Indberetning af løntimer til SKAT / eIndkomst.

Prisliste januar 2012
Grundpakke *)
Analogt og Digitalt
49 kr.
pr. måned **)
eller 530 kr. pr.
kalenderår
Danskerpakke *)
Analogt og Digitalt
Lille
Familiepakke
Stor
Familiepakke
Top pakke
Analogt og Digitalt
Analogt og Digitalt
Analogt og Digitalt
139 kr.
209 kr.
pr. måned **)
eller 2.460 kr. pr.
kalenderår
99
99
pr. måned**)
kr.
pr. måned**)
kr.
pr. måned**)
eller 1.610 kr. pr.
kalenderår
eller 1.140 kr. pr.
kalenderår
eller 1.140 kr. pr.
kalenderår
Generelt
*) Til drift af antennenettet betales et driftsbidrag på kr.
72 pr. måned, der opkræves kvartalsvis forud eller et
årligt beløb på kr. 765, der opkræves ved årets begyndelse. I Rødvig opkræves endvidere en fiberleje på kr.
32,50 pr. måned.
Ønske om ændret valg af programvalg eller opsigelse af abonnement skal ske skriftligt til foreningen senest en måned forud
for udløbet af en betalingsperiode (kvartal eller kalenderår)
Ret til ændriger forbeholdes
Priserne er inkl.
grundpakken
Betalingsbetingelser
**) Alle betalinger foretages forud enten kvartalsvis eller for kalenderåret
afhængig af den betalingsform, der er valgt.
Tillægsprogrampakke
Tillægsprogrampakke
Køb 4 kanaler og betal for 3
Køb 4 kanaler og betal for 3
(Kræver minimum Grundpakke
- leveres kodet digitalt i DVB-C
En af foreningen godkendt Ckodeboks påkrævet)
(Kræver minimum Danskerpakken - leveres kodet digitalt i
DVB-C
En af foreningen godkendt Ckodeboks påkrævet)
10
kr.
pr. kanal pr. måned **)
eller 120 kr. pr. kanal pr.
kalenderår
10 kr.
C - kodebokse
Har du et analogt TV eller digitalt TV uden DVB-C kan de digitalesinaler modtages via en C-kodeboks (set top box).
Antenneforeningen forhandler og understøtter følgende løsninger:
Triax C-HD 512 CG set top box
med HD og MPEG 4
Pris kr. 999
For ændring af programpakke betales kr. 375 ved hver ændring. Ændring af valg af tillægsprogrammer er gratis.
For udsendelse af rykker betales kr. 100 pr. rykker.
Alle angivne priser er inkl. moms.
Tekniske service
Ved kodede programmer skal benyttes et programkort. Programkortet lejes for en pris á 25 pr. måned
pr. kanal pr. måned **)
Programkortet indsættes enten i en af foreningen godkendt kodeboks
eller CryptoQuard CAM modul
eller 120 kr. pr. kanal pr.
kalenderår
CryptoQuard CAM modul til indstik i digitale TV.
Derved kan TV´ets egen fjernbetjening anvendes.
Pris kr. 695
CryptoQuard
Teknisk service til husinstallationen, installation af TV programmer mm. kan tilbydes til en pris á 300,00 kr. for den første time
og efterfølgende timer 285,00 kr. pr. time.
Teknisk service kan kontaktes på tlf. 70 27 02 08
- mandag-fredag kl. 10.00 - 17.30
- lørdag
kl. 10.00 - 12.30
Sådan kontakter du foreningen
Postadresse:
Hovedgaden 18
4652 Hårlev
E-mail: [email protected]
www.haarlev-antenneforening.dk
Antennebutikken:
Metalvej 2
4652 Hårlev
Åbent Torsdage kl. 18 - 20
Vi har støjtætte kvalitetsdele til husinstallationer
- så som kabler, stik,
forstærker, bokse mm.
Og du er altid velkommen
til at komme ind og få en
antennesnak
Telefon:
Medlemsforhold tlf.: 70 27 02 03
Teknisk Service tlf.: 70 27 02 08
Telefontid: - Mandag-fredag kl. 10.00 - 17.30
- Lørdag
kl. 10.00 - 12.30