gogarfi

Skab forbedringer
Lean hander om kontinuerlig at reducere de 3 M’er
Muda
Spild
Mura
Muri
Ujævnhed
Overbelastning
De 8 spildtyper
Fejl :
Lager :
•
Manglende
aftalegrundlag
•
Uoverskuelig opgavemængde
•
Manglende forståelse
for næste proces
•
Sager der afventer
viderebehandling
•
Manglende standarder
•
Kolleger afbryder
Unødvendig service :
•
Udfører mere end
kunden har bedt om
Ventetid :
•
Afventer beslutninger
•
Overdreven gennemgang af sag
•
Dårlig mødekultur
•
Flere udskrifter/kopier
•
Langsomme IT-systemer
end nødvendigt
Uudnyttede evner og
videnstab :
Uhensigtsmæssige
arbejdsgange :
•
Mange ansvarsskift
•
Afbrydelse i arbejdet
•
Kontrol frem for ”rigtigt
første gang”
Bevægelse :
•
Manglende medarbejderinvolvering
•
Ingen bidrager til
løbende forbedringer
•
Ingen lytter til hinanden
Transport :
•
Dårlig placering af
printere
•
Spild tid på at gå frem og
tilbage
•
Arbejdspladsindretning
•
Manglende informationer
•
Kender ikke mål/succeskriterier
•
Uklar ansvarsfordeling
Howbiz Management Consulting - www.howbiz.dk - Tlf. 31 10 90 00