noot_sliddele.pdf;Vogel&Noot sliddele

Halvfabrikata
Anbefalinger til spåntagende bearbejdning
af teknisk plast halvfabrikata
Indhold
4
5
6
6
Plastbearbejdning
Forskelle mellem plast og metal
Ekstruderingsteknologi
Værktøj og maskiner
7
8
9
9
10
11
11
12
13
15
Spåntagende bearbejdning
Savning
Drejning
Fræsning
Boring
Gevindskæring
Høvling / Planering
Slibning
Overfladekvalitet, efterbearbejdning og afgratning
Retningslinjer for spåntagning
16
Interview: Hufschmied Zerspanungssysteme GmbH
18
Køling og køle-smøremidler
19
20
21
Afspænding
Morfologiske forandringer og efterkrympning
Dimensionsstabilitet
22
22
22
23
23
23
24
25
Produktgrupper og materialeegenskaber
TECAFORM AH / AD, TECAPET, TECAPEEK
TECAST T, TECAMID 6, TECAMID 66
TECANAT, TECASON, TECAPEI
TECA-materialer med PTFE
TECASINT
Fiberforstærkede TECA-materialer
Særligt om bearbejdning af TECATEC
26
26
26
27
Bearbejdningsfejl – årsager og løsninger
Skæring og og savning
Drejning og fræsning
Boring
Inddeling af kunststofferne (plasttyper)
Højtemperatur
plasttyper
Konstruktionsplasttyper
PI
PEKEKK
PEEK, PEK
LCP, PP
PES, PPSU PTFE S
, PFA
PEI, PSU ETFE
, PCTFE
PPP, PC-HT PV
DF
PC
PA 6-3-T
Standardplasttyper
300 °C
PAI
PA 46
PET, PBT
PA 66
PA 6, PA 11,
PA 12
POM
PMP
PPE mo
d.
PMMA
PP
PE
PS, ABS
, SAN
Amorf
Delkrystallinsk
Polymerbetegnelse
Ensinger-betegnelse
Råstofgruppe
PI
TECASINT
Polyimid
PEEK
TECAPEEK
Polyetheretherketon
PPS
TECATRON
Polyphenylensulfid
PPSU
TECASON P
Polyphenylsulfon
PES
TECASON E
Polyethersulfon
PEI
TECAPEI
Polyetherimid
PSU
TECASON S
Polysulfon
PTFE
TECAFLON PTFE
Polytetrafluorethylen
PVDF
TECAFLON PVDF
Polyvinylidenfluorid
PA 6 C
TECAST T
Støbt Polyamid 6
PA 66
TECAMID 66
Polyamid 66
PA 6
TECAMID 6
Polyamid 6
PC
TECANAT
Polycarbonat (transparent)
PBT
TECADUR PBT
Polybutylenterephthalat
PET
TECAPET
Polyethylenterephthalat
PPE
TECANYL
Polyphenylenether
POM-C
TECAFORM AH
Polyoxymethylen copolymer
POM-H
TECAFORM AD
Polyoxymethylen homopolymer
PMP
TECAFINE PMP
Polymethylpenten (transparent)
150 °C
100 °C
Temperatur ved
vedvarende brug
Plastbearbejdning
Ved korrekt udført spåntagende teknisk bearbejdning kan
der fremstilles dimensionsstabile, funktionelle og holdbare
komponenter i plast. I begrebet „plastbearbejdning“ ligger
der ofte, at alle plasttyper kan bearbejdes med de samme
parametre og det samme værktøj. Ved metaller derimod taler man ikke om „metalbearbejdning“, over en bred kam
idet der skelnes mellem aluminium, stål og rustfrit stål. Det
gælder OGSÅ for plast, at der ved bearbejdningen skal tages
hensyn til de enkelte materialers særlige egenskaber.
4
Plasttypernes specifikke egenskaber har en afgørende indflydelse på deres bearbejdelighed. Materialerne kan inddeles i forskellige grupper:
ˌˌAmorf termoplast
f.eks. TECASON, TECAPEI, TECANAT
ˌˌDelkrystallinsk termoplast
f.eks. TECAFORM, TECAPET, TECAPEEK
ˌˌFiberforstærket termoplast
f.eks. TECAPEEK PVX, TECAMID 6 GF30,
TECAMID 66 CF20, TECADUR PBT GF30
ˌˌVævsforstærket termoplast
f.eks. TECATEC PEEK CW50
ˌˌPTFE-modificeret termoplast
f.eks. TECAPET TF, TECAPEEK TF10 blå
Forskelle mellem
plast og metal
Plast har i forhold til metaller mange fordele, dog skal man
også være opmærksom på visse begrænsninger. Grundlæggende anbefales anvendelse af plast på områder, hvor der
primært kræves et gunstigt forhold mellem vægt og styrke.
Plast er en løsning, hvis 2-3 af nedenstående egenskaber er
påkrævet. Det kan være nødvendigt at redesigne komponenten for at kunne udnytte fordelene ved plast i forbindelse med substitution af andre materialer.
pFordele i forhold til metal
ˌˌLav densitet
ˌˌGod støj- og vibrationsdæmpning
ˌˌElektrisk isolering eller ledeevne
ˌˌGod kemisk bestandighed
ˌˌHøj grad af designfrihed
ˌˌGennemtrængelighed for elektromagnetiske bølger
ˌˌSærdeles korrosionsbestandig
ˌˌTermisk isolering
ˌˌBehov for brugsspecifikke modifikationer
qBegrænsninger i forhold til metal
ˌˌIkke udpræget termisk stabil
ˌˌStørre varmeudvidelse
ˌˌRingere mekaniske værdier
ˌˌDårligere krybeegenskaber
sMulige konsekvenser ved tilsidesættelse af bemærkninger
ˌˌManglende varmeafledning under bearbejdning kan
betyde et højt spændingsniveau i emnet, hvilket kan
resultere i vridning eller brud.
ˌˌManglende varmeafledning under bearbejdning,
betyder at plastemnet udvider sig og at de ønskede
tolerancer måske ikke kan overholdes.
ˌˌUtilstrækkelig fiksering kan føre til deformeringer,
eventuelt revner under bearbejdningen.
De nævnte fordele og ulemper ved plast i forhold til metaller gør sig navnlig gældende ved den teknisk spåntagende
bearbejdning.
uAnbefalinger
ˌˌGod varmeafledning, bedst via spånet
Tilstrækkelig fiksering skal sikres
sVærd at bemærke
ˌˌGod termisk isolering
ˌˌLav varmeledningsevne: I modsætning til
metalbearbejdning, afledes varme kun betinget
eller slet ikke via det emne som bearbejdes.
ˌˌStørre varmeudvidelse end ved metal
ˌˌGod fiksering og understøtning af plasten under
bearbejdningen er afgørende for kvaliteten af det
færdige emne
For at skabe de bedste resultater ved plastbearbejdning,
skal det afklares for hver plasttype, hvilke værktøjer og
bearbejdningsparametre der sikrer optimale resultater.
Udførlig information om bearbejdning af de enkelte
plasttyper vil fremgå af de følgende sider.
5
Ekstruderingsteknologi
Værktøjer og maskiner
Fremstillingsmetoden, specielt ekstruderingen af halvfabrikata, indvirker på et materiales egenskaber og bearbejdelighed.
Til den spåntagende bearbejdning af plast kan værktøj af
solidt hårdmetal (VHM) på gængse maskiner til træ- og
metalforarbejdning anvendes.
Halvfabrikata af PTFE-kunststof eller polyimider kan fremstilles ved presning og sintring. En vigtig forarbejdningsteknologi for andre termoplastiske kunststoffer er ekstruderingsmetoden. Ved denne omformningsproces smeltes
materialerne og komprimeres og homogeniseres over en
snegl i en cylinder. Gennem det tryk, der opstår i cylinderen – via et passende værktøj – udledes et halvfabrikat i
form af plader, rundstænger eller emnerør og kalibreres via
et kølesystem.
Værktøj med værktøjsægvinkel, som i aluminiumsforarbejdning, er principielt egnet, dog anbefales brug af særligt
kunstofværktøj med en mere spids kilevinkel.
Til bearbejdning af forstærkede plasttyper bør hårdmetalværktøj ikke anvendes på grund af de ringe standtider og
den lange bearbejdningstid. Her anbefales brug af wolframcarbid-, keramik- eller diamantværktøj. Tilsvarende er
hårdmetalbelagte savklinger ideelle til skæring af plast med
rundsave.
Ekstruderingsteknologiens indvirkninger
ˌˌIndre spændinger
ˌˌFiberorientering (såfremt til stede)
Ensinger tilbyder en bred produktportefølje af halvfabrikata af konstruktions- og høj præstations plast. Materialer fra
standard-plast området fuldender porteføljen. Alle disse
materialer fremstilles således, at de kan bearbejdes optimalt ved spåntagende bearbejdning.
uAnbefalinger
ˌˌBrug af plastspecifikt værktøj
ˌˌEgnet skærgeometri
ˌˌSærdeles velskærpet værktøj
Indre spændinger
Det tryk, der opstår i ekstruderingsprocessen, bevirker en
forskydnings- og flydebevægelse af plastsmeltemassen. Det
halvfabrikat, der udledes via værktøjet, afkøles langsomt fra
overfladelaget til centrum. Plastens ringe varmeledning
­giver variationer i afkølingshastigheden. Mens kantområderne allerede er stivnet, findes der stadig plastisk eller
smeltet plast i centrum. Plast har materialetypiske krympeegenskaber. Under afkølingsfasen forhindrer det stivnede
overfladelag det plastiske centrum i at krympe.
