Ansøgnings skema til råderet.pdf

Erklæring om studieaktivitet
For at kunne bo på kollegiet skal man være studieaktiv på en videregående uddannelse. Denne kontrol
afholdes 2 gange årligt. Skemaet skal afleveres i IU’s postkasse:
Denne gang fredag d. 1. november 2013. Manglende samt for sen aflevering medfører bøde.
ALLE beboere skal aflevere studieaktivitetsseddel
1. Samtlige beboere, der er almindeligt STUDIEAKTIVE, skal aflevere studieaktivitetssedlen samt
underskrevet og officielt stemplet indskrivningsbekræftelse fra studiestedet (dvs. det er ikke nok
med kopi af studiekort eller print fra “Selvbetjening” fra studiet).
2. Alle FREMLEJERE skal aflevere aktivitetssedlen med en angivelse af fremlejens periode.
Aflevering af dokumentation for fremlejen er ikke nødvendig, da FMS allerede har indhentet dette.
3. Alle beboere med ORLOV fra studiet skal aflevere sedlen med angivelse af orlovperiodens
længde, samt dokumentation fra studiestedet på orloven.
4. Alle beboere, der er i UDLANDET, skal give besked til IU på vores mail [email protected] inden
afleveringsfristen, om at de er aktive studerende.
5. Beboere, som har AFBRUDT ELLER AFSLUTTET DERES UDDANNELSE, skal aflevere
studieaktivitetssedlen med angivelse af ønsket fraflytningsdato. HUSK! Opsigelsesfristen er 6 uger
til den første i en måned.
Erklæring om studieaktivitet
1. De relevante felter udfyldes af samtlige beboere på OMK:
For­ og efternavn:
Værelsesnr.
Uddannelsessted:
Fremlejeperiode:
Studieretning:
Orlovsperiode:
Uddannelsen påbegyndt md./år samt
normeret studietid:
Ønsket fraflytningsdato:
v
2. Fra uddannelsesinstitutionen
Fra uddannelsesinstitutionen vedlægges en indskrivningsbekræftelse, der skal være forsynet med originalt
stempel, dato og underskrift.
3. Bekræftelse fra beboeren:
Hermed bekræfter jeg, at ovennævnte informationer er rigtige.
Dato:
Underskrift: