Skrivevejledning – artikel

ÅRGANG 21
NR. 1 JANUAR 2012
Lokalnyheder for Højby-Lindvedområdet
sted at købe morgenbrød og
kager. – Både kiosk, håndkøbsudsalg og postindlevering foruden frugt- og grøntafdelingen bliver flyttet. – Så
man kan sige, at alt inventar
ændrer placering, og formålet med det er, at afdelingerne er mere samlet, end de er
nu, hvorved det bliver mere
rationelt at handle ind i SuperBrugsen i forhold til det,
som vi kender i dag.
Hvis ellers leverandørerne
holder, hvad de lover, vil SuperBrugsen være helt klar i
ombygget tilstand den 1. maj
og bl.a. også forsynet med
elektroniske hyldeforkanter.
SuperBrugsen bygger om
og bygger til
Som du sikkert allerede har
bemærket er der stort ombygnings- og tilbygningsarbejde igang ved SuperBrugsen i Højby.
Allerede nu er der kommet
helt nye og mere energibesparende køle- og frysediske,
som er 4.000 gange mere miljøvenlige end de gamle installationer, og selv om køle/
fryse-kapaciteten er væsentligt forøget, er der alligevel
en energimæssig besparelse
på 15%. – Som noget nyt er
der nu en decideret fiskekø-
ler, hvor alle fiskevarianterne
er i.
at komme ind og handle i SuperBrugsen.
Flaske- og dåseafleveringen
er flyttet om bagved Brugsen,
og håndværkerne er i fuld
gang med de mange andre
ændringer, som skal ske.
Som noget helt nyt bliver
der en bake-off afdeling, der
hvor kiosken er i dag. SuperBrugsen har jo købt Axelsens
bageri, så der er behov for et
Der bygges nyt indgangsparti, som flyttes om til den
anden side og parkeringsarealet bliver væsentligt forøget, fordi Axelsens Bageri
bliver revet ned og omdannet til parkeringsplads. Derved bliver det meget lettere
For en som jeg, der har oplevet Brugsen i 1965 beliggende i den bygning ved banen,
der nu er hjemsted for Enemark Gruppen med Agria
fræsere, var det en rigtig beslutning, da der dengang i
1967 blev truffet beslutning
om at bygge en ny brugs
på hjørnegrunden. – De to
brugsuddelere, Knud Kildahl og Søren Mortensen har
været fremsynede og hele tiden bragt SuperBrugsen op
på et topmoderne niveau af
et supermarked.
Viggo Breckling
Fiskebilen kommer til Fakta
Hver tirsdag fra kl.13.30-17.00
Frisk fisk fra Kerteminde Spis fisk – Din torsk!
Boris Fisk - tlf. 27 12 26 56
HVAD SKER DER I HØJBY - LÆS DET I HØJBY NYT!
Nyt fra biblioteket
Højby Foredragsforening
Af: Villy Christiansen
Vinterferie
I forbindelse med skolens
vinterferie holdes åbent som
normalt med undtagelse af
en enkelt lukkedag, søndag
den 26. februar.
Tirsdag den 7. februar 2012
kl. 19 i Sognehuset
”Mand over bord i Atlanten”
v/Jesper Ussing, der beretter om to år som gast og understyrmand på skoleskibet
”Danmark” for ca. 50 år siden, herunder redningsaktionen ”mand over bord”, en
nat på Atlanterhavet i dårligt
vejr.
Foredraget er ledsaget af
mange billeder og korte filmklip.
Generalforsamling
Generalforsamling med valg
til Højby Biblioteks bestyrelse afholdes mandag den 5.
marts kl. 18.15 i biblioteket.
Alle lånere over 18 år er valgbare.
Familiearrangement
Søndag den 11. marts kl. 14
kommer Peter Pan på besøg
og underholder hele familien.
Forestillingen med Peter Pan
indeholder eventyrlig børneunderholdning,
romantik, smil og trylleri. Børnene
deltager aktivt i showet og
får en belønning som tak for
hjælpen.
Se mere på http://kortlink.
dk/abkw
Der er gratis adgang og ingen forhåndstilmelding.
Venlig hilsen
Jesper, Gitte & Ella
Højby Bibliotek
Nørrelunden 20, 5260 Odense S
Tlf. 6375 0912
https://www.odensebib.dk/hoejby
[email protected]
være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 28. februar
2012.
Torsdag den 8. marts 2012
kl. 19 i Sognehuset
Den årlige generalforsamling.
Efter
generalforsamlingen
holder tidl. borgmester i Kerteminde, Else Møller, foredraget ”Fra bondekone til
borgmester”.
Forslag, som skal behandles
på generalforsamlingen, skal
Foreningen er vært ved aftenens kaffebord.
Nyt fra Højby Forsamlingshus
Bestyrelsen havde håbet at kunne indkalde til generalforsamling i februar.
Som det vil være mange bekendt, arbejdes der med flere
alternativer for fremtiden bl.a. ansættelse af en forpagter.
Ansøgningsfristen udløb den 11. dec. og det har ikke været muligt, at få afklaret alle spørgsmål, og derfor vil generalforsamlingen blive afholdt i marts.
Indkaldelse vil blive sendt til medlemmerne, som sædvanligt, og vil blive annonceret her i Højby Nyt.
Bestyrelsen.
ÅRGANG 21
NR. 1
JANUAR 2012 BLAD NR. 140
Udgives gratis til alle husstande i Højby - Lindved området med støtte fra
Højby Skytte- og Gymnastikforening, Højby Skole, Højby Biblioteksbutik,
Ungdomsskolen, Højby Friskole, Højby Kirke- Menighedsråd, KFUM-Spejderne Højby Gruppe.
Udgiverne påtager sig intet ansvar for indholdet af indsendte artikler.
Ansvarshavende: Pia Klint, E-mail: [email protected]
Tlf.: 65 95 85 39 - mellem kl. 18.00-20.00 på hverdage.
Tryk: Kosmos Grafisk, Odense www.kosmosgrafisk.dk Oplag: 2600 stk.
Uddelingskoordinator: Gunner Hansen, tlf. 65 95 88 65 [email protected]
Har du ikke modtaget bladet - kontakt da Gunner.
Mød os på nettet: www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk.
2
www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk
Annonceindlevering:
Viggo Breckling
E-mail: [email protected]
Nr. Lyndelse Vej 22, Højby
Tlf. 65 95 91 17
Helge Brix
H.C. Andersens Gade 59, 5000 Odense C
Tlf. 65 91 70 72
Annoncepris: kr. 2,00 pr. spalte-mm.
excl. moms
Tekstindlevering:
Pia Klint
E-mail: [email protected]
Brobækvænget 11, Højby
Indleveringsfrister i 2012:
Så tidligt som muligt og senest:
24. feb. - udkommer 10. marts 2012
13. april - udkommer 28. april 2012
25. maj - udkommer 9. juni 2012
20. juli - udkommer 4. august 2012
HØJBY
afholder ordinær generalforsamling
fredag den 23. marts 2012 kl. 19.00 i Højby Forsamlingshus
DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Valgafordstyrer.
Bestyrelsensberetningogfremtidsplaner.
Forelæggelseafårsregnskabet,herunderbestyrelsens
meddelelseomanvendelseafåretsresultat.
Forslagtilvedtægtsændringer.
Indkomneforslag.
Forslagindsendestilformandensenestden10.marts2012
Valgtilbestyrelsen.
Påvalger UllaJørgensen
MogensDalsgaardFriis
JanLarsen
Valgafsuppleant.
Eventuelt.
Årsregnskabkanafhentesafmedlemmerne
ibutikkenfraden20.marts2012.
Eftergeneralforsamlingenerderspisning.Spisebilletterà125,-kr.kankøbes
ibutikkenitidsrummet20.februartil19.marts,beggedageincl.
Der er kun plads til 120 personer til spisning.
Derkanmaksimaltudleveres2billetterpr.medlem.
Musikv/KimAndersensDiskotek.
Bestyrelsen håber på stor tilslutning,
så reservér aftenen allerede nu.
NB. HUSK MEDLEMSK O R T E T
Bestyrelsenn
www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk
3
ENSLEV
Tømrer- & Snedker ApS
Vinkelvej 19 B . 5290 Marslev

Alt i tømrer- og snedkerarbejder
Til- og ombygningsarbejder
Vinduer og døre

Forsikringsskader
Reparationer og servicearbejder
Tegninger og byggeansøgninger
Tlf. 6595 8270 . Fax 6595 8240 . M. 2029 8270
Mail: [email protected], www.enslevinfo.dk
www.lindvedfrugt.dk
Salg af frisk frugt af egen avl
Lindved Frugt v/ Mirjam & Lars Andersen
Hegningvej 2, Lindved (bag Lindvedparken)
65 95 77 64 eller 26 74 77 64. www.lindvedfrugt.dk
Åbningstider:
Bodsalg: Hver dag: 08.00-21.00
4
www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk
Nyt fra Aktivt
medborgerskab
på Facebook.
Her kan du give dit besyv
med på de kurser, du har
været på, komme med gode
ideer til nye eller tilmelde dig
nedenstående.
På gensyn Gitte og Anne
Lær IT på den sjove måde!
Digital fotoredigering – (Pixlr)
Medbring dine egne filer til
redigering, mandag d. 23.
jan. 2012 kl. 14.30-15.30.
Vi ønsker alle et rigtig godt
nytår, og håber at mange vil
møde op til vores kommende
kurser.
Digital videoredigering
Få orden på dine videoklip
fra dit digitale videokamera,
mandag d. 30. jan. 2012 kl.
14.30-15.30
Vi har fået lavet en hjemmeside, så kig forbi Aktivt-medborgerskab.dk. eller mød os
Filmstriben og Bonanza.dk
Kom og bliv introduceret
til gratis film på nettet og se
E.A. CYKLER APS
ODENSE SØ
hvad Bonanza kan – Danmarks radios arkiv, både tv
og radio, mandag d. 13. febr.
2012 kl. 14.30-15.30
Filmstriben og Bonanza.dk
Kom og bliv introduceret
til gratis film på nettet og se
hvad Bonanza kan – Danmarks radios arkiv både tv
og radio, mandag d. 27. febr.
2012 kl. 14.30-15.30.
SKAT.dk
Torsdag d. 22. marts 2012 kl.
16.30-18.30, husk NemID /
nøglekort.
