Invitation Klubmesterskaber for B&U, junior og senior 2014 19. + 20

Litteratur vedr. Nørresundby og Sundby-Hvorup
Oplysningerne er hentet flere steder,
og ikke ensbetydende med at Sundby Samlingerne har dem i deres bibliotek.
Per Thomsen, Sundby Samlingerne
2009
Emne
Advokater
Apoteker
Apoteker
Arbejdsmændenes
Fagforening
Aviser / Blade
Aviser / Blade
Aalborg-Nørresundby Advokatforening i 100 år udgivet i anledning af
foreningens 100 års jubilæum. Forfatter Bergh Ole. 1994
Nr. Sundby Apotek, af Niels Hedin. Farmaceutisk Tidende 1923, s.143-49
Nørresundby apoteks jubilæum – 125 år i rig udvikling 1845-1970
Forfatter Nørresundby Apotek. År 1970
Arbejdsmændenes Fagforening, Nørresundby 1906 - 21. juni - 1956
Forfatter Knudsen Peter, År [1956]
Dagen / Nørresundby
Trykkested Nørresundby, Nummerering og datering 1924:15.111924:12.12
Nørresundby Avis
Trykkested Nørresundby, Nummerering og datering 2/6 1858 – 31/121858
Aviser / Blade
Aviser / Blade
Bagere
Bagere
Bagere
Banker
Banker
Baptistkirke
Barberere
Biografer
Bouet
Broer
Broer
Broer
Broer
Broer
Nørresundby Morgenblad
Trykkested Nørresundby, Nummerering og datering 1905:27.9-1906:29.3
Nørresundby Folkeblad
Trykkested Nørresundby, Nummerering og datering 1913:3.1-1913:25.7
Aalborg og Nørresundby Bagermesterforening Jubilæumsskrift 1890 –
6. oktober 1940. Forfatter E. Myrdal. År 1940
Aalborg og Nørresundby Bagermesterforening. 1890 – 6.oktober – 1990
Forfatter Poul Erik Kristensen År 1990
Aalborg og Nørresundby Bagermesterforenings Festskrift i Anledning af
Jubilæet 6. oktober 1915 1890-1915. År [1915]
Aktieselskabet Banken for Nørresundby og Omegn
Forfatter Hald Niels, År 1948
Nørresundby Bank 1898-1988
Forfatter Kristensen Poul Erik, År 1988
Jubilæumsskrift 1917 - 1967
Festskrift ved Aalborg og Nørresundby Barberforenings 25 Aars Jubilæum
den 28de Januar 1914
Forfatter Aalborg og Nørresundby Barberforening, År 1914
Aalborgs biografer – gennem 100 år, af Ib Skovfoged Laursen, 1999
Træk af landsbyen Bouets historie, af Madsen Erik 1995
Broerne i vore hoveder om forestillede og reelle broer mellem Aalborg og
Nørresundby
Henrik Haarder Hovgesen, Aalborg Universitetscenter, 2004
Broerne over Limfjorden. Harry Agerbak 1935
Den nye Limfjordsbro. Berg Bach
Købstadsforeningens Tidskrift 1932, s. 280-282
Broen over Limfjorden. Nutiden 1878-79, s. 327-328
Ny Jernbanebro over Limfjorden ved Aalborg.
Broer
Broer
Broer
Broer
Broer
Broer
Broer
Broer
Broer
Broer
Broer
Broer
Broer
Broer
Børnehaver
Cementindustri
Durisol
Elektricitetsforsyning
Emigration
Fagforeninger
Flyvestation Aalborg
Flyvestation Aalborg
Flyvestation Aalborg
Flyvestation Aalborg
Flyvestation Aalborg
Flyvestation Aalborg
Flyvestation Aalborg
Fodbold
Folkets Hus.
Arbejderpartiets
Ingeniøren, bygningsteknik 1937. Årg. 46, s. 65-68
Broingeniør Ivar Tybjerg. Nekrolog af Sv. Fogtmann
Stads og Havneingeniøren 1933, s. 81
Limfjordsbroens landing i Nørresundby.
Dansk Vejtidende 1933, s. 99-104 ill.
Den nye Limfjordsbros landtilslutning i Nørresundby. Sv. Fogtmann.
Stads og Havneingeniøren 1930, s. 163-169
Færger Broer tunnel. Aalborgbogen 1968, 120 s. ill.
