Fendt 200 Vario Fendt 200 Vario

Prisliste 2012
w w w . p l u s g r u p p e n . d k
Herning Folkeblad
Midtjyllands Avis
Horsens Folkeblad
Vejle Amts Folkeblad
Navn
2012
OplagLæsertal
Medier
PLUS-7 215.139 274.000
Vejle Amts Folkeblad
Herning Folkeblad
Horsens Folkeblad
ej onsdag
Midtjyllands Avis
Herning Folkeblad
Ugeavisen Vejleposten
Horsens Posten
Ekstra-Posten
PLUS-6 202.983 232.000
Vejle Amts Folkeblad
Horsens Folkeblad
Midtjyllands Avis
Ugeavisen Vejleposten
Horsens Posten
Ekstra-Posten
PLUS-4 57.042
184.000 Herning Folkeblad
ej onsdag
Vejle Amts Folkeblad
Horsens Folkeblad
Midtjyllands Avis
Herning Folkeblad
PLUS-3 48.886 141.000 (Kilde: IndexDanmark/Gallup 23 kvartal 2011.
Base:
4.772.000 personer/12.484 interviews)
Vejle Amts Folkeblad
Horsens Folkeblad
Midtjyllands Avis
MM-Priser:
PLUS-7
PLUS-6
PLUS-4
PLUS-3
s/h
1 farve
4-farve
31,75 40,0040,00
27,00 33,5033,50
22,50 25,7530,00
18,00 20,2523,75
Farvetillæg annoncer
over 2190 mm
PLUS-4 7.20016.500
PLUS-3 4.95012.700
Søndergade 47
8700 Horsens
Rådhuspladsen 37, 2
1785 København V
Banner-annoncering Run of site 80 cpm. Topbanner 930x180 og artikelbanner 300x250.
Print to web Er inkluderet i mm-priser. Annoncen ligger på avisernes hjemmeside i en uge.
Rabatter
Samannonceringsrabat
Samannonceringsrabatten i PLUSgruppen udgør ca. 25% og er indregnet
i priserne.
Samannonceringsrabat med Jyllands-Posten
Ved samtidig indrykning i Morgenavisen-Jyllands-Posten ydes 10% rabat
på PLUSgruppens mm-pris.
Indrykningen i Morgenavisen Jyllands-Posten betales separat.
Storkunderabatter
Ved indgåelse af storkundeaftale fratrækkes storkunderabat
ud fra nedenstående skala
Omsætning Omsætning Omsætning Omsætning Omsætning Omsætning Omsætning over kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
50-100.000
100-200.000
200-300.000
300-400.00
400-500.000
500-750.000
750.000
5 %
7,5 %
10 %
12,5 %
15 %
17,5 %
20 %
Storkunderabat fratrækkes efter alle øvrige rabatter.
Kampagnerabatter
Rabatten ydes på listeprisen, d.v.s. før rabatter. En kampagne kan
defineres som min. 2 annoncer. Rabatten kan ikke kombineres med
Kombirabat.
3 annoncer i samme format
Placeringstillæg
inde for 7 dage 33,00 %
side 3/5/7 og bagside
PLUS-4
6,25 6,256,25
Omsætning
kr. 75-115.000
7,5 % inden for 28 dage
PLUS-3
5,00 5,005,00
Omsætning
kr. 115-175.000
15 % inden for 28 dage
Omsætning over kr. 175.000
30 % inden for 28 dage
Placeringstillæg højre side
PLUS-4
2,00 2,002,00 Kombirabat
PLUS-3
1,60 1,601,60
Ved gentagelse af samme annonce
inden for 6 dage Rubrik rejser
PLUS-4
PLUS-3
14,00 16,5019,25
10,75 12,7514,75
Rubrik øvrige
PLUS-4
PLUS-3
PLUS-4
PLUS-3
PLUS-4
PLUS-3
Rabat banner
300.000 visninger
20 %
1.000.000 visninger
30 %
14,00 16,5019,25
Deadlines
10,75 12,7514,75
Specielle deadlines vdr. PLUS-6 og PLUS-7 - kontakt os herom.
