Satser og beløbsgrænser

Gudstjenester & koncerter
Side 12
Søn. 30. marts: Midfaste
Outrup 10.30
Fre. 16. maj: Bedefredag
Frøslev 10.00: Konfirmation.
Tors. 3. april: Fyraftenssang
Outrup 16.30.
Søn. 18. maj: 4. s. e. påske
Mollerup 9.00 v/ Sunesen.
Søn. 6. april: Mariæ Bebudelse
Frøslev 10.30.
Søn. 25. maj: 5. s. e. påske
Dragstrup 9.00 v/ Sunesen.
Søn. 13. april: Palmesøndag
Mollerup 10.30
Tors. 29. maj: Kr. Himmelfartsdag
Frøslev 10.30
Tors. 17. april: Skærtorsdag
Outrup 19.00 Nadver
Søn. 1. juni: 6. s. e. påske
Outrup 9.00 v/ Sunesen.
Fre. 18. april: Langfredag
Frøslev 9.00 Læsninger
Søn. 8. juni: Pinsedag
Mollerup 10.30
Søn. 20. april: Påskedag
Frøslev 10.30 m. dåb.
Man. 9. juni: 2. pinsedag*
Jesperhus Gospel 10.30
Man. 21. april: 2. Påskedag
Dragstrup 9.00 v/ Sunesen.
Søn. 15. juni: Trinitatis
Outrup 10.30 v/ Sunesen.
Søn. 27. april: 1. s. e. påske
Mollerup 9.00 v/ Sunesen.
Søn. 22. juni: 1. s. e. trinitatis
Dragstrup 10.30 m. frokost i konf.stue
Ons. 30. april: Koncert*
Dragstrup 19.30
Søn. 29. juni: 2. s. e. trinitatis
Frøslev 10.30
Tors. 1. maj: Fyraftenssang
Dragstrup 16.30.
Søn. 6. juli: 3. s. e. trinitatis
Outrup 10.30
Søn. 4. maj: 2. s. e. påske
Outrup 19.00 m. nadver:
v/ Mørch-Nielsen m. kaffe og Al-sang
på Mikkelsbakke Refugium
Søn. 13. juli: 4. s. e. trinitatis
Mollerup 10.30
Lør. 10. maj:
Dragstrup 10.00: Konfirmation.
Søn. 11. maj: 3. s. e. påske
Outrup 10.00: Konfirmation.
Side 1
Kirkebladet
Forår 2014
Påsken er en fantastisk højtid. Vi fejrer Jesu sejr
over den evige død! Dette skal disse 2 billeder fra
Frøslev kirke minde os om. Påskeliljerne stod klar
allerede 24. marts og billedet af Jesus på vej op af
graven er fra altertavlens top. Vi er vant til at se
langfredags-illustrationen på alterbilledet, men
ovenover ses det viste opstandelsesbillede!
Søn. 20. juli: 5. s. e. trinitatis
Dragstrup 10.30
Man. 21. juli: Gøglergudstjeneste
Vildsund Marked med musik
v. Iversen Band, Agger.
Hotel Vildsund Strand 19.30 & 21.00
NB: Der er kirkebil til alle gudstjenester i de fire kirker.
Kirkebilen bestilles dagen før
til Frøslev, Mollerup og Outrup hos Karby Taxi på tlf. 9776 2366
til Dragstrup hos Midtmors Taxi på tlf. 9776 7676
Nyt fra menighedsrådet (s. 2-3)
Koncert (s. 4)
Pilgrimsvandring (s. 5)
Klubbernes programmer (s. 6)
Indre Missions program (s. 7)
Filmaften: (s. 7)
Jesperhus Gospel (s. 8)
Konfirmationer (s. 3 & 9)
Dåb & begravelser (s. 10)
Personnøglen. (s. 11)
www.froslev-mors.folkekirken.dk
Side 2
Fra menighedsrådet.
