PRODUKTBROCHURE - Fredensborg Zoneterapi og Akupunktur

Legepladsinspektør:
Maria Vitten
Certifikat fra:
DS Certificering A/S
CertifiKat nr. 0001
Gyldig til 2015-09-01
LEGEPLADSINSPEKTION
UDARBEJDET FOR:
Gilbjerg Børnehus
Antal legepladser: 3
Inspektionstype: Hovedinspektion
Inspektionen er foretaget af:
Certificeret Legepladsinspektør
Maria Vitten
Certifikat fra DS Certificering A/S
Inspektions dato: 1.oktober 2012
Inspektions nr.: mav-2012-110
Version 1.2.4/31-05-2012
Denne rapportskabelon må kun anvendes af certificerede legepladsinspektører med gyldigt certifikat fra DS Certificering A/S
Gyldigheden af certifikat fra DS Certificering A/S kan verificeres på www.dscert.dk
DS Certificeringen A/S
Kollegievej 6
2920 Charlottenlund
Tlf.: 39 96 62 70
Website:
www.dscert.dk
E-mail:
[email protected]
INSPEKTIONSRAPPORT
1. Indholdsfortegnelse
1. Indholdsfortegnelse ........................................................................................................................................ 1
2. Grundoplysninger: .......................................................................................................................................... 1
3. Betingelser for inspektionen ........................................................................................................................... 1
4. Resultat: .......................................................................................................................................................... 1
5. Oversigt over inspicerede redskaber og installationer: .................................................................................. 2
6. Inspektion af redskaber, installationer og faldunderlag: ...............................................................................11
7. Standardernes publiceringsdatoer: ...............................................................................................................40
8. Definitioner / Ordforklaringer: .......................................................................................................................41
9. Inspektørens certifikat...................................................................................................................................42
2. Grundoplysninger:
Rekvirent:
Gilbjerg Børnehus
Birkevang 212
3250 Gilleleje
Inspektionssted:
Birkevang 212
Langdraget 218
Kunde nr.:
Kontaktperson:
Tlf.nr.:
Mobil:
E-mail:
Thomas
[email protected]
Kontaktperson:
Tlf.nr.:
Mobil:
E-mail:
3. Betingelser for inspektionen
Med mindre andet er anført i rapporten, er der ikke modtaget oplysninger fra kunden om installation,
vedligehold og inspektion jfr. DS/EN 1176-1 pkt. 6.
Denne inspektion er udelukkende udført på baggrund af seneste udgave af DS/EN 1176 med delstandarder.
Hvilke delstandarder der er anvendt ved inspektionen, er beskrevet under oversigtsbilledet ved hvert enkelt
redskab eller installation, i afsnit 6 ”Inspektion af underlag, redskaber og installationer”.
Der hvor der ikke er konstateret mærkning af legeredskaberne i henhold til DS/EN 1176-1 pkt. 7, er det ikke
muligt at bestemme redskabernes oprindelse og fremstillings år samt redskabets 0-niveau
(Nedgravningsdybden). Inspektionen gennemføres i disse tilfælde ud fra de registrerede forhold. Hvorvidt
redskaberne er mærket korrekt, fremgår i afsnit 5 ”Oversigt over inspicerede redskaber og installationer”.
Ved inspektionen er benyttet testværktøjer, som anvist i DS/EN 1176-1 samt almindelige måleværktøjer.
(Medmindre andet anføres er faldunderlagets stødabsorberende egenskaber er ikke testet, men der
foretages en visuel vurdering af underlagets stødabsorberende egenskaber).
Udgravninger ved stolper, for kontrol af evt. råd, er foretaget efter skøn. Demontering af redskabsdele er
foretaget hvor det skønnes nødvendigt for, at kunne vurdere legeredskabets tilstand.
4. Resultat:
Gennemgangen af legeredskaberne er fortaget, i forhold til ovenstående vilkår. Resultatet af inspektionen
kan ses på de efterfølgende sider under afsnit 5 og 6, hvor underlag, redskaber og installationer i tekst og
billeder er gennemgået.
Certificeret legepladsinspektør
Maria Vitten
Næste hovedinspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.
Inspektions dato: 1.oktober 2012
Side 1 af 43
Version 1.2.4/31-05-2012
Inspektions nr.: mav-2012-110
INSPEKTIONSRAPPORT
5. Oversigt over inspicerede redskaber og installationer:
Redskab: Sandkasse
Årgang: ?
Producent: ?
Er redskabet mærket korrekt: nej
Er der registreret afvigelser: nej
Redskab: Gynge
Årgang: 2009
Producent: Cado
Er redskabet mærket korrekt: ja
Er der registreret afvigelser: ja
Redskab: Legehus
Årgang: 2000
Producent: Cado
Er redskabet mærket korrekt: ja
Er der registreret afvigelser: ja
Redskab: Legehus
Årgang: 200?
Producent: Cado
Er redskabet mærket korrekt: nej
Er der registreret afvigelser:nej
Redskab: Gynge
Årgang: ?
Producent: ?
Er redskabet mærket korrekt: nej
Er der registreret afvigelser: ja
Redskab: Foder-trug
Årgang: 2010
Producent: Cado
Er redskabet mærket korrekt: ja
Er der registreret afvigelser: nej
Næste hovedinspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.
Inspektions dato: 1.oktober 2012
Side 2 af 43
Version 1.2.4/31-05-2012
Inspektions nr.: mav-2012-110
INSPEKTIONSRAPPORT
Oversigt over inspicerede redskaber og installationer - fortsat:
Redskab: Hest
Årgang: 2010
Producent: Cado
Er redskabet mærket korrekt: ja
Er der registreret afvigelser: nej
Redskab: 3 heste
Årgang: ?
Producent: ?
Er redskabet mærket korrekt: nej
Er der registreret afvigelser: nej
Redskab: 2 grise
Årgang: 2010 (kun den ene er mærket)
Producent: Cado
Er redskabet mærket korrekt: ja
Er der registreret afvigelser: nej
Redskab: Legehus
Årgang: ?
Producent: ?
Er redskabet mærket korrekt: nej
Er der registreret afvigelser:nej
Redskab: Balancebomme og træstubbe
Årgang: ?
