Klik her

JØBY
Skole-Snak
Infoblad
11.- 13/14
Kære forældre
Så venter påskeferien forude, og derfor kommer den tredje udgave af dette års skolesnak. Jeg vil
skrive lidt om, hvad vi har været optaget af på skolen, og hvad der sker i resten af skoleåret.
For at starte med det aktuelle, så havde vi mandag d. 7. april generalforsamling, hvor ledelsen og
formand for samarbejdsrådet i fællesskab aflagde årsberetning. Vi fortalte om de omvæltninger,
som år 2013 har været fuld af. Vi kom bl.a. ind på renovering af skolen, der blev færdig juli 2013.
Resultatet af denne proces kan vi være meget tilfredse med, trods de gener en
renoveringsproces naturligvis medfører.
Derudover nævnte vi også ledelsesskiftet på skolen, idet jeg jo blev ansat i november og Sandra
Mikkelsen startede 1. februar. Jeg kan på vegne af os begge sige, at vi er blevet fantastisk godt
modtaget, hvilket er medvirkende til, at vi hver dag kommer glade på arbejdet : )
Også på personalesiden har der været mange nye mennesker på skole, som børnene har skullet
forholde sig til. Det er nemlig vore vikarer, der er trådt til, når børnenes faste lærere har været
fraværende. De har ydet en stor indsats - tak for det : )
Fastelavnsfesten i år var festlig. 1.-3. kl var her på skolen - og 4.-6. kl. var i Kühlhaus.
Jørgensby-Skolen
Schulgang 2-6
24943 Flensburg
Kontakt:
[email protected]
www.joeby.de
JØBY- kommende
aktiviteter
April: Torsdag d. 17. april er sidste
skoledag inden påskeferien. Skolestart
igen d. 5. maj. Børnene starter og
slutter til normal tid denne dag.
Påskeafslutning i Johanneskirke for alle
elever kl. 9.00.
Maj:
5. maj – koncert i skolens gymnastiksal
v/ Sdj. Symfoniorkester.
Kl. 60 - lejrskole: 12.-16. maj
1. kl. -14.-16. maj
22. maj fra kl. 15.30 – 18.30 Sommerfest
Juni:
4. kl - lejrskole: 23.-27.juni
6.b – lejrskole : 30. juni – 4. juli
Juli:
2. kl.-lejrskole 7.juli-10.juli
7. juli forældremøde for de kommende
1. klasser.
Ca. 28 meget engagerede forældre deltog i generalforsamlingen. Det var dejligt at opleve – og
endnu mere positivt var det ( og jeg må sige, det er første gang, i de 12 år, hvor jeg har været
leder) at der har været kampvalg om at komme ind i en skolebestyrelse . Det tyder rigtig godt for
de kommende 3 år.
Jeg glæder mig til samarbejdet. – De valgte blev: Matthias
Maul-Nielsen,
Wolf Semm, Tobias Jordt, Jens-Søren Jess, Christina Jensen, Katrin Storsberg,
Dorthe Böhm
suppleant: Nicole Beth og Frank Wittenburg
Valg til Fællesrådet.
Matthias Maul-Nielsen
Ritwa Stahl
Jens-Søren Jess
Lena Demant
Wolf Semm
Tobias Jordt
Anna Löwe
Dorthe Böhm
Ulla har en lille bøn til jer. Husk ALTID at meddele , når I får nyt telefonnummer.
Fredag d. 11. april havde vi traditionen tro forårssang sammen med Hohlwegschule. Det var
hyggeligt, og vi sætter pris på disse små sammenkomster med vores nærmeste nabo.
Vedr. elevfravær. Garnet Kothe og jeg har fokus på forebyggende indsats i forhold til elevernes
tilstedeværelse i undervisningen. Derfor er jeg opmærksom på, at antallet af fraværsdage
mindskes mest muligt. Så I som forældre også kan følge med, sender jeg jer et brev, hvis jeres
barn har over 10 fraværsdage.
Jeg er blevet spurgt, om vi skal have heldagsskolen i kommende skoleår? Det skal vi IKKE.
Fællesskolerne er gået i gang med at indføre heldagsskolen, men grundskolerne bliver i første
omgang ikke berørt af denne ændring.
Nogle forældre har henvendt sig til os vedr. forældreintra. Lærerne er ved at tage skoleintra, som
er et elektronisk kommunikationsplatform, i brug. På et senere tidspunkt i 2015 påtænker vi at
tilkøbe forældreintra. Det bliver derfor endnu lettere for jer at følge med i børnenes skolegang og
kommunikationsvejen bliver væsentlig kortere.
jer alle en god påskeferie og på gensyn d. 5. maj.
Hvis I har nogle spørgsmål, eller der foregår noget på skolen, der undrer jer,- så er I altid
velkomne til at kontakte lærerne eller os på kontoret.
Mange hilsner
Sølvi J. Koch
Skoleleder