Abstract - Research in Faith and Health

2014
Produkter og ydelser fra Weishaupt-koncernen
Energi-Teknik | Energi-Indvinding | Energi-Management
Den nye brænder WM 50 fra Weishaupt –
digital præcision op til11MW*
* drift ved 50 Hz
4
I den populære brænderserie WM
har man samlet alle fordelene fra
Weishaupts brænderteknik.
Brænderen er et resultat af målrettet
udvikling og er et fremtidssikret valg. I
tillæg til serierne10, 20 og 30 kommer
nu serie 50, som kan leveres som gas-,
olie- og kombibrændere med præcis digital teknik. Ud over at give mulighed
for en yderst effektiv drift er disse
brændere udstyrede med alle tænkelige
sikkerheds- og kommunikationsfunktioner, som efterspørges til avancerede
anlæg.
Den nye brænderserie WM 50, som på
sigt skal afløse de nuværende industribrændertyper, er også en meget avanceret brænder:
• Højere ydelse og reduceret strømforbrug på grund af øget blæservirkningsgrad
• Mærkbart lavere støjniveau
• Egnet til høje fyrbokstryk
WM 50 brænderen forventes at komme
på markedet i efteråret 2014.
5
Nye brændere fra Weishaupt:
En optimal løsning til mange anlægstyper
Weishaupt industribrændere med op
til 28 MW ydelse.
Weishaupt brændere anvendes til
mange formål. Ud over pålidelig varmeforsyning efterspørger industrien og erhvervslivet også driftsikre fyringsanlæg.
Med konstant videreudvikling og forbedring bliver fyringsanlæggene mere
effektive og yder bedre, hvilket også reducerer emissionen.
6
Weishaupt WK-serien er et glimrende
eksempel på en sådan udvikling. I kraft
af den modulære opbygning kan disse
brændere tilpasses utroligt mange anlægstyper. Ydelsesområdet går nu op til
28 MW, og med de forskellige blandeindretninger kan disse brændere anvendes på mange forskellige fyrbokse.
Den digitale brænderstyring gør det
enklere at indstille og betjene, vejleder
om effektiv drift og giver mulighed for
fleksibel kommunikation med forskellige anlæg.
Kombineret CO/O2-regulering
For overvågning og optimering af forbrændingsprocessen er det med den
digitale fyringsmanager W-FM 200
muligt at kombinere CO-måling med en
O2-diffusionssonde. Den store fordel er
den korte reaktionstid, hvor der via
brænderens elektroniske samstyring
tilføres en præcis luftmængde.
Dette forbedrer forbrændingskvaliteten, reducerer emissionen og øger
sikkerheden.
Kommunikationsmodul W-FM COM
Det nye kommunikationsmodul W-FM
COM anvendes til kommunikation mellem Weishaupt brændere med digital
brænderstyring (W-FM 50 – 200) og
styrings- og overvågningsudstyr uanset
afstanden. Der oprettes forbindelse via
internettet, hvorefter der er mulighed for
kontrol og indstilling af anlægsparametre via smartphone og PC.
Internet
PLC som option
Visning i
internetbrowser,
e-mail-boks
Brænderdriftværdier
Fejlhistorik
W-FM COM
Videresendelse
og lagring af
værdier
Modulet kan lagre brænderdata, som
kan hentes via download eller e-mail.
Modulet meddeler også via e-mail om
overskridelse af grænseværdier eller
om fejlfunktioner. Fjernbetjening (læse
eller skrive) sker via en password-beskyttet internet-standardbrowser (f.eks. Internet Explorer).
En eller flere brændere
med W-FM 50 op til W-FM 200
7
Oversigt over Weishaupt brænderne
Serier:
W
purflam®:
Op til 40 kW
Størrelse 5:
Op til 50 kW
Størrelse 10 – 40:
Op til 570 kW
WM
Størrelse 10: Op til 1,25 MW
Størrelse 20: Op til 2,6 MW
*
*
Industri
Størrelse 30: Op til 2,4 MW
Størrelse 40: Op til 3,6 MW
WK
Størrelse 40: Op til 3 MW
1 MW
Et program med brændere til
ethvert driftsformål. Fra 12 op til
28.000 kW.
Denne oversigt viser ydelsesspektret for
Weishaupt brænderne. I hver serie er
der varianter til forskellige anvendelsesområder, f.eks. udførelser til vertikal
fyring, skibsudførelser og til procestekniske anlæg.
8
2 MW
Derudover er der altid mulighed for
specialudførelser. På længere sigt vil
WM serien afløse industribrænderserien. Med de mange nye funktioner
og forbedringer på flere områder har
man også kunnet reducere antallet af
brænderstørrelser, hvilket er en fordel i
forbindelse med valg og dimensionering af anlægget.
