Dublin III - Refugees Welcome

 Slagelse Kommune Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Att.: Jens Bendix København, 21. marts 2014 Vedr. Nedrivning ansøgning for Kirkepladsen 7 i Korsør Landsforeningen for Bygnings‐ og Landskabskultur kan ikke gå ind for tilladelse til nedrivning af Kirkepladsen 7 i Korsør. Bygningen indgår i et samlet kulturmiljø, der bør bevares i sin eksisterende form med de historiske huse, der nu findes der. Bygningen er placeret på en hjørnegrund, hvorfor den har betydning for oplevelse af både Kirkepladsen og Kirkestræde, der begge vil miste autenticitet, hvis bygningen nedrives og erstattes med en ny. Landsforeningen mener ikke, at ejers mislighold er en god begrundelse til nedrivning. Vi mener derimod, at ejer er ansvarlig for at vedligeholde sit bevaringsværdige hus, så en nedrivning kan undgås. Det er også Landsforeningens holdning, at det må være i Slagelse Kommunes interesse at sikre et historisk og attraktivt bymiljø i Korsør. Vi vil opfordre Slagelse Kommune til at tage vare på sine bevaringsværdier og afslå nedrivningsansøgningen. Med venlig hilsen Nanna Uhrbrand, arkitekt maa.