Nyhedsliste 2013 september 2

Vestfynsk Hjemstavn. Forfatterregister 1931-2012
Forfatter
Titel el. del af titel
Emne
Område
Abild, Carsten
Ahrnkiel, Arne Christian
Albrechtslund, Erik
Andersen, Aksel
Andersen, Aksel
Andersen, Arnold
Andersen, Arvid
Andersen, Arvid
Andersen, Arvid
Andersen, Arvid
Andersen, Carl
Andersen, Edel
Andersen, Edvard
Andersen, Ejler
Andersen, Ejler
Andersen, Evald
Andersen, Evald
Andersen, Evald
Andersen, Evald
Andersen, Evald
Andersen, Evald
Andersen, Evald
Andersen, Evald
Andersen, Evald
Andersen, Evald
Andersen, Evald
Andersen, Evald
Andersen, Evald
Broindvielse på Vestfyns Hjemstavnsgård
Fortællinger af Laura Jørgine Ahrnkiel
Fremad karle
Mennesker fra min barndoms Ørsted G…
Gårde og huse fra min barndoms Ørsted …
En husmand fortæller
Sortebro
Pilebakken
Hymne til Fyn
Togfart over Fyn
Stormfloden (13. nov. 1972)
Til Gummerup Bylaug den 12. juni 1998
Køng-ur med historie
Nyfæste
Hjemme i Holte. Erindringer fra 1930'erne og ….
"Et mindesmærke for hunde"
Mikkel Kristiansen og hans optegnelser ...
Bidrag til Frøbjerg Bavnehøjs historie….
Træk af Brahesholms historie
Digterpræsten Christian Richardt i Ørsted
Om datidens skoler i Sandager og Holevad..
Skydebjerg Vandmølle
Vejrvarsler fra 1591 (P. Jacobsen Flemløse)
Kirkekøer på Vestfyn
Wilhelmsborg ... og hoveriet til Ruggaard
Brende Vandmølle
En helvedesmaskine på Vestfyn
Fauerskov Vandmølle
Bro
Erindringer
Krig, 1848-50
Erindringer
Erindringer
Husmandsliv
Digt, ballade
Pilebakken
Digt
Digt
Digt
Digt
Køngklokke
Nyfæste
Erindringer / besættelsestid
Hundekirkegård
Dialekt
Frøbjerg
Brahesholm
Christian Richard
Skole
Møller
Vejrvarsler
Kirker
Vilhelmsborg
Møller
Rutebilkørsel
Møller
Hjemstavnsgården
Ådalen, Hønselaget
Sønderjylland
Ørsted
Ørsted
Nårup og Røjle
Høgsholt
Tommerup
Fyn
Fyn
DK
Gummerup
Fåborg
Årup
Holte, Køng S.
Ørsted
Ørsted
Frøbjerg
Brahesholm
Ørsted
Sandager/Holevad
Skydebjerg
Generelt
Vestfyn
Skydebjerg
Tanderup Sogn
Vestfyn
Faurskov
År
1998
1997
1998
2010
2011
1990
1936
1941
1945
1948
1972
1998
1985
1999
2012
1993
1998
2000
2000
2001
2002
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2005
Side Årg.
10
76
60
17
27
33
1
1
1
1
196
9
65
46
28
85
30
35
60
39
40
41
75
83
13
21
61
7
68
67
68
80
81
60
6
11
15
18
42
68
55
69
82
63
68
70
70
71
72
73
73
73
74
74
74
75
Vestfynsk Hjemstavn. Forfatterregister 1931-2012
Forfatter
Titel el. del af titel
Emne
Område
Andersen, Evald
Andersen, Evald
Andersen, Evald
Andersen, Evald
Andersen, Evald
Andersen, Evald
Andersen, Evald
Andersen, Evald
Andersen, Evald
Andersen, Evald
Andersen, Evald
Andersen, Evald
Andersen, Evald
Andersen, Gunner
Andersen, Gunner
Andersen, H. Juhl
Andersen, H. Peder
Andersen, Niels
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Skydebjerg - en gammel by
Krengerup - stridens æble
De skrækkelige sommergilder i Kerte
Puge Vandmølle
Kommer hid
Den indespærrede jomfru på Brahesholm
Fest og gøgl i det gamle Assens
Rasmus Nyerup
Drømmen om guld og grønne skove
Brudt ægteskabsløfte i 1725
Hagenskov vandmølle
Milestenene ved Brahesborg
Da Niels Ryberg brød Hagenskov vandmølle ned ..
Barndomsminder
- om julen derhjemme i Holte
Tubær'kler
Flemløse by før branden 1883, (v. A. Brink)
Sarup-pladsen
Landmålergården
Hjemstavnsrøgt og Hjemstavnsgård
Hjemstavnsgårdens sange
En brandtaksation over Landmål.g.
Stubmøller på Fyn
Dåbskjolen fra Søllested Præsteg..
Hjemstavnsarkivet på Vestfyns Hj.
Vestfyns Hjemstavnsfore. 1935-36
Vestfyns Hjemstavnsfore. 1936-37
Dyssen i Skoven
Skydebjerg
Krengerup
Gilder
Møller
Peter Willemoes
Charlotte Louise Munk
Gøgl
Rasmus Nyerup (250 år)
Guldhesten fra Hagenskov
Retssag
Møller
Milesten
Møller, retssag, 1767-68
Erindringer
Erindringer
Fynsk fortælling
Flemløse
Sarup, arkæologi
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Digt, sange
Brandtaksation, 1828
Møller
Dåbskjole
Arkiv
Årets gang 1935-36
Årets gang 1936-37
Digt
Skydebjerg
Krengerup
Kerte
Barløse S.
Assens
Brahesholm
Assens
Nyrup/Kbh.
Hagenskov
Vedtofte
Hagenskov
Brahesborg, Gamtofte S.
Frederiksgave, Sønderby S
Holte
Holte
Fyn
Flemløse
Sarup
Gummerup
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Fyn
Søllested/Søgård
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
(Damsbo?)
År
2005
2006
2006
2007
2008
2008
2008
2009
2009
2010
2011
2012
2012
1993
1999
1993
1962
1982
1931
1932
1932
1933
1933
1934
1935
1936
1937
1937
Side Årg.
58
13
33
48
7
37
84
10
59
60
40
46
73
27
66
82
24
121
1
1
11
3
7
3
3
14
1
12
75
76
76
77
78
78
78
79
79
80
81
82
82
63
69
63
32
52
1
2
2
3
3
4
5
6
7
7
Vestfynsk Hjemstavn. Forfatterregister 1931-2012
Forfatter
Titel el. del af titel
Emne
Område
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Brændholt Bjærg
Vestfyns Hjemstavnsfore. 1937-38
Vestfyns Hjemstavnsfore. 1938-39
De fynske Haver
Vestfyns Hjemstavnsfore. 1939-40
Krengerup og dens fynske Bygmester
Det fynske Land
Vestfyns Hjemstavnsfore. 1940-41
Frøbjærg Bavnehøj
Vestfyns Hjemstavnsfore. 1941-42
Flemløsestenen
Ungdom og hjemstavn, foredrag
Marius Jensen (To Hjemstavnsm.)
Holger Bisgaard (To hjemstavnsm.)
Vestfyns Hjemstavnsfore. 1942-43
Sangen om Vestfyn
Det 22. danske hjemstavnsstævne
Vestfyns Hjemstavnsfore. 1943-44
Helnæsstenen
Vestfyns Hjemstavnsfore. 1944-45
Hjemstavnsgårdens aander
Sankt Knuds Sten
Fra Kerte sogn
Vestfyns Hjemstavnsfore. 1945-46
Sommerfesten 21. Juli 1946
Paa Brændholts Bjærg
H.C. Frydendal (Jyden der blev hj..)
Fra Kerte sogn II
Brændholt Bjerg
Årets gang 1937-38
Årets gang 1938-39
Digt, sang
Årets gang 1939-40
Krengerup
Fyn
Årets gang 1940-41
Frøbjerg
Årets gang 1941-42
Runesten
Hjemstavn
Mindeord
Mindeord
Årets gang 1942-43
Digt, sang
Hjemstavn
Årets gang 1943-44
Runesten
Årets gang 1944-45
Digt, prolog
Sagn
Kerte, natur
Årets gang 1945-46
Fest
Digt
Mindeord
Kerte, sagn
Tommerup
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Fyn
Hjemstavnsgården
Krengerup
Fyn
Hjemstavnsgården
Frøbjerg
Hjemstavnsgården
Flemløse
Hjemstavnsgården
Glamsbjerg
Glamsbjerg
Hjemstavnsgården
Vestfyn
Køng Højskole
Hjemstavnsgården
Helnæs
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Gribsvad
Kerte
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Brændholt Bjerg
Fyn
Kerte
År
1938
1938
1939
1939
1940
1940
1941
1941
1942
1942
1943
1943
1943
1943
1943
1944
1944
1944
1945
1945
1946
1946
1946
1946
1946
1947
1947
1947
Side Årg.
1
15
1
3
1
5
5
14
1
14
1
9
12
14
15
1
11
15
12
23
1
5
11
13
15
1
9
12
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
15
15
16
16
16
16
16
17
17
17
Vestfynsk Hjemstavn. Forfatterregister 1931-2012
Forfatter
Titel el. del af titel
Emne
Område
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Vestfyns Hjemstavnsfore. 1946-47
Offer Jensen
Sommerfesten den 6. Juli 1947
Hans P. Lunde
Sommerfesten 1948
Vestfyns Hjemstavnsfore. 1947-48
Hans P. Lundes 90 Årsdag
Sommerfesten 1949
Vestfyns Hjemstavnsfore. 1948-49
Naturskønne steder paa Tommerup...
Tre jyske sognebøger
Vestfyns Hjemstavnsfore. 1949-50
Lidt om stenter
Vestfyns Hjemstavnsfore. 1950-51
Sommerfesterne 1950 og 51
Christoffer Sørensen
Vestfyns Hjemstavnsfore. 1951-52
Sommerfesten 1952
E. Stolberg-Rohr
Vestfyns Hjemstavnsfore. 1952-53
En vedtægt for Tommerup bylav af 1856
Kend din egn - kend dit land
Vestfyns Hjemstavnsfore. 1953-54
Ambrosius Stub
Vestfyns Hjemstavnsfore. 1954-55
Omkring Hjemstavnsgårdens tilblivelse
En stente fredes
Vestfyns Hjemstavnsfore. 1955-56
Årets gang 1946-47
Mindeord
Fest
Dialekt/digter (1859Fest
Årets gang 1947-48
Digt, dialekt
Fest
Årets gang 1948-49
Natur, færdselsret
Jylland, bøger
Årets gang 1949-50
Stenter
Årets gang 1950-51
Fest
Mindeord
Årets gang 1951-52
Fest
Mindeord
Årets gang 1952-53
Bylav
Bogomtale, Traps Danm.
Årets gang 1953-54
Digt
Årets gang 1954-55
Jubilæum, 25 år, foredrag
Stenter
Årets gang 1955-56
Hjemstavnsgården
Flemløse sogn
Hjemstavnsgården
Fyn
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Fyn
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Tommerup
Jylland
Hjemstavnsgården
Vestfyn
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Gummerup
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Glamsbjerg
Hjemstavnsgården
Tommerup
DK
Hjemstavnsgården
Ukendt
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Højbjerggård, Køng S.
Hjemstavnsgården
År
1947
1947
1947
1948
1948
1948
1949
1949
1949
1950
1950
1950
1951
1951
1951
1952
1952
1952
1953
1953
1954
1954
1954
1955
1955
1956
1956
1956
Side Årg.
13
15
15
1
21
22
3
23
23
28
29
31
16
21
23
25
29
31
60
63
67
92
103
107
138
143
161
187
17
17
17
18
18
18
19
19
19
20
20
20
21
21
21
22
22
22
23
23
24
24
24
25
25
26
26
26
Vestfynsk Hjemstavn. Forfatterregister 1931-2012
Forfatter
Titel el. del af titel
Emne
Område
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Andersen, Olaf
Askholm, R.