3 MW
4 MW
Størrelse 50: Op til 11 MW
Størrelse 30: Op til 6,2 MW
*
Størrelse 50: Op til 6,1 MW
Størrelse 60: Op til 7,2 MW
Størrelse 50: Op til 6 MW
5 MW
6 MW
Størrelse 70: Op til 11,7 MW
Størrelse 70: Op til 13 MW
7 MW
12 MW
Størrelse 80: Op til 28 MW
17 MW
28 MW
* Brænderne i monarch® og industri-serien vil med tiden blive afløst af WM-serien.
9
Den nye kondenserende oliekedel WTC-OB 45:
En ny ydelsesklasse
Ideel ved udskiftning til nyt oliefyringsanlæg. Nu op til 45 kW.
Den kondenserende oliekedel WTC-OB
kommer nu i endnu en ydelsesklasse.
Denne WTC-OB 45 kan på to trin nå
en ydelse mellem 35 og 45 kW.
Eftersom denne anlægstype er så populær, vil de kondenserende oliekedler
fortsat kunne vælges som opvarmningsform.
Dette anlæg er et godt valg, hvis man
for et overskueligt beløb ønsker at opgradere en bestående kondenserende
oliekedel med nyeste model. Denne
driftsikre kondenserende kedel er
godkendt til drift med en svovlfattig
gasolie med et svovlindhold på maks.
50 mg/kg og en biomasseandel på op
til 10 %. Beholder og rør kan anvendes
på det nye anlæg efter rensning af
tanken. Den højeffektive varmeveksler
i aluminium og silicium har en høj
varmeledningsevne og giver mulighed
for en virkningsgrad på 105 % (Hn) hhv.
99 % (Ho)
10
De kendte fordele ved WTC-OB – komplet udstyret, innovativt sensorsystem,
fleksibelt styresystem i alle ydelsesklasser for olie og gas – gælder også for
denne model. Med den standardmonterede styring er det let og hurtigt at
idriftsætte kedlen.
Kort sagt: Et varmeanlæg som ikke kun
bliver til glæde for ejeren men også for
servicepersonalet.
Weishaupt kondenserende kedler
Oversigt
Kondenserende gaskedler
WTC-A: 4 – 60 kW*
WTC-A kaskade:
WTC-GB: 18 – 290 kW
WTC-GB kaskade:
WTC-A 15
4 – 15 kW*
14 – 240 kW
WTC-GB 90
18 – 90 kW
58 – 1.160 kW
WTC-A 25
7 – 25 kW*
WTC-GB 120
25 – 122 kW
WTC-A 32
10 – 32 kW*
WTC-GB 170
29 – 170 kW
WTC-A 45
11 – 45 kW
WTC-GB 210
48 – 210 kW
WTC-A 60
14 – 60 kW
WTC-GB 250
52 – 251 kW
WTC-GB 300
58 – 290 kW
Kondenserende oliekedler
WTC-OW: 5,5 – 15 kW*
WTC-OB: 20 – 45 kW
WTC-OB 20
20 kW
15,8 / 21,6
WTC-OB 25
25 kW
15,8 / 25,9
WTC-OB 30
30 kW
19,4 / 31,8
WTC-OB 35
35 kW
22,5 / 36,6
WTC-OB 45
45 kW
36,7 / 45,2
*Findes i en kompakt version med integreret varmtvandsbeholder
11
Hydraulisk systemadskillelse
øger funktionssikkerheden
12
Systemadskillelse til væghængte
kondenserende kedler
Systemadskillelse til gulvstående
kondenserende kedler
Anskaffelse og beskyttelse af avanceret energiteknik er blevet vigtigere for såvel ejere af anlæggene
som blandt fagfolk.
De nye hydraulikmoduler som
Weishaupt leverer imødekommer et
stigende behov for sikker og præcis
anlægsteknik. Hydraulikmodulerne er
udstyrede med en pladevarmeveksler i
rustfrit stål med tilslutningstilbehør, som
integreres i hydrauliksystemet på kondenserende kedler med forskellige
ydelser. Hydraulikmodulerne findes i ni
varianter og dækker et ydelsesspektrum
fra 15 op til 1.200 kW.
Adskillelse af varmekreds og kedel forhindrer indtrængen af magnetitslam i
varmeveksleren i kedlen. Dette er især
en risiko i ældre hydrauliksystemer, når
de tilsmudses under drift. Ved anvendelse af systemadskillelsen er det ikke
nødvendigt at rense kedelvandet.
13
Store solfangeranlæg – varmt vand
i rigelige mængder
I store bygninger med et stort vandforbrug som f.eks. i en boligejendom
er det oplagt at installere store solfangeranlæg til opvarmning af brugsvand.