Tilmelding på Højby Bibliotek. Mød op personligt, ring
på 63 75 09 12, eller send en
mail til: [email protected]
dk
Al undervisning foregår i
Højby Biblioteks nye læringslokale
Vi har butik
med salg og
reparationer af cykler
MBK Motobecane
Winther - Taarnby - Batavus
Shimano
Byens største udvalg
Mountain Bike - City Bike
Tour - Racer - Letvægt
Turist - Børnecykler
Reservedele - Reparationer - Alle mærker
www.eacykler.dk
63 12 00 60
Man. - fre. 8.00-17.30 . Lør. 9.00 -13.00
Blækhatten 1D · Tornbjerg
5220 Odense SØ
www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk
5
Kirken
Gudstjenester i januar, februar, marts og april
Januar
22. kl. 11.00 v. CA
3.s.e.h.3 kg. (Lk. 17,5-10)
29. kl. 11.00 v. Lene Crone Nielsen
S. s.e.h.3 kg. (Joh. 12,23-33)
Februar
5. kl. 9.30 v. MAA
Septuagesima (Mt. 25,14-30)
12. kl. 11.00 v. CA Familiegudstjeneste m. frokost
19. kl. 11.00 v. Bente Hjul Johannessen Fastelavn (Lk. 18,31-43)
26. kl. 11.00 v. CA
1.s.i fasten (Lk. 22,24-32)
Marts
4. kl. 11.00 v. Lisbeth Petersen
2.s.i fasten (Mk. 9,14-29)
11. kl. 11.00 v. CA
3.s.i fasten (Joh. 8,42-51)
18. kl. 11.00 v. MAA
Midfaste (Joh. 6,24-35)
25. kl. 11.00 v. CA + menighedsmøde og frokost
Mariæ bebud. (Lk. 1,46-55)
April
1. kl. 11.00 v. CA Familiegudstjeneste
5. kl. 19.00 v. CA
Skærtorsdag (Joh. 13,1-15)
6. kl. 11.00 v. MAA
Langfredag
8. kl. 11.00 v. CA
Påskedag (Mt. 28,1-8)
15. kl. 9.30 + 11.00 v. CA Konfirmation
22. kl. 9.30 + 11.00 v. CA Konfirmation
29. kl. 11.00 v. CA
3.s.e.påske (Joh. 14,1-11)
CA = Carsten Andreassen
MAA = Malene Aastrup
J = Børnehjørne under gudstjenesten
Husk kirkebilen!
Alle gangbesværede kan til gudstjenester og menighedsrådets arrangementer
i Sognehuset bestille en ”Kirkebil” hos Odense Minitaxi på 66 12 27 12.
Kirkekontoret har åbent ma-to kl. 10.00-12.30, samt to. kl. 16.00-18.00 på 65 95 93 00.
Torsdagscaféer
I forårets Torsdagscaféer ta-
ger vi fat på en meget aktuel
debat om forholdet mellem
folket og kirken eller mellem
staten og kirken. Skal staten
stadig have det sidste ord i
det, som foregår i kirken eller skal kirken (delvist) selvstændiggøres? Skal vi have
en synode i kirken? Hvilke
perspektiver er der for kirkens fremtid? Hvor bevæger
vi os hen?
Kom og bliv klogere på,
hvordan kirken udvikler sig
i disse år, hvor der faktisk
sker ret meget i dansk kirkeliv.
6
Hvorfor gå over åen efter vand –
når dit byggemarked ligger lige i nærheden!
Vi har alt hvad du behøver indenfor byggematerialer, værktøj, tilbehør m.m.
Se vore husstandsomdelte reklamer
XL Byg GRØNFELDT
Industrivej 2 – 5792 Årslev
Tlf. 64 75 15 95
Åbningstider
Mandag-fredag kl. 9.00-17.30 . Lørdag kl. 9.00-13.00
www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk
Fordybelse
Af: Carsten Andreassen
Vi lever i en tid, hvor mange
mennesker søger fordybelse
i nye eller gamle traditioner
og levemåder. Når vi samles i kirken til ”spiritualitetsgruppe”, er det en måde
at fordybe sig i Bibelen på.
Vi læser, mediterer og taler
om en bibeltekst. Det er meget enkelt. Enhver kan være
med. Og vi erfarer, at det er
meget berigende.
Gennem disse bibelmeditationer oplever vi, hvor aktuel Bibelen stadig er. Den
er fyldt af flotte beretninger
om, hvordan Jesus vejleder
mennesker på deres livsvej –
så de får blik for, at Gud er
en fantastisk Gud, de selv er
elskværdige og andre mennesker værd at være sammen med.
Er du selv ”undervejs” i livet
er Spiritualitetsgruppen måske noget for dig.
Deadline for
indlæg til Højby
Nyt?
En del af dem, som
skriver indlæg til
Højby Nyt, modtager
en uge før deadline
en påmindelse på
mail. – Er du også interesseret i at få en
sådan, kan du sende
en mail til [email protected]
Du kan også se
deadline i bladet på
side 2 eller på vores
hjemmeside ved at
kalde
www.højbynyt.dk
eller www.hbnyt.dk
Kirken
Kampen mod sult fortsætter
Af: Jytte Andersen
Søndag d. 4. marts 2012 deltager Højby Sogn for 10.
gang med frivillige indsamlere på gaden for at bekæmpe sult ved Folkekirkens
Nødhjælps årlige sogneindsamling.
Ved Sogneindsamlingen i
2011 indsamlede 30 frivillige
17.647 kr. til Folkekirkens
Nødhjælp i Højby og Lindved. Derfor en stor tak til
alle frivillige og til alle, der
tog godt imod indsamlerne
i sognet, når de ringede på
døren. Vi håber, at vi i Højby
og Lindved også i 2012 kan
bidrage - gerne med et endnu
højere beløb - til at hjælpe de
mennesker i den fattigste del
af verden, der sulter og har
brug for vores hjælp.
Sult er det mest ekstreme
udtryk for fattigdom og et
overgreb mod menneskers
grundlæggende ret til mad
Blikkenslager-arbejde
Vi udfører alle former for tag- og facadebeklædning i
kvalitetsmaterialer, som Zink, Kobber og Skifer, med
over 20 års erfaring har vi prøvet det meste og har stor
erfaring i Karnapper, Kviste, Spir og Tårndækning.
Nye tagrender. Få tagrender monteret og leveret af en
fagmand, det betaler sig. Alt i reparation og nyudførelse.
og liv. Nogle mennesker
sulter, fordi de rammes af
naturkatastrofer eller lever
på steder, der er følsomme
for den mindste variation
i vejret. Nogle sulter, fordi
andre krænker deres rettigheder og bevidst fratager
dem deres ejendom eller muligheder for at klare sig selv.
Folkekirkens Nødhjælp bekæmper årsagerne til sult
med akut nødhjælp, langsigtet udviklingshjælp og ved at
arbejde for menneskers ret til
at leve i værdighed og uden
sult på både lokalt og internationalt plan.
Det arbejde vil Højby Sogn
og flere end 1300 andre sogne
sammen med omkring 20.000
frivillige indsamlere støtte,
når de søndag d. 4. marts går
på gaden for at samle ind til
Folkekirkens Nødhjælps ar-
bejde med at bekæmpe sult.
I år vil frivillige indsamlere
igen kunne hente indsamlingsbøsser i Sognehuset ved
Højby Kirke, Højbyvej 37 fra
kl. 9.30 til kl. 13.00, og der vil
være lidt at drikke og spise til
indsamlerne.
Meld dig allerede nu som
indsamler til søndag d. 4.
marts hos Jytte Andersen,
Ugletoften 35, 5260 Odense
S. Tlf.: 65 95 77 90 eller mobil
20 46 77 90. E-mail: [email protected] eller hos
Allan Zinn, Højbyvej 74 B,
5260 Odense S. Tlf.: 65 95 80
52 eller mobil 21 15 72 60. Email: [email protected]
Tilmelding kan også ske direkte til Folkekirkens Nødhjælp på tlf.: 80 60 80 60.
VVS og BLIK
Giv hinanden et varigt forbrugsgode, som hele
familien har glæde af hver dag fremover –
f.eks.
Nytbadeværelse
Nytkøkken
Nytbryggers
eller andre moderniseringer på din ejendom.
Kontakt os og få et uforbindende tilbud.
Højby
Varme &
VVS
Sanitet
Garanti
Ved aut. VVS-installatør H. P. Schärfe
Højbyvej 20, 5260 Odense S
Værkstedsadresse Højbyvej 60
Thomas K. Dujardin
Højbyvej 56, 5260 Odense S. Mobil 42 40 80 27
www.blikker.dk
[email protected]
Tlf. 40 28 54 74
VVS garantien sikrer dig, at dit VVS
arbejde holder hvad det lover.
Og prisen holder
til en sammenligning
-godt
håndværk
er vores
ansvar!
www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk
7
Kirken
Menighedsrådet orienterer
v/ Allan C. Zinn
Menighedsrådet vil indledningsvis ønske alle Højby
Nyts læsere et rigtig godt
nytår.
Aktiviteter
Højby Kirkes Børnekor.
Børnekoret har allerede indledt det nye år med øvedage
hver torsdag kl. 14-15. Nye
piger og drenge kan sagtens
være med – og det er ganske
gratis at medvirke. Hvis dine
børn er interesseret, så kontakt organist Birgit Mulvad
Samsing på mail: [email protected]
pc.dk eller på telefon: 6599
1798.
Torsdag den 26. januar kl.
10-12 indleder Torsdagscaféen sin forårssæson med
en meget aktuel debat om
forholdet mellem folket og
kirken eller mellem staten og
kirken. Der henvises til sær-
skilt omtale af Torsdagscaféen på disse sider.
Vi har til den første Torsdagscafé i det nye år fået
lektor, dr. theol. Peter Lodberg til at give et historisk og
aktuelt rids over forholdet
mellem stat og kirke siden
Grundloven af 1849, hvor
det blev fastsat, at forholdet
mellem stat og kirke skulle
løses gennem en særlig lovgivning. Denne lovgivning
er imidlertid aldrig kommet,
og Peter Lodberg vil fortælle
om, hvorfor der nu er ønsker
om at adskille stat og kirke,
og hvad der taler for og imod
en sådan adskillelse.
Torsdag den 26. januar kl.
19-22 er der menighedsrådsmøde i Sognehuset. Mødet er
åbent, og alle er velkomne til
at overvære mødet.
Torsdag den 2. februar kl.
19.30 er der Kyndelmisseaften i Sognehuset. Vi vil sammen med tværfløjtenist Anne
Bech og organist Andrew
Bech søge at komme ind i
stemningen omkring Kyndelmisse. Vi vil synge fællessange om vinteren og om
overgangen til den lysere tid,
der venter forude. Der serveres kaffe og pandekager.