Assarsson, Gitte
Assarsson, Gitte (v/)
Assens Amts Avis 1892
Assens Amts Avis 1908
Assens Avis
Assens Avis
Sommerfesten 1956
Præsten P.A. Holm, i Gamtofte ..... poet
Fyn i Traps Danmark
Vestfyns Hjemstavnsfore. 1956-57
Niels Aage Rasmussen
Sommerfesten 1958
Vestfyns Hjemstavnsfore. 1957-58
Rasmus Nyerup ((Oldnordisk Museums..))
Vestfyns Hjemstavnsfore. 1959-60
Maler Chr. Hansen
Vestfyns Hjemstavnsfore. 1960-61
Bogtrykker M. Hansen
Marie Eg Larsen, II
Om naturfredning
Bygmester Marius Jensen
Omkring Vestfyns Turistforening
Sommerskyer
Landmålergården (1931)
Hjemstavnsrøgt og Hjemstavnsgård, (fra -32)
Om Carl Nielsen
Gårdens Sang 1932
Den kloge mand i Køng Højrup
Indlad jer aldrig på en retssag
Alfabetiks forfatterregister 1931-2001
Jul i Aarup (v/Evald Andersen)
Kronprinseparret på Klapjagt paa Baagø
"Sølvbryllupsfest", artikel fra 1867
25 års jubilæum på Krengerup i 1876
Fest
Personer
Bogomtale, Traps Danm.
Årets gang 1956-57
Mindeord
Fest
Årets gang 1957-58
Personer
Årets gang 1959-60
Mindeord
Årets gang 1960-61
Personer
Mindeord
Naturfredning
Mindeord
Turistforening
Digt
Museum
Hjemstavnsgården
Digt
Jubilæumsskrift 75 år
Kloge mænd og koner
Retssag/krybskytteri
Register, Vestfynsk Hjemstavn
Jul
Kongeligt besøg
Sølvbryllup, grev Rantzau
Krengerup
Hjemstavnsgården
Gamtofte
Fyn
Hjemstavnsgården
Ståby, Broby
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Nyrup
Hjemstavnsgården
Gummerup
Hjemstavnsgården
Glamsdalen, Køng s.
Glamsbjerg
Øerne
Dole, Køng s.
Vestfyn
Generelt
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Nr. Lyndelse
Hjemstavnsgården
Køng Højrup
Søgård - Køng sogn
Vestfyn
Aarup
Bogø
Krengerup/Frederiksl.
Krengerup
År
1956
1957
1957
1957
1958
1958
1958
1959
1960
1961
1961
1962
1962
1962
1964
1964
1965
1996
2000
2006
2005/jub
1935
1998
2002
2007
2011
1999
2007
Side Årg.
188
220
230
235
269
272
274
279
382
422
427
3
41
44
138
141
147
83
77
51
70
11
44
103
7
7
69
30
26
27
27
27
28
28
28
29
30
31
31
32
32
32
34
34
35
66
70
76
5
68
72
77
81
69
77
Vestfynsk Hjemstavn. Forfatterregister 1931-2012
Forfatter
Titel el. del af titel
Emne
Balle, H.H.
Et gammelt bybillede fra Ebberup
Byen Ebberup
Balle, H.H.
Niels Mortensen, egnshistoriker
Mindeord
Balle, H.H.
Lars Boe-Thomsen
Mindeord
Balle, Hans
Vestfynske Minder fra krigen 1848-49..
Krig, (3-års), erindr.
Balle, Hans
Vestfynske Minder fra krigen 1848-49..II
Krig, (3-års), erindr.
Balle, Hans
Hans Hansen (Præsten og slægtsforsk....)
Mindeord
Balle, Hans H.
Øksnebjerg Mølle i 100 Aar
Møller
Balle, Hans H.
Olaf Skov
Mindeord
Balslev, Oluf
I Tre-Års-Krigens Skygge
Krig, tre-års.. (breve)
Balslev, Oluf
I Tre-Års-Krigens Skygge
Krig, tre-års.. (breve)
Balslev, P.R.
V.P. Seidelin ... (Hvad de gamle fortæller)
Personer
Balslev, P.R.
Guds ord det er vort arvegods
Tro, alterbog
Banke, Jørgen
Vestfyn
Digt/dialekt
Basse, Niels
Præsteindberetn. Sønderbye Sogn
Præsteindberetning, 1755
Beck, Kristen
Fyn
Digt
Berg, Julius
Gården Frøbjerglunds brand 1848
Brand
Berlinske Tidende
Jul på Flenstofte
Jul
Berthelsen, L.
Præsteindberetning, Assens, vedr. Kærum
Præsteindberetning, 1755
Bestyrelsen for Hjemstavnf.
Udtalelse. Ændring i museumsloven
Museumslov
Hvad slægtsforskning kan føre til
Retssag/tyveri
Bjørgmose, Else og Niels
Bjørgmose, Rasmus
Sydvestfyns glemte købing
Stednavne
En pige med stærke tænder og sang af nat om sin …Karen Hildebrandt, digterinde
Bjørgmose, Rasmus
Blangstrup Christensen, Hans Hovedet på Verninge kirke
Granithoved
Boe, Lars Andersen
Et mindedigt fra treaars-krigens tid
Digt, v. L. Boe-Thomsen
Boe-Thomsen, L.
Bogården på Helnæs
Gårde
Boe-Thomsen, L.
Den gamle smedie
Smede
Borring, Erna Lund og Rask, Sve Om et skab fra Vedtofte og dets ejere
Skab
Brink, A.
Skonnertbriggen "Voldtofte"
Skib
Område
Ebberup
Kærum
Assens
Kærum
Sønderjylland
Gamtofte, Kohaugegå.
Øksnebjerg
Ukendt
Smejrup/Sønderjy..
Sønderjylland
Dreslette
Generelt
Vestfyn
Sønderby
Fyn
Frøbjerg
Flenstofte
Kærum
Hjemstavnsgården
Gummerup
Køng
Gummerup Linie
Verninge
Helnæs, Bogården
Helnæs
Generelt
Vedtofte
Voldtofte
År
1961
1961
1974
1950
1951
1952
1959
1975
1977
1978
1963
1969
1967
1965
2009
1998
2006
1965
2011
1991
1994
2012
1990
1961
1952
1960
1998
1955
Side Årg.
404
424
8
22
9
13
287
53
149
201
64
51
243
180
36
22
7
182
79
35
76
52
19
413
7
366
57
128
31
31
44
20
21
22
29
45
47
48
33
39
37
35
79
68
76
35
81
61
64
82
60
31
22
30
68
25
Vestfynsk Hjemstavn. Forfatterregister 1931-2012
Forfatter
Titel el. del af titel
Emne
Område
Brink, A.
Brink, A.
Brink, A.
Brink, A.
Brink, A.
Brink, A.
Brink, A.
Brink, A.
Brink, A.
Brink, A.
Brink, A.
Bruun, Thomas
Brørup, Marinus
Busk, Inger
Busk, Inger, museumsudval.
Byelund, P.
Byelund, P.
Bøtker, H.
Baag Herreds tingbøger
Christensen, Carl Martin
Christensen, Chr, B.
Christensen, H. Blangstrup
Christensen, Hans Blangstrup
Christensen, Hans Erik
Christensen, Lars
Christensen, Lars
Christensen, Lars
Christensen, Ole
Mejeriet i Voldtofte
Peder Jacobsen Flemløs
Ukuelig
Den store brand i Flemløse by
Kragehule
Bælt i blæst fra vest
Runestenene fra Flemløse Sogn
Efterklange
Høed Banker
Kloge folk i Stihøj: Familien Pilegaard
Solhattene fra Flemløse
Sukker i 122 år
Aaen ved Gelskov
Fotos
Årets gang
Fra de gudelige forsamlingers tid...
Kronprinsens ledvogter
Præsteindber., Haarbye Sogn
Skomagerdrab i Haarby
Høsttale (i uddrag)
Jesgård og familien der
Med narrehætte og sammenb...
Det daglige brød
Lærkedal. Fra fæstegård til naturskole
Jørgen Brahe
Provsten i Assens
Øksnebjerg - historien om en krig, et slag …
Foermose, en gammel enkeltgård
Mejerier
Personer
Plante, "Tornblad"
Brand
Kragehul, jernalderfund
Digt
Runesten
Erindringer/Assensbanen
Drab + sagn
Kloge mænd og koner
Solhatte
Sukkerproduktion
Digt
Glamsbjerg 100 år, foto
Årets gang 1984
Vækkelse
Frederik VII
Præsteindberetning, 1755
Drab
Høsttale 2001
Gårde
Jacob Erlandsen
Husmandsliv
Lærkedalsgården
Brahe, Jørgen, lensmand
Christian II
Grevens fejde
Gårde
Voldtofte
Flemløse
Flemløse
Flemløse
Flemløse
Aa og Brydegård
Flemløse
Vestfyn
Høed
Stihøj
Flemløse
Assens
Gelskov
Glamsbjerg
Hjemstavnsgården
Gamborg
Aa, Sønderby sogn
Hårby
Haarby
Hjemstavnsgården
Ørsted
fra Lund til Vestfyn
Nårup
Nr. Broby
Hagenskov
Assens
Øksnebjerg
Barløse
År
1958
1958
1960
1961
1963
1964
1965
1966
1967
1967
1967
2008
1973
1984
1984
1933
1934
1963
1976
2001
1969
1984
2003
1988
1992
1998
2010
2007
Side Årg.
254
260
379
399
79
129
174
205
244
251
256
44
243
46
43
13
12
83
101
70
76
30
6
12
32
64
32
15
28
28
30
31
33
34
35
36
37
37
37
78
43
54
54
3
4
33
46
71
39
54
73
58
62
68
80
77
Vestfynsk Hjemstavn. Forfatterregister 1931-2012
Forfatter
Titel el. del af titel
Emne
Område
Christensen, Ole
Christensen, Søren Holm
Christensen-Dalsgaard, Ellen
Christensen-Dalsgaard, Ellen
Christensen-Dalsgaard, Ellen
Christensen-Dalsgaard, Ellen
Christensen-Dalsgaard, Ellen
Christensen-Dalsgaard, Ellen
Christensen-Dalsgaard, Ellen
Christensen-Dalsgaard, Ellen
Christensen-Dalsgaard, Ellen
Christensen-Dalsgaard, Ellen
Christensen-Dalsgaard, Ellen
Christensen-Dalsgaard, Ellen
Clausen, H. Erhardt
Clausen, H.E.
Clausen, Hans Erh.
Clausen, V.E.
Clausen, V.E.
Clausen, V.E.
Clausen, V.E.
Clausen, V.E.
Dam, Chr.
Dreslov, Aksel
Egdal, Margit
Egdal, Margit
Egdal, Margit
Egdal, Margit
Herr Jørgen Brahe til Hvedholm og Jørgen…
Byremse fra Sandholt Lyndelse
Fra nødvendighed til selskabelighed
Trækkraft - Ja, tak
Årets gang
Lundegaard - her fandt kongen sin kærlig…
Årets gang
Årets gang
"Bagværk brugt på Landmaalergaarden"
Årets gang
Årets gang
Årets gang
Årets gang
af "En spurv i Tranedans"
Overlærer N.K.H. Kjærbye,...
Efterårsmødet 1970
"Toldbodhus" i Assens
Kistebilleder fra Vestfyn
Væverfamilien fra Dreslette
Vogterhus nr. 10 (Minder og slægter)
Skemand Morten Hansen i Stihøj
Trælåsen fra Dreslette
Bukkeruplund. En fynsk slægtsgård
Vestfynske Minder fra 64
Hjemmesiden
Himmelbrevet fra "Møllehuset" ved Assens
Hjemstavnen
Da børnelammelsen hærgede
Jørgen Stensen Brahe
Digt, remse
Verninge by, 1788-1988
Hestegang
Årets gang 1989
Chr. IV, Lundegård
Årets gang 1990
Årets gang 1991
Boganmeldelse
Årets gang 1992
Årets gang 1993
Årets gang 1994
Årets gang 1995
Boganmeldelse
Mindeord
Møde
Sømandshjem
Kistebilleder
Slægtshistorie
Jernbane
Håndværk
Reaktioner fra læserne
Gårde
Vej, 1864
vestfynskhjemstavn.dk
Folketro
Hjemstavnsfølelse
Polio, epidemi / erindringer
Barløse/Hvedholm
Sandholt Lyndelse
Verninge
Generelt
Hjemstavnsgården
Verninge, Nr. Broby
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Gummerup
Ukendt
Hjemstavnsgården
Assens
Vestfyn
Dreslette
Høed Mark
Stihøj
Dreslette
Bukkerup
Feddet, Brydegård
Vestfyn
Assens
Generelt
Jordløse / generelt
År
2008
1976
1988
1989
1989
1990
1990
1991
1991
1992
1993
1994
1995
1995
1975
1970
1973
1959
1962
1963
1966
1974
2008
1945
2010
2011
2012
2012
Side Årg.