Med de store solfangeranlæg kan der
spares betydelige mængder energi. Installationen er forbundet med en række omkostninger, som dog hurtigt er tjent ind,
hvis anlægget er korrekt dimensioneret. I
tillæg til solpanelerne – de driftsikre WTSF2 paneler fra Weishaupt – skal der installeres et hydrauliksystem til særlig styring af
varmtvandsbeholdere. For når f.eks. alle gæster på et hotel ønsker et bad om morgenen,
skal der være tilstrækkeligt med varmt vand
til rådighed, også når solen ikke skinner. De
store beholdere fra Weishaupt sørger for en
problemfri varmeindvinding og -frigivelse.
14
Store varmtvandsbeholdere (op til 3.000
liter) kan lagre energien fra solen og frigiver den til varmtvandssystemet i takt
med behovet. Hvis der ikke er tilstrækkeligt med solenergi til at dække behovet,
kobler et kondenserende anlæg til for at
opretholde drifttemperaturen i anlægget.
Også cirkulationstabet, som er en ikke
ubetydelig faktor i større ejendomme kan dækkes via solvarme, således at de
ikke belaster energibalancen.
Opstillingseksempler til store solvarmeanlæg
...
1
...
1
4
4
2
T
T
T
2
T
T
T
T
5
T
T
T
7
8
T
5
7
M
3
T
T
T
5
T
M
3
9
T
T
T
T
T
M
6
6
5
R
Eksempel til et hotel
M
6
6
6
Eksempel til en boligejendom
...
1
4
...
1
4
T
T
2
T
5
T
T
T
T
T
M
T
3
T
2
3
T
T
T
R
R
T
T
M
5
5
Eksempel til et plejehjem
M
7
6
6
5
M
7
6
Eksempel til en sportshal
15
Hygiejnisk opvarmning af brugsvand
ved hjælp af friskvandsanlæg
Det nye friskvandsanlæg WHI freshaqua producerer varmt vand direkte
ved behov. Det varme vand har dermed ikke stået i en beholder, men
er altid frisk opvarmet.
Friskvandsanlæggene fungerer efter
gennemstrømningsprincippet. Straks
efter åbning af et tappested strømmer
der frisk vand gennem pladevarmeveksleren i friskvandsanlægget, hvor vandet
bliver varmet op til den ønskede temperatur. Den nødvendige varme leveres fra
en tilsluttet bufferbeholder.
Friskvandsanlægget WHI freshaqua fra
Weishaupt kan leveres til 22, 44, 55
eller 100 liter tappemængde (60 °C) i
minuttet. På denne måde er friskvandsanlægget velegnet både til parcelhuse
og til boligejendomme med op til 70 lejligheder. Med en kaskadeløsning med
to anlæg er det muligt at øge ydelsen
yderligere.
Frischwasserstation
Frischwasserstation
WHI
WH I Freshaqua
Wärmeerzeuger
W
ärmeerzeuger
WTC
WTC
Kedel
Energiespeicher
Energiespeic
her
WES-H
W
ES-H
Bufferbeholder
Principskitse: Opvarmning af brugsvand ved hjælp af friskvandsanlæg
Som bufferbeholder anbefales
Weishaupt energibeholdere WES, som
kan leveres i forskellige udførelser med
beholdervolumen fra 500 op til 3.000
liter.
Friskvandsanlæggene fra Weishaupt er
enkle at installere: Alle elektriske komponenter leveres fuldt fortrådede, og
den indbyggede regulator letter idriftsættelsen af anlægget.
Snittegning af friskvandsbeholder WHI freshaqua 55
16
Friskvandsanlæg
Økonomisk opvarmning af store mængder vand
med Weishaupt beholderladestation
Den nye ladestation WHI load-H
er ideel til opvarmning af store
mængder brugsvand med et lavt
energiforbrug.
En beholderladestation består af en
ladestation og en varmtvandsbeholder
med en tilsvarende beholderkapacitet.
I modsætning til en traditionel varmtvandsbeholder er der ikke behov for en
varmespiral, idet brugsvandet varmes
op ved hjælp af pladevarmeveksleren i
ladestationen.
Kedel
Ladestation
Varmtvandsbeholder
Principskitse: Opvarmning af brugsvand ved hjælp af beholderladestation
Af særlige fordele ved dette anlæg kan
nævnes den høje varmtvandsydelse og
den lave returløbstemperatur til kedlen.
På denne måde kan en kondenserende
kedel også køre i kondenserende drift
under vandopvarmningen og med en høj
virkningsgrad.
Weishaupt ladestation WHI load-H kan
overføre med en ydelse på 130, 200
eller 320 kW. De tilhørende varmtvandsbeholdere (WAS Zero) findes i seks
størrelser med kapaciteter fra 300 op til
2.000 liter.
