De originale franske foldegardin, Pindevæv

Gaveerklæring
Undertegnede erklærer herved, at det er mit ønske at alle mine gaver givet i årene
2008-2011 og mine eventuelle fremtidige gaver til Martinus Idealfond / Martinus
Åndsvidenskabelige Institut skal bruges til uddelinger fra denne fond, idet jeg ønsker at
pengene bliver brugt direkte på de formål fonden arbejder for, og ikke bliver tillagt den
bundne kapital.
Dato:
..................................................................
Underskrift
Navn
………………………………………………………..
Adresse
………………………………………………………..
Post nr.
…………. By ……………………………………..
CPR nr.
…………………………………………………………
Den underskrevne erklæring sendes til:
Martinus Institut
Mariendalsvej 94 – 96
DK-2000 Frederiksberg