Den internationale konkurrence om en ny broforbindelse mellem Aalborg
og Nørresundby. Ingeneøren 1920, side 248-249 og 310.
Den internationale konkurrence om en ny broforbindelse mellem Aalborg
og Nørresundby. Teknisk Tidskrift 1921, s. 65-80 ill.
Limfjordsbroen. O. Kierulff
Byggetekniske meddelelser 1933 bind 5, s. 47-80 ill.
Konkurrencen om en ny Limfjordsbro. Ingeniøren 1921, s. 359-366 ill.
Den nye Limfjordsbro. O. Kierulff. Ingeniøren 1931, s. 281-289 ill.
Limfjordsbroen ved Aalborg. Ill. Tidende 1878-79, s. 75-76 og 433-435 ill.
Om Limfjordsbroen och lite till. Kritisk Revy 1927, hæfte 3, s.53-59
Projektet til den nye Limfjordsbro mellem Aalborg og Nørresundby.
Ivar Tybjerg. Ingeniøren 1926. Årg. 35, s. 589-601 ill.
Limfjordsbroens frigivelse 1933. Film på Aalborg Stadsarkiv. 6. min.
”Festen for bropengenes afskaffelse ved ved Limfjordsbroen”.
Limfjordsbroens udvidelse.1959 – 1960. Film på Aalborg Stadsarkiv, 44.
min., Nedrivning af brohuse og gelænder, elementer fra værftet, Dykkere,
nye lygtestandere, indvielse orkestre taler.
Fuglsangsvejens Børnehave, 1925-1995, 1970-1995
Mit liv som det formede sig indtil mit 80. år, af G. Duus Nielsen, 22 sider.
1975. (Petersværk betonindustri).
Den nye Andelsfabrik i Aalborg Lufthavn.
Andelsbladet 1948, nr. 51, s. 1505-1507
Nørresundby Oplands Andels-Elektricitetsforsyning gennem 25 Aar
Forfatter Hald Niels, År 1944
Hvorup-Iowa tur/retur
Forfatter Pedersen Martinus, 1993
Arbejdsmændenes Fagforening, Nørresundby 1906 - 21. juni - 1956
Forfatter Knudsen Peter, År [1956]
Flyvestations orientering. Særnummer om 9. april 1940 og tiden
umiddelbart derefter. 19 sider.
Flyvestation Ålborg. Åbent hus 14. juni 1981. Program.
Jubilæumsskrift for Flyvestationseskadrille 51, 1957 - 1997
Nøddeknækkeren : Organ for Flyvevåbnets mather. Nørresundby
Trykkested[Danmark] Fortsættes som: Urias-posten
Hovedværksted Aalborg. 1953 – 1998
Bauleitung. Bygning af Aalborg Lufthavn. Film på Aalborg Stadsarkiv.
VHS. 15 min. De store udgravninger, nedrivning af gårde. Støbearbejde.
Lufthavnsbygningen rejses. m.m.
Det stod ikke i Avisen. Aalborg Stiftidendes forlag 1945, s. 229-238 ill.
Aalborg ( Rødslet ) Lufthavn som tysk luftstøttepunkt.
Nubi. Nørre Uttrup og Bouet idrætsforening. Årbøger.
Arbejderpartiets Forsamlingsbygning (i Nørresundby) Meddelelser om
Bestræbelserne i 1919 for at erhverve eget Hus, Beskrivelse over den
Forsamlingsbygning
Forsvarsbrødre
Færger
Færger
Gabrielsværk
Gadenavne
Galster
Handel og Industri
Handel, søfart og
industri
Handel, søfart og
industri
Hedegaard, Peder P.
Hittebørnehjemmet
Hjemstavnsforening
Hvorupgaard
Hvorupgaard
Håndværkerforeninger
Håndværkerforeninger
Håndværkerforeninger
Håndværkerforeninger
Isenkræmmere
Jernbaner
Jernbaner
Jernbaner
Jernbaner
Jernbaner
Jernbaner
Jernbaner
Jernbaner
Kirker
Kirker
Kirker
købte Ejendom og den i 1927 opførte Nybygning mod Smedegade samt
Regnskab for Ejendommen i den forløbne syvårige Periode
”Folkets Hus”, År [1928]
De Danske Forsvarsbrødre, Aalborg, Nørresundby og Omegn
Nørresundby Færgevæsen, af Kr. Værnfelt, 1964
Færger Broer tunnel. Aalborgbogen 1968, 120 s. ill.
