PTA Medarbejder

Undervisningsbeskrivelse
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin
maj-juni 2013
Institution
VUC Skive-Viborg
Uddannelse
Hfe
Fag og niveau
HF Engelsk B
Lærer(e)
Første år læste holdet med Tina Brunsgaard Bjerregaard
Agantha Yogachandiran
Hold
sDh6EnCB11
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Growing Up (eksamen)
Titel 2 Crime (eksamen)
Titel 3 Northern Ireland
Titel 4 South Africa (eksamen)
Titel 5 The American Dream (eksamen)
Titel 6 Multiculturalism in Britain (eksamen)
Titel 7 The Death Penalty in the USA (eksamen)
Side 1 af 8
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 1
Growing Up
Indhold
Kernestof:
Fra Here and Now, Gyldendal 1972
1. Shirley Jackson Charles 1948 (short story
Fra The Lift, Gyldendal 1993
2. Anynomous I’m having fun 1985 (short story)
Fra Contexts, Gyldendal 2004
3. Cherie Booth Together we can beat the bullies 2002 (article)
Eksamensstil fra august 2011 (B-opgaven)
4. Blake Morrison You can’t touch me 2010 (short story)
Supplerende stof:
Film: Precious (2009)
Herefter: Hollywoodmodel/Berettermodel
Omfang
Ca.25 lektioner á 50minutter
Særlige
fokuspunkter
Som holdets første emne er ”Growing Up” valgt pga. emnets almene karakter.
- ordforråd indlæres
- introduktion til tekstanalyse af noveller og artikler
- lærerstyret undervisning
- kort introduktion til filmanalyse
Væsentligste
arbejdsformer
Klasseundervisning, individuelt arbejde, par- og gruppearbejde.
Der afleveres en skriftlig aflevering i forbindelse med såvel Precious
(i forløbet) og You can’t touch me ( senere på året, da holdet skulle have en
’rigtig eksamensopgave at arbejde med’
Side 2 af 8
Titel 2
Crime
Indhold
Kernestof:
Fra, Contexts, Gyldendal 2004
1. Tony Thompson, Paul Harris and Adam Blenford They are lethal
unfeeling and no one can touch them 2002 (article)
2. Terry McCarthy Warning 2001(article)
3. Nancy Gibbs It’s only me 2001 (article)
4. Marita Conlon McKenna Good Girl 2001 (short story)
Supplerende stof:
Film: Bowling for Columbine (2002)
+ kritik: http://www.hardylaw.net/Truth about Bowling.html
Omfang
Særlige
fokuspunkter
Ca. 30 lektioner á 50 minutter
-
Væsentligste
arbejdsformer
indsigt i dele af amerikansk og engelsk ungdomskultur og
samfundsmæssige problemstillinger i hvert land
klassediskussioner
fokus på tekstnært arbejde
udvidelse af ordforråd
arbejde med forskellig genre: artikler, noveller, og dokumentarfilm
Klasseundervisning, individuelt arbejde og gruppearbejde, herunder
fremlæggelse på klassen.
Side 3 af 8
Titel 3
Northern Ireland
Indhold
Kernestof:
Fra The Short Stories of Liam O’Flaherty New English Library 1937
1. Liam O’Flaherty The Sniper 1923 (short story)
Fra http://www.fortunecity.com/bally/sligo/93/omagh898.html areas: “ Event”,
The Victims Speak’, ‘A Day of Reflection’, Location: About Omagh’
2. The Omagh Massacre 1999(article)
Fra The Lift, Gyldendal 1993
3. Owen Bowcott The Making of a Provisional 1992 (article)
4. Michael Becket To Keep the Faith 1982 (short story)
Fra http://www.lyricsfreak.com/u/u2/sunday+bloody+sunday20141428.html
5. U2, Sunday Bloody Sunday,1983 (lyric)
Supplerende stof:
Film: Michael Collins (1996)
Fra The Lift Gyldendal 1993
Historical and Political Background on Northern Ireland – A Brief Outline, 1978
Omfang
Særlige
fokuspunkter
Ca.25 lektioner á 50 minutter
-
Væsentligste
arbejdsformer
Historisk emne, som skal give indsigt i et engelsktalende områdes
baggrund og den verserende/afsluttende konflikt
Fastholdelse af genrebevidsthed, samt værdien af at tekster supplerer
hinanden
Udvide kursisternes viden om Nord Irland og konfliktens betydning for
det samfund der eksisterer i dag
Indsigt i kartoffelkrisen og IRA’s udvikling m.fl.
Klasseundervisning, individuelt arbejde og gruppearbejde.
Gruppearbejde har fungeret som projektforløb, hvor klassen delt i seks grupper
har arbejdet med hvert deres historiske område (lærervalgt) og fremlagt mdtl på
klassen
Side 4 af 8
Titel 4
South Africa
Indhold
Kernestof:
Fra BBC Homepage/word/service/education: Wednesday, 3 August 2000
http://news.bbc.co.uk/l/hi/world/africa/903698.stm
1. Mbeki: Whites Must do More (article)
2. Mbeki: Whites Reject Mbeki Critcism ( article)
Fra Norton Anthlogy of English Literature 8th ed.Vol 2ed. W &W Norton &
Company, 2006
3. Nadine Gordimer The Moment before the Gun Went Off 1991(short story)
Fra Pulse Fiction Angela Royal Publication 1998
4. David Evans Dead Man’s Shoes 1998 (short story)
Fra Here and Now Gyldendal 1972
5. Richard Rive The Bench 1993 (short story)
Frahttp://bths.enschool.org/ourpages/auto/2010/2/1/47903085/Country%20Lover
s002.pdf
6. Nadine Gordimer Country Lovers 1980 ( short story)
Supplerende stof:
Film: Cry Freedom (1987)
Omfang
Særlige
fokuspunkte
r
Ca. 35 lektioner á 50 minutter
-
Væsentligste
arbejdsform
er
Geografisk/historisk emne, der har bidraget til kursisternes indsigt i og
forståelse for et engelsktalende områdes kulturelle og historiske udvikling.
