Fairy Original/Green Håndopvask

GreenMix typer
GreenMix er handelsnavnet for vores produkter til opbygning og pleje af golf greens. Det er fælles for
produkterne, at de er produceret over rent kvartssand, der lever op til USGA’s høje krav. Den organiske
fraktion er tilpasset formål. Vi blander typisk med madraskompost og/eller spagnum. Madraskompost er
unik i kraft af stor ensartethed og modenhed. Vi er den eneste producent af denne komposttype i DK.
Sandet
GreenMix er produceret over en meget enskornet kvartssand uden ler, silt og kalk. Sandet er testet af
Europas eneste USGA akkrediterede laboratorium (Se kommentarerne nedenfor).
Typisk kornkurve for GreenMix:
Middelkornstørrelse D50 (mm)
Graditionsindex D90/D10
Uensformighedstal D60/D10
0,43
3,0
1,9
”The sand meets the USGA recommendations for
particle size in all particle fractions.”
(European Turfgrass Laboratories, Scotland)
Partikelform
Let fladtrykt kugle (Karakter M)
Halvt afrundede kanter (Karakter SR-SA)
“The shape is considered suitable for golf green construction
and topdressing materialt.”
(European Turfgrass Laboratories, Scotland)
Standard blandinger
GreenMix topdres: 3 mm vare
Type Organisk
Rt
1
Standard
7,2-7,8
2
Standard pH-sænket
6,5
3
Spagnum
5,8-6,2
4
Spagnum/kompost
6-7
Pt
2-3
2-3
0,3-1
0,5-2
Kt
25-30
25-30
1-5
7-10
Mgt
5-6
5-6
1-3
1-3
Humus
1,0
1,0
1,0
1,0
Ler
1
1
<1
<1
Silt
<1
<1
<1
<1
Finsand
2-3
2-3
1
1
Grovsand
94-96
94-96
95-97
96-98
GreenMix vækstlag: 6 mm vare
Type Organisk
Rt
1
Standard
7,2-7,8
2
Standard pH-sænket 6,0-7,0
Pt
3-6
3-6
Kt
25-35
25-35
Mgt
5-10
5-10
Humus
2-4
2-4
Ler
2-3
2-3
Silt
1
1
Finsand
3-6
3-6
Grovsand
86-92
86-92
Ovennævnte tal er vejledende. Vi kan levere særskilt produktblad til alle produkter.
Solum Roskilde A/S (Dansk Jordforbedring), Vestre Hedevej 34, 4000 Roskilde
Telefon +45 4675 5070, [email protected], www.solum.dk