervisningssæson i en
moderne og særdeles veludstyret datastue.
I forbindelse med den
årlige generalforsamling i
Seniorhuset, med deltagelse af mere end 60 medlemmer, blev der samtidig mulighed for tilmelding til den
kommende sæsons undervisning i EDB og IT.
Foreningen, der er ganske uden kommunal eller anden tilknytning, har
igennem de sidste 10 år
hvert år gennemført undervisning for op til 80 medlemmer, ved hjælp fra lokale og kyndige EDB brugere, der helt uden vederlag
har stillet deres kunnen og
viden til rådighed, ved undervisning på 3 niveauer i
ugens første dage formid-
Computerne står klar til at blive brugt af nysgerrige kursister.
dag og eftermiddag.
Der undervises på begynder hold, let øvede hold
og øvede hold.
Principielt
undervises
i nedenstående områder,
men der sker i høj grad en
individul tilpasning til holdenes ønsker.
På begynderhold undervises i : E-post, Nem
ID, Borgerservice, E-mail,
Word, Netbank og rejsekort.
På letøvede hold undervises i: Gennemgang af computere, USB og PCéns mappeopdeling. Og også i Email, internet, Word tekstbehandling, Exel regneark
og billedbehandling.
På øvede hold undervises i en dybere gennemgang
af internet, Word, E-mail,
Exel, Fotobehandling, dog
således at evt. ønsker fra deltagerne vil have 1. prioritet.
Foreningen har i år investeret i nye PCere, og har
af Microsoft fået stillet styreprogrammet Windows 7
samt Office 2010 til rådighed. Der er også købt en ny
fuldelektronisk storskærm.
Der plads til 14 ”elever” i
alt pr, hold, og der er en PC
til hver deltager, og der kan
udskrive på fælles printer.
Kontingentet er for medlemskab 50 kr. og for materialer 200 kr, i alt 250 kr.
for hele sæsonen.
Ansvarlig for undervisningen på de tre hold er :
Åge Krogh, Anker Sønniksen, Willy Søndergård og
Leo Roed. De har hver 2-3
”hjælpere” som støtte i undervisningen.
Interesserede kan henvende sig Aage Krogh tlf.
nr., 22 90 06 40 eller [email protected]
- Modelflyvningen er virkelig at anbefale af masser
af saglige grunde. Dette at
bygge og flyve et modelfly
involverer mange forskellige
videnskaber og teknikker,
som man kan fordybe sig i
på alle tænkelige planer. Fra
det overfladiske som det er
at samle et næsten færdigbygget modelfly til selv at
bygge og forså dybden i
den elektronik, aerodynamik, mekanik og hele den
perlerække af håndværk og
videnskaber, der er forenet
i et fly, siger Egelund, som
også ser sociale gevinster:
- I alle former for flyvning, uanset om vi taler
modelflyvning eller full
size fly, er miljøet omkring
flyvningen og flyvepladserne helt vidunderligt. Man
er ude i naturen, man er
sammen med gode venner,
man har et fælles grundlag
i flyvningen og flyene, har
fælles udfordringer, fi nder
beslægtede løsninger på beslægtede problemer, drikker af samme kaffekande.
En enorm glæde
- Der er en hel enorm
glæde i at beherske et kampfly eller en jumbojet. Der er
en kollossal tilfredsstillelse
i at bringe flere hundrede
passagerer sikkert igennem
storme og haglbyger til sikker landing i en vanskelig
tilgængelig, mørk og forblæst lufthavn.
- Men den oplevelse
jeg får, når jeg ser mine to
drenge flyve med et model-skolefly under kyndig
vejledning af en instruktør er lige så stor. Glæden,
nervøsiteten, entusiasmen
og stoltheden… det er lige
skønt hvad enten man selv
flyver modelflyet eller ser
sine børn tumle det.
- Der er masser af godt
at sige om flyvning og de
mennesker der er beskæftiget med flyvning, hvad enten det er bag styrepinden
eller på jorden omkring flyet. Og der er lige så mange
god ting at sige om modelflyvningen. Flyvning er en
videnskab og et mysterium,
og det største mysterium
er, at det er ligegyldigt hvor
stort eller lille flyet er, så er
fascinationen er den samme… og det kan jeg kun anbefale, at flest mulige danske bruger Modelflyets Dag
til selv at opleve på modelflyvepladsen i Haderslev
som man fi nder Slivsø 29,
Diernæs ved Slivsøen.