Indvirkninger fra den teknologiske proces
ˌˌIndre spændinger i centrum
ˌˌHalvfabrikata er svære at bearbejde spåntagende
hhHøj risiko for revner og udbrud
Løsningsmulighed
ˌˌMaterialespecifik efterhærdning / mellemhærdning
hhtil minimering af spændinger (� s. 19)
Afkoling sker
udefra
I centrum:
Indre spændinger
6
Spåntagende bearbejdning
Spåntagende bearbejdning (defineret iht. DIN 8580) er den
hurtigste og mest økonomiske måde at fremstille præcise
komponenter på, navnlig når det gælder små serier. Den
spåntagende arbejdsmetode tillader meget snævre tolerancer.
Ensinger har årtiers erfaring inden for spåntagende bearbejdning af konstruktions- og højpræstationsplast. Denne
knowhow gør os i stand til selv at fremstille højpræcisionskomponenter af en lang række forskellige plasttyper. Vi står
desuden gerne til rådighed med information om spåntagende videreforarbejdning af vore halvfabrikata eller om
produkter, fremstillet ved sprøjtestøbning eller direkte
presning.
7
Savning
Rundsavning
ˌˌFortrinsvis egnet til tilskæring af plader
med lige skærekanter.
ˌˌBordrundsave, med tilstrækkelig styrke, kan anvendes
til lige snit af plader med en tykkelse på op til 100 mm.
ˌˌSavklinger skal være af hårdmetal.
ˌˌAnvendelse af en tilstrækkelig høj tilspænding
samt en tilstrækkelig udlægning på klingen:
hhfører til god spånafledning
hhforhindrer, at savklingen ”klæber til materialet”
hhforhindrer overophedning af plasten i savklingen
hhgiver god skærekantkvalitet
Hvilke savemetoder er mest velegnede til plast?
Plast kan saves med såvel en bånd- som en rundsav. Hvad
der er bedst, afhænger af formen på halvfabrikatet. Den
største risiko ved bearbejdning af plast er opvarmning af
værktøjet/savklingen og en hermed forbunden beskadigelse af plasten. Derfor skal en formålsegnet savklinge altid
anvendes, alt efter form og materiale.
uAnbefalinger
ˌˌAnvendelse af formålsegnet opspændingsanordning:
hhUndgåelse af vibrationer og dermed urene
skærekanter, der kan føre til brud
ˌˌVarmsavning af meget hårde og fiberforstærkede
materialer (forvarmning til 80 – 120 °C)
ˌˌWolframcarbid-savklinger er slidfaste og giver en
optimal overfladekvalitet
Sägen
Båndsavning
ˌˌSærligt velegnet til tilskæring af rundstænger og
emnerør
ˌˌBrug af støttekiler anbefales
ˌˌDe anvendte savklinger skal være skarpe og
tilstrækkeligt udlagte. Dette sikrer:
hhGod spånafledning
hhMinimal friktion mellem savklinge og
materiale samt minimering af varmeakkumulering
hhForhindrer blokering af savklingen.
pFordele:
ˌˌVarme, der opstår under savning, afledes fint
over den lange savklinge.
ˌˌBåndsave er meget alsidige i anvendelse til
både lige, kontinuerlige og uregelmæssige snit.
ˌˌgiver god skærekantskvalitet.
t
α
α Frivinkel [°]
γ Spånvinkel [°]
t Tanddeling [mm]
γ
DetBohren
vigtigste – kort fortalt
β
Ved savning af plast skal savklinger
γ
være udlagte og skarpe.
φ
α
φ
Fräsen
α
γ
8
Drejning
Fræsning
Plast kan bearbejdes på gængse drejebænke. De bedste resultater opnås dog ved brug af plastspecifikt værktøj.
Plast kan fræses på almindelige bearbejdningscentre. Der
skal anvendes værktøj med et tilstrækkeligt stort spånrum
for at sikre en pålidelig spånafledning og undgå varmeakkumulering.
Værktøj
ˌˌBrug værktøj med små skæreradier
ˌˌVed høje krav til overfladefinish, bruges bredt sletskær
ˌˌTilstræb altid optimal opspænding / fiksering af emne
ˌˌSpeciel skærpet geometri til afstikning
ˌˌKnivlignende skærende værktøj ved fleksible / bøjelige
emner
ˌˌVendeskærsplatte med gunstige skæregeometrier
ˌˌSlebne omkredse og polerede overflader
pFordele:
ˌˌOptimal, furefri overflade
ˌˌMindsker materialeopbygning / stukning på emnet
uAnbefalinger
ˌˌVælg høje omdrejningstal
ˌˌVælg en spåndybde på mindst 0,5 mm
ˌˌBrug trykluft til køling i stedet for kølevand
ˌˌBrug af brille på grund af plastens ringe stivhed:
hhUnderstøtning af komponenten
hhForhindrer udbøjning
pFordele:
ˌˌGod køling af materialet
ˌˌFjernelse af den flydespån, der dannes ved nogle
plasttyper. Forhindrer, at spån kommer i klemme og
drejer med emnet rundt.
Værktøj
ˌˌEgnet til termoplast
hhLanghulsfræser
hhPlanfræser
hhEndevalsefræser
hhEnkeltsskærsværktøj
hhIndskæringsværktøj
pFordele:
hhOptimal spåntagningsevne
hhHøj overfladekvalitet kombineret med god
spånafledning
uAnbefalinger
ˌˌHøje omdrejningstal og mellemstore tilspændinger.
ˌˌSørg for god fastgøring:
hhen god overfladekvalitet kan opnås med et hurtigt
procesforløb og en høj spindelhastighed.
ˌˌTynde emner kan fastgøres til fræseplanet ved hjælp
af vacuum eller med dobbeltsidet klæbebånd.
ˌˌTil plane overflader er endefræsning mere økonomisk
end periferifræsning.
ˌˌVed periferifræsning skal værktøjet ikke have mere
end to skær, så svingninger forårsaget af skærantallet
holdes nede og sikrer at spånrummene er store nok.
Sådan fås bedre fræseoverflader
Skærpning
forhindrer scrap
ˌˌVælg en lavere spånvinkel til overfladefræsning.
ˌˌOptimal spåntagningsydelse og overfladekvalitet
opnås med indskæringsværktøj.
ˌˌModløbsfræsning er at foretrække frem for
konventionel fræsning.
Drejestål trimning
9
Boring
Til boringer i plastdele skal vælges en plastegnet fremgangsmåde for at undgå defekter. Ellers er der risiko for
udbrydninger, revner, overophedning eller dimensionsafvigelser i boringerne.
Ved boring skal der frem for alt tages højde for plasts termisk isolerende karakteristik. Herved kan plast (delkrystallinske typer) meget hurtigt opbygge en varmeakkumulering under boreprocessen, især hvis boredybden er
større end det dobbelte af diameteren. Dette kan føre til,
at boret „spinner“, og der opstår en udvidelse indvendigt
i materialet, som kan fremkalde trykspændinger i komponenten. Det er navnlig tilfældet ved boringer i kernen
af afskårne rundstænger. Trykspændingerne kan blive så
høje, at det kan føre til kraftig vridning, manglende dimensionsstabilitet eller endda revner, brud og bristninger i komponenterne/råemnerne. En materialeorienteret
bearbejdning forebygger dette.
Spændingskurve
for stumpe bor
Spændingskurve
for skærpede bor
Værktøj
ˌˌFor det meste vil velskærpede HSS- eller
VHM-bor af gængs type være tilstrækkelige
ˌˌAnvend bor med skaftindsnævring
(synkron boremaskine):
hhReducer friktion og undgå varmeakkumulering
uAnbefalinger
ˌˌBrug af køle-smøremidler
ˌˌHyppig udtrækning af boret:
hhSpånfjernelse
hhEkstra køling
ˌˌUndgå manuel tilførsel:
hhSikrer, at boret ikke sætter sig fast
hhHindrer revnedannelse
uAnbefalinger til huller
med små bordiametre ( < 25 mm)
ˌˌBrug af hurtiggående stålbor (VHM-bor) anbefales
ˌˌBrug af et spiralbor med en snoningsvinkel på 12 – 25°:
hhMeget glatte spiralgange
hhUnderstøtning af spånafledning
ˌˌHyppig udtrækning af boret (flygtig boring)
hhOptimerer fjernelse af spån og forhindrer
varmeakkumulering
ˌˌVed tyndvæggede emner anbefales:
hhHøj snithastighed
hhHvis muligt vælg en neutral spånvinkel (0°);
for at forhindre, at boret sætter sig fast i emnet, og
dermed at udboringen udrives eller emnet trækkes
op på boret.
uAnbefalinger for boring
af store diametre ( > 25 mm)
ˌˌVed store udboringer skal foretages en forboring
ˌˌForboringer må ikke have en diameter over 25 mm
ˌˌHerefter udføres slutbearbejdning med indvendigt
drejestål
ˌˌBoringer i lange afskårne stænger må kun foretages
fra en side
ˌˌVed boring fra to sider, hvor boringerne mødes på
midten (bilateral boring), opstår der ugunstige
spændingsforhold, eventuelt revner
ˌˌI helt særlige tilfælde / ved forstærkede materialer kan
det være hensigtsmæssigt at udføre boringen på en
komponent, der er forhåndsopvarmet til ca. 120 °C
(opvarmningstid ca. 1 time pr. 10 mm tværsnit).
hhFor at sikre målnøjagtighed skal slutbearbejdning
ske efter at råemnet er helt afkølet.
Det vigtigste – kort fortalt
Boring skal ske med velskærpede bor.
Undgå desuden for kraftig trykpåvirkning.
10
beln
Gevindskæring
Høvling / Planering
Gevind i teknisk plast fremstilles bedst ved bearbejdning
med overløbsstål, når det handler om ydergevind, og ved
fræsning, når det handler om indergevind.