76
110
16
47
51
21
48
75
92
72
86
85
97
108
55
143
279
310
14
71
199
43
95
8
16
13
8
48
78
46
58
59
59
60
60
61
61
62
63
64
65
65
45
40
43
29
32
33
36
44
78
15
80
81
82
82
Vestfynsk Hjemstavn. Forfatterregister 1931-2012
Forfatter
Titel el. del af titel
Emne
Område
Ellemann-Jensen, Uffe
Elling, N.M.
Elling, N.M.
Elvstrøm, J.K.
Enghuus, Alice
Esther (feriepige)
Falkesgaard, Ove
Forhandlingsprotokol
Frederiksen, Peter
Frederiksen, Svend
Friis, FAF, (Hans og Lars)
Frydendal, H.C.
Fyns Tidende 1962
Fyns Tidende, 9. juni 1940
fynskemedier.dk
Fæstebønderne i Kaslund
Grundtvig
H.C.
H.C.
Halsted, Rasmus
Halsted, Rs.
Halsted, Rs.
Halsted, Rs.
Halsted, Rs.
Halsted, Rs.
Halsted, Rs.
Halsted, Rs.
Halsted, Rs.
Det er min hjemstavn
Tostrup gamle smedie
Tostrup gamle smedie, genoptryk fra VF
Romansk kunst på Vestfyn
Min gamle væv
Esther
Haarbysangen
Stenten ved Højbjærggård, fredningsnævn
Træk af enestegaarden Ernebjærgs historie
Sædeprædiken
Frihedskampen i Haarby 1940Fire fynske hjemstavnsforskere
Spaniolen
Hvor Køng-Klokken tikker for Hjemstavnsgaa..
Marshal Madsen fra Ørsted
Fæstebøndernes klagebrev af ..
End stien sig smyger
Til de danske Sønderjyder
Påsken (m. efterskrift)
I mindet om L.P. Pedersen
Oversergent Jens Sørensen Jensen
Brahesholm. Den tidligere Vedtoftegaard....
Brahesholm. Fortsat
Gerda Andersen
Efterårsmødet 1969
Danmarks første Andelsmejeri
Foreningsmeddelelser
Foreningsmeddelelser
Jubilæumsskrift 75 år
Smedje
Smedie
Romansk kunst
Væv
Brev, københavnerpige
Sang, digt fra 1998
Stenter
Gårde
Prædiken for nysået korn
Besættelsestiden, erin.
Hjemstavn
Stednavne
Hjemstavnsgården, avisartikel
Chris Madsen
Klagebrev, 1787
Digt
Digt
Digt
Mindeord
Mindeord
Brahesholm
Brahesholm
Mindeord
Møde
Mejeri
Hjemstavnsforeningen
Hjemstavnsforeningen
Hjemstavnsgården
Tostrup, Lunde sogn
Tostrup, Lunde sogn
Vestfyn
Hjemstavnsgården
Nordby
Haarby
Højbjerggård, Køng S.
Ubberud, Ernebjerg
Vestfyn
Haarby
Fyn
Haarby Å
Hjemstavnsgården
Ørsted/Oklahoma
Kaslund
Danmark
Assens
Generelt
Assens
Ukendt
Vedtofte
Vedtofte
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Kaslund
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
År
2005/jub
1931
1999
1966
2002
1994
2012
1957
1954
1972
1978
1937
2012
2003
2011
1976
2009
1970
1971
1973
1963
1964
1965
1969
1969
1975
1975
1976
Side Årg.
32
9
76
195
38
22
94
225
94
226
249
5
95
78
34
123
54
99
147
245
93
114
155
93
95
71
96
140
1
69
36
72
64
82
27
24
42
48
7
82
73
81
46
79
40
41
43
33
34
35
39
39
45
45
46
Vestfynsk Hjemstavn. Forfatterregister 1931-2012
Forfatter
Titel el. del af titel
Emne
Område
Hansen, H.
Hansen, Hedvig, (Jensen, B.)
Hansen, L. Chr.
Hansen, L. Chr.
Hansen, L. Chr.
Hansen, L. Chr.
Hansen, L. Chr.
Hansen, L. Chr.
Hansen, L. Chr.
Hansen, Lars
Hansen, Lars
Hansen, Lars
Hansen, Lars
Hansen, Lars
Hansen, Lars
Hansen, Lars
Hansen, M.J.
Hansen, O.J.
Hansen, Verner
Hansen, Viggo
Havbjerg, P. C. Jørgensen
Hedegaard, Jens Peder
Hein, Piet
Holm, Anne Dorthe
Hvalsøe, Hans
Ikke oplyst
Ikke oplyst
Ikke oplyst
Et brev fra 1857
(v. A. Brink)
Min Hjemegn (Hilsen fra en gammel Gumm..)
Nogle gamle husråd
Spøgeri og Overtro fra Køng Sogn
Niels Baron = Pogelærer og Vægter
Retterstedet på Glamsdalsbanken
Eneboeren fra Jordløse
Uddrag af de gamle Kirkebøger for ...
Uddrag af en Turupslægt
Af en dagbog fra 1864 (v. Erling Klüver)
Årets gang
Mindeord om Rs. Halsted
Årets gang
Årets gang
Årets gang
Hjemstavnsforeningens 75-års jubilæum
I Kaffsluer
H.C. Simonsen (Blichers fynske kompo....)
Ole Madsens livserindringer
Assens-drengen Toldstrup
Elias' kær (v/Gitte Assarsson)
Den gamle gård
Bekendelse til Fyn
Assens-Årøsund: Mellem udland og hjemland
Præsteindberetning, Kiøng Sogn
Præsteindber., Vedtofte og Syllested Sogne
Sønderby sø på godt og ondt
Hilsen til en 70-årig
Brev (Itzehoe - Flemløse)
Stil
Husråd
Spøgeri og overtro
Skoler, Niels Baron
Galgebakke-rettersted
Eneboer
Kirkebøger, 1690-1811
Stægtsforskning
Dagbog 1864
Årets gang 1977
Mindeord
Årets gang 1978
Årets gang 1979
Årets gang 1980
Jubilæumsskrift 75 år
Dialekt/ord, talemåder
Personer
Erindringer
Besættelsestiden
Elias Jørgensen
Brendholmgård
Hjemstavn
Færgefart
Præsteindberetning, 1755
Præsteindberetning, 1755
Drukneulykker
Frode Lund
Mosebo, Flemløse
Gummerup
Frøbjerg
Køng
Køng sogn
Glamsdalen, Køng s.
Jordløse
Køng sogn
Turup
Gummerup/Schlesvig
Hjemstavnsgården
Halsted, Vedtofte
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Ringe-egnen
Assens
Højrup/Jordløse
Generelt
Bodebjerg, Køng
Ståby, Nr. Broby
Fyn
Assens
Køng
Søllested-Vedtofte
Sønderby
Hjemstavnsgården
År
1960
2000
1939
1940
1941
1942
1944
1945
1959
1964
1977
1978
1978
1979
1980
2005/jub
1939
1963
1995
1999
2007
1992
1981
2008
1964
1958
1969
1970
Side Årg.
379
89
13
10
2
9
7
10
313
99
193
254
255
309
45
53
9
51
53
6
28
20
77
68
130
248
86
137
30
70
9
10
11
12
14
15
29
34
47
48
48
49
50
9
33
65
69
77
62
51
78
34
28
39
40
Vestfynsk Hjemstavn. Forfatterregister 1931-2012
Forfatter
Titel el. del af titel
Emne
Område
Ikke oplyst
Ikke oplyst
Ikke oplyst
Ikke oplyst
Ikke oplyst
Ikke oplyst
Ikke oplyst
Ikke oplyst
Ikke oplyst
ikke oplyst
Ikke oplyst
ikke oplyst
ikke oplyst
ikke oplyst
Jacobsen, C.
Jacobsen, C.
Jacobsen, C.
Jacobsen, C.
Jacobsen, Hans Henrik
Jensen, A.
Jensen, A.
Jensen, A.
Jensen, A.
Jensen, A.
Jensen, A.
Jensen, A.
Jensen, A.
Jensen, A.
Mads Larsen, Snave
Årets gang (1973-74)
Den sidste bødker i Flemløse s.
En gammel gård og en gl. slæ..
Hjemstavnsgårdens arkiv
Oversigt over udvalg m.v.
Kronologisk register over årga.
Rettelse til Vestfynsk H. 1981
Efterslægtstavle for Bunde Niel.
Hestens bøn
Årets gang - fotografier
Årets gang
Liste over foreningens formænd
Medlemstallet gennem tiden
Nogle barndomserindringer fra Mulle..
Nogle barndomserind. fra Gummerup skole
Lidt om Tommerup gennem tiderne
Et par ord om Assensbanens ungdom
Smedjen fra Tåstrup
Gamle vestfynske Ord og Talemåder, N, O, P
Gamle vestfynske Ord og Talemåder, R
Gamle vestfynske Ord og Talemåder, S
Tiggergang og krøblingeslægt
Herremandsvælde og stavnsbaand..
Mette Bondes i Dreslette
Af kvægpestens historie paa Vestfyn
Gamle vestfynske Ord og Talemåder A, B
Gamle vestfynske Ord og Talemåder E-G
Personer, tegning
Foreningsmeddelelser
Bødker
Slægtsforskning, gård
Arkiv
Udvalg, oversigt over
Register 1931-79
Rettelse
Slægtsforskning
Digt/vers
Årets gang 1997
Årets gang
Jubilæumsskrift 75 år
Jubilæumsskrift 75 år
Erindringer
Erindringer
Tommerup
Tog
Smedje
Dialekt/ord, talemåder
Dialekt/ord, talemåder
Dialekt/ord, talemåder
Tiggere
Stavnsbånd
Hekse
Kvægpest
Dialekt/ord, talemåder
Dialekt/ord, talemåder
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Flemløse
Høed, Flemløse s.
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Generelt
Øster Hæsinge
Ukendt
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Mullerød
Gummerup
Tommerup
Vestfyn
Lunde sogn
Vestfyn
Vestfyn
Vestfyn
Vestfyn
Vestfyn
Dreslette
Vestfyn
Vestfyn
Vestfyn
År
1971
1974
1974
1979
1980
1981
1981
1982
1982
1993
1997
2008
2005/jub
2005/jub
1949
1951
1952
1955
1976
1969
1971
1972
1932
1933
1934
1935
1942
1943
Side Årg.
180
45
46
294
50
99
102
130
131
81
102
106
72
74
17
14
16
130
124
63
153
221
15
11
15
14
11
5
41
44
44
49
50
51
51
52
52
63
67
78
19
21
22
25
46
39
41
42
2
3
4
5
12
13
Vestfynsk Hjemstavn. Forfatterregister 1931-2012
Forfatter
Titel el. del af titel
Emne
Område
Jensen, A.
Jensen, A.
Jensen, A.
Jensen, A.
Jensen, A.
Jensen, A., Klüver, E.
Jensen, Børge
Jensen, Børge
Jensen, Børge
Jensen, Børge
Jensen, Børge
Jensen, Børge
Jensen, Børge
Jensen, Børge
Jensen, Børge
Jensen, Børge
Jensen, Børge
Jensen, Børge
Jensen, Børge
Jensen, Børge
Jensen, Børge
Jensen, Børge
Jensen, Børge
Jensen, Børge
Jensen, Børge
Jensen, Børge
Jensen, Børge
Jensen, Børge
Gamle vestfynske Ord og Talemåder H
Gamle vestfynske Ord og Talemåder, H-K
Gamle vestfynske Ord og Talemåder, K
Fra Sønderby kirkegård (v. Pedersen, L.P.)