Bolig / Ejendomme
Hvis Du vil KØBE eller SÆLGE
SOMMERHUS
i Sandersvig-, Hejlsminde- eller
Grønninghoved-området
Så henvend Dig trygt til:
G
SAL
T I L GT
:
a
r
F S OL
Til :
Toldbodgade 13 . 6520 Toftlund
Telefon 7483 1280
www.mikkelsentofltund.dk
37 års erfaring med køb & salg af Sommerhuse
6
Tirsdag den 2. september 2014
SLAGTEREN TILBYDER: FISKEAFDELINGEN TILBYDER:
Hel
NAKKEFILET eller
PULL PORK
Frit valg
Pris pr. 1/2 kg
KUN
19
95
FERSK
TORSKEFILET
49
95
Pris pr. 1/2 kg
KUN
Tempt, Monster eller cult
FRIT VALG
10
00
RIBBENSSTEG EL.
KOGEFLÆSK
Pris pr. 1/2 kg
KUN
19
95
SuperBest v.
CHRISTIANSFELD SUPERMARKED
SuperBest samarbejder med De danske Vægtkonsulenter
Butik: 7456 1950 • Slagter: 7456 1960
Købmand Svend Petersen • City Centret • Lindegade 33 • 6070 Chr.feld • www.superbest.dk
Åbningstider: Mandag - fredag kl. 8.00 - 19.00 • Lørdag - søndag kl. 8.00 - 18.00
Tirsdag den 2. september 2014
7
WEEKEND-TILBUD
VANDMELON
Fra Spanien
PR. STK.
KUN
15
HARIBO
10
00
MAJS
Fra Danmark
PR. STK. 4 KR.
FREDAG - LØRDAG & SØNDAG
00
BLANDSELVSLIK
PORRER
Fra Danmark
PR. BUNDT
Ta’ 3 stk
Pr. 100 g
KUN
10
oo
6
95
FRIKADELLER eller
4 stk. FISKEFILETTER
4 stk.
25
00
FRIT VALG
MANDAG & FREDAG
ARLA LÆRKEVANG
Ta’ 3 x 1 liter
15
00
DELIKATESSEN TILBYDER:
FROKOSTPLATTE
TIL 2 PERSONER
Indeholder:
DIVERSE PÅLÆG
MED TILBEHØR
KUN
50
00
BLAND SELV FRUGT
Ta’ 10 stk.
KUN
15
00
SuperBest v.
CHRISTIANSFELD SUPERMARKED
SuperBest samarbejder med De danske Vægtkonsulenter
Butik: 7456 1950 • Slagter: 7456 1960
Købmand Svend Petersen • City Centret • Lindegade 33 • 6070 Chr.feld • www.superbest.dk
Åbningstider: Mandag - fredag kl. 8.00 - 19.00 • Lørdag - søndag kl. 8.00 - 18.00
8
Tirsdag den 2. september 2014
Livsglad lokalguide fylder 85
En af byens mest kendte
og vellidte ansigter fylder
85 år d. 8 september, og
Lorenz er stadigvæk fyldt
med livslyst.
Lorenz Christian Asmussen er en meget efterspurgt
lokalguide, der på meget livlig vis formidler Christiansfeld historie på flere sprog.
Han er en flittig foredragsholder, og spænder
vidt fra Christiansfelds historie, krigen i 1864, Kongefamilien, egen militærkarriere og Nato tid - og senest har han guidet og be-
Han er nemlig aktivt
Brødremenigheds
medlem, og kan hver torsdag
ses i Brødremenigheden nye
Genbrugsbutik. Han er en
god sælger, og får også altid
en snak med kunderne.
Lorenz rejser desuden
gerne og ofte. Ikke længere
som rejseleder, men som turist. Næste rejse går til Wien
sammen med familien i december og til sommer en
krydstogtrejse til Skt. Petersborg.
rettet om Samsø. Lorenz er
altid klar til nye opgaver.
Lorenz er meget aktivt og
det siges at det eneste sted
han sidder stille i længere
tid er på kirkebænken.