Gabrielsværk, Festskrift 1856 – 2000
Gadenavne i Nørresundby, af P. Munk
Et handelshus fallit i Nørresundby 1859 og 1865.
Fra Himmerland og Kjær Herred 1951, bd. 17. s. 1-30.
Dsnsk Handel og Industri, bind III. Kulturhistorisk forlag Odense
Danmarks søfart, handel og industri – Nørresundby / redaktion: A.
Müllertz. – Kbh. : Danmarks Søfart, Handel og Industris Forlag, 1919. –
Side 85-94 : ill.
Særtryk af: Danmarks Handel, Søfart og Industri, 3. Bind: Jylland –
Nørresundby.
Indhold: L. Klitgaard A/S ; Peder P. Hedegaard ; Hedegaard & Christensen
; C. Klitgaard Garveri ; A/S Chr. Kjærgaard , A/S Nørresundby
Tømmerhandel , Ryesgades Fabriker.
Peder P. Hedegaard Aktieselskab, Nørresundby 1916 – 1. juli – 1966.
Forfatter Jensen J. Jeppesen, År 1966
Fuglsangsvejens Børnehave, 1925-1995, 1970-1995
Broen Medlemsblad for Hjemstavnsforeningen Aalborg-Nørresundby
Aalborgforeningen
Erindringer om landsbyen Hvorupgaard i tiden fra 1925 – 1947
Forfatter Carlo Christensen, 1995
Stationsbyen Hvorupgaard, fra o. 1850 til vore dage
Udgivet af Sundby-Hvorup sognehistoriske Forening og Arkiv, okt. 1986.
Indholdsfortegnelse i A277
Nørresundby Haandværkerforening, År 1924
50 Aars Jubilæum 1874-9. Februar – 1924. Forfatter Knudsen P. C.
Nørre Uttrup Borger og Haandværkerforening, Jubilæumsskrift 1932-1982
Lindholm Borger- og Håndværkerforening, 75 års jubilæumsskrift 2005
Lindholm Borger- og Håndværkerforening, 50 års jubilæumsskrift 1980
Otto R. Nielsen, ”Mine erindringer” 1962, 51 sider ill.
Danske Statsbaner. Beretning om Jernbanebroen over Limfjorden imellem
Aalborg og Nørresundby, År 1884
Aalborg Privatbaners 50 års jubilæum.
Jernbanebladet 1949, nr. 8, s. 128-133
Nordjyske Jernbaner. 1976. 119 s., ill., af Niels Jensen
Farvel til Aalborg – Fjerritslev jernbane. 19. marts 1897 – 31. marts 1969.
Jernbanebladet 1969. Nr. 3. s. 76-78
Den Vendsysselske jernvej. C. Nørrelykke. Vendsyssel Årb. 1972, s. 7-42
Nørresundby-Frederikshavn 100 år. Jernbanebladet 1971, nr. 7, s. 186-188
Vendsysselbanens indvielse. Ill. Tidende 1870-71, s. 434-435 ill.
Farvel til Frederikshavn- Nørresundby havnestation.
18. juli 1899- 31. marts 1968. Jernbanebladet 1968, nr. 4, s. 106-109
Nørresundby Kirke gennem 750 år, Forfatter Mikkelsen N. E.
Nørresundby Kirke, Alterbillede,
Fra Himmerland og Kjær Herred 1978 side 175
Nørresundby Kirke, Kirkeskib,
Kirker
Kirker
Kjærgaard, Chr.
Kommune
Kommune
Konfirmation
Krige, 2. Verdenskrig
Krige, 2. Verdenskrig
Krige, 2. Verdenskrig
Krige, 2. Verdenskrig
Krige, 2. Verdenskrig
Krige, Kejserkrigen
Krisecenter
Kummerowsminde
Kunst
Kunstmalere
Kunstmalere
Kusk, Anders Larsen
Larsen, Rasmus
Christian
Leismann slægten
Limfjorden
Limfjorden
Limfjordstunnellen
Lindholm
Lindholm
Lindholm Borger- og
Håndværkerforening
Lindholm Borger- og
Håndværkerforening
Lindholm
Fra Himmerland og Kjær Herred 1953 side 93
Nørresundby præstegård, Fra Himmerland og Kjær Herred 1975 side 82
Lindholm nye kirkegård. Vore kirkegårde 1933, årg. 10, s. 57
Om hundrede år er alting glemt. Chr. Kjærgaard A/S 100 år. 1987. 25 s. ill.