Ladestation WHI load-H 130 hhv. 200
17
18
Weishaupt energibeholdere – varme til alle anlæg
Weishaupt energibeholdere er en del af
et omfattende produktprogram af
varmtvandsbeholdere og bufferbeholdere, som kører effektivt sammen med
varmepumperne og de kondenserende
kedler fra Weishaupt, og udvalget af
beholdertyper udvides løbende.
Her kan specielt fremhæves energibeholderen type WES 660 – 910 udførelse „C“, som kan hente og anvende
Energibeholder WES
udførelse „C“ og „W-E“
energien fra flere varmekilder som
f.eks. solvarme fra solfangere, varme fra
kedler eller varmepumpe og varme fra
andre kilder som f.eks. en vandkølet
skorsten eller en kakkelovn. Varmen
anvendes på yderst økonomisk vis.
Energi fra solvarme anvendes altid først
og lagres derfor i den øverste del af
energibeholderen, hvor der først hentes
varme fra.
Energibeholder WES
udførelse „H“
Energibeholder WES
udførelse „S“ og „H-E“
Weishaupt energibeholdere fremstilles i
fuldautomatiserede processer efter
principper om høj kvalitet, og energien
udnyttes optimalt i alle anlæg. I tillæg til
de fire beholdertyper kommer der nu
yderligere to udførelser. På de to nye
typer „W-E“ og „H-E“ kan der monteres
et elektrisk varmeelement på flangen.
På denne måde kan man f.eks. anvende
egen strøm produceret via et solcelleanlæg. Der kan leveres varmeelementer
på 3 kW, 6 kW og 9 kW.
Energibeholder WES
udførelse „W“
19
Weishaupt beholderprogram
Oversigt
Opvarmning af brugsvand
Aqua Integra WAI
100 l
Aqua beholder WAS Zero
300 – 500 l
(2 størrelser)
Aqua Power WAP
115 l
Aqua beholder WAS Zero
800 – 2.000 l
(4 størrelser)
Aqua Vario WAV
70 – 100 l
(2 størrelser)
Aqua Tower WAT
140 l
Aqua Bloc WAB
155 l
Aqua beholder WAS
150 – 500 l
(5 størrelser)
Aqua beholder WAS
800 – 2.000 l
(4 størrelser)
Opvarmning af brugsvand og til supplering af rumopvarmning
Energibeholder WES A-C
660 – 910 l
(2 størrelser)
Energibeholder WES A-W-E
660 – 910 l
(2 størrelser)
Energibeholder WES A-W
660 – 910 l
(2 størrelser)
Energibeholder WES H
200 – 500 l
(2 størrelser)
Energibeholder WES A-H
660 – 910 l
(2 størrelser)
Bufferbeholdere
Energibeholder WES H
100 – 140 l
(3 størrelser)
20
Energibeholder WES A-S
660 – 910 l
(2 størrelser)
Energibeholder WES A-H-E
660 – 910 l
(2 størrelser)
Aqua Comfort WAC
300 – 500 l
(3 størrelser)
Aqua Solar beholder WASol
310 – 510 l
(3 størrelser)
Aqua Solar beholder WASol
800 – 2.000 l
(4 størrelser)
Kombibeholder
Kombibeholder WKS
100 l (brugsvand) /
300 l (buffer)
Energibeholder WES Cas-R
500 – 3.000 l
(7 størrelser)
21
Kommunikationsmodulet WCM-COM.
Udstyr til betjening og overvågning
Ensartet styring til alle kondenserende anlæg fra Weishaupt
Med den modulært opbyggede styring WCM fra Weishaupt er det enkelt, økonomisk og betjeningsvenligt
at styre varmeanlæggene fra
Weishaupt. Med styringen WCMCOM er det også muligt at gøre
brug af disse fordele over store afstande.
Kommunikationsmodulet WCM-COM
findes i varianterne „home“ til private
brugere og „expert“ til professionelle
brugere.
22
„home“ – nemt og komfortabelt
Med denne variant kan brugeren
styre anlægget fra sin Smartphone
eller en PC. Der er ikke yderligere
krav til eller omkostninger ved dette
end en internetforbindelse.
„expert“ – universel og forudseende
Denne variant gør det muligt for forsyningsselskaber, boligselskaber, viceværter og andre professionelle at
overvåge og optimere ikke alene varmeforsyningen men også bygningsautomatikken.
For eksempel kan driftsforstyrrelser konstateres hurtigt og kan afhjælpes - ofte
inden brugerne kan fornemme nogen
form for nedsat komfort. Derudover kan
man hente data fra målere. Der etableres forbindelse via internettet eller – ved
anvendelse af Mdex – via mobilnettet.
(Eksempel)
PC
WCM-COM
1.0 expert
Bygningsautomatik
LAN
SIM mdex
SIM i anlægget
f.eks.
varmemængde,
gasforbrug
USB-kabel / netværkskabel
1
Router
Til- og frakobling af tyverialarm,
garageport, lys m.m.
