maj invest søger controller med solid regnskabsmæssig erfaring

Skolen ved Tuse Næs – Holbæk kommune
Skolen ved Tuse Næs har 6 ledige stillinger ved flere af skolens afdelinger. Vi søger derfor engagerede og dygtige lærere
til undervisning i indskoling, mellemtrin eller udskoling.
Vi tilbyder faste lærerstillinger på en velfungerende skole med ca. 850 børn fra 0.-9.kl., og med 60 kompetente og
engagerede medarbejdere.
Skolen er en dynamisk folkeskole med 3 afdelinger i henholdsvis Tuse, Hagested og Udby i Holbæk Kommune. Alle
afdelinger har undervisning af almenklasser, og i afdelingen i Udby har vi yderligere et fælleskommunalt specialtilbud
(sprogklasserne) til børn i 0.kl. – 4.kl., med særlige sproglige udfordringer.
Til almenskolen har vi især brug for lærere til undervisning i: Matematik, engelsk, tysk, N/T, musik, svømning og sløjd.
Til Sprogklasserne har vi brug for 1 lærer/talepædagog – gerne med specialpædagogisk uddannelse og erfaring. Du
skal i samarbejde med skolens to øvrige talepædagoger, forestå individuel sprogtræning samt undervise i et eller flere af
fagene: Dansk, matematik, engelsk og idræt/bevægelse.
Der vil være mulighed for at kombinere med andre fag, og vi vil naturligvis også gerne høre om jeres ønsker.
Vi forventer, at du/I har lyst og vilje til teamsamarbejde om undervisning og skolens øvrige opgaver - og at du ser
positivt på skole- og kompetenceudvikling. Du skal være ambitiøs og faglig velfunderet i din undervisning, men
selvfølgelig også turde eksperimentere.
Kommende skoleår vil vi fortsætte indsatser og kompetenceudvikling omkring:






Styrkelse af faglige resultater, herunder klassekonferencer i læsning/matematik samt fælles fagteam
Selvstyrende team med fleksibelt skema
Uddannelse i- og implementering af Cooperative Learning i alle klasser og i alle fag
LP-modellen og inklusionsarbejde
Videreuddannelse i udvalgte IT-områder samt brug af digitaliserede læringsmidler
Linjeopdelt udskoling, hvor elever og lærere til stor begejstring i snart et år har været inddelt efter ønske
omkring: Sundhed, medie, innovation og international linje.
Skolens indsatsområder er del af Holbæk Kommunes samlede strategi på skoleområdet - ”strategi For Fremtidens
Folkeskole”. Du kan læse mere om dette på kommunens hjemmeside via linket herunder:
http://www.holbaek.dk/Borger/FamilieBornOgUnge/FremtidensFolkeskole.aspx
Som ansat på Skolen ved Tuse Næs bliver du en del af skoledistrikt 2, der består af afdelinger i hhv. Tuse med 0.-9.kl.,
Hagested 0.-3.kl. og Udby 0.-6.kl. samt en specialklassetilbud 0.kl. – 4.kl.
Du kan få yderligere oplysninger om ledige stillinger hos skolens ledelse på tlf.: 7236 7430, hvor du naturligvis også er
velkommen til at aftale tid for et besøg på skolen inden du søger.
Alle ledige stillinger er som udgangspunkt på fuld tid og pr 1. august. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende
overenskomst.
Ansøgningsfrist er onsdag den 15. maj 2013.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 17, 21 og 22. maj.
Skriv eller mail til: Skolen ved Tuse næs, Tuse Byvej 2, 4300 Holbæk. Mailadresse: Skolenvedtusenæ[email protected]