BORGERMØDE OM NATUREN i

Offentliggørelse af EAN-numre
1
Forvaltning=Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
Række Afdeling
1 BeskæftigelsesCentret
Enhed
Adresse
Postnr. EAN-nummer
Pens.service-Flådestyringskontoret
Kildemosevej 8-10
5000
5798006613830
Tolderlundsvej 3, 1.
5000
5798006613700
2 Beskæftigelsescentret
3 Beskæftigelsescentret
AC-læ-blanketter
Tolderlundsvej 2, 6.
5000
5798006609901
4 Beskæftigelsescentret
Beskæftigelse og Netværk
Tolderlundsvej 2, st
5000
5798006613762
5 Beskæftigelsescentret
Borgerplan og proces
Tolderlundsvej 2, 2.
5000
5798006611911
6 Beskæftigelsescentret
Cafe WG
Wichmandsgade 10-12
5000
5798006611850
7 Beskæftigelsescentret
Døvetolkning
Tolderlundsvej 2, 6.
5000
5798006609840
8 Beskæftigelsescentret
Forsikrede ledige
Tolderlundsvej 2, 6. sal
5000
5798006613557
9 Beskæftigelsescentret
Forsikrede ledige-6 ugers selvvalgt
Tolderlundsvej 2, 6. sal
5000
5798006613625
10 Beskæftigelsescentret
Hjælpemidler
Tolderlundsvej 3A, 1.
5000
5798006611874
11 Beskæftigelsescentret
Huset
Kochsgade 23-27
5000
5798006610051
12 Beskæftigelsescentret
Indsatserne
Kochsgade 23-27
5000
5798006611980
13 Beskæftigelsescentret
JRC-læ-blanketter
Tolderlundsvej 3A,1.
5000
5798006613342
14 Beskæftigelsescentret
Job- og Uddannelseshuset
Vindegade 18
5000
5798006610990
15 Beskæftigelsescentret
Jobbutikken
Tolderlundsvej 2, st.
5000
5798006611867
16 Beskæftigelsescentret
Jobkontakten
Vindegade 18
5000
5798006611966
17 Beskæftigelsescentret
Kompetenceværkstederne
Wichmandsgade 10-12
5000
5798006612000
18 Beskæftigelsescentret
Kontanthjælpsmodtagere
Tolderlundsvej 2, 6.
5000
5798006611942
19 Beskæftigelsescentret
Lægeerkl.- Borgerplan
Tolderlundsvej 3A, 1.
5000
5798006611935
20 Beskæftigelsescentret
Lægeerklæringer, Aktivering
Tolderlundsvej 2
5000
5798006613250
21 Beskæftigelsescentret
Netværk Job
Klosterbakken 13-15
5000
5798006611973
22 Beskæftigelsescentret
Netværk Praktik
Klosterbakken 13-15
5000
5798006609871
23 Beskæftigelsescentret
Netværk og Mentorer
Kochsgade 23-27
5000
5798006613380
24 Beskæftigelsescentret
Nytteaktivering
Sanderumvej 113
5250
5798006606405
25 Beskæftigelsescentret
Pensionistservice
Kildemosevej 8-10
5000
5798006606078
26 Beskæftigelsescentret
Praktikken
Wichmandsgade 10-12
5000
5798006613755
27 Beskæftigelsescentret
Resourceforløb BC
Tolderlundsvej 3, 1.
5000
5798006611959
28 Beskæftigelsescentret
Revalidering
Tolderlundsvej 2, 6.
5000
5798006611881
29 Beskæftigelsescentret
Serviceværkstedet
Kildemosevej 8-10
5000
5798006612017
30 Beskæftigelsescentret
Sygedagpenge
Tolderlundsvej 2, 4.
5000
5798006611928
31 Beskæftigelsescentret
UUO-Ungdommens Udd.Vejl.
Tolderlundsvej 3, 3.
5000
5798006606948
32 Beskæftigelsescentret
Udd. betingede udgifter
Tolderlundsvej 3A, 1.
5000
5798006613731
33 Beskæftigelsescentret
Udd. kontanthjælpsmodtagere
Tolderlundsvej 3A, 1.
5000
5798006613717
34 Beskæftigelsescentret
Udd. revalidering
Tolderlundsvej 3A, 1.
5000
5798006613724
35 Beskæftigelsescentret
Udførerdelen
Fisketorvet 3, 2.
5000
5798006609819
36 Beskæftigelsescentret
Udvikling / virksomhedskoordination
Tolderlundsvej 2, 6.
5000
5798006609802
37 Beskæftigelsescentret
Unge enheden
Tolderlundsvej 3, St.
5000
5798006613809
38 Beskæftigelsescentret
Ungeenheden - AS2007
Tolderlundsvej 3. St.
