STILLINGSBESKRIVELSE – PROJEKTCHEF

Genrekarakteristik tv reklamer
KK, januar 2011
TV-Reklamer Inddelt efter fortællestil/genre
TV-reklamer
kan inddeles
træk fra andre historier,
Nogle af reklamerne
Her præsenteres
i forskellige
fy per/genrer.
film og helt andre genrer
blander de forskellige
I mange reklamer
kan man
finde
(intertekstualitet)
reklamegenrer.
de i ren form.
1. Sang og dans reklamer.
- henvender sig o f t e s t t i l unge mennesker. Stilen er som en musikvideo.
Musik, sang og dans i en hurtig klipning. Det er livsstil der sælges.
De er t i t kostbare reklamer at lave pga. e t s t o r t "set-up" + kendte personer.
2. Dramatiseringer.
- en lille historie f r a hverdagen. O f t e med en hovedperson der oplever noget særligt.
3. Demonstrations-reklamer.
- fremviser en varer og beskriver dens egenskaber. Nogen gange nærmest en slags
brugsanvisning.
4. Lyriske reklamer
- er romantiske, poetiske og/eller lyriske. De bruger romantisk musik, symboler f r a
naturen.
Og rolige kamerabevægelser, bløde overgange og o f t e slow-motion optagelser.
5. Seriereklamer
- er tv-reklamer som jævnligt kommer i nye episoder. Seerne kommer t i l at kende
hovedpersonerne
og vi snakker om dem. "Har du set den nye med ...?"
Det er t i t de store firmaer der får lavet denne type f o r de er dyre a t lave. Firmaerne
ønsker en langtidspåvirkning af seerne.
6. Dokumentariske reklamer
- kan minde om e t indslag i en nyhedsudsendelse eller en dokumentarfilm.
Det er o f t e nødhjælpsorganisationerne der bruger denne f o r m .
Genrekarakteristik tv reklamer
KK, januar 2011
7. Testlmonial reklamer
- er når en person bruger e t produkt, er t i l f r e d s med d e t og fortæller andre om d e t .
O f t e er d e t almindelige mennesker der optræder. Dem t r o r seerne mere på end
kendte skuespillere.
8. Reklamer med en sælger
- er o f t e reklamer hvor en sælger kigger d i r e k t e ind i kameraet og taler t i l dig.
De kan virke lidt pågående og er d e r f o r o f t e s t korte. Som regel er de billigt
produceret.
9. Fakta reklamer
- er en slags f i l m e t tilbudsavis. "Køb t r e pakker .." En stemme (voice-over) fortæller
om
de fantastiske tilbud.
10. Film, video, cd og ugebladsreklamer
- er reklamer, der bruger filmklip f r a f i l m og videoer, som en slags t r a i l e r f o r
filmen/cd'en. I tv-reklamer f o r ugebladene er det o f t e a f f o t o g r a f e r e d e a r t i k l e r f r a
bladene med en tilføjet (kvindelig) voice-over.