Høvling og planering er spåntagende fremstillingsmetoder
med geometrisk definerede skæreæg til fremstilling af plane flader, fordybninger (not) eller profiler (ved hjælp af
formplanering).
Værktøj
ˌˌBrug af gevindstål.
ˌˌTotandede overløbsstål forhindrer gratdannelse.
ˌˌSkærebakker anbefales ikke, da gevindet kan blive
ødelagt af efterskæring ved returløb.
uAnbefalinger
ˌˌSnittapper skal ofte være på overmål (materiale- og
diameterafhængigt, vejledende værdi: 0,1 mm).
ˌˌUndgå for store tilspændinger, så gevindet ikke
klemmes.
Fräshobeln
Planeret overflade
Planering
De to metoder adskiller sig ved, at der ved høvling foregår
en retlinjet afrømning hen over overfladen ved hjælp af et
høvlejern. Ved planering derimod foregår overfladebearbejdningen ved hjælp af et skærehoved. Begge metoder egner sig godt til at fremstille plane eller jævne overflader på
halvfabrikata. Forskellen ligger hovedsageligt i den varierende optiske overflade (overfladestruktur, glans).
Høvling og planering hos Ensinger
ˌˌEnsinger kan tilbyde både høvlet og planeret
halvfabrikata via vores cut to size service.
ˌˌPlader > 600 mm kan kun bearbejdes med
planeringsmetoden.
ˌˌPlader < 600 mm kan bearbejdes med begge metoder.
ˌˌSmå tilskæringer bearbejdes ved hjælp af høvling.
HobelnHøvlet overflade
Hobeln
Høvling
11
Slibning
Sägen
Ved slibning sker der en kontinuerlig spånaftagning på bearbejdningsfladerne gennem interaktionen mellem skære-,
emne-, positionerings- og tilspændingsbevægelsen. Sliberesultatet påvirkes af
ˌˌSlibemaskinen
ˌˌdet anvendte værktøj
ˌˌslibemidlet
ˌˌslibeprocessens arbejdsparametre
ˌˌdet materiale, der skal bearbejdes
ˌˌhalvfabrikatets rundhed / rethed
Særligt afgørende faktorer ved arbejdsparametrene er:
ˌˌSnithastighed
ˌˌTilspændingshastighed
ˌˌPositionering
ˌˌSidetilspænding
12
Ho
Ved at indstille maskinen optimalt og vælge egnede parametre ud fra det pågældende materiale kan der opnås en
meget god overfladekvalitet med små ruhedsdiametertolerancer op til h9, rundhed og rethed.
Slibning hos Ensinger
Via vores cut to size service kan vi tilbyde slebne rundstænger. Takket være en høj overfladekvalitet og små tolerancer
kan slebne rundstænger nemt viderebearbejdes og egner
sig til kontinuerlige fremstillingsmetoder (langdrejning).
Schleifen
Fo
Overfladekvalitet,
efterbearbejdning og afgratning
For at opnå gode overfladekvaliteter skal der tages højde for
følgende:
Værktøj
ˌˌDer skal anvendes værktøj, der er egnet til plast.
ˌˌVærktøj skal altid være skarpt og glat (slebet skæræg).
Stumpe skær kan føre til kraftig opvarmning, hvilket
kan have vridning og varmeudvidelse til følge.
ˌˌVærktøj skal have tilstrækkelig afstand, så kun
skæræggen kommer i kontakt med plasten.
Bearbejdningsmaskine
ˌˌFejlfrie overflader af høj kvalitet kan kun laves med
en vibrationssvag maskinkørsel.
Materiale
ˌˌBrug spændingssvagt afspændt materiale
(halvfabrikata fra Ensinger er generelt afspændt
til at være spændingssvagt).
ˌˌVær opmærksom på plastens egenskaber
(længdeudvidelse, ringe styrke, dårligt varmeledende).
ˌˌPå grund af materialets ringe stivhed skal emnet
understøttes tilstrækkeligt og ligge fladest muligt på
den støttende overflade for at undgå toleranceafvigelser
og deformation.
Køling
ˌˌBrug køle-smøremidler til processer, som
fremkalder store varmemængder (f.eks. boring).
ˌˌBrug egnede køle-smøremidler.
uAnbefalinger
ˌˌSpændingstryk må ikke være for høje, da der kan
opstå deformeringer og aftryk på emnet.
ˌˌVælg egnede parametre til bearbejdningsprocessen
(� s. 15).
ˌˌHold tilspændingen moderat.
ˌˌVælg høje snithastigheder.
ˌˌEn god spånafledning skal sikres, så værktøjet ikke
blokeres.
ˌˌSørg for en jævn spånaftagning på alle sider for at
undgå vridning.
13
Afgratning
Efter fræsning, slibning, boring, drejning eller gravering
bliver der som regel et lille stykke af emnematerialet tilbage
på emneoverfladerne og kanterne. Denne grat påvirker
komponentens overfladekvalitet negativt. Gratdannelsen
afhænger af forskellige parametre, navnlig ved plastbearbejdning.
Værktøj
ˌˌValg af materialespecifikt værktøj
ˌˌVærktøjets tilstand:
hhStumpt værktøj forårsager en højere varmeudvikling
og højere gratdannelse.
Materiale
ˌˌPlast er en dårlig varmeleder:
hhLokalt øgede temperaturer, reducering af stivhed
og hårdhed
hhSmeltegrat
ˌˌBløde, seje kunststoffer ( f.eks. PE, PTFE, PA)
er tilbøjelige til mere gratdannelse
ˌˌHårde, stive materialer ( f.eks. PEEK, PPS,
fiberforstærkede materialer) danner ikke så meget grat
Bearbejdningsparametre
ˌˌTilspænding
ˌˌSnithastighed:
hhHøjere tilspændinger og omdrejningstal fører til
højere temperaturer
hhKraftigere gratdannelse
ˌˌSørg for tilstrækkelig køling
Af ovennævnte grunde er det vigtigt at vælge et velegnet
værktøj og finde frem til de passende parametre til hvert
materiale for at opnå så gode og gratfrie overflader og kanter som muligt.
Typiske afgratningsmetoder
til teknisk plast
Manuel afgratning
ˌˌDen mest gængse afgratningsmetode
ˌˌFleksibel, men arbejdskrævende
ˌˌSamtidig sker visuel kontrol af komponenten
Blæseafgratning
Blæsning af abrasivt blæsemateriale på komponentens
overflade ved hjælp af højtryk; gængse blæsemetoder er
sand-, glaskugle-, soda-, tøris- og nøddeskalsblæsning.
ˌˌOmfatter også overfladebehandling:
hhAfglatning
hhOpruning
hhFjernelse af urenheder
Kryogen afgratning
Fjernelse af grater ved temperaturer omkring –195 °C ved
blæsning eller tromling af komponenterne
ˌˌHyppige kølemidler: flydende ilt, flydende kuldioxid,
tøris
ˌˌLave temperaturer tilfører materialet sprødhårde
egenskaber
Flammeafgratning
Afgratning med åben ild
ˌˌRisiko: Beskadigelse af komponenten grundet for høj
opvarmning
Varmluftafgratning
Smeltning af graten under varmepåvirkning
ˌˌMeget sikker metode, der er let at styre
ˌˌUndgåelse af beskadigelse eller vridning af
komponenten ved materialespecifik proces
Infrarød afgratning
Processen kan sammenlignes med varmluftafgratning,
i stedet for varmluft benyttes en infrarød varmekilde
Vibrationsafgratning (Trovalisering) / Glatslibning
Behandling af komponenterne sammen med slibeskiverne
i kar- eller rundvibratorer
14
Sägen
Retningslinjer
for spåntagning
t
α
γ
Savning
Sägen
γ
Sägen
β
α Frivinkel [°]
γ Spånvinkel [°]
t Tanddeling [mm]
t
α
Bohren
Boring
α Frivinkel [°]
β Snoningsvinkel [°]
γ Spånvinkel [°]
φ
φ Spidsvinkel [°]
t
α
γ
γ
α
φ
Frivinkel
Spånvinkel
Snithastighed
Tanddeling
Tand- Snoningsantal
vinkel
Spidsvinkel
TECAFINE PE, PP
20 – 30
2 – 5
500
3 – 8
Z2
25
90
TECAFINE PMP
20 – 30
2 – 5
500
3 – 8
Bohren
Z2 α
Z2
25
90
25
90
TECARAN ABS
15 – 30
0 – 5
300
TECANYL
15 – 30
5 – 8
TECAFORM AD, AH
20 – 30
α
t
γ 0 – 5
300
TECAMID, TECARIM, TECAST
20 – 30
TECADUR/TECAPET
β
2 – 8
Sägen
γ
3 – 8
β Z2
25
90
500 – 800
2 – 5
Z2
25
90
2 – 5
500
φ
3 – 8
Z2
25
90
15 – 30
5 – 8
300
3 – 8
Z2
25
90
TECANAT
φ
15 – 30
5 – 8
300
3 – 8
Z2
25
α 90
TECAFLON PTFE, PVDF
20 – 30
5 – 8
300
2 – 5
Z2
25
90
TECAPEI
15 – 30
0 – 4
500
2 – 5
Z2
25
90
TECASON S, P, E
15 – 30
0 – 4
500
2 – 5
Z2
25
90
TECATRON
15 – 30
0 – 5
500 – 800
Z2
25
90
TECAPEEK
15 – 30
0 – 5
500 – 800
3 – 5
Fräsen
TECATOR
15 – 30
0 – 3
800 – 900
5 – 10
γ0 – 3
800 – 900
3 – 4
Z2
γ25
15 – 30 γ 10 – 15
200 – 300
3 – 5
Z2
25
TECASINT
Forstærkede TECA-produkter*
* Forstærknings-/fyldstoffer:
Glasfibre, glaskugler, kulfibre,
mineralske fyldstoffer, grafit,
glimmer, talkum, etc.