Gamle vestfynske Ord og Talemåder, L, M
Provster i Baag Herred
Tørv - hvad er det?
Fra æltetørvens store fremgangstid 1860Glimt af tørvenes (foreløbig) sidste epoke ...
Etnobotanikken som led i Hjemstavnsbesk.,I
Etnobotanikken som led i Hjemstavnsbesk.,II
Nye tiltag i Hjemstavnsforeningens regi
Roedyrkning i Danmark
De gamle fædselsstier og deres plads i ....
Ældre stier i Haarby Kommune
Ældre stisystemer i Glamsbjerg Kommune
"Nye" fynske stenter - ..foreløbig status
En tilværelse på livets skyggeside - og dog!
Museumsmarken 2004
Kirsten "Smed" Hansens erindringer
Museumsmarken 2005
Byremser - hvad er det?
Museumsmarken 2006
Kirsten "Smed" Hansens erindringer, forts.
Museumsmarken 2007
En "Baronkylling" fortæller
Museumsmarken 2008
Hjemstavnsforeningen og Globalisering…
Dialekt/ord, talemåder
Dialekt/ord, talemåder
Dialekt/ord, talemåder
Mindesten
Dialekt/ord, talemåder
Provster
Tørv
Tørv
Tørv
Træer (værne- m.v.)
Træer (pil, røn, tjørn m.v.)
Roer, korn gl. sorter
Roedyrkning
Stier
Stier
Stier
Stenter
Kirsten Smed Hansen/erind
"Gamle" afgrøder
Erindringer
"Gamle" afgrøder
Remser
"Gamle" afgrøder
Erindringer
"Gamle" afgrøder
Erindringer
"Gamle" afgrøder
Hjemstavnsforeningen
Vestfyn
Vestfyn
Vestfyn
Sønderby
Vestfyn
Baag Herred
Vestfyn
Vestfyn
Vestfyn
Generelt
Generelt
Hjemstavnsgården
DK
Sydvestfyn
Haarby
Glamsbjerg komm.
Fyn
Højrup
Hjemstavnsgården
Køng/Gummerup
Hjemstavnsgården
Køng / Flemløse
Hjemstavnsgården
Køng/Gummerup
Hjemstavnsgården
Køng/Glamsbjerg
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
År
1949
1951
1953
1966
1968
1969
1993
1994
1995
1996
1997
1999
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
Side Årg.
20
19
54
234
36
61
33
26
28
38
19
82
90
6
7
6
32
44
101
61
90
56
82
61
78
21
98
75
19
21
23
36
38
39
63
64
65
66
67
69
69
70
71
72
73
74
74
75
75
76
76
77
77
78
78
79
Vestfynsk Hjemstavn. Forfatterregister 1931-2012
Forfatter
Titel el. del af titel
Emne
Område
Jensen, Børge
Jensen, Børge
Jensen, Børge
Jensen, Børge
Jensen, Børge
Jensen, Børge
Jensen, Børge
Jensen, Børge
Jensen, Børge
Jensen, Børge
Jensen, Edward
Jensen, Elisabeth
Jensen, H. Offer
Jensen, H. Offer
Jensen, Knud
Jensen, Offer
Jensen, Olga
Jeppesen, Torben Grøngaard
Jørgensen, Ane
Jørgensen, Christoffer
Jørgensen, Else
Jørgensen, Else
Jørgensen, H. J.
Jørgensen, H. J.
Jørgensen, H. J.
Jørgensen, H. J.
Jørgensen, H.J.
Jørgensen, H.J.
Museumsmarken 2009
Årets gang
Køng Sogn
Museumsmarken 2010
Årets gang
Sted- og lokalitetsnavne i Køng Sogn II
Museumsmarken 2011
Tidsbilleder fra Køng Højrup. Ane Kirstine fortæll…
Museumsmarken
Hvad vil vi med Hjemstavnsforeningen?
Niels Kjøngsdal. (1879-1954)
Fars brændestak
Gammel Marie
(v. L.P. Pedersen)
En heks
(v. L.P. Pedersen)
Sprøjtehuset i Turup
Et sagn om Flemløsestenen
Om Anders Rasmussen
Landsbyarkæologi - en arbejds..
En gammel vise (v. Jørgensen, H.J.)
Peder Chr. Jørgensen Havbjerg
Træk af Hesles historie ...
Træk af Hesles historie ...
Hjemstavnsgaardens gamle bøger
Hjemstavnsgaardens gamle papirer
Fra Hjemstavnsgårdens arkiv
Den store og den lille politik i Køng s.., 1848
Hårde ord til præsten i Køng
Kirkestævne og sognestævne i Køng sogn
"Gamle" afgrøder
Årets gang
Stednavne
"Gamle" afgrøder
Årets gang
Stednavne
"Gamle" afgrøder
Erindringer 1890-1910
Gamle sorter
Jubilæumsskrift 75 år
Niels Kjøngsdal
Brænde
Børneleg
Hekse
Brandvæsen
Runesten, sagn
Erindringer
Arkæologi
Vise
Personer
Hesle, 16-17 årh
Hesle, 16-17 årh
Arkiv/bøger
Arkiv/dokumenter
Arkiv/brev, M. Christensen
Fattighus m.m., Køng
Præster- skoler
Kirkestævne (foredrag)
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Køng Sogn
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Køng Sogn
Hjemstavnsgården
Køng Højrup
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Køng
Holte
Flemløse
Flemløse
Turup
Flemløse
Højrup
Sydvestfyn
Gummerup
Fladmose, Køng S.
Hesle
Hesle
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Køng
Gummerup
Køng
År
2009
2009
2010
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2005/jub
1995
1997
1954
1954
1986
1945
1994
1974
1966
1958
1974
1975
1969
1970
1971
1973
1974
1991
Side Årg.
82
94
65
86
93
63
83
61
84
48
93
65
99
101
9
15
75
10
228
265
14
56
72
123
173
250
38
56
79
79
80
80
80
81
81
82
82
65
67
24
24
56
15
64
44
36
28
44
45
39
40
41
43
44
61
Vestfynsk Hjemstavn. Forfatterregister 1931-2012
Forfatter
Titel el. del af titel
Emne
Område
Jørgensen, H.J.
Jørgensen, Hans Bjerregaard
Jørgensen, Hans Bjerregaard
Jørgensen, Henrik
Jørgensen, Henrik
Jørgensen, Henrik
Jørgensen, M., v. E.K.
Jørgensen, Peter
Jørgensen, Poul A.
Jørgensen, Poul A.
Jørgensen, Poul A.
Jørgensen, Poul A.
Jørgensen, Poul A.
Jørgensen, Poul A.
Jørgensen, Poul A.
Jørgensen, Poul A.
Jørgensen, Poul A.
Kej, Poul
Kej, Poul
Kej, Poul
Kej, Poul
Kej, Poul
Kej, Poul
Kej, Poul
Kej, Poul
Kej, Poul
Kej, Poul
Kej, Poul
Dagbog for Jacob Jensen
Et minde om Køng Brugsforening
Dengang der var isblomster til
Basaren i Køng
Dagbog for Jacob Jensen (incl. digt)
Dagbog for Jacob Jensen
Restaurering af Verninge kirke 1918-20
Minder og drømme
Sarup skoles fundats
Besættelsestiden på Sydvestfyn
Ved Frode Lunds død
Ved H.J. Jørgensens død
Vestfyns Hjemst. gennem 50 år
Haarby kirke
Anders Bille - Danmarks sidste marsk
Klaus Berntsen - det levende ord
Hovedtræk af Søholms historie
Væveren fra Koppenbjergstedet, Lars Peder..
Vindmøllen i Søby
Frode Lund, 1900-2000
Glimt af Rosenkjærslægtens saga
Hjemstavnsgårdens pris
Flemløse sognesprøjte
Fynsk beske'nhe'
Fra bondekarl til matematisk geni
Annelise Lindhard
Vestfyns Hjemstavnsforening 2003
Meteroritnedslaget i Ørsted 1654
Dagbog 1849
Erindringer
Erindringer
Fattigvæsen
Dagbog 1850
Dagbog 1851
Kirker
Digt
Skoler
Besættelsestiden
Mindeord
Mindeord
Jubilæum, 50 år
Haarby kirke
Anders Bille
Klaus Berntsen
Søholm
Væver, L. P. Larsen
Møller
Frode Lund
Slægtsforskning
Digt, sang
Brand
Digt, dialekt
Gorm Madsen
Mindeord
Årets gang
Meteor
Fredericia
Gummerup
Køng/Gummerup
Køng
bl.a. Danevirke
Sønderjylland
Verninge
Helnæs
Sarup
Sydvestfyn
Turup
Gummerup
Hjemstavnsgården
Haarby
Haarby
Assens
Søholm
Koppenbjerg
Søby
Turup
Søby
Hjemstavnsgården
Flemløse
Fyn
Turup Sogn
Gummerup
Hjemstavnsgården
Ørsted
År
1994
2004
2008
1983
1995
1996
1970
1961
1976
1976
1980
1980
1981
1989
1989
1991
1993
1997
1998
1999
2000
2000
2000
2001
2003
2003
2003
2004
Side Årg.
58
82
14
24
65
67
116
419
128
139
42
43
70
4
11
21
55
53
27
106
51
94
96
6
63
74
88
39
64
74
78
53
65
66
40
31
46
46
50
50
51
59
59
61
63
67
68
69
70
70
70
71
73
73
73
74
Vestfynsk Hjemstavn. Forfatterregister 1931-2012
Forfatter
Titel el. del af titel
Emne
Område
Kej, Poul
Kej, Poul
Kej, Poul
Kej, Poul
Kej, Poul
Kej, Poul
Kej, Poul
Kej, Poul og Rask, Sven
Kien, A.
Kjærbye, N.
Kjærbye, N.
Kjærbye, N.
Kjærbye, N.
Kjærbye, N.
Kjærbye, N.
Kjøngsdal, Niels
Klüver, E.
Klüver, E.
Klüver, E.
Klüver, E.
Klüver, E.
Klüver, E., Clausen, V.
Klüver, E., Krog, Hans
Klüver, Erling
Klüver, Willy
Klüver, Willy
Klüver, Willy
Klüver, Willy
Fyn du skjønne land (v/Lago Mathias Wedel)
Aastedet - stedet i Aa
Vaskestenen
Oles historie
Stegt flæsk med løgsovs
Aftensol
Hjemstavnsgårdens pris
Årets gang 1999
Et gammelt dokument
Lidt vestfynsk historie
Ting - bøddel - fængsel
Forskelligt fra Tingbøgerne vedrørende ...I
Forskelligt fra Tingbøgerne vedrørende ...II
Småting fra en gammel by
Store og smaa - Fogeder og Bønder
Den gamle mølle i Glamsbjerg
Porthammeren fra det gamle Søholm
Efterårsmødet 1968
Et provstevalg i Baag Herred 1775
Vestfyns Hjemstavnsforening 1968-69
Vestfyns Hjemstavnsforening
L.P. Pedersen in memoriam
Fra årets gang
Et bindebrev
De gamle landhåndværk
Det sidste årstid
Erindringer fra Landmaalergaarden
Fra landbrug til museum
Rejsebeskrivelse, 1803
Vestfyn
H.C. Larsen, Å
Aa
Vask
Hjemstavnsgården
Chr. Ole Larsen, skorstensfejer Vedtofte
Martinus Wedsted, lærer
Søby
Digt
Fyn
Jubilæumsskrift 75 år
Hjemstavnsgården
Årets gang 1999
Hjemstavnsgården
Kirker (kongebrev)
Helnæs
Lokalhistorie
Vestfyn
Straf
Assens
Tingbøger
Søllested-Vedtofte
Tingbøger
Søllested-Vedtofte
Byhistorie
Assens
Retssager
Vestfyn, SV-Fyn
Møller
Glamsbjerg
Porthammer/Damgård
Gummerup
Møde
Hjemstavnsgården
Præster, brevveksling
Baag Herred
Årets gang 1968-69
Hjemstavnsgården
Årets gang 1971-72
Hjemstavnsgården
Mindeord
Assens
Årets gang 1972-73
Hjemstavnsgården
Digt, bindebrev
Myllerup
Håndværk
Generelt
Årets gang
Hjemstavnsgården
Erindringer
Gummerup
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
År
2004
2005
2007
2008
2009
2011
2005/jub
1999
1968
1948
1950
1955
1956
1960
1970
1996
1967
1968
1969
1969
1972
1973
1973
1974
1985
1985
1989
1990
Side Årg.