Ferietema
50 %
Indrykningsdag Mandag Tirsdag Boligen
18,50 22,0022,00 Onsdag Torsdag 14,50 17,2517,25
Fredag ForsideplaceringLørdag 10,00
12,50 15,00
Ordredeadline Torsdag kl. 13.00 Fredag kl. 13.00 Mandag kl. 13.00 Tirsdag kl. 13.00 Onsdag kl. 13.00 Torsdag kl. 13.00 Materialedeadline
Torsdag kl. 16.00
Fredag kl. 16.00
Mandag kl. 16.00
Tirsdag kl. 16.00
Onsdag kl. 16.00
Torsdag kl. 16.00
7.150 8.4759.200 Ordrefremsendelse
5.350 6.7507.500
Ordrer faxes til PLUSgruppen, faxnr. 76 69 29 54
Tekniske oplysninger
Formater:
Standard spaltebredder: 1 sp. 41 mm, 2 sp. 86 mm, 3 sp. 131 mm, 4 sp. 176
mm, 5 sp. 221 mm, 6 sp. 266 mm, 7 sp. 311 mm, 8 sp. 356 mm Max. spaltehøjde: 520 mm Max. format Vejle Amts Folkeblad samt udvalgte ektioner: 6
sp. x 365 mm
Modtagelse af elektronisk annoncemateriale efter følgende:
retningslinier: Generelt Anfør hvilket program (og versionsnummer)
annoncen er produceret i samt om platform. Tilsendte materiale skal
desuden kunne åbnes i en af nedenstående programversioner.
Mac programmer: Quark Xpress version 4.1
PDF-fil: Færdige annoncer modtages som PDF-filer forudsat de er lavet i
henhold til ”Branchestandarden for digitalt annoncemateriale”. Vejledning
og nødvendige hjælpefiler kan bl.a. findes hos Den Danske Fællesindkøbs-Forening på www.pressenshus.dk. Der modtages pakkede filer i WinZip og
Stuffit. Vær opmærksom på at alt afhængig af komprimeringsmetode og
-grad kan kvalitetstab forekomme. PostScript annoncer modtages i
formatet EPS.
Navngivning af filer: Max. 31 tegn, alle bogstaver undtagen æ, ø, å, Æ,
Ø og Å. Undgå al brug af specialtegn på nær ”underscore” og bindestreg
og ingen punktum til sidst.
Følgende datamedier kan benyttes: CD-Rom 700 MB
Skrifter: Alle benyttede skrifter i annoncen skal vedlægges. Kun PostScript
skrifter – ikke True Type. Mac: Skriftkuffert indeholdende skærmskrifter samt
PostScript Type-1 printerskrift. I grafikprogrammer anbefales det at konvertere alle skrifter til outline. Så er det ikke nødvendigt at medsende skrifter.
Annoncer via Ritzaus Medienet: Kontaktes på tlf. 33 30 00 00 eller
på e-mail: [email protected]
Se også www.medienet.net.
Materialegodtgørelse: Såfremt annoncematerialet indleveres i
trykbar stand ydes en godtgørelse på kr. 0,50 pr. mm. Indrykkes
annoncen flere gange ydes godtgørelsen kun på den første indrykning. Ved trykbar stand forstås færdige annoncer modtaget
elektronisk.
Almindelige bestemmelser: Korrekturannoncer: Korrektur sendes
kun på forlangende. PLUSgruppen er uden ansvar for evt. fejl i
annoncer, der er godkendt i
korrektur.