Producent: ?
Er redskabet mærket korrekt: nej
Er der registreret afvigelser: nej
Redskab: Klatresystem
Årgang: 1998
Producent: Nordleg
Er redskabet mærket korrekt: ja
Er der registreret afvigelser: ja
Næste hovedinspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.
Inspektions dato: 1.oktober 2012
Side 3 af 43
Version 1.2.4/31-05-2012
Inspektions nr.: mav-2012-110
INSPEKTIONSRAPPORT
Oversigt over inspicerede redskaber og installationer - fortsat:
Redskab: Rutsjebane
Årgang: 2006
Producent:R & T Stainless og Cado (årstal mangler)
Er redskabet mærket korrekt: ja
Er der registreret afvigelser: nej
Redskab: Armgang
Årgang:?
Producent:?
Er redskabet mærket korrekt:nej
Er der registreret afvigelser:nej
Redskab:Balanceredskab
Årgang:?
Producent:?
Er redskabet mærket korrekt:nej
Er der registreret afvigelser: ja
Redskab: Gyngestativ
Årgang:?
Producent:?
Er redskabet mærket korrekt:
nej
Er der registreret afvigelser: ja
Redskab: Legehus
Årgang: 2011
Producent: Cado
Er redskabet mærket korrekt: ja
Er der registreret afvigelser: ja
Redskab: Legehus
Årgang: 2011
Producent:Cado
Er redskabet mærket korrekt: ja
Er der registreret afvigelser: ja
Næste hovedinspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.
Inspektions dato: 1.oktober 2012
Side 4 af 43
Version 1.2.4/31-05-2012
Inspektions nr.: mav-2012-110
INSPEKTIONSRAPPORT
Oversigt over inspicerede redskaber og installationer - fortsat:
Redskab: Legesystem med rutchebane
Årgang: ?
Producent: ?
Er redskabet mærket korrekt: nej
Er der registreret afvigelser: ja
Redskab: Legehus
Årgang:?
Producent:?
Er redskabet mærket korrekt:nej
Er der registreret afvigelser: nej
Redskab: Legehus
Årgang:?
Producent:?
Er redskabet mærket korrekt:
nej
Er der registreret afvigelser:nej
Redskab: Træbil
Årgang:?
Producent:?
Er redskabet mærket korrekt:nej
Er der registreret afvigelser: nej
Redskab: Snegl
Årgang:?
Producent: ?
Er redskabet mærket korrekt: nej
Er der registreret afvigelser: nej
Næste hovedinspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.
Inspektions dato: 1.oktober 2012
Side 5 af 43
Version 1.2.4/31-05-2012
Inspektions nr.: mav-2012-110
INSPEKTIONSRAPPORT
Redskab: Skildpadde
Årgang: ?
Producent:?
Er redskabet mærket korrekt:nej
Er der registreret afvigelser:nej
Redskab: Skildpadde
Årgang: ?
Producent: ?
Er redskabet mærket korrekt: nej
Er der registreret afvigelser:nej
Næste hovedinspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.
Inspektions dato: 1.oktober 2012
Side 6 af 43
Version 1.2.4/31-05-2012
Inspektions nr.: mav-2012-110
INSPEKTIONSRAPPORT
Oversigt over inspicerede redskaber og installationer - fortsat:
Redskab:Delfin
Årgang:?
Producent:?
Er redskabet mærket korrekt:nej
Er der registreret afvigelser: nej
Redskab: Rutsjebane
Årgang:200?
Producent: Cado
Er redskabet mærket korrekt: ja
Er der registreret afvigelser:nej
Redskab: Gynge
Årgang:?
Producent:?
Er redskabet mærket korrekt: nej
Er der registreret afvigelser: ja
Redskab: Sandkasse
Årgang:?
Producent:?
Er redskabet mærket korrekt:nej
Er der registreret afvigelser: nej
Redskab: Legesystem
Årgang: 1998
Producent: Norleg
Er redskabet mærket korrekt: ja
Er der registreret afvigelser: ja
Redskab: Kolbøttestang
Årgang: ?
Producent:?
Er redskabet mærket korrekt: nej
Er der registreret afvigelser: ja
Næste hovedinspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.
Inspektions dato: 1.oktober 2012
Side 7 af 43
Version 1.2.4/31-05-2012
Inspektions nr.: mav-2012-110
INSPEKTIONSRAPPORT
Oversigt over inspicerede redskaber og installationer - fortsat:
Redskab: Pilehytte
Årgang: ?
Producent:?
Er redskabet mærket korrekt: nej
Er der registreret afvigelser: ja
Redskab: Torvehytte/indhegning
Årgang:?
Producent:?
Er redskabet mærket korrekt:nej
Er der registreret afvigelser: nej
Redskab: Gynge
Årgang:?
Producent:?
Er redskabet mærket korrekt: nej
Er der registreret afvigelser: ja
Redskab: Gynge
Årgang: ?
Producent:?
Er redskabet mærket korrekt: nej
Er der registreret afvigelser: ja
Redskab: Legehus
Årgang: 2008
Producent:Cado
Er redskabet mærket korrekt: ja
Er der registreret afvigelser: nej
Redskab: Træhest
Årgang:?
Producent:?
Er redskabet mærket korrekt:nej
Er der registreret afvigelser:
nej
Næste hovedinspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.
Inspektions dato: 1.oktober 2012
Side 8 af 43
Version 1.2.4/31-05-2012
Inspektions nr.: mav-2012-110
INSPEKTIONSRAPPORT
Oversigt over inspicerede redskaber og installationer - fortsat:
Redskab: Træhest
Årgang: 2010
Producent:Cado
Er redskabet mærket korrekt: ja
Er der registreret afvigelser: nej
Redskab:Sandkasse
Årgang: 2007
Producent: Lappset
Er redskabet mærket korrekt: ja
Er der registreret afvigelser: ja
Redskab: Gynge
Årgang:?
Producent:?
Er redskabet mærket korrekt: nej
Er der registreret afvigelser:ja
Redskab: Lille rutsjebane
Årgang: ?
Producent:?
Er redskabet mærket korrekt: nej
Er der registreret afvigelser: nej
Redskab: Sandkasse
Årgang:?
Producent:?