68
29
24
55
26
39
47
96
4
9
12
120
157
350
139
78
272
47
55
94
239
284
287
23
20
67
29
12
74
75
77
78
79
81
69
38
18
20
25
26
30
40
66
37
38
39
39
42
43
43
44
55
55
59
60
Vestfynsk Hjemstavn. Forfatterregister 1931-2012
Forfatter
Titel el. del af titel
Emne
Område
Klüver, Willy
Klüver, Willy
Klüver, Willy
Klüver, Willy
Klüver, Willy
Klüver, Willy
Klüver, Willy
Klüver, Willy, Porsmose, Bj.
Knudsen, Thorkild
Korch., O.
Kotch, O.
Kristensen, K.L.
Kristiansen, M.
Kristiansen, M.
Kristiansen, Mikkel
Kristiansen, Mikkel
Krog, Hans
Krog, Hans
Krog, Hans
Krog, Hans
Krog, Hans
Krog, Hans
Krog, Hans
Krog, Hans
Krog, Hans
Krog, Hans
Krog, Hans
Krog, Hans
Årets gang - i få ord og nogle billeder
Formandsberetning
Formandsberetning
Ved Inger Mølles død
Ved Bent Larsens død
Ved Mads Nielsens død
Klüvers krønike
Årets gang
Niels Lindberg - en fynsk maler
Jens Korre og den kloge kone i Køng
Jens Korre og den kloge kone i Køng (genop)
Fynsk Sind
Vestfynske børneremser
Tre tavlelege fra børneskolen
Julen i en vestfynsk bondegård
At tærske langhalm og binde koste
Vedtofte Kirke
Stormflodsberetninger i anledning af årh...
Ny udgave af Ambrosius Stubs digte
Du hegn, som sig så lønligt snor
Karen Brahes bibliotek
En nulevende fynsk bogsamler
Trælåse
Notitser
To byremser fra Sandholt Lyn.
Gammel spillemandsmusik
Olaf Andersens arkiv
Umagerhuset fra Køng
Årets gang 1996
Generalforsamling 1997
Generalforsamling 1998
Mindeord
Mindeord
Mindeord
Legetøj
Årets gang 1986
Kunstmaler
Kloge mænd og koner
Kloge mænd og koner
Digt
Digt, dialekt
Børnelege
Erindringer
Erindringer (i uddrag)
Kirker
Stormflodsberet. 13/11 1872
Ambrosius Stub, boganmeld.
Natur
Bøger
Bøger/Alfred Rasmussen
Trælåse
Register, arkiv, museumsråd
Remse
Musik
Arkiv
Urmagerhuset
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Landmålergården
Hårby Holme
Bodebjerg, Køng
Aarslev
Hjemstavnsgården
Nr. Broby
Køng
Køng
Fyn
Vestfyn
Ukendt
Ørsted
Ørsted
Vedtofte
Vestfyn
Generelt
Generelt
Odense
Vestfyn
Generelt
Hjemstavnsgården
Sh. Lyndelse
Generelt
Glamsbjerg komm.
Køng
År
1996
1997
1998
1999
2001
2002
2008
1986
1974
1934
2001
1968
1932
1937
1998
2001
1967
1972
1972
1973
1973
1973
1973
1973
1974
1975
1975
1976
Side Årg.
96
95
109
74
68
88
63
57
6
7
77
3
16
15
35
72
274
197
233
259
261
266
271
286
29
88
93
111
66
67
68
69
71
72
78
56
44
4
71
38
2
7
68
71
37
42
42
43
43
43
43
43
44
45
45
46
Vestfynsk Hjemstavn. Forfatterregister 1931-2012
Forfatter
Titel el. del af titel
Emne
Område
Krog, Hans
Krog, Hans
Krog, Hans
Krog, Hans
Krog, Hans
Krog, Hans
Krog, Hans
Krog, Hans
Krog, Hans
Krog, Hans
Krog, Hans
Krog, Hans
Krog, Hans
Krog, Hans
Krog, Hans
Krog, Hans
Krog, Hans
Krog, Hans
Krog, Hans
Krog, Hans
Krog, Hans
Krog, Hans
Kruse, Felix
Kruse, Felix
Kruse, Felix
Kruse, Felix
Kruse, Felix
Kryger, Birgit
Hvad har urmagerhuset rum..?
Tale til Kaj Nielsen
Bindingsværk og vandalisme
Uskyldigt tidsfordriv
Nyt om lokalhistorie
Kobbelhuset og Spinderhuset
En opmåling af Landmålergår. ..
Pisalliker fra Køng sogn
Supplement til vejrmølleregistranten 1987
Gamle gavltyper
Damgård
Winthers Sted
Hvor trådte Ambrosius Stub sine barnesko,1
Hvor trådte Ambrosius Stub sine barnesko,2
Ambrosius Stub - herkomst og familierelat..
Stub-slægten - almue eller overklasse
Stub-slægten - i lyset af hidtil ubenyttet kild...
A propos Stub-sagaen
Jørgen Nielsen - degnesønnen der blev væver
Stub-slægtens forgreninger
En digters eftermæle
Hjemstavn - indre og ydre univers
Glamsbjerg lokalhistoriske Arkiv
Om Foregangsmænd fra Dærup
Holehage/brøndkrog/træktøj
Noget om vogne
Lovgivning og landboliv i ældre tid
To vævede "bul med ærmer"
Urmagerhuset
Kaj Nielsen (billedhug.)
Bindingsværk/vandalis.
Ambrosius Stub, gækkebrev
Arkiv/Krengerup Gods.
Hagenskov, porthuse
Landmålergården 1914
Pisalliker
Vindmøller
Byggeskik
Damgård, Gummerup
Winthers sted/Gines h.
Ambrosius Stub
Ambrosius Stub
Ambrosius Stub
Ambrosius Stub
Ambrosius Stub
Ambrosius Stub
Urmagerhuset
Ambrosius Stub
Ambrosius Stub
Jubilæumsskrift 75 år
Arkiv
Foregangsmænd
Redskab, gl.
Hestekøretøjer
Lovgivning
Beklædning
Køng
Hjemstavnsgården
Generelt
Hjemstavnsgården
Krengerup
Hagenskov
Hjemstavnsgården
Køng
Højrup m.fl.
Generelt
Gummerup
Gummerup
Gummerup
Gummerup
Gummerup
bl.a. Køng
Bl.a. Højrup
Generelt
Køng
Generelt
Gummrup mm
Hjemstavnsgården
Glamsbjerg komm.
Dærup
Generelt
Generelt
Generelt
Hjemstavnsgården
År
1980
1981
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1997
1998
2005
2005/jub
1976
1980
1982
1985
1990
1991
Side Årg.
14
82
51
19
10
38
4
38
42
33
4
6
6
5
6
6
6
10
11
74
43
12
137
19
153
12
27
69
50
51
53
54
55
56
57
58
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
67
68
75
46
50
52
55
60
61
Vestfynsk Hjemstavn. Forfatterregister 1931-2012
Forfatter
Titel el. del af titel
Emne
Område
Kryger, Birgit
Kryger, Birgit
Lacoppidan, M.
Larsen, Anders
Larsen, Anders
Larsen, Anders
Larsen, Bent
Larsen, F. Vilhelm
Larsen, H.C.
Larsen, Hans Chr.
Larsen, Hans Chr.
Larsen, Hans Chr.
Larsen, Hans Chr.
Larsen, Hans Chr.
Larsen, Hans Jørg.
Larsen, Lars Jørg.
Larsen, Lars Jørg.
Larsen, Lars Jørg.
Larsen, Lars Jørg.
Larsen, Marie Eg
Larsen, N.
Larsen, Torben Chr.
Larsen, Torben Chr.
Larsen, Torben Chr.
Larsen, Torben Chr.
Larsen, Torben Chr.
Larsen, Torben Chr.
Larsen, Torben Chr.
Forklædet - en del af kvindens kulturhistorie
Elias' kær
Præsteindber., Søbye og Turup Sogne
Fra Nørre Broby Sogn
Fra Nørre Broby Sogn
Minder fra Nr. Broby Sogn
Jordemoderen i Sønderby
Brudekjoler (v/Dansk Folkemindesamling)
Stormflodsminder fra 13. nov. 1872
En målbondegård
Fanen fra Kaslund
Krigen på Vestfyn
Blade af Liltoftegårdens saga
Nød lærer ...."
Skåer og vørler
Erindringer
Høst på en vestfynsk bondegård i 1890'erne
De vestfynske Hegn
Kvindernes gøremål omkring år.
En af Kesten Smeds viser
Ældre fiskemetoder i Helnæs bugt
Historien om Peter Olesen fra Dærup
Historien om Ane og thepotten fra Ørsted
Min oldemor
Ved afskeden fra Ørsted d. 4. april 1905
Hvad en gammel bibel gemte
Anne Rasmusdatter fra Gummerup
Nydam Tørvegrav en mørk novemberaften
Beklædning
Selvmord
Præsteindberetning, 1755
Gilder og Morskab
Vægtere, fattigfogeder
Erindringer
Jordemoder
Bryllup
Stormflod
Målbondegård
Reaktioner fra læserne
Besættelsestiden, erin.
Gårde
Besættelsestiden
Reaktioner fra læserne
Erindringer
Høst
Erindringer
Kvinders gøremål
Digt, vise
Fiskeri
Krig, 1864
Ane og thepotten
Slægt
Digt - afskedssang
Bibel
Slægtsforskning
Drukneulykke
Generelt
Bodebjerg, Køng
Søby, Turup
Nr. Broby
Nr. Broby
Nr. Broby
Sønderby
Hjemstavnsgården
Aa, Sønderby sogn
Emtekjær
Kaslund
Vestfyn
Gamtofte, Liltofte
Årup
Grimstrup
Voldbro/Vestfyn
Vestfyn
Vestfyn
Gamtofte sogn (?)
Gener
Helnæs
Dærup/Sønderjyll.
Ørsted
Dærup/Ørsted
Ørsted
Gummerup skole
Gummerup
Ørsted
År
1992
1993
1962
1940
1941
1975
1999
2006
1934
1974
1974
1980
1982
1983
1974
1968
1969
1973
1975
1954
1968
1992
1993
1994
1995
1997
1998
2001
Side Årg.
63
77
31
13
9
77
34
69
10
32
44
10
143
27
44
41
91
256
84
89
12
26
52
53
63
91
42
64
62
63
32
10
11
45
69
76
4
44
44
50
52
53
44
38
39
43
45
24
38
62
63
64
65
67
68
71
Vestfynsk Hjemstavn. Forfatterregister 1931-2012
Forfatter
Titel el. del af titel
Emne
Område
Larsen, Torben Chr.
Larsen, Torben Chr.
Lauridsen, Hans
Lauridsen, Hans
Lauridsen, Hans
Lauritsen, Aage, Riising, An.
Lehmann, Svend
Lehmann, Svend
Lehmann, Svend
Lehmann, Svend
Lehmann, Svend
Lehrmann, Dora
Lillpien, Lørup, Sophie
Lindhard Annelise
Lindhard, Annelise
Lindhard, Annelise
Lindhard, Annelise
Lindhard, Annelise
Lindhard, Annelise
Lindhard, Annelise
Lindhard, Annelise
Lindhard, Annelise
Lindhard, Annelise
Lindhard, Annelise
Lindhard, Annelise
Lindhard, Annelise
Lindhard, Annelise
Lindhard, Annelise
Underkorporal Niels Jeppesen og den gamle ..
Dannebrogsmand Lars Christensen
Årets gang
Peter Teil - en hestetyv fra Ørsted
En frihedskæmper kom forbi
Indsamling og sikring af kilder...