Kirker kalkes, blytag skiftes
og tårnuret får nye tal
Vi skal
behandle
de gamle
godt.
Også de
gamle kirker, vi har
fået ansvaret for.
Kirkerne i Frøslev, Mollerup og
Outrup kalkes udvendigt her i foråret, og menighedsrådet har valgt en
grundig behandling med afrensning
og grunding, så det hvide lag af læsket og kulelagret kalk ikke så let
regner af. I dag arbejder murerne fra
en byggelift ved den slags opgaver.
Men i Outrup skal der stillads omkring koret i flere uger. Det gamle
blytag skal nemlig skiftes.
For tre år siden vurderede sagkyndige, at blytaget helt fra 1920'erne
trængte til udskiftning, provstiudvalget gav en principiel godkendelse af
projektet, og i år er der penge på
budgettet. Sidst på sommeren slipper
kirkebetjenten forhåbentlig for at
tømme de baljer, der står over isoleringen på det gamle kirkeloft.
Michaelsen er en af de to danske blytækkere, som kan udføre arbejdet, og
da firmaet hører hjemme i Hvidbjerg
på Thyholm, tager han de gamle plader med hjem på værkstedet og smelter nye af dem. En lokal tømrer og
murer skal også i arbejde, så vi laver
en tagkonstruktion og et tag, der forhåbentlig kan holde i 100 år. Set i det
perspektiv er en pris på omkring
450.000 kroner vel ikke så afskrækkende.
Uventede udgifter kan man aldrig
undgå. I fjor blev kirkeuret i Frøslev
udskiftet, så de gamle visere helt fra
mellemkrigsårene nu trækkes af et
elektrisk ur, der tilmed er radiostyret.
Da så urskiven fin ud, men i vinter er
det gået hurtigt med nedbrydningen.
Malingen er faldet af zinkpladen, og
nu er urskiven sendt til reparation.
Side 11
Personnøglen
Ansatte
Menighedsråd
Dragstrup-Frøslev-Mollerup-Outrup:
Sognemedhjælper: Arne Silkjær 51 15 95 05
Dåbsklub: Kirsten & Axel Nielsen 97 74 44 97
Kirkesangerafløser: Mette Hald 97 74 46 04
Frøslev-Mollerup-Outrup:
Graver Ejvind Krogh
Gravermedhj. Inga Lise Jensen
29 60 04 02
23 35 75 87
Frøslev:
Organist Vera Wolsgård
Kirkesanger Thomas Erbs
97 71 08 97
23 83 75 91
Mollerup:
Organist Henrik Mørch-Nielsen
Kirkesanger Thomas Erbs
97 76 96 96
23 83 75 91
Outrup:
Organist Henrik Mørch-Nielsen
Kirkesanger Svend Andersen
97 76 96 96
97 76 91 75
Dragstrup:
Organist Annelise R. Sekkelund
Kirkesanger Lizette Gad
Graver Anne Dorthe Riis
25 54 36 67
97 74 19 80
97 74 03 69
Præster:
Sognepræst Peter Albek Noer
23 23 10 34
Elsøvej 250, Frøslev 7900 E-mail: [email protected]
Fast afløser for sognepræsten
på ferie- og fridage (fredage):
Steen Sunesen, knst. i Lødderup.
97 72 18 41
Anders Holmgaard, Majgårdsvej 11 97 74 44 44
Bodil Pedersen, Vestmorsvej 54
97 76 91 53
Carl Skaarup, Vestmorsvej 26
97 74 43 93
Frank Christensen, Mårbækvej 17
97 74 43 17
Line Krog, Mårbækvej 6
97 76 18 96
Monica Thyme, Kjeldgårdsvej 36
22 87 40 30
Niels Bech, Læsbjerg 14
97 74 41 71
Peder Bunk, Dragstrupvej 79
97 74 44 90
Viggo Maigaard, Stenbro 8
97 74 43 72
Peter Noer, Elsøvej 250
23 23 10 34
Desuden deltager medarbejderrepræsentanterne:
Anne Dorthe Riis, Korsbakkevej 3 97 74 03 69
Ejvind Krogh, Elsøvej 159
29 60 04 02
Funktioner med honorar:
Formand:
Anders Holmgaard
Kasserer:
Bodil Pedersen
Kirkeværge: Outrup & Dragstrup:
Peder Bunk
Kirkeværge: Frøslev & Mollerup:
Carl Skaarup
Kontaktperson/Daglig leder
Peter Noer
97 74 44 44
97 76 91 53
97 74 44 90
97 74 43 93
23 23 10 34
Menighedsrådsmøder
Næste møde:
i konfirmandstuen, Elsøvej 250.