Erstatningsansvar: PLUSgruppen er uden ansvar for tab eller skade,
der påføres annoncøren som følge af trykfejl, materialefejl, forståelsesfejl, forkert indrykningsdato eller manglende indrykning af bestilt
annonce. For evt. fejl som PLUSgruppen er helt eller delvist skyld i, ydes
reduktion i prisen efter PLUSgruppens skøn over værdiforringelsen,
men allerhøjest en gratis omrykning. PLUSgruppen er uden ansvar ved
ulovlige, falske eller uretmæssigt indrykkede annoncer.
Reklamationer: Reklamationer vedr. fejl i indrykkede annoncer skal
fremsendes omgående og være PLUSgruppen i hænde senest tre
dage efter indrykningen. Bringes annoncen flere gange med samme
fejl, uden at PLUSgruppen modtager reklamation, ydes evt. dekort kun
på den første indrykning. Regningsreklamation skal fremsendes straks
efter modtagelse af faktura.
Forveksling med redaktionel tekst: Enhver annonce, der efter
Placerede elementer: Alle placerede elementer som logo, illustrationer
PLUSgruppens skøn kan forveksles med redaktionel tekst, skal for
annoncørens regning øverst forsynes med ordet ”ANNONCE” oven
over en streg i hele annoncens bredde efter følgende regler, der
betragtes som minimum:
Billedformater: Følgende billedformater modtages: JPG/JPEG, BMP (bit-
1-2 spalter:
3-4 spalter:
5-8 spalter:
eller fotos skal vedlægges som højtopløste filer. Billeder max. 87 pixels pr.
cm (200 dpi). 4-farvede annoncer skal være defineret som CMYK (alle
elementer).
map). TIF/TIFF (Tagged Image File Format), EPS (Encapsulated PostScript)
og PDF (Portable Document Format).
Indsamling af elementer: I QuarkXpress anbefales det at anvende funk-
tionen ”samt til output…”. Alle billeder samles i en mappe, en rapport over
anvendte skrifter dannes, og disse velægges manuelt.
Forebyggelse af datafejl: Brug PitStop til at kontrollere dokumentet
inden afsendelse.
Annoncer via e-mail: Filerne sendes til: [email protected]
Husk at anføre tlf.nr. og kontaktperson i mailen.
1)Som Quark dokument – samlet til output og pakket med
fonte enten med WinZip eller Stuffit.
2)
Som en fontfri EPS-fil, f.eks. som Xads-eps.
3)Eller som en PDF-fil, lavet i henhold til branchestandarden.
10 punkt skriftgrad, fed, versaler
14 punkt skriftgrad, fed, versaler
18 punkt skriftgrad, fed, versaler
Afvisning af annoncer: PLUSgruppen forbeholder sig ret til at afvise
annoncer, der strider mod lovgivningen, hensynet til læserne eller
PLUSgruppens interesser.
Udskydelse af annoncer: PLUSgruppen forbeholder sig ret til at
udskyde annoncer, såfremt PLUSgruppens ombrydning, pladsmangel
eller andre forhold kræver det.
Opmåling: Annoncer, der måler mere end 470 mm i højden,
beregnes til fuld spaltehøjde, 520 mm.
Priser: Annoncer beregnes til de på indrykningsdagen gældende
priser og bestemmelser.
Medieinformation
PLUSgruppens aviser
PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade,
der ud kommer mandag-lørdag:
Aviserne er førende medier i deres lokaleområder og giver dig mulighed
for at skabe kontakt til potentielle kunder, med interesse for hvad
der sker i lokalområdet.
PLUSgruppens udgivelsesområde
omkring Silkeborg,Horsens, Vejle,
Herning og Fredericia er et af de
mest dynamiske områder vest for
Storebælt.
Redaktionelt tager de udgangspunkt i det regionale/lokale
suppleret med stof fra ind- og udland, navne, leder, debat mv.
Der er også ugentlige temaer omkring bl.a. sport, motor,
bolig, job og rejser. Og en weekendsektion med baggrundsstof,
kultur, mad, vin m.v.
