Klik her - KvikVET Smittebeskyttelsesplan

Kommandooversigt til STATA
Kommando
help
browse
codebook
di
summary
db tabstat
tabulate
chi2 og
gamma
ttest
regression
Beskrivelse
STATAs hjælpefunktion.
Åbn datasættet som et regneark.
Overordnet beskrivelse af variabel
Brug STATA som lommeregner
Giver gennemsnit, min, max, antal
observationer og standard
afvigelse.
Åbner dialogboks der kan tilpasse
statistikker.
Laver en tabel eller krydstabel
over det antal variable der er
specificeret.
Godt at vide
Eksempel
help di
browse
codebook variabel1
di 2+2
Deskriptiv analyse
,detail er en god option. Den tilføjer blandt andet medianen. Kan også
bruges på andre kommandoer.
sum variabel1, detail
db tabstat
Kan kombineres med options på mange forskellige måder. F.eks.
row/col der giver andele. Men også med statistiske test som chi2 og
gamma.
Statistisk inferens
tab variabel1 variabel2, col chi2
Kan enten bruges til at bruges til, at sammenligne to variable, eller en
variabel mod en given værdi.
Brug i.foran variablens navn ved kategoriske variable.
ttest variabel1, by(variabel2)
ttest variabel == 5
reg variabel1 variabel2, robust
Se tabulate
Giver ttest til for sammenligning af
to gennemsnit.
Lineær regression.
Manipulation af data
edit
Som browse men med
redigering
clonevar
generate
recode
Kopier en variabel.
Generer en ny variabel.
Lav omkodninger I en
eksisterende variabel
histogram
Laver et histogram
scatter
Laver et scatterplot over to
variable
edit
I modsætning til recode følger labels med når man bruger clonevar.
1) Hvis man ikke bruger option efter recode overskriver man sin
eksisterende variabel. Det er en dårlig ide. 2) Når man generer en ny
variabel med recode følger labels ikke med.
Visualisering
Histogrammer har som udgangspunkt en y-akse der angiver densitet. I
mange tilfælde vil det give god mening at ændre det til frekvens med
optionen , freq
Grafer bliver pænere med optionen,d scheme(s1mono)
clonevar nyvariabel = variabel1
generate nyvariabel = .
recode variabel1 (4 = 2 ”label1”) (1 /
3 = 0 ”label”), generate(nyvariabel)
hist variabel1, freq
scatter variabel1 variabel2
Respons er velkommen på [email protected] eller @mschondelmaier
Om STATAs kommandosyntax

STATAs kommandoer er opbygget sådan: kommmando variable, options
o
tabulate alder indkomst, row chi2


Det vil sige, at først giver du kommandoen du vil bruge (kommando), så angiver du hvilken/hvilke variable du vil bruge (variable) også vælger du om du vil have
tilføjelser til kommandoen der er ud over STATAs standardindstillinger (options). Nogle kommandoer fungerer uden at angive variable, i det tilfælde tager den
hele datasættet. Options er som navnet antyder en ekstra mulighed for at tilpasse kommandoen.
Operatorer
o I statistisk analyse er det ofte nødvendigt, at vælge en del af variabel. Vi vil for eksempel gerne have vist et alderen for alle kvinder i vores datsæt. I STATA bruger man
operatorer til det. De mest anvendte er if og in.
o Man bruger > (mindre end), < (større end), = =(lig med), != (forskellig fra), og / (til) sammen med operatorer for at præcisere.


If kan bruges til at udvælge observationer hvor et kriterium skal være opfyldt
 mean variabel1 if variabel2 > 10
o Giver gennemsnittet af variabel1 hvis værdien af variabel2 er større end 10
In kan bruges til at vælge observationer på deres nummer
 mean variabel1 in 35 / 50
o Giver gennemsnittet af variabel1 for observationerne 35 til 50.

De fleste kommandoer kan forkortes til de 2-3 første bogstaver i kommandoens navn. Kravet er, at der skal være nok tegn til at kommandoen er unik.

STATA gør forskel på små og store bogstaver.