γ
α
β
α
φ
3 – 5
Z2
Bohren
φ
α
α
γ
χ
α Frivinkel [°]
γ Spånvinkel [°]
α
Z2 αχ
10 – 14
Opvarmning ved savning:
Fra Ø 60 mm TECAPEEK GF/PVX, TECATRON GF/PVX
α
φFra Ø 80 mm TECAMID 66 GF, TECAPET, TECADUR PBT GF
Fra Ø 100 mmTECAMID 6 GF, 66, 66 MH
Fræsning
γ
γ
120
100
Drehen
Drejning
Fräsen
Fræseretning: Modløb
Tilspænding
50 – 150
0,1 – 0,3
Fräsen
0,1 – 0,3
Bohren
50 – 200
0,2 – 0,3
50 – 100
0,2 – 0,3
50 – 150
0,1 – 0,3
50 – 150
0,1 – 0,3
φ
50 – 100
0,2 – 0,3
50 – 100
0,2 – 0,3
150 – 200
0,1 – 0,3
20 – 80
0,1 – 0,3
20 – 80Drehen
0,1 – 0,3
50 – 200
0,1 – 0,3
Fräsen
50 – 200
0,1 – 0,3
80 – 100 0,02 – 0,1
80 – 100 0,02 – 0,1
80 – 100
0,1 – 0,3
50 – 150
Drehen
χ
Frivinkel
γ
α Frivinkel [°]
γ Spånvinkel [°]
χ Indstillingsvinkel [°]
Spidsradien r skal
være mindst 0,5 mm
Indstillingsvinkel
Snithastighed
α
op til 0,5 mm / tand
Snithastighed
90
90
Tilspænding
Opvarmning ved boring i centrum:
Fra Ø 60 mm TECAPEEK GF/PVX, TECATRON GF/PVX
Fra Ø 80 mm TECAMID 66 MH, 66 GF, TECAPET, TECADUR PBT GF
Fra Ø 100 mmTECAMID 6 GF, 66, TECAM 6 MO, TECANYL GF
γ Tilspændingen kan være
Tandantal
25
25
Snithastighed
Spånvinkel
Tilspænding
TECAFINE PE, PP
Z1 – Z2
250 – 500
0,1 – 0,45
6 – 10
0 – 5
45 – 60
250 – 500
0,1 – 0,5
TECAFINE PMP
Z1 – Z2
250 – 500
0,1 – 0,45
6 – 10
0 – 5
45 – 60
250 – 500
0,1 – 0,5
TECARAN ABS
Z1 – Z2
300 – 500
0,1 – 0,45
5 – 15
25 – 30
15
200 – 500
0,2 – 0,5
TECANYL
Z1 – Z2
300
0,15 – 0,5
5 – 10
6 – 8
45 – 60
300
0,1 – 0,5
TECAFORM AD, AH
Z1 – Z2
300
0,15 – 0,5
6 – 8
0 – 5
45 – 60
300 – 600
0,1 – 0,4
TECAMID, TECARIM, TECAST
χ
Z1 – Z2
250 – 500
0,1 – 0,45
6 – 10
0 – 5
45 – 60
250 – 500
0,1 – 0,5
α
Drehen
TECADUR/TECAPET
Z1 – Z2
γ 300
0,15 – 0,5
5 – 10
0 – 5
45 – 60
300 – 400
0,2 – 0,4
TECANAT
Z1 – Z2
300
0,15 – 0,4
5 – 10
6 – 8
45 – 60
300
0,1 – 0,5
TECAFLON PTFE, PVDF
Z1 – Z2
150 – 500
0,1 – 0,45
5 – 10
5 – 8
10
150 – 500
0,1 – 0,3
TECAPEI
Z1 – Z2
250 – 500
0,1 – 0,45
10
0
45 – 60
350 – 400
0,1 – 0,3
TECASON S, P, E
Z1 – Z2
250 – 500
0,1 – 0,45
6
0
45 – 60
350 – 400
0,1 – 0,3
TECATRON
Z1 – Z2
250 – 500
0,1 – 0,45
6
0 – 5
45 – 60
250 – 500
0,1 – 0,5
TECAPEEK
Z1 – Z2
250 – 500
0,1 – 0,45
6 – 8
0 – 5
45 – 60
250 – 500
0,1 – 0,5
TECATOR
Z1 – Z2
60 – 100
0,05 – 0,35
6 – 8
0 – 5
7 – 10
100 – 120
0,05 – 0,08
TECASINT
Z1 – Z2
90 – 100
0,05 – 0,35
2 – 5
0 – 5
7 – 10
100 – 120
0,05 – 0,08
Forstærkede TECA-produkter*
Z1 – Z2
80 – 450
0,05 – 0,4
6 – 8
2 – 8
45 – 60
150 – 200
0,1 – 0,5
* Forstærknings-/fyldstoffer:
Glasfibre, glaskugler, kulfibre,
mineralske fyldstoffer, grafit,
glimmer, talkum, etc.
Forvarm materiale til 120 °C
Pas på med kølemidler
(spændingsrevnefølsomhed)
15
Interview med
Hufschmied Zerspanungssysteme GmbH
Hvad beskæftiger virksomheden Hufschmied sig med?
Hufschmied har specialiseret sig i udvikling og fremstilling af „spåntagende materialeoptimerede bearbejdningsværktøjer“ på plast- og komposit-området. Vores værktøj
fremstilles på vores egen fabrik på 6-aksede CNC-slibecentre. Dette muliggør korte produktionstider fra forespørgsel
til levering af værktøjet. Som udgangsmateriale finder
hårdt metal og keramik af høj kvalitet anvendelse. Dissecoates efter kundens ønsker.
Hvor meget erfaring har Hufschmied
med plastbearbejdning?
Hufschmied har været en aktør på markedet i mere end 25
år. Udviklingen indenfor plast finder sted løbende, måned
for måned. Vores samarbejde med forskellige materialeproducenter og universiteter giver os adgang til nye materialeformer på et forholdsvis tidligt stadie. Disse bearbejdes
så på vores eget forsøgslaboratorium. Det giver os mulighed for at yde vores kunder en rettidig support med hensyn
til levering af 'skræddersyet' værktøj og koncipering af optimerede processer.
Hvordan griber I de tekniske udfordringer an,
som de nye materialer afstedkommer?
Indtil nu har vi kunnet bearbejde enhver type plast, også
selv om det til tider har været nødvendigt med flere optimeringer på værktøjet. Plasttyperne bliver mere og mere alsidige, hvilket kræver, at vi tilpasser værktøjsgeometrierne
tilsvarende. Især ved „fyldte“ materialer er databladet en
hjælp. Da vi ikke selv fremstiller plasten og heller ikke kan
analysere den ned i detaljen, er vi henvist til denne information. Hvis rammebetingelserne, såsom maskine, opspænding, værktøj og parametre passer her, når vi ret hurtigt
frem til det ønskede resultat. Alle vores forsøg samles og
registreres i en vidensdatabase. Denne hjælper os i værktøjs- og procesudviklingen.
16
Procesudvikling
Materiale
Værktøj
Maskine
God / Profitabel
komponent
Programmering
Omdrejningstal
(maks. muligt)
Værktøjsspændemiddel
Hvilken filosofi følger I i plastbearbejdningen?
Generelt tilpasser vi vores plastværktøj til tørbearbejdning.
"Vådprocesser" er kun sjældent mulige: Anvendelsessituationen eller komponentbestemmelsen tillader det som oftest ikke. Additiver, som er indeholdt i alle køle-smøremidler, kan udløse uønskede reaktioner mellem plast og additiv.
Vores værktøj er tilpasset til spåntagende bearbejdning
med høj tilspænding. Via de høje tandtilspændinger opnår
vi, at der næsten ikke afgives nogen varme til komponenten, idet spånen bortleder den. Disse parametertilpasninger gøres ofte hos kunden, da man gerne vil undgå at
manglende erfaring med komponenten er årsag til fejl.
Hvad er efter jeres mening de største problemer ved
plastbearbejdning på dagens marked?
Mange kunder er stadigvæk for fokuserede på den spåntagende metalbearbejdning. Det giver ofte problemer med
”indsmurte emner”, vridning, revne- eller gratdannelse.
Især dannelsen af grat er et tema, der optager vores kunder,
da fænomenet kræver enorme efterbearbejdningsressourcer. Ofte ændrer vi blot nogle få væsentlige småting i bearbejdningsprogrammet få at opnå en spåntagende bearbejdning, der ikke kræver efterbehandling. En del kunder
ønsker et universelt værktøj, som størstedelen af komponenterne og materialerne kan bearbejdes med. Dette er
desværre sjældent muligt, da forskellige materialer også
kræver forskellige værktøjsgeometrier. Værktøjet skal – netop ved High-End-anvendelse – være tilpasset materialet og
komponenten. Kun herved er en processikker og omkostningseffektiv bearbejdning mulig.
Hvilke plasttyper er det efter jeres mening særligt kritisk at
foretage spåntagende bearbejdning på, og hvilke kan man
bearbejde uden betænkeligheder?
Plast, der er fyldt med kul- eller glasfibre, er helt klart krævende. Efterhånden finder også plasttyper med keramiske
fyldstoffer stadig mere anvendelse. Disse kan være en udfordring for værktøjet. Men hvis vi ved, hvad materialet indeholder, kan vi tilpasse bearbejdningen. Materialer såsom
PE, POM, PC og PTFE kan bearbejdes uden større problemer med det rigtige værktøj, de rigtige parametre og en god
maskine. Men rammebetingelserne skal også passe ned i
detaljen.