Er redskabet mærket korrekt: nej
Er der registreret afvigelser: nej
Redskab: Sandkasse
Årgang:?
Producent: ?
Er redskabet mærket korrekt: nej
Er der registreret afvigelser:nej
Næste hovedinspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.
Inspektions dato: 1.oktober 2012
Side 9 af 43
Version 1.2.4/31-05-2012
Inspektions nr.: mav-2012-110
INSPEKTIONSRAPPORT
Oversigt over inspicerede redskaber og installationer - fortsat:
Redskab: Rutsjesystem
Årgang:?
Producent:?
Er redskabet mærket korrekt:nej
Er der registreret afvigelser: ja
Redskab:Solsikke-gynge
Årgang: 2008
Producent: Kompan
Er redskabet mærket korrekt: ja (mangler dog std. nr.)
Er der registreret afvigelser: ja
Redskab: Solsikke-gynge
Årgang: 2007
Producent:Kompan
Er redskabet mærket korrekt:ja
Er der registreret afvigelser: ja
Redskab:Legehus
Årgang:?
Producent:?
Er redskabet mærket korrekt:nej
Er der registreret afvigelser: ja
Næste hovedinspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.
Inspektions dato: 1.oktober 2012
Side 10 af 43
Version 1.2.4/31-05-2012
Inspektions nr.: mav-2012-110
INSPEKTIONSRAPPORT
6. Inspektion af redskaber, installationer og faldunderlag:
OVERSIGTSBILLEDE
Standardserie: 2008/9
Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
X
DS/EN 1176 del 2 Gynger
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner
DS/EN 1176 del 5 Karruseller
DS/EN 1176 del 6 Vipper
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
X
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet
Ingen yderligere bemærkninger til redskabet
Emne 1
OVERSIGTSBILLEDE
Standardserie: 2008/9
Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
X
DS/EN 1176 del 2 Gynger
X
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner
DS/EN 1176 del 5 Karruseller
DS/EN 1176 del 6 Vipper
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
X
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet
Emne 2
PROBLEMSTILLING:
I kædeled må der højst være en åbning på Ø8,6mm.
Her kan en 8,6mm dorn passere.
KRAV I STANDARD:
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.13 Kæder
DS/EN 1176-7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse
Emne 3
Næste hovedinspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.
Inspektions dato: 1.oktober 2012
Side 11 af 43
Version 1.2.4/31-05-2012
Inspektions nr.: mav-2012-110
INSPEKTIONSRAPPORT
PROBLEMSTILLING:
Gyngen hænger for lavt i forhold til 0niveau/plant terræn.
Der skal være en frihøjde på min. 40cm under denne gynge.
Her er der 33 cm. Det kan sikkert afhjælpes ved at rive i
niveau.
KRAV I STANDARD:
DS/EN 1176-2 Pkt. 4.2 Frihøjde
Emne 4
OVERSIGTSBILLEDE
Standardserie: 2008/9
Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
X
DS/EN 1176 del 2 Gynger
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner
DS/EN 1176 del 5 Karruseller
DS/EN 1176 del 6 Vipper
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
X
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet
Emne 5
PROBLEMSTILLING:
Der er brud på redskabets overfladebehandling.
Redskabets levetid forringes når overfladebehandlingen er
brudt.
KRAV I STANDARD:
DS/EN 1176-7 Pkt. 8.2.6 Rutinemæssig vedligeholdelse
Emne 6
Næste hovedinspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.
Inspektions dato: 1.oktober 2012
Side 12 af 43
Version 1.2.4/31-05-2012
Inspektions nr.: mav-2012-110
INSPEKTIONSRAPPORT
OVERSIGTSBILLEDE
Standardserie: 2008/9
Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
X
DS/EN 1176 del 2 Gynger
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner
DS/EN 1176 del 5 Karruseller
DS/EN 1176 del 6 Vipper
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
X
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet
Ingen yderligere bemærkninger til redskabet
Emne 7
OVERSIGTSBILLEDE
Standardserie: 2008/9
Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
X
DS/EN 1176 del 2 Gynger
X
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner
DS/EN 1176 del 5 Karruseller
DS/EN 1176 del 6 Vipper
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
X
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet
Emne 8
PROBLEMSTILLING:
Åbninger i kædesammenføjningen lever ikke op til kravene i
standarden.
I kædesammenføjninger skal åbninger være mindre end
8,6mm eller større end 12mm. Her kan 8,6 mm dorn passere
og ikke 12 mm.
KRAV I STANDARD:
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.13 Kæder
Emne 9
Næste hovedinspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.
Inspektions dato: 1.oktober 2012
Side 13 af 43
Version 1.2.4/31-05-2012
Inspektions nr.: mav-2012-110
INSPEKTIONSRAPPORT
PROBLEMSTILLING:
Kædeovertrækket er slidt på begge gynger.
KRAV I STANDARD:
DS/EN 1176-7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse
Emne 10
PROBLEMSTILLING:
Begge gynger hænger for lavt i forhold til 0niveau/plant
terræn.
Der skal være en frihøjde på min. 40cm under denne gynge.
Her er der 36 cm under den venstre og 37 cm under den
højre
KRAV I STANDARD:
DS/EN 1176-2 Pkt. 4.2 Frihøjde
Emne 11
OVERSIGTSBILLEDE
Standardserie: 2008/9
Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
X
DS/EN 1176 del 2 Gynger
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner
DS/EN 1176 del 5 Karruseller
DS/EN 1176 del 6 Vipper
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
X
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet
Ingen yderligere bemærkninger til redskabet
Emne 12
Næste hovedinspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.
Inspektions dato: 1.oktober 2012
Side 14 af 43
Version 1.2.4/31-05-2012
Inspektions nr.: mav-2012-110
INSPEKTIONSRAPPORT
OVERSIGTSBILLEDE
Standardserie: 2008/9
Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
X
DS/EN 1176 del 2 Gynger
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner
DS/EN 1176 del 5 Karruseller
DS/EN 1176 del 6 Vipper
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
X
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet
Ingen yderligere bemærkninger til redskabet
Den venstre
Emne 13
OVERSIGTSBILLEDE
Standardserie: 2008/9
Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
X
DS/EN 1176 del 2 Gynger
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner
DS/EN 1176 del 5 Karruseller
DS/EN 1176 del 6 Vipper
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
X
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet
Ingen yderligere bemærkninger til redskabet
De tre andre
Emne 14
OVERSIGTSBILLEDE
Standardserie: 2008/9
Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
X
DS/EN 1176 del 2 Gynger
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner
DS/EN 1176 del 5 Karruseller
DS/EN 1176 del 6 Vipper
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
X
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet
Ingen yderligere bemærkninger til redskabet
Emne 15
Næste hovedinspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.
