I PDF format til skærm og print

XX. Neonatal
-symposium
Comwell,
Rebild
22.-24.
september
2011
Torsdag 22. september
11.00-13.00 Ankomst, indkvartering og let
frokost.
13.00-13.45 Nationale guidelines.
Lægefagligt:
1. Ernæring (Gitte
Zachariassen, Odense)
2. Bronkopulmonal dysplasi
(Sven Mortensen, Odense)
Sygeplejefagligt:
1. Sugning
2. Lejring
3. Smertebehandling
4. Temperatur
5. Mundpleje
13.45-14.00 Kort pause.
14.00-15.30 Nationale guidelines (fortsat).
15.30-16.15 Pause med besøg på udstillingen (Kaffe).
16.15-18.00 Sundhedsfremme—sundhedsfjende?
Indlæg ved:
1. Chefjordemoder: Joan
Dürr, Skejby.
2. Neonatolog: Finn Ebbesen,
Aalborg.
3. Praktiserende læge: Hanne
Skou, Århus.
4. Politiker: Flemming Møller
Mortensen, MEP, S, St Brøndum.
5. Journalist: Gitte Kvist, DR p4
18.00-19.00 Pause.
19.00-20.00 Middag.
20.00-21.30 Paneldiskussion: Sundhedsfremme—
sundhedsfjende?
21.30-??.?? Small talk, hygge, drinks etc.
LMver1-210611
Fredag den 23. september
06.00-08.00 Wake-up!! —morgen-motion og
svømning (Lone Bodil Jensen, Aalborg).
07.00-09.00 Morgenmad.
09.00-10.00 Improvement of delivery room work (Neil
Finer, San Diego, University of California).
10.00-10.10 Kort pause.
10.10-10.40 Familieambulatoriet. (Jennifer V. Jørgensen,
Skejby og Lars Bender, Aalborg).
10.40-11.25 Pause med besøg på
udstillingen.
11.25-11.45 Persisterende ductus
arteriosus -PDA. (Anne Selmer, Skejby)
11.45-12.10 Saturations (SAT)-screening. (Helle
Andersen, Odense).
12.10-12.30 Frokost.
12.30-13.15 Pause med besøg på
udstillingen.
13.15-14.15 Audit - Hvad får vi ud af det—
formidling og læring (Gitte Esberg, Skejby).
14.15-16.15 Udendørsaktiviteter i Rold skov incl. kaffe.
16.15-17.00 Target Ranges of Oxygen Saturation in
Extremely Preterm Infants. SUPPORTstudy (Neil Finer, San Diego, University of
California).
17.00-17.30 Ammeetablering (Ragnhild Mostrup, RH og
Susanne Bojesen, Herlev).
17.30-18.00 Etablering af CPAP-behandling i Cuba (Lene
Hesse, Hvidovre + cubansk gæst).
18.00-19.00 Pause.
19.00-??.??
Festmiddag. Festtale v/Jens Kamper,
Odense.
LMver1-210611
Lørdag den 24. september
07.00-09.00
09.00-10.15
Morgenmad.
Frie foredrag:
1. Child Survival Project—Danida projekt
i Vietnam. (Finn Jonsbo, Hillerød).
2. Ambulant opfølgning af børn med
asfyksi på Hillerød Hospital.
(Annemette Brown og Finn Jonsbo,
Hillerød).
3. Lysintensitet—betydning for
bilirubinfald(Pernille K. Vandborg,
Aalborg).
10.15-10.45
10.45-12.30
Pause.
Frie Foredrag (fortsat):
4. Blodprøvetagning på nyfødte—
opgaveglidning (Helle Søholm,
Christina Sjølin, Aalborg).
5. Pierre-Robin-sekvens (Jette Moes,
Aalborg).
6. Kompetenceprofiler –hvordan har vi
udviklet dem og hverdan bruger vi
dem til gavn for børn og personale?
(Else Marie Schäffner og Charlotte
Mouritsen, Kolding).
12.30-12.35 Afsluttende bemærkninger –farvel og på
gensyn på Sjælland 2012 (Lars Madsen,
Aalborg).
12.35Sandwich og afrejse.
LMver1-210611