Har I en særlig anbefaling til, hvordan man finder frem
til den optimale metode til spåntagende bearbejdning af
plast?
Jeg skal i hvert fald vide, hvordan maskinen arbejder. Hvordan vil den kunne håndtere små radier eller hurtige tilspændinger? Hvis værktøjet står fast, kan værktøjet defineres på grundlag af tegningen, de disponible omdrejningstal,
tilspændinger og emnets opspænding. Programmerne tilpasses, så snart værktøjet er defineret. Basisværdier kan
findes på vores hjemmeside www.hufschmied.net. Derudover er modløbet altid et stort tema. Mange programmerer
– som alment kendt fra stålbearbejdning – maskinen i
modsat rotation og har følgende store problemer med gratdannelse og dårlig overflade finish.
Findes der brancher, hvor der skal tages højde for
særlige forhold ved plastbearbejdningen?
Hver branche har sine egne betingelser, som vi må indstilles os efter. For eksempel på det medikotekniske område.
Her vil der oftest være tale om en tør bearbejdning. Desuden skal der her som regel også fremstilles meget små
komponenter. Dette kræver for det meste specielt værktøj.
Her arbejder vi ofte med mikrobor og ekstreme skærelængder. På glideflader skal der fremstilles overflader med en
meget lille overfladeruhed. En lille fordel er at emnerne bliver som oftest produceret på højpræcisionsmaskiner.
På baggrund af hvilke egenskaber finder I frem
til plastens bearbejdelighed?
For i et vist omfang at kunne afgrænse bearbejdeligheden
skal vi som regel bruge følgende oplysninger:
ˌˌEn så nøjagtig materialeidentifikation som mulig
ˌˌEr materialet fyldt eller på anden måde modificeret?
ˌˌKommer materialet fra en stang eller en plade?
ˌˌHvordan skal slutproduktet se ud?
ˌˌHvilken maskine rådes der over?
ˌˌHvordan foregår opspændingen af arbejdsemnet?
På grundlag af disse oplysninger vil det så eventuelt være
muligt at finde frem til bearbejdeligheden. Vi kører også
gerne tests på vores egne maskiner. Dertil udarbejdes en
testprotokol med parametre, billeder og en demonstrationsvideo.
Over hvilke parametre kan
bearbejdningsprocesser optimeres?
Som allerede nævnt er følgende parametre vigtige for en
god bearbejdning:
ˌˌOmdrejningstal
ˌˌTandtilspænding
ˌˌSpænding af arbejdsemne og værktøj
ˌˌLige- og modløb
ˌˌKøling
ˌˌProgramstruktur
Det vigtigste parameter er dog det spåntagende værktøj.
Temperatur
Elasticitetstemperatur
Bearbejdningstemperatur
Omdrejningstal
tProblemzone
Spåntagende
•Gratdannelse
bearbejdning
mulig, dog kun •Fræsebrud
med begrænsede tilspæn­
dinger
Høje tilspændinger ved høje
omdrejningstal
• Økonomisk
Holger Werz' (Ensinger GmbH) samtale med
Ralph Hufschmied og Nabil Khairallah
(Hufschmied Zerspanungssysteme GmbH).
17
Køle og
køle-smøremidler
Ved tekniske plasttyper går trenden i retning af tørbearbejdning. Da der efterhånden er indsamlet omfattende erfaringsmateriale på dette område, kan der ofte ses bort fra
brug af køle-smøremidler. Undtagelser for termoplastiske
bearbejdningsprocesser er:
ˌˌDybe boringer
ˌˌGevindskæring
ˌˌSavning ved forstærkede materialer
Ved anvendelse af en kølet skæreflade er det muligt at forbedre plastdelenes overfladekvaliteter og tolerancer samt at
opnå højere tilspændinger og dermed kortere bearbejdningstider.
Spåntagende bearbejdning med køling
Hvis bearbejdning skal ske med køling, anbefales
ˌˌkøling via spån
ˌˌbrug af komprimeret luft
hhFordel: Køling, samtidig med at spån fjernes fra
arbejdsområdet
ˌˌBrug af vandopløselige køle-smøremidler
ˌˌAlmindelige boremulsioner og skæreolier er ligeledes
mulige. Påføring ved sprøjtetåge og trykluft er meget
effektive metoder.
Spåntagende bearbejdning af amorfe plasttyper
ˌˌIngen brug af køle-smøremidler, da materialerne
kan udvikle spændingsrevner.
ˌˌHvis køling er absolut nødvendig:
hhKøle-smøremidlet skal straks efter bearbejdning
fjernes fra komponenterne med isopropanol eller
rent vand
hhBrug egnede køle-smøremidler
ˌˌRent vand
ˌˌTrykluft
ˌˌSpecielle smøremidler: Information om egnede
smøremidler kan fås hos leverandøren af kølesmøremidlet
18
pFordele ved tørbearbejdning
ˌˌIngen rester fra mediet på komponenten
hhHensigtsmæssigt for komponenter inden for
medikoteknikken eller på levnedsmiddelområdet
(ingen migration)
hhPåvirkninger af materialet fra køle-smøremidlet
kan udelukkes (opsvulmen, dimensionsforandring,
spændingsrevner, … ).
hhIngen vekselvirkning med materialet
hhFejlvurdering / -behandling ved operatøren er
udelukket
sVigtigt
ˌˌNavnlig ved tørbearbejdning er en god varmeafledning
afgørende!
Det vigtigste – kort fortalt
Generelt anbefales tørbearbejdning ved hjælp af
varmeafledning via spånet.
Afspænding
Afspændingsproces
Afspænding er en varmebehandling af halvfabrikata, støbte
dele eller færdigvarer. Produkterne varmes langsomt og
jævnt op til et materialespecifikt defineret temperaturniveau. Derpå følger en periode, afhængigt af materialetykkelsen, hvor formstykket gennemvarmes. Herefter skal
materialet langsomt og jævnt køles ned til rumtemperatur
igen.
Reducering af spændinger ved afspænding
ˌˌResidualspændinger, som er opstået under
fremstillings- eller forarbejdningsprocessen, kan i vidt
omfang reduceres gennem afspænding
ˌˌØger materialernes krystallinitet
hhOptimer mekaniske materiale værdier
ˌˌDannelse af ensartet krystallinsk struktur i materialerne
ˌˌDelvis forbedring af kemikaliebestandigheden
ˌˌReduktion af tendens til vridning samt
dimensionsforandringer (under eller efter
bearbejdningen)
ˌˌVarig forbedring af dimensionsstabiliteten
Mellemafspænding
Det kan være hensigtsmæssigt ved bearbejdningen at underkaste kritiske komponenter en mellemliggende afspænding. Dette gælder især,
ˌˌhvis der kræves snævre tolerancer.
ˌˌhvis der skal fremstilles komponenter, som på grund af
deres form (asymmetri, indsnævringer af tværsnit,
lommer eller udhulninger) har udpræget tilbøjelighed
til at kaste sig
ˌˌved fiberforstærkede/fyldte materialer
(fiberorienteringen kan forstærke vridning)
hhbearbejdningsprocessen kan føre til, at komponenten
udsættes for yderligere forøgede spændinger.
ˌˌved brug af stumpt eller uegnet værktøj, hvilket kan
skabe spænding
ˌˌOverdreven varmeindførsel i komponenten – frembragt
ved uegnede hastigheder og tilspændingsfrekvenser
ˌˌved høj bearbejdningsvolumen – især ved ensidet
bearbejdning
Hos Ensinger gennemgår halvfabrikata en afspændingsproces efter produktionen. Dette sikrer, at det materiale, I
modtager, forbliver dimensionsstabilt under og efter bearbejdningsprocessen, samtidigt med at det giver en lettere
spåntagende bearbejdning
Materiale
Polymer­
betegnelse
Opvarmning
TECASINT
PI
2 t. op til 160 °C
Hold
Afkøling
6 t. op til 280 °C
2 t. ved 160 °C / 10 t. ved 280 °C
med 20 °C pr. time op til 40 °C
TECAPEEK
PEEK
3 t. op til 120 °C
4 t. op til 220 °C
1,5 t. pr. cm vægtykkelse
med 20 °C pr. time op til 40 °C
TECATRON
PPS
3 t. op til 120 °C
4 t. op til 220 °C
1,5 t. pr. cm vægtykkelse
med 20 °C pr. time op til 40 °C
TECASON E
PES
3 t. op til 100 °C
4 t. op til 200 °C
1 t. pr. cm vægtykkelse
med 20 °C pr. time op til 40 °C
TECASON P
PPSU
3 t. op til 100 °C
4 t. op til 200 °C
1 t. pr. cm vægtykkelse
med 20 °C pr. time op til 40 °C
TECASON S
PSU
3 t. op til 100 °C
3 t. op til 165 °C
1 t. pr. cm vægtykkelse
med 20 °C pr. time op til 40 °C
TECAFLON PVDF
PVDF
3 t. op til 90 °C
3 t. op til 150 °C
1 t. pr. cm vægtykkelse
med 20 °C pr. time op til 40 °C
TECANAT
PC
3 t. op til 80 °C
3 t. op til 130 °C
1 t. pr. cm vægtykkelse
med 20 °C pr. time op til 40 °C
TECAPET
PET
3 t. op til 100 °C
4 t. op til 180 °C
1 t. pr. cm vægtykkelse
med 20 °C pr. time op til 40 °C
TECADUR PBT GF30
PBT
3 t. op til 100 °C
4 t. op til 180 °C
1 t. pr. cm vægtykkelse
med 20 °C pr. time op til 40 °C
TECAMID 6
PA6
3 t. op til 90 °C
3 t. op til 160 °C
1 t. pr. cm vægtykkelse
med 20 °C pr. time op til 40 °C
TECAMID 66
PA66
3 t. op til 100 °C
4 t. op til 180 °C
1 t. pr. cm vægtykkelse
med 20 °C pr. time op til 40 °C
TECAFORM AH
POM-C
3 t. op til 90 °C
3 t. op til 155 °C
1 t. pr. cm vægtykkelse
med 20 °C pr. time op til 40 °C
TECAFORM AD
POM-H
3 t. op til 90 °C
3 t. op til 160 °C
1 t. pr. cm vægtykkelse
med 20 °C pr. time op til 40 °C
* Ved maksimal temperatur, hvis ikke andet er angivet.