Stor livsglæde
Lorenz mistede sin hu-
spørger nysgerrigt til interesser og studier. Han kender derfor både bandet One
Direction, Roskilde festival
og Facebook.
Lorenz har ønsket at holde en fødselsdag uden den
store festivitas , men vil
være hjemme på selve dagen.
Fødselsdagen fejres lørdagen før sammen med familien og ren undtagelsesvis holder Lorenz fri på selve dagen, hvor gratulanter
er velkomne.
stru Kirsten for 2 år siden ,
sin ældste søn Lorens for et
år siden og sin søster Lillian
for 2 måneder siden. Store
tab, men med sit positive
og livsglade sind fortsætter
han tilværelsen med samme
energi og lyst som hidtil.
Han er familiemenneske og samler fortsat børn,
svigerbørn og børnebørn til
alt hvad der er godt at fejre
og samles om. Lorenz følger med i tiden, er altid orienteret om, hvad der sker i
den store verden, såvel som
i den nære familie. Han følger sine børnebørn tæt og
KØR-SELV-FERIE MED
Som læser af Tyrstrup Herreds Tidende/Christiansfeld Avis får du dette
specielle læsertilbud. Oplys rejsekoden ”THT” ved bestilling
– så får du automatisk rabatprisen.
Den gamle stiftsgård i Skåne
3 dage på hotel i Höör, Sverige
Ekstranat inkl. morgenbuffet 349,-
Åkersberg Hotel
Loppefund
i Seggelund
Lørdag den 6. september
er der stort loppemarked
tæt på Seggelund Cafeteria.
marked. Mormors cafe sælger kaffe og kage og Laila
Mogensen præsenterer produkter fra Nu Skin, Sundhed – indvendig & udvendig. Camilla Risbjerg viser
Tupperware nyheder og har
det nye katalog med.
Det foregår: Seggelund
Hovedvej 60, 200 m syd
for Seggelund Cafeteria, og
man kan parkere på marken.
Her vil der være blandet udvalg i brugskunst,
it/elektronik enheder, ride
udstyr, cykler, mooncars,
Buggi, værktøj, Build-ABears, legetøj, Teen -og
stor pige tøj og meget mere,
samt et stort 10 kroners
Åkersberg Hotel
Pr. person i dobbeltværelse
Har du brug for at trække stikket ud
og slappe af i idylliske omgivelser?
Oplev den lille oase, som hotellet
Pris uden rejsekode 1.349,nord for Bosjökloster og Ringsjön
•
2
overnatninger
midt i Skåne tilbyder sine gæster.
Traditionen for at drive gæstgiveri • 2 x morgenbuffet
går helt tilbage til 1700-tallet, og • 2 x eftermiddagskaffe
Åkersberg er en af Sveriges 19 stifts- • 2 x 2-retters middag
gårde med en ganske særlig evne til • 1 x entre til
Bosjökloster Slot
at blive et lille, hyggeligt frikvarter i
din travle hverdag. Her er de gamle • Fri Wi-Fi
stuer fyldt med atmosfære og anek- Børnerabat (ved 2 voksne)
1 barn 0-5 år gratis.
doter fra tiden før, verden gik af lave, 1 barn 6-14 år ½ pris.
og du kan fordybe dig foran pejseilden, drikke kaffe hver eftermiddag i Ankomst:
biblioteket eller spadsere en tur under Fredage frem til 19.12.2014
samt i perioden 9.1.-19.6.2015.
de store træer i hotellets park.
1.199,-
70 20 34 48
eller www.happydays.nu
BESTILLING: Telefon
Åbent hverdage kl. 8-17.
Service på husholdningsmaskiner
25 års erfaring
GELLERT
Hvide✓
areService
Ørbyhage 87 . 6100 Haderslev . www.gellert.nu . [email protected]
74 57 93 93 . 61 74 62 32
Husk rejsekode:
THT
Teknisk arrangør:
Ekspeditionsgebyr 79,-. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes.
Vil Kan
selv !
selv ?
IVÆRKSÆTTER 2014
Informationsmøde
Vil du undgå de fejltagelser, som andre har begået? Så start med et gratis informationsmøde, som giver dig et godt udgangspunkt for at komme videre. Mødet er
for alle, og du får værdifuld information og gode værktøjer, der betyder, at du er
bedre rustet til at komme godt i gang. Desuden får du introduktion til den hjælp,
der findes for iværksættere.