Målere
M-Bus / Impulser
eBUS
LAN / WLAN
Firewall
Mobiltelefon
2
3
4
4
5
2
3
Internet
Antennetilslutning
(SMA)
mdex.de
GPRS
adgang
Portal
Login
mod betaling
WCM-COM 1.0 expert med forskellige kommunikationsmetoder 1 til 5
(Eksempel)
WCM-COM
1.0 home
eBUS
1
Netværkskabel
LAN
Router
Firewall
LAN / WLAN
2
3
Internet
WCM-COM 1.0 home med forskellige kommunikationsmetoder 1 til 3
23
Weishaupt splitvarmepumper:
Økonomisk og enkel opvarmning og køling
Außengerät
To enheder, som giver dobbelte fordele: Udedelen og indedelen.
Weishaupt splitvarmepumper henter
varmen fra luften. I den støjsvage udedel er der monteret en fordamper og en
kompressor. Den energi som udvindes
via udedelen ledes ind i huset ved hjælp
af rørforbindelser. Her omdannes energien til varme.
Mekanisk opbygning
Funktionsudligning
Dobbelt
Varmgastilslutning
Lukkeventil
Indsugning
Enkelt
Indsugning
Funktionsprincip for dobbeltrullestempelkompressor
24
Støjsvag drift med dobbeltrullestempelkompressor
Udedelens støjsvage drift skyldes især
dobbeltrullestempelkompressoren, som
modvirker ubalance. Luftforsyningen
forløber også støjsvagt. Udedelen er udstyret med enten en eller to ventilatorer
afhængigt af strømforbruget. Weishaupt
splitvarmepumper findes i flere størrelser op til 15 kW varmebehov. De genererer varme ved en udetemperatur på
ned til minus 20 grader og når en maksimal fremløbstemperatur på 60 grader.
Innengerät
Indedelen: Komfort-enheden.
Indedelen er et nyt produkt fra
Weishaupt. Den er ligeså enkel at
betjene som de kondenserende kedler
fra Weishaupt og udstyret med den
nyeste teknik. De to særskilte cirkulationspumper for hhv. opvarmning og
brugsvand sørger for, at der altid er
varme til rådighed.
Pålidelig varmeforsyning med avanceret teknik
Indedelen er endvidere udstyret med en
slamudskiller, en automatisk hurtigudlufter og som kondensator en varmeveksler i rustfrit stål. Den indbyggede
el-opvarmning kobler til ved bivalenspunktet og sikrer varmebehovet. Det
gennemsnitlige energiforbrug er kun på
ca. 2% om året.
25
Den nye brine/vand-kompaktvarmepumpe
26
Den nye Weishaupt brine/vand kompaktvarmepumpe
– højtydende og let at installere
Den nye Weishaupt brine/vandkompaktvarmepumpe er ikke bare
højtydende, men er også nemmere
at håndtere for installatøren.
Varmepumpens køleenhed kan tages
ud, hvilket gør det meget lettere at
transportere og montere enheden. Når
varmepumpen er stillet på plads, kan
køleenheden monteres eller afmonteres på mindre end 10 minutter. Der
ændres ikke ved kølekredsen. De
elektriske ledninger er tilsluttet via
stikforbindelser.
Den nye brine/vand kompaktvarmepumpe kan anvendes som brugsvandsbeholder i det fremtidige
Smart-Grid el-net. Den intelligente styring gør det muligt at lagre overskydende strøm fra vedvarende energi
som varmeenergi.
Brine/vand kompaktvarmepumpen findes i tre udførelser med hhv. 6, 8 og 11
kW (ved B0/W35). Den nye varmepumpe er blandt de mest effektive på
markedet med en COP på op til 5,0
(iht. EN 14511)
Den separate køleenhed er enkel at montere.
27
Weishaupt kombibeholder WKS –
en beholder til det hele
Pladsbesparende, hurtig at montere
og fremstår meget elegant.
Med Weishaupt kombibeholderen er
det muligt at forenkle varmepumpens
installation betydeligt. Denne beholder
indeholder allerede alt, hvad der kræves for at forbinde varmepumpen med
varmekredsen: Varmtvandsbeholder,
bufferbeholder, hydraulik, shuntpumpe
og cirkulationspumpe samt en ekstra
(el-dreven) varmekilde.
På billedet nedenfor vises forskellen:
Med kombibeholderen reduceres
pladsbehovet og tiden til monteringen
betydeligt. Der er også mulighed for at
tilslutte et solpanel.