19
Gennem et mellemliggende afspændingstrin kan spændinger og risikoen for vridning reduceres. For at kunne overholde de krævede mål og tolerancer vær da opmærksom på:
ˌˌKomponenter skal præbearbejdes groft (skrubning),
bibehold overmål, inden det mellemliggende
afspændingsstrin, da afspænding kan medføre, at
komponenterne krymper en anelse.
ˌˌDen endelige dimensionering af delen skal først
foretages efter afspænding.
ˌˌKomponenten skal støttes godt af under den
mellemliggende afspænding:
hhUndgå vridning under afspænding
Typisk afspændingscyklus
Temperatur [°C]
Varighed
[h]
t1
t2
t3
t4
Opvarm­
ningstid
Holdetid
Afkølingstid
Efterholdetid
Temperatur ovn
Temperatur i centrum af halvfabrikatet / det præfabrikerede element
Morfologiforandring og efterkrympning
Varmebehandling af plast har altid direkte indvirkninger til
følge. Varme føres ind i materialet ved:
ˌˌAfspænding
ˌˌSpåntagende bearbejdningsproces (friktionsvarme)
ˌˌAnvendelse (brugstemperatur, sterilisation ved
overhedet damp)
Delkrystallinsk plast
ˌˌAfspændingsproces fører til udligning af
materialeegenskaberne
hhForøgelse af krystallingraden
hhOptimering af de mekaniske egenskaber
hhForbedring af dimensionsstabiliteten
hhForbedring af kemikaliebestandigheden
ˌˌSpåntagende bearbejdning kan føre til lokale
overophedninger grundet friktionsvarme:
hhStrukturforandring
hhEfterkrympning
ˌˌSærligt kritisk er her TECAFORM
hh Usagkyndig udført bearbejdning kan føre til,
at komponenten deformeres eller kaster sig.
Amorfe plasttyper
ˌˌer ikke så kritiske med hensyn til efterkrympning
og vridning
Eksempel på vridningsproblematikken ved ensidet bearbejdning
1. Gul = den flade, der skal bearbejdes
2. Gult område blev fjernet • Vridning
Det vigtigste – kort fortalt
Afspænding fører til maksimal grad af dimensions­
stabilitet og mindsker spændingsniveauet. Ved
amorfe materialer nedsætter varmebehandlingen
desuden følsomheden overfor spændingsrevner.
20
Dimensionsstabilitet / Målnøjagtighed
Dimensionsstabiliteten skal der tages højde for, som systemparameter i ethvert procestrin – fra fremstillingen af
plasthalvfabrikatet til det endelige anvendelsesformål. Der
findes forskellige årsager, som kan påvirke en komponents
målnøjagtighed.
Fugtoptagelse
ˌˌPlasttyper med lille fugtoptag er almindeligvis meget
dimensionsstabile. Eksempler: TECAFORM AH / AD,
TECAPET, TECATRON, TECAPEEK
hhkan realiseres med snævre tolerancer
ˌˌPlasttyper med højt fugtoptag har en mærkbar
indflydelse på dimensionsstabiliteten.
Eksempler: TECAMID, TECAST
hhFugtoptagelse / -afgivelse fører til, at materialet
svulmer op eller skrumper.
hhKonditionering før bearbejdningen kan eventuelt
anbefales
Spændingsrelaksation
ˌˌVed rumtemperatur har indvendige eller „frosne“
spændinger til dels ingen eller kun ringe indflydelse
på det præfabrikerede emnes målnøjagtighed under
bearbejdningen.
hhDimensionsstabilt præfabrikeret emne.
ˌˌVed opbevaring eller under anvendelse kan de
„indfrosne“ spændinger blive reduceret
hhdimensionsforandring.
ˌˌSærlig kritisk er anvendelse af emnet ved øgede
temperaturer:
hhSpændinger kan reduceres meget pludseligt.
hhDeformeringer, vridning eller i værste fald
spændingsrevner under anvendelsen af det
præfabrikerede element.
hhDelkrystallinsk termoplast viser høj efterkrympning
(op til ~1,0 – 2,5 %) og er mere kritisk i forhold til
vridning.
hhAmorf termoplast har mere moderate
efterkrympningsegenskaber (~0,3 – 0,7 %) og er mere
dimensionsstabilt end delkrystallinsk termoplast.
ˌˌVær opmærksom på en markant højere grad af
varmeudvidelse (sammenlignet med metal).
uAnbefalinger til bearbejdning
ˌˌDer skal sørges for god varmeafledning, så lokale
opvarmninger undgås.
ˌˌVed høje bearbejdningsvolumener kan det anbefales,
at gennemføre en mellemliggende afspænding for at
mindske spændinger.
ˌˌPlasttyper kræver en større fremstillingstolerance end
metaller.
ˌˌFor at undgå deformering må der ikke anlægges for
høje spændkræfter.
ˌˌIsær ved fiberforstærkede materialer skal man være
opmærksom på komponentens position i halvfabrikatet
(bemærk ekstruderingsretningen).
ˌˌVed spåntagende bearbejdning skal der vælges en
komponentoptimeret metode.
Varmeindførsel
ˌˌKritisk er alle processer, hvor der opstår varme
i materialet
hhEksempel: Afspænding, spåntagende bearbejdning,
anvendelse ved højere temperaturer, sterilisation
ˌˌTemperaturer over glasovergangstemperaturen bevirker
en strukturforandring og dermed en efterkrympning
efter fornyet afkøling.
hhKrympning og vridning viser sig særligt ved
asymmetriske komponentgeometrier
21
Produktgrupper og materialeegenskaber
TECAFORM AH / AD,
TECAPET, TECAPEEK
Delkrystallinske, uforstærkede materialer
TECAFORM AH / AD, TECAPET og TECAPEEK er meget
dimensionsstabile materialer med afbalancerede mekaniske egenskaber. Disse materialer er meget bearbejdelige og
har grundlæggende tendens til korte spån. De kan bearbejdes med meget høj positionering og høje tilspændinger.
Varmeindførslen skal dog være så moderat som mulig under bearbejdningen, da især TECAFORM og TECAPET udviser en høj efterkrympningsevne med op til ~2,5 %, hvorved vridning kan indtræde ved lokale overophedninger.
Ved ovennævnte materialer kan der med optimerede bearbejdningsparametre opnås en meget lav grad af overfladeruhed.
TECAST T, TECAMID 6,
TECAMID 66
Uforstærkede polyamider
TECAST T, TECAMID 6 og TECAMID 66 er materialer på
polyamidbasis. I modsætning til de førnævnte materialer
skal man ved polyamider være opmærksom på, at disse fra
naturen af har sprødhårde egenskaber, man taler også om
„sprøjtefrisk“ tilstand. På grund af deres kemiske struktur
er polyamiderne dog tilbøjelige til at optage fugt – en egenskab, der tilfører dem den fine balance mellem sejhed og
styrke.
Fugtoptag via overfladen fører, ved små dimensioner i halvfabrikata og komponenter, til en næsten konstant fugtfordeling hen over tværsnittet. Ved større dimensioner i halvfabrikata (navnlig ved rundstænger / plader med en
diameter / vægtykkelse fra 100 mm og opefter) aftager fugtandelen udefra og ind.
I de mest ugunstige tilfælde har centret en sprødhård karakter, mens randområderne er seje. Med den interne
spænding, som oparbejdes ved ekstruderingen, giver maskinbearbejdningen en vis risiko for dannelse af spændingsrevner ved bearbejdningen.
Man skal endvidere være opmærksom på, at fugtoptag har
en moderat opsvulmning af materialet til følge. Denne opsvulmning skal der tages højde for ved bearbejdning og design af komponenter af polyamid. Halvfabrikatets fugtoptag (konditionering) spiller en væsentlig rolle ved
bearbejdningen. Specielt tyndvæggede komponenter (op til
~ 10 mm) kan optage op til 3 % fugt. Som tommelfingerregel gælder:
ˌˌEt fugtoptag på 3 % bevirker en dimensionsforandring
på ca. 0,5 % !
Spåntagende bearbejdning af TECAST T
ˌˌTendens til korte spån
ˌˌEr derfor særdeles bearbejdelig
Spåntagende bearbejdning af TECAMID 6 og TECAMID 66
ˌˌDannelse af flydespån
ˌˌHyppigere fjernelse af spånene fra værktøjet / emnet
kan være nødvendig.
ˌˌVigtigt for at generere spån, der brydes så korte som
muligt, og undgå forstyrrelser i processen:
hhAnvend ideelle bearbejdningsparametre
hhVælg egnet værktøj
Ved større dimensioner ( f.eks. rundstænger > 100 mm og
plader med en tykkelse > 80 mm) anbefaler vi generelt, at
emnet forvarmes til 80 – 120 °C samtidigt med en centernær
spåntagende bearbejdning, for at undgå spændingsrevner
under bearbejdningen.