Torsdag den 11. sept. kl. 19.00-21.30
I House of Innovation, Jernbanegade 27, Kolding
Tilmelding på www.houseofinnovation.dk
Tirsdag den 2. september 2014
9
Hør om Struensee og Christiansfeld
Der er særlige fortællinger om Struensee på Håndværkets Dag.
Kom og hør helt særlige
fortællinger om Struensee og Christiansfeld ved
lokalhistoriker Lorenz
Asmussen og skrædder
Annette Herbst på Håndværkets Dag lørdag den
13. september kl. 11 i
Christiansfeld Centret.
Johann
Friedrich
Struensee var kong Christian VII livlæge og rådgiver,
som fik hugget hovedet af,
efter han havde haft en affære med Dronning Caroline Mathilde.
Men inden da tog
Struensee kong Christian
VII med på en dannelsesrejse til Zeist i Holland, der
er en Brødremenigheds By
ligesom Christiansfeld. Og
her så de, hvordan Brødremenighedens helt specielle dygtighed indenfor
håndværk skabte vækst i
området, og de gode håndværk blev grundlaget for,
at Christiansfeld eksisterer
som by.
Et af de gode håndværk
er skrædderfaget, som også
i dag praktiseres i Histori-
cum i Lindegade i Christiansfeld. Og i år har Historicum netop syet en rekonstruktion af Struensees
klæder til Kastellet i København.
På Håndværkets Dag vil
lokalhistoriker Lorenz Asmussen fortælle om, hvilken
indflydelse Struensee fik på
grundlæggelsen af Christiansfeld, og hvordan Struen-
see arbejdede for at få Brødremenigheden hertil.
Efterfølgende vil skrædder, cand.pæd. i tekstil
og håndarbejde Annette Herbst fra Historicum,
vise en rekonstruktion af
Struensees klæder og fortælle om skrædderfaget i
1700 tallet.
Hvordan var stilen?
Hvilke materialer og farver
brugte man? Hvordan syede de klæderne? Hvor stor
var Struensee? Og hvordan
blev det endelige resultat
skabt?
Fortællingerne holdes i
forlængelse af hinanden og
begynder lørdag den 13.
september kl. 11.00 i Christiansfeld Centret, Nørregade 12 i Christiansfeld.
I øvrigt er der et væld af
aktiviteter i Christiansfeld,
når Håndværkets Dag skydes af fra kl. 10.00 til kl.
15.00. Der er demonstra-
g
i
d
’
a
h
l
i
v
Jeg
tion af håndværkstraditioner på Prætoriustorvet og i
haven bag det gamle apotek
Historicum, Plantemarked
ved Super Best og Christiansfeld Idrætsforenings 90
års fødselsdag med masser af sports-aktiviteter ved
Cuben.
Alle er velkomne. Man
kan se et program over dagen på www.christiansfeldcentret.dk
10
Tirsdag den 2. september 2014
Håndværkere m.m.
alt
i
tømrer- og
KERAMISK GLAS
til brændeovne
• GLAS til drivhuse
• INDRAMNING
snedkerarbejde
Det er også en kunst
at ramme ind
- det ved
Glarmesteren.