Nørresundbys Kommunale Forvaltning, 1842 – 1970
Forfatter Svend Andersen
Aalborg Amt, Købstadskommunerne
Konfirmandstuen 1839, Fra Himmerland og Kjær Herred 1955 side 123
Det stod ikke i Avisen. Aalborg Stiftidendes forlag 1945, s. 229-238 ill.
Aalborg ( Rødslet ) Lufthavn som tysk luftstøttepunkt.
Befrielsen 1945. Film på Aalborg Stadsarkiv. VHS. 15 min.
Børn på Nørresundby torv. Kioskejer deler flag ud. Anholdte soldater på
lastbil. m.m.,
Bauleitung. Bygning af Aalborg Lufthavn. Film på Aalborg Stadsarkiv.
VHS. 27 min. De store udgravninger, nedrivning af gårde. Støbearbejde.
Lufthavnsbygningen rejses. m.m.
Flugplatz Aalborg – West, den tyske udbygning af Aalborg flyveplads
1940-1945. 498 sider ill.
Flyvestations orientering. Særnummer om 9. april 1940 og tiden
umiddelbart derefter. 19 sider.
Fra Kejserens tid. Især forholdene omkring Aalborg og Nørresundby.
Om Wallensteins hærgen i Jylland under kejserkrigen 1625-1629.
Særtryk af Historisk Årbog for Aalborg Amt 1912.
Det første år i Krisecenteret 8.2.1982-8.2.1983
Forfatter Krisecenter for Kvinder, År [1983]
Kummerowsminde. ( Sundby-Hvorup Kommunekontor )
Sundby-Hvorup Sognehistoriske Forening 1984, 15 s. ill.
Indholdsfortegnelse i A277
Skulptur i det fri i Aalborg. H. P. Jensen, 1997
Biersted – maleren. Jens Svend Christian Petersen
Nørresundby / Sundby-Hvorup Lokalhistoriske forening
Harald Kjeldsen, 1896 – 1969 Maler – Musiker – Livskunstner
Nørresundby / Sundby-Hvorup Lokalhistoriske forening og arkiv 1989.
Indholdsfortegnelse i A277
Slægtsbog for efterkommere efter Anders Larsen Kusk født 1808, gårdejer
i Vestbjerg, Sulsted sogn senere Lindholm, Nørresundby sogn, År 1964
Slægtsbog for efterkommere efter Rasmus Christian Larsen født 1812,
husmand i Lindholm, Nørresundby sogn
Forfatter Dansk Slægtsforskning, År 1961
Slægtsbog, af Arne Leismann
Fjordkatalog Aalborg Kommunes fjordkyster, 1999
Fra Aalborg til Hjarbæk. Turistfilm 1938 af Carl Langballe. 22. min.
Færger Broer tunnel. Aalborgbogen 1968, 120 s. ill.
Lindholm Før og Nu. Evald Trudslev. 1982
Lindholm Sagaen, ”bidder” fra Lindholm 1950- og 1960erne,
af John Laden Jensen i samarbejde Arne Lybech.
Lindholm Borger- og Håndværkerforening, 75 års jubilæumsskrift 2005
Lindholm Borger- og Håndværkerforening, 50 års jubilæumsskrift 1980
50 års jubilæumsskrift 1926 – 1976
Gymnastikforening
Lindholm Høje
Lindholm Høje
Lindholm
Idrætsforening
Lindholm Kirkegaard
Lokalhistorie
Lokalhistorie
Lokalhistorie
Lokalhistorie
Lokalhistorie
Lokalhistorisk
Forening
Malerlaug
Militær
Møller, Sophus
Nielsen, Otto R.
NOKS
Nørre Uttrup
Nørre Uttrup Borgerog
Haandværkerforening
Nørresundby
Nørresundby
Nørresundby
Nørresundby
Nørresundby
Nørresundby
Nørresundby
Nørresundby
Nørresundby
Nørresundby
Nørresundby
Nørresundby
Nørresundby
Nørresundby
Lindholm Høje. Beskrivelse af udgravninger og fund. Af Oscar Marseen
Lindholm Høje gravpladsen. Thorkild Ramskou. 1976
Lindholm Idrætsforening. Jubilæumsskrift 1935 – 1985
Lindholm nye kirkegård. Vore kirkegårde 1933, årg. 10, s. 57
Sundsholmeren.