Torsdag den 16. februar kl.
10-12 er der Torsdagscafé i
Sognehuset. Pastor Jan Grønborg vil fortælle om, hvorfor
han går ind for en adskillelse
mellem stat og kirke. Han har
stor erfaring med kirkens liv
og struktur både i Danmark
og i Sverige, hvor en vis adskillelse er gennemført.
Torsdag den 16. februar kl.
19 er der Filmklub i Allerup
Præstegård. Det er en fælles
aktivitet mellem Højby og
Fraugde-Allerup-Davinde,
og temaet er i dette forår de
film, der har modtaget Gabrielsprisen. Denne aften vises
filmen ”Superbror”. Der sluttes af med kaffebord og og
fælles diskussion om filmen.
Torsdag den 16. februar kl.
19-22 er der menighedsrådsmøde i Sognehuset.
Søndag den 4. marts er der
Folkekirkens
Nødhjælps
8
www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk
Kirken
Landsindsamling, der i Højby sogn udsendes fra Sognehuset kl. 9.30. Alle frivillige indsamlere er særdeles
velkomne til at hjælpe med
et par timers arbejde. Også i
år vil vi få brug for alle, der
har lyst til at hjælpe. Der henvises til særskilt artikel om
denne landsindsamling andet sted på disse sider.
Torsdag den 8. marts kl. 19
er der Spiritualitetsgruppe i
kirken. Der henvises til særskilt omtale af aktiviteten
Fordybelse på disse sider.
Onsdag den 14. marts kl. 12
begynder et nyt hold med
Babysalmesang for alle babyer i alderen 0 – 12 måneder
sammen med deres forældre/bedsteforældre. Holdet
ledes i samarbejde mellem
musiker Maren Halberg og
sognepræst Malene Aastrup.
Babysalmesangen fortsætter
herefter de følgende 8 onsdage. Tilmelding kan ske til
sognepræst Malene Aastrup,
tlf.: 6595 8061 eller e-mail:
[email protected]
Menighedsrådsarbejdet
I sidste udgave af Højby Nyt
2011 fortalte jeg om, at menighedsrådet har kontaktet
menighedsrådene i Hjallese
og Dalum med opfordring
til at finde fælles ”fodslaw”
om søndagens gudstjenestetidspunkt. Efterfølgende
har vi fået en tilbagemelding
fra menighedsrådsformand
Arne Hansen, Hjallese, der
har orienteret os om, at sognepræst Lene Crone Nielsen
ved Hjallese Kirke har fået
opnormeret sin stilling fra
1. januar 2012, hvilket betyder, at Højby Kirkes normale
søndagsgudstjeneste kl. 11
vil kunne gennemføres fremover i størstedelen af de tilfælde, hvor sognepræst Carsten Andreassen har fravær
pga. ferie eller sygdom. Det
er vi meget tilfredse med i
menighedsrådet.
Ved det sidste menighedsrådsmøde i det gamle år var
der som sædvanligt internt
valg til de enkelte poster i
rådet. Valget medførte ingen
ændringer i fordelingen af
poster indtil næste menighedsrådsvalg: Allan Zinn er
formand, Astrid Lægaard er
næstformand, Lene Kristiansen er kirkeværge og valgt
kasserer, Eva Carlsen, er
kontaktperson. Jørgen Folke
Olsen er særlig bygningskyndig og Karen Lørup Pedersen
er særlig underskriftsberettiget.
TOFT’S
VINDUESPUDSNING
HUS/HAVESERVICE
Telefon 23 11 55 14
Højby Autoservice
Stevie Miari, automekaniker
Svendborgvej 321, 5260 Odense S, tlf. 63 95 00 85
e-mail: [email protected]
 Specialpris på dæk og fælge – spar op til 40%
 Vi udfører Aircon service
 Vi foretager service-eftersyn
 Vi udfører reparation af alle bilmærker
 Vi foretager gratis synstjek
 Ring og få et uforpligtende tilbud
www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk
9
Højby Seniorforening
Program for Højby Seniorforening
Af: Leo Sørensen
Gældende fra 21/01 2012 til
10/03 2012
Program for Mandagscaféen
Hver mandag formiddag fra
kl. 10-12 er der Ӂbent hus,
”Mandagscafé” i Fælleshuset Højbylund, Nørrelunden
70, hvor der er mulighed for
socialt samvær, kortspil og
bobspil.
Mandag den 23. januar
kl. 13.00-16.00
Bogcafé.
Mandag den 30. januar
kl. 12.00-16.00
Fællesspisning. Der vil være
dækket op med sild, smørrebrød og ost, og når vi har
spist, spiller Ivar Kjeldsen op
til dans. Pris for mad, musik
og kaffe kr. 80,00. Bindende
tilmelding senest mandag
den 23. januar i Mandagscaféen.
10
Mandag den 6. februar
kl. 12.30-16.00
Bankospil.
Mandag den 13. februar
kl. 13.00-16.00
”En fiskerdreng fra klitten
fortæller”. Foredrag af Erik
Paabøl Andersen om liv og
mennesker på klitten i årene,
hvor de store forandringer
sker, og Hvide Sande vokser
og bliver til by og havn. Tingene ses med en drengs øjne,
både under krise og forlis
og om, hvordan det var for
50 år siden at komme ud at
sejle som yngste mand på en
fiskekutter. Pris kr. 40,00 for
medlemmer, ikke medlemmer kr. 60,00 for foredrag
kaffe og kage. Tilmelding senest mandag den 6. februar i
Mandagscaféen.
Mandag den 20. februar
kl. 13.00-16.00
Human Azizi fra Firmaet
www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk
Qualines Beauty, Vindegade
38, Odense, vil fortælle om
gode cremer, parfumer og
andre produkter med f.eks.
aloe-vera, som firmaet sælger.
Mandag den 27. februar
kl. 13.00-16.00
Generalforsamling
Mandag den 27. februar 2012
kl. 13.00 i Fælleshuset Nørrelunden 70, 5260 Odense S
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fastsættelse af kontingent for 2013. Bestyrelsen foreslår uændret
årskontingent for 2013
på 150 kr.
4. Aflæggelse af årets
regnskab.
5. Indkomne forslag (inden den 20. februar)
6. Valg til bestyrelse. 3
medlemmer til bestyrelsen for 2 år:
7. På valg er. Ove Frank,
som ikke modtager genvalg, Ruth Petersen, som
modtager genvalg. Leo
Sørensen, som modtager
genvalg 2 suppleanter til
bestyrelsen for 1 år. På
valg er Carl Erik Olsen,
Hans Larsen
8. Valg af revisor og
revisorsuppleant. En
revisor for 2 år. På valg
er Christian Gabrielsen.
En revisorsuppleant
for 1 år. På valg er Otto
Lundsfryd
9. Eventuelt.
Mandag den 5. marts
kl. 12.30-16.00
Bankospil
Gåture
Tirsdage kl. 09.30 til kl. 11.00.
Mødested: Højbycentret ved
Højby Seniorforening
Sparekassen Faaborg.
Fredagsaktiviteter
Fra d. 1. sept. til d. 1. maj i
Højbyhal 2 og Multihal
Fredag kl. 09.30-10.30. Let
gymnastik i Højbyhal 2.
Fredag kl. 09.30-10.30. Indendørs petanque i Multihal.
Fredag kl. 09.30-12.00. Badminton i Højbyhal 2
Fredag kl. 10.30-12.00. Bordtennis i Multihal
Bowling
Vi har fået succes med vort
bowlinghold i City Bowling, Rugårdsvej 46, Odense
torsdag mellem kl. 12.00 og
13.00. Jytte og Leif Pedersen,
Bakkegårdslunden 15, tlf. 23
31 41 38 står for aktiviteten,
samt arrangerer samkørsel.
Det er stadig muligt at melde
sig til, da der er flere ledige
baner. Pris pr. time kr. 32,00
+ leje af sko.
Datoer for madholdene
Hold 1.
7. februar og 6. marts
Hold 2
14. februar
Hold 3
24. januar og 21. februar.
Eventuelt afbud til Eva
Carlsen tlf. 65 95 97 45
Korte onsdags cykelture
Januar, februar, marts.
Turene starter fra Bakkegårdens parkeringsplads onsdag kl. 13.00 Vi kører i et roligt tempo og forventer turen
varer 1½-2 timer. Vi holder
en lille pause, så det er en
god ide, at tage kaffe og brød
med. Husk vand.
Der er ikke fastlagte ture i januar og februar. Vi møder op
til sædvanlig tid onsdag kl.
13.00 på Bakkegårdens parkeringsplads og aftaler, hvor
vi kører hen.
Onsdag den 7. marts
Kohaveskoven—Herluf Trollesvej
Torsdags cykelture
Januar, februar, marts.
I januar og februar er der ikke
fastlagte ture. Men der køres
ture hver torsdag fra Bakkegårdens P. plads. Afgang kl.
13.00 Turen tilrettelægges af
de fremmødte.
Torsdag d. 1. marts.
1000 Årsskoven, 30 km
LEJ ET PARTYTELT PÅ 18, 36 eller 54m2,
eller en VIP TOILETVOGN
OG STØT UNGDOMSARBEJDET I HØJBY S&G
Nu kan alle private og foreninger leje et partytelt af
Sponsorudvalget ved Højby S&G.
For bookning af telt kontakt Bjarne Frimann
Tlf. 20 32 62 36
Mail. [email protected]
www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk
11
Bakkegården Højby
Bakkegården ønsker Godt nytår
Af: Erik Klint
Med tak for stor opbakning til vore arrangementer i 2011 håber vi at alle læserne må få et godt og heldbringende nytår,
som vi byder velkommen med arrangementer, som beskrives
efterfølgende:
Fredag den 27. januar kl. 18.30
Nymarkens Harmonikaklub
Entré: 50 kr.
Hovedret: Nakkekam med krydderurter, salat og kartofler 80
kr.
Dessert: Vaniljeis med moccacreme. 25 kr.
Her på det sidste er skallernes indhold udviklet i tidens
trend.
Derfor indbyder vi til en aften med traditionelt indhold
samt afprøvning af lidt mere
moderne indhold.
Under spisningen vil der
være hyggemusik.
Fredag den 10. februar
Kabaret: En unik aften med ”Edith Piaf”
Entré: 100 kr.
Hovedret: Kylling a la Ristaffel 80 kr.
Dessert: Mandelrand med Abricoscreme 25 kr.