Mundtlige oplæ
Tekstanalyse af mere komplekse tekster
Skriftlige produkter indenfor emnet apartheid og racisme
Indsigt i tiden før, under og efter Apartheid styret i Sydafrika
Klasseundervisning, gruppearbejde og pararbejde
Igen er projektarbejdet en væsentlig del af det historiske aspekt og eleverne oplever
i højere grad at have ansvaret for egen og andres læring, elevfremlæggelser
Side 5 af 8
Titel 5
The American Dream
Indhold
Kernestof:
Fra American Ideals and Ideal Americans, systime 1988
1. Thomas Jefferson The Declaration of Independence 1776(document)
Fra http://www.phy6.org/outreach/Jewish/Lazarus.htm
1. Emma Lazarus The New Colossus 1883 (poem)
Fra Born in the USA Futurum 1984
2. Arnold Schwarzenegger (interview)
3. Burce Springsteen The Promised Land (poem)
4. Jimmy Santiago Baca Immigrants in our own land 1982 (poem)
5. Liam O’Flaherty Going Into Exile 1927 (short story)
Fra http://www.huffingtonpost.com/2008/08/28/barack-obama-democraticc_n_122224.html
6. Barack Obama The American promise 2008 (speech)
Supplerende stof:
Film: The Pursuit of Happiness (2006)
Omfang
Særlige
fokuspunkter
Ca.25 lektioner á 50 minutter
-
Væsentligste
arbejdsformer
Styrke og nuancere kursisternes indsigt i USA,
Indsigt i et væsentligt aspekt ved det amerikanske samfund, den
amerikanske drøm og dens oprindelse
Indsigt i USA’s historie, heri opbygningen af nationen med
perspektiv på Uafhængighedserklæringen
Udvide kursisternes ordforråd og sproglige kompetencer
Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde og elevfremlæggelser
The New Colossus –youtube
Side 6 af 8
Titel 6
Multiculturalism in Britain
Indhold
Kernestof
Fra Commonwealth Little England Gad Dahlman 1979
1. Rudyard Kipling The White Man’s Burden 1899 (poem)
Fra Contexts Gyldendal 2005
2.
Hanif Kureishi My Son the Fanatic 1997 (short story)
Fra Another England, Hans Reitzel 1978
3. Mrs Frost and Her Neighbours 1971 (interview)
4. Jan Needle The White Man’s burden 1980 (short story)
Supplerende stof:
Film: East is East (1990)
Omfang
Særlige fokuspunkter
Ca. 20 lektioner á 50 minutter
-
Væsentligste
arbejdsformer
Indsigt i det britiske imperium og kolonifortid
Indsigt i kultursammenstød mellem indvandrere og
værtsnationens befolkning
Indsigt i kultur og generationssammenstød mellem første og
anden generations indvandrere.
Særlig fokus på personkarakteristik og korrekt citering og
kildehenvisning
Klasseundervisning, gruppe og pararbejde, elevfremlæggelser
Skrifligt arbejde med My son the Fanatic - personkarakteristik
Side 7 af 8
Titel 7
The Death Penalty in the USA
Indhold
Kernestof
Fra The Death Penalty Information Center: http://www.deathpenaltyinfo.org/
1. Facts about the Death Penalty and Women and the Death Penalty
(article)
Fra The Lift, Gyldendal 1993
2. Kevin O’Sullivan My Sons on Death Row1991 (article)
Fra http://www.prodeathpenalty.com/
3. Who Speaks out for the Victims of Those we Execute? Og The Death
Penalty Prevents Future Murders (article)
Fra The Star Ledger; http://www.deathpenaltyinfo.org/survivors-sakeabolish-death-penalty-richard-pompelio
4. Richard D. Pompelio For Survivors’ Sake, Abolish the Death Penalty
(article)
Fra http://www.metrolyrics.com/dead-man-walking-lyrics-bruce
springsteen.html
5. Bruce Springsteen Dead Man Walking 1995 (poem)
Supplerende stof :
Amnesty international: Death Penalty in 2011
http://www.youtube.com/watch?v=aQDy-Ai4bw4
Jeremy Irons indlæg mod dødsstraf på
http://www.youtube.com/watch?v=TVMho2cP1NE
Film: Dead Man Walking (1995)
Omfang
Særlige
fokuspunkter
Ca. 25 lektioner á 50 minutter
-
Væsentligste
arbejdsformer
Kritisk indsigt i et væsentligt historisk og samfundsmæssig forhold i
USA
Styrke og udvide kursisternes generelle indsigt om USA
Tilegnelse af nye gloser og ordforråd indenfor emnet dødsstraf
Klasseundervisning, gruppe og par-arbejde. Klassediskussioner/debatter
omkring for og imod dødsstraf, elevfremlæggelser
Side 8 af 8