M
T
T
T
Opstilling med et traditionelt luft/vand-varmepumpeanlæg
(opstilling udendørs)
M
T
T
T
T
T
M
Samme installerede ydelse som ovenfor men med anvendelse af
kombibeholderen WKS fra Weishaupt
28
Weishaupt varmepumper
Oversigt
Splitvarmepumper
WWP L7 AERS
WWP L11AERS
7 kW – 11 kW
Luft/vand-varmepumper til
opstilling indendørs
WWP L 8 IK-2
WWP L 12 ID
WWP L 14 IK-2
WWP L 16 I-2
WWP L 20 I-2
WWP L 24 I-2
WWP L 28 I-2
8 kW – 28 kW
Luft/vand-varmepumper til
opstilling udendørs
WWP L 6 AD
WWP L 9 A
WWP L 12 A
WWP L 17 A
WWP L 25 A
WWP L 35 AR
WWP L 40 A
WWP L 60 AD
WWP L 60 ADR
6 kW – 60 kW
Brine/vand-varmepumper
WWP S 6 ID
WWP S 6 IDT
WWP S 8 ID
WWP S 11 ID
WWP S 11 IDT
WWP S 8 IDT
WWP S 11 IH
WWP S 9 IH
WWP S 14 ID
WWP S 18 ID
WWP S 20 IH
WWP S 22 IB
WWP S 26 ID
WWP S 35 ID
WWP S 30 IR
WWP S 100 I
WWP S 40 IH
WWP S 130 I
WWP S 50 ID
WWP S 130 IR
WWP S 75 ID
WWP S 75 IR
WWP S 90 IDH
6 kW – 11 kW
6 kW – 130 kW
Vand/vand-varmepumper
WWP W 10 ID
WWP W 14 ID
WWP W 18 ID
WWP W 22 ID
WWP W 35 ID
WWP W 45 ID
WWP W 65 ID
WWP W 95 ID
WWP W 120 IDH
10 kW – 100 kW
11 kW
26 kW
60 kW
100 kW
130 kW
Til ethvert behov. Denne oversigt angiver kun de ydelsesområder, som varmepumperne fra Weishaupt kan leveres i. Der findes
dog mange flere typer, som egner sig til forskellige anvendelsesområder.
29
32
BauGrund Süd tilbyder troværdigt og professionelt arbejde og god service
BauGrund Süd er en af de mest
professionelle virksomheder i Europa inden for geotermi.
BauGrund Süd blev en del af
Weishaupt koncernen i 2009. Virksomheden har erfaring fra mere end
10.000 anlæg og har boret langt over
2 millioner meter i dybden.
Professionalisme skaber tillid, og det
er noget af det vigtigste, når det drejer
sig om jordvarme. BauGrund Süd beskæftiger ca. 200 medarbejdere, heraf
55 højt kvalificerede boreteknikere.
Uanset om det drejer sig om jordson-
Projektering
der eller grundvandsboringer, jordbundsundersøgelser eller projektering,
kan kunder hos Weishaupt være sikre
på, at BauGrund Süd leverer et godt
håndværk.
Som i alle øvrige virksomheder under
Weishaupt betragtes service som en
naturlig del af et sundt forretningsprincip.
BauGrund Süd har mange kompetencer og tager sig af små som store ordrer, hvor komplekse de end er. Kompetent rådgivning i valg af den rette
anlægsløsning vægtes lige så højt som
overholdelse af frister, omkostninger
og kvalitetssikring.
Jordbundsanalyse
Større anlæg
33
Fordeler
1
2
1 Primærkreds frem til
inderkant
Jordsonder
Anlægsskitse for et jordsondeanlæg
34
2 Primærkreds frem til
varmepumpe
Alt fra samme leverandør:
Fra boring til komplet tilslutning
Når der hentes varme fra jorden,
handler det om mere end blot at
bore. Det er lige så vigtigt, at varmepumpen er korrekt dimensioneret.
Jordsonder og grundvandsboringer er
ikke blot en del af en varmeforsyning
men hører med til bygningen. BauGrund Süd har som mål at etablere en
langsigtet løsning. Derfor er det hensigten, at alt skal være i orden, lige fra
projektering af anlægget til serviceringen.
Oversigt over ydelser fra
BauGrund Süd:
• Jordprøver
• Indhentning af tilladelser
• Boring indtil 300 meter
• Jordsonder
• Termiske vandboringer
• Primærkreds indtil varmepumpe
• Idriftsættelse
• Service
• Vedligeholdelse
• Rapporter, analyser, undersøgelser,
projektering, udbud, tilsyn med arbejdet. For eventuelle andre ydelser kontakt venligst Weishaupt.
De første trin er jordprøver, boring og
anbringelse af jordsonder hhv. udbygning af brønden. Derefter følger de
øvrige vigtige faser med omhyggelig tilslutning af varmepumpeanlægget inklusiv alle nødvendige hjælpeaggregater
som pumper, rør og ventiler.
På denne måde sikres det, at den fulde
mængde udvundne energi ledes derhen, hvor den kan omdannes til nyttig
energi – helst ind i en højt avanceret
varmepumpe fra Weishaupt.