Gruppen, som består af harmonikaer, trommer, gulvbas,
guitar og sangere, spillede på Bakkegården i januar 2011 og
kunne også opleves i forbindelse med Højby SuperBrugs´
markedsdag i august 2011.
Gruppen har hjemsted i Kerteminde Kommune og øver hver
mandag aften på Nymarkskolen, som derfor har givet navnet.
Gruppens repertoire spænder bredt, og en del af numrene er
med sang, som vil virke bekendte. Således er der i løbet af
aftenen lagt op til fællessang.
Gruppen lejede sig ind på Bakkegården i sommeren 2011
for at øve. Mange af gruppens medlemmer fremhævede den
gode akustik og gode atmosfære, som lokalerne bød på. Derfor vil Nymarkens Harmonikaklub gerne spille op til en hyggelig og festlig aften på Bakkegården.
Fredag den 3. februar kl. 18.30
Tarteletaften
Entré: gratis
Menupris: 100 kr. – hovedret og dessert
Det er blevet moderne, og mange gør det, og sidste år gjorde
vi det!
Så vi gør det igen.
Ja, der dannes ligefrem klubber og foreninger omkring denne
dejlige gamle tradition.
Hvem husker ikke grønærter og skinke, senere høns i asparges i disse dejlige sprøde skaller.
12
www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk
Uta Motz synger sange og viser, hvortil hun selv spiller violin. Hun spiller sammen med Anders Allentoft, som kan kunsten at spille 12-strenget guitar.
I løbet af aftenen fører de os på den mest professionelle måde
gennem en del af Edith Piafs univers. Vi vil desuden også hører zigøjner- og klezmermusik.
Sammen folder de to kunstnere sig ud og leverer en indtagende blanding af musik, sang og fortællinger omkring aftenens
viser og sange.
Utas intense stemme understreges smukt af såvel den
12-strengede guitar som af den varme lyd fra violinen.
Vi kan glæde os til to veluddannede og engagerede kunstnere.
Fredag den 2. marts kl. 18.30
Souvenirs. Entré: 125 kr.
Hovedret: Indbagt svinemørbrad med ovnbagte kartofler og
rødvinssauce. 80 kr. Dessert: Spejlæg med flødeskum. 25 kr.
Souvenirs har en lang række albums bag sig med sange som
”Han tog et nattog”, ”Jeg troed´, du var hos Mikael”, ”I et
Bakkegården Højby
sommerhus” og ”Jeg hader Susanne”.
Souvenirs slog igennem i 1994 med mundrette, sært socialsur-
Der vil også blive mulighed for at få stemmebåndet rørt, da vi
skal synge nogle snapseviser.
Støt vore annoncører ...
... de støtter os –
og dermed vort lokalområde!
realistiske tekster på dansk.
Med Sofie Bondes klingende rene sopran og Nils Torps guitar og Klaus Pindstrups violin tager musikken konstant nye
drejninger.
Det er ikke det rene pop, - der er puttet en god del folkemusik, klassisk, tango og blues i gryden, og det er både gamle og
nyskrevne sange, der bliver serveret.
Glæd jer til at festligt møde med gruppen.
Smart jakke med sjalskrave
strikket i dejligt blødt uldgarn på pind 7.
Snapseaften med
Viemosens Drambryggerlaug
Fredag den 9. marts kl. 18.30. Entré: 150 kr. –
Denne
aften
inkluderer
smagsprøver af forskellige
kryddersnapse samt en tallerken med sild, sul og ost
samt hjemmebagt brød.
Masser af flot garn til vinterens nørklerier, så kom og
bliv inspireret til dit næste
projekt.
Vi har også Can-Can garn
til de populære flæsetørklæder. Både ensfarvede og
flerfarvede.
Næste strikkeaften:
Onsdag 15. februar kl.19.30.
Se flere datoer på www.allerupstrik.dk eller i butikken.
NB: Vi gør opmærksom på, at der ikke er udskænkning af
smagsprøver til unge under 18 år.
Interessen for at arbejde med kryddersnapse er med tiden
vokset, derfor har vi engageret Jøns Jønson fra Viemosens
Drambryggerlaug til at fortælle om kryddersnapsens finurligheder samt om de forskellige urter og bær, der kan anvendes og bliver anvendt til blanding med ren snaps.
I forbindelse med spisningen vil der blive udskænket 5 forskellige snapsetyper, som Jøns Jønson vil berette om.
Jøns Jønson vil ligeledes fortælle om findesteder for de specielle krydderurter, og på hvilket tidspunkt af året de enkelte
krydderurter skal plukkes eller tages op af jorden.
Efter spisningen vil der blive mulighed for at nippe til en del
andre kryddersnapse, hvor Jøns Jønson vil fortælle om kryddertypen, trækketiden og det blandingsforhold, der er bedst.
I forbindelse med foredraget vil der blive uddelt materiale indeholdende oplysninger om de kryddersnapse, der er blevet
smagt på, desuden vil der også være mange andre opskrifter
at hente.
Lige nu er der metaldåser fra
Maileg til sød opbevaring af te,
kaffe og andet
pr. stk.
kr. 50,00.
Der er i januar
og februar
masser af gode
tilbud og oprydningssalg på garner og
andet
Mange gode gaveidéer, tørklæder,
smykker,
kander, skåle, legetøj og alt muligt
andet
BEMÆRK NYE ÅBNINGSTIDER
Tirsdag, onsdag, torsdag
og fredag 14-18. Lørdag 10-16
Allerup Bygade 52, 5220 Odense SØ
på gården bag kirken i Allerup
Tlf.nr. 65 95 89 92 www.allerupstrik.dk
www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk
13
Bakkegården Højby
Kunst på Bakkegården
Foråret på Bakkegården
Af: Karin Rosenbæk
Af: Karin Rosenbæk
farverige høns pryder væggene i Bakkegårdens stuer.
I er velkomne til et kig på udstillingen, når Bakkegården
har åbent i dagtimerne, hvor
der er undervisning i musikskolen.
I januar og februar udstiller Vibeke Scheppan, som vi
omtalte i sidste nummer af
Højby Nyt. Hendes dejlige
I marts, april og maj udstiller
en af vores lokale kunstnere
Hans Erik Johnsen, der vil
blive nærmere omtalt i næste
nummer af Højby Nyt.
Murermester
Torben E. Larsen
Nr. Lyndelse Vej 8
Højby
5260 Odense S
20482565
65958465
murertel.dk-
[email protected]
– ALT MURERARBEJDE UDFØRES –
Nyt år er skudt i gang, og
vi er klar til en spændende
forårssæson, hvor vores forårsprogram vinker forude
med mange tilbud til en fornøjelig aften på Bakkegården. Cafébladet er på nuværende tidspunkt smuttet ind
i jeres punktligt opstillede
postkasser ude ved skellet.
Dette gør det jo også lidt lettere for vores omdelere, men
måske lidt mere besværligt
for jer.
Vi håber, I har fået tid til at
læse vores tilbud, og at nogen af vores arrangementer
vil falde i jeres smag. De kan
også læses mere uddybende
på vores hjemmeside- www.
foreningen-bakkegaarden.dk
eller her i bladet.
Tilmeldingen til de enkelte
arrangementer kan ske ved
at ringe på 65 95 99 95 og indtale navn, arrangement, antal
personer og telefonnummer
på vores telefonsvarer. Eller
også kan I skrive en mail til
[email protected]
com med samme oplysnin-
BAKKEGÅRDEN
Svendborgvej 319 B
www. foreningen-bakkegaarden.dk
email:
[email protected]
CAFÉEN
Telefon 65 95 99 95
Bestyrelsesformand:
Karin Rosenbæk
Telefon 65 95 86 76
UDLEJNING:
Hans Erik Johnsen
Telefon 65 95 84 83
Udlejningskalender
kan ses på hjemmesiden
14
www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk
ger. Vi har mulighed for at
give retursvar på mails.
Bakkegårdens frivillige har
meldt sig til at gøre caféaftenerne til en dejlig oplevelse.
Vi ser frem til et godt forår.
Nye udfordringer.
I øjeblikket arbejder bestyrelsen med nogle af de forskellige opgaver, som vores
lejere har ønsker om - solen
kan i dagtimerne virke generende, og der er derfor ønske
og brug for rullegardiner til
afhjælpning af dette. Før jul
indhentede vi et tilbud. Desuden er der problemer med
lyden, når man skal føre samtaler under middage. Dette er
straks et større problem, da
lyden ikke må dø, fordi Bakkegården benyttes til mange
forskellige musikalske arrangementer. Men I skal vide, vi
arbejder på sagen, men den
brugbare løsning er ikke fundet endnu.
Desuden har der været forespørgsel på frokost/desserttallerkner samt grillknive. Vi
håber snart at have løst dette
problem og have det indlemmet i vores servicesortiment.
Dejligt, vi bliver gjort opmærksom på ønsker og behov, da vi hele tiden skal
forbedre mulighederne på
Bakkegården, så vi får et
godt og brugbart sted for alle
brugergrupper.
På gensyn på Bakkegården til
forårscaféerne.
Karin Rosenbæk
KFUM-Spejderne
Jul hos spejderne
Af: Henning Holm Sørensen, formand
Så er det blevet
spejdertid igen
Af: Pia Thaarup, ulveleder
Vi starter op d. 10. januar, og
vi har lavet et nyt program
for foråret. Vi skal tage aktivitetsmærker, besøge en Arla
gård, og naturligvis også på
ture. Fastelavnsturen er en
fællestur for hele gruppen,
hvor der startes med hygge
og gruppemøde. Derefter vil
der være almindelig hygge
med tøndeslagning og overraskelser.
Hvad mon der gemmer sig i sækken
Julen er jo traditionernes
tid, og det gælder også hos
spejderne. Her holdes der en
helt traditionel juleafslutning
for spejdere i alle aldre, og
naturligvis kommer der en
”ægte” julemand og deler
godter ud. Her er det rart,
at vi i OldKlan gruppen har
en hjælper, der både har lysten og den rigtige alder (!) til
denne vigtige opgave.
Julemanden dukkede ”helt
uventet” op i spejderhytten
med sin sæk, og i stuen var
der pyntet et fint juletræ. Der
blev uddelt godter til alle, og
inden aftenen var omme, var
der også sat en del lune æbleskiver til livs. Traditioner er
ikke så tossede endda.
Tak for støtten
Samtidigt vil jeg benytte lejligheden til her at sige tak til
alle, der har givet et bidrag
til spejderarbejdet ved vore
aktiviteter op til jul. Det kan
være at købe en julestjerne
eller juledekorationer ved
Jul på Bakkegården. Det kan
også være en adventskrans
købt ved indgangen til Brugsen eller måske køb af spilleplader til Julebanko på Højby
Skole – alt sammen andre faste juletraditioner hos KFUM
Spejderne i Højby, hvor overskuddet går til spejderarbejdet.