Skuffede forventninger i Snave
Familiestridigheder om Hjortholm
Et fæstes fortalbelse i Strandby 1787
Lidt om kvaksalvere
Kampen om stolestaderne
Minder fra besættelsen
I Nydav
Heste som trækkraft
Ambrosius Stubs hus
af E. Kroman: Ambrosius Stub og hans …
Fra overstuens vægge
Assens-Årøsund overfarten
Nye bøger
Urmagerhuset
Netteldug
af "Thorøhuse, Fiskerleje i 300..
De gamle broer og stenkister
Wilhelm Stockfleths Bibliotek
En barok idé: Frederik IV's og bygmest...
Det forladte hus
En Skoleholderkontrakt i Voldtofte
Rejsebillede fra forrige århundrede
Dug
Lars Christensen
Årets gang 1988
Hestetyv
Besættelsestiden
Arkiv
Skifte
Hjortholm
Fæstevæsen
Kvaksalver
Kirker
Besættelsestiden, erin.
Dialekt, fortæl.(Nøddedag)
Heste
Ambrosius Stub
Ambrosius Stub, boganmeld.
Billede/Rasmus Thomsen
Færgefart
Boganmeldelser
Urmagerhuset
Netteldug, tekstiler
Boganmeldelse
Broer og stenkister
Bøger
Rytterskoler
Digt
Skole
Digt
Dærup
Ebberup
Hjemstavnsgården
Ørsted
Holte, Køng S.
Generelt
Snave
Holte, Køng S.
Strandby, Hårby sogn
Landmålergården
Hårby
Haarby
Dreslette (?)
Generelt
Gummerup
Generelt/Ærø
Dreslette
Assens
Fyn
Køng
Generelt
Thorøhuse
Generelt
Brahesholm
Det fynske Rytterdistrikt
Generelt
Voldtofte
Generelt
År
2002
2006
1988
2006
2012
1977
2001
2002
2003
2006
2006
1978
1951
1987
1966
1968
1969
1973
1973
1974
1983
1983
1984
1988
1989
1991
1993
1994
Side Årg.
61
30
44
42
37
192
31
53
18
48
52
239
5
43
229
44
67
282
285
41
30
55
24
31
16
94
67
84
72
76
58
76
82
47
71
72
73
76
76
48
21
57
36
38
39
43
43
44
53
53
54
58
59
61
63
64
Vestfynsk Hjemstavn. Forfatterregister 1931-2012
Forfatter
Titel el. del af titel
Emne
Område
Lindhard, Annelise
Lindhard, Annelise
Lindhard, Annelise
Lindhard, Annelise
Lindhard, Annelise
Lindhard, Annelise
Lindhard, Annelise, Krog, H.
Lindholm Nielsen, P. et al
Ludvigsen, Jens Peter
Lund, Frode
Lund, Frode
Lund, Frode
Lund, Frode
Lund, Frode
Lunde, Hans P.
Lunde, Hans P.
Lunde, Hans P.
Lørup, Sophie
Lørup, Sophie
Lørup, Sophie
Lørup, Sophie
Lørup, Sophie
Lørup, Sophie
Lørup, Sophie
Madsen, Bente
Madsen, Henrik
Madsen, Henrik
Madsen, Henrik
Træskibe i Assens Havn
Om Borreby Mølle
I min have bor et pindsvin
Strandluft
På vej over Storebælt med færgen "Kronprin..
Grundlovssang
Vestfynske vejrmøller
Om gamle Marius Slagter fra Hesle
Erindringer fra soldatertiden
Smørkærning og ostelavn. o. 1870
Den gamle Vandmølle
De gamle sagde .....
Grynvægten fra Puge vandmølle
Med tegnegrejer i beredskab
Dænj gamle Taastrup-sme'e
Skærsommer
Lidt om stolestader
Kloge Anders i Brydegaard
Præstehistorier
Kniplingskræmmerens forsvinden i K
Mikkel Degn i Dreslette
Spredte træk fra Flemløse og Dresl.
Svenskerkrigen fra Dreslette sogn
Bære lig i Flemløse
Forklædet - en kvindekultur
Omkring Ambrosius Stubs 'omgang' på Søholm
Den gamle mand i stenen
Den gamle mand i stenen II
Digt
Digt/møller
Digt
Digt
Digt
Digt, sang
Møller
Marius Slagter
Erindringer,1885-86
Smør og ost
Møller
Dialekt/talemåder
Vægt/møller
Erindringer
Digt, dialekt
Digt
Haarby Kirke
Kloge mænd og koner
Præster
Forbrydelser
Kloge mænd og koner
Spredte træk
Svenskerkrigen
Begravelse
Beklædning
Ambrosius Stub
Peder Hansen / Kaj Nielsen
Peder Hansen / Kaj Nielsen
Assens
Borreby
Gummerup
Stranden
Storebælt
Generelt
Aborg, Dreslette
Hesle
Odense
Holevad
Turup
Turup, Hesle
Puge Mølle
Generelt
Hjemstavnsgården
Generelt
Hårby
Brydegård
Nordby, Kærum m.m.
Kærum
Dreslette
Flemløse, Dreslette
Dreslette
Flemløse
Generelt
Søholm
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
År
1995
1996
1996
1997
1998
1999
1987
2007
1983
1937
1942
1946
1974
1977
1933
2004
2004
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1997
2005
2009
2010
Side Årg.
96
92
103
94
102
72
22
38
7
3
2
9
5
175
5
81
91
6
8
10
13
13
13
14
70
52
38
57
65
66
66
67
68
69
57
77
53
7
12
16
44
47
3
74
74
6
6
6
6
6
6
6
67
75
79
80
Vestfynsk Hjemstavn. Forfatterregister 1931-2012
Forfatter
Titel el. del af titel
Madsen, Henrik
Årets gang
Madsen, Henrik
Årets gang 2012
Madsen, Karen Margrethe
Karoline Jensens barndomseri.
Madsen, Karen-Margrethe F.
Kære søster. Breve skrevet af Jens Peter Jensen til
Madsen, Margrethe
Evangelister med blækhus
Michaelsen, K.Kjer og Hardt, Nis Gjorde bajeren os til bønder?
Mortensen, Niels
Gamle heksehistorier fra Vestfyn
Mygind, I.
Præsteindber., Dreslette Sogn
Møller, Bent
Vi er hverken begyndelsen eller..
Møller, Ebba
Husmandstøs med læselyst
Møller, Ebba
Husker du vor skoletid
Møller, Ebba
Kærne piger, kærneka'le/ kærnede, som var ..
Møller, Ebba
Snørebåndsfabrikken i Gummerup
Møller, Ebba
Der er jo stor forskel på piger og drenge
Møller, Ebba
Ind i de voksnes rækker
Møller, Ebba
Et jævnt og muntert virksomt liv på jord
Møller, Ebba
Pressens magt er stor … også i 1921
Møller, Ebba
Køng Fattiggård
Møller, Ebba
55 år som bruger af Hjemstavnsgården
Møller, H.H., el. Vilstrup C.J.L. Optegnelser fra Barløse sogns kirkebog ...
Møller, Inger
Hannibal
Møller, Inger, Niels, Johs.
Indbydelse til sammenkomst....
Nielsen, Anna
Besættelsestiden
Nielsen, Birgit Staugaard
af "Tyv, ja Tyv - sanglege for voksne"
Nielsen, Chr.
Buwni
Nielsen, Chr.
Lanjmolergori
Nielsen, Hans (?)
Den gamle degn læser fra borde (v. P.L.P.)
Nielsen, Henning
Et vestfynsk skandskrift fra 1796
Emne
Område
Årets gang
Årets gang
Erindringer 1880Brevveksling
Kirke
Øl
Kloge mænd og koner
Præsteindberetning, 1755
Jubilæum, 50 år
Erindringer
Skole og erindringer
Mejeri
Fabrik
Legetøj
Erindringer
Hennings erindringer
Fattiggården
Fattigvæsen
Jubilæumsskrift 75 år
Kirkebog (1802-1873)
Erindringer
Indbydelse, karle, piger
Besættelsestiden, erin.
Boganmeldelse
Digt, dialekt
Digt, dialekt
Digt, vers
Skandskrift (smædeskrift)
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Snave
Vestfyn
Vestfyn
Generelt
Vestfyn
Dreslette
Hjemstavnsgården
Køng, Korshøj
Gummerup
bl. a. Gummerup
Gummerup
Bodebjerg, Køng
Gummerup
Assens
Glamsbjerg
Glamsbjerg, Køng S.
Hjemstavnsgården
Barløse
Gummerup
Landmålergården
Frøbjerg
Ukendt
Krarup sogn
Hjemstavnsgården
Søllested
Vissenbjerg
År
2011
2012
1985
2002
2001
1993
2003
1957
1981
1998
1999
1999
2004
2005
2007
2009
2011
2012
2005/jub
1999
1984
1982
1977
1996
1939
1940
1962
1972
Side Årg.
90
96
28
65
75
74
69
209
74
13
24
53
34
78
10
49
58
17
56
91
27
152
163
94
15
3
23
223
81
82
55
72
71
63
73
27
51
68
69
69
74
75
77
79
81
82
69
54
52
47
66
9
10
32
42
Vestfynsk Hjemstavn. Forfatterregister 1931-2012
Forfatter
Titel el. del af titel
Emne
Område
Nielsen, Ib
Nielsen, Jens
Nielsen, Keld
Nielsen, Keld
Nielsen, Peder
Nielsen, Peder
Nyborg, C
Nyborg, C
Nyborg, C
Nyborg, C
Nyborg, C.
Nyborg, C.
Nyborg, C.
Nyborg, C.
Nyborg, C.
Nyborg, K.
Nyborg, K.
Nyborg, Karl
Nøhr, Karen
Olsen, Holger
Olsen, Holger
Olsen, Illum
Paludan
Pedersen, Gunnar
Pedersen, H. Chr.
Pedersen, H. Chr.
Pedersen, H. Chr.
Pedersen, Johannes
En tjenestepiges oplevelser i Hårby 1914-16
Den Bjergtagne Brud
En feriedrengs oplevelser
Kelds egnsmuseum i Voldtofte
Fra sognedegnens dagbog
Kjælen
Sønderby kirkes ældste orgel
Sønderby degne- og skolehistorie indtil 1750
Sønderby degne- og skolehist. ..1750-1820
Sønderby degne- og skolehist. ..1820-1844
Sønderby degne- og skolehist. ..1845-1871
Gravkammeret under koret i Sønderby Kir.
Sønderby degne- og skolehist. ..1871-1900
Lidt af "Spinderhusets" historie
Svor ridefogeden paa Frederiksgave falsk ...
Træk af den religiøse vækkelse..
Mit møde med Hipo og Gestapo
Ved Hans Balles død
Vestfyns Hjemstavnsforening 75 år
Lidt om plove
Plovfred
Påsti
Hjemstavn og Globalisering
Min Rejse til Vallekilde og hvorfor jeg rejste ...
Hartkorn og vedernavne i Sønderby
Gilder i Sønderby
Den gamle Helnæsvej
En gammel andagtsbog og dens forfatter
Erindringer
Digt, folkevise
Ferie
Egnsmuseum
Degne
Brøndgravning/kilder
Kirker, orgel
Degne- og skolehistorie
Degne- og skolehistorie
Degne- og skolehistorie
Degne- og skolehistorie
Kirker
Degne- og skolehistorie
Porthuse
Falsk ed?
Vækkelse
Besættelsestiden, erin.
Mindeord
Jubilæumsskrift 75 år
Plov
Lov
Dialekt, fortælling (Post)
Jubilæumsskrift 75 år
Højskoleophold (1931)
Hartkorn og øgenavne
Gilder
Veje
Andagtsbog/A. Kierumgaard
Hårby
Nr. Broby
Allesø
Voldtofte
Orte
Ukendt
Sønderby
Sønderby
Sønderby
Sønderby
Sønderby
Sønderby
Sønderby
Hagenskov
Frederiksgave/Hagens.
Vestfyn
Sønderby
Kærum
Hjemstavnsgården
Danmark
Danmark
Fyn
Hjemstavnsgården
Risagergård/Vallekil.