Lokalhistorisk Tidsskrift for Hvorup, Lindholm, Nørresundby og Nørre
Uttrup. 4 gange årligt siden 1982.
Udgivet af Nørresundby – Sundby/Hvorup Lokalhistoriske Forening
Historien om de tre Torper
Skizzer. Ny samling. Forfatter Niels Hancke. År 1879
Sundby-Hvorup Før og Nu.
Lokalhistorisk tidsskrift for Sundby-Hvorup kommune 1958 – 67.
Udgivet af Sundby-Hvorup sognehistoriske Forening
Træk af Sundby sogns historie.
Særtryk af ”Fra Himmerland og Kjær Herred” 1965
Nørresundby / Sundby-Hvorup Lokalhistoriske Forening.
Internetadresse: [email protected]
Aalborg og Nørresundby Malerlaug i 100 år. Af Bergh Ole 1995
Dronningens Livregiments Soldaterforening 50 års jubilæum protector
Hendes Majestæt Dronning Ingrid 1950-2000
Christensen Allan, Hæren 2000
Lægen og bryggeren. Sophus Møller og Carl Jacobsen
Forfatter Tang Kristensen Johannes Evald, År 1984
Mine erindringer. Forfatter Nielsen Otto R., År 1962
Nordjyllands Kulturhistoriske database, internetadresse: www.noks.dk
Nørre Uttrup i det 20 århundrede, af Ketty Johansson.
Udgivet af Nørresundby/Sundby-Hvorup Lokalhistoriske Forening 2007
Nørre Uttrup Borger- og Haandværkerforening.
Jubilæumsskrift 1932 – 1982
Danske byer og sogne, 9. bind Aalborg Amt, Forlaget vort land Århus
Der er langt til Nørresundby Green back dollar, År 1957
En epoke af Nørresundbys Historie, Bind 1 og 2, samt register
T. Kofoed Nielsen
Fra ”Kejserens Tid”, især Forholdene i og omkring Aalborg og
Nørresundby. Forfatter Chr. Christensen ( udg. 1912 )
Korte træk af Nørresundbys Historie gennem 100 år, af T. Kofoed Nielsen
Købstadsforeningens Tidsskrift, Særtryk år 1949
Nørresundby-Filmen 1936. DVD. Fotograf biografejer Christian Jacobsen
Nørresundbys historie indtil 1701, Forfatter Chr. Petresch Christensen
Nørresundbys historie 1701 – 1850, Forfatter Chr. Petresch Christensen
Nørresundbys historie 1850-1970
Forfatter Johannes Evald Tang Kristensen m.fl., År 1983
Nørresundbys historie i billeder
Forfatter Johs. E. Tang Kristensen, År 1973
Nørresundbys Historie med Bidrag til Egnens Historie
Forfatter Chr. Petresch-Christensen, År 1986
Aalborg by og Nørresundby. Danske byer og deres mænd 1915
Velkommen til Nørresundby
Nørresundby
Nørresundby
Boldklub
Nørresundby brand
Nørresundby brand
Nørresundby brand
Nørresundby
Gymnasium
Nørresundby
Håndværkerforening
Nørresundby
Skytteforening
Nørresundby Torv
Nørresundbys brand
Olesen, Anders
Pibefabrik
Pibefabrik
Pibefabrik
Pottemageri
Professor Stærkstrøm
Rasch Stiftsfabrik
Sejlklubber
Skanseparken
Skanseparken
Skoler
Skoler
Skoler
Slagterier
Slagterier
Smede
Snedkere
Socialdemokratisk
Vælgerforening
Sundby-Hvorup
Sundby-Hvorup
Aalborgs Historie, Bind 1 – 6. Udgivet af Aalborg Kommune
Solsiden har det.
Forfatter Gaardsholt Jørgen Nørresundby Boldklub. År 1989
Nørresundby Brand 17/6 1865,
Fra Himmerland og Kjær Herred 1915 side 2190
Nørresundby Brand 17/6 1865,
Fra Himmerland og Kjær Herred 1965 side 162
Regnskab over de til de efter branden i Nørresundby d. 17de juni 1865
trængende brandlidte indkomne goddædige gaver
Forfatter Comitteen for de Trængende Brandlidte i Nørresundby, År 1867
Nørresundby Gymnasium og HF-Kursus 1962-1987
Indholdsfortegnelse i A277
Nørresundby Håndværkerforening. Jubilæumsskrift 1874 – 1999
Nørresundby Skytteforening. Jubilæumsskrift 1945 – 1985
Nørre Sundby Torv. Af S. Alsted. Architekten 1922, Årg. 24, s. 29-31 og
s. 53-61 ill., Konkurrencen om tegning til rådhus, posthus og apotek.