Henning Holm Sørensen
Din lokale
Decra tagekspert
HØJBY TØMRER- OG
SNEDKERFORRETNING ApS
Højbyvej 60 . 5260 Odense S
Tlf. 63 95 00 40 . 20 13 33 23
www.hojbytomrersnedker.dk
Inden længe starter salget af
KFUM spejdernes lodseddel i Højby. Vi håber, der vil
være lige så mange købelystne, som der plejer! Spejderne
tjener penge til gruppen og
i år også til den store ”Spejdernes Lejr 2012” til sommer.
Det er dog kun fra junioralderen og opefter, der bliver
indbudt til denne lejr.
Vi glæder os til at komme i
gang igen, og vi håber stadig
på, at nye spejdere dukker
op. Man kan komme, hvornår det skal være - der er altid plads til flere aktive børn
i spejderfællesskabet.
Man kan følge med i, hvad
vi laver på vores hjemmeside
www.hojby-spejderne.dk,
hvor hele forårsprogrammet
også kan findes.
Frimurerlogens
Restaurant
Dinner Fyn Højby
– arrangement til fast pris
i vore smukke lokaler
– eller som diner transportable
Skal der være Fest
– så lad der være Fest
Brunch, frokostmøder, receptioner og
familiefester til fast pris fra kr. 525,00
Diner Transportable
Min. 20 kuverter
Indhent venligst brochure
Restaurant * Albanigade 16 * 5000 Odense C * Tlf. 66 12 66 67
Kontor * Svendborgvej 306 * 5260 Odense S * Tlf. 65 95 80 80
e-mail [email protected]
www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk
15
Sporten
Håndboldafdelingens præmieliste
Håndboldafdelingen vil gerne takke alle vores sponsorer
for at have sponsoreret gaverne og tak for et godt samarbejde i det forløbne år.
Næste trækning sker 25.
marts 2012 ifm. sidste hjemmesøndag.
Præmieliste trækning 4. december 2011
Søndag den 4. december trak
håndboldafdelingen første
portion af gevinsterne, der
udloddes 2 gange årligt pr.
sæson. Første gang er ved
sidste hjemmebanekamp før
jul, og sidste gang er den sidste hjemmekamp til sæsonafslutning.
1. Sea West weekend:
ophold for 4. pers. med
aften buffet 2000 kr. Susanne Bøndergaard, 7.
2. Riegens bordlampe 2000,
kr. Ole Madsen, 116.
3. Cafe og Bio for 2 pers.
500 kr. Familien Rosendal 124.
4. Gavekort til Free Con-
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
cept 500 kr. Søren Nim,
122.
VVS Centret - Damixa
blandingsbatteri 500 kr.
Jeanette Adolfsen, 120.
Gavekort på 500 kr. til
Højby Autoværksted,
Peter Kolle, 1.
1 stk. picnic taske og
termokande fra Bolig
Fyn, 500 kr. Andrea A.
Knudsen, 29.
Gavekort på 500 kr. til
Højby Bilcenter, Lillian
Pedersen, 33.
1 stk. klip fra Dorte E.
Coiffure, 300 kr. Jan
Bendtgård, 50.
Phillips El tandbørste fra
Punkt 1, 200 kr. Dorte
Rosendal, 23.
Gavekort på 200 kr. fra
Dyrenes Supermarked,
❄ ❄ Vintercheck af ❄ ❄
kølervæske, dæk og akkumulator
Gå ind på vores hjemmeside
og se vores webshop
ang. dæk og fælge
16
www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk
Hr. og Fru Nydam, 52.
12. Gavekort på 150 kr. fra
Højby Blomster, Søren
Bang, 14.
13. 1 kasse julebryg eller
sodavand fra Højby Hallernes Café, Leo Munk
Rasmussen, 101.
14. 1 kasse julebryg eller
sodavand fra Højby Hallernes Café, Peter Dall
128
15. 1 kasse øl eller vand fra
Albani, Niels Videsen,
115
16. 1 kasse øl eller vand fra
Albani, Niels Videsen,
78
17. Guldvask - OK Benzin,
Uffe Villumsen, 129.
18. Guldvask - OK Benzin,
Line Razniak, 61.
19. Guldvask - OK Benzin,
Anne-Mette Guttesen, 13
20. Gavekort på 100 kr. til
Axelsens Bageri, Noel
Kolle, 64.
21. Gavekort på 100 kr. til
Axelsens Bageri, Lars
Otto & Jakob Kristensen
66
22. Gavekort på 100 kr. til
Axelsens Bageri, Sarah
Elgaard, 59.
23. Sportstaske, håndklæde
og paraply fra Sparekassen Fåborg, Rene Jensen,
45.
24. Sportstaske, håndklæde
og paraply fra Sparekassen Fåborg, Ole Madsen,
35.
25. Sportstaske, håndklæde
og paraply fra Sparekassen Fåborg, Sille
Kolle,74.
26. 1 stk. gavekort til Dyrenes Supermarked, Højbyhallens Cafeteria, 21.
Sporten
Nyt fra skytterne
Af: Michael Larsen
Lokalmestrene for børn: Freja, Nanne og Rikke
Godt nytår til alle medlemmer, bestyrelse og alle samarbejdspartnere.
Juleafslutning
Torsdag den 15. december
2011 havde 42 glade og julefeststemte forældre, bedsteforældre, store og små søskende til skytter fra Højby
Skytteforening sat hinanden
stævne til den store juleskydning med mange sponsorpræmier.
Først skulle der skydes 7
skud i en lottokupon, på størrelse med et A4 ark, og efterfølgende blev lotto udtrukket
på de skudte numre.
Præmierne blev kørt ind af
Barfod Transport, bordet var
flot dækket med blomster fra
Skydesportens Venner, der
var lys over land takket være
Kværndrup El. Frederik
Nielsen Eftf. havde søget for
tasker til præmierne, Preut
El Teknik havde givet vin til
ganen, kaffen kom i krus fra
KeramikLaden, og til sidst
havde Dantonit Odense givet flotte gavekort til Rosengårdscenteret.
Med hjælp fra vores trofaste
sponsorer gik alle 42 skytter
hjem med en præmie. Mange
tak til alle sponsorer for de
flotte præmier..
Bystævnet 21A · 5792 Årslev · Tlf. +45 23 35 88 17
Lokalmestrene for voksne: Bo, Stig og Allan
Efter lottoskydningen skulle
lokalmestrene findes, alle
medlemmer skød nu på en
skive med en tegning af et
juletræ, hvor gaverne under træet, glaskuglerne samt
stjernen skulle rammes.
Lokalmester børn:
1. Nanna Pedersen
2. Rikke Krohn Larsen
3. Freja Pedersen
Lokalmester voksne:
1. Stig Møller
2. Bo Pedersen
3. Allan Gilberg
Julekalender
Årets vinder af første
præmien blev Lars Thorup
på en kalender solgt af ungdomsskytterne fra Højby
Skytteforening. Stort Tillykke
Gamle ting og sager
Skulle der sidde en læser med
gamle skyderelaterede ting
som evt. har forbindelse med
Højby Skytteforening, så kig
venligst ned til os i kælderen
under Højby Skole, så vil vi
gerne høre historien om dem,
samt hvis det ønskes, udstille
dem i vores opholdsrum, vi
afhenter gerne både ejer og
effekter efter nærmere aftale
med Michael Larsen tlf. 27 11
96 94
Generalforsamling
Højby Skytteforening afholder
generalforsamling
tirsdag d. 14. februar kl. 19 i
klubbens lokaler. Dagsorden
ifølge vedtægter. Sager der
ønskes behandlet skal være
formand i hænde senest 14
dage før.
50 og 200 m skydning
Skydning på langdistancebanen i Bullerup har opstart i
maj måned, bemærk der kan
ikke skydes uden forhåndstilmelding til Michael Larsen
tlf. 27 11 96 94.
www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk
17
Sporten
Højby S&G's sponsorer ønskes
Godt Nytår
Af: Eric Skovsgaard, formand for Sponsorudvalget
Forventningerne i Højby
S&G Sponsorudvalg til 2011
blev øget, hvilket skyldtes
investeringer i bl. a. et partytelt, hvis udlejningspotentiale vi havde meget store
forventninger til.
Sammen med de mange eksisterende sponsorater blev
indtægterne for 2011 da også
hævet. I forhold til 2010 blev
stigningen på 12,5%, hvilket
må betegnes som tilfredsstillende. Imidlertid har
Sponsorudvalget haft en del
engangsinvesteringer i forbindelse med erhvervelse af
partytelt og toiletvogn, der
betyder, at bundlinjen udviser et fald i resultatet på 1,9%
i forhold til året før.
18
Disse forhold indikerer, at
Sponsorudvalget fastholder
sit mål med 10% årlig stigning i indtægterne også for
2012. - Der er derfor god
grund til at ønske sponsorerne et forrygende GODT
NYTÅR.
Sponsorerne støtter lokalsamfundet
Kære læser af dette blad.
Hvis du er medlem af Højby
S&G eller har adresse i Højby, Lindved, Allerup og Thorup yder en række af sponsorerne ekstra besparelser til
dig, når du benytter dig af
disse. I år er der tilføjet en ny
sponsor, som yder 15% rabat.
Læs mere efterfølgende.
www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk
Firmaer med eksisterende
fordelsaftaler:
Sportmaster Dalum
Sportmaster Dalum yder op
til 20% rabat på ikke nedsatte
varer.
OK Benzin
Støtter Højby S&G med 5 øre
pr. liter
Næste kampagnedag er fredag d. 18. februar kl. 15 - 18,
hvor Højby S&G hjælper til.
Heiko Stumbeck S/S –
Heiko by Heiko
Yder kunden 10% og Højby
S&G 10%. Husk at medbringe fordelskortet.
EDC Kjær & Co
Donerer Højby S&G kr. 2000,
hver gang en kunde benytter
firmaet på baggrund af en
anbefaling fra en forening i
lokalområdet.
3 E Højby El-firma Bondovej
14, 5250 Odense SV,
tlf: 26 300 111.
Indehaver: Ole Lambrecht.
Hvis du benytter 3 E Højby
El-firma, skal du oplyse dit
tilhørsforhold til de ovennævnte lokalområder og/eller til Højby S&G, og så donerer firmaet 5% til Højby S&G.