Sønderby
Sønderby
Helnæs
Højbjerg/Assens
År
2000
1953
2004
2009
1978
1992
1950
1953
1954
1955
1957
1958
1959
1960
1961
1977
1979
1980
2005/jub
2009
2009
1958
2005/jub
1996
1937
1938
1968
1967
Side Årg.
47
52
18
7
232
50
1
35
72
112
195
239
300
360
387
155
265
44
36
55
57
271
8
64
13
12
17
259
70
23
74
79
48
62
20
23
24
25
27
28
29
30
31
47
49
50
79
79
28
66
7
8
38
37
Vestfynsk Hjemstavn. Forfatterregister 1931-2012
Forfatter
Titel el. del af titel
Emne
Område
Pedersen, Kamma M.
Pedersen, Karl H.
Pedersen, Karl Peder
Pedersen, Karl Peder
Pedersen, Karl Peder
Pedersen, Karl Peder
Pedersen, Kristian
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Småting - "Auktionsberetning"
Om hundred år er alting glemt - eller er det?
Da Kaslunds bønder klagede ...
Bidrag til Kaslunds historie
Aviser og lokalhistorie
Bønder og brændevin
Broendemandens Vise
Lidt om Dreslette Bylav
Simmersholm
Den gamle spindeskole i Saltofte
Torøhuse. Et Fiskerleje gn. 250 År, 1
Torøhuse. Et Fiskerleje gn. 250 År, 2
Lidt om Klokker, Tid og Tidsmaaling
Gaardejer Hans Dinesen, 1781-1855
Anders Pedersen af Strandhaugen
Stenter i Sønderby Sogn
Hans Offer Jensen (Ved aftensædet)
Gorm Smed fra Kirke Søby ("tandlæge")
(efterskrift til "Broendemandens Vise")
Soldets omløben og andre gamle forhørs....
Sommerfesten 1953
Sommerfesten 1954
Lidt om nøjsomhed og tarvelighed i ældre t..
Sommerfesten 1955
Køngklokkerne
Køngklokker. Anmeldte i årets løb
Sommerfesten 1957
En Køng-Klokke, fundet på den anden side -
Remse
Kirkegård
Klage til kronprinsen
Kaslunds historie
Arkiv
Drikfældighed, 18. årh.
Digt, vise (v. L.P.Pedersen)
Bylav
Gårde
Skoler
Torøhuse
Torøhuse
Klokker, tid ....
Personer
Personer
Stenter
Mindeord
Personer
Boyes Bande
Forhørsmetoder
Fest
Fest
Nøjsomhed
Fest
Køngklokker
Køngklokker
Fest
Køngklokker
Ejby
Frøbjerg-Orte
Kaslund
Kaslund
Vestfyn
Erholm-Søndergårde
Balslev sogn
Dreslette
Dreslette
Saltofte
Torøhuse
Torøhuse
Generelt
Saltofte
Dreslette sogn
Sønderby
Flemløse sogn
Kirke Søby
Vestfyn
Gamtofte, Dreslette
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Dreslette - Saltofte
Hjemstavnsgården
Køng
Køng
Hjemstavnsgården
Køng
År
1956
1993
1976
1978
1979
1983
1953
1936
1938
1939
1944
1945
1947
1948
1949
1951
1952
1952
1953
1953
1953
1954
1955
1955
1956
1957
1957
1958
Side Årg.
189
65
117
225
289
17
45
3
6
4
3
3
2
3
4
19
2
22
48
49
62
99
124
137
166
227
234
258
26
63
46
48
49
53
23
6
8
9
14
15
17
18
19
21
22
22
23
23
23
24
25
25
26
27
27
28
Vestfynsk Hjemstavn. Forfatterregister 1931-2012
Forfatter
Titel el. del af titel
Emne
Område
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Køngklokker. Anmeldt 1959
Sommerfesten 1959
Vestfyns Hjemstavnsfore. 1958-59
Maleren Niels Hyhn
Køngklokker. Anmeldt 1960
Sommerfesten 1960
Køngklokker. Anmeldt 1961
Et vestfynsk personalhistorisk arbejde
Vestfyns Hjemstavnsfore.'s efterårsmøde
Køngklokker. Anmeldt 1962
Marie Eg Larsen, I
Vestfyns Hjemstavnsfore. 1961-62
Vestfyns Hjemstavnsfore.'s efterårsmøde
V.P. Seidelin ... (En sognehistorie og dens..)
Køngklokker. Anmeldt 1963
Vestfyns Hjemstavnsforening
Vestfyns Hjemstavnsfore.'s efterårsmøde
Køngklokker. Anmeldt 1964
Vestfyns Hjemstavnsforening 1963-64
Vestfyns Hjemstavnsfore.'s efterårsmøde
Olaf Andersen
En gammel lægeregning
Køngklokker. Anmeldt 1965
Vestfyns Hjemstavnsforening 1964-65
Køngklokker. Anmeldt 1965
Vestfyns Hjemstavnsforening 1965-66
Vestfyns Hjemstavnsfore.'s efterårsmøde
Køngklokker. Anmeldt 1967
Køngklokker
Fest
Årets gang 1958-59
Personer
Køngklokker
Fest
Køngklokker
Bogomtale, "Boernes ......"
Møde
Køngklokker
Mindeord
Årets gang 1961-62
Møde
Personer
Køngklokker
Årets gang 1962-63
Møde
Køngklokker
Årets gang 1963-64
Møde
Mindeord
Lægeregning
Køngklokker
Årets gang 1964-65
Køngklokker
Årets gang 1965-66
Møde
Køngklokker
Køng
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Saltofte
Køng
Hjemstavnsgården
Køng
Helnæs
Hjemstavnsgården
Køng
Glamsbjerg
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Dreslette
Køng
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Køng
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Tommerup
Hårby
Køng
Hjemstavnsgården
Køng
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Køng
År
1959
1959
1959
1960
1960
1960
1961
1961
1961
1962
1962
1962
1962
1963
1963
1963
1963
1964
1964
1964
1964
1965
1965
1965
1966
1966
1966
1967
Side Årg.
321
325
326
354
375
380
410
427
428
36
39
42
43
59
89
94
96
136
139
140
142
184
186
191
235
237
239
277
29
29
29
30
30
30
31
31
31
32
32
32
32
33
33
33
33
34
34
34
34
35
35
35
36
36
36
37
Vestfynsk Hjemstavn. Forfatterregister 1931-2012
Forfatter
Titel el. del af titel
Emne
Område
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Storkene i Dreslette
Overtro fra Skydebjerg sogn (vise igen)
Mindeord om Svend Aage Brink
Vestfyns Hjemstavnsforening 1966-67
Efterårsmødet 1967
En præstehistorie fra Helnæs
Kysternes bevogtning og folkevæbn....1848
Tre kirker i Baag Herred
Køngklokker. Anmeldt 1968
Et par gamle folk i Nellemose og deres....
Vestfyns Hjemstavnsforening 1967-68
Køngklokker. Anmeldt 1969
En hensat brand
Hans Christian Andersen/efterskrift til digt
Af Sandager-Holevad sogns ældste forhand.
Den hjemvendte soldat får en byggeplads
Gamle indskrifter - tryghed og minde
Køngklokker. Anmeldt 1970
Vestfyns Hjemstavnsforening 1969-70
Den gamle præsts nytårsønsker
Af Barløse sogns ældste forhand.
Køngklokker
Vestfyns Hjemstavnsforening
Af Søby-Turup sogns ældste forhand.
Fra det gamle bylav
Mere om dørhammeren i gården mat.nr. 9A
Var der kæmper i Turup i gamle dage
Køngklokker
Storke
Overtro
Mindeord
Årets gang 1966-67
Møde
Præstehistorie
Kystbevogtning
Kirker
Køngklokker
Tro, opbyggelsesbøger
Årets gang 1967-68
Køngklokker
Brand
Personer
Sogneforstandersk, protokol
Sogneforstandersk, protokol
Dørhamre/indskrifter
Køngklokker
Årets gang 1969-70
Kirkebøger, 1705-1741
Sogneforstandersk, protokol
Køngklokker
Årets gang 1970-71
Sogneforstandersk, protokol
Bylav
Dørhammer
Kæmper i Turup
Køngklokker
Dreslette
Skydebjerg
Flemløse
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Helnæs
Dreslette/Helnæs
Barløse,Tander.,Ørste.
Køng
Nellemose
Hjemstavnsgården
Køng
Verninge
Sønderby
Sandager-Holevad
Søby-Turup
Langsted m.m.
Køng
Hjemstavnsgården
Dreslette
Barløse
Køng
Hjemstavnsgården
Søby-Turup
Strandby, Orte
Langsted, Verninge S.
Turup
Køng
År
1967
1967
1967
1967
1967
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1969
1969
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1971
1971
1971
1971
1972
1972
1972
1972
1972
Side Årg.
280
282
284
286
287
7
9
20
27
31
46
80
90
99
100
112
127
131
137
149
156
183
190
204
216
220
233
235
37
37
37
37
37
38
38
38
38
38
38
39
39
40
40
40
40
40
40
41
41
41
41
42
42
42
42
42
Vestfynsk Hjemstavn. Forfatterregister 1931-2012
Forfatter
Titel el. del af titel
Emne
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P.
Pedersen, L.P., Jørgensen, H.
Plesner, H.
Plesner, H.
Porsmose, Bjarne
Porsmose, Bjarne
Porsmose, Bjarne
Porsmose, Bjarne
Porsmose, Erland
Porsmose, Erland
Poulsen, Johanne
Rask, Sven
Rask, Sven
Rask, Sven
Rask, Sven
Rask, Sven
Rask, Sven
Rasmussen, Arne
Rasmussen, Arne
Rasmussen, Inge
Rasmussen, Inge
Rasmussen, Inge (J. Larsen)
Rasmussen, Kirsten Ø.
Rasmussen, Kirsten Ø.
Rasmussen, Kirsten Ø.
Rasmussen, Kirsten Ø.
Rasmussen, Kirsten Ø.
Af Søby-Turup sogns ældste forhand. II
Sogneforstandersk, protokol
Et bogfund, Johs. Ewald
Bøger
Køng sogns skoleholdere og degne
Skole
Præsteindber., Vedtofte sogn (fortsat)
Præsteindberetning, 1755
Præsteindb., Vedtofte sogn (sluttet)
Præsteindberetning, 1755
Selvejendommens udvikling i
Selveje
Traditioner i forbindelse med....
Majfester
Årets gang 1987
Årets gang 1987
Hjemstavnstanken
Jubilæumsskrift 75 år
Undersøgelser omkring Flemlø..
Flemløse, arkæologi
Søholm gods
Søholm
Minder fra besættelsen
Besættelsestiden, erin.
Årets gang
Årets gang 1998
Om ure og urkasser fra Køng
Køngklokker
Årets gang 2000
Årets gang 2000
Årets gang
Årets gang 2001
Årets gang
Årets gang 2002
Foreningen og bygningerne
Jubilæumsskrift 75 år
Udskiftningen i Dreslette sogn
Udskiftning
Tegl og teglværker i Dreslette sogn
Tegl
To små hjem i Ungersbjerge og deres be..
Husmandsliv
Fra Lauras dagbog
Dagbog 1908
Om pil at plante
Pileflet
Oprettelsen af andelsmejeri i Dreslette
Mejeri
Statshuskolonien ved Frederiksgave
Statshusmandsbrug
Fra præstegårdsjord til husmandsjord
Statshusmandsbrug
Landsbyerne i Dreslette Sogn- spec. …Snave og Dr Landsby
H.C. Andersen og eventyret på Søbjerg
H.C. Andersen
Område
Søby-Turup
Sønderby
Køng
Vedtofte
Vedtofte
Baag Herred
Generelt
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Flemløse
Søholm
Bred
Hjemstavnsgården
Køng
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Dreslette
Dreslette
Ungersbjerge
Enemærkegård
Generelt
Dreslette
Frederiksgave
Køng, Præstemarken
Dreslette sogn
Søbjerg
År
1973
1973
1992
1960
1961
1984
1986
1987
2005/jub
1977
1979
1978
1998
1999
2000
2001
2002
2005/jub
1991
1999
1992
2000
1995
1995
2000
2001
2003
2007
Side Årg.
