E KOMMUNE Vand og Natur - Tv

1
Palle Flebo-Hansen – Vedr. Ulovligt salg af kolonihave i HF Sommervirke – dok af 23.02.2014
Til
Tårnby Kommune
Cc
[email protected]
Fra
Palle Flebo-Hansen
Dato
23.02.2014
Vedr. Lokalplan og salg af kolonihave (have 155).
Jeg har i dag set nedenstående kolonihavehus – som er sat til salg.
Jeg notere mig, at der er et boligareal på 65 m2.
Jeg bemærker mig også, at der er en lokalplan nr. 58 på området.
Der ud over - notere jeg også, at haveforeningen har søgt om - at udvide det bebygget areal – men jeg kan
ikke se – at der foreligger en juridisk holdbar godkendelse.
På haveforeningens hjemmeside står der:
stk. 1. De i byplan nr. 58A Tårnby Kommune 1987 vedtagne love for det af foreningen lejede
areal, SKAL ubetinget overholdes.
stk. 2. De på generalforsamlingen vedtagne vedtægter SKAL overholdes
Foreningen oplyser også på deres hjemmeside:
stk. 6. Ifølge lokalplan 58: Bebyggelsen på det enkelte havelod, heri medregnet udhuse o. lign., må ikke
overstige 40 m², inkl. overdækning og tagudhæng ud over 30 cm.
Bebyggelse skal holdes mindst 2,5 m. fra haveloddens grænse
2
Palle Flebo-Hansen – Vedr. Ulovligt salg af kolonihave i HF Sommervirke – dok af 23.02.2014
SPØRGSMÅL TIL KOMMUNEN FRA MIG:
Er der andre byggeregler en hvad der fremgår af lokalplan 58 A.
Såfremt der ikke er andre byggeregler – agter kommunen på baggrund af nærværende salg i have 155 at
foretage sig noget – i anledning af min henvendelse.
Med venlig hilsen
Palle Flebo-Hansen
Chr. Gave 11
4220 Korsør
E-mail: [email protected]
3
Palle Flebo-Hansen – Vedr. Ulovligt salg af kolonihave i HF Sommervirke – dok af 23.02.2014
4
Palle Flebo-Hansen – Vedr. Ulovligt salg af kolonihave i HF Sommervirke – dok af 23.02.2014
REFERAT FRA ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 30.04.2005
Ad 3.
Vores haveforening har desværre fået et dårligt ry især i Kolonihaveforbundet, dette skyldes
til dels, at der er blevet handlet huse langt over vurderingsprisen. Marianne understreger at
det er den siddende bestyrelses pligt at sørge for, at regler for køb og salg bliver overholdt.
Tårnby Kommune har også kig på os, så vi må stå sammen og rydde op i ulovlighederne, så vi
kommer under administrationi.
Dernæst ses det også i haveforeningens beretning af 2011 at bestyrelsen er orienteret om – Tårnby
kommune er underrettet om ulovligt byggeri.
5
Palle Flebo-Hansen – Vedr. Ulovligt salg af kolonihave i HF Sommervirke – dok af 23.02.2014
6
Palle Flebo-Hansen – Vedr. Ulovligt salg af kolonihave i HF Sommervirke – dok af 23.02.2014
7
Palle Flebo-Hansen – Vedr. Ulovligt salg af kolonihave i HF Sommervirke – dok af 23.02.2014
Ansøgning om 60 m2 fra Haveforening til
Kommunen
8
Palle Flebo-Hansen – Vedr. Ulovligt salg af kolonihave i HF Sommervirke – dok af 23.02.2014
Svar fra Kommunen til haveforeningen
9
Palle Flebo-Hansen – Vedr. Ulovligt salg af kolonihave i HF Sommervirke – dok af 23.02.2014
Haveforeningens hjemmeside
Ordensregler for H/F Sommervirke
stk. 1. De i byplan nr. 58A Tårnby Kommune 1987 vedtagne love for det af foreningen lejede areal, SKAL
ubetinget overholdes.
stk. 2. De på generalforsamlingen vedtagne vedtægter SKAL overholdes.
10
Palle Flebo-Hansen – Vedr. Ulovligt salg af kolonihave i HF Sommervirke – dok af 23.02.2014
Andre informationer
Bestyrelsen i haveforeningen
11
Palle Flebo-Hansen – Vedr. Ulovligt salg af kolonihave i HF Sommervirke – dok af 23.02.2014
Ministeren
12
Palle Flebo-Hansen – Vedr. Ulovligt salg af kolonihave i HF Sommervirke – dok af 23.02.2014
13
Palle Flebo-Hansen – Vedr. Ulovligt salg af kolonihave i HF Sommervirke – dok af 23.02.2014
14
Palle Flebo-Hansen – Vedr. Ulovligt salg af kolonihave i HF Sommervirke – dok af 23.02.2014
15
Palle Flebo-Hansen – Vedr. Ulovligt salg af kolonihave i HF Sommervirke – dok af 23.02.2014
i
HF Sommervirke link til Generalforsamling år 2005.
http://www.hfsommervirke.dk/Sommervirke/Information_Dokumenter_Arkiv2005_files/2005%20%20Referat%20fra%20ordin%C3%A6r%20generalforsamling.pdf