Inspektions dato: 1.oktober 2012
Side 15 af 43
Version 1.2.4/31-05-2012
Inspektions nr.: mav-2012-110
INSPEKTIONSRAPPORT
OVERSIGTSBILLEDE
Standardserie: 2008/9
Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
X
DS/EN 1176 del 2 Gynger
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner
DS/EN 1176 del 5 Karruseller
DS/EN 1176 del 6 Vipper
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
X
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet
Ingen yderligere bemærkninger til redskabet
Emne 16
OVERSIGTSBILLEDE
Standardserie: 2008/9
Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
X
DS/EN 1176 del 2 Gynger
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner
DS/EN 1176 del 5 Karruseller
DS/EN 1176 del 6 Vipper
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
X
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet
Ingen yderligere bemærkninger til redskabet
Emne 17
OVERSIGTSBILLEDE
Standardserie: 2008/9
Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
X
DS/EN 1176 del 2 Gynger
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner
DS/EN 1176 del 5 Karruseller
DS/EN 1176 del 6 Vipper
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
X
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet
Emne 18
Næste hovedinspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.
Inspektions dato: 1.oktober 2012
Side 16 af 43
Version 1.2.4/31-05-2012
Inspektions nr.: mav-2012-110
INSPEKTIONSRAPPORT
PROBLEMSTILLING:
Åbninger i kædeled (her en sjækkel) lever ikke op til kravene i
standarden.
Sjæklens åbning skal være mindre end 8,6mm eller større
end 12mm. Her kan 8,6 mm dorn passere og ikke 12 mm.
KRAV I STANDARD:
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.13 Kæder
Emne 19
PROBLEMSTILLING:
En skruetrækker kan presses ind i træet, der er dog ikke råd
endnu.
KRAV I STANDARD:
DS/EN 1176-7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse
Emne 20
PROBLEMSTILLING:
Faldrummet må ikke indeholde fremmede genstande som
træet her.
Faldrummets udstrækning skal min. være 198 cm ud fra
redskabet. Her er der 80 cm til træet.
KRAV I STANDARD:
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.8.2.5 Faldrummets udstrækning
Emne 21
Næste hovedinspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.
Inspektions dato: 1.oktober 2012
Side 17 af 43
Version 1.2.4/31-05-2012
Inspektions nr.: mav-2012-110
INSPEKTIONSRAPPORT
OVERSIGTSBILLEDE
Standardserie: 2008/9
Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
X
DS/EN 1176 del 2 Gynger
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner
X
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner
DS/EN 1176 del 5 Karruseller
DS/EN 1176 del 6 Vipper
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
X
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet
Ingen yderligere bemærkninger til redskabet
Emne 22
OVERSIGTSBILLEDE
Standardserie: 2008/9
Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
X
DS/EN 1176 del 2 Gynger
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner
DS/EN 1176 del 5 Karruseller
DS/EN 1176 del 6 Vipper
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
X
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet
Ingen yderligere bemærkninger til redskabet
Emne 23
OVERSIGTSBILLEDE
Standardserie: 2008/9
Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
X
DS/EN 1176 del 2 Gynger
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner
DS/EN 1176 del 5 Karruseller
DS/EN 1176 del 6 Vipper
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
X
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet
Emne 24
Næste hovedinspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.
Inspektions dato: 1.oktober 2012
Side 18 af 43
Version 1.2.4/31-05-2012
Inspektions nr.: mav-2012-110
INSPEKTIONSRAPPORT
PROBLEMSTILLING:
Torvet er ved at være slidt
KRAV I STANDARD:
DS/EN 1176-7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse
Emne 25
OVERSIGTSBILLEDE
Standardserie: 2008/9
Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
X
DS/EN 1176 del 2 Gynger
X
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner
DS/EN 1176 del 5 Karruseller
DS/EN 1176 del 6 Vipper
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
X
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet
Emne 26
PROBLEMSTILLING:
Kædeovertrækket er slidt.
KRAV I STANDARD:
DS/EN 1176-7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse
Emne 27
Næste hovedinspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.
Inspektions dato: 1.oktober 2012
Side 19 af 43
Version 1.2.4/31-05-2012
Inspektions nr.: mav-2012-110
INSPEKTIONSRAPPORT
PROBLEMSTILLING:
Begge gummidæk er mørnet, der er fare for at gyngen
pludselig falder ned.
KRAV I STANDARD:
DS/EN 1176-7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse
Emne 28
PROBLEMSTILLING:
Sjæklen er meget rusten.
KRAV I STANDARD:
DS/EN 1176-7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse
Emne 29
OVERSIGTSBILLEDE
Standardserie: 2008/9
Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
X
DS/EN 1176 del 2 Gynger
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner
DS/EN 1176 del 5 Karruseller
DS/EN 1176 del 6 Vipper
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
X
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet
Ingen yderligere bemærkninger til redskabet
Huset til venstre.
Emne 30
Næste hovedinspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.
Inspektions dato: 1.oktober 2012
Side 20 af 43
Version 1.2.4/31-05-2012
Inspektions nr.: mav-2012-110
INSPEKTIONSRAPPORT
OVERSIGTSBILLEDE
Standardserie: 2008/9
Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
X
DS/EN 1176 del 2 Gynger
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner
DS/EN 1176 del 5 Karruseller
DS/EN 1176 del 6 Vipper
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
X
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet
Ingen yderligere bemærkninger til redskabet
Huset til højre
Emne 31
OVERSIGTSBILLEDE
Standardserie: 2008/9
Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
X
DS/EN 1176 del 2 Gynger
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner
X
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner
DS/EN 1176 del 5 Karruseller
DS/EN 1176 del 6 Vipper
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
X
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet
Emne 32
PROBLEMSTILLING:
Udstrækningen af faldunderlaget omkring legeredskabet er
for lille.
