Et Gitterdykmeter med mange Anvendelsesmuligheder

Når felter forandres
5.15
3.1
Induktionsspændingen 2
Undersøg, hvad induktionsspændingen afhænger af.
Materialer
-
Spole, 200 vindinger
Spole, 400 vindinger
2 spoler, 1.600 vindinger
2 stangmagneter
Galvanometerindsats
Ledninger
Galvanometeret måler strømmen i kredsen. Når spolerne er forbundet i serie, er
modstanden i kredsen fast. Derfor er strømmen også et mål for spændingen.
• Bevæg magneten med samme hastighed hver gang, og udfyld skemaet.
Spolens vindingstal
Galvanometerets udslag
200
400
1.600
• Bevæg magneten med forskellige hastigheder i spolen med 400 vindinger.
Udfyld skemaet.
Magnetens hastighed
Galvanometerets udslag
Langsom
Middel
Hurtig
• Variér magnetfeltets størrelse i spolen med 400 vindinger, og udfyld skemaet.
Magnetfeltets styrke
Galvanometerets udslag
1 magnet
2 magneter
• Hvordan skaber du en stor induktionsspænding?
Ny Prisma 9 • Kopimappe B • Varenr. 9062731
15
Når felter forandres
5.16
3.1
Induktionsspændingen 3
Undersøg, hvad induktionsspændingen afhænger af.
Materialer
-
Spole, 200 vindinger
Spole, 400 vindinger
Spole, 1.600 vindinger
Rund magnet
Ledninger
Strømforsyning
Motor, 12 V =
Stativ
Drivrem
Voltmeter
• Planlæg og udfør forsøg, der viser, hvad
induktionsspændingen afhænger af.
Notér resultaterne af dine undersøgelser.
Stærkest ved polerne, mere strøm nu flere vindinger.
• Hvor høj en induktionsspænding kan du opnå?
495 med 1600 vindinger.
• Tegn og beskriv, hvordan du opnåede den højeste induktionsspænding.
Ny Prisma 9 • Kopimappe B • Varenr. 9062731
16