Man. 2. juni kl. 19.30
Næste kirkeblad - deadline.
I september var malingen på urskiven
fin. Det melerede var blot genskin fra
en smuk september-himmel.
Fotos: Anders Holmgaard
Kirkebladsudvalget udgøres af Anders Holmgaard og Peter Noer med sidstnævnte
som redaktør og layout-mand.
Bladet trykkes af Kirsten og Henrik Mørch-Nielsen på Mikkelsbakke, Tæbring.
Næste kirkeblad udbringes senest lør. 12. juli 2014.
Har I særlige ønsker til det kirkeblad, bedes I give besked senest man. d. 30. juni
2014 til Peter på tlf. 9774 4034 eller 2323 1034 eller e-mail [email protected]
Side 10
Kirkelige handlinger
Døbte:
Fra menighedsrådet.
Vi får den behandlet
hos en autolakerer, så
malingen ikke skaller
af efter syv år, som
det nu er sket.
Malermester Knud
Erik Jensen i Frøslev
har lovet at male romertallene på skiven
igen. Han bruger
guldbronce på den
sorte baggrund, og
om en måneds tid vil
kirkeuret være som
nyt igen.
AH
Mollerup kirke 19. januar:
Josephine Glintborg Nielsen
Vilsgårdsmark 13
Mollerup kirke 23. marts:
Silas Kristian Pedersen
Elsøvej 116
Sognepark, firkløverets midtpunkt.
Vi glæder os over sogneparken, det
geografiske punkt, hvor alle vore fire
sogne mødes. Det er unikt. Vi vil gerne lave nogle arrangementer der, men
er meget afhængige af vejret. Planen
er derfor i sommer er lave et arr. hvor
der kommer en og fortæller kort om
stedet - og vi sørger for noget kaffe.
Vi indbyder med kort varsel, når
DMI melder godt vejr.
Afdøde
(Folkekirkemedlemmer
- fra pastoratet og/eller
begravet her:)
Outrup kirke 30. december:
Frøslev kirke 22. marts:
Mads Korr Agerholm
Freja Korr Agerholm
Elsøvej 228
Side 3
Arvid Dybdal Thomsen
Dragstrup kirke 28. januar:
Anna Marie Kristiansen
Folkekirkeligt TV på Kanal Midtvest.
Dagligt:
kl. 15.00 - 15.30
Mandag - onsdag: kl. 21.30 - 22.00
Se program på: www.fkg.dk
Konfirmationsdatoer i 2015.
Med den nye skolereform følger også meget usikkerhed mht. konfirmandundervisningen næste år.
Der forhandles forsat mellem kommunen, provstiets præster og skolerne om den tidsmæssige placering af
undervisningen.
Præsten laver informationsbrev i
slutningen af juni, hvor det forventes
at der kan præsenteres en årsplan for
undervisningen.
Kontakt præsten på 2323 1034, hvis
I ikke har fået info-brev 10. juli.
Det forventes, at der bliver konfirmation i alle 4 kirker og på følgende
datoer:
Dragstrup:
lør. 25. april 2015
Outrup:
søn. 26. april 2015
Frøslev:
fre: 1. maj 2015
Mollerup:
søn. 3. maj 2015
Side 4
Koncert 30. april 19.30 i Dragstrup
Vi indbyder til en unik og fantastisk
koncert med den århusianske vokalgruppe Soul Mates. De eneste instrumenter Soul Mates bruger er
deres stemmer, og hvad der ellers
kan fremhæve rytme eller stemning
som fx klap, knips eller et rasleæg.
