Carpal tunnel syndrom - Regionshospitalet Randers

Netværksarrangement: Årsmøde i det tidl. ‘Region Syd’
Program
Friskolenetværk Syd 2015
14.45-15.15:Ankomst – og kaffe/the og kage
12. marts 2015
15.15-15.30: Velkomst og orientering om nye netværk
ved Peter Bendix Petersen, formand, Dansk Friskoleforening
Mejls-Orten-Tinghøj
Friskole
15.30-17.00:WORKSHOPS: (som deltager vælger du én af disse)
1. ”Bevægelse i undervisningen”
Også relevant for børnehav og sfo ved Gitte Søndergaard, DGI.
2. ”Særligt sensitive børn”
Hvad er et særligt sensitivt barn? Hvordan får vi øje på dem?
Hvilken tilgang til barnet er hensigtsmæssig? Ved Camilla Bjergegaard,
psykolog og Anne Adler Green, ergoterapeut, PPR Varde.
3. Sangværksted.
Alle bedes medbringe egne sange (i kopi+noder) til fælles
udveksling og fornøjelse. Ved Johan Møller, organist og lærer
på Mejls-Orten-Tinghøj Friskole.
4. Hvordan arbejder vi med ”Fri for mobberi” (Maryfonden)
Ved Helle Skov, børnehaveleder og Merethe Nielsen, pædagog,
Naturbørnehaven Engen. Primært fokus på børnehavebørn.
5. ”Hvad sker der på skolerne?”
Rundvisning og erfaringsudveksling primært for pedeller ved
Arne Hansen, pedel, Mejls-Orten-Tinghøj Friskole.
6. ”Hvad forstår vi ved socialt ansvar på friskolerne?”
Oplæg og samtale ved Peter Bendix Petersen, formand,
Dansk Friskoleforening.
7. ”IT i undervisningen – erfaringsudveksling”
Ved Werner Sternberg, skoleleder Aabenraa Friskole.
Medbring gerne en bærbar pc’er.
8. ”Evaluering af læring”
Ved Mads Skuldbøl Nielsen, udviklingskonsulent
17.15-18.15:Foredrag ved Kirsten M. Andersen:
”Hvordan har fortælletraditionen - især ud fra fagene historie,
dansk og kristendomskundskab - påvirket skolesynet i Danmark?
Hvad kan fortællingen? Og hvor er den på vej hen i dag?”
18.30-19.15: Fællesspisning og afslutning
FOREDRAG:
Kirsten M. Andersen er seminarielærer ved UC Syd (Haderslev og
Esbjerg).
Kirsten har forsvaret en Ph.d. afhandling om fortællingens nøglerolle
i folkeskolens religionsundervisning
i januar 2015. Fortælling er en del af
vores dna på mange friskoler - hvad
har det betydet? Og hvor er vi mon på
vej hen?
Kom og hør nyt!
PRAKTISKE OPLYSNINGER:
Sted: Mejls-Orten-Tinghøj Friskole og
Naturbørnehave, Mejlsvej 45, 6800 Varde
Dato: 12. marts 2015
Tidspunkt: Kl. 14.45-19.30
Tilmelding: til [email protected]
- oplys navn, skole, stilling og ønsket workshop
Pris: 200 kr., indbetales på konto nr.
7181-1031815 ved tilmelding (angiv navn)
Arrangør: Friskolenetværk Syd - det tidligere
Region Syd
Arrangementet er støttet af
Dansk Friskoleforening