Målret din annoncering i lokalområderne
- skab bred kontakt i Midt/Østjylland...
Ved samlet annoncering i Hosens Folkeblad, Midtjyllandsavis, Vejle Amt,
Folkeblad og Herning Folkeblad skabes kontakt til 184.000 unikke læsere.
Læserne er kendetegnet ved:
• 48 % af læserne er i aldersgruppen 40-64 år.
• 53 % er erhvervsaktive
• 24 % er beslutningstagere i erhvervslivet
• 33 % er børnefamilier med hjemmeboende børn under 17 år
•61 % af læserne har et rådighedsbeløb på over 7.000 om måneden •17 % har et rådighedsbeløb på over kr. 15.000 om måneden, efter at
alle faste udgifter er betalt.
•PLUSgruppen når samlet ud til over 30% af befolkningen i dækningsområdet
Ved annoncering i PLUSgruppen rammer du således en attraktiv mål
gruppe af forbrugere, med stor købekraft
(Kilde: IndexDanmark/Gallup 2.3. kvartal 2011.
Base: 4.772.000 personer/12.484 interviews)
Dobbeltdækning
Plusgruppen
Jyllandsposten
184.000
356.000
146.000
38.000
318.000
• Besparelsen ved at annoncere gennem PLUSgruppen, frem for i de enkelte aviser hver for sig, er ca. 25 %. Annoncører, der i forvejen annoncerer i Jyllands-Posten, opnår yderligere 10 % samannonceringsrabat.
Dobbeltdækning
38.000 læser både
Jyllands-Posten hverdag
og PLUSgruppen hverdag
Enkeltdækning
318.000 læser kun
Jyllands-Posten hverdag
146.000 læser kun
PLUSgruppen hverdag
En annonce i Jyllands-Posten
og PLUSgruppen giver adgang
til 502.000 læsere
(Kilde: IndexDanmark/Gallup 2.3. kvartal 2011.
Base: 4.772.000 personer/12.484 interviews)
Målgrupper
Medieinformation
Målgrupper
Målgrupper
Bor
Bori iejerbolig
ejerbolig Bor i ejerbolig
Plusgruppen
Plusgruppen
153.000
153.000
137.000
120.000
120.000
Harbil
bili ihusstanden
husstanden
Har
Har bil i husstanden
Plusgruppen
Plusgruppen
0
180.000
180.000
MålgrupperMålgrupper
(Kilde: IndexDanmark/Gallup 2.3. kvartal 2011.
Base: 4.772.000 personer/12.484 interviews)
169.000
169.000
0
100.000
50.000
50.000
150.000
164.000
100.000
200.000
150.000
200.000
(Kilde: IndexDanmark/Gallup (BGR) 2.3. kvartal 2011.
Base: 4.772.000 personer/4.300 interviews)
Danmark
Kilde: Index Danmark / Kilde:
GallupIndex
1. halvår
2009 / Gallup 1. halvår 2009
Base:
3.142.000
personer / 8.500 interviews
Base: 3.142.000 personer
/ 8.500
interviews
Gallup (BGR) 1. halvår 2009
Kilde: Index Danmark / Kilde:
GallupIndex
(BGR)Danmark
1. halvår/2009
Base:
3.744.000
personer / 3.560 interviews
Base: 3.744.000 personer
/ 3.560
interviews
Side 5
Erhvervsaktive
Plusgruppen
20.00
40.00
0
0
0
0
Beslutningstagere
Plusgruppen
113.000
113.000
98.000
Plusgruppen
-
Beslutningstagere Beslutningstagere
Erhvervsaktive
Erhvervsaktive
- 60.00
0
0
20.00
80.00
0 0
0
40.00
100.0
0 00
00
60.00
120.0
0 00
00
80.00
100.0
120.0
0
00
00
(Kilde: IndexDanmark/Gallup 2.3. kvartal 2011.
