Opgavebeskrivelse - visuel identitet 170311 FINAL

Definition af
projektet, mål
og rammer
Virkeliggørelse
af projektet
Klargøre til
indsendelse af
ansøgning til
fonde
Hvem er
borgeren?
FASE 1: Scenen sæ(es FASE 6: FASE 2: Etablering Indlevelse FASE 3 FASE 5: Idéværksted Fundraising FASE 4 Koncept-­‐
udvikling Modning og
visualisering af
idéer
Afprøvning og
kvalificering af
idéer/projekter
Vision og
generering af
idéer
Ting tager tid….
Processen i Låsby:
Borger-­‐
møde 1, ”Scenen sæ<es” Feb. 2013 Analyse 36 interviews KreaIv workshop, Feb. – marts 2013 11. april 2013 Idéudvikling/
skitser April – december 2013 Borgermøde, godkendelse af forslag Januar 2014 Overordnet plan og detailplan
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Nyhedsbreve
Facebook
Interne mindre borgermøder
Film
Flyers
Breve og korrespondance
SIGNATURTEKST/pay off
Presse
VIGTIGT AT HOLDE GRYDEN I KOG
1. Udforske de
bedste erfaringer
4. Mestring af
sproget
2. Opbygge og
udtrykke stærke
positive
forventninger
3. Bevidst skabelse
af ønskede
fremtidsscenarier
Den forudsættende
potentialeorientering
•  Levere et produkt, der giver borgerne/kunderne en særlig værdi
eller oplevelse
•  Unik viden om borgernes behov og evnen til at imødekomme
dem
•  Forståelse af borgerbehov og evnen til at omsætte viden om
borgerbehov til unikke produkter – eller bruge den i sin
kommunikation
•  Muligheder for at få fat i nye borgergrupper
Brugerroller
Udvikler
Forbedrer
Vurderer
Oplyser
Grad af
brugeraktivitet
Deltager ikke
Den traditionelle høring
inddrager ikke borgerne – og
det ved borgerne godt!
Hvordan griber vi det så an…?
1. Sæt teamet og få ledelsesmæssige opbakning fra BÅDE kommune og forsyning 2. Forstå borgerne – og tal MED dem og ikke Il dem 3. Vær tydelig iX. hvad projektet indeholder og IKKE indeholder 4. Sæt Iden og ressourcerne af 5. Planlægning skaber frihed Gå sammen i grupper og diskuter følgende spørgsmål:
1.  Hvorfor ønsker vi egentligt at involvere borgerne? Hvad vil vi
gerne have ud af borgerinddragelsen – hvad er målet?
2.  Hvilke succesfulde erfaringer har vi med borgerinddragelse,
som vi gerne vil dele?
3.  Hvordan overfører vi borgernes ideer til en helhedsplan?
Og hvordan bruger vi helhedsplanen i den videre proces?
Udarbejd en planche med jeres svar på spørgsmålene – lav gerne
et par tegninger som illustrerer jeres idéer / pointerJ