Prisliste

Skive Byråd - Temamøde
28. august 2012
Finn Dissing, Ledelsessekretariatet
Teknisk Forvaltning
1
Skive Byråd - Temamøde
• Hvem og hvad er vi?
• Hvor hører vi hjemme?
• Hvad er vores fundament?
• Hvilke resultater har vi opnået?
• Hvilke projekter har vi gang i?
• Hvor vil vi hen?
28. august 2012
Finn Dissing, Ledelsessekretariatet
Teknisk Forvaltning
2
Skive Byråd - Temamøde
ENERGIBYEN SKIVE
er en udviklingsafdeling, der arbejder med
erhvervsudvikling inden for klima og energi
28. august 2012
Finn Dissing, Ledelsessekretariatet
Teknisk Forvaltning
3
Skive Byråd - Temamøde
28. august 2012
Finn Dissing, Ledelsessekretariatet
Teknisk Forvaltning
4
Skive Byråd - Temamøde
Direktør
Afdeling
Sektion
Team
Decentrale enheder
Direktør
Skive
Renovation 4-S
Ledelsessekretariat
Sekretariat
Natur og Miljø
Park og Vej
Økonomi
Miljø
Planlægning
Trafik og Havne
Natur
Byggesag
Landskab og
Grønne Områder
Kommunale
Ejendomme
Entreprenørgård
Energiservice
Færgeri
Beredskab
Finn Dissing, Ledelsessekretariatet
Teknisk Forvaltning
Geodata
Udvikling og
Strategisk
Planlægning
Plan og Byg
Vejmyndighed
og Drift
28. august 2012
Energibyen
Skive
5
Skive Byråd - Temamøde
28. august 2012
Finn Dissing, Ledelsessekretariatet
Teknisk Forvaltning
6
Skive Byråd - Temamøde
Projektorganisation
28. august 2012
Finn Dissing, Ledelsessekretariatet
Teknisk Forvaltning
7
Skive Byråd - Temamøde
28. august 2012
Finn Dissing, Ledelsessekretariatet
Teknisk Forvaltning
8
Skive Byråd - Temamøde
28. august 2012
Finn Dissing, Ledelsessekretariatet
Teknisk Forvaltning
9
Skive Byråd - Temamøde
28. august 2012
Finn Dissing, Ledelsessekretariatet
Teknisk Forvaltning
10
Skive Byråd - Temamøde
•
•
•
•
Nyt 3 års boligprojekt - Energi i Væksten
Energigruppen Skive
Erfaringsudveksling med brugere af Husets Web
Innovation Fur
5000 private boliger skal energirenoveres for ca. 1 mia. kr.
inden 2029.
28. august 2012
Finn Dissing, Ledelsessekretariatet
Teknisk Forvaltning
11
Skive Byråd - Temamøde
• Nye biogasanlæg
• Projekt IMPLEMENT, Skandinavisk biogasprojekt
:
• Samarbejdsaftale med HMN Naturgas
28. august 2012
Finn Dissing, Ledelsessekretariatet
Teknisk Forvaltning
12
Skive Byråd - Temamøde
• Skive Geotermi A/S
• Varmeplan for Skive Kommune
• Vindmøller – Bajlum, Åsted, Lindum og Krajbjerg
28. august 2012
Finn Dissing, Ledelsessekretariatet
Teknisk Forvaltning
13
Skive Byråd - Temamøde
•
•
•
•
•
Green Lab Skive
Nye biogasanlæg
Energifonden Skive
Samarbejde med SET om Energi i Væksten
Samarbejdsaftale med HMN Naturgas
28. august 2012
Finn Dissing, Ledelsessekretariatet
Teknisk Forvaltning
14
Skive Byråd - Temamøde
•
•
•
•
•
•
•
•
Samarbejde med uddannelsesinstitutioner
Hjemmeside
Det grønne spor
Artikler
Messer
Udstillinger
Borgermøder
Etc.
28. august 2012
Finn Dissing, Ledelsessekretariatet
Teknisk Forvaltning
15
Skive Byråd - Temamøde
Varmeplan
•
Lokale varmeværker
•
Områder med naturgas
•
Individuel opvarmning
•
Planlagt kollektiv forsyning
med fjernvarme
28. august 2012
Finn Dissing, Ledelsessekretariatet
Teknisk Forvaltning
16
Skive Byråd - Temamøde
Geotermi og
transmissionsnet
Status p.t.