Faldunderlagets udstrækning skal her min. være 150cm., det
er 120 cm.
KRAV I STANDARD:
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.8.2.4 Stødområdets udstrækning
Emne 33
Næste hovedinspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.
Inspektions dato: 1.oktober 2012
Side 21 af 43
Version 1.2.4/31-05-2012
Inspektions nr.: mav-2012-110
INSPEKTIONSRAPPORT
OVERSIGTSBILLEDE
Standardserie: 2008/9
Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
X
DS/EN 1176 del 2 Gynger
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner
DS/EN 1176 del 5 Karruseller
DS/EN 1176 del 6 Vipper
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
X
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet
Ingen yderligere bemærkninger til redskabet
Det bagerste hus
Emne 34
OVERSIGTSBILLEDE
Standardserie: 2008/9
Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
X
DS/EN 1176 del 2 Gynger
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner
DS/EN 1176 del 5 Karruseller
DS/EN 1176 del 6 Vipper
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
X
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet
Ingen yderligere bemærkninger til redskabet
Det forreste hus
Emne 35
OVERSIGTSBILLEDE
Standardserie: 2008/9
Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
X
DS/EN 1176 del 2 Gynger
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner
DS/EN 1176 del 5 Karruseller
DS/EN 1176 del 6 Vipper
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
X
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet
Ingen yderligere bemærkninger til redskabet
Emne 36
Næste hovedinspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.
Inspektions dato: 1.oktober 2012
Side 22 af 43
Version 1.2.4/31-05-2012
Inspektions nr.: mav-2012-110
INSPEKTIONSRAPPORT
OVERSIGTSBILLEDE
Standardserie: 2008/9
Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
X
DS/EN 1176 del 2 Gynger
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner
DS/EN 1176 del 5 Karruseller
DS/EN 1176 del 6 Vipper
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
X
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet
Ingen yderligere bemærkninger til redskabet
Emne 37
OVERSIGTSBILLEDE
Standardserie: 2008/9
Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
X
DS/EN 1176 del 2 Gynger
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner
DS/EN 1176 del 5 Karruseller
DS/EN 1176 del 6 Vipper
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
X
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet
Ingen yderligere bemærkninger til redskabet
Emne 38
OVERSIGTSBILLEDE
Standardserie: 2008/9
Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
X
DS/EN 1176 del 2 Gynger
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner
DS/EN 1176 del 5 Karruseller
DS/EN 1176 del 6 Vipper
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
X
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet
Ingen yderligere bemærkninger til redskabet
Emne 39
Næste hovedinspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.
Inspektions dato: 1.oktober 2012
Side 23 af 43
Version 1.2.4/31-05-2012
Inspektions nr.: mav-2012-110
INSPEKTIONSRAPPORT
OVERSIGTSBILLEDE
Standardserie: 2008/9
Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
X
DS/EN 1176 del 2 Gynger
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner
DS/EN 1176 del 5 Karruseller
DS/EN 1176 del 6 Vipper
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
X
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet
Ingen yderligere bemærkninger til redskabet
Emne 40
OVERSIGTSBILLEDE
Standardserie: 2008/9
Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
X
DS/EN 1176 del 2 Gynger
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner
X
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner
DS/EN 1176 del 5 Karruseller
DS/EN 1176 del 6 Vipper
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
X
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet
Ingen yderligere bemærkninger til redskabet
Emne 41
OVERSIGTSBILLEDE
Standardserie: 2008/9
Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
X
DS/EN 1176 del 2 Gynger
X
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner
DS/EN 1176 del 5 Karruseller
DS/EN 1176 del 6 Vipper
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
X
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet
Emne 42
Næste hovedinspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.
Inspektions dato: 1.oktober 2012
Side 24 af 43
Version 1.2.4/31-05-2012
Inspektions nr.: mav-2012-110
INSPEKTIONSRAPPORT
PROBLEMSTILLING:
Gummiet er mørnet i begge sider, der er fare for at gyngen
pludselig falder ned.
KRAV I STANDARD:
DS/EN 1176-7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse
Emne 43
PROBLEMSTILLING:
Slædegyngen:
Gyngernes ophæng skal leve op til kravene til et lukket greb.
Ophængets diameter skal ligge mellem 16- og 45mm.
KRAV I STANDARD:
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.4.6 Krav til lukket greb
Emne 44
PROBLEMSTILLING:
Slæde-gyngen hænger for lavt i forhold til 0niveau/plant
terræn.
Der skal være en frihøjde på min. 40cm under gynger som
denne.
Her er der blot 15 cm.
KRAV I STANDARD:
DS/EN 1176-2 Pkt. 4.2 Frihøjde
Emne 45
Næste hovedinspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.
Inspektions dato: 1.oktober 2012
Side 25 af 43
Version 1.2.4/31-05-2012
Inspektions nr.: mav-2012-110
INSPEKTIONSRAPPORT
Bemærkning!
En slæde-gynge er tiltænkt til brug i private haver
ikke i offentlige institutioner
Emne 46
OVERSIGTSBILLEDE
Standardserie: 2008/9
Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
X
DS/EN 1176 del 2 Gynger
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner
DS/EN 1176 del 5 Karruseller
DS/EN 1176 del 6 Vipper
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
X
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet
Ingen yderligere bemærkninger til redskabet
Emne 47
OVERSIGTSBILLEDE
Standardserie: 2008/9
Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
X
DS/EN 1176 del 2 Gynger
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner
DS/EN 1176 del 5 Karruseller
DS/EN 1176 del 6 Vipper
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
X
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet
Emne 48
Næste hovedinspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.
Inspektions dato: 1.oktober 2012
Side 26 af 43
Version 1.2.4/31-05-2012
Inspektions nr.: mav-2012-110
INSPEKTIONSRAPPORT
PROBLEMSTILLING:
Dugten på den beklædte wirer er slidt i stykker.
Ved anvendelse af beklædte wirer, skal wirens stålkerne
være helt dækket af dugt.
Hold øje med wirelus.
