Inge Valbirk - Feriecenter Nordsøen

© 2011, Grontmij
Hjælp til at opnå effektive ledelsessystemer
- gennem samarbejde
Mange forsyningsselskaber står overfor udfordringer med at opbygge og implementere ledelsessystemer. Andre har behov for at optimere, forenkle og integrere
eksisterende systemer, således at der skabes merværdi i organisationen. Grontmij
kan hjælpe med at gøre indsatsen effektiv og værdiskabende.
Effektive ledelsessystemer
Ledelsessystemer kan sikre, at I effektivt når jeres mål - og bidrage til at fastholde
og udvikle indsatsen. Det gælder både, hvis målet er drikkevandssikkerhed, driftssikkerhed og ensartet kvalitetsniveau eller eksempelvis sikkerhed for en vellykket
miljøindsats eller et godt arbejdsmiljø.
Vi kan tilbyde at yde assistance til at
opbygge hele systemet, eller vi kan hjælpe
med at gennemføre særlige afgrænsede
opgaver, herunder undervisning, sparring,
kvalitetskontrol, intern audit, forberedelse til
certificering m.m.
Uanset om I vil opbygge et nyt system
– eller om I vil tilpasse eller udbygge et
eksisterende system, er det vigtigt, at det
bliver til glæde og skaber værdi for hele
jeres virksomhed og jeres medarbejdere.
•
•
•
•
•
Kvalitetsledelse (ISO 9001)
Miljøledelse (ISO 14001 / EMAS III)
Arbejdsmiljøledelse (OHSAS 18001)
Fødevaresikkerhed (ISO22000 / HACCP)
Dokumenteret drikkevandssikkerhed
(DDS) og spildevandssikkerhed (DSS)
Vi tilbyder kurser i hvordan I udarbejder
de enkelte dele af et ledelsessystem, og
hvordan I sikrer, at ledelsessystemet bliver
værdiskabende for organisationen.
Kurserne danner grundlag for, at jeres medarbejdere efterfølgende selv har mulighed
for at varetage arbejdet med opbygningen
af ledelsessystemet, evt. understøttet af
løbende sparring efter behov.
Værktøjer
Fokus på værdi
Grontmij har mange års praktisk erfaring i
at bistå forsyningsselskaber i arbejdet med
ledelsessystemer, herunder:
Aktiv involvering
gennem kurser og undervisning
Det er derfor afgørende at holde fokus
på, hvad det er i ledelsessystemet, der er
værdiskabende.
Forankring hos ledelse og medarbejdere
er ligeledes af betydning for et succesfuldt
resultat.
Vi tilbyder effektive værktøjer til brug for
hele arbejdsprocessen. Vi kan hjælpe med
at etablere en effektiv dokumentstyring –
uanset hvilken platform I ønsker.
Mange vælger vores web-baserede dokumentstyringssystem CBmanager, der gør
dokumentstyring og vedligeholdelse af
ledelsessystemet effektiv.
Med CBmanager kan vi endvidere assistere
online med opbygning og vedligehold af
jeres ledelsessystem.
Udvalgte Referencer
• ARWOS
• Næstved Forsyning
• Brønderslev Forsyning A/S
• Hirtshals Kraftvarmeværk
• E.on
• Forsyningen Frederikshavn
• Energiforsyningen, Køge Kommune
• Nykøbing Mors Fjernvarmeværk
For yderligere information besøg vores website eller kontakt:
Knud Erik Poulsen, T +45 2723 6748, E [email protected]
Grontmij er en af Europas førende rådgivende ingeniørvirksomheder. Vi rådgiver inden for vand, energi, miljø,
transport, byggeri og industri og tænker bæredygtighed ind i alle vores løsninger til gavn for vores kunder
og samfundet som helhed. Grontmij har ca. 350 kontorer og beskæftiger næsten 11.000 medarbejdere på
verdensplan. Vores ydelser spænder vidt - fra store vand- og energiprojekter til effektive og miljørigtige
transportløsninger og udvikling af byer og grønne områder. Med en bæredygtig tilgang til alle vores ydelser
skaber vi fremtidssikrede løsninger, der er med til at forbedre den verden, vi lever i.
Grontmij
Granskoven 8
2600 Glostrup
T +45 4348 6060
www.grontmij.dk