Gennemgang og vurdering Øster Højst Vandværk

TransCargo A/S . Industrivej 46
Postboks 230 . DK-6330 Padborg
Tlf. +45 7467 1100 . Fax +45 7467 1905
CVR-nr. DK 17 95 68 76 . A/S reg. nr. 218.430
MARPOL/SECA tillæg
Den internationale maritime Organization (IMO) som bl.a. står for regulering af emissionskrav, har besluttet
at den maritime brændstof skal være renere. Den største konsekvens har reglerne om emission af SOx
(Svovl), hvor den mængde der må udledes falder fra 1,0% til 0,1% med virkning fra 01.01.2015. Det område
der bliver berørt er primært Østersøen, Nordsøen samt Den engelske kanal. Skibene bliver tvunget til at
brugen et renere brændstof (MGO), ulempen er at brændstoffet er noget dyrere, end den noget tungere
brændstof der bruges i dag (Low Sulphur Fuel). Eller de skal investerer i ny teknologi med høje
omkostninger til følge:
Det betyder vi bliver nødsaget til at opkræve følgende tillæg pr. 01.01.2015
MARPOL
/ SECA
Priser i dkk
Stykgods pr.
palle
Min.
Sjælland - Tyskland
Sjælland / Jylland - Baltikum
Sverige - Polen
Sverige - Tyskland
6
35
13
8
6
35
14
8
Full Load
119
700
253
161
Omregningsfaktor: 1 palle = 0,4ldm - 740 kg / 1 ldm = 1850 kg oprunding til nærmeste hele palle
Ovennævnte rater er variable og opdateres løbende på vores
hjemmeside ved ændringer
TransCargo A/S