KRAV I STANDARD:
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.12.4 Beklædte ståltove
DS/EN 1176-7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse
DS/EN 1176-7 Pkt. 8.2.6 Rutinemæssig vedligeholdelse
Emne 49
PROBLEMSTILLING:
Der er udstikkende bolt i redskabet.
Skruer, søm og andre skarpe og spidse dele bør ikke stikke
ud fra redskabet, så man kan rive eller skære sig på dem.
KRAV I STANDARD:
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish
DS/EN 1176-7 Pkt. 8.2.6 Rutinemæssig vedligeholdelse
Emne 50
PROBLEMSTILLING:
Faldrummet må ikke indeholde fremmede genstande som
træet her.
Faldrummets udstrækning skal min. være 166 cm ud fra
redskabet. Her er der 110 cm til grenene.
KRAV I STANDARD:
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.8.2.5 Faldrummets udstrækning
Emne 51
Næste hovedinspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.
Inspektions dato: 1.oktober 2012
Side 27 af 43
Version 1.2.4/31-05-2012
Inspektions nr.: mav-2012-110
INSPEKTIONSRAPPORT
OVERSIGTSBILLEDE
Standardserie: 2008/9
Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
X
DS/EN 1176 del 2 Gynger
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner
DS/EN 1176 del 5 Karruseller
DS/EN 1176 del 6 Vipper
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
X
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet
Emne 52
PROBLEMSTILLING:
Træet er slidt og ved at blive nedbrudt. Det medfører risiko for
splinter.
KRAV I STANDARD:
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish
DS/EN 1176-7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse
Emne 53
OVERSIGTSBILLEDE
Standardserie: 2008/9
Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
X
DS/EN 1176 del 2 Gynger
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner
DS/EN 1176 del 5 Karruseller
DS/EN 1176 del 6 Vipper
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
X
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet
Emne 54
Næste hovedinspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.
Inspektions dato: 1.oktober 2012
Side 28 af 43
Version 1.2.4/31-05-2012
Inspektions nr.: mav-2012-110
INSPEKTIONSRAPPORT
PROBLEMSTILLING:
Pilehytten er slidt og ved at blive nedbrudt. Det medfører
risiko for splinter.
KRAV I STANDARD:
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish
DS/EN 1176-7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse
Emne 55
OVERSIGTSBILLEDE
Standardserie: 2008/9
Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
X
DS/EN 1176 del 2 Gynger
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner
DS/EN 1176 del 5 Karruseller
DS/EN 1176 del 6 Vipper
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
X
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet
Ingen yderligere bemærkninger til redskabet
Bemærkning: De enkelte torve kan løftes, så et
andet barn kan få hovedet i klemme.
Emne 56
OVERSIGTSBILLEDE
Standardserie: 2008/9
Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
X
DS/EN 1176 del 2 Gynger
X
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner
DS/EN 1176 del 5 Karruseller
DS/EN 1176 del 6 Vipper
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
X
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet
Ingen yderligere bemærkninger til redskabet
Emne 57
Næste hovedinspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.
Inspektions dato: 1.oktober 2012
Side 29 af 43
Version 1.2.4/31-05-2012
Inspektions nr.: mav-2012-110
INSPEKTIONSRAPPORT
PROBLEMSTILLING:
Gyngen til højre hænger for lavt i forhold til 0niveau/plant
terræn.
Der skal være en frihøjde på min. 40cm under gynger som
denne.
Her er der blot 25 cm.
KRAV I STANDARD:
DS/EN 1176-2 Pkt. 4.2 Frihøjde
Emne 58
PROBLEMSTILLING:
Gummiet er mørnet på den højre gynge, der er fare for at
gyngen pludselig falder ned.
KRAV I STANDARD:
DS/EN 1176-7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse
Emne 59
PROBLEMSTILLING:
Kædeovertrækket er slidt.
KRAV I STANDARD:
DS/EN 1176-7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse
Emne 60
Næste hovedinspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.
Inspektions dato: 1.oktober 2012
Side 30 af 43
Version 1.2.4/31-05-2012
Inspektions nr.: mav-2012-110
INSPEKTIONSRAPPORT
PROBLEMSTILLING:
Gyngen til venstre hænger for lavt i forhold til 0niveau/plant
terræn.
Der skal være en frihøjde på min. 40cm under gynger som
denne.
Her er der blot 28 cm.
KRAV I STANDARD:
DS/EN 1176-2 Pkt. 4.2 Frihøjde
Emne 61
PROBLEMSTILLING:
Gummiet er mørnet på den venstre gynge, der er fare for at
gyngen pludselig falder ned.
KRAV I STANDARD:
DS/EN 1176-7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse
Emne 62
PROBLEMSTILLING:
Kædeovertrækket er slidt.
KRAV I STANDARD:
DS/EN 1176-7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse
Emne 63
Næste hovedinspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.
Inspektions dato: 1.oktober 2012
Side 31 af 43
Version 1.2.4/31-05-2012
Inspektions nr.: mav-2012-110
INSPEKTIONSRAPPORT
OVERSIGTSBILLEDE
Standardserie: 2008/9
Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
X
DS/EN 1176 del 2 Gynger
X
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner
DS/EN 1176 del 5 Karruseller
DS/EN 1176 del 6 Vipper
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
X
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet
Emne 64
PROBLEMSTILLING:
Gyngen til højre hænger for lavt i forhold til 0niveau/plant
terræn.
Der skal være en frihøjde på min. 40cm under gynger som
denne.
Her er der blot 26 cm.
KRAV I STANDARD:
DS/EN 1176-2 Pkt. 4.2 Frihøjde
Emne 65
PROBLEMSTILLING:
I kædeled må der højst være en åbning på Ø8,6mm.
Her kan en 8,6mm dorn passere.
KRAV I STANDARD:
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.13 Kæder
DS/EN 1176-7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse
Emne 66
Næste hovedinspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.
Inspektions dato: 1.oktober 2012
Side 32 af 43
Version 1.2.4/31-05-2012
Inspektions nr.: mav-2012-110
INSPEKTIONSRAPPORT
PROBLEMSTILLING:
Der er udstikkende bolt i redskabet.