5000
5798006613816
Liste dannet :
1. april 2015
Offentliggørelse af EAN-numre
2
Forvaltning=Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
Række Afdeling
Enhed
Adresse
Postnr. EAN-nummer
39 Beskæftigelsescentret
Øst - afsnit 3
Tolderlundsvej 3, 3.
5000
5798006609963
40 Beskæftigelsescentret
Øvrige kommunale projekter
Tolderlundsvej 3A, 1. sal 5000
5798006611003
41 BorgerServiceCenter
Arbejdsgiverrefusion
Egeparken 2A
5240
5798006609956
42 BorgerServiceCenter
Bagland
Skulkenborg 1
5000
5798006613243
43 BorgerServiceCenter
Kvotejob
Egeparken 2A, 8. sal
5240
5798006613649
44 BorgerServiceCenter
Sekretariatet
Skulkenborg 1
5000
5798006613236
45 CFU
Opholdskommunerefusion
Tolderlundsvej 3A
5000
5798006610600
Egeparken 2A, 10. sal
5240
5798006613748
46 Center for familier og unge
47 Center for familier og unge
AS2007
Egeparken 2A, 10. sal
5240
5798006613786
48 SocialCentret
CSV Odense, Vestfyn, Brangstrupsk.
Rismarksvej 80
5200
5798006609109
49 SocialCentret
NOVA, CSV Odense, Vestfyn, Brangstr Rismarksvej 80
5200
5798006609543
50 Socialcenter
Alkoholbehandling, Afd. Middelfart
Teglgårdsparken 17
5500
5798006613472
51 Socialcenter
Alkoholbehandling, Afd. Nyborg
Grejsdalen 18
5800
5798006613465
52 Socialcenter
Alkoholbehandling, Afd. Odense
Bjergegade 15 C
5000
5798006613458
53 Socialcenter
Behandlingscenter Odense
Bjergegade 15C
5000
5798006613397
54 Socialcenter
Bolig sociale indsatser
Tolderlundsvej 3B, 1.
5000
5798006613663
55 Socialcenter
Bostøtter
Tolderlundsvej 3B, st.
5000
5798006613687
56 Socialcenter
Bramstrupkollegiet
Bramstrupvej 15
5230
5798006613533
57 Socialcenter
Café Mælkevejen
Højstrupvej 59
5200
5798006610518
58 Socialcenter
Eksternt finansierede projekter
Tolderlundsvej 3B, 1. sal 5000
5798006613779
59 Socialcenter
Heroinklinikken
Grønlandsgade 13A
5000
5798006613427
60 Socialcenter
Hjerneskadecentret
Rytterkassernen 11
5000
5798006613519
61 Socialcenter
Integration
Tolderlundsvej 2, 5. sal
5000
5798006613847
62 Socialcenter
Kollegiet Nyborgvej
Nyborgvej 6
5250
5798006613656
63 Socialcenter
Krisecenter Odense
Rødegårdsvej 91
5000
5798006613496
64 Socialcenter
Rusmiddelc. Od. (Unge)
Slotsgade 7
5000
5798006613441
65 Socialcenter
Rusmiddelc. Od. (Voksne) Afdeling 1
Grønlandsgade 13 A
5000
5798006613403
66 Socialcenter
Rusmiddelc. Od. (Voksne) Afdeling 2
Grønlandsgade 13 A
5000
5798006613564
67 Socialcenter
Rusmiddelc. Od. (Voksne) Hjørnely
Grønlandsgade 7
5000
5798006613410
68 Socialcenter
Rusmiddelc. Od. STAB, medicin
Grønlandsgade 13A
5000
5798006613434
69 Socialcenter
Rusmiddelcenter Odense-Døgn
Albanigade 44, 1. sal
5000
5798006613571
70 Socialcenter
Social- og Sundhedspolitisk sekr.
Tolderlundsvej 3B, 1. sal 5000
5798006610549
71 Socialcenter
Socialmedicinsk afsnit
Tolderlundsvej 3C
5000
5798006610587
72 Socialcenter
St. Dannesbo
Bryllevej 20
5250
5798006613502
73 Socialcenter
Visitationen
Tolderlundsvej 3B, st.
5000
5798006613670
74 Socialcenter
Værested Blockhuset
Carl Blochs Vej 30
5000
5798006610501
75 Socialcenter
Værested Lyset
Claus Bergs Gade 1
5000
5798006610495
76 Socialcenter
Værested Øst
Egeparken 158B
5240
5798006610525
Liste dannet :
1. april 2015
Offentliggørelse af EAN-numre
3
Forvaltning=Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
Række Afdeling
Enhed
Adresse
Postnr. EAN-nummer
Ågården
Svendsgade 21
5000
5798006613526
78 Staben
Tolderlundsvej 2, 7.
5000
5798006609598
79 Staben - Forretningsudvikling
Tolderlundsvej 2
5000
5798006609604
77 Socialcenter
Liste dannet :
1. april 2015