Favervraa Bygade 29-31
6070 Christiansfeld
Bil: 40 71 15 42
Fax 74 56 14 42
www.skovsbyggeforretning.dk
[email protected]
- godt håndværk
gennem generationer
74 56 15 42
Grundlagt 1. april 1872
v/ Preben Schau
Jomfrustien 26 . 6100 Haderslev
Telefon 7452 3365
Fjelstrup Nørrevej 28 · 6100 Haderslev
Tlf. 21 63 65 17 · [email protected]
ALT TØMRER- OG SNEDKERARBEJDE UDFØRES
✔ Kedeludskiftning
✔ Gas, olie, eller biobrændsel
✔ Fjernvarmekonvertering
Kloak - Tilslutning - Reparation
Din lokale kloakmester
Områdets Glas- & Rammefagmand
Gas-/Oliefyrsservice
KLOAK
& ANLÆG
Aut. kloakmester Niels-Christian Gaarde
Kloakarbejde, belægning, anlæg,
skovarbejde og ejendomsservice
GLARMESTER
SCHAU
FJELSTRUP
Fjelstruprødvej 19 · Fjelstrup · 6100 Haderslev
Tlf. 74 56 60 70 · Fax 74 56 60 20 · Biltlf. 20 14 96 70
alt i murerarbejde udføres
Rådgiver
Uforbindende tilbud
BAKKEGÅRDEN
Tlf. 7456 1480
TILSLUTTET
reparationer · nybyggeri · Flisearbejde
Betonarbejde · Ombygning · Kloakarbejde
GARANTI
O RD N IN G
Frørup Byggeforretning
GARANTI PÅ KVALITET
V/ Jens Chr. Ravn · Kloak- og murermester
præstegaardsvej 2 · 6070 Christiansfeld
telefon 74 56 82 60
Bil tlf. nr. 40 33 14 60
v/Peter Hansen . Anderup Skovvej 66
Bjerndrup . 6070 Christiansfeld
Tlf. 2367 8548
Alt i tømrer og snedkerarbejde
Døre og vinduer
Tagarbejde
Køkken og bad
Nybyg og ombygninger
Firmaservice
Udestuer og pavilloner
Glarmesterarbejde
Reparation af møbler
Alt værkstedsarbejde
Mikael Henriksen
Mobil 2830 6666
Ahlnor
Udrykninger
Få gratis og uforpligtende tilbud
Uge 34
7020 5859
23/08 2014. Kl. 02.07:
Aba-alarm
Industrivej 9 6070 Christiansfeld E-mail: [email protected] www.ahlnor.dk
•
•
•
Populær triologi
Industrivej 12 · 6070 Christiansfeld
Tlf. 7456 2933 · [email protected]
www.prebenjohansen.dk
CVR. 85501119
Murer ■
Tømrer ■
Snedker ■
Entreprenør ■
Anlægsgartner ■
Kloak-inspektion ■
Aut. Kloakmester ■
Ejendomsservice ■
Martensens Boghandel
glæder sig til at kunne tilbyde den nyudkomne ’PÅ
KANTEN AF EVIGHEDEN’, som er tredje og
sidste bind af Ken Folletts
populære trilogi.
Følg familierne fra GIGANTERNES FALD og
VERDENS VINTER fra
1960’erne og frem - en tid
præget af kold krig, fri kærlighed og rock’n’roll.
I bogen er det børnebørnene af personerne fra GIGANTERNES FALD, vi
følger, men romanen byder
også på gensyn med forældrene fra VERDENS VIN-
TER og bedsteforældrene,
som har været vidne til et
langt, dramatisk århundrede.
Den Kolde Krig er i centrum her i det afsluttende
bind, fra Berlinmuren bliver rejst i 1961 til dens fald
i 1989, og Follett fortæller
igen lyslevende og bevægende om de store historiske begivenheder gennem en række familier, der
kæmper og ofrer sig for den
personlige frihed – for dem
selv og dem, de elsker.
Anmeldere har bredt
rost bogen i høje toner, og
Martensen forventer derfor
et godt salg af bogen.
23/08 2014. Kl. 09.08:
Aba-alarm
23/08 2014. Kl. 09.28:
Naturbrand/halmstak
24/08 2014. Kl. 02.38:
Aba-alarm
Uge 35
25/08 2014 kl. 19.20:
Færdselsuheld på Tøndervej i Kolding
27/08 2014 kl. 18.00:
Markbrand ved Kærfort
29/08 2014 kl. 09.41:
Færdselsuheld på motorvejen
29/08 2014 kl. 13.47:
Færdselsuheld på motorvejen
Tirsdag den 2. september 2014
11
Pensionistforeningen
- et værn mod ensomhed
Christiansfeld Pensionistforening inviterer til
åbent hus med lærererigt
og sjovt foredrag, gratis
kaffe, fællessang og hyggeligt samvær.
Christiansfeld
Pensionistforening håber at få huset fuld af gæster, når foreningen torsdag den 11. september inviterer til åbenthus i SeniorHuset på Skolevej 10 fra klokken 9.30 til
ca. 16.
I løbet af dagen trakteres
der med gratis kaffe, to foredrag, fællessang, socialt
samvær og muligheden
for at købe en let frokost.