Deres repertoire spænder vidt inden
for rytmiske genrer som soul, jazz,
Side 9
Konfirmationer
pop og rock, og de er lige begejstrede for klassikere som mindre kendte
eller helt nye numre. Soul Mates
giver nærværende og intense koncerter og nyder at inddrage og underholde sit publikum.
Grib den enestående chance for at
opleve dem på Mors! Fri entré.
Med håb om at alle i sognene vil være med til at
gøre konfirmationsdagene
endnu festligere for
konfirmanderne og deres
familier.
Glyngøre 4. maj kl. 10.00:
Daniel Højriis
Dragstrupvej 77
Dragstrup 10. maj kl. 10.00:
Freja Odgaard Fischer Pedersen
Isabella Bramstrup Christensen
Knud Erik Horsdal
Marc Gade Larsen
Rasmus Bech
Stefan Søe Hansen
Redstedvej 6
Vestermarken 13
Fjordkær 103
Vestermarken 16
Vestermarken 19
Dragstrupvej 117
Tæbring 11. maj kl. 10.00:
Anne Kirstine Suhl
Præstegårdsvej 14
Outrup 11. maj kl. 10.00:
Anne Ringgaard
Frederik Futterup Kristensen
Ole Bach Lynggaard
Rasmus Beck Andersen
Fruergårdsvej 4
Telefonvejen 9
Kjeldgårdsvej 38
TOR Skolevej 37
Vejerslev 11. maj kl. 10.15:
Carsten Bjerregaard
Plantagen 18
Frøslev 16. maj kl. 10.00:
Christina Wulff Olesen
Frederik Bech Noppenau
Jonas Bovbjerg Nørgaard
Kristian Halberg Kristiansen
Laura Emilie Hollænder Jensen
Marianne Sund Poulsen
Markus Krautwald Erbs
Nicoline Korr Sørensen
Peter Hangaard Andersen
Dragstrupvej 87
Elsøvej 253
Frøslevlund 20
Mårbækvej 11
Staghøjvej 37
Staghøjvej 36
Elsøvej 164
Elsøvej 228
Glintborgvej 3
Side 8
Jesperhus Gospel for 15. gang
2. pinsedag - 9. juni 2014
Pilgrim Mors 26. maj - 1. juni:
Side 5
Kl. 10.30:
Familiegudstjeneste i Junglecaféen:
Prædiken: Stefan Jakobsen, Odense.
Musik: Holstebro Lovsangsband m.
bl.a. Daniel Ahlefeldt Bjerregaard.
Desuden medvirker børn fra Ørding
Friskole under ledelse af Lydiah.
Kl. 13-16: Gospelfest i parken:
Udendørs Scene:
13.00: Hans Jørn
Østerby og Gjern
Gospelkids.
14.00: Gospelkoncert med Lydiah
og Klitmøller Gospelkor.
Mød op til gudstjenesten og få billetten til grupperabatpris: 120,-
Se yderligere info: www.jesperhusgospel.dk
Igen i år er der
planlagt en pilgrimsvandring
rundt på Mors.
Det er tredje
gang og i år er
det fra man. 26.
maj til søn. 1.
juni.
TIRSDAG d.
27. maj kl. 9.00
er man ved
Dragstrup kirke.
Derfra går pilgrimsturen med
uret rundt om
Mors.
Se mere på www.pilgrimmors.com og hør nærmere hos
lederen sognepræst Benedicte Tønsberg, Karby.
Side 6
Ældreklubbens program
Vi mødes mandage 14.30 - 16.45 på Frøslev Skole
31. marts. Friskole– og ungdomsskolelærer Erik Fuglsang.
7. april.