Skruer, søm og andre skarpe og spidse dele bør ikke stikke
ud fra redskabet, så man kan rive eller skære sig på dem.
KRAV I STANDARD:
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish
DS/EN 1176-7 Pkt. 8.2.6 Rutinemæssig vedligeholdelse
Emne 67
OVERSIGTSBILLEDE
Standardserie: 2008/9
Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
X
DS/EN 1176 del 2 Gynger
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner
DS/EN 1176 del 5 Karruseller
DS/EN 1176 del 6 Vipper
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
X
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet
Ingen yderligere bemærkninger til redskabet
Emne 68
OVERSIGTSBILLEDE
Standardserie: 2008/9
Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
X
DS/EN 1176 del 2 Gynger
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner
DS/EN 1176 del 5 Karruseller
DS/EN 1176 del 6 Vipper
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
X
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet
Ingen yderligere bemærkninger til redskabet
Emne 69
Næste hovedinspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.
Inspektions dato: 1.oktober 2012
Side 33 af 43
Version 1.2.4/31-05-2012
Inspektions nr.: mav-2012-110
INSPEKTIONSRAPPORT
OVERSIGTSBILLEDE
Standardserie: 2008/9
Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
X
DS/EN 1176 del 2 Gynger
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner
DS/EN 1176 del 5 Karruseller
DS/EN 1176 del 6 Vipper
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
X
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet
Ingen yderligere bemærkninger til redskabet
Emne 70
OVERSIGTSBILLEDE
Standardserie: 2008/9
Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
X
DS/EN 1176 del 2 Gynger
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner
DS/EN 1176 del 5 Karruseller
DS/EN 1176 del 6 Vipper
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
X
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet
Emne 71
PROBLEMSTILLING:
Træet er slidt. Det medfører risiko for splinter.
KRAV I STANDARD:
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish
DS/EN 1176-7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse
Emne 72
Næste hovedinspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.
Inspektions dato: 1.oktober 2012
Side 34 af 43
Version 1.2.4/31-05-2012
Inspektions nr.: mav-2012-110
INSPEKTIONSRAPPORT
OVERSIGTSBILLEDE
Standardserie: 2008/9
Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
X
DS/EN 1176 del 2 Gynger
X
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner
DS/EN 1176 del 5 Karruseller
DS/EN 1176 del 6 Vipper
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
X
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet
Emne 73
PROBLEMSTILLING:
Gyngen hænger for lavt i forhold til 0niveau/plant terræn.
Der skal være en frihøjde på min. 40cm under gynger som
denne.
Her er der blot 27 cm.
KRAV I STANDARD:
DS/EN 1176-2 Pkt. 4.2 Frihøjde
Emne 74
OVERSIGTSBILLEDE
Standardserie: 2008/9
Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
X
DS/EN 1176 del 2 Gynger
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner
DS/EN 1176 del 5 Karruseller
DS/EN 1176 del 6 Vipper
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
X
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet
Ingen yderligere bemærkninger til redskabet
Emne 75
Næste hovedinspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.
Inspektions dato: 1.oktober 2012
Side 35 af 43
Version 1.2.4/31-05-2012
Inspektions nr.: mav-2012-110
INSPEKTIONSRAPPORT
OVERSIGTSBILLEDE
Standardserie: 2008/9
Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
X
DS/EN 1176 del 2 Gynger
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner
DS/EN 1176 del 5 Karruseller
DS/EN 1176 del 6 Vipper
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
X
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet
Ingen yderligere bemærkninger til redskabet
Emne 76
OVERSIGTSBILLEDE
Standardserie: 2008/9
Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
X
DS/EN 1176 del 2 Gynger
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner
DS/EN 1176 del 5 Karruseller
DS/EN 1176 del 6 Vipper
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
X
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet
Ingen yderligere bemærkninger til redskabet
Emne 77
OVERSIGTSBILLEDE
Standardserie: 2008/9
Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
X
DS/EN 1176 del 2 Gynger
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner
X
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner
DS/EN 1176 del 5 Karruseller
DS/EN 1176 del 6 Vipper
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
X
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet
Emne 78
Næste hovedinspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.
Inspektions dato: 1.oktober 2012
Side 36 af 43
Version 1.2.4/31-05-2012
Inspektions nr.: mav-2012-110
INSPEKTIONSRAPPORT
PROBLEMSTILLING:
Ved brug af rutsjebanen er der risiko for, at brugeren kan
ramme grenene, som befinder sig i rutsjebanens frirum.
Frirummet defineres, som det rum en bruger optager når
denne er i færd med at foretage en bevægelse påført af
redskabet. For siddende brugere er der tale om en cylinder
med en radius på 100cm, og en højde på 150cm.
KRAV I STANDARD:
DS/EN 1176-3 Fig. 8 Eksempel på en rutsjebanes frirum
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.8.1.2 Frirummets dimensioner
DS/EN 1176-1 Pkt. 3.4 Frirum
Emne 79
PROBLEMSTILLING:
Træet er slidt. Det medfører risiko for splinter.
KRAV I STANDARD:
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish
DS/EN 1176-7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse
Emne 80
PROBLEMSTILLING:
Der er ingen udløbsområde på rutsjebanen. Der skal være et
udløbsområde på alle rutsjebaner.
Afslutningen på rutsjebanen lever ikke op til gældende krav.
Rutsjebanen skal afsluttes med en bukkeradius på min.
50mm. Dernæst skal rutsjebanens afslutning føres til terræn
eller bukkes min. 100 º bagud.
KRAV I STANDARD:
DS/EN 1176-3 Pkt. 4.5 Udløbsområde
Emne 81
Næste hovedinspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.
Inspektions dato: 1.oktober 2012
Side 37 af 43
Version 1.2.4/31-05-2012
Inspektions nr.: mav-2012-110
INSPEKTIONSRAPPORT
OVERSIGTSBILLEDE
Standardserie: 2008/9
Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
X
DS/EN 1176 del 2 Gynger
X
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner
DS/EN 1176 del 5 Karruseller
DS/EN 1176 del 6 Vipper
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
X
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet
Emne 82
PROBLEMSTILLING:
Der er brud på redskabets overfladebehandling.
Redskabets levetid forringes når overfladebehandlingen er
brudt.