Base: 4.772.000 personer/12.484 interviews)
Side 5
Kilde: Index Danmark / Gallup
Kilde:
1. Index
halvårDanmark
2009
/ Gallup 1. halvår 2009
Base: 2.570.000 personer /Base:
6.9272.570.000
interviewspersoner / 6.927 interviews
38.000
Plusgruppen
30.000
30.000
38.000
45.000
45.000
45.000
(Kilde: IndexDanmark/Gallup 2.3. kvartal 2011.
Base: 4.772.000 personer/12.484 interviews)
Kilde: Index Danmark / Gallup
Kilde:
1. Index
halvårDanmark
2009
/ Gallup 1. halvår 2009
Base: 955.000 personer / 2.461
Base:interviews
955.000 personer / 2.461 interviews
Side 6
Side 6
Medieinformation
MålgrupperMålgrupper
Målgrupper
Personlig indkomst 300.000+
Husstandsindkomst 500.000+
Husstandsindkomst
500.000+
Husstandsindkomst
500.000+
Personlig indkomstPersonlig
300.000+indkomst 300.000+
Plusgruppen
0
20.000
Plusgruppen
69.000
69.000 65.000
Plusgruppen
40.000
0
60.000
20.000
80.000
40.000
60.000
80.000
0
(Kilde: IndexDanmark/Gallup 2.3. kvartal 2011.
Base: 4.772.000 personer/12.484 interviews)
20.000
Kilde: Index Danmark / Gallup
1. Index
halvårDanmark
2009
Kilde:
/ Gallup 1. halvår 2009
Base: 1.643.000 personer /Base:
4.4311.643.000
interviewspersoner / 4.431 interviews
0
50.000
150.000
50.000
80.000
100.000
Side 7
200.000
100.000
Side 7
Har
internettet
Har adgang til internettet
Haradgang
adgang tiltilinternettet
Plusgruppen
178.000
178.000
172.000
100.000
0
0 60.000 20.000 80.000 40.000 100.000 60.000
75.000
Kilde: Index Danmark / Gallup
1. Index
halvårDanmark
2009
Kilde:
/ Gallup 1. halvår 2009
Base: 1.740.000 personer /Base:
4.7141.740.000
interviewspersoner / 4.714 interviews
Har
mobiltelefon
telefon
Har mobil
Har mobil telefon
Plusgruppen
40.000
79.000
(Kilde: IndexDanmark/Gallup 2.3. kvartal 2011.
Base: 4.772.000 personer/12.484 interviews)
MålgrupperMålgrupper
Plusgruppen
79.000
Plusgruppen
150.000
200.000
(Kilde: IndexDanmark/Gallup 2.3. kvartal 2011.
Base: 4.772.000 personer/12.484 interviews)
Kilde: Index Danmark / Gallup
1. Index
halvårDanmark
2009
Kilde:
/ Gallup 1. halvår 2009
Base: 4.391.000 personer /Base:
11.348
interviews
4.391.000
personer / 11.348 interviews
183.000
Plusgruppen
0
50.000
100.000
0
150.000
50.000
200.000
100.000
183.000
168.000
150.000
200.000
(Kilde: IndexDanmark/Gallup 2.3. kvartal 2011.
Base: 4.772.000 personer/12.484 interviews)
Kilde: Index Danmark / Gallup
1. Index
halvårDanmark
2009
Kilde:
/ Gallup 1. halvår 2009
Base: 4.334.000 personer /Base:
11.148
interviews
4.334.000
personer / 11.148 interviews
Side 8
Side 8
Medieinformation
Tilføj ugeaviser til din annoncering
- og skab en suveræn dækning i Midt/Østjylland med +7 pakken...
Ved en samlet annoncering PLUSgruppen samt i ugeaviserne Horsens
Posten, Ugeavisen Vejleposten og Ekstra-Posten Silkeborg skabes kontakt
til
274.000 unikke læsere.
