Produktion af loft trapper, skunklemme og hemsestiger

Dit sikkerhedstjek før købet
1) Enhver stige skal altid se stabil ud ”ved første øjekast”. Kraftige profiler og
hængsler garanterer, at stigen mindst kan bære 150 kg uden problemer.
2) Materialet skal være egnet til stiger og disses brug. F.eks.: Aluminium er let,
stabilt og korrosionsbestandigt.
3) Samling mellem trin og vanger, er absolut stærkest når disse er udfærdiget
som vulstninger. Altså hvor trin går hele vejen gennem vangen, og er trykket
fast i og omkring vangeprofilerne.
4) Fritstående stiger skal altid have kraftige beslag, og en sikring mod
udskridning mellem stigedelene som eksempelvis bånd, kæder eller faste
forbindere.
5) Ønsker man tilbehør til stigen, skal det undersøges om dette kan købes
originalt. Vi anbefaler altid originalt tilbehør og reservedele.
HUSK: Køb altid kun produkter der er testede efter gældende normer, og med
sikkerhed kan leve op til dets anvendelse