Foredragene er dels med
indbygget garanti for at få
rørt lattenmuskleme, det bliver nemlig med fhv. højskoleforstander m.m. Niels Ole
Frederiksen, dels et lærerigt
af slagsen om hvad man skal
gøre for at få - eller at blive
fri for - NemiD og DigitalPost senest 1. november.
Arrangementet er for
alle interesserede pensionister - men foreningen har
en særlig gruppe i tankeme,
som den især opfordrer til at
møde frem:
- Vi ved, at der rundt omkring sidder nogle pensionister, der keder sig lidt, og
nogle føler sig måske også
lidt ensomme, men ved ikke
rigtig, hvad de skal gøre for
at ændre på det, fortæller
formanden, Hans Andreasen, om baggrunden for initiativet.
Socialt samvær
giver livskvalitet
- Vi oplever jo, at der i
forbindelse med vores aktiviteter også opstår et socialt
netværk mellem deltagerne.
Det er med til at im.ødegå,
at vi føler os ensomme, og
det betyder meget for vores
livskvalitet, uddyber Hans
Andreasen.
Bestyrelsen vil i øvrigt
også meget gerne tage imod
ideer til, hvad, folk synes,
der skal foregå i en seniorforening. Den håber derfor
på stor tilstrømning til arrangementet, der også støttes økonomisk af organisationen Danske Seniorer, som
foreningen er medlem af.
Dørene åbnes klokken
9.30, hvor der står gratis
kaffe og småkager på bordene, indtil en repræsentant
fra kommunen kommer og
orienterer om digital kommunikation fra kl. 10. Her
vii der også være lejlighed
til at stille spørgsmål.
Fra kl. 12 er der frokost,
hvor der sælges “3 flade
med 1 øl/vand” for 20 kr.,
hvorefter der er kaffe,
hyggesnak, måske strække ben, ryge, synge m.m.
på programmet, indtil kl.
13.30, hvor Niels Ole Frederiksen, der er kendt for at
give lattermuskleme tankevækkende motion, overtager mikrofonen.
I kaffepausen kl. 14.30
serveres der gratis kaffe og
kage, hvorefter Niels Ole
Frederiksen og hans
medbragte pianist leder fællessang fra et til lejligheden
fremstillet sanghæfte, som
deltageme må tage med
hjem.
Arrangementet
slutter
ved 16-tiden. Selv om der
er lagt op til et heldags-arrangement, behøver man
ikke at deltage i hele arrangementet, understreger bestyrelsen.
Cash i kirken
Sangeren Karsten Holm
har tidligere haft stor succes med ”Elvis i kirken”, nu
er han aktuel med et koncertforedrag med en anden gigant i den amerikanske populærmusik: Johnny
Cash. ”Cash i kirken”.
Det handler om contrysangeren Johnny Cash og
Der blev spillet Præmieskat i Haderslev på Sønderbro nr. 12 tirsdag i sidste uge.
Der var fremmødt 21 spillere,
og klokken 22,00 blev det oplyst at dem der fik mest ud af
med hastighedsgaranti
Kampagnetilbud 2
90/90 Mbit/s Fiberbredbånd
waoo.tv - online film og TV
Hastighedsgaranti 3
– bestil inden 30.09.2014
179,-
test”
i
t
s
d
e
”B 3. år i træk
pr. md. i 6 mdr. 2
1
Herefter 399,- pr. md. Min. pris 1.074,-.4
Forudsætter adgang til fibernettet.
2
Analyse foretaget af Loyalty Groups BrancheIndex
for Internet 2012, 2013 og 2014.
kortene var følgende:
1. Viggo Hermansen: 1778
point
2. Leif Aagaard: 1581 point
3. Jørgen Lei: 1520 point
4. Ejvind Madsen: 1492 point.
Helge Therkildsen var
med 930 point den der kom
nærmest på de magiske 888
point. Han modtog derfor
en flaske af "Huset's gode
Vin".
Fiberbredbånd
om
Kåret s
1
fortælling om at se Guds lys
og holde fast i kærligheden.
Ved koncerten i Hjerndrujp kirke 11. september
har Karsten Holm med sig
Martin Blom, guitar, Bjørn
Bønne Petersen, kontrabas
og Knud Erik Fuddi Steengaard, violin.
