Aflevering af opgave........

TRÆNINGSPROGRAMMET
TEORI 2 ORGANISATION: 2013 - 2014
Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen
Formålet med 2. års organisationsteorikursus er at:
•
•
•
•
•
Give kandidaterne kendskab til det teoretiske grundlag for den psykodynamiske
organisationspsykologi.
Gennemgå den åbne systemteoris vigtigste begreber og teoretiske ansatser med vægt
på dynamisk organisationsforståelse og ledelse.
Gennemgå centrale fænomener til forståelse af forhold mellem individ-gruppeorganisation og omgivelser.
Tilføre viden om de vigtigste principper, som anvendes i Tavistockmodellen,
grupperelationsmetoden som supplement til gruppeanalysens forståelse af individ og
grupper i organisationer.
Tilføre kandidaterne forståelse af rollebegrebet og dets anvendelse i supervision,
arbejdslivet og i egen udvikling.
Undervisningsform:
Seminarmodel som indebærer selvstudium og diskussion i teorigrupper, hvor deltagerne på
skift fremlægger fra litteraturlisten. Alle teorigrupper ledes af en af uddannelsens lærere.
Derudover 4 forelæsninger årligt med efterfølgende diskussion.
Træningskandidater på 1. års organisationslinie deltager ikke i teorigruppen for
organisationslinien, men følger hele året teoripensum for 1. år.
Træningskandidater på 2. og 3. års organisationslinie gennemgår 2. års litteratur i 2013 2014.
IGA Aarhus, Træningsprogrammet: Teori 2 - organisationslinjen
Opdateret den 17. juli 2013
Side 2 af 5
Grundbøger
Obligatorisk:
Heinskou T, Visholm S (2004) (red.): Psykodynamisk organisationspsykologi – på arbejde
under overfladen. Hans Reitzels Forlag.
Bonnerup B, Hasselager A (2008): Gruppen på arbejde – organisationspsykologi i praksis.
Hans Reitzels Forlag.
Anbefalede:
Group Relations Reader 1 og 2 (1975), redigeret af Arthur D. Colman og Harold Bexton, An
A.K.Rice Institute Series. Colman AD, Bexton H. (red.): Group Relations Reader 1 og 2, An
A.K.Rice Institute Series.
Obholzer A, Roberts VZ (2003) (red.): Det ubevidste på arbejde – fra arbejdspres til
arbejdsglæde, Psykologisk Forlag A/S.
Hirschhorn L (1993): The Workplace within. Psychodynamics of Organizational Life, MIT
Press.
Hirschhorn L (2003): Autoritetsrelationen i nye sammenhænge, Hans Reitzels forlag, DK.
Armstrong D ( R.French, ed.) (2005): Organization in the Mind. Karnac.
Kernberg O (1998): Ideology, Conflict and Leadership in Groups and Organisations Yale
University Press, New Haven and London.
Nitsun M (1996): The Antigroup: Destructive forces in the group and their creative potential.
Routledge, London and New York.
Klein E, Gabelnick F, Herr P (1998): The Psychodynamics of Leadership, Psychosocial Press,
Madison.
Talamo PB, Borgogno F, Merciai SA (1997): Bion´s Legacy to Groups, Karnac Books.
Gabriel Y (1999): Organizations in Depth. The Psychoanalysis of Organizations. SAGA
Publications,
Huffington et. al. (red) (2004): Working below the surface. The emotional life of contemporary
organizations. London: Karnac.
Heinskou T, Visholm S (red.): Psykodynamisk organisationspsykologi Bind II – På mere
arbejde under overfladen. Hans Reitzels Forlag 2011.
Til hver teorisession vil der være gennemgang af supplerende litteratur.
IGA Aarhus, Træningsprogrammet: Teori 2 – organisationslinjen
Opdateret den 17. juli 2013
Side 3 af 5
Litteraturliste til organisationsteorigruppen
Der er organisationsteori følgende teorigange: Teori 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 16
og 17
O-Teori 1
Systemperspektivet, grupperelation og gruppeanalyse
03.09.13
Bonnerup B, Hasselager A (2008): Gruppen på arbejde –
organisationspsykologi i praksis. Kapitel 2, Hans Reitzels Forlag.
Miller EJ og Rice AK (1975): Selections from: Systems of Organisations,
kap.5, Group Relations Reader 1, redigeret af Arthur D. Colman og Harold
Bexton, An A.K. Rice Institute Series.
Baggrund
Roberts VZ (2003): Organisering af arbejde – Bidrag fra åben systemteori
Kap. 3 i Obholzer A, Roberts VZ (red.): Det ubevidste på arbejde – fra
arbejdspres til arbejdsglæde, Psykologisk Forlag A/S.
O-Teori 2
17.09.13
Intergruppeperspektivet og Tavistock-metoden
Bonnerup B, Hasselager A (2008): Gruppen på arbejde –
organisationspsykologi i praksis. Hans Reitzels Forlag. Kap 4. Praksisfeltet
grupper.
Lading Å H & Jørgensen B (red.): Grupper – om kollektivets bevidste og
ubevidste dynamikker. Frydenlund 2010. Forskellige aspekter af gruppers
dynamik s. 15-44.