247
270
53
373
416
34
50
49
38
167
281
236
103
18
99
81
89
60
30
49
43
29
26
50
84
60
12
41
43
43
62
30
31
54
56
57
47
49
48
68
69
70
71
72
61
69
62
70
65
65
70
71
73
77
Vestfynsk Hjemstavn. Forfatterregister 1931-2012
Forfatter
Titel el. del af titel
Emne
Område
Rasmussen, Kirsten Ø.
Rasmussen, Niels A.
Rasmussen, Niels A.
Rasmussen, Niels A.
Rasmussen, Niels A.
Rasmussen, Niels A.
Rasmussen, Niels A.
Rasmussen, Niels A.
Rasmussen, Niels A.
Rasmussen, Niels A.
Rasmussen, Niels A.
Rasmussen, Niels A.
Rasmussen, Niels A.
Redaktionen
Reinholdt, Otto
Reinholdt, Otto
Reinholdt, Otto
Reinholdt, Otto
Reinholdt, Otto
Reinholdt, Otto
Reinholdt, Otto
Reinholdt, Otto
Riber, Ebbe
Richard, Poul, p.m.
Riis, Jens M.
Riis, Jens M.
Rose, Rasmus, Krog, Hans
Runge, J.
Mønsterbryderen
Lidt om Store Long
Fra min Hjemstavn
Lundegaard
Lundegårds stiftelse
Maren og Jens Nielsen Væver
Kristen Jensen (Et mindeblad)
Tanker ved den gamle smedie
Moseholms teglværk i Nr. Broby
Fr. Ingerslev
Ane Kirstine og Anders Larsen, Nr. Broby
Strejflys over Vaabenfabrikken B...'s hist.
Fra Fortid og nutid, Ranildsholm i Nr. B. ...
Oplysning om gamle hestekø..
Hospitalet i Vedtofte
En krybskyttehistorie fra Ørsted
"Oprør" på Brahesholm
Ørstedbøndernes kamp mod g..
Uddrag af Assens Amts Avis ...
Uglebjerg Mølle
Glamsbjerg mølle
Brandvæsnet i Køng sogn 1909Fanden brøl'me Cens
Julen i Ørsted Præstegård
Gummerup Bylaug 1848-1998
Ågården i Gummerup
Bronzestatuetten fra Køng
Fra Helnæs i gamle dage
Rasmus Nyerup (250 år)
Mose
Ståby
Lundegård
Lundegård
Personer
Mindeord
Digt
Tegl og teglværker
Mindeord
Mindeord
Brobyværk
Ranildsholm m.m.
Oplysninger ønskes
Fattigvæsen
Krybskytteri
Retssag, oprør
Fæstevæsen
Avis, uddrag 1887-99
Møller
Møller
Brandvæsen 1909-30
Vincens Riber
Jul
Bylaug
Gårde
Bronzestatuette
Hoveri
Nyrup/Kbh.
Ståby, Broby
Ståby, Broby
Nr. Broby
Nr. Broby
Nr. Broby Mark
Ståby, Broby
Ukendt
Nr. Broby
Ståby, Broby
Nr. Broby
Nr. Broby Sogn
Nr. Broby Sogn
Generelt
Vedtofte
Ørsted
Brahesholm
Ørsted
Glamsbjerg komm.
Uglebjerg
Glamsbjerg
Køng
Hårby sogn
Ørsted
Gummerup
Gummerup
Præstemarken
Helnæs
År
2009
1946
1947
1948
1949
1951
1952
1953
1954
1954
1955
1956
1957
1983
1979
1980
1980
1982
1983
1984
1986
1987
1995
2002
1998
2003
1974
1933
Side Årg.
22
2
6
15
10
1
19
58
79
90
132
151
213
53
299
5
33
135
41
7
14
10
89
31
6
8
36
15
79
16
17
18
19
21
22
23
24
24
25
26
27
53
49
50
50
52
53
54
56
57
65
72
68
73
44
3
Vestfynsk Hjemstavn. Forfatterregister 1931-2012
Forfatter
Titel el. del af titel
Emne
Område
Runge, J.
Röjås, Klara
Röjås, Klara
Schall Holberg, Britta
Schall Holberg, Britta
Schmidt, August F.
Seidelin, D.
Simonsen, Anders Kurt
Simonsen, Anders Kurt
Simonsen, Anders Kurt
Simonsen, Karl
Sivholm, Bent
Skoleelev, T.C.
Skov, Olaf
Skov, Olaf
Skov, Olaf
Skov, Olaf
Skov, Olaf
Skov, Olaf
Skov, Olaf
Skov, Olaf
Skov, Olaf
Skov, Olaf
Skov, Olaf
Skov, Olaf
Smedegaard, Inger
Smedegaard, Inger
Smith, Paul V.A.
Skorstenedag paa Helnæs
Osse et liv
En hyldestsang til Hjemstavnsforeningens 75Høsttale på Hjemstavnsgården 1997
Hjemstavnen - et bindeled
Morten Rosenkjær fra Køng
Præsteindber., Gamtofte Sogn
af "En Husmandsfamilie i Gummerup By ..."
Høsten i mands minde
Hjemstavnsoplevelser - som medl. og bladm.
Den lokalhistoriske "Pisallike"
Mellemballe Skole
Pindsvinegildet
Vestfyns Hjemstavnsforening
Vestfyns Hjemstavnsfore. 1931-32
Vestfyns Hjemstavnsfore. 1932-33
Vestfyns Hjemstavnsfore. 1933-34
Vestfyns Hjemstavnsfore. 1934-35
Margrethe og Christoffer Sørensen
Ambrosius Stub
Kirsten Smeds
Hans Graugaard
Vilhelm Møller
Eline Andersen
Olaf Andersen
Fra hørfrø til hørtråd
Anders Hansens nodebog
Årets gang 2005
Brand
Erindringer
Jubilæumsskrift 75 år
Høsttale
Jubilæumsskrift 75 år
Folkemindesamler
Præsteindberetning, 1755
Boganmeldelse
Høsttale 2012 / erindringer
Jubilæumsskrift 75 år
Pisallike
Skoler/erindringer
Gilde
Hjemstavnsforeningen
Årets gang 1931-32
Årets gang 1932-33
Årets gang 1933-34
Årets gang 1934-35
Opsyn
Ambrosius Stub
Mindeord
Mindeord
Mindeord
Mindeord
Personer/Mindeord
Hør, tekstiler
Musik
Årets gang
Helnæs
Ebberup/Sverige
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Køng
Gamtofte
Gummerup
Sønderby
Hjemstavnsgården
Vestfyn
Mellemballe
Højrup
Vestfyn
Hjemstavnsgården
Vestfyn
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Gummerup
Gummerup
Gummerup
Hjemstavnsgården
Tommerup
Tommerup
Generelt
Tommerup Sogn
Hjemstavnsgården
År
1933
2005
2005/jub
1997
2005/jub
1935
1955
1996
2012
2005/jub
1954
2006
1965
1931
1932
1933
1934
1935
1941
1945
1952
1955
1956
1957
1965
1987
1988
2005
Side Årg.
16
75
7
6
65
7
108
93
9
27
84
37
187
14
7
1
1
1
11
18
26
135
163
232
148
35
25
82
3
75
67
5
25
66
82
24
76
35
1
2
3
4
5
11
15
22
25
26
27
35
57
58
75
Vestfynsk Hjemstavn. Forfatterregister 1931-2012
Forfatter
Titel el. del af titel
Emne
Område
Smith, Paul V.A.
Smith, Paul V.A.
Smith, Paul V.A.
Stenskrog, Ankjær
Stiftsmuseet
Stiftsmuseet
Stiftsmuseet
Strøyberg, Jens
Stub, Ambrosius
Stub, Ambrosius
Sørensen, Anna M. Lebech
Sørensen, Jørgen
Sørensen, Jørgen
Sørensen, Jørgen
Sørensen, Jørgen
Sørensen, Jørgen
Sørensen, Marius
Sørvin, Svenn
Thing, Niels
Thrane, Henrik
Thrane, Henrik
Thrane, Henrik
Thrane, Henrik
Tingbog
Udvalg, diverse
Udvalg, diverse
Udvalg, diverse
Vesterdal, M.
Årets gang
Årets gang
Kassevognen fortæller historie
75 års jubilæum i Vestfyns Hjemstavnsfore.
Nyt om gammelt (årsberetning)
Nyt om gammelt (årsberetning)
Nyt om gammelt (årsberetning)
Willemoesgården i Assens
Uskyldigt tidsfordriv
En Drikke-Skaal
Om urmager Bonde Wibyes s..
Da elektriciteten kom til Vestfyn
Årets gang 2004
Den gamle malmklokke i Vedtofte Kirke
Hatten a' eller Thurup rundt (sang)
Reaktioner på revyvisen om Turup
Hvad man ser fra Toget
Ved Karl Nyborgs død
Store Appe, Anno 1793
Arkæologi på Sydvestfyn - en hastesag
Afslutning af undersøgelsen af ..
En 100-årig fundhistorie
Nyt fra broncealderbopladsen i..
Gamle bylove (v. N. Kjærbye)
Beretninger fra udvalgene
Årets gang ....fra udvalgene
Årets gang
Om de gudelige forsamlinger på
Årets gang
Årets gang
Landbrug
Jubilæumsskrift 75 år
Arkæologi
Arkæologi
Arkæologi
Bygnings og byhistorie
Digt, sang
Digt
Urmager B.W., slægt.
Elektricitetsværker
Årets gang
Kirker
Revyvise
Revyvise
Assensbanen 1907
Mindeord
Gårde
Arkæologi
Lusehøj, arkæologi
Bronzeald., arkæologi
Bronzeald., arkæologi
Love
Udvalg, beretninger fra
Årets gang 1982
Årets gang 1983
Vækkelse
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Generelt
Hjemstavnsgården
Sydvestfyn
Sydvestfyn
Sydvestfyn
Assens
Generelt
Søholm
Vest/SV-Fyn, Køng
Vestfyn
Hjemstavnsgården
Vedtofte
Turup
Turup
Vestfyn
Ebberup
Tommerup
Sydvestfyn
Voldtofte, Lusehøj
Brunsmose
Voldtofte
Wedellsborg Birk, 1733
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Hjemstavnsgården
Fyn
År
2006
2007
2011
2005/jub
1976
1977
1978
1960
1984
2005
1982
2004
2004
2005
2006
2007
2010
1986
1983
1973
1976
1978
1986
1962
1981
1982
1983
1974
Side Årg.
74
87
17
68
132
185
251
321
22
56
126
7
94
25
70
36
7
56
35
277
104
215
4
7
84
154
58
26
76
77
81
46
47
48
30
54
75
52
74
74
75
76
77
80
56
53
43
46
48
56
32
51
52
53
44
Vestfynsk Hjemstavn. Forfatterregister 1931-2012
Forfatter
Titel el. del af titel
Emne
Område
Vinge, Poul
Vogsen, Hans
Vogsen, Hans
Voldum, J. v/ P.A. Nielsen
Wederkinch, C.
Welling, P.
Wichmand, J.
Wind, P.
Winther, L.
Østerby, M.
Fløjte-Jør'en
I Kjærlig Enighed….
Tørvekoven fra Haastrup
Jens Voldums erindringer (1880-84)
Præsteindberetning, Helnæs
Præsteindber., Schydebierg og Orte Sogne
Præsteindber., Anmærkninger om Flemløse S.
Præsteindber., Sandager og Holevad
Præsteindberetning, Kierte Sogn
Præsten i skabet - var hr. Mads.
Digt/dialekt
Skifte
Tørv
Erindringer
Præsteindberetning, 1755
Præsteindberetning, 1755
Præsteindberetning, 1755
Præsteindberetning, 1755
Præsteindberetning, 1755
Grevens fejde
Vestfyn
Nr. Broby
Hjemstavnsgården
Bogå
Helnæs
Skydebjerg, Orte
Flemløse
Sandager, Holevad
Kærte
Svanninge
Gitte Assarsson, januar 2013
År
1965
1991
1996
2005
1962
1956
1957
1966
1967
1985
Side Årg.
189
63
35
18
34
149
211
231
264
6
35
61
66
75
32
26
27
36
37
55