Fokus: - Dagplejen

Auktion over indkommende sponsorgaver afholdes dels som en net-auktion primo januar
måned, dels som en fysisk auktion den 1. februar i klubhuset, i stil med tidligere år. Små
gaver sælges via en fælles salgsbod.
Husk
 Sponsorgaver skal indleveres så tidligt som muligt på kontoret.
 Send en mail til [email protected] med et foto af gaven (jpg-fil), en mindstepris, en
kort overskrift og en beskrivelse på max 500 tegn.
 Både gaver og kontrakter skal afleveres senest tirsdag den 27. januar 2015 på kontoret.
Net-auktionen (NYT i 2015)
Valg af mindstepris er vigtig. Gaverne sælges den 30. januar 2015, kl. 23.59 til højeste pris over
mindstepris.
Hvis der ikke er kommet et bud på gaven, som ligger over mindstepris, vil gaven blive sat til
salg på den fysiske auktion i klubhuset den 1. februar.
Den fysiske auktion
Den fysiske auktion afholdes i klubhuset søndag d. 1. februar kl. 16.00-17.30. Her er der ingen
mindstepriser.
Salgsbod med små sponsorgaver
Ligesom tidligere år samles de små sponsorgaver og sælges særskilt. Indtægt heraf går direkte
til afholdelse af træningslejr i Hirtshals i påsken 2015.
Små gaver er gaver, som vurderes at have en skønnet værdi på cirka 20-100 kr. I år åbner vi i
ugen op til sponsorstævnet en salgsbod i undervisningsafdelingens træningstider, hvor vi
sælger de små gaver.
Sponsorgaver kan afleveres i klubbens kontor på følgende dage:
Fredag den 9. januar kl. 18-19 samt lørdag den 10. januar kl. 8-10
Fredag den 16. januar kl. 18-19 samt lørdag den 17. januar kl. 8-10
Fredag den 23. januar kl. 18-19 samt lørdag den 24. januar kl. 8-10
Tirsdag den 27. januar kl. 18-19.30
Sponsorkontrakter afleveres i klubkontorets postkasse.