Nye sponsorer med i fordelsaftalerne: →
Sporten
Efterfølgende oplysninger er
sakset fra firmaernes hjemmesideprofil.
VVS Centeret, Børstenbindervej 10, 5230 Odense M.
Telefon: 63 10 50 25
VVS Centeret er en specialforretning inden for VVS &
blik med faguddannet personale, som hjælper dig med
at finde den korrekte løsning
første gang inden for nedenstående områder:
Bad & sanitet – Varmeinstallationer – Køkkeninstallationer – Blik & facadeopgaver
– Alle øvrige VVS opgaver.
VVS centeret hjælper ”gør
det selv manden”, så han/
hun kan få fat i de korrekte
materialer til den rigtige pris.
Hos VVS Centeret kan du
forvente korrekt rådgivning
og vores faguddannede personale, som alle kommer fra
enten VVS Grossister (Brdr.
Dahl, A&O Johansen eller
Sanistål) eller en ”sort” VVS
uddannelse.
Vi går ikke på kompromis
med kvaliteten p.g.a. prisen,
og udfører totalentrepriser
på den aftalte tid, så kunderne behøver kun at ringe
et sted hen, og vi leverer et
nøglefærdigt projekt.
Yder indehaverne af fordelskortet 15 % på varer i butikken. Kortet udleveres i Højbyhallernes Cafeteria.
Energi Fyn
Hos Energi Fyn har vi stort
fokus på vores kerneforretning omkring elnettet og
de dertil relaterede forretningsområder. Vores fornemmeste opgave er at sikre
andelshaverne lave elpriser,
høj forsyningssikkerhed og
god service. Energi Fyn ejer
og driver elforsyningsnettet
på størstedelen af Fyn og er
således ansvarlig for elforsyningen til alle 175.000 elforbrugere i forsyningsområdet.
Energi Fyn sælger el til såvel
private som til erhverv. Et
af de produkter, vi tilbyder
fynboerne er FynskSupportEl – med FynskSupportEl medvirker Energi Fyn til
at støtte udviklingen af det
fynske klub- og foreningsliv.
Du sparer op til 5 øre/kwh,
hvis du er tilmeldt FynskSupportEl ☺
Læs mere om Fynsk SupportEls støtte til Højby S&G
andetsteds i Højby Nyt.
Støt vore sponsorer
de støtter os
Lindeskovhaven 30. 5260 Odense S
www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk
19
Sporten
Har du husket dit gratis Nytårsforsæt?
Af: Eric Skovsgaard
nogle øre billigere og samtidig støtter Energi Fyn Højby
S&G med 2 øre pr. khw. Hvis
halvdelen af Højbys elmålere er med i ordningen, vil
foreningen hver februar få
et sted mellem 100.000 og
200.000 kr.☺☺☺
Højby S&G tordner mod
toppen i FynskSupportEl☺.
De første supportere blev
tilmeldt med virkning fra 1.
nov. 2011.
På søjlediagrammet kan du
se udviklingen af tilmeldte i
de tre måneder, som ordningen med Energi Fyn har fungeret. Energi Fyn oplyser, at
Højby af samtlige tilmeldte
foreninger på Fyn har placeret sig solidt i toppen. Nr. 6
ud af 140 foreninger☺.
Det er Højby S&G's Sponsorudvalg, som har lavet aftalen
med Energi Fyn.
Ved din gratis tilmelding til
FynskSupportEl får du strøm
Kære læser, du har sikkert
set Sponsorudvalgets artikler
om aftalen med FynskSupportEl i de sidste to numre
af Højby Nyt. Du har selvfølgelig tilmeldt dig den gratis
ordning, fordi du gerne vil
støtte idrætsforeningen i lokalområdet.
Men er du sikker på, at dine
naboer også har gjort det?
Du kender dine naboer bedre
end Sponsorudvalget. Du er
måske endda venner med
dem, kommer sammen med
dem? Hvor ville det være
nemt for dig at sige til naboerne: ”Har I for resten meldt
jer til FynskSupportEl?”☺.
– Egentlig burde det overhovedet ikke være nødvendigt,
men den personlige kontakt
giver altså de bedste resultater. Og ved du hvad? Sponsorudvalget kan ikke nå alle,
og på denne måde bliver du
Sponsorudvalgets
forlængede arm til gavn for børn og
unge☺.
Og Højby S&G vil gerne
være nr. 1 af alle foreninger.
Mobil 24 25 90 19
66 19 08 88
Tlf. 65 95 84 74
20
www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk
Sporten
Godt nytår fra
Gymnastik, Trampolin
og Volley
Af: Anna Jørgensen
Så skriver vi 2012 og skal i
gang med anden halvdel af
sæsonen. Vi håber, at alle er
kommet godt ind i det nye år
og er klar til at svede igen i
hallerne. Der skal nu arbejdes frem mod opvisninger,
konkurrencer og stævner.
Generalforsamling
Gymnastikafdelingen afholder i år generalforsamling d.
16. februar kl. 19.30 i Højby
Hallerne. Husk at det er på
denne aften, du som medlem
af Gymnastikafdelingen har
mulighed for at høre, hvordan det går i foreningen,
samt have indflydelse på foreningens gang.
Der er desuden mulighed for
at blive en del af Gymnastikafdelingens bestyrelse i fremtiden. Hvis du har interesse i
bestyrelsesarbejde, eller blot
ønsker at klare små opgaver i ny og næ, er du meget
velkommen til at kontakte
formand Anna Jørgensen på
mail:
[email protected]
com eller telefon: 20 51 95 81.
Opvisninger i 2012
I løbet af foråret afholder vi
to opvisninger i Højby Hallerne. Sæt allerede nu kryds i
kalenderen d. 14. april, hvor
vi afholder Gymnastikafdelingens egen lokalopvisning. Gymnasterne er allerede i gang med at forberede
sig til opvisningen, og glæder sig meget til at vise, hvad
de har lært i løbet af sæsonen. Der vil komme nærmere
information, når vi kommer
tættere på.
Endnu et kryds skal sættes i
kalenderen d. 10.+11. april,
hvor vi afholder DGI Fyns
forårsopvisninger.
Begge
dage er børnedage, og vi håber, at rigtig mange vil støtte
op omkring vores egne hold,
der skal på gulvet i løbet af
weekenden. Yderligere information kommer også, når
vi kommer tættere på. Vi får
muligvis også brug for hjælp
til diverse opgaver i denne
weekend.
Husk at du altid kan gå ind
på vores hjemmeside og se
hvilke aktiviteter, der foregår
i Gymnastikafdelingen. Gå
ind på: http://www.hojbysg.dk/ og klik på gymnastik.
Ledige badmintonbaner i
Højbyhallen
Af: Søren Rasmussen
Endnu få ledige badmintonbaner i Højby Hallerne.
Nytårsforsættet vedr. motion
kan udfyldes i Højbyhallen.
Ledig bane tirsdag mellem
18 og 19. Pris pr. spiller for
resten af sæsonen kr. 325,-.
Ledig bane onsdag mellem
18 og 19. Pris pr. spiller for
resten af sæsonen kr. 325,-.
TILBUD!
Ledige baner onsdag mellem
21 og 22. Pris pr. spiller for
resten af sæsonen kr. 250,-.
Der stadig plads til jeres børn
mandag kl. 16.30 -18.00
og onsdag kl. 16.30-18.00.
Pris for resten af sæsonen kr.
250,Tilmelding via www.hojbysg.dk /badminton/indmeldelse.
Kom og deltag i fællesskabet
i uformelle rammer, uanset
om du har spillet før eller ej.
Evt. forespørgsel vedr. tilmelding til
Søren tlf. 65 95 86 07
Hvis du sidder med andre
spørgsmål til sæsonen eller
andet, er du meget velkommen til at kontakte formand
Anna Jørgensen på ovenstående mail eller telefonnummer.
Til sidst er der ikke andet at
sige, end GODT NYTÅR! Og
vi håber at se så mange som
muligt til generalforsamlingen og til opvisningerne.
På vegne af bestyrelsen
Anna Jørgensen
Pizza & Kebabhus
Svendborgvej 323  5260 Odense S  Højby
Tlf. 65 95 92 95
Åbningstider: Alle dage 15.00-22.00
Fodpleje
Karin Toft
Eksamineret fodplejer
Telefon
NYHED
GRILLRETTER
Vibringermegetgerne
dinmadtildig
Specielle arrangementer:
Fødselsdag,housewarming
ellererIbaremange,ringoghørnærmere!
40 88 55 14
BESTIL ONLINE PÅ: www.pizzaløg.dk
Jeg behandler også
i private hjem
Sevoresbrochuremedforslagtil:
Pizza, indbagt pizza, vegetar pizza, børne pizza,
åben indbagt, luxus pizza, grillmad og burger
www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk
21
Sporten
Fodboldskolen søger træ- Fodboldskole
nere og trænerassistenter i Højby 2012
Af: Lene Farm
Af: Lene Farm, Skoleleder
Fodboldskolen søger trænere og trænerassistenter,
senest d. 1. marts, til fodboldskolen uge 27!
Træner:
Du skal være min. 18 år og
være god til børn. Du får en
trænertøjpakke og løn, som
er kr. 2.000 for den første uge
og kr. 3.000 for efterfølgende
uger. Omkostningsgodtgørelse har ikke indflydelse på
din SU.
Trænerassistent:
Du skal være fyldt 15 år på
afviklingstidspunktet og skal
selvfølgelig også kunne lide
børn. Du får ikke løn, men
du får en tøjpakke, som dog
er en lille smule mindre end
trænertøjpakken.
Har I spørgsmål, så mail venligst, så skal jeg svare jer så
hurtigt som muligt.
På gensyn
Lene Farm, [email protected]
Skrevet på opfordring
fra byens forargede borgere
Højby S&G's juletræer er meget eftertragtede,
så eftertragtede, at visse personer
fik ejerfor-nemmelse uden betaling –
5 juletræer blev stjålet i salgsperioden
fra Højbyhallernes plads
Der er blevet solgt juletræer i en del år til fordel for
Højby S&G
eller foreningens underafdelinger,
men aldrig før er der forsvundet
et eneste træ ☺
Nu må vi overveje, om dette
salg skal fortsætte til næste
december……….
Pia H. Pedersen / Eric Skovsgaard
Godt nytår til jer alle.
Håber i alle kom godt og sikkert ind i det nye år.
Jeg er nødt til allerede nu, at
bringe tankerne hen på sommer – nemlig hen til DBU’s
fodboldskole. Fodboldskolen
bliver for alle drenge og piger født i 98 – 04.