Værdi for annoncører:
• Maximal frekvens – læsere bliver eksponeret for budskabet 2 gange
ugentligt
• Adgang til næsten 274.000 unikke læsere
• 26 % er beslutningstagere i erhvervslivet
• +7 er eminent til især taktiske budskaber - f.eks. Detailhandlen og
ugentlige tilbud
• Øget trafik i butikken
(Kilde: IndexDanmark/Gallup 2.3. kvartal 2011.
Base: 4.772.000 personer/12.484 interviews)
Annoncer i ugeaviser har høj relevans
En ny undersøgelse viser, Læserne opfatter annoncer som en vigtigere del
af informationsflowet i de husstandsomdelte gratis ugeaviser - end i andre
medier.*
I undersøgelsern svarer mere end halvdelen af deltagerne, at annoncerne
er en vigtig del af de informationer, man søger i læsningen af den lokale
ugeavis - og det er mere end dobbelt så mange som for de øvrige
redaktionelle medier (tv, landsdækkende og regionale dagblade, internet
og Søndagsavisen).
Desuden viser undersøgelsen, at tre ud af fire voksne danskere læser deres
lokale ugeavis hver uge, og læserne bruger i snit 17 minutter om ugen på
deres lokalavser. Mere end halvdelen af læserne mener desuden, at den
vigtigste kilde til informationer om nærmiljøet er den lokale ugeavis.
Værdi for annoncører:
• Maximal frekvens – læsere bliver eksponeret for budskabet 2 gange
ugentligt.
• Adgang til næsten 300.000 unikke læsere
• +7 er eminent til især taktiske budskaber - f.eks. Detailhandlen og
ugentlige tilbud
• Øget trafik i butikken
Kilde: http://mediawatch.dk/artikel/ny-undersoegelse-annoncer-har-hoej-relevans-i-ugeaviser
Medieinformation
PLUSGruppen Online muligheder
Ved annoncering i områdets foretrukne regionale nyhedssites;
•horsensfolkeblad.dk
•mja.dk
•vejleamtsfolkeblad.dk
•aoh.dk
opnår du månedligt kontakt til 143.000 brugere
• De fire sites levere aktuelle regionale vedkommende nyheder
og debat. Temaer omkring sport, bolig, bil, job og det sker
Online er din mulighed for at
bliver eksponeret i et miljø med lav
reklamestøj, hvor du er 1:1 med forbrugere
Kilde: Gemius SA – Gemius Audience, oktober 2011
Målret din annoncering i lokalområderne
- skab bred kontakt i Midt/Østjylland
Ved samlet annoncering i Hosens Folkeblad, Midtjyllandsavis, Vejle Amt,
Folkeblad og Herning Folkeblad skabes kontakt til 122.599 unikke brugere.
Brugerne er kendetegnet ved:
•
•
•
•
•
•
37% af brugerne er i aldersgruppen 30-50 år
64% af brugerne er erhvervsaktive
14% af brugerne er beslutningstagere i erhvervslivet
28% af brugerne er børnefamilier med hjemmeboende børn under 14 år
32% af brugerne har en husstandsindkomst på kr. 600.000+
58% af brugerne bor i ejerbolig
• Ved annoncering i PLUSgruppens online medier rammer du således en
attraktiv målgruppe af forbrugere, med stor købekraft
Kilde: Gemius SA – Gemius Audience, oktober 2011
Dækning
Medieinformation
PLUSgruppen skaber værdi
Annonceringsværdi ved print
•
•
•
•
•
Adgang til ca. 150.000 brugere
Fang brugerne i dags- og aftentimer
Kontakt til privatpersoner med økonomisk overskud og beslutningstagere erhvervslivet
Forøgelse af kendskab og/eller brand image
Brugerne er kun 1 klik væk – øget respons
Kilde: IndexDanmark/Gallup 2.3. kvartal 2011.