Afspærringsventil
Inspektionsbrønd
Brøndhoved
Afstand 10 til 15 m
Returløb
Fremløb
+ el-kabel
1 Primærkreds frem til
inderkant
2 Primærkreds frem til
Kontraventil
Dykpumpe
Grundvandsflowretning
Returbrønd
varmepumpe
Fødebrønd
Anlægsskitse for et termisk brøndboringsanlæg
35
Geoplus-jordsonder
Med geoplus-jordvarmesonden er
man sikret et varmepumpeanlæg
med den nyeste teknologi.
Følgende elementer indgår i denne
pakke:
Godkendelse
Indhentning af tilladelser vedrørende
vandmiljø hos de rette myndigheder.
Omkostninger i denne forbindelse betales af kunden.
Boring
Etablering af geoplus-jordsondeboringer i løse sten og klipper med en egnet
borediameter (maks. 152 mm) inklusiv
al nødvendig ekstra rørføring samt
brøndforsikring. Boreprocessen vil blive
tilpasset de geologiske forhold.
Dobbelte U-sonder
Levering og montering af de fabrikssvejste dobbelte U-sonder af polyethylen PE-RC med en rørdiameter på 32 x
2,9 mm (indtil 150 m boredybde) hhv.
40 x 3,7 mm (over 150 m boredybde)
inklusiv alle nødvendige injektionsrør og
sondefødder.
Udfyldning omkring boring
Udfyldning omkring boringen med
frost- og dugbestandigt efterfyldningsmateriale fra sondefod og opad. Eventuelle hulrum og kløfter udfyldes med
sand.
Bortskaffelse af jord
Anbringelse og fjernelse af container til
bortskaffelse af jord m.m.
Geoplus-jordsonder giver
sikkerhed for:
• Anlæg og ydelse:
10 års garanti på jordsondens
ydelse og på materialet
• Dimensionering:
Optimal tilpasning af varmekilde
og varmepumpe
• Kvalitet:
Geologisk ekspertise fra vores
DVGW-certificerede borefirma
• Ordreafvikling:
Boring, jordsonde og varmepumpe
kommer fra samme leverandør
• Omkostninger:
Tilbudsprisen bliver normalt også
anlæggets endelige pris
Weishaupt svarer gerne på dine spørgsmål
37
39
Bygningsautomatik sparer energi og
øger komforten og sikkerheden
40
Moderne bygninger er komplekse
anlæg med et væld af energirelaterede funktioner.
Neuberger bygningsautomatik sørger
for perfekt samspil og optimering af
energiforbruget i bygninger. Neuberger
har været en del af Weishaupt koncernen gennem mange år. Mange velrenomerede organisationer har fået
installeret bygningsautomatik fra
Neuberger. Blandt kunderne findes
bl.a. en lang række kontorbygninger,
klinikker, svømmehaller og offentlige
institutioner.
Et komplet produktprogram: Fra et standardpro-
Den nye bygningsautomatik i Frankfurt Messe-
gram ned til regler for enkelte rum.
tårnet er også et Neuberger-anlæg.
41
De vigtigste områder i moderne
bygningsautomatik
Lys
Lyset skal kun være tændt, når der er
brug for det. Og kun hvor man har brug
for det. I en stor bygning kan det blive en
stor besparelse, som tydeligt kan ses på
energiregnskabet - og uden at nogen
behøver at savne noget.
Sterile rum
Et af specialområderne i bygningsautomatik er overvågning og dokumentation
for hygiejnisk følsomme processer, f.eks.
i medicinalindustrien. Neuberger er certificeret efter de strengeste regler (amerikansk lovgivning) omkring kontrol og
overvågning af sådanne processer.
Neuberger installerer disse anlæg over
hele verden.
Køling
Intelligent anvendelse af køleanlæg er
meget vigtigt, for køling kræver mere
energi end opvarmning. Med en styring
fra Neuberger kan energiforbruget holdes på et minimum.
Neuberger er blandt de virksomheder, som er
prækvalificeret til at indgå i en offentlig udbudsrunde, fordi virksomheden opfylder betingelserne for at være egnet jf. VOB (lov om offentlig
licitation vedrørende bygge- og anlægsarbejder).
42
Ventilation
Tilførsel af frisk luft er ekstremt vigtigt,
for at et firmas medarbejdere kan yde
optimalt. Tung luft indeholder mere CO2
og skal ledes ud af bygningen. Men
luften indeholder også varme, som kan
genanvendes. Med en Neuberger
bygningsautomatik kan den rigtige
løsning findes.
Opvarmning
Opvarmning er generelt den største
energiforbruger i bygningen. Ved at integrere varmestyringen i bygningsautomatikken kan der spares yderligere
energi, og emissionen reduceres.