•Øgede omkostninger
•Ændrede beregningsforudsætninger
•Forsikringsforhold
•Aftaler med værkerne
•ELENA
Fortsat positiv samfundsøkonomi
28. august 2012
Finn Dissing, Ledelsessekretariatet
Teknisk Forvaltning
17
Skive Byråd - Temamøde
IMPLEMENT – Skandinavisk projekt
Biogas
•En del af varmeforsyningen
•Et erhvervsudviklingsområde
•Omsætning af viden og erfaringer til
lokal udvikling
LEAD-partner for
skandinaviske partnere
28. august 2012
Finn Dissing, Ledelsessekretariatet
Teknisk Forvaltning
18
Skive Byråd - Temamøde
Samarbejdsaftale med HMN
om udvikling, produktion, distribution
og anvendelse af grønne gasser
Konkrete projekter:
•Opgradering af biogas +
transmission
•Fremstilling af methan
•Anvendelse af biogas/methan til
transport
•Green Lab Skive
28. august 2012
Finn Dissing, Ledelsessekretariatet
Teknisk Forvaltning
19
Skive Byråd - Temamøde
Green Lab Skive
• Opgradering for 3
biogasanlæg
• OK-tank i Kaastrup
• Første fuld-skala
methaniseringsanlæg
i Danmark
• Overskudsstrøm til
lagring på nettet
28. august 2012
Finn Dissing, Ledelsessekretariatet
Teknisk Forvaltning
20
Skive Byråd - Temamøde
Prospekt Spøttrup / Den Blå Lagune
28. august 2012
Finn Dissing, Ledelsessekretariatet
Teknisk Forvaltning
21
Skive Byråd - Temamøde
Energy Valley
• Byomdannelse
• Lavenergi-byggeri
• Ændret Infrastruktur
• Bolignære erhverv
• Viden- og
energicenter
28. august 2012
Finn Dissing, Ledelsessekretariatet
Teknisk Forvaltning
22
Skive Byråd - Temamøde
Energy Safari
•
Samarbejde med
Samsø
•
Skræddersyede
programmer
•
Viden og erfaring til
turister og fagfolk
•
Bearbejdning af
egne planer og
strategier
28. august 2012
Finn Dissing, Ledelsessekretariatet
Teknisk Forvaltning
23
Skive Byråd - Temamøde
Kommunikation
•Hjemmeside
•Plancher
•Film
•Artikler
•Internationale artikler
•Messer
•Udstillinger
•Kampagner
28. august 2012
Finn Dissing, Ledelsessekretariatet
Teknisk Forvaltning
24
Skive Byråd - Temamøde
Aktuelle projekter:
Opgradering af biogas til naturgasnet
2013
70 mio. kr.
Etablering/udvidelse af biogasanlæg
2013
150 mio. kr.
28. august 2012
Finn Dissing, Ledelsessekretariatet
Teknisk Forvaltning
25
Skive Byråd - Temamøde
Mulige projekter
Geotermisk boring og energiforsyning
2012
110 mio. kr.
Sammenkobling af fjernvarmeværker
2013
240 mio. kr.
GreenLab Skive, energicenter m.m.
2014
40 mio. kr.
GreenLab Skive, methanisering
2017
150 mio. kr.
Energirenovering af private boliger
2017
200 mio. kr.
Den Blå Lagune, hotel, wellness
2017
250 mio. kr.
GreenLab Skive Testvindmøller
28. august 2012
Finn Dissing, Ledelsessekretariatet
Teknisk Forvaltning
26
Skive Byråd - Temamøde
Hovedpunkter
•
Vi arbejder anderledes
•
Vi sætter nye erhvervsprojekter i gang
•
Vi baner vejen for private investeringer
•
Vi genererer eksterne midler til projekter
•
Vi fremmer internationaliseringen af Skive
Kommune
 Udvikling frem for afvikling
28. august 2012
Finn Dissing, Ledelsessekretariatet
Teknisk Forvaltning
27
Skive Byråd - Temamøde
Perspektiver
•
Nye videns-virksomheder
•
Kompetenceudvikling af håndværk
•
Ny erhvervsudvikling
•
Nye uddannelsesmuligheder
•
Ny turismeindustri
•
Større befolkningstilvækst
•
Velfærdsforbedringer i Skive Kommune
•
Internationalisering af Skive Kommune
28. august 2012
Finn Dissing, Ledelsessekretariatet
Teknisk Forvaltning
28
Skive Byråd - Temamøde
Revision af Klima og Energi Strategi 2029
Udfordringer
• Sammenhæng med lokal og regional
erhvervsudvikling
•
Sammenhæng mellem strategi, geotermi,
biogasplan, varmeplan m.m.
•
Positionering i forhold til kommende
nationale og internationale projekter
•
En væsentlig udfordring er stadig
Geotermiprojektet
28. august 2012
Finn Dissing, Ledelsessekretariatet
Teknisk Forvaltning
29
Skive Byråd - Temamøde
28. august 2012
Finn Dissing, Ledelsessekretariatet
Teknisk Forvaltning
30