Base: 4.772.000 personer/12.484 interviews
Kilde: Gemius SA – Gemius Audience, oktober 2011
Print + Online
Opnå kontakt til attraktive print/online målgrupper i PLUSgruppens
udgivelsesområde omkring Silkeborg, Horsens, Vejle, Herning og
Fredericia
- et af de mest dynamiske områder vest for Storebælt.
Værdi af PLUSgruppens print+online kombination
•
•
•
•
•
Unik adgang til lokalområdet i midt- og østjylland
Adgang til ca. 200.000 læsere og 150.000 online brugere
Brugerne på PLUSgruppen net er yngre end læserne på print
– Bred dækning
Ved annoncering på PLUSgruppen net opnås der kontakt til
personer, som ikke nødvendigvis bor i PLUSgruppens udgivelsesområder – Lav dobbeltdækning
Forøgelse af frekvens – bliv eksponeret mere end én gang for
annoncebudskabet på forskellige tidspunkter af dagen
Kilde: IndexDanmark/Gallup 2.3. kvartal 2011.
Base: 4.772.000 personer/12.484 interviews
Kilde: Gemius SA – Gemius Audience, oktober
Læsertal
Oplagstal
Læsertal
50.000
15.120
50.000
44.000
• PLUSgruppen er det stærkeste annoncemedie i PLUSgruppens
dækningsområde og dækker i alt 33 % af populationen i dækniingsområdet
• Kontakt til privatpersoner med økonomisk overskud og
beslutningstagere erhvervslivet
• Fang læserne i en situation, hvor de har mulighed for at fordybe sig i
budskabet
• Forøgelse af kendskab og/eller brand image
• Flere kunder i butikken
Annonceringsværdi ved online
Dækning
71.000
42.000
kning
Dobbeltdæ
- 8.000
kning
Dobbeltdæ
199.000
13.993
44.000
19.522
71.000
12.411
42.00
- 8.0
61.046
199
lup 1. hal
mark / Gal sert
:
alin
.062
læ
Index Dan Ki
12
e:
:
/
ld
al
er
rt
se
on
Kilde: læ
20:04
seårrtal
7.000 persBase1: ha
71
Læ
lv
4.
:
al
rt
ol
Base: Læse Dansk Oplagskontr lde: Oplag: Da
Ki
ag:
Kilde: Opl
Brugerprofil
Den danske
befolkning
Køn
Alder
Uddannelse
Erhverv
Kilde: IndexDanmark/Gallup 2.3. kvartal
2011.Base: 4.772.000 personer/12.484
interviews Gemius SA – Gemius Audience,
oktober 2011
PLUSgruppen
Online
Mand
49 %
46 %
56 %
Kvinde
51 %
54 %
44 %
12-24 år
19 %
8%
21 %
25-39 år
22 %
17 %
26 %
40-64 år
40 %
49 %
43 %
65 år eller derover
20 %
27 %
10 %
Folke-/mellem-/realskole
23 %
20 %
19 %
Studentereksamen/HF
11 %
7%
10 %
Erhvervsuddannelse
33 %
42 %
25 %
Højre uddannelse
33 %
31 %
36 %
Arbejder
14 %
14 %
17 %
Funktionær
35 %
38 %
36 %
Selvstændig
Husstandsindkomst
PLUSgruppen
Print
4%
5%
5%
Lærling/elev/studerende
20 %
8%
13 %
Pensionist og lignde
25 %
34 %
12 %
Indtil kr. 299.999
24 %
27 %
16 %
Kr. 300.000 - 599.999
30 %
33 %
28 %
Kr. 600.000 eller mere
27 %
30 %
27 %
Bannerformater
Kontakt
Steen Fugleberg
Key Account Manager
Rådhuspladsen 37
1785 København V
Tlf. 33 30 80 08
Mobil 24 19 41 09
steen.fugleberg.jp.dk