En flaske vin til Helge
Få markedets bedste internetløsning
Jeg vil rigtig gerne ha’ dig, fordi jeg synes,
at du fortjener markedets bedste internet,
som du får med Waoo! fiberbredbånd.
Løsningen er faktisk så god, at Waoo!
for 3. år i træk er kåret som ”Bedst i test”.
Det synes jeg, at du skal have glæde af .
Lige nu har jeg et MEGET KÆRLIGT TILBUD
til dig.
for
de indre kampe, han hele
sit liv udkæmpede og som
udmøntede sig i de formidable sange og fortolkninger, han efterlod sig.
Historien om Johnny
Cash er en musikalsk fortælling om et menneske i
evig kamp med tilværelsens
skyggesider – men også en
3
4
Bindingsperioden er 6 mdr. Kampagneprisen gælder kun for privatkunder, der ikke har modtaget
internet, TV og/eller telefoni via deres fibernetforbindelse de seneste 6 måneder, og har adgang
til fibernet. Adgang til fibernet defineres ved en standard etablering på maksimalt 20 meter
fra skel. Vi henviser i øvrigt til vores leveringsbetingelser på trefor.dk.
Waoo! hastighedsgaranti forudsætter, at testen er gennemført på testdinhastighed.dk
og rapporteret efter betingelserne.
Min. pris de første 6 mdr. (bindingsperioden) er 1074,- (6*179,-). Prisen herefter
er 399,- pr. md. Tilbuddet gælder ved bestilling inden 30.09.2014
”Se mere og bestil på waoo.dk,
eller ring til TREFOR kundeservice
på tlf.: 70 211 100
energi til livet
Spa r
1. 320,-
Tirsdag den 2. september 2014
Fællesspisning
på Engbo
søndag d. 21. september 2014 kl. 18.00
Mød op til en hyggelig aften
hvor vi siger ”farvel” til Engbo
Næste fællesspisning er på ”Hejls gamle Skole”
Pris voksne kr. 50 og børn kr. 25
Bindende tilmelding senest
torsdag den 18. september 2014 til:
Kirsten 23 34 17 82
Vel mødt
Madholdet
ALLE ER VELKOMNE!
Aut. Kloakmester
Smedegade 13, 6000 Kolding
Mobil: 2022 1219
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
Trailer
fra pla salg
dsen
Kolding Kloak-TV
Speciale i renovering af huskloakker
Belægningsarbejde
Lev. af muld, sand, flis, sten og grus
Afhentning af alle former for affald
Godkendt affaldstransportør
Trailersalg mandag til lørdag
Ring - vi er altid at træffe
----- Grundlagt i 1976 -----
----- KLIP UD OG GEM ----- KLIP UD OG GEM -----
Kom til sidste
----- KLIP UD OG GEM ----- KLIP UD OG GEM -----
12
Husk du kan også læse avisen på:
www.tht-ugeavis.dk
NYT I CHRISTIANSFELD:
Christiansfeld
Pensionistforening
holder åbent hus i Seniorhuset
Torsdag den 11. september 2014
Program - formiddag
til åbent hus arrangement
Christiansfeld
Husflidsforening og Aftenskole
9.30
Så går starten på en ny og spændende sæson.
11.30
10.00
Kreativ Cafe – for voksne i alle aldre
12.00
START: Tirsdag den 2. september 2014
kl. 18.30 – 21.30. herefter hver tirsdag
STED: Seniorhuset, Skolevej 10, Christiansfeld.
13.00
Kan du lide at være kreativ, og gerne i selskab med andre, så
tag dit arbejde med og kig forbi. Vi har det rigtig hyggeligt
og hjælper hinanden. Også for dig, der gerne vil i gang med
noget håndarbejde af enhver slags.
Der vil være mulighed for at købe kaffe/te.
Åbner vi dørene og tager imod
forhåbentlig mange nye medlemmer.
Orientering om digital kommunikation
med det offentlige (borger.dk)
Gøre klar til frokost: 3 flade m/1 øl eller
vand: kr. 20,Frokost, hvor vi vil orientere om Danske
seniorer.
Strække ben, ryge, blunde m.m.