Fra Nørre Sundbys brandtomter. Ill.Tidende 1864-65, årg. 6, s. 323-326 ill.
Sagføreren konge af Hammer Bakker, (Anders Olesen )
Forfatter Bergh Ole, 1998
Johan Adolph Rømers tobakspibefabrik i Nørresundby med et udsyn over
tobaksrygningens og pibemageriets historie i Danmark indtil ca. 1800 samt
en Johs. E. Tang Kristensen bibliografi , År 1982.
Indholdsfortegnelse i A277.
Pibefabrik, Fra Himmerland og Kjær Herred 1981 side 39
Pibemagergaarden, Fra Himmerland og Kjær Herred 1981 side 63
Pottemageri i Hvorup sogn, af Johs .E. Tang Kristensen, 1989.
Indholdsfortegnelse i A277
Professor Stærkstrøm, Rasmussen Gorm H., År 2000
Fr. Raschs Eftf. A/S. Trykket af Handeltrykkeriet i Aalborg
Gøsen Fiskerklyngens Klub, Nørresundby Sejlklub, Sejlklubben
Limfjorden, Sundby/Hvorup Sejlklub, Vestre Baadelaug. En gøs= kontakt
Skansen Nørresundby, Forfatter Per Thomsen, 2004
Amtsfesten på Skansen 1938. Film på Aalborg Stadsarkiv.
4. min. VHS bånd, farve, stum. Indmarch, gymnastikopvisning, folkedans.
Nørresundby Kommuneskole, Skansevejens Skole, 1896-1996
Øskov Birgit Skansevejens Skole [1996]
Gl. Lindholm skole 1924 – 1974
Nørre Uttrup Skole 1771-1996, historie og erindringer
75 år Andelssvineslagteriet for Aalborg amt, Nørresundby 1891- 20. januar
– 1966. Forfatter Jensen J. Jeppesen, År 1966
Hvor vejene samles. Andels-Svineslagteriet for Aalborg Amt 1891 – 1941.
Forfattere Salomon J. Frifelt og Børge Davidsen.
Kær Herreds smedemesterforenings 50 års jubilæumsskrift 1906-1956
Aalborg og Nørresundby Snedkerlaug. Blade af lavets og håndværkets
historie. Udarbejdet af Asbjørn Hellum og Hanne Gjøl. År 1985
Socialdemokratisk Vælgerforening Nørresundby stiftet 31.3.1889 100 års
jubilæum. Forfatter Socialdemokratiet Nørresundby. År 1989
Velkommen til Sundby-Hvorup
Sundby-Hvorup sognehistoriske Samling, 1981.
Sundbysamlingerne
Søfarts-Service
Tekstiler
Vandforsyning
Vandforsyning
Vognmænd
Aalborg Lufthavn
Aalborg Lufthavn
Aalborg Lufthavn
Vejledning for besøgende.
Nørresundby byhistoriske museum, internet: www.sundbysamlingerne.dk
Sømand i Aalborg – Nørresundby.
Udgiver Aalborg-Nørresundby Søfarts-Service. Trykkested Klarup
Aalborg og Nørresundby Textilhandlerforening 75 aar 1876-20. juli 1951
Vinden som Drivkraft for Vandforsyningsanlæg Mortensen og Galster,
Nørresundby, contra et Ingeniør-Trekløver
Forfatter M. Mortensen. År 1903
I/S Lindholm Vandværk. 25 års jubilæum, 1925 - 1950
Aalborg og Nørresundby Vognmands Forening, 1900 – 1950
Udgivet i anledning af foreningens 50 års jubilæum
Kendsgerninger om Aalborg Lufthavn.
Samlet og udgivet af Aalborg Erhvervsudvalg. Aalborg 1947, 10 s.
Aalborg Lufthavn. Carlo Odgaard
Bygmesteren 1938, årg. 31, s. 207-210.
Aalborg Lufthavn bliver til. Flyv, årgang 11, s.164-165