Det vigtigste – kort fortalt
Materialerne skal så vidt muligt bearbejdes tørt. Hvis
brug af køle-smøremidler er absolut nødvendigt, skal
komponenten renses godt i umiddelbar forlængelse
heraf.
22
TECANAT, TECASON,
TECAPEI
Amorf termoplast
TECANAT, TECASON og TECAPEI er amorfe materialer.
Disse materialer er meget følsomme over for spændingsrevner ved kontakt med aggressive medier såsom olier og
fedt. Også køle-smøremidler indeholder ofte medier som
kan give spændinger i materialet. Derfor skal der ved spåntagende bearbejdning af disse materialer så vidt muligt
undgås køle-smøremidler. Brug om nødvendigt et vandbaeret kølemiddel. Ligeledes skal bearbejdningsparametrene vælges materialespecifikt.
ˌˌIkke for høje tilspændinger
ˌˌUndgå for høje tryk
ˌˌUndgå for høje spændkræfter
ˌˌVælg hellere høje omdrejningstal
ˌˌAnvend formålsegnet, skarpt værktøj
sBemærk ved konstruktionsdesigns
ˌˌUndgå forskydningskræfter (konstruktionsmæssigt
og ved bearbejdningen)
ˌˌKanter / Geometrier skal designes materialespecifikt
(design med en lille radius for inderkanter, hvis muligt)
Under hensyntagen til de egnede bearbejdningsparametre
kan der med disse materialer fremstilles præfabrikerede
elementer, der er meget dimensionsstabile og med meget
snævre tolerancer.
TECA-materialer
med PTFE
Materialer med tilsætning af PTFE ( f.eks. TECAFLON
PTFE, TECAPEEK TF, TECAPEEK PVX, TECATRON PVX,
TECAPET TF, TECAFORM AD AF) har ofte en anelse ringere mekanisk styrke.
ˌˌUndgå, at fræseren efterskærer
hhFører ligeledes til mere ru overflade
ˌˌEn yderligere „efterskæringsproces“ kan være
nødvendig for at afglatte "pigge" til den
ønskede overfladekvalitet
ˌˌOfte er også afgratning nødvendigt
Vælg formålsegnede spændkræfter for at undgå overtrykning af komponenten, så målfastheden mistes.
TECASINT
Polyimidprodukter fremstillet ved sintringsproces
TECASINT-produktgrupperne 1000, 2000, 3000, 4000 og
5000 kan bearbejdes tørt eller vådt på gængse metalbearbejdningsmaskiner.
sAnbefalinger
Værktøj
ˌˌBrug af hårdmetalsværktøj
ˌˌVærktøj med værktøjsægvinkel som ved
aluminiumsbearbejdning er velegnet
ˌˌTil højfyldte TECASINT-produkter med glasfibre eller
glaskugler skal benyttes værktøj med diamant- eller
keramikbestykning
Bearbejdning
ˌˌHøje snithastigheder og moderate tilspændinger
kombineret med tørbearbejdning forbedrer resultatet
ˌˌVådbearbejdning øger skæretrykket og fremmer
gratdannelsen, men anbefales for at forlænge værktøjets
standtid
ˌˌMedløbsfræsning for at undgå udbrydninger
ˌˌMellemliggende afspænding er ofte ikke nødvendig
sPå grund af polyimiders øgede fugtoptag, tilrådes det at
indsvejse disse dele i en lukket vakuumfolie. Denne åbnes
først umiddelbart inden anvendelsen for at undgå målforandringer forårsaget af fugtoptagelse ved dele, der er af ekstra høj kvalitet.
sPå grund af PTFE indholdet, skal der tages højde for følgende
ved bearbejdningen:
ˌˌMaterialer har tilbøjelighed til fræse-efterløb
hhOverfladeruheden tiltager markant (hårdannelse,
spidser, ru overflade)
23
Fiberforstærkede
TECA-materialer
Fiberforstærkede materialer indeholder alle former for fibre. Vores fokus er her de glasfiberforstærkede og de kulfiberforstærkede produkter.
Eksempelvis: TECAPEEK GF30, TECAPEEK CF30,
TECAPEEK PVX, TECATRON GF40, TECTRON PVX,
TECAMID 66 GF30, TECAMID 66 CF20.
uAnbefalinger
Værktøj
ˌˌBrug under alle omstændigheder hårdmetalsværktøj
(VHM) eller endnu bedre polykrystallinsk
diamantværktøj (PKD)
ˌˌDet anvendte værktøj skal være godt skærpet
ˌˌJævnlig kontrol af værktøjet på grund af materialernes
abrasive virkning
hhLængere standtider
hhUndgå for høje temperaturer
Spænding af halvfabrikataene
ˌˌIndspænding i ekstruderingsretningen (højeste
trykstyrke)
ˌˌBrug af så ringe spændkræfter som muligt
hhImødegåelse af udbøjning og bøjespænding
hhReducerer vridning og risikoen for spændingsrevner
i komponenten
Forvarmning
ˌˌForvarmning af halvfabrikataene kan anbefales for den
videre bearbejdning:
hhHøjere materialesejhed i varm tilstand
ˌˌTil det varmes halvfabrikata moderat op
ˌˌVi anbefaler en varmefrekvens på 20 °C pr. time op til
80 – 120 °C.
ˌˌFor en ensartet temperaturfordeling i halvfabrikatets
tværsnit anbefaler vi tillige en holdetid på mindst 1 time
pr. 10 mm vægtykkelse.
ˌˌVed denne temperatur skal halvfabrikatet
præbearbejdes med overmål.
ˌˌSlutfremstilling skal ske efter afkøling til
rumtemperatur
ˌˌVærktøjet skal ligeledes varmes op før bearbejdningen
hhImødegåelse af varmeafledning fra materialet
24
Bearbejdning
ˌˌKantzoner på begge sider af halvfabrikatet overfræses:
hhIdeelt med en maks. spåndybde på 0,5 mm pr.
overfræsning
hhGiver en mere homogen spændingsfordeling i
halvfabrikatet
hhFører til bedre komponentkvalitet
Eksempel
Eksempelvis anbefaler vi til et færdigt mål på 25 mm., anvendelse af en 30 mm. tyk plade, der skal overfræses 2 mm.
i begge sider inden den spåntagende bearbejdning. I dette
tilfælde skal pladen vendes flere gange, og der skal aftages
maks. 0,5 mm. pr. arbejdsgang. Ideelt set finder dette forarbejde sted på et forvarmet halvfabrikat. Bagefter foretages
slutbearbejdningen på det afkølede, forhåndsbearbejdede
produkt. Denne proces garanterer en optimal komponentkvalitet med ringe spændinger og kun lidt vridning på
komponenten.
Det vigtigste – kort fortalt
For længere værktøjsstandtider og dimensionsstabilitet
anbefales brug af hårdmetal- eller PKD-værktøj til
fiberforstærkede materialer.
Særlig egenskab TECATEC
Komposit
TECATEC er et komposit på basis af et polyaryletherketon
med 50 resp. 60 % vægtandel af kulfibervæv. Det gør spåntagende bearbejdning af TECATEC væsentligt mere omkostningskrævende end bearbejdning af kortfiberforstærkede produkter. På grund af materialets lagstruktur kan en
usagkyndig udført bearbejdning have forskellige følger:
ˌˌSkærekantudbrydninger
ˌˌDelamineringer
ˌˌUdtrævlinger
ˌˌFiberudbrydninger
Derfor skal der for dette materiale foretages en specifik bearbejdning. Denne skal defineres for hvert enkelt tilfælde,
afhængigt af det enkelte komponent.
Udlægning i halvfabrikatet
TECATEC's egnethed til en bestemt anvendelse og kvaliteten af det præfabrikerede element afhænger først og fremmest af komponentens position i halvfabrikatet. Det er vigtigt allerede i udviklingsfasen at tage højde for fibervævets
orientering, navnlig med henblik på belastningssituationen (træk, tryk, bøjning) og en senere spåntagende bearbejdning.
Spåntagende værktøj og værktøjsmaterialer
For længere standtider i forhold til HSS- eller hårdmetalsværktøj anbefaler vi brug af
ˌˌPKD-værktøj (polykrystallinsk diamant)
ˌˌKeramikværktøj
ˌˌTitanbelagt værktøj
ˌˌVærktøj med funktionel belægning
(plasmateknologi)
Ud over de længere standtider hjælper dette værktøj til at
minimere tilspændingskræfterne betydeligt, hvis de også
konciperes tilsvarende materialespecifikt.
ˌˌVælg moderat skærskarphed.
ˌˌFind frem til en god balance mellem overfladekvaliteten
(med meget skarpe skær) og værktøjets standtid (mere
stumpt skær).
ˌˌFræsergeometrien skal dimensioneres således, at
fibrene kappes, ellers er der risiko for fiberudtrævlinger.
ˌˌPå grund af kulfibrenes høje abrasivitet skal man ved
TECATEC-halvfabrikata være opmærksom på, at
værktøjet skal udskiftes regelmæssigt.
hhImødegåelse af for høj varmeindførsel og vridning
som følge af stumpt værktøj
Bearbejdning
ˌˌUdbrydninger og gratdannelse under den spåntagende
bearbejdningsproces parallelt med fibervævet er
forbundet med en større risiko end en bearbejdning
lodret i forhold til fibervævet.
ˌˌTil snævre tolerancer kan komponenterne også
tempereres ad flere omgange under fremstillingen.
ˌˌPå grund af en relativ god varmeledning som følge af
den høje fiberandel kan der forventes en god
varmefordeling i arbejdsemnet. Derfor anbefaler vi,
at materialet bearbejdes tørt.