O-Teori 3
Intergruppedynamik
08.10.13
Visholm S (2004): Intergruppedynamik. Kap.7 i Psykodynamisk
organisationspsykologi – på arbejde under overfladen. Red. Af Torben
Heinskou og Steen Visholm. Hans Reitzels Forlag.
Moylan D (2003): Faren for at blive smittet – Projektive
identifikationsprocesser i institutioner. Kap. 5 i Obholzer A & Roberts VZ (red.):
Det ubevidste på arbejde – fra arbejdspres til arbejdsglæde, Psykologisk
Forlag A/S.
Roberts VZ (2003): Konflikt og samarbejde – At håndtere
intergrupperelationer. Kap. 20 i Obholzer, A. og Roberts, V.Z. (red.): Det
ubevidste på arbejde – fra arbejdspres til arbejdsglæde, Psykologisk Forlag
A/S.
IGA Aarhus, Træningsprogrammet: Teori 2 – organisationslinjen
Opdateret den 17. juli 2013
Side 4 af 5
O-Teori 4
05.11.13
Roller og identitet
Shapiro ER & Carr AW (1991): The Interpretive Stance, kap. 6 i Lost in
Familiar Places, Yale University Press, New Haven & London.
Jakobsen P (2004): Rolle og person. Kap. 6 i Psykodynamisk
organisationspsykologi – på arbejde under overfladen. Red. Af Torben
Heinskou og Steen Visholm. Hans Reitzels Forlag.
Teoretisk opgave + artikel.
O-Teori 5
21.01.14
Rolleanalyse
Borwick I (2006): Organizational Role Analysis: managing strategic change in
business settings. Kap. 1 I Newton, John; Long, Susan; Sievers, Burkard (ed):
Coaching In-Depth: The organizational Role Analysis Approach. London, New
York: Karnac.
Reed B, Bazalgette J (2006): Organizational Role Analysis at the Grubb
Institute of Behavioural Studies: origins and development. Kap. 3 i Newton,
John; Long, Susan; Sievers, Burkard (ed): Coaching In-Depth: The
organizational Role Analysis Approach. London, New York: Karnac.
O-Teori 6
04.02.14
Autoritet, magt og lederskab
Obholzer A (2003): Autoritet, magt og lederskab. Kap 4 i Obholzer A &
Roberts VZ (red.):Det ubevidste på arbejde – fra arbejdspres til arbejdsglæde,
Psykologisk Forlag A/S.
Hirschhorn L (2003): Autoritetsrelationen I nye sammenhænge –
personligheden på arbejde, Indledning: Bag om den moderne organisation,
Hans Reitzel.
Baggrund
Visholm S (2004): Autoritetsrelationen. Kap. 5 i Psykodynamisk
organisationspsykologi – på arbejde under overfladen. Red. Af Torben
Heinskou og Steen Visholm. Hans Reitzels Forlag.
IGA Aarhus, Træningsprogrammet: Teori 2 – organisationslinjen
Opdateret den 17. juli 2013
Side 5 af 5
O-Teori 7
25.03.14
Arbejdsgrupper og familiegrupper
Visholm S (2010): Familien som gruppe – familien i gruppen- familien og
gruppen s. 269-291 i Lading, Åse Høgsbro & Jørgensen, Bent (red.): Grupper
– om kollektivets bevidste og ubevidste dynamikker. Frydenlund.
Shapiro ER & Carr AW (1991): From the Family to Larger Organizations, kap.
5 i Lost in Familiar Places, Places, Yale University Press, New Haven &
London.
Mosse J & Roberts VZ (2003): At finde sin plads. Kap 16 i Obholzer A &
Roberts VZ (red.): Det ubevidste på arbejde – fra arbejdspres til arbejdsglæde,
Psykologisk Forlag A/S.
O-Teori 8
03.06.14
Konsultation i grupper og organisationer
Hirschhorn L, Gilmore TN (2004): Working in retreats: learning from the group
relations tradition: Stapley & Stein (Eds.): Experiential Learning in
Organizations. Applications of the Tavistock Group Relations Approach.
London: Karnac.. S. 85-100.
Noumair D A (2013): Cultural revelations: Shining a Light on Organizational
Dynamics. S. 153-176. International Journal of Group Psychotherapy, 63 (2).
O-Teori 9
17.06.14
Metoder, dokumentation og evaluering
Clulow C (2003): Balancen imellem omsorg og kontrol – at fremme udviklingen
af sunde organisationer med udgangspunkt i supervisionsforholdet. Kap. 19 i
Obholzer, A. og Roberts, V.Z. (red.): Det ubevidste på arbejde – fra
arbejdspres til arbejdsglæde, Psykologisk Forlag.
Stagis K (2011), Psykodynamisk konsulentarbejde i organisationer. Kap 10 i i
Psykodynamisk Organisationspsykologi Bind II, På mere arbejde under
overfladen. . Red. Af Torben Heinskou og Steen Visholm. Hans Reitzels
Forlag.
Moldt C & Heinskou T (2011), Evaluering og dokumentation –
psykodynamiske og systemteoretiske perspektiver. Kap. 14 i Psykodynamisk
Organisationspsykologi Bind II, På mere arbejde under overfladen. . Red. Af
Torben Heinskou og Steen Visholm. Hans Reitzels Forlag.
Evaluering af organisationsteorigruppen
IGA Aarhus, Træningsprogrammet: Teori 2 – organisationslinjen
Opdateret den 17. juli 2013