Det foregår igen i uge 27 i
tidsrummet, mandag til fredag fra kl. 9.00 til kl. 15.00.
Klubben vil igen reservere
billetter, og denne gang har
vi reserveret ca. 100 billetter.
Så kære forældre, nu kommer det vigtige: Hvis I vil
have billetter til fodboldskolen, skal I møde op:
Onsdag d. 8. februar fra kl.
18.00 - 18.30
Der kan I henvende jer til
undertegnede, som vil sidde
i Højby Hallerne (i den nye
hal), og tage imod reservationer. Man kan max reservere
4 billetter.
Giv gerne besked til dem, I
ved skal på fodboldskole og
sæt gerne X i jeres kalender
allerede nu ☺.
I skal have barnets/børnenes
navn, en mailadresse og et
kontakt telefonnummer klar.
I får et login, så I skal og kan
bestille og betale hjemmefra.
Husk at der ikke kan reserveres før denne dato.
I kan se mere på www.dbu.
dk, under børn/unge og klik
på ”skoler og camps” og derefter på ”DBUs fodboldskole”. Der skulle I gerne finde
alle oplysninger. Ellers er I
selvfølgelig velkommen til at
kontakte mig.
Jeg glæder mig til endnu engang, at være sammen med
jeres dejlige børn og vi ses d.
8. februar!
Lene Farm, Skoleleder
Tlf. 2843 7799
[email protected]
(’JBY$YREKLINIK
HUNDETRÆNING
Åben for bestillinger i januar.
Tlf. 2810 7373.
Jeg holder ferielukket hele februar.
www.havebuketten.dk
Lindeskovgyden 81, Højby
22
www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk
L Små hold
L Intensiv træning
L Veluddannede
instruktører
L Hyppig opstart af nye
hold
L Adfærdsbehandling
L Info på Dyreklinikken
tlf. 65 95 80 03
Klinik for mindre husdyr
Tlf. 65 95 80 03 . Højbyvej 38 B . Odense S
Sporten
Fodboldopstart for
seniorafdelingen
Af: René Steen Nielsen
Den nye sæson står for døren
og for seniorernes vedkommende sparkes den i gang
med en ’Five-A-Side’ turnering på lørdag den 28.1 kl.
11.00, hvor der igen i år er
fine præmier at vinde. Alle
er velkomne til at deltage og
nye medlemmer er særdeles
velkomne.
Når turneringen er spillet
færdig, er der en kop suppe
og en øl/sodavand i cafeteriaet og imens der er madro,
vil der være præmieoverraskelser.
Herefter vil fodboldafdelingens nye bestyrelse og seniorafdelingens trænerteam
blive præsenteret, og de vil
fortælle om deres forventninger til det nye år.
Trænerteamet er i år fordelt
på følgende måde:
1. holdet:
Træner: Ronnie Reifling, mobil: 60 60 63 64
Assistent: René ’Skolelærer’
Nielsen, mobil: 26 29 96 38
Holdleder: Steen Vadstrøm,
mobil: 30 61 60 17.
2. holdet:
Træner: Jan Gaarde, mobil:
22 96 94 56.
Assistent: Kenneth ’Scholes’
Sørensen, mobil: 22 32 45 12.
3. holdet:
Træner: Jesper Lindkvist,
mobil: 29 93 06 01.
Træningstider:
Der trænes som udgangspunkt på grusbanen tirsdage
og torsdage kl. 18.00-20.00,
men vejrlig, træningskampe
eller alternativ træningsform
kan medføre ændringer. Følg
evt. med på vores hjemmeside: http://www.hojbyfodbold.dk for at se kalender og
meget andet.
Vel mødt
Fodboldafdelingen
Generalforsamling
i tennisafdelingen
Af: Michael Jensen
Generalforsamling i Højby
S&G tennisafdeling, torsdag den 1. marts kl. 19.30.
Nu er det igen ved at være
den tid på året, hvor alle generalforsamlingerne løber af
stablen. Vi vil gerne invitere
alle medlemmer til en hyggelig aften, hvor vi i bestyrelsen
meget gerne vil have netop
din mening og forslag til,
hvad 2012 skal bringe på tennisbanerne, og hvad vi skal
arbejde mod i de kommende
år.
Kom og inspirer os torsdag
den 1. marts kl. 19.30 i Hallen.
Sportslige hilsner
Michael Jensen
Velkommen til Allerupgaard Rideklub
Allerupgaard Rideklub (AGR) er beliggende i
naturskønne omgivelser nær Højby.
Klubben råder over nogle fantastiske udendørs faciliteter for
både dressur- og springryttere, samt en stor indendørs ridehal.
I Allerupgaard Rideklub tilbydes undervisning i både dressur
og springning på alle niveauer af vores dygtige undervisere –
helt fra ryttere på begynderniveau til ryttere, der rider på højt
konkurrenceniveau.
Klik ind på vores hjemmeside
www.allerupgaard.dk
og se hvilke mange muligheder du har!
Generalforsamlinger
i Højby S&G
Afholdes i Højby Hallernes Cafeteria,
hvor ikke andet er nævnt.
Badminton 09. februar 2012 kl. 19.30
Skydning, i kælder 14. februar 2012 kl. 19.00
Fitness 15 februar 2012 kl. 19.00
Budo i Multihallen 16. februar 2012 kl. 20.30
Gymnastik, trampolin og volley 16. februar 2012 kl. 19.30
Tennis 1. marts 2012 kl. 19.30
Håndbold 09. marts 2012 kl. 19.00
Bordtennis, i kælder 13. marts 2012 kl. 19.30
Hovedforeningen 28. marts 2012 kl. 19.00
Fodboldafdelingens generalforsamling er afholdt.
Vedtægterne kan ses på http://hojby-sg.dk/p104.asp
Med venlig hilsen
Forretningsudvalget i Højby S&G
www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk
23
20 år med Højby Nyt
Af: Hans Henning Klint
Normalt gør man ikke specielt meget ud af en 20 års
fødselsdag, men da der her
er tale om en aktivitet, som
bortset fra selve trykningen
har bestået i 20 år udelukkende baseret på frivillig
arbejdskraft, kan denne begivenhed godt fortjene noget
omtale.
Først lidt i historie
Med god hjælp fra Paul Georg, Lokalhistorisk Arkiv, er
det lykkedes at lave en oversigt over de tidligere lokalblade i Højby:
Den 25.7.1984 udkom ”Højby-Posten” som det første
blad i Højby. Manden bag
ideen var Erling Holst, der
startede et miniblad i Ålborg.
Siden bredte projektet sig til
hele Jylland, Sjælland og Fyn,
hvor der fra starten blev omdelt til ca. 1500 husstande i
Højby. Udgiver og tryk: Fynbo-Tryk.
I 1985 hed bladet ”Lokalavisen for Højby”. Udgiver og
tryk: Lokalvisen Aps.
I 1986 hed bladet Højby Beboerblad, der alene blev udgivet af Højby Beboerskole.
I august 1989 startede Højby
Avisen, der under ledelse af
Højby Beboerskole (Højby
Samvirke) blev udgivet af
foreninger og institutioner i
Højby.
Med udgangen af 1991 ophørte Samvirket, men en del
af ledelsen for Samvirket inviterede i januar 1992 lokale
foreninger / grupper til et
møde for at drøfte fremtiden
og hvilke arbejdsområder
der evt. kunne fortsætte.
Som en udløber heraf mødtes repræsentanter for Højby
Bibliotek (dengang Biblioteksbutikken), Ungdomsskolen, Højby Skole og Højby
S&G, og resultatet heraf blev,
at der forsøgsvis skulle udgives 3 numre i løbet af foråret
1992 med første udgivelse d.
15.3.1992. Bladet skulle lyde
navnet ”Højby Nyt” og udkom i 2000 eksemplarer. Første nummer var på 12 sider
og blev lavet manuelt uden
computere.
Indholdet i Højby Nyt
var / er:
• Indlæg fra lokale foreninger
• Indlæg fra beboere og
erhvervsdrivende
• Aktivitetskalender
• Annoncer, primært fra
lokale erhvervsdrivende.
Udgangspunkt for bladet var
/ er, at det udelukkende skal
drives ved hjælp af frivillig, lokal arbejdskraft, da det
vurderedes at være det mest
bæredygtige på lang sigt, og
det er vel også hermed bevist.
Efter forsøgsperioden blev
samarbejdet mere formaliseret med 7 foreninger / institutioner som økonomiske
garanter for driften af bladet.
Herefter fulgte vedtægter for
samarbejdet, repræsentantskab og forretningsudvalg,
og senere, da omsætningen
steg, blev Højby Nyt momsregistreret.
Status
Efter 20 år er der nu udkommet 140 numre af bladet, og
140 gange har ca. 40 lokale
borgere været i arbejde med
at få indlæg og annoncer
samlet til et blad og få det distribueret til alle husstande i
Højby, Lindved og Thorup.
Indsatsen er forskellig for at
tegne annoncer, lave layout,
lave regnskab og omdele
Første udgave af Højby Nyt
bladet, men alles arbejde er
vigtigt og afgørende for bladet eksistens, og der bringes
hermed en stor tak til alle.
Alle frivillige hjælpere er inviteret til et arrangement i
Højby Forsamlingshus, fredag d. 16. marts.
I dag udkommer bladet i 2600
Hellere være en original end
en dårlig kopi
Vores it-konsulenter er dygtige, erfarne og sjove at være sammen med.
Vil du tale it med os, så ring til Flemming Knudsen på 40 167 065 eller
skriv på [email protected] Vi kan outsourcing, CRM, C5 og meget mere.
Advizor IT, Nr. Lyndelse Vej 2, 5260 Odense S, 70 21 67 00, www.advizor.dk
– Livet er for kort til ondt i fødderne
24
www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk
eksemplarer og sidetallet er
for det meste på 32 sider.
Annoncer og layout fremstilles i dag med moderne
teknik, og takket være den
teknologiske udvikling får vi
i dag trykt bladet i 4 farver til
en rimelig pris.
Rent økonomisk er udgangspunktet, at bladet skal hvile i
sig selv. I de første år måtte
de 7 foreninger / institutioner bag bladet yde et årligt
tilskud til driften, men takket være loyale annoncører
og frivillige bidrag har vi nu
en fornuftig arbejdskapital
og har siden 2004 doneret
penge til lokale foreninger til
forskellige formål. Der bliver
således årligt uddelt kr. 3050.000, afhængigt af omfan-
get af ansøgninger. Derfor
skal der også bringes en tak
til vores annoncører samt til
de mange, som bruger det
omdelte girokort til at yde et
frivilligt bidrag til bladet. Vi
opfatter det som en opmuntring til den frivillige indsats
og som en kvittering for, at
man er tilfreds med bladet.