Bearbejdnings- og værktøjsparametre
Vi anbefaler at være opmærksom på følgende parametre:
ˌˌUndgå høje tilspændingskræfter
ˌˌVælg en meget høj spidsvinkel (150 – 180°)
ˌˌIndstil meget moderate tilspændinger
(ca. < 0,05 mm/min.)
ˌˌVælg høje snithastigheder (ca. 300 – 400 m/min.)
Informationerne er ment som en umiddelbar hjælp til
spåntagende bearbejdning af TECATEC, mere udførlige
oplysninger afhænger af det enkelte tilfælde.
25
Bearbejdningsfejl –
årsager og løsninger
Skæring og savning
Drejning og fræsning
Problem
Problem
Årsager
Varmsmeltede
overflader
ˌˌStumpt værktøj
ˌˌUtilstrækkeligt sideslør / -frigang
ˌˌUtilstrækkelig kølemiddeltilførsel
Ru overflade
ˌˌTilspænding for høj
ˌˌVærktøj ikke skærpet korrekt
ˌˌSkæræggen ikke finslebet (honet)
Spiralmærker
Varmsmeltede
overflader
ˌˌStumpt værktøj eller afsatsfriktion
ˌˌUtilstrækkeligt sideslør / -frigang
ˌˌTilspændingsfrekvens for lav
ˌˌSpindelhastighed for høj
Ru overflade
ˌˌTilspænding for høj
ˌˌForkert frivinkel
ˌˌSkarpt punkt på værktøjet (let
ˌˌVærktøj skarver imod ved
afrundede fræsere nødvendig)
ˌˌVærktøj ikke monteret i centrum
tilbagetræk
ˌˌGrat på værktøjet
Konkave
og konvekse
overflader
ˌˌSpidsvinkel for stor
ˌˌVærktøj ikke lodret i forhold
Grater på
skærehjørnerne
ˌˌIngen plads foran skærediameter
ˌˌStumpt værktøj
ˌˌUtilstrækkeligt sideslør / -frigang
ˌˌIngen indgangsvinkel på værktøj
Revner eller
splinter på
hjørnerne
ˌˌFor megen positiv hældning
Rufling
ˌˌFor kraftig afrundede fræsere
til spindel
ˌˌVærktøj afledes
ˌˌTilspænding for høj
ˌˌVærktøj monteret over eller
under centrum
Fremspring eller
grater i enden af
skærefladen
ˌˌSpidsvinkel ikke stor nok
ˌˌStumpt værktøj
ˌˌTilspænding for høj
Grater på
udvendig
diameter
ˌˌStumpt værktøj
ˌˌIngen plads foran skærediameter
Årsager
på værktøj
ˌˌVærktøj ikke fremført rigtigt
(værktøj slår for hårdt ind på
materialet)
ˌˌStumpt værktøj
ˌˌVærktøj monteret under centrum
ˌˌSkarpt punkt på værktøjet
(let afrundede fræsere nødvendig)
på værktøjet
ˌˌVærktøj ikke monteret
tilstrækkeligt fast
ˌˌMateriale ikke ført godt nok
ˌˌSkærebredde for stor
(brug 2 snit)
26
Boring
Problem
Indsnævrende
borehuller
Årsager
Problem
ˌˌBor ikke slebet korrekt
ˌˌUtilstrækkeligt slør / frigang
ˌˌFor høj tilspænding
Ukoncentriske
borehuller
Rufling
ˌˌFor meget slør / frigang
ˌˌFor lav tilspænding
ˌˌBorfremspring for stort
ˌˌFor stor hældning
Føringsmærker
eller spirallinjer
på inderdia­
meteren
ˌˌFor høj tilspænding
ˌˌBor ikke centreret
ˌˌBorspids ikke i centrum
Overdimensionerede borehuller
ˌˌBorspids ikke i centrum
ˌˌFor tykke borkerner
ˌˌUtilstrækkeligt slør / frigang
ˌˌFor høj tilspænding
ˌˌBorspidsvinkel for stor
ˌˌFor høj tilspænding
ˌˌSpindelhastighed for lav
ˌˌBor trænger for langt ind
i næste del
Forbrændt eller
ˌˌBrug af uegnede bor
smeltet overflade ˌˌBor ikke slebet korrekt
ˌˌFor lav tilspænding
ˌˌStumpt bor
ˌˌFor tykke borkerner
Overfladesplinter ˌˌFor høj tilspænding
ˌˌSlør / frigang for stor
ˌˌFor stor hældning
Årsager
ˌˌAfskæringsværktøj efterlader
fremspring, som afleder boret
ˌˌFor tykke borkerner
ˌˌBorhastighed for høj ved start
ˌˌBor ikke indspændt centreret
ˌˌBor ikke skærpet korrekt
Grat ved
afskæring
ˌˌStumpt skæreværktøj
ˌˌBor går ikke helt gennem
komponenten
Bor bliver
hurtigt sløvt
ˌˌTilspænding for lav
ˌˌSpindelhastighed for lav
ˌˌUtilstrækkelig smøring via køling
Underdimensio- ˌˌStumpt bor
nerede borehuller ˌˌFor meget slør / frigang
ˌˌBorspidsvinkel for lille
Det vigtigste – kort fortald
Yderligere tekniske spørgsmål kan rettes til vores tekniske rådgivning:
på tlf. +45 7810 4410
27
Ensinger Tyskland
Ensinger globalt
Ensinger GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 8
71154 Nufringen
Tel. +49 7032 819 0
Fax +49 7032 819 100
www.ensinger-online.com
Brasilien
Ensinger Indústria de
Plásticos Técnicos Ltda.
Av. São Borja 3185
93.032-000 São Leopoldo-RS
Tel. +55 51 35798800
Fax +55 51 35882804
www.ensinger.com.br
Japan
Ensinger Japan Co., Ltd.
3-5-1, Rinkaicho,
Edogawa-ku, Tokyo
134-0086, Japan
Tel. +81 3 5878 1903
Fax +81 3 5878 1904
www.ensinger.jp
Spanien
Ensinger S.A.
Girona, 21-27
08120 La Llagosta
Barcelona
Tel. +34 93 5745726
Fax +34 93 5742730
www.ensinger.es
Danmark
Ensinger Danmark A/S
Rugvænget 6B
4100 Ringsted
Tel. +45 7810 4410
Fax +45 7810 4420
www.ensinger.dk
Kina
Ensinger (China) Co., Ltd.
1F, Building A3
No. 1528 Gumei Road
Shanghai 200233
P.R.China
Tel. +86 21 52285111
Fax +86 21 52285222
www.ensinger-china.com
Storbritannien
Ensinger Limited
Wilfried Way
Tonyrefail
Mid Glamorgan CF39 8JQ
Tel. +44 1443 678400
Fax +44 1443 675777
www.ensinger.co.uk
Ensinger GmbH
Wilfried-Ensinger-Straße 1
93413 Cham
Tel. +49 9971 396 0
Fax +49 9971 396 570
www.ensinger-online.com
Ensinger GmbH
Borsigstraße 7
59609 Anröchte
Tel. +49 2947 9722 0
Fax +49 2947 9722 77
www.ensinger-online.com
Ensinger GmbH
Mooswiesen 13
88214 Ravensburg
Tel. +49 751 35452 0
Fax +49 751 35452 22
www.thermix.de
Frankrig
Ensinger France S.A.R.L.
ZAC les Batterses
ZI Nord
01700 Beynost
Tel. +33 4 78554574
Fax +33 4 78556841
www.ensinger.fr
Indien
Ensinger India Engineering
Plastics Private Ltd.
R.K Plaza, Survey No. 206/3
Plot No. 17, Lohgaon,
Viman Nagar
411 014 Pune
Tel. +91 20 2674 1033
Fax +91 20 2674 1001
www.ensinger.in
Italien
Ensinger Italia S.r.l.
Via Franco Tosi 1/3
20020 Olcella di Busto
Garolfo
Tel. +39 0331 568348
Fax +39 0331 567822
www.ensinger.it
Østrig
Ensinger Sintimid GmbH
Werkstraße 3
4860 Lenzing
Tel. +43 7672 7012800
Fax +43 7672 96865
www.ensinger-sintimid.at
Polen
Ensinger Polska Sp. z o.o.
ul. Geodetów 2
64-100 Leszno
Tel. +48 65 5295810
Fax +48 65 5295811
www.ensinger.pl
Singapore
Ensinger International GmbH
(Singapore Branch)
63 Hillview Avenue # 04-07
Lam Soon Industrial Building
Singapore 669569
Tel. +65 65524177
Fax +65 65525177
www.ensinger.com.sg
Sverige
Ensinger Sweden AB
Stenvretsgatan 5
SE-749 40 Enköping
Tel. +46 171 477 050
Fax +46 171 440 418
www.ensinger.se
Tjekkiet
Ensinger s.r.o.
Prùmyslová 991
P.O. Box 15
33441 Dobřany
Tel. +420 37 7972056
Fax +420 37 7972059
www.ensinger.cz
USA
Ensinger Inc.
365 Meadowlands Boulevard
Washington, PA 15301
Tel. +1 724 746 6050
Fax +1 724 746 9209
www.ensinger-inc.com
Termoplastisk konstruktionsplast og højpræstationsplast (HPP) fra
Ensinger benyttes i dag inden for næsten alle vigtige industribrancher.
Ofte efter at have fortrængt klassiske materialer – grundet
økonomiske og ydelsesmæssige fordele.
www.ensinger.dk
04/13 E9911075A004DK
Ensinger GmbH
Mercedesstraße 21
72108 Rottenburg a. N.
Tel. +49 7457 9467 100
Fax +49 7457 9467 122
www.ensinger-online.com