I konfirmandstuen. Rejseoplevelser fra Honduras mm.
Filmaften
IM’s Program
”Miraklet i Lourdes”
- åben for alle!
Filmen vises i konfirmandstuen,
Elsøvej 250
mandag 31. marts kl. 19.30-22.00
incl. kaffe og drøftelse.
14. april. Fortælling, sang & musik - v/ efterskolelærer Poul Bak.
21. april. 2. Påskedag. Påskeferie.
29. april. Udflugt?
Alle som har tid og lyst er velkomne!
Pris (inkl. brød, samt kaffe eller te): 25,Henning & Karen Margrete Bæk,
97 74 40 99
Tove & Erik Nørgård
97 74 41 21
Ungdomsarbejdet:
Børneklubben
Spejderhuset på
Hedevej 4, Outrup.
Spejdermøde:
Onsdage kl. 18,30 20,30
Ulvemøde:
Torsdage kl. 18,00 19,30.
Vi ønsker at flest mulig bliver spejdere og
får den gode oplevelse det er. Så hvis du har
lyst til være med er du meget velkommen.
Gruppeleder Jens Martin 21 94 41 34
Ulveleder Rasmus Boll 28 74 18 77
Spejderleder: Tobias Krogh 28 26 10 79
For yderligere info:
facebook: Sydvestmors spejderne
(for 5-10 årige) mødes på
Frøslev skole, Elsøvej 240,
på onsdage i de ulige uger
kl. 15.45 - 17.00
Næste gang 9. april
Ledere: Arne, Kirsten &
Axel Nielsen, Frøslev
4093 5913
Juniorklubben BIKS
mødes i konfirmandstuen,
Elsøvej 250,
på onsdage
kl. 19.00 - 20.30
i de lige uger.
Næste gang 2. april.
Ledere:
Axel Nielsen, Frøslev
4093 5913
Bodil Pedersen, Outrup
2264 0193
Filmen handler om pigen Christine
der har sclerose. Hun er lænket til
en kørestol. For dog at opleve noget
melder hun sig til en udflugt til et af
katolicismens helligste steder Lourdes i Frankrig.
Christine praktiserer ikke aktiv kristen tro - og er mest taget med for at
møde andre mennesker.
Men så sker miraklet - Christine bliver rørt af det hellige.
Det er en interessant film om tro og
mirakler.
Hvordan forholder vi os til mirakler?
Filmen siger, at det største mirakel
måske er at Gud kan røre vore hjerter, så vi tror på ham.
Filmen varer 99 min. og vi kan fint
nå kaffe og drøftelse mm. inden vi
slutter kl. 22.00
Side 7
Tors. 27. mart kl. 19.30.
Bibelstudier
Hos Kirsten & Axel, Elsøvej 173
Uge 15: IM-Mors kredsen arrangerer
møderække rundt på Mors
m. Arne Nørgaard.
Man. 7. april kl. 19.30 i Lødderup konfirmandstue, Indmarken 4.
Tirs. 8. april kl. 19.30 i Frøslev
konfirmandstue, Elsøvej 250.
Ons. 9. april kl. 19.30
Redsted Kirkehus, Vindbakken 16.
Tors. 10. april kl. 19.30
Sejerslev sognehus.
Fre. 11. april kl. 19.30
Ørding Missionshus.
Lør. 12. april kl. 19.30
Nykøbing Missionshus.
Tors. 24. april kl. 19.30.
Bibelstudier
Hos Kirsten & Henrik, Mikkelbakke 19
Tors. 8. maj kl. 19.30. Kredsmøde
i Nykøbing Missionshus v. Generalsekretær i KLF Mikael Arndt Laursen.
Tors. 22. maj kl. 19.30.
Bibelstudier
Hos Bodil & Keld, Vestmorsvej 54
Fre. 20. - søn. 22. juni
Indre Missions Årsmødefestival på
Mørkholt Strand Camping.
Kontakt: Bodil Pedersen 9776 9153