Program eftermiddag
13.30
14.30
15.00
Drop in malercafe – eftermiddag
START: Tirsdag den 2. september 2014
kl. 13,30 – 16.00. herefter hver tirsdag
STED: Seniorhuset, Skolegade 10, Christiansfeld.
Der males frit uden instruktør, men vi hjælper hinanden.
Der vil være mulighed for at købe kaffe/te
16.00
Aftenskolen Knipling – 18 timer
Foredraget ”Pensionisten” med Niels Ole
Frederiksen.
Kaffe med kage.
Fællessang med Niels Ole og
hans pianist.
Vi får en snak om oplevelserne i dagens
løb, samt evt. ønsker for, hvad der skal
foregå her i vores forening.
Derefter, tak for i dag, gerne med en sang
Fri entré og kaffe m/brød. På gensyn.
START: Tirsdag den 16. september 2014
– herefter tirsdage i lige uger
Tid:
Fra kl. 18.30 – 21.15
STED: Seniorhuset, Skolegade 10, Christiansfeld
PRIS: kr. 710 Folkepensionister dog kun kr. 515
LÆRER: Kirsten Wind Hansen, underviser begyndere
og øvede
DANS FOR ALLE
Moderne maleri – 18 timer
Sæson 2014/1015
START: Tirsdag den 2. september
kl. 19.00 – 21.30 hver tirsdag
STED: Christiansfeld Skole, indgang Gl. Kongevej
PRIS: kr. 710 - Folkepensionister kr. 515
Billedkunstner Gytte Thykær underviser i moderne
maleri, forskellige teknikker, malerlærer farvesammensætning.
Humørdans for par - Christiansfeld
Kongensgade 34 - parkering lige uden for døren.
Tirsdage fra kl. 19.00 - 21.00
24 gange - Pris kr. 850
Vi starter med Modeshow, og derefter er der
kaffe og lagkage til en pris á 40 kr.
Kom og få en gratis prøvetime.
(Husk drikkevarer til pausen)
Yderligere information:
Vel mødt, Bestyrelsen
SMARTEXs
Modeshow og Tøjsalg
Fredag den 12. september 2014
fra kl. 14.00 til kl. 16.00
Start den 9. september 2014
Tilmelding til aftenskoleholdende SKAL ske til
skoleleder Grete Krag tlf. 40 56 23 43
Betaling inden kursus start via netbank eller kontant
den 1. kursusaften.
Reg.nr.: 9743 Konto. nr.: 0067598
SENIORHUSETS BRUGERRÅD INVITERER TIL
Pardans til al populær musik.
Quick Step - Jive - Vals - Cha Cha Cha - Bugg m.m.
Vævning starter først til januar
Modeshow
i Seniorhuset
Gerda Jensen, telefon 7559 4229
Bedst mellem kl. 17 - 19.
Mød op til en hyggelig eftermiddag
og tag gerne venner og bekendte med.
Seniorhuset
Inge Sick
Gymnastik i Stepping.
HOLD
Damer /kom-i-form NY DAG
Forældre og barn 1-3 år
Puslinge 3-4 år
Brumbasserne 5år -0.kl
Springfiduserne mix 1-3 kl.
Ti+ Spring/rytmemix 4. kl –6.kl
TEEN – gym 7.kl – opefter
Motionsherre
Sæson 2014/2015 - Start i uge 38
TID
Tirsdag kl. 19.00-20.00
Torsdag kl. 16.00-16.45
Torsdag kl. 16.00-16.45
Torsdag kl. 17.00-18.00
Torsdag kl. 17.30-18.45
Torsdag kl. 18.15-19.45
Torsdag kl. 18.15-19.45
Tirsdag kl. 19.00-20.00
STED
Hallen
Hallen
Hallen
Hallen
Hallen
Hallen
Hallen
Hallen
TRÆNER
Vibeke og Lis
Charlotte
Jonna, Lærke, Sofie
Asmus, Mette T., Hannah, Lærke, Sofie
Kim, Reiner, Emma, Emilie, Mathilde, Tina
Reiner, Marlene , Betina, Reiner, Lau
Annelie, Line, Reiner, Lau
?
Kom og vær med, alle er velkommen.
Hilsen gymnastikafdelingen i Stepping.
Tyrstrup
Herreds
Tidende
Jernbanegade 1
Tlf. 7456 1433
[email protected]
www.tht-ugeavis.dk