KRAV I STANDARD:
DS/EN 1176-7 Pkt. 8.2.6 Rutinemæssig vedligeholdelse
Emne 83
OVERSIGTSBILLEDE
Standardserie: 2008/9
Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
X
DS/EN 1176 del 2 Gynger
X
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner
DS/EN 1176 del 5 Karruseller
DS/EN 1176 del 6 Vipper
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
X
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet
Emne 84
Næste hovedinspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.
Inspektions dato: 1.oktober 2012
Side 38 af 43
Version 1.2.4/31-05-2012
Inspektions nr.: mav-2012-110
INSPEKTIONSRAPPORT
PROBLEMSTILLING:
Der er brud på redskabets overfladebehandling.
Redskabets levetid forringes når overfladebehandlingen er
brudt.
KRAV I STANDARD:
DS/EN 1176-7 Pkt. 8.2.6 Rutinemæssig vedligeholdelse
Emne 85
OVERSIGTSBILLEDE
Standardserie: 2008/9
Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav
X
DS/EN 1176 del 2 Gynger
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner
DS/EN 1176 del 5 Karruseller
DS/EN 1176 del 6 Vipper
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold
X
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet
Emne 86
PROBLEMSTILLING:
Der er konstateret åbninger ved taget, der kan fange
beklædningsdele, som fx en anoraksnor.
Det er konstateret i begge sider.
KRAV I STANDARD:
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.7.3 Fastklemning af tøj og hår
Anneks D 3.2.3 Tage
Emne 87
Næste hovedinspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.
Inspektions dato: 1.oktober 2012
Side 39 af 43
Version 1.2.4/31-05-2012
Inspektions nr.: mav-2012-110
INSPEKTIONSRAPPORT
7. Standardernes publiceringsdatoer:
Legepladsstandarderne har principielt ikke tilbagevirkende kraft, så den enkelte standards nøjagtige
publiceringsdato kan have betydning for hvilke krav der ligger til grund for det enkelte redskab. Denne
inspektion er udelukkende udført på baggrund af seneste udgave af DS/EN 1176 med delstandarder.
Publiceringsdatoerne fremgår af hver enkelt delstandard.
Overgangsperioden mellem de 2 standardudgaver udløb den 31. maj 2009. Her efter skal alle nye
legeredskaber opføres og inspiceres efter den reviderede 2008 udgave.
DS/EN 1176: 1998
(1. udgave)
Standards emne:
Publiceringsdato:
Del 1:
Generelle Sikkerhedskrav
1. juni 1998
Del 2
Gynger
1. august 1998
Del 3:
Rutsjebaner
1. august 1998
Del 4:
Svævebaner
1. august 1998
Del 5:
Karruseller
1. oktober 1998
Del 6:
Vipper
1. august 1998
Del 7:
Installation, vedligehold og inspektion
1. september 1998
DS/EN 1177
Stødabsorberende faldunderlag
1. september 1997
DS/EN 1176: 2008
(1. udgave)
Standards emne:
Publiceringsdato:
Del 1:
Gen. sikkerhedskrav: Legeredskaber og underlag
12. april 2008
Del 2:
Gynger
23. marts 2009
Del 3:
Rutsjebaner
23. marts 2009
Del 4:
Svævebaner
23. marts 2009
Del 5:
Karruseller
22. april 2009
Del 6:
Vipper
13. maj 2009
Del 7:
Installation, vedligehold, inspektion
4. december 2008
Del 10:
Fuldstændigt lukkede legeredskaber
22. april 2009
Del 11:
Tredimensionelle klatrenet
22. april 2009
DS/EN 1177
Stødabsorberende underlag/bestemmelse af faldhøjde
13. maj 2009
Næste hovedinspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.
Inspektions dato: 1.oktober 2012
Side 40 af 43
Version 1.2.4/31-05-2012
Inspektions nr.: mav-2012-110
INSPEKTIONSRAPPORT
8. Definitioner / Ordforklaringer:
Faldrum:
Definition: DS/EN 1176:1 pkt. 3.7
Rum i, på eller rundt omkring et redskab, der optages af en bruger, som falder ned fra en højre liggende del
af redskabet (se DS/EN 1176:1 Fig.1)
Faldrummet begynder hvor den aktuelle frie faldhøjde begynder. (se DS/EN 1176:1 Pkt.3.7 Faldrum)
Der må ikke være genstande i faldrummet, som kan forvolde skade på brugeren, hvis de rammes fra en
faldhøjde på mere end 60 cm. (tidl. Note 1)
(se DS/EN 1176:1 pkt. 4.2.8.4 Beskyttelse af brugere i faldrummet)
Hovedklemfælde:
Åbning imellem 8,9 cm og 23 cm, hvis underste kant er mere end 60 cm over terræn/ståflade.
En sådan åbning kan udgøre en risiko, idet brugerens ben og krop kan passere, mens hovedet ikke kan.
Åbningerne testes i.h.t. DS/EN 1176: 1 Annex D.2.1 med prøvedorn C svarende til barnets krop og
prøvedorn D som svarer til barnets hoved.
(se DS/EN 1176:1 pkt. 4.2.7.2 Fastklemning af hoved og hals)
Snorefang:
Åbninger, vinkler som kan udgøre en risiko for at f.eks. hættesnore, kan hænge fast mens resten af kroppen
er i bevægelse.
(se DS/EN 1176:1 pkt. 4.2.7.3 Fastklemning af tøj)
Fingerklemfælde:
Åbninger på mellem 8 og 25 mm, placeret i ”frirummet” (tvungne bevægelser) eller åbninger i ”faldrummet”
og hvis nederste kant er mere end 100 cm over niveau / ståflade.
Her er risiko for at brugeren kan få fingrene i klemme.
(se DS/EN 1176:1 pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre)
Næste hovedinspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.
Inspektions dato: 1.oktober 2012
Side 41 af 43
Version 1.2.4/31-05-2012
Inspektions nr.: mav-2012-110
INSPEKTIONSRAPPORT
9. Inspektørens certifikat
Næste hovedinspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.
Inspektions dato: 1.oktober 2012
Side 42 af 43
Version 1.2.4/31-05-2012
Inspektions nr.: mav-2012-110