Brandsikring
Ved at forbinde alle alarmer og meldesystemer med et avanceret overvågningssystem kan der redes
menneskeliv. Brandsikring er ekstremt
vigtigt, og mange steder i verden er interessen for at have et effektivt anlæg
vokset markant.
Solafskærmning
Solen er ønsket som energikilde, men
ikke altid som lysindfald. Automatiserede persienner kan forhindre uønsket
opvarmning af rummet. Ved at lade solafskærmning indgå i bygningsautomatikken kan den bidrage både til klimastyring og til opvarmning i bygningen.
43
Nyt fra Neuberger:
Intelligente løsninger med høj effektivitet
Automatikstation DR 4000.
Automatikstation DR 4000 er en kompakt og frit programmérbar automatikstation, som kan anvendes i alle former
for bygningsautomatik f.eks. til opvarmning, ventilation og rumstyring.
Automatikstationen betjenes via webbrowser og Ethernet og kan forbindes
med bygningsautomatikken via BACnet
44
– en international norm inden for bygningsautomatik.
Med de åbne interfaces for M-Bus,
Modbus, e-Bus RS232 og RS485 kan
automatiksystemet kobles til forskellige
varmeanlæg (brændere, varmepumper,
kondenserende kedler etc.), køleanlæg
(køleaggregater, returkølere) og andre
(f.eks. mikro-kraftvarmeværker).
Derudover kan man via LON- og Modbus-interface tilslutte rumautomatikløsninger.
På grund af den åbne struktur er denne
enhed den vigtigste komponent til energifordeling i bygningen og en vigtig del
af energistyringen.
Integrering af vejrprognosen i styringen via softwaremodulet ProWetter.
Traditionelle styringer af varmeforsyningen anvender middelværdien for den
pågældende dag beregnet på basis af
temperaturerne for de seneste 24 timer.
Ved bratte temperaturændringer reagerer styringen ikke altid tilsvarende hurtigt, hvilket kan medføre øget energiforbrug og nedsat komfort.
Softwaremodulet ProWetter til bygningsautomatikprogrammet ProGrafNT
beregner energibehovet for bygningen
forud på basis af vejrprognosen for de
kommende dage. Det samme princip
anvendes for gulvvarme, køling, jordvarme og køleaggregater. På denne
måde kan der spares op til 20 %.
Energistyring iht. DIN EN ISO 50001
ved hjælp af softwaremodulet
ProEnergie.
Den ovennævnte norm er en anbefaling
vedr. opbygning af et energistyringssystem. Gennem overvågning og diagnose
kan der gøres vigtige erfaringer til reducering af energiforbruget.
Overvågning og diagnose sker via softwaremodulet ProEnergie i bygningsautomatikprogrammet ProGrafNT. De
nødvendige oplysninger og måleværdier
til denne overvågning og diagnose leveres af programmerne i bygningsautomatikken. Det samme gælder også ved
optimering og forebygning. På baggrund af de data og resultater, som leveres af ProEnergie kan der defineres
nye mål for energiplanlægningen i forbindelse med interne auditter og management-reviews.
Energimanagement iht. DIN EN ISO 50001
Energipolitik og
energiplanlægning
Management
review
Implementering
og drift
Internt
audit
Overvågning
og diagnose
Optimering
og forebygning
Dataregistrering
og overvågning
ProEnergie
Pro
Wetter
ProWetter
E-MAX
45
Service er den største forskel.
Et grundlæggende princip hos Weishaupt
Et produkt er ikke bedre end servicen på produktet.
Dette er et princip hos Weishaupt - og
således også i hele Weishaupt koncernen - og har altid været det. Hos
Weishaupt er service mere end blot
selve servicebesøget. Hos Weishaupt
begynder servicedelen meget tidligere med seriøs og objektiv rådgivning, med
hjælp til projektering og udlevering af
den bedst mulige information. Et andet
46
vigtigt element i serviceydelserne fra
Weishaupt er det omfattende undervisningsprogram til fagfolk samt hjælpemidler i form af elektroniske filer til
projektplanlæggere og fagfolk.
Vores vigtigste princip er dog:
Vi kan kontaktes og står til rådighed for
vore kunder døgnet rundt, syv dage om
ugen. Uanset hvor i verden kundens
anlæg er opstillet.
Servicevogne fra Neuberger
Maskinparken hos Baugrund Süd
47
2014
Max Weishaupt A/S
Erhvervsvej 10
2600 Glostrup
Telefon +45 43 27 63 00
Telefax +45 43 27 63 43
www.weishaupt.dk
Tryk nr. 83002009, marts 2014
Max Weishaupt påtager sig intet ansvar
for fejl og mangler i brochuren.
Eftertryk er forbudt.
Energi-Indvinding
Energi-Teknik
Energi-Management