Vi har som nævnt mange
gode annoncører, og mange
støtter os for en god sags
skyld, men det er vores indtryk, at mange også annoncerer, fordi vi har mange læsere, så derfor også en tak til
alle jer læsere. Vores håb er,
at bladet er til gavn for dem,
som annoncerer, kommer
med indlæg og for dem, som
læser bladet.
Hjemmeside
Som så mange andre har Højby Nyt også en hjemmeside,
som kan nås ved www.hbnyt.dk eller www.højbynyt.
dk. Her kan man bl.a.
• Læse om kommende
deadlines og udgivelsesdatoer
• Læse tidligere udgivelser
af bladet
• Aktivitetskalender
for
aktiviteter indtil næste
nummer
• Fælleskalender for kommende aktiviteter i Højby
• Artikler fra Lokalhistorisk arkiv
• Oversigt over kendte foreninger i lokalområdet,
evt. med link til foreningens hjemmeside.
HUSK.
Vi star
ter uds
alg de
n 1. fe
bruar!
Tømrer- &
Snedkerforretning
Tlf. 65 95 85 08 · Bil 40 37 38 00
Til lykke det frivillige arbejde, og tak til alle, som interesserer sig for Højby Nyt.
På forretningsudvalgets vegne
Hans Henning Klint
Glade
budskaber...
se mere:
www.kosmosgrafisk.dk
www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk
25
En anderledes lejrskole
Af: Ida
List, Højby Friskole
Friskolen har, som et nyt tiltag, besluttet at lejrskolen i
8. klasse skal være overlevelsespræget og med mulighed
for at prøve grænser af.
Det betød, at 8. klasse på Højby Friskole startede skoleåret
ud med en helt anden form
for lejrskole, end de hidtil
havde kendt til.
En mandag formiddag påmønstrede 23 elever og to
lærere så spændt den tremastede skonnert Fylla. Hele
klassen blev delt ind i 4 hold
og fik anvist sovepladser i
det fælles soverum (banjen).
Sikkerhedsregler og skibsregler blev gennemgået, og
inden længe sejlede Fylla ud
i det Sydfynske Øhav.
De tre besætningsmedlemmer instruerede løbende
eleverne i at sætte sejl, binde
knob og ellers holde orden på
dækket. Det stod hurtigt klart
HØJBY FORSAMLINGSHUS
»Huset« til alle
familiens fester,
receptioner og
firmafester.
Opdækning til 120
personer.
HØJBY FORSAMLINGSHUS
Højbyvej 23
5260 Odense S
Tlf. 65 95 91 55
Bybus/natbus næsten til døren
Værtinde:
Susanne Bendtsen – tlf. 21 45 23 33
26
www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk
for eleverne, at samarbejde
og fællesskab var nødvendigt for at sejle skonnerten.
Hjemmefra havde eleverne
været noget luren ved reglerne ombord, bl.a. sengetider, men søvnen kom ganske
naturligt til alle ved køjetid
kl. 22.00. Mange timers frisk
havluft gav en sund træthed
Eleverne stod for alle arbejdsopgaver ombord, så i løbet af
den 3 dage alt for korte sejltur prøvede alle elever at stå
for mad, spuling af dæk, gå
nattevagter og rengøring af
toiletter og banjen.
Undervejs fik eleverne lov til
at prøve at styre skonnerten,
kravle i master og ligge i nettet ude i stævnen. Selvom alle
elever havde sikkerhedsliner
på, blev der rykket mange
grænser undervejs, og samtlige elever voksede et par
centimeter under turen.
Da turen endte i Marstal, ville alle gerne have sejlet nogle
dage mere.
Aktivitetskalender
Søndag d. 22. januar.
Gudstjeneste.
Højby Kirke, kl. 11.
Højby S&G, Håndbold.
Hjemmekampe.
Højby Hallerne, kl. 13-17.15.
Mandag d. 23. januar.
Højby Seniorforening.
Åbent Hus, kl. 10-12.
Bogcafé, kl. 13-16.
Aktivt medborgerskab.
Kursus i digital fotoredigering.
Højby Bibliotek, 14.30-15.30.
Lokalhistorisk Arkiv.
Højbyvej 66, kl. 14-17.
Tirsdag d. 24. januar.
Højby Menighedsråd.
Højby Ungdomskirke.
Sognehuset, kl. 19.
Torsdag d. 26. januar.
Højby Menighedsråd.
Torsdagscafé.
Sognehuset, kl. 10-12.
Højby Menighedsråd.
Menighedsmøde.
Sognehuset, kl. 19.
Højby S&G, Håndbold.
Damekamp.
Højby Hallerne, 20.30-21.45.
Fredag d. 27. januar.
Steinerskolen.
Åbent hus.
Lindvedvej 62, kl. 8-14.
Café Bakkegården.
Nymarkens Harmonikaklub.
Bakkegården, kl. 18.30.
Lørdag d. 28. januar.
Højby S&G, Fodbold.
Five-A-Side turnering.
Højby Hallerne, kl. 11.
Søndag d. 29. januar.
Gudstjeneste.
Højby Kirke, kl. 11.
Mandag d. 30. januar.
Højby Seniorforening.
Åbent Hus, kl. 10-12.
Fællesspisning, kl. 12-16.
Aktivt medborgerskab.
Kursus i digital videoredigering.
Højby Bibliotek, 14.30-15.30.
Torsdag d. 2. februar.
Højby S&G, Håndbold.
Hjemmekampe.
Højby Hallerne, kl. 19-21.30.
Højby Menighedsråd.
Kyndelmisseaften.
Sognehuset, kl. 19.30.
Fredag d. 3. februar.
Café Bakkegården.
Tarteletaften.
Bakkegården, kl. 18.30.
Søndag d. 5. februar.
Gudstjeneste.
Højby Kirke, kl. 9.30.
Mandag d. 6. februar.
Højby Seniorforening.
Åbent Hus, kl. 10-12.
Bankospil, kl. 12.30-16.
Tirsdag d. 7. februar.
Højby Foredragsforening.
”Mand over bord”.
Sognehuset, kl. 19.
Onsdag d. 8. februar.
Højby S&G, Fodbold.
Tilmelding til fodboldskole.
Højby Hallernes Cafeteria.
Kl. 18-18.30.
Torsdag d. 9. februar.
Højby S&G, Badminton.
Generalforsamling.
Højby Hallernes Cafeteria.
Kl. 19.30.
Højby S&G, Håndbold.
Hjemmekampe.
Højby Hallerne, kl. 19-21.30.
Fredag d. 10. februar.
Café Bakkegården.
Cabaretaften med Edith Piaf.
Bakkegården, kl. 18.30.
Søndag d. 12. februar.
Gudstjeneste.
Højby Kirke, kl. 11.
Mandag d. 13. februar.
Højby Seniorforening.
Åbent Hus, kl. 10-12.
Foredrag, kl. 13-16.
Aktivt medborgerskab.
Kursus i Gratis Film på nettet.
Højby Bibliotek, 14.30-15.30.
Lokalhistorisk Arkiv.
Højbyvej 66, kl. 14-17.
Tirsdag d. 14. februar.
Højby S&G, Skydning.
Generalforsamling.
Højby Skole, Skydekælderen.
Kl. 19.
Onsdag d. 15. februar.
Højby S&G, Fitness.
Generalforsamling.
Højby Hallernes Cafeteria.
Kl. 19.
Torsdag d. 16. februar.
Højby Menighedsråd.
Torsdagscafé.
Sognehuset, kl. 10-12.
Højby Menighedsråd.
Menighedsmøde.
Sognehuset, kl. 19.
Menighedsrådet.
Filmklub.
Allerup, kl. 19.
Højby S&G, Gymnastik.
Generalforsamling.
Højby Hallernes Cafeteria.
Kl. 19.30.
Højby S&G, Budo.
Generalforsamling.
Højby Hallernes Multihal.
Kl. 20.30.
Søndag d. 19. februar.
Gudstjeneste.
Højby Kirke, kl. 11.
Mandag d. 20. februar.
Højby Seniorforening.
Åbent Hus, kl. 10-12.
Cremer og parfumer.
Kl. 13-16.
Søndag d. 26. februar.
Gudstjeneste.
Højby Kirke, kl. 11.
Højby S&G, Håndbold.
Hjemmekampe.
Højby Hallerne, kl. 13-16.15.
Mandag d. 27. februar.
Højby Seniorforening.
Åbent Hus, kl. 10-12.
Generalforsamling, kl. 13-16.
Aktivt medborgerskab.
Kursus i Gratis Film på nettet.
Højby Bibliotek, 14.30-15.30.
Lokalhistorisk Arkiv.
Højbyvej 66, kl. 14-17.
Fredag d. 2. marts.
Café Bakkegården.
Souvenirs.
Bakkegården, kl. 18.30.
Søndag d. 4. marts.
Gudstjeneste.
Højby Kirke, kl. 11.
Folkekirkens Nødhjælp.
Sogneindsamling.
Mandag d. 5. marts.
Højby Seniorforening.
Åbent Hus, kl. 10-12.
Bankospil, kl. 12.30-16.
Højby Bibliotek.
Generalforsamling.
Højby Bibliotek, kl. 19.15
Torsdag d. 6. marts.
Højby S&G, Tennis.
Generalforsamling.
Højby Hallernes Cafeteria.
Kl. 19.30.
Tirsdag d. 6. marts.
Højby S&G, Håndbold.
Hs3 kamp.
Højby Hallerne, 20.30-21.30.
Torsdag d. 8. marts.
Højby S&G, Håndbold.
Hjemmekampe.
Højby Hallerne, kl. 17-22.
Højby Foredragsforening.
Generalforsamling.
Sognehuset, kl. 19.
Højby Menighedsråd.
Spiritualitetsgruppe.
Højby Kirke, kl. 19.
Fredag d. 9. marts.
Café Bakkegården.
Snapseaften.
Bakkegården, kl. 18.30.
Højby S&G, Tennis.
Generalforsamling.
Højby Hallernes Cafeteria.
Kl. 19.
Entreprenørfirmaet Svaneholm
v/ kloakmester Leif Søgård Dahl. Tlf. 40 34 94 10. Mail: [email protected]
Kloakrenovering – TV-inspektion – Kloakspuler –
Brolægger- og anlægsarbejde – Maskinudlejning
www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk
27
28
www